ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธเนˆเธญเธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธ–เธ™เธ™ เธ„เธชเธฅ. เธชเธฒเธขเธ”เธทเธญเนเธข - เธ•เธฐเน‚เธฅเธฐเธ›เธนเธฃเธ‡ เธซเธกเธนเนˆเธ—เธต 4 เธšเน‰เธฒเธ™เธ”เธทเธญเนเธข (เธเธญเธ‡เธŠเนˆเธฒเธ‡) เน‚เธ”เธขเธงเธดเธ˜เธตเธ„เธฑเธ”เน€เธฅเธทเธญเธ  25 มกราคม 2566
2 เธˆเน‰เธฒเธ‡เธเนˆเธญเธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธเนˆเธญเธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธ–เธ™เธ™ เธ„เธชเธฅ. เธชเธฒเธขเธญเธฒเน€เธ•เนŠเธฐ-เนเธกเนˆเธ™เน‰เธณเธชเธฒเธขเธšเธธเธฃเธต เธซเธกเธนเนˆเธ—เธตเนˆ 3 เธšเน‰เธฒเธ™เธˆเธทเธญเนเธฃ เธˆเธณเธ™เธงเธ™ 1 เน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃ เน‚เธ”เธขเธงเธดเธ˜เธตเธ„เธฑเธ”เน€เธฅเธทเธญเธ  25 มกราคม 2566
3 ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธ์สวนครัว โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวเศรษกิจพอเพียง ประจำปี 2566  19 มกราคม 2566
4 ซื้อค่าจัดซื้อเมล็ดพันธ์สวนครัว โครงการฝึกอบรมการเกษตรตามแนวเศรษกิจพอเพียง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
5 ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566  16 มกราคม 2566
6 ซื้อค่าเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอาเต๊ะ-แม่น้ำสายบุรี หมู่ที่ 3 บ้านจือแร โดยวิธีคัดเลือก  13 มกราคม 2566
8 ซื้อตู้บานเลื่อนสูงบานกระจก จำนวน 1 ตู้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
9 จ้างเหมาปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบ ประมาณราคา จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ วิจัยด้านช่าง รวมทั้งการสำรวจความชำรุดเสียหายทั้งที่เกิดจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
10 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
11 ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายสาวอ - ดือแย (ช่วงบ้านมะลา)ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร  27 ธันวาคม 2565
12 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ A CER รุ่น TC1760-1248 GOTOMi/T004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
14 จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ ACER รุ่น X 12281  26 ธันวาคม 2565
15 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  4 ธันวาคม 2565
16 ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง ของบ้านราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตรับผิดชอบ อบต.สาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
17 ค่าวัสดุก่อสร้าง ของบ้านราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตรับผิดชอบ อบต.สาวอ  4 พฤศจิกายน 2565
18 ค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง)  8 ตุลาคม 2565
19 ค่าป้ายไวนิล เรื่อง 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  8 ตุลาคม 2565
20 จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
21 จ้างทำเว็บไซต์ (STS Website Soft System) อบต.สาวอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
22 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
23 จ้างจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
24 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท  3 ตุลาคม 2565
25 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายซารีดี ปูเต๊ะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนัก  30 กันยายน 2565
26 จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
27 ค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  30 กันยายน 2565
28 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอามีน อับแดเสาะ) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส๋ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาฆ่าหญ้า ปลูกต้นไม้ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอา  30 กันยายน 2565
29 ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอามีน อับแดเสาะ) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส๋ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานและทางเดิน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่กำหนด  30 กันยายน 2565
30 จ้างค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอับดุลอาซิ บือราเฮง) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลตัดแต่งหญ้าต้นไม้กิ่งไม้บริเวณริมถนนสาธารณะ สำรวจและดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณริมถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
31 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายมะหะมะรียอ หะยีมะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกส  30 กันยายน 2565
32 จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
33 จ้างค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอามีน อับแดเสาะ) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส๋ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานและทางเดิน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
34 จ้างค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (นายอับดุลรอเซะ บารู) เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส๋ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานและทางเดิน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
35 จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
36 จ้างเหมาทั่วไป (นายอามีน อับแดเสาะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงา  28 กันยายน 2565
37 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011  28 กันยายน 2565
38 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.หน้าอาคารอเนกประสงค์ - อนามัยบ้านมือและห์ หมู่ที่ 1 บ้านมือและห์ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ยาว 207 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 10.00 เมตร จำนวน 23 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
39 ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565  6 กันยายน 2565
40 ซื้อค่าจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
41 ค่าจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  29 สิงหาคม 2565
42 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  25 สิงหาคม 2565
43 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
