ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างปรับพื้นที่ประสบอุทกภัยและขุดลอกดินหน้าประตูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
3 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
4 ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
5 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม boxculvert ขนาด 2 ช่อง สายแบโซ๊ะ โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2565
6 จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง  13 กันยายน 2565
7 จ้างจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
8 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม boxculvert ขนาด 2 ช่อง สายแบโซ๊ะ  9 กันยายน 2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
11 จ้างสืบสานประเพณีสาร์ทไทย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
12 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถขยะเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
13 จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
14 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
15 ซื้อท่อซีเมนต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
16 ซื้อถังขยะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
17 ซื้อกระจกโค้งแบบโพลีคาร์บอเนต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
18 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับโครงการวันอาซูรอ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
19 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
20 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
22 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
23 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
24 จ้างติดตั้งมู่ลี่ปรับแสงภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
25 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ ขนาดตัวเครื่อง ๒๓๐x๑๓๕๐x๓๔๐ มม. จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
26 โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล หมู่ที่ 1-7  1 สิงหาคม 2565
27 โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิมภายในตำบล หมู่ที่ 1-7  1 สิงหาคม 2565
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
29 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
31 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
32 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
33 ซื้อจัดหาวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
34 ซื้อส่งเสริมสนับสนุนงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
36 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
37 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
38 ซื้อจัดซื้อลำโพงฮอร์น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
40 จ้างจ้างทำซิงค์ล้างจาน และก่ออิฐทำคูน้ำทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
41 ซื้อวัสดุกากน้ำตาล ถังหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
42 ซื้อจัดซื้อภารชนะคัดแยกขยะรีไชเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
43 ซื้อจัดซื้อภาชนะคัดแยกขยะรีไชเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
44 จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
45 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีตำบลธารโต ครั้งที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
46 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
48 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
49 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  15  มิถุนายน  2565
50 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
52 จ้างถุงผ้าพร้อมโลโก้ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
53 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
54 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 16 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
55 จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
56 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในตลาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก  24 พฤษภาคม 2565
57 ซื้ออาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
58 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
59 ซื้อธงชาติ ธงประจำพระองค์ (ธง สธ.) พร้อมเสา และพานดอกไม้สีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
60 จ้างโครงการปรับปรับซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในตลาด หมู่ที่ 1  6 พฤษภาคม 2565
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
63 ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง แบบหน้าแปลน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
64 ซื้อไอศครีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
65 ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
66 ซื้อตู้เอกสาร แบบเลื่อน ๒ บาน ๔ ชั้น จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
67 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่่อใช้ในงานประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
69 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานประปา อบต.ธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
70 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
71 ซื้อตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
72 ซื้อครุภัณฑสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
73 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
75 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก  4 เมษายน 2565
76 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
77 ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก  25 มีนาคม 2565
78 ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก  25 มีนาคม 2565
79 ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก  25 มีนาคม 2565
80 ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก  25 มีนาคม 2565
81 โครงการปรับปรุงและบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน หมู่ที่ 6  21 มีนาคม 2565
82 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  23 กุมภาพันธ์ 2565
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
84 ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
85 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
86 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
87 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดระบบปา (ถังกรองน้ำดิบผิวดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำความสะอาดระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
89 จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดบ่อดักตะกอน และถังเก็บน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
90 จ้างเหมาบริการช่างประปา อบต.ธารโต จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
91 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
92 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๓๓๒๐ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
93 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
94 จ้างเหมาปรับพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
95 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
96 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
98 จ้างซ่อมบำรุงรถขยะเล็ก ทะเบียน บต-๙๒๐๒ ยล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
99 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
100 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
101 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารโตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
102 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  25 พฤศจิกายน 2564
103 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมความพร้อมจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
104 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
105 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
106 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
107 ซื้อกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
108 จ้างจ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศการเลือกตั้งสมาชิกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
109 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7769 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
110 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
111 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล และสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
112 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
113 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์พร้อมปรับปรุงข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
114 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ขนาด ๑ x ๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
115 จ้างเหมาบริการช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
116 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
117 จ้างเหมาบริการคนกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
118 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
119 จ้างเหมาบริการคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
120 จ้างเหมาบริการช่างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
121 จ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งแม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
122 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
