ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดไมโคนโฟนประชุมสำหรับประธาน ๑ ชุด และสมาชิก ๑๐ ชุด ตามรายละเอียดแนบเทียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2566
2 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2566
3 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์แอลดี อี ดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2566
4 เธ‹เธทเน‰เธญเธงเธฑเธชเธ”เธธเธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธˆเธณเธ™เธงเธ™ 17 เธฃเธฒเธขเธเธฒเธฃ (เธเธญเธ‡เธŠเนˆเธฒเธ‡) เน‚เธ”เธขเธงเธดเธ˜เธตเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเน€เธˆเธฒเธฐเธˆเธ‡  27 มกราคม 2566
5 เธ‹เธทเน‰เธญเธงเธฑเธชเธ”เธธเธ‡เธฒเธ™เธšเน‰เธฒเธ™เธ‡เธฒเธ™เธ„เธฃเธฑเธง (เธจเธนเธ™เธขเนŒเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเน€เธ”เน‡เธเน€เธฅเน‡เธเธšเน‰เธฒเธ™เธฅเธฒเน€เธกเธฒเธฐเธ™เธญเธ) เธˆเธณเธ™เธงเธ™ 8 เธฃเธฒเธขเธเธฒเธฃ เน‚เธ”เธขเธงเธดเธ˜เธตเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเน€เธˆเธฒเธฐเธˆเธ‡  27 มกราคม 2566
6 เธ‹เธทเน‰เธญเธงเธฑเธชเธ”เธธเธ‡เธฒเธ™เธšเน‰เธฒเธ™เธ‡เธฒเธ™เธ„เธฃเธฑเธง เธˆเธณเธ™เธงเธ™ 17 เธฃเธฒเธขเธเธฒเธฃ (เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฅเธฑเธ”) เน‚เธ”เธขเธงเธดเธ˜เธตเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเน€เธˆเธฒเธฐเธˆเธ‡  27 มกราคม 2566
7 เธ‹เธทเน‰เธญเธงเธฑเธชเธ”เธธเธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™ เธˆเธณเธ™เธงเธ™ 50 เธฃเธฒเธขเธเธฒเธฃ (เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฅเธฑเธ”) เน‚เธ”เธขเธงเธดเธ˜เธตเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเน€เธˆเธฒเธฐเธˆเธ‡  27 มกราคม 2566
8 เธ‹เธทเน‰เธญเธงเธฑเธชเธ”เธธเธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™ เธˆเธณเธ™เธงเธ™ 18 เธฃเธฒเธขเธเธฒเธฃ (เธเธญเธ‡เธ„เธฅเธฑเธ‡) เน‚เธ”เธขเธงเธดเธ˜เธตเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเน€เธˆเธฒเธฐเธˆเธ‡  27 มกราคม 2566
9 เธ‹เธทเน‰เธญเธงเธฑเธชเธ”เธธเธ‡เธฒเธ™เธšเน‰เธฒเธ™เธ‡เธฒเธ™เธ„เธฃเธฑเธง (เธจเธนเธ™เธขเนŒเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเน€เธ”เน‡เธเน€เธฅเน‡เธเธšเน‰เธฒเธ™เธฅเธฒเน€เธกเธฒเธฐเธ™เธญเธ) เธˆเธณเธ™เธงเธ™ 8 เธฃเธฒเธขเธเธฒเธฃ เน‚เธ”เธขเธงเธดเธ˜เธตเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเน€เธˆเธฒเธฐเธˆเธ‡  27 มกราคม 2566
10 เธ‹เธทเน‰เธญเธงเธฑเธชเธ”เธธเธ„เธญเธกเธžเธดเธงเน€เธ•เธญเธฃเนŒ เธˆเธณเธ™เธงเธ™ 4 เธฃเธฒเธขเธเธฒเธฃ (เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฅเธฑเธ”) เน‚เธ”เธขเธงเธดเธ˜เธตเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเน€เธˆเธฒเธฐเธˆเธ‡  26 มกราคม 2566
11 เธ‹เธทเน‰เธญเธงเธฑเธชเธ”เธธเธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™ เธˆเธณเธ™เธงเธ™ 17 เธฃเธฒเธขเธเธฒเธฃ (เธเธญเธ‡เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ) เน‚เธ”เธขเธงเธดเธ˜เธตเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเน€เธˆเธฒเธฐเธˆเธ‡  26 มกราคม 2566
12 เธ‹เธทเน‰เธญเธงเธฑเธชเธ”เธธเธ‡เธฒเธ™เธšเน‰เธฒเธ™เธ‡เธฒเธ™เธ„เธฃเธฑเธง (เธจเธนเธ™เธขเนŒเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเน€เธ”เน‡เธเน€เธฅเน‡เธเธšเน‰เธฒเธ™เธฅเธฒเน€เธกเธฒเธฐเธ™เธญเธ) เธˆเธณเธ™เธงเธ™ 8 เธฃเธฒเธขเธเธฒเธฃ เน‚เธ”เธขเธงเธดเธ˜เธตเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเน€เธˆเธฒเธฐเธˆเธ‡  26 มกราคม 2566
13 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
14 จ้างซ่อมแซมรถยนต์สวนกลาง 4 ประตู ทะเบียน กข ๖๗๓๙ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
15 จ้างเหมาจัดสถานที่ประดับลูกโป่งพร้อมอุปกรณ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
16 ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
17 จ้างเหมาสวนสนุกสำหรับเด็กและเยาวชนบ้านลมพร้อมสปริงบอร์ดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
18 เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานรวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2566
19 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงปีใหม่ 2566 240X480 ซ.ม. จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
20 ซื้อวัสดุโครงการอบรมการสอนการอ่านคำภีร์อัลกรุอานแบบกีรออาตี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
21 จ้างเหมารถบัสพัดลมไม่ประจำทางโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
22 ซื้อขอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
23 จ้างเหมาบริการถางป่าริมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.รือเสาะออก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ และ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2565
24 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  1 พฤศจิกายน 2565
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
26 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จำนวน 4 คน จำนวน 11 เดือน  7 ตุลาคม 2565
27 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
28 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
29 เช่าเครื่ิองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA alfa 2201 หมายเลขเครื่อง 2201 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
30 เช่าเครื่ิองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA alfa 2201 หมายเลขเครื่อง 2201 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
31 เช่าเครื่ิองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA alfa 2201 หมายเลขเครื่อง 2201 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
32 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
33 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 ตำบลรือเสาะออก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4,270.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  26 กันยายน 2565
34 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4,270.00 เมตร โดยวิธีคัดเลือก  26 กันยายน 2565
35 ซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (สำหรับเด็กเล็ก) ขนาดโต๊ะ 60 x 120 x 55 เซนติเมตร ขนาดเก้าอี้ยาว 2 ตัว ขนาด 30 x 120 x 30 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
36 ซื้อชุด อปพร.สีกากี เนื้อผ้าอย่างดี ประกอบด้วย 1.เสื้อพร้อมกางเกง สีกากีเนื้อผ้าอย่างดี2.หมวกประจำตำแหน่ง3.รองเท้า4.เข็มขัด5.ถุงเท้าุ6.เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น ดำคอแกง รายการดังกล่าวข้างต้น รวมบริการ ปักชื่อ,ตำแหน่ง.หน่วยงานฯลฯเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
37 ซื้อส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 40,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
41 โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4,270.00 เมตร  14 กันยายน 2565
42 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 ขนาด กว้าง0.50เมตร ลึก0.40 เมตร ยาว150 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (โยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
45 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
46 ซื้อวัสดุและเครื่องปรุงโครงการงานประเพณีกวนอาซูรอ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 19 รายการ เป๊นเงิน ๖๔,๒๙๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
47 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 240x480 ซ.ม 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
48 จ้างโครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำสายบ้านบลูกา ม.1 กว้าง 2.00 ยาว 500. เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ,สายบ้านเปาะรามะ ม.2 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 1เมตร สายบ้านกาโดะ ม.4 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
49 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเมือง (อปพร) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
50 เช่าค่าเช่าเต็นท์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
51 เช่าเช่าเต็นท์โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี 2565จำนวน 5 วัน จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
52 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการอาบน้ำศพตามวิถีอิสลาม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
53 โครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำสายบ้านบลูกา ม.1 กว้าง 2.00 ยาว 500. เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ,สายบ้านเปาะรามะ ม.2 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 1เมตร สายบ้านกาโดะ ม.4 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  2 กันยายน 2565
54 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
55 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ส่วนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
58 จ้างค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือนกันยายน วันที่ 1-30 ประำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
59 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (ศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
60 ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมะนอกประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
61 ซื้อวัสดุงานการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
62 ซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมะนอกประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
63 จ้างเหมาบริการรถทัวร์ จำนวน 2 คันๆละ 16,000 บาท จำนวน 3 วัน โครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานของสตรี ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
64 จ้างเหมาบริการรถทัวร์ จำนวน 2 คันๆละ 16,000 บาท จำนวน 3 วัน โครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานของสตรี ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
65 จ้างเหมาบริการรถทัวร์ จำนวน 2 คันๆละ 16,000 บาท จำนวน 3 วัน โครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานของสตรี ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
66 จ้างเหมาดำเนินการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประมวลผลและสรุปผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