44 ค่าเอกสารในการอบรม โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำสาวอ  24 สิงหาคม 2565
45 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาเต๊ะ - แม่น้ำสายบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่่ผิวจราจรไ่ม่น้อยกว่าหรือ 725 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  23 สิงหาคม 2565
46 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  19 สิงหาคม 2565
47 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
48 ค่าจัดซื้อเครื่องปรุงในการทำขนมอาซูรอ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565  18 สิงหาคม 2565
49 ค่าจัดซื้อเครื่องปรุงในการทำขนมอาซูรอ (หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ) โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565  17 สิงหาคม 2565
50 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือราษฎรกรณีได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในเขตรับผิดชอบ อบต.สาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
51 จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
52 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปรุงในการทำขนมอาซูรอ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
53 จ้างค่าเช่าเต็นท์ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
54 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
55 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
56 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
57 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
58 ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
59 ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด  9 สิงหาคม 2565
60 จ้างเหมาบริการและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างสำรวจความพึ่งพอใจของผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  3 สิงหาคม 2565
61 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
62 จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
63 จ้างค่าจ้างเหมาจัดทำเวทีพร้อมตกแต่ง โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
64 จ้างค่าจ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการ โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
65 จ้างค่าจัดทำสนาม โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
66 ค่าเช่าเต้นพร้อมอุปกรณ์แสงสว่าง โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565  1 สิงหาคม 2565
67 ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการ โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565  25 กรกฎาคม 2565
68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาเต๊ะ - แม่น้ำสายบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่่ผิวจราจรไ่ม่น้อยกว่าหรือ 725 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  25 กรกฎาคม 2565
69 จ้างค่าซ่อมแซมรถกระบะมาสด้า กข 9962 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
70 จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
71 ค่าซ่อมแซมรถกระบะมาสด้า กข 9962 นธ  19 กรกฎาคม 2565
72 ค่าซ่อมแซมระกระบะมาสด้า กข 9962 นธ  19 กรกฎาคม 2565
73 ค่าซ่อมแซมรถกระบะมาสด้า กข 9962 นธ  19 กรกฎาคม 2565
74 จ้างค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บจ 4211 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
75 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2565
76 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2565
77 ค่าป้ายไวนิล เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  7 กรกฎาคม 2565
78 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บจ 4211 นธ  5 กรกฎาคม 2565
79 ค่าซ่อมรถยนต์ฺส่วนกลาง 4 ประตู กข.9962 นธ  5 กรกฎาคม 2565
80 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ทะเบียน กข.9962 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
81 ซื้อซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
82 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู ทะเบียน กข.9962  21 มิถุนายน 2565
83 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
84 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท  14 มิถุนายน 2565
85 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
86 จ้างค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
87 ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565  10 มิถุนายน 2565
88 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565  10 มิถุนายน 2565
89 ค่าจัดซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565  10 มิถุนายน 2565
90 จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงและเตรียมสนามแข่งขัน สนามฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ตะกร้อวง โครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
91 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
92 จ้างค่าซ่อมแซมประตูฟุตบอลสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนส่วนตำบลสาวอ หมู่ที่ 2 ตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
93 ค่าป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีตำบลสาวอ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมติดตั้ง ขนาด 2 เมตร X 4 เมตร  10 มิถุนายน 2565
94 จ้างค่าซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
95 ค่าซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  2 มิถุนายน 2565
96 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
97 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
98 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
99 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือเจาะ - ปาเสรายอ หมู่ที่ ๕ บ้านบือเจาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าหรือ ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
100 จ้างค่าป้ายอะคิลิกเดินพาเหรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
101 ค่าป้ายอะคิลิกเดินพาเหรด  8 พฤษภาคม 2565
102 ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคในการเยี่ยมบ้าน โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565  21 เมษายน 2565
103 ซื้อค่าเครื่องอุปโภคบริโภคในการเยี่ยมบ้าน โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
