หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองตาไก่ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๔ ชุด เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ธันวาคม  2565
เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - ตาหิ้ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 240.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ธันวาคม  2565
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  ธันวาคม  2565
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29  ธันวาคม  2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม  2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ A CER รุ่น TC1760-1248 GOTOMi/T004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  ธันวาคม  2565