ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566   2023-05-19 5/19/2023
3 จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสนับสนุนการฝึกทักษะภาษาอารับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
4 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ประจำปี 2566 หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
5 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
6 จ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาตีมการีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
7 จ้างโครงการปรับปรุงโรงเรียนตาดีกานูรูลอิลซาน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
8 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
9 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต้อนรับเดือนรอมฎอนสัมพันธ์และวันอีดิ้ลฟิตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
10 จ้างโครงการต่อเติมที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
11 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
12 จ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
13 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
14 ซื้อวัสดุ ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ - โคขุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
15 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานตาดีกาสัมพันธ์ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
16 จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 3396 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
17 จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 3396 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
18 ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการจัดงานตาดีกาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
19 จ้างซ่อมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 3396 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
20 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานตาดีกาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
21 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
22 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
23 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะชูด ? เจาะฮะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
24 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง?การเพิ่มประสบการณ์ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน? ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
25 ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
26 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬามัสยิดเก่า หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
27 ซื้อเสื้อโปโลพร้อมสกรีน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง ?การเพิ่มประสบการณ์ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน?ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
28 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายข่าลิง - สวนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
29 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายมะเจริญ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
30 จ้างเหมาบริการเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
31 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายมะเจริญ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
32 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายมะเจริญ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
33 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาแฆะ - สวนลำใย พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
35 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์บาตูกาเยาะ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
36 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายลูโบ๊ะดีแย หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2565 12/9/2022
37 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและ ผู้พิการ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
38 จ้างโครงการขุดลอกเพื่อเปิดทางน้ำคลอง สายบ้านเกาะไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
39 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
40 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
41 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
42 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2022 11/22/2022
43 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565   22/11/2022 11/22/2022
44 ซื้อกล้องถ่ายรูป ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
45 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลระบบไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
46 ซื้อหลังคารถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2022 10/25/2022
47 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
48 ซื้อรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
50 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
51 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานในสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
52 ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
53 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
54 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
55 ซื้อรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
56 ซื้อรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
57 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายปอเนาะเก่า หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
58 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน สายป่ามะพร้าว อนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
59 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
60 ซื้อวัสดุในการสาธิตและฝึกอบรมตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2565 9/27/2022
61 ซื้อวัสดุในการสาธิตและฝึกอบรมตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
62 ซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
63 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านข่าลิง (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
64 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบือจะ - เจาะตือรี หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
65 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายโต๊ะชูด - เจาะฮะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
66 จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาตีมการีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
67 จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
68 จ้างโครงการซ่อมแซมพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
69 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปาชีพ - อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
70 ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
71 ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
72 ซื้อวัสดุการเกษตร (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
73 ซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
74 ซื้อกันชนท้ายรถกระบะพร้อมหัวลากจูง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
76 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องเครื่องดื่มตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบ บูรณาการร่วม (จัดอบรมคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะและจัดตั้งเตาเผาขยะชุมชนปลอดมลพิษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
77 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องเครื่องดื่มตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบ บูรณาการร่วม (จัดอบรมคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะและจัดตั้งเตาเผาขยะชุมชนปลอดมลพิษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/9/2022
78 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ ลานตากขยะตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
79 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
80 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
82 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านข่าลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
83 จ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้านข่าลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
84 ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
85 จ้างเหมาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2022 8/11/2022
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
87 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
88 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565   16/6/2022 6/16/2022
89 จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
90 ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
91 ซื้อเมล็ดพันธ์พืช ตามโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธ์พืชให้แก่ประชาชนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
92 จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
93 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565   30/5/2022 5/30/2022
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
95 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
96 ?????????????????????????????????? ??????????????? 2565 ??????????????????   12/5/2022 5/12/2022
97 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
98 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก สายลาแล- ทุ่งนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
99 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ตักวา คูวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
100 จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ประจำปี 2565 หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2022 4/4/2022
101 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
102 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตอนรับเดือนรอมฏอน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
103 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำหรับบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