104 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
105 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือเจาะ - ปาเสรายอ หมู่ที่ ๕ บ้านบือเจาะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าหรือ ๔๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  18 เมษายน 2565
106 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ อบต.สาวอ  5 เมษายน 2565
107 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ อบต.สาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
108 ค่าป้ายไวนิล โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร  28 มีนาคม 2565
109 จ้างค่าป้ายไวนิลประกาศห้ามซื้อขายจุดดอกไม้ไฟ ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
110 จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
111 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  24 มีนาคม 2565
112 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  24 มีนาคม 2565
113 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  23 มีนาคม 2565
114 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
115 ค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565  22 มีนาคม 2565
116 ค่าจัดซื้ออาหารแห้ง สำหรับสนับสนุนการละศีลอด ประจำมัสยิดในตำบลสาวอ โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565  22 มีนาคม 2565
117 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - บือเจาะ หมู่ที่ ๔ บ้านดือแย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  15 มีนาคม 2565
118 โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2565  1 มีนาคม 2565
119 จ้างเหมาทั่วไป (นายซารีดี ปูเต๊ะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานแ  1 มีนาคม 2565
120 จ้างโครงการจัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
121 จ้างเหมาทั่วไป (นายอับดุลอาซิ บือราเฮง) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำน  24 กุมภาพันธ์ 2565
122 จ้างเหมาทั่วไป (นายมะหะมะรียอ หะยีมะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนัก  24 กุมภาพันธ์ 2565
123 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายอามีน อับแดเสาะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลตัดแต่งหญ้าต้นไม้กิ่งไม้บริเวณริมถนนสาธารณะ สำรวจและดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณริมถนนสาธารณะภายในหมู่บ้านทั้ง ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
124 จ้างจ้างเหมาทั่วไป (นายอับดุลรอเซะ บารู) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำ  24 กุมภาพันธ์ 2565
125 จ้างเหมาทั่วไป (นายซารีดี ปูเต๊ะ) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บำรุงใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ ตัดแต่งสนามหญ้า ฉีดยาย่าหญ้า ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ขนย้ายต้นไม้ กำจัดวัชพืช กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ดูแลทำความสะอาดบริเวณนอกสำนักงานแ  24 กุมภาพันธ์ 2565
126 ซื้อติดตั้งแอร์ Eminent รุ่น WFB 18 ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
127 ติดตั้งแอร์ Eminent รุ่น WFB 18 ขนาด 18,000 BTU พร้อมติดตั้ง  14 กุมภาพันธ์ 2565
128 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 4 บ้านดือแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  29 ธันวาคม 2564
129 ซื้อค่าจัดซื้อกระถางดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
130 ค่าจัดซื้อกระถางดอกไม้  29 ธันวาคม 2564
131 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก  29 ธันวาคม 2564
132 ค่าป้ายไนิล หยุด หยุดระวังรถไฟ เพื่อความปลอดภัย หยุด ก่อนข้ามทางรถไฟ และป้ายไวนิล ประกาศด่วน ผู้ไม่สวมแมสหน้ากากอนามัย จับจริง ปรับจริง ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด  28 ธันวาคม 2564
133 ซื้อค่าป้ายไนิล หยุด หยุดระวังรถไฟ เพื่อความปลอดภัย หยุด ก่อนข้ามทางรถไฟ และป้ายไวนิล ประกาศด่วน ผู้ไม่สวมแมสหน้ากากอนามัย จับจริง ปรับจริง ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
134 ค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ขนาด 240 X 120 เซนติเมตร  21 ธันวาคม 2564
135 จ้างค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ขนาด 240 X 120 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
136 ซื้อค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
137 ซื้อค่าจัดซื้อเมล็ดพันธ์สวนครัวให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
138 ค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพ  14 ธันวาคม 2564
139 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
140 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  11 ธันวาคม 2564
141 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
142 ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ โครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว  7 ธันวาคม 2564
143 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  2 ธันวาคม 2564
144 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  1 ธันวาคม 2564
145 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  30 พฤศจิกายน 2564
146 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
147 ค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 4 หลัง (2 วัน) โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  22 พฤศจิกายน 2564
148 จ้างค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 4 หลัง (2 วัน) โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
149 ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า  17 พฤศจิกายน 2564
150 จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
151 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
152 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย ชนิดข้อแข็ง ยี่ห้อ ROBIN NB411 จำนวน 1 เครื่อง  16 พฤศจิกายน 2564
153 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย ชนิดข้อแข็ง ยี่ห้อ ROBIN NB411 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
154 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  15 พฤศจิกายน 2564
155 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
156 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  10 พฤศจิกายน 2564