123 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
124 จ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
125 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
126 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
127 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
128 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
129 จ้างจ้างทำถังขยะอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
130 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ  17 กันยายน 2564
131 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
132 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
133 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
134 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
135 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
136 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
137 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ โดยวิธีคัดเลือก  10 กันยายน 2564
138 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซูโอ๊ะ หมู่ที่ 4  2 กันยายน 2564
139 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปูยุค-เปาะนิ  1 กันยายน 2564
140 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
141 ซื้อย่างมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
143 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
144 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๓๓๒๐ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
145 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
146 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
149 ซื้อเทียนพรรษา, ผ้าไตร และผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
150 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะสูแอ-ต่อจากถนนเดิม บ้านหน้าเกษตร โดยวิธีคัดเลือก  22 กรกฎาคม 2564
151 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบแม หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก  19 กรกฎาคม 2564
152 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
153 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
154 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
155 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
156 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
157 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
158 จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ มอเตอร์ปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
159 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมายอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
160 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
161 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมสำหรับ Local Quarantine (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
162 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  16  มิถุนายน  2564
163 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
164 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  9  มิถุนายน  2564
165 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตลาดธารโต ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
166 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบแม หมู่ที่ 4  31 พฤษภาคม 2564
167 จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๓๓๒๐ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
168 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
169 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
170 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
171 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
172 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
173 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
174 ซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร. จำนวน ๒๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
175 จ้างเหมาบริการปรับพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลธารโต จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
176 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
178 จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการวันกตัญญู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
179 จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
180 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) ของกองการศึกษา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
181 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
182 จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
183 ซื้อจัดซื้ออินทผาลัม ข้าวสาร โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
184 จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โครงการวันกตัญญู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
185 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
186 จ้างจ้างเหมาปรับพื้นที่ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
187 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา กองช่าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
189 จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
191 ซื้อเครื่องพิมพ์สีของสำนักปลัด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
192 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ของกองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
193 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
194 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
195 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
196 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
197 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
199 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
200 จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บ-๑๖๓๙ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
201 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
202 จ้างซ่อมบำรุงระบบไฮโดรลิกชุดบีบอัดขยะและคายขยะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
203 จ้างทำผ้าเต็นท์ทรงจั่ว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
204 จ้างเหมาบริการคนสวน จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
205 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
206 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
207 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
208 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
209 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
210 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมายอ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
211 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  17 ธันวาคม 2563
212 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายแบมา หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  16 ธันวาคม 2563
213 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สาย 12 หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  16 ธันวาคม 2563
214 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
215 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
216 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
217 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  4 ธันวาคม 2563
218 จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
219 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
220 ซื้อจัดซื้อข้าวสาร-น้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
221 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
222 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
223 ซื้อโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
224 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
225 เช่าเต็นท์พร้อมเวที และเช่าเครื่องเสียงพร้อมแสงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
226 จ้างเหมาบริการทำกระทงเพื่อใช้ประกอบในการจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
227 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
228 จ้างเหมาบริการจัดทำโป๊ะสำหรับเป็นสถานที่ลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
229 ซื้อโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2563
230 จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งเรือพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
231 จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองถ้ำปูยุด หมู่ที่ 1 บ้านปูยุด ตำบลธารโต ปริมาตรดินขุดด้วยรถ พร้อมปรับแต่งขอคันคลอง (สองข้าง) 154,909 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก  25 กันยายน 2563
232 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
233 ซื้อโครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
234 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
235 โครงการขุดลอกคลองถ้ำปูยุค หมู่ที่ 1 บ้านปูยุค ตำบลธารโต  15 กันยายน 2563
236 โครงการเจาะบ่อบาดาล  15 กันยายน 2563
237 ซื้อชุด อปพร. จำนวน ๒๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
238 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
239 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
240 ซื้อแก๊ส LPG และผงเคมี ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
241 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการวันอาซูรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
242 ซื้อถังขยะแบบเข่ง จำนวน ๔๐ เข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
