หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  พฤษภาคม  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  พฤษภาคม  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านตึก - คันคลองชลประทานหนองหมู หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤษภาคม  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ่อน้ำทิพย์-บ้านนางสง่า (ซอยนาคโต) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤษภาคม  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านลุงอิง วงค์เณร หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤษภาคม  2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านตึก - คันคลองชลประทานหนองหมู หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  พฤษภาคม  2566