67 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 240x480 ซ.ม 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
68 ซื้อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็เล็ก(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
69 ซื้อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็เล็ก(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
70 ซื้อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็เล็ก(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
71 ซื้อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็เล็ก(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
72 ซื้อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็เล็ก(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
73 จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่ิอปฎิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (นางสาวพารีดา แนแง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
74 จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (นางสาวซารีหม๊ะ มูดอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
75 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 240x480 ซ.ม 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
76 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บจ 4239) ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อบต.รือเสาะออก จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
78 ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุด ไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีคัดเลือก  2 สิงหาคม 2565
79 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือนสิงหาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
80 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน)ของ อบต.รือเสาะออก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
81 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ขนาด 240 X๔๘๐ ซม.พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
82 จ้างเหมารถบัสพัดลมไม่ประจำทาง จำนวน ๑ คันๆละ 4,000 บาท จำนวน 5 วัน เป็นเงิน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2565
83 จ้างเบิกเงิน เพื่อจ่ายค่าบำรุงหม้อแปลง 3P100KVA (ดับไฟ) และค่าเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ (งานบำรุงรักษาTR) ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
84 ซื้อขอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
85 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือนกรกฎาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
86 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 พร้อมว่างท่อระบายน้ำขนาด 0.80 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
87 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่น หมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
88 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
89 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
90 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการเป็นเงิน 10,725 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
91 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงมือแด หมู่.1 ซอย2 กว้าง4เมตร ยาว170 เมตรหนา0.15เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือเล็งตก ตำบลรือเสาะออก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว  21 มิถุนายน 2565
92 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
93 จ้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
94 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2565  20 มิถุนายน 2565
95 ขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  20 มิถุนายน 2565
96 จ้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
97 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
98 ซื้อขอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองกาศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
102 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
103 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  6 มิถุนายน 2565
104 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
105 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.70-009 สาย สายบาโงมือแด หมู่.1 ซอย2 กว้าง4เมตร ยาว170 เมตรหนา0.15เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร,ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.70-035 สายกือเล็งตก ตำบลรือเสาะออ  2 มิถุนายน 2565
106 จ้างประกอบอาหารกลางวัน เดือนมิถุนายน จำนวน 21 วัน 21 บาท จำนวน 38 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
107 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
108 เหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับสองข้างทางขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  1 มิถุนายน 2565
109 จ้างทำป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมลลักษณ์ พระบรมราชินี 1 ป้าย ขนาด 240 X480 ซม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
110 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
111 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางดับเพลิง ทะเบียน บจ 1504 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
112 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถทุกน้ำ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
113 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๖๒๗๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
114 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถดับเพลิง) บจ 1504 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
115 ซื้อเสื้อนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 330 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
116 ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลรือเสาะออก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
117 ซื้อถ้วยรางวัลและวัสดุเบ็ดเตล็ดโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
118 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
119 วัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 15 รายการ  27 เมษายน 2565
120 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
121 ซื้อวัสดุก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
122 จ้างทำป้ายไวนิลคำประกาศห้ามไม่ให้ซื้อ-ขายจุดประทัด ดอกไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
123 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นางแมะ มาสยี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
124 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายอัสมี สะไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
125 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายอัสมี สะไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
126 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นางแมะ มาสยี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
127 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายสือรีอามิง มะลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
128 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายอัสมี สะไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
129 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นางแมะ มาสยี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
130 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสนับสนุนในการถือศีลอดของชาวมุสลิม ฮ.ค.1443 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
131 ทำปฎิทินประชาสัมพันธ์ตารางละหมาดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2565  4 เมษายน 2565
132 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมุคลีส โต๊ะเตียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
133 เหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ อบต.(นางสาวอาซีกีม หะยีดอเล๊าะ)  1 เมษายน 2565
134 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย (นายมะยูโซ๊ะ มะพิเย๊าะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
135 จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
136 จ้างเหมาบริการดุแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายอาหะมะ มิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
137 เหมาบริการทำความะอาดและสถานที่ขงองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  1 เมษายน 2565
138 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานให้บริการและดูแลประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอรือเสาะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
139 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานให้บริการและดูแลประจำศูนย์ข้อมุลข่าวสารและศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอรือเสาะ ประจำงบประมาณ 2565 (นางสาวนูรยาตี สาระซู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
140 จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
141 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานให้บริการและดูแลประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอรือเสาะประจำปีงบประมาณ 2565 (นางสาวนุรยาตี สาระซู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
142 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
143 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต. (นายเดะมะซอตี อิซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
144 เหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต. รือเสาะออก (นางสาวซารีป๊ะ อาแว)  1 เมษายน 2565
145 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
146 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นายอายือมิ่ง กาเจร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
147 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายโกศล ถิระโชติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