243 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการตลาดนัดสร้างสุข ปลอดเชื้อปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
244 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
245 ซื้อแผงกันและกรวยจราจร ตามโครงกาารตลาดนัดสร้างสุข ปลอดเชื้อปลอดภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
246 ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก  28 สิงหาคม 2563
247 จ้างจ้างเหมาจัดทำร้านเปรตแบบยกเสาสูงและจัดทำหมรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
248 จ้างจ้างเหมาจัดทำร้านเปรตแบบยกเสาสูงและจัดทำหมรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
250 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
251 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
252 จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
254 จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ๘๐-๕๖๙๓ ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
255 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
257 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
258 เช่าเต็นท์พร้อมจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
259 ซื้อกระเป่าใส่เอกสารและเอกสารในการฝึกอบรมโครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
260 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน  14 สิงหาคม 2563
261 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั้มมอเตอร์สูบน้ำบริเวณสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
262 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั้มมอเตอร์สูบน้ำบริเวณสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
264 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ 80-5693 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
265 ขุดลอกคลองถ้ำปูยุด หมู่ที่ 1 บ้านปูยุด ตำบลธารโต ปริมาตรดินขุดด้วยรถ พร้อมปรับแต่งขอคันคลอง (สองข้าง) 154,909 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา  9 สิงหาคม 2563
266 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ฯ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องและพิมเสนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
267 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายคอกแพะ โดยวิธีคัดเลือก  24 กรกฎาคม 2563
268 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สามัคคี หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
269 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
270 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
271 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาล์ม หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  17 กรกฎาคม 2563
272 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาล์ม หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  17 กรกฎาคม 2563
273 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาล์ม หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,340 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  17 กรกฎาคม 2563
274 จ้างเหมาทำประตูรั้ว อบต. แทนประตูเดิมที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
275 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย  3 กรกฎาคม 2563
276 ซื้อวัสดุซ่อมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
277 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
278 จ้างจ้างเหมาขุดท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
279 ซื้อโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
280 จ้างเหมาทำประตูรั้ว อบต. แทนประตูเดิมที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
281 จ้างเหมาบริการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
282 จ้างเหมาบริการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
283 จ้างเหมาบริการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
284 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้ และไม้อัด งานโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
285 ซื้อแผงกั้นจราจรและกรวยจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
286 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
287 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
288 ก่อสร้างถนน คสล. สายแบมา หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม.  1  มิถุนายน  2563
289 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
290 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
291 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
292 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  22 พฤษภาคม 2563
293 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
294 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
295 ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
296 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5693 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
297 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานกิจการประปา กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
298 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
299 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
300 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
301 จ้างก่อสร้างทางเท้า คสล.สายเป๊าะวอมิง หมู่ที่ 6 บ้านมายอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
302 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายแวว หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. โดยวิธีคัดเลือก  27 เมษายน 2563
303 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเกษตรแยกขวา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
304 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5693 ยะล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
305 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
306 จ้างก่อสร้างก่อโครงถนน คสล.สายถนนแยกซ้าย หมู่ที่ 7 บ้านหลังเกษตร กว้าง 3.00 ม. ยาว 400.00 ม.หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม. โดยวิธีคัดเลือก  23 เมษายน 2563
307 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์)  22 เมษายน 2563
308 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
309 ล้างแอร์สำนักงาน  17 เมษายน 2563
310 จ้างจ้างซ่อมปั้มน้ำ สระนิคม จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
311 จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3320 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
312 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
316 ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
317 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
318 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
319 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
320 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
321 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
322 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังเกษตรแยกขวา หมู่ที่ 7  2 เมษายน 2563
323 ซื้อจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
324 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
325 ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
326 จ้างจ้างเหมาโค่นต้นไม้และรายกิ่งบริเวณโรงสูบน้ำสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
327 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
329 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิิวเตอร์ (แท็ปเล็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
330 ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าหวัง บ้านจาเราะแป หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.  18 มีนาคม 2563
331 จ้างโค่นต้นไม้บริเวณโรงสูบน้ำสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
332 ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายแวว หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง 0.50 ม.  18 มีนาคม 2563
333 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ (หอถังสูงแบบแซมเปญ)  18 มีนาคม 2563
334 จ้างจ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมมอเตอร์ (ระบบปะปาสระนิคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
335 ซื้อซื้อถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
336 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดิ่ม โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
337 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
338 จ้างโค่นต้นไม้บริเวณโรงสูบน้ำสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
339 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
340 จ้างจ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำสระนิคม จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
341 จ้างเชื่อมพร้อมติดตั้งท่อสูบและท่อส่งน้ำงานประปา พร้อมปักเสาไฟและดึงสายไฟ บริเวณสระนิคมล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
342 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
343 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
344 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
345 ซื้อวัสดุสำนักงานของคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
346 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
347 จ้างทำตั๋วตลาดนัดธารโต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
348 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
349 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
350 จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
351 ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563