157 ค่าจัดจ้างป้ายไวนิล คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตัวเลขสติ๊กเกอร์นับถอยหลัง ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  2 พฤศจิกายน 2564
158 จ้างค่าจัดจ้างป้ายไวนิล คัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และตัวเลขสติ๊กเกอร์นับถอยหลัง ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
159 จ้างค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
160 ค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  29 ตุลาคม 2564
161 เครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา)  27 ตุลาคม 2564
162 ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
163 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
164 ซื้อNotbook ASUS ExpertBook (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
165 ซื้อNotbook ASUS ExpertBook (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
166 จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
167 ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 120 X 60 X 88 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
168 ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 4 ฟุต ขนาดกว้าง 1227 X 668 X 750 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
169 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
170 ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
171 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 57 ลึก 55 สูง 88 ซ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
172 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
173 ค่าถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 พร้อมปกรูปเล่ม  27 ตุลาคม 2564
174 ค่าถ่ายเอกสาร ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 พร้อมปกรูปเล่ม  27 ตุลาคม 2564
175 ค่าคู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  27 ตุลาคม 2564
176 ค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมชุดสถานการณ์ Covid-19  27 ตุลาคม 2564
177 จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) (นางสาวอัสวาตี สะมะแอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
178 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)  14 ตุลาคม 2564
179 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา)  14 ตุลาคม 2564
180 ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
181 ซื้อค่าเลี้ยงรับรองในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
182 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
183 จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
184 จ้างค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
185 ค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้ง  7 ตุลาคม 2564
186 ซื้อค่าคู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
187 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมซักซ้อมเตรียมการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
188 ค่าบริการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี  5 ตุลาคม 2564
189 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  1 ตุลาคม 2564
190 จ้างค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้) (นางสาวอัสวาตี สะมะแอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
191 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  1 ตุลาคม 2564
192 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 5,000.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ)  30 กันยายน 2564
193 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
194 ซื้อค่าเครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX390T2 QBT พร้อมชุดหางเรือยาว 13 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
195 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
196 ค่าเครื่องยนต์ HONDA รุ่น GX390T2 QBT พร้อมชุดหางเรือยาว 13 แรง  17 กันยายน 2564
197 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
198 จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง การปิดประกาศแบบพิมพ์ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 122 X 244 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
199 ค่าป้ายไวนิล เรื่อง การปิดประกาศแบบพิมพ์ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 122 X 244 เซนติเมตร  11 กันยายน 2564
200 ค่าจัดซื้อแบบพิมพ์ สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  11 กันยายน 2564
201 โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  7 กันยายน 2564
202 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 18 เมตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
203 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
204 ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู  6 กันยายน 2564
205 วัสดุไฟฟ้า  6 กันยายน 2564
206 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน  2 กันยายน 2564
207 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
208 ซื้อโต๊ะขาเหล็กพับ ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
209 ซื้อแท่นบรรยายไม้ (โพเดียมไม้) สำหรับกล่าวรายงาน งานพิธี ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 120 ซม. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
210 ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
211 ซื้อพัดลมติดพนัง ขนาด 18 นิ้ว แบบติดผนัง 3 ใบพัด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
212 ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน  26 สิงหาคม 2564
213 ค่าสั่งซื้อแบบพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  10 สิงหาคม 2564
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
218 วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  4 สิงหาคม 2564
219 ซื้อค่าป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ขนาด ๒๔๐X ๔๘๐ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
220 จ้างค่าป้ายไวนิล ชาวนรา สู้ภัย โควิด - ๑๙ ไปด้วยกัน ขนาด ๑๒๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
221 ค่าป้ายไวนิล ชาวนรา สู้ภัย ?โควิด - ๑๙? ไปด้วยกัน ขนาด ๑๒๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  20 กรกฎาคม 2564
