หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหัก 1 หมูที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  ตุลาคม  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ภายในตำบลดอนตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31  ตุลาคม  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  พฤศจิกายน  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือไป-กลับ เพื่อเดินทางตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๖ หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะบุโหลน จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  พฤศจิกายน  2566
เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบคึกคัก และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (โรงเรียน จำนวน ๓ โรง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ศูนย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31  ตุลาคม  2566
เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  พฤศจิกายน  2566