148 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือส่วนไม้ประดับ (นายมูฮัมมัดคอยรี มะเด็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
149 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นางสาวรอบีย๊ะ เจะนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
150 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
151 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถาน ของ อบต.(นางสาวอาซีย๊ะ ตาเยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
152 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานให้บริการและดูแลประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอรือเสาะประจำปีงบประมาณ 2565 (นางสาวนุรยาตี สาระซู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
153 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมะดรอนิง เจ๊ะเด็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
154 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายอามรัน ดาโอะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
155 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
156 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ ศึกษา (นายอับดุลรอนิง นิมะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
157 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย (นายมะกอเซ็ง แนแง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
158 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นายอัสมี อาลีมูซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
159 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนกส์ จำนวน 3 ชุด  29 มีนาคม 2565
160 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องพ่นหมอกควัน best fogger รุ่น bf จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
161 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอน ขนาด ๒๔๐X480 ซม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
162 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จำนาวน ๔ คน จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
163 ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บต 6273 นธ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
164 ซื้อถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค/บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย) จำนวน 1,352 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
165 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดสื่อตามโครงการสือดี พื้นที่ดี ภูมิคุ้มกันดี ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
166 ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ คือ1.สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ สีแดง ขนาด ๑.๕ ยาว ๒๐ เมตร2.หัวฉีดดับเพลิง Protek ปรับการไหลของน้ำได้ 3 ระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
167 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์กรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
168 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2565
169 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมัฮเดร์ และหวัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
170 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายมะยูโซ๊ะ มะพิเย๊าะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
171 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
172 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 150 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
173 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเวรยาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
174 โครงการก่อสร้างอาคารเวรยาม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร  19 มกราคม 2565
175 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางรถขุดคูโบตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 26300 บาท (โยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
177 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 38,000 บาท (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
178 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
179 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
180 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
181 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
182 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
183 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 24,465 บาท (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
185 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
186 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 เทอมที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
187 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  30 พฤศจิกายน 2564
188 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์มาสด้า กข-6739 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
189 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
190 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลาเมาะ-ลือโบร์ หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  17 พฤศจิกายน 2564
191 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ-เก้าอี้สำนักงาน ปรับระดับสูงต่ำ จำนวน 20 ตัว- โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 75x180 จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
192 จ้างเหมาบริการทำงานสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
193 ซื้อ1.คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สามาชิก2.แผ่นพับ ๔ สี แสดงขั้นตอนการเลือกตั้งในสถนการณ์ Covid -19 3.คู่มือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (หน่วยละ ๑๑ เล่ม (สำรอง ๒ เล่ม)4.แบบพิมพ์สำหรับเจ้าหน้าที่ปรจำหน่วยเลือกตั้ง มีก๊อปปี้ และรายงานเหตุการณ์ ส.ถ./ผ.ถ  4 พฤศจิกายน 2564
194 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบต. ขนาด ๒๔๐X๔๘๐ ซม. พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
195 จ้างบริการดูแลเว็บไซค์ อัพเดทเปลี่ยนแปลงข้อมูลและต่อสัญญาเว็บไซค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
196 จ้างซ่อมแซมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน บง 758 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
197 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
198 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ปรจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ตุลาคม 2564
199 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ตุลาคม 2564
200 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ปรจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
201 จ้างเหมาจัดการเรียนการสอน ของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กลาเมาะนอก (นางสาวกัลซม สือรี )ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
202 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น alfa 2201 หมายเลขเครื่อง 2201 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
203 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวนาวียะ เปาะเย๊ะ) ปีงบประมาณ 2565 (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
204 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก ประจำปีงบประมาณ (นางสาวรอมือละ สือรี ) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
205 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวฮัซวานีย์ บูงอสายู) (สป) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
206 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ (นายอัสมี อาลีมูซอ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
207 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นายหนุ๊ แวกาจิ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
208 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมุคลิค โต๊ะเตียะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
209 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมะดรอนิง เจ๊ะเด็ง) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
210 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายโกศล ถิระโชติ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
211 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของอบต.รือเสาะออก(นางสสาวอารีดา สูละสะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
212 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับสนามหญ้า (นายมะกาตา สลาตาโซะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
213 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายอายือมิ่ง กาเจร์) (สป)งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
214 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมะรอพี บาเฮะ)สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
215 จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นางสาวมารียา เจ๊ะน๊ะ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
216 จ้างจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือไม่ประดับ (นายอับดุลรอนิง นิมะ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
217 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวรอบียะ เจ๊ะนิ) สป ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
218 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายนาสูหา หนุ) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
219 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวมาซีเต๊าะ มะโดง) (สป) งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
220 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวอาซียะ ตาเย๊ะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
221 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายเดะมะซอตี อิซอ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
222 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ศพด. (นางสาวพาดีละห์ ดือราแม )ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
223 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นางสาวอามีเน๊าะ สาเล็ง) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
224 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลาเมาะ-ลือโบร์ หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  29 กันยายน 2564
225 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน ุ6,447 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
226 จ้างทำป้ายพลาสวูด ห้องต่างๆประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาด ๘๐X๒๔ ซม. จำนวน ๑๓ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
227 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
228 วัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕  17 กันยายน 2564
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 5,854 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
230 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 20,000 บาท (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
232 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า Makita RBC -411 Z/U) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
233 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกือเล็งออก กาโดะ หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก  9 กันยายน 2564
234 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
235 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
236 ซื้อุ่วัสดุก่อสร้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
237 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านลาเมาะนอก ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
238 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกือเล็งออก กาโดะ หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)  24 สิงหาคม 2564
239 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑,๕๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
240 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย (นายมะยี สาแม) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
241 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุด ไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตูเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  10 สิงหาคม 2564
242 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บง 758 จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 36,930 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 25,000 บาท (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
245 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ชาวนราสู้ภัยโควิค - 19 ไปด้วยกัน ขนาด 250 X480 ซม. จำนวน 1 ผืน (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
246 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
247 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตือโละตอแล หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก  13 กรกฎาคม 2564
248 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
249 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินกรวดกระสะ) จำนวน ๔ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
250 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ จากอุทกภัย สายรอบสนามฟุตบอลลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๓๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
251 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
252 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบปมะมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
253 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบปมะมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
254 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
255 โครงการระบบเครื่องกระจ่ายข่าวแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ  29 มิถุนายน 2564
256 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตือโละตอแล หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)  25 มิถุนายน 2564
257 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบปมะมาณ 2564  25 มิถุนายน 2564
258 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีงบปมะมาณ 2564  25 มิถุนายน 2564
259 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ สายรอบสนามฟุตบอลลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,630.00 เมตร ลึกเแลี่ย 1.50 เมตร บ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)  25 มิถุนายน 2564
260 จ้างเหมาบริการบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายอับดุลเล๊าะ นุ๊ยาลา) (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
261 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กข 6739 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
262 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
263 จ้างถางป่า ริมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก-ถางป่า2 ข้างทางถนนสายบ้านลาเมาะนอก ระยะทางยาว 8800 เมตร กว้างเแลี่ย ข้างละ 2.50 เมตร-ถางป่า2ข้างทางถนนสายบ้านลาเมาะใน ระยะทางยาว 10,000 เมตร กว้างเฉลี่บ ข้างละ 2.50 เมตร โดยวิธีเฉพา  17 มิถุนายน 2564
264 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
268 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
269 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
270 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
271 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ (นายมะดรอนิง เจ๊ะเด็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
272 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นายมุคลีส โต๊ะเตียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
273 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นายอัยดุลลาเต๊ะ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
274 จ้างเหมาดูแลต้นไม้หรือส่วนไม้ประดับ ของ อบต.รือเสาะออก (นายหนุ๊ แวกาจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
275 จ้างดูแลต้นไม้หรือส่วนไม้ประดับ (นายนาสูหา หนุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
276 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือส่นไม้ประดับ (นายมะกาตา สลาตาโซะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
277 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายแวมามะ นุ๊ยาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
278 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือส่วนไม้ประดับ (นายอับดุลรอนิง นิมะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
279 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
280 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ตั้งแต่วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 21 วัน โดยมีจำนวนนักเรียน 27 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
281 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต. (นายอัสมี อาลีมูซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
282 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
283 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี งบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท.0816.2/ว.979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
284 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี งบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท.0816.2/ว.979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
285 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปี งบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท.0816.2/ว.979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
286 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท.0816.2/ว.979 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
287 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพิ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ 1 เครื่อง รวมเป็น ๒ รายการ เป็นเงิน 48,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2564
288 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 29100 บาท (โยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2564
289 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2564
290 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เดือนรอมฎอนและต้อนรับฮารีรายออิดิลฟิตรี ขนาด ๒๔๐X๔๘๐ ซม. จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
291 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ตั้งแต่วันที่ ๑- ๓๑ พ.ค 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
292 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดนราธิวาสทุกคนที่อกจากบ้านหรือที่พักอาศัยต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งผู้ใดฝ่าฝืนปรับ 20,000 บาทประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
293 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถพยาบาล ทะเบียน 6841 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
294 จ้างก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาภูเขาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ๑ บ้านบลูกา ตำบลรือเสาะออก โดยวิธีคัดเลือก  19 เมษายน 2564
295 จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายจาเฆาะโต๊ะตูลี หมู่ที่ ๕ กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓ +๒๐๐ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
296 ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
297 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผาศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร หมู่ที่ ๕ พร้อมซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ 3 จุด กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
298 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงป่าว ช่วงที่2 หมู่ที่ 3 บ้านลาเมาะนอก (ตามแบบแปลงที่ อบต.รือเสาะออก กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก  1 เมษายน 2564
299 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายมะกาตา สลสตาโซะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
300 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