222 จ้างค่าป้ายไวนิลสลามัตฮารีรายออิดิลอัฎฮา และขอต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. ๑๔๔๓ ขนาด ๒๔๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
223 ค่าป้ายไวนิลสลามัตฮารีรายออิดิลอัฎฮา และขอต้อนรับปีใหม่อิสลาม ฮ.ศ. ๑๔๔๓ ขนาด ๒๔๐ X ๒๔๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง  19 กรกฎาคม 2564
224 ซื้อค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ โครงการท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
225 ซื้อค่าสั่งซื้อแบบพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2564
226 ซื้อซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
227 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด ราคากล่องละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
228 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน สายมะลา - ดือแย หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  30 มิถุนายน 2564
229 จ้างค่าจ้างผู้ดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
230 ค่าจ้างผู้ดำเนินการการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ  24 มิถุนายน 2564
231 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
232 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
233 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
234 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
235 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเ  21 มิถุนายน 2564
236 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา  18 มิถุนายน 2564
237 ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด  17 มิถุนายน 2564
238 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน  15 มิถุนายน 2564
239 จ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมะอีซอ มะเด็ง)  7 มิถุนายน 2564
240 จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมาหามะ สม  7 มิถุนายน 2564
241 จ้างจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายอาแว มาหะ  7 มิถุนายน 2564
242 จ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ รดน้ำต้นไม้สนามหญ้า ดูแลทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน และรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เป็นเวลา 4 เดือน ๆ ละ 4,500.- บาท (นายมะอีซอ มะเด็ง  7 มิถุนายน 2564
243 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด คนละ 24 กล่อง ในราคากล่องละ ๗.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจ  1 มิถุนายน 2564
244 จ้างค่าเปลี่ยนยางรถกระเช้า ขนาด 130 แรงม้า ทะเบียน 80 - 5010 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
245 ซื้อค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
246 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดือแย - ตะโละปุรง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 4 บ้านดือแย ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีค  21 พฤษภาคม 2564
247 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเ  21 พฤษภาคม 2564
248 จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอให้คงสภาพเดิมและใช้งานตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
249 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอให้คงสภาพเดิมและใช้งานตามปกติ  11 พฤษภาคม 2564
250 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมป้ายสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
251 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 ระบบ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  3 พฤษภาคม 2564
252 ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
253 จ้างป้ายไวนิล เรื่อง รณรงค์ป้องกันโควิท - 19 ขนาด 120 X 240 ซ.ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
254 จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (สายบาโงดอเลาะ - จาแบตะโละฮูลู) หมู่ที่ 2 บ้านสาวอฮูลู ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ยาว 300 เมตร จำนวน 33 จุด โดยวิธีคัดเลือก  7 เมษายน 2564
255 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (สายหน้ามัสยิด - บ้านไซมิง ผรส.) หมู่ที่ 7 บ้านบือเจาะบองอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขนาดความกว้าง 0.60 X 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ยาว 113 เมตร จำนวน 12 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
256 ซื้อค่าเอกสารในการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
257 โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ 1 ระบบ สถานที่ก่อสร้าง บ้านจือแร หมู่ที่ 3 ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  8 มีนาคม 2564
258 ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี  1 มีนาคม 2564
259 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) เป็นนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
260 ค่าบำรุงหรือซ่อมแซมรถดับเพลิง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  25 กุมภาพันธ์ 2564
261 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
262 ค่าซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  25 กุมภาพันธ์ 2564
263 ซื้อค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
264 ค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการศึกษาอบรม โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสอนแก่ผู้สอนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หลักสูตร กีรออาตี  23 กุมภาพันธ์ 2564
265 ซื้อค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
266 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปี 2564  18 กุมภาพันธ์ 2564
267 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
268 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564  17 กุมภาพันธ์ 2564
269 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารภัยและภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564  17 กุมภาพันธ์ 2564
270 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำกระเป๋าแฟนชั่น และตะกร้าจากเส้นพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
271 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (การทำกระเป๋าแฟนชั่น และตะกร้าจากเส้นพลาสติก)  10 กุมภาพันธ์ 2564
272 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