104 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายโต๊ะชูด - เจาะฮะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
105 ซื้อเสื้อและหมวกสี ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2022 3/11/2022
106 ซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
107 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
108 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กฎ 4401 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
109 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายข่าลิง - สวนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
110 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตือเบาะ ? นพค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
111 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2022 2/10/2022
112 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโต๊ะชูด - ภูเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
113 จ้างโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำบ้านโต๊ะชูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
114 จ้างซ่อมแซมป้ายปิดประกาศประชาสัมพันธ์หน้าอาคารสำนักงาน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2022 2/10/2022
115 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาฮูลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2022 2/3/2022
116 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
117 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
118 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
119 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำตำแหน่งนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2022 1/20/2022
120 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2022 1/13/2022
121 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 1/12/2022
122 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 1/12/2022
123 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2022 1/11/2022
124 จ้างซ่อมแซมบำรุงและตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 806599 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
125 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
126 ซื้อของรางวัล ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
127 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564   2/12/2564 12/2/2021
128 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2564 12/2/2021
129 จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือผู้มารับบริการในสำนักปลัด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
130 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2564 11/23/2021
131 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและไฟฉุกเฉินแบบพกพา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
132 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2564 11/16/2021
133 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
134 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโต๊ะชูด - ฝายโต๊ะชูดฮีเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
135 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
136 จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่าลิง - ทุ่งนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
137 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดเก่า หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2564 11/12/2021
138 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
139 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
140 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
141 จ้างเหมาบริการพนักงานดูแลและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2564 11/4/2021
142 ซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
143 จ้างโครงการจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
144 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
145 จ้างโครงการจัดทำป้ายประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
146 จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
147 ซื้อวัสดุเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
148 ซื้อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.6 บ้านโต๊ะชูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
149 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนลองกองสมเด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2564 9/28/2021
150 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่าลิง - ไร่นาสวนผลสม หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2564 9/28/2021
151 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์โต๊ะชูด หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2564 9/28/2021
152 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายบ้านเกาะไทร หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2564 9/29/2021
153 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - บาเดาะมาตี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
154 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
155 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
156 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - บาเดาะมาตี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
157 จ้างโครงการย้ายเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
158 จ้างโครงการขุดลอกวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
159 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - บาเดาะมาตี หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
160 จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านบาแฆะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
161 จ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปชีพ - ป่ามะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
162 จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายศูนย์ศิลปชีพ - ต้นโด หมู่ที่ 2,4 ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
163 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
164 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
165 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
166 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
167 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
168 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน(สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
169 ซื้อตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านพิเทน โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
170 ซื้อท่อแมนจ่ายน้ำตามโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
171 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (แท็ปเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
172 ซื้อไฟสปอร์ตไลท์ติดรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
173 จ้างซ่อมอุปกรณ์ วิทยุสื่อสารและศูนย์วิทยุสื่อสาร อบต.พิเทน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
174 ซื้อเครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
175 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กค 2174 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
176 จ้างโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนทุเรียน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
177 ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
178 จ้างโครงการปรับปรุงรั้วมัสยิดปอฮงตือเบาะ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
179 จ้างโครงการจัดทำถังขยะประจำมัสยิดภายในตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
180 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
181 ซื้อวัสดุผลิตชุดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
182 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2564 9/8/2021
183 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
184 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
185 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านลาแล หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2564 9/10/2021
186 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 806599 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
187 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน กฉ 5879 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
188 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บท 1092 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
189 จ้างโครงการปรับปรุงมัสยิดบูเกะมัส หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
190 จ้างโครงการปรับปรุงกูโบร์ภูเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
191 จ้างโครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
192 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด 2019 ระดับพื้นที่ (LQ) ตำบลพิเทน (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
193 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
194 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมลานตากขยะตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
195 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วมัสยิดดารุสซาลาม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
196 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัณฑิต หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
197 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 806599 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2564 7/13/2021
198 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
199 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
200 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   16/7/2564 7/16/2021
201 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
202 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด 2019 ระดับพื้นที่ (LQ)ตำบลพิเทน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2564 7/2/2021
203 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 7/6/2021
204 ซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
205 ซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
206 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
207 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564   29/6/2564 6/29/2021
208 จ้างเหมาตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
209 จ้างเหมาตัดชุดวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
210 จ้างจัดทำแผ่นพับภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
211 ซื้อพันธ์ข้าวโพด ตามโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธ์พืชให้แก่ประชาชนตำบลพิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
212 ซื้อพัดลมติดเพดานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
213 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 806599 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
214 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
215 ซื้อตู้เคาน์เตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
216 ซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
217 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
218 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
219 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารประปา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
220 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดตั้งระบบกักตัวผู้ต้องสงสัยโควิด 2019 ระดับพื้นที่ (LQ)ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
221 ซื้อรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
222 จ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
223 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
225 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงและปรับปรุงทั้งคัน ป้ายทะเบียน บท 1092 ปัตตานี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
226 จ้างเหมาเช่าเต็นท์โดม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
227 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนร่วมใจรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
228 ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
229 จ้างเหมาตามโครงการสานสัมพันธ์วันสำคัญของหนู ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
230 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
231 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
232 จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
233 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง ซอย 1 หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
234 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามกีฬา หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
235 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต้นลำใย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
236 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
237 จ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านบาแฆะ ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
238 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
239 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบือแนตาแป หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
240 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาฮูลู หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
241 จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
242 จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
243 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายกูโบร์โต๊ะชูด (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
244 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูแบยีนูวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
245 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปลักแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
246 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต้นลำใย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
247 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกูโบร์โต๊ะชูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
248 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านสายเกาะไทร บาแฆะ (คอสะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
249 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2564 2/17/2021
250 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2564 2/17/2021
251 จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน และเครื่องชั่งน้ำหนัก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
252 ซื้อตู้นิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
253 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
254 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
255 จ้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน รายการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
256 จ้างโครงการก่อสร้างป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2564 2/8/2021
257 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
258 ซื้อเครื่องเป่าลมสะพายหลัง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
259 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
260 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
261 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
262 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
263 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
264 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.91 - 002 สายบ้านป่ามะพร้าว - อนามัยพิเทน หมู่ที่ 3 บ้านป่ามะพร้าว ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
265 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
266 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
267 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
268 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
269 ซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
270 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
271 จ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งฝายโต๊ะปิเยาะ (งานหินเรียงยาแนว) หมู่ที่ 1 บ้านข่าลิง ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
273 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
274 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
275 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid - 19) และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
276 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
277 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนร่วมใจรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
278 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.91 - 003 สายอาตะบาโง - โต๊ะญีนี หมู่ที่ 3 บ้านป่ามะพร้าว ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2563 12/17/2020
279 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.91 - 002 สายบ้านป่ามะพร้าว - อนามัยพิเทน หมู่ที่ 5 บ้านบาแฆะ ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2563 12/17/2020
280 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบาแฆะ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2563 12/7/2020
281 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2563 12/7/2020
282 จ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประดู่ (งานหินเรียงยาแนว) หมู่ที่ 2 บ้านพิเทน ตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2563 12/7/2020
283 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563   3/12/2563 12/3/2020
284 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านป่ามะพร้าว และ ศพด.ยาตีมการิม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
285 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปาชีพ - อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
286 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสกัส หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
287 จ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานปราสาทนางผมหอม หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2563 11/25/2020
288 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 5 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
289 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 5 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/11/2563 11/13/2020
290 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 5 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
291 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 4 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
292 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
293 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
294 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 2 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
295 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 3 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
296 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 1 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
297 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 7 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
298 จ้างเหมาโครงการเมาลิดสัมพันธ์ หมู่ 6 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2563 11/5/2020
299 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
300 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
301 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2563 10/21/2020
302 จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประดู่ ระยะที่ 4 หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
303 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาตะบาโง-ต้นสาคู หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
304 จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
305 จ้างพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
306 จ้างเหมาบริการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
307 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ กู้ภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
308 จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
309 จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
310 จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
311 จ้างเหมาบริการพนักงานพ่นหมอกควัน ทำความสะอาดคูระบายน้ำ ถากหญ้า 2 ข้างทาง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
312 จ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
313 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ อบต.พิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
314 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ อบต.พิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
315 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ อบต.พิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
316 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการ อบต.พิเทน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
317 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
318 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
319 จ้างพนักงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
320 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
321 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานปราสาทนางผมหอม หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   28/9/2563 9/28/2020
322 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงานและอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
323 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องเครื่องดื่มตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
324 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
325 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
326 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
327 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายอะคริลิค ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
329 ซื้อโปรแกรมการจัดการงานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
330 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
331 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
332 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 11 ที่นั่ง   9/8/2563 8/9/2020
333 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
334 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
335 จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยเหลือการสำรวจ ตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลพิเทน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2563 8/18/2020
336 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
337 จ้างจัดทำป้ายพระบรมราชปณิธานใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
338 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
339 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2563 8/18/2020
340 ซื้อเครื่องวัดค่าพีเอช ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2563 8/18/2020
341 จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยเหลือการสำรวจ ตามโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลพิเทน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2563 8/18/2020
342 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
343 ซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
345 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2563 7/21/2020
346 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
347 จ้างเหมาเช่าถังดับเพลิงพร้อมเติมผงเคมีแห้งใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
348 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
349 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2563 7/16/2020
350 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
351 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
352 ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
353 ซื้อตู้เย็น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
354 ซื้อเครื่องเจาะเบาหวาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
355 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านโต๊ะชูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
356 จ้างพนักงานจ้างเหมา (ชั่วคราว) ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลพิเทน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
357 ซื้อป้ายจราจร ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
358 จ้างจัดทำป้ายไวนิลปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
359 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 1397 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2563 6/18/2020
360 ซื้อพันธ์ข้าวโพด ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
361 ซื้ออุปกรณ์ในการจัดงานรัฐพิธีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2563 4/6/2020
362 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียน 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
363 จ้างเหมาซ่อมแอร์อาคารศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2563 5/28/2020
364 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชนที่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
365 จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.พิเทน (ต่อสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
366 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำภาคเรียน 1/2563   15/5/2563 5/15/2020
367 จ้างโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
368 จ้างโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
369 จ้างโครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2563 5/12/2020
370 จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองต้นประดู่ (ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
371 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มหลังคาทางเข้าออก องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
372 จ้างโครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
373 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2563 4/23/2020
374 จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองต้นประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2563 4/27/2020
375 จ้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสวนลำใย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2563 4/22/2020
376 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
377 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
378 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
379 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
380 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
381 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
382 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
383 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ บท - 1092 ปัตตานี ( รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
384 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข - 1540 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
385 ซื้อศาลาพักร้อนให้ประชาชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
386 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ในห้องประชุมสภา และอาคารศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.พิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
387 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
388 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2563 3/27/2020
389 จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2563 4/1/2020
390 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2563 4/1/2020
391 จ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2563 4/1/2020
392 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2563 4/1/2020
393 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ SMART TV ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
394 จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ำประปา ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
395 ซื้อเครื่องตัดเลื่อยยนต์ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
396 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
397 ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
398 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานต่างๆ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2020 3/19/2020
399 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
400 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
401 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
402 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
403 จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
404 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของที่ระลึกในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
405 จ้างเหมาเช่ารถมินิบัสปรับอากาศ ตามโครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
406 จ้างงเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
407 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
408 จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเวทีประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
409 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
410 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
411 ซื้อวัสดุการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
412 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระศูนย์ศิลปาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
413 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณถนนเกาะไทร บาแฆะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
414 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
415 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2020 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2020 1/17/2020
416 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2020 1/14/2020
417 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
418 ซื้อของรางวัล ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
419 จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จ้างตกแต่งเวที ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020