301 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายใน ศพด. หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
302 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ของ อบต.รือเสาะออก (นายดาโอ๊ะ หนุ๊) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
303 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ศพด.ลาเมาะนอก(นางสาวมารียา เจ๊ะนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
304 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก ศพด. หมู่ที่ ๓ (นางสาวตีนุ๊ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
305 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ ศพด. หมู่ที่ ๓ (นางสาวอาซีย๊ะ ตาเยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
306 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ ศพด. หมู่ที่ ๕ (นางสาวรอฮีมะห์ มะโซ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
307 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับของ อบต.รือเสาะออก (นางสาวรอมือละ สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
308 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นางสาวอัสวานีย์ บุงอสายู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
309 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอน (นางสาวกัลซม สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
310 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นางสาวนาวียะ เปาะเย๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
311 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย (นายฟัฎดี ดาโอะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
312 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นางสาวรอบียะห์ เจะนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
313 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ของ ศพด. หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
314 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ปรดับ (นางสาวอารีดา สุละสะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
315 จ้างจ้างเหมาทำความอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (น.ส.มาซีเต๊าะ มะโดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
316 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก(เดะมะซอตี อิซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
317 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้นิรภัย/เซฟรุ่นกันไฟ ขนาด 190 KG 2 กุญแจ 1 รหัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
318 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมอเนกประสงค์ (๘ คน),เก้าอี้แบบล้อเลื่อน ปรับประดับสุงต่ำได้,ตู้เหล็ก ตู้ ๑ บาน ๔ ลิ้นชัก,ตู้เหล็ก ตู้กระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
319 ซื้อวัสดุเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
320 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถดับเพลิง) บจ 1504 อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
321 จ้างโครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายบาแลฮีเล หมูที่3 ลาเมาะนอก ตำบลรือเสาะออก (ตามแบบแปลงที่ อบต.รือเสาะออกกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
322 ซื้อวัสดุก่อสร้างวาตภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
323 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
324 โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายลาเมาะฮีเล หมูที่3 ลาเมาะนอก ตำบลรือเสาะออก (ตามแบบแปลงที่ อบต.รือเสาะออกกำหนด)  25 กุมภาพันธ์ 2564
325 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงป่าว ช่วงที่2 หมู่ที่ 3 บ้านลาเมาะนอก (ตามแบบแปลงที่ อบต.รือเสาะออก กำหนด)  25 กุมภาพันธ์ 2564
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 8,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
327 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาเมาะนอก - บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 280 .00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
328 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
329 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ของศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
330 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
331 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564  17 กุมภาพันธ์ 2564
332 ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564  17 กุมภาพันธ์ 2564
333 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
334 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาเมาะนอก-บ้านลาเมาะใน หมู่ที่3 และหมู่ที่5 จำนวน 1400 ตารางเมตร (ตามแบบแปลงที่อบต.รือเสาะออก กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
335 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาเมาะนอก - บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 280 .00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
336 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 8,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 10,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 8,000 บาท (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 14,300 บาท (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
340 สร้างบ่อโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาดุก  10 กุมภาพันธ์ 2564
341 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
342 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
343 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ) บ้านบลูกา ม.1 ,ม.4,ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
344 จ้างจ้างเหมาถางป่า รินถนน ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ยข้างละ ๒.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
345 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ จากอุทกภัย สายโต๊ะกาเปาะและหลัง ร.ร.ตาดีกา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
346 จ้างจ้างเหมาถางป่า รินถนน ๒ ข้างทาง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ กว้างเฉลี่ยข้างละ ๒.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
347 จ้างเหมาบริการบริการบุคคลตามโครงการสอนการอ่านคัมภีร์อัลกรุอ่านแบบกีรออาตีประจำมัสยิดบ้านเปาะรามะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
348 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  1 กุมภาพันธ์ 2564
349 จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการสอนอ่านคัมภีร์อัลกรุอานแบบกีรออาตีประจำมัสยิดบ้านกาโดะ (นางไรนุง ยะเก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
350 จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการสอนอ่านคัมภีร์อัลกรุอานแบบกีรออาตี ประจำมัสยิดบ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 5 (นายมะเซ็ง ดอรอแม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
351 จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการสอนอ่านคัมภีร์อัลกรุอานแบบกีรออาตีประจำมัสยิดบ้านปูดป๊ะ ม.ที่ 2 (นายการียา สาเมาะบือตา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
352 จ้างเหมาบริการบุคคลตามโครงการสอนการอ่านภัมภีร์อัลกรุอ่านแบบกีรออาตีประจำมัสยิดบ้านบลูกา หมูที่ 1 (นางซารีปะ อุมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
353 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก จำนวน 18 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
354 ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (น้ำท่วม) หมู่ที่ 1-5 ตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
355 จ้างเหมาบริการบริการบุคคลตามโครงการสอนอ่านคัมภีร์อัลกรุอ่านแบบกีรออาตี ประจำมัสยิดบ้านลาเมาะนอก ม.3 ( นางสาวสปีหน๊ะ กียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
356 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-5479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
357 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถขุดคูโบตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
358 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-5479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
359 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาเมาะนอก - บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 280 .00 เมตร  22 มกราคม 2564
360 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ จากอุทกภัย สายโต๊ะกาเปาะและหลัง ร.ร.ตาดีกา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  19 มกราคม 2564
361 โครงการการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ) บ้านบูลกา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ,บ้านกาโดะ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ุ600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ,บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500  19 มกราคม 2564
362 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย (นายมะยี สาแม) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
363 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย (นายฟัฎดี ดาโอะ) สป งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
364 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (นายอับดุลเลาะ นุ๊ยาลา) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
365 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้หรือสวนไม้ประดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก (นายสิทธิชัย วงสอน) ศษ งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
366 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
367 จ้างเหมาบริการโครงการอาหารกลางวันศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
368 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
369 จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ภาคเรียนที 2 /2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
370 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิง บจ 1504 อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