273 จ้างค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุง ดูแลรักษาต้นไม้และได้ประดับตกแต่งบริเวณอาคารสำนักงาน เป็นเวลา 3 เดือน ๆ ละ 5,500.- บาท (นายมะไพดี มะละแซ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
274 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
275 จ้างค่าบริการเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
276 ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลสาวอ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
277 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
278 จ้างค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล ชาวนราธิวาส พร้อมใจ ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ไม่ตระหนก ขอให้ตระหนัก ขนาด 2 X 3 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
279 ซื้อซื้อค่าอาหารเสริมนม ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
280 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ขนาด 120 X 240 ซ.ม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
281 เช่าค่าเช่าเต้นท์ผ้าใบพร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
282 จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
283 จ้างค่าจ้างเปลี่ยนยางนอก 245/70.16 AT700 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
284 จ้างค่าจ้างเปลี่ยนยางนอก 245/70.16 AT700 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
285 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอนามัย - หน้าบ้านโต๊ะอิหม่าม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
286 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
287 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาวอฮีเล - บูเก๊ะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 461 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1844 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน 1,269,000.- บาท โดยวิธีคัดเลือก  20 ตุลาคม 2563
288 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลาฆอปาว์ - กูโบเจาะดูแว ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  20 ตุลาคม 2563
289 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงตอแล - บาโงมูบา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 738 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2952 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  7 ตุลาคม 2563
290 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย - กาโดะ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1048 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีคัดเลือก  5 ตุลาคม 2563
291 จ้างWeb ชุดจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน - บริการดูแลเว็บไซต์ อับเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูล ตลอด 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
292 จ้างค่าเช่าเต็นท์ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
293 จ้างค่าเช่าเต็นท์ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
294 ค่าเช่าเต็นท์ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 
295 จ้างค่าเช่าเต้นท์ โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
296 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำความสะอาดมายัติ (ละหมาดมายัติ) กองการศัึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
297 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ 
298 ค่าจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการอุปโภคบริโภค องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ 
299 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
300 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้้บานเลื่อนสูงบานกระจกทึก จำนวน 3 ตู้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
301 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
302 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
303 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
304 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ A CER รุ่น TC1760-1248 GOTOMi/T004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
305 ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
306 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
307 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ A CER รุ่น TC1760-1248 GOTOMi/T004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
308 การจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
309 จ้างค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการป้ายภาษีเคลื่อนที่และสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 120 X 240 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
310 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริมนม (กองการศึกษา) จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
311 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเมาลิดสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
312 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ A CER รุ่น TC1760 1248 GOTOMi/T004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
313 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ยี่ห้อ SYNDOME รุ่น ECO II - 801 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
314 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริมนม (กองการศึกษา) จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
315 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ยี่ห้อ BROTHER รุ่น T220 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
316 จ้างค่าเช่าเต้นท์พร้อมโต๊ะ-เก้่าอี้ (โครงการเมาลิดสัมพันธ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
317 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริมนม (กองการศึกษา) โดยวิธีคัดเลือก 
318 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริมนม (กองการศึกษา) จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
319 ค่าจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
320 ค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
321 จ้างจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ Fuji xerox รุ่น Docu Centre S2011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง