ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 2/2566  1 พฤศจิกายน2566
2 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม2566
3 จ้างเหมาทำสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำ โครงการชักพระทางทะเล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม2566
4 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการชักพระทางทะเล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม2566
5 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  30 ตุลาคม2566
6 โครงการชักพระทางทะเล ประจำปี 2566  30 ตุลาคม2566
7 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการชักพระทางทะเล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม2566
8 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม2566
9 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการชักพระทางทะเล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม2566
10 จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้ เพื่อใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึกเเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม2566
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ทั้งหมดคลิก