371 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
372 วัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมจริยธรรมศึกษาคัมภีร์อัลกรุอาน (กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนกีรออาตี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  18 ธันวาคม 2563
373 จ้างค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๓ คนๆละ ๒๕ บาท ๑๐ มื้อ เป็นเงิน ๘,๒๕๐ บาท-ค่าอาหาร จำนวน ๓๓ คนๆละ ๖๐ บาท จำนวน ๕ มื้อ เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
374 วางท่อเมนจ่ายน้ำประปาภูเขาแบบผิวดินขนาดใหญ่ ๑ บ้านบลูกา ตำบลรือเสาะออก  16 ธันวาคม 2563
375 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.70-050 สายบาโง-ลาเมาะนอก หมู่ที่ ๕ บ้านลาเมาะใน ตำบลรือเสาะออก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๐๐ ตารางเมตร  16 ธันวาคม 2563
376 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.27-012 สายกูโบร์จีนอ หมู่ที่ ๑ บ้านบลูกา ตำบลรือเสาะออก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  16 ธันวาคม 2563
377 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  16 ธันวาคม 2563
378 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
379 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
380 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
381 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ุ6739 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
382 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับสิทธิ์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
383 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ศพด.)  23 พฤศจิกายน 2563
384 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (สพฐ.)  23 พฤศจิกายน 2563
385 จ้าง้บริการดูแลเว็บไซค์ อัพเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลและต่อสัญญาเว็บไซค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
386 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
387 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาเมาะนอก เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
388 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวรอมือละ สือรี)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2563
389 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน อบต. (นายมะกาตา สลาตาโซ๊ะ)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
390 จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลรือเสาะออก (นางสาวกัลซม สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
391 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
392 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
393 จ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอน ของ อบต. รือเสาะออก (ศพด.ลาเมาะนอก ม.3) ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
394 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวอัสวานีย์ บูงอสายู)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
395 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวรอมือละ สือรี)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
396 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน อบตและงานที่ได้รับมอบหมาย. (นายอายือมิ่ง กาเจร์) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
397 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน อบต.ภายในสำนักงาน (นายอัสมี อาลีมูซอ) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
398 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ ศพด.ม.๕ (นางสาวรอฮีมะห์ มะโซ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
399 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต. รือเสาะออก (นางสาวอลิสา วาและ)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
400 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก เดือนตุลาคม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
401 จ้างเหมาดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ ของ อบต.รือเสาะออก (นางสาวอารีดา สุละสะ)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
402 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน อบต. (นายหนุ๊ แวกาจิ) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
403 จ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยภายในสำนักงาน อบต. (นายมะรอพี บาเฮะ) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
404 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายแวมามะ นุ๊ยาลา) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
405 จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยภายในสำนักงน (นายมะดรอนิง เจ๊ะเด็ง) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
406 จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (นายฟัฎดี ดาโอะ) สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
407 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวรอมือละ สือรี)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
408 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
409 จ้างเหมาบริการทำคงามสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นางสาวมาซีเต๊าะ มะโดง) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
410 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นางสาวรอบียะ เจะนอ)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
411 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นายดาโอ๊ะ หนุ๊) สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
412 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก(นายเดะมะซอตี อิซอ)สป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
413 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ)สายบาโงปอเยาะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
414 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ)สายบาโงปอเยาะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
415 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร (หินกรวดกระสะ)สายบาโงปอเยาะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
416 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้ เครื่องเสียงและนั่งร้านตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน ุ6 รายการ (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
419 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
420 จ้างเหมารถบัสพัสลมไม่ประจำทางตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติประจำ อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
421 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ(ผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
422 ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ(ประกาสนียบัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
423 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง ศพด.ลาเมาะนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
424 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(เพื่อใช้ในราชพิธี) สำนักปลัด  2 กันยายน 2563
425 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกถางป่า ริมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก หมู่ที่ 3 ถนนสายลาเมาะนอก ระยะทาง 8,000 เมตร กว้างเฉลี่ย ข้างละ 3.50 เมตร หมู่ที่ 5 ถนนสายบ้านลาเมาะใน ระยะทางยาว 10,000 เมตร กว้างเฉลี่ย ข้างละ3.50 เมตร โดยวิธ  1 กันยายน 2563
426 จ้างจัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
427 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
428 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
429 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ของ อบต.รือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
430 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าเวสลุก สีขาว ,ผ้าเวสลุกสีม่วง,ผ้าเวสลุก สีเหลือง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
431 ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ซี 7 (โต๊ะ ปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
432 ซื้ออาหารเสริม(นม) ของศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563  18 สิงหาคม 2563
433 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ของศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
434 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
435 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563  18 สิงหาคม 2563
436 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง) ศพด.ลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
437 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
438 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมติดผนัง) ศพด.ลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
439 จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
440 ซื้อวัสดุก่อสร้างจากวาตภัย บ้านเรือนราษฎรในตำบลรือเสาะออก ประมาณ 3 หลัง เหตุเกิดหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
441 จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิทรเทพวรางกูร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
442 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
443 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก(นายแวมามะ นุ๊ยาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
444 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมะรอพี บาเฮะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
445 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือส่วนไม้ประดับ (นางสาวตีนุ๊ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
446 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด.ลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
447 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ (ช่วงที่๒) สายลือโบร์ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
448 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ (ช่วงที่๒) สายลือโบร์ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
449 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ (ช่วงที่๒) สายลือโบร์ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
450 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
451 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือไม้ประดับ สนามหญ้า (น.ส.อัสวานีย์ บูงอสายู ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
452 จ้างจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้หรือส่วนไม้ประดับ ( น.ส.นาวีย๊ะ เปาะเย๊ะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
453 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย (นายอาแซ ตาเยะ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
454 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ( นายหนุ๊ แวกาจิ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
455 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวรอมือละ สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
456 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายสะมะแอ มะดาโ๊อ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
457 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือไม้ประดับ สนามหญ้า ( นายดอเล๊าะ มะเซ็ง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
458 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ (นายมะรอพี บาเฮะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
459 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือส่วนไม้ประดับ (นางสาวตีนุ๊ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
460 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก(นางสาวอารีดา สุละสะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
461 จ้างโครงการทาสีรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
462 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  29 มิถุนายน 2563
463 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ (ช่วงที่๒) สายลือโบร์ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  29 มิถุนายน 2563
464 โครงการทาสีรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก  26 มิถุนายน 2563
465 ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 17}100 บาท (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
466 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 16,275 บาท (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
467 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 15,300 บาท (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
468 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 18,700 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
469 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 16,275 บาท (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
470 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 17,275 บาท (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
471 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 19,450 บาท (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
472 ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ เป็นเงิน 15,275 บาท (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
473 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งโดยเรียงหินกล่องลวดตาข่าย เกเบี้ยน (Gabion) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง สายบ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
474 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งโดยเรียงหินกล่องลวดตาข่าย เกเบี้ยน (Gabion) ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง สายบ้านลาเมาะนอก  16 มิถุนายน 2563
475 ซื้อจัดซื้อฉากกั้นสำนักงาน เพื่อเป็นที่ทำงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
476 ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับซี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
477 ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ระดับ ซี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
478 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะไม้,ชุดโต๊ะไม้พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
479 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
480 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ ซี 3-6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
481 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
482 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
483 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการทำระบบประปาที่ ศพด.บ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
484 จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก ในช่วงเวลาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
485 โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563  1 พฤษภาคม 2563
486 จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
487 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ ที่มีผลกระทบเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
488 จ้างโครงการจ้างถางป่า 2 ข้าง ถนนสายลาเมาะนอกระยะทางยาว 8,000 เมตร กว้างเฉลี่ยว ข้างละ 3.50 เมตร และหมู่ที่ 5 ถนนสายบ้านลาเมาะใน ระยะทางยาว 10,000 เมตร กว้างเฉลี่ยวข้างละ 3.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
489 โครงการจ้างถางป่า 2 ข้าง ถนนสายลาเมาะนอกระยะทางยาว 8,000 เมตร กว้างเฉลี่ยว ข้างละ 3.50 เมตร และหมู่ที่ 5 ถนนสายบ้านลาเมาะใน ระยะทางยาว 10,000 เมตร กว้างเฉลี่ยวข้างละ 3.50 เมตร  22 เมษายน 2563
490 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน ๖,๒๑๑ บาท  15 เมษายน 2563
491 จ้างโครงการถมดินรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
492 จ้างโครงการถมดินรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
493 จ้างทำป้ายไวนิลมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค -19) เข้าสูหมู่บ้าน/ชุมชน ขนาด 200400 ซม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
494 จ้างโครงการถมดินรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
495 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาวรอบียะห์ เจะนิ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
496 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายอับดุลลาเต๊ะ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
497 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้สวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นายอับดุลกาเดร์ บอเตาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
498 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (ดอเล๊าะ มะเซ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
499 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายดาโอ๊ะ หนุ๊) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
500 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายแวมามะ นุ๊ยาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
501 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก(นางสาวรอฮีหม๊ะ มะโซ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
502 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (นายมะกาตา สลาตาโซะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
503 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูน (นายฟัฎดี ดาโอะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
504 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวอารีดา สุละสะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
505 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นางสาว อลิสา วาและ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
506 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นายสะมะแอ มะดาโอ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
507 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน (นางสาวมารียา เจ๊ะน๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
508 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ( นางสาวกัลซม สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
509 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวนาวียะ เปาะเย๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
510 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวอัสวานี บูงอสายู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
511 จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ สนามหญ้า (นางสาวรอมือละ สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
512 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายเดะมะซอตี อิซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
513 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ( นางสาวมาซีเต๊าะ มะโดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
514 จ้างเหมาบริการทำงานสำรวจและประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
515 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อัคคีภัย) หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
516 จ้างเหมาบริการทำงาน สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
517 จ้างเหมาบริการทำงาน สำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
518 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.70-001 สายวัดสวนธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวา  19 มีนาคม 2563
519 ซื้อครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังยี่ห้อ eminent ขนาด 18,000 พร้อมติดตั้ง ) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
520 ซื้อซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC -19)และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
521 โครงการถมดินรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ 3  12 มีนาคม 2563
522 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก พร้อมค่าขุดเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
523 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก พร้อมค่าขุดเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
524 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก พร้อมค่าขุดเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
525 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก พร้อมค่าขุดเจาะบ่อบาดาล  2 มีนาคม 2563
526 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
527 ซื้อวัสดุซ่อมแซมความเสียหายจากวาตภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
528 จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  18 กุมภาพันธ์ 2563
529 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
530 ซื้อวัสดุ โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
531 ซื้อจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์(รูปคู่)พร้อมกรอบ และกรอบรูป ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
532 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ สายโต๊ะกาเปาะ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 760 เมตร ลึก 1.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
533 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น ปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานของสตรี เยาวชน ผู้บริหารมาชิกสภาและพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
534 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ สายโต๊ะกาเปาะ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 760 เมตร ลึก 1.50 เมตร  4 กุมภาพันธ์ 2563
535 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
536 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
537 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
538 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
539 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย ศพด.ลาเมาะนอก(นายอับดุลรอนิง นิมะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
540 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.70-001 สายวัดสวนธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 1 สาย  14 มกราคม 2563
541 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงป่าว หมู่ที่ 3 บ้านลาเมาะนอก โดยวิธีคัดเลือก  14 มกราคม 2563
542 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) บ้านลาเมาะนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
543 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ศพด.ม.5 )นายอับดุลลาเต๊ะ เจ๊ะสนิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
544 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ศพด.ม๕ ) นายสะมะแอ มะดาโอ๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
545 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ม.ค.63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
546 จ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก เดือน กันยายน ภาคเรียนที่1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
547 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ภายใน อบต.(นางสาวรอบียะ๊ เจะนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
548 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อบต. (นางสาวรอฮีมะห์ มะโซ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
549 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต(นายอับดุลลาเต๊ะ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
550 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต. (นายดาโอ๊ะ หนุ๊) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
551 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต. (นางสาวมาซีเต๊าะ มะโด่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
552 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก(นายแวมามะ นุ๊ยาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
553 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ อบต. ( อลิษา วาเละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
554 ซื้อจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
555 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ ของ อบต. (นายเดะมะซอตี อิซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
556 ซื้อจัดซื้อของรางวัล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
557 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียนเลขที่ บฉ 6841 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
558 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
559 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
560 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ สายโต๊ะกาเปาะ ลาเมาะใน หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร  3 มกราคม 2563
562 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้และสนามหญ้าภายในสำนักงาน อบต.รือเสาะออก(น.ส.อารีดา สุละสะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
563 จ้างดูแลต้นไม้หรือไม้ประดับ(นายสะมะแอ มะดาโอ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
564 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายอายือมิ่ง กาเจร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
565 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายอาแซ ตาเยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
566 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายอาซมิง เจ๊ะฮะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
567 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายอัสมี อาลีมูซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
568 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายหนุ๊ แวกาจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
569 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายมะยี สะแม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
570 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายมะดรอนิง เจ๊ะเด็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
571 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(นายมะกาตา สลาตาโซะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
572 จ้างดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก(นางสสาวอัสวมนีย์ บุงอสายู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
573 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้และสนามหญ้า ศพด.ลาเมาะนอก(น.ส.มารียา เจ๊ะน๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
574 จ้างดูแลต้นไม้หรือสาวนไม้ประดับ (นายดอเล๊าะ มะเซ็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
575 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย ศพด.ลาเมาะนอก(นายอับดุลรอนิง นิมะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
576 จ้างทำความสะอาดและสถานที่ของอบต.รือเสาะออก (เดะมะซอตี อิซอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
577 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย(นายฟัฏดี ดาโอะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
578 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ของ อบต.รือเสาะออก (นางสาวรออีมะห์ มะโซ๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
579 จ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก (นายอับดุลลาเต๊ะ เจ๊ะสนิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
580 จ้างดูแลต้นไม้หรือสวนไม้ประดับ(นายอับดุลกาเดร์ บอเตาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
581 จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ศพด.ลาเมาะนอก(น.ส.กัลป์ซม สือรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
582 ซื้อถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค/บริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย) หมู่ที่ ๑-๕ ตำบลรือเสาะออก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
583 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานในพื้นที่บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ ๕ ตามแบบรูปรายละเอียดที่กำหนด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
584 จ้างเหมาจัดสถานที่ประดับลูกโป่งพร้อมอุปกรณ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
585 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
586 ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
587 จ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ขนาด ๒๔๐X๔๘๐ ซ.มพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
588 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานในพื้นที่บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ ๕ ตามแบบรูปรายละเอียดที่กำหนด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
589 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานในพื้นที่บ้านลาเมาะใน หมู่ที่ ๕ ตามแบบรูปรายละเอียดที่กำหนด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
590 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
591 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
592 จ้างทำป้ายไวนิล เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขนาด 240x480 ซ.ม จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
593 จ้างทำป้ายไวนิลร่วมรณรงค์ชาวตำบลรือเสาะออก ไม่ทิ้งขยะ ในที่สาธารณะขนาด 240X480 ซ.ม. จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
594 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
595 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 
596 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 
597 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 
598 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
599 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
600 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
601 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
602 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอกประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
603 จ้างบริการดูแลเว็บไซค์ อัพเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลและต่อสัญญาเว็บไซค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
604 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก จำนวน 4 คน จำนวน 11 เดือน โดยวิธีคัดเลือก