ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อทางข้ามคลองเตราะหัก จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
4 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อทางข้ามคลองเตราะหัก จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
5 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อทางข้ามคลองเตราะหัก จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
6 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อทางข้ามคลองเตราะหัก จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
7 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบโก๊ะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   2023-05-11 5/11/2023
8 ซื้อวัสดุในการซ่อมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
9 ซื้อวัสดุในการซ่อมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
10 ซื้อวัสดุในการซ่อมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
11 ซื้อวัสดุในการซ่อมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
12 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำและห้องน้ำบริเวณหาดแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-03 5/3/2023
13 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำและห้องน้ำบริเวณหาดแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-03 5/3/2023
14 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงแผ่นดิน-กุโบร์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
15 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำและห้องน้ำบริเวณหาดแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
16 ซื้อเสื้อชูชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
17 จ้างโครงการติดตั้งไฟกุโบร์ในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
18 จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ซอยไซดีนาอาลี (หมู่ที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
20 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
21 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
22 จ้างโครงการซ่อมแซมซุ้มประตู หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
23 ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
24 จ้างปรับพื้นที่สถานที่กำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
25 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
26 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
27 จ้างจัดทำโปสเตอร์ตารางปฏิบัติศาสนากิจ(เดือนรอมฎอน) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
28 จ้างปรับพื้นที่สถานที่กำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
29 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลหมู่4 โดยวิธีคัดเลือก   2023-03-22 3/22/2023
30 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
31 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
32 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
33 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 2814 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
34 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
35 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
36 จ้างปรับปรุงรถบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีคัดเลือก   2023-03-09 3/9/2023
37 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
38 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
39 ซื้อวัสดุพร้อมเปลี่ยน รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรเทาสาธารณภัย ) หมายเลขทะเบียน บต ๕๗๒๓ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
40 จ้างปรับปรุงรถบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีคัดเลือก   2023-03-09 3/9/2023
41 จ้างปรับปรุงรถบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีคัดเลือก   2023-03-09 3/9/2023
42 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรเทาสาธารณภัย ) หมายเลขทะเบียน บต ๕๗๒๓ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
43 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรเทาสาธารณภัย ) หมายเลขทะเบียน บต ๕๗๒๓ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
44 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
45 จ้างโครงการซ่อมแซมซุ้มประตู หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
46 ซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
47 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
50 ซื้อยางรถยนต์(พร้อมเปลี่ยน) หมายเลขทะเบียน กข 5193 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
51 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ(การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชิงถ้วยเทศบาลปะนาเระคัพ ต้านยาเสพติด) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
53 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
54 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง เต้นท์ และเก้าอี้ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
55 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
56 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
57 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
58 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2023 1/25/2023
59 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
61 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
62 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด60 x 80 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
63 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด60 x 80 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
64 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
65 ซื้อวัสดุถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
66 จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยเพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต. บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
68 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
72 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
74 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
75 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
76 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
77 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
78 ซื้อถังขยะมูลฝอย แบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
80 ซื้อวัสดุคิมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
81 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
82 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับแสตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2565 12/22/2022
83 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พักคอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2565 12/23/2022
84 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ/สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2565 12/7/2022
86 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2565 12/7/2022
87 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินตัวชี้วัด การประเมินค่างานตัวชี้วัดด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพและด้านการพัฒนาองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2565 12/7/2022
88 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
89 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
90 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
91 ซื้อถังพลาสติกแบบมีฝาปิด และถังขยะ ตามโครงการชุมชนน่าอยู่(กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
92 ซื้อจัดซื้ออาหารสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
93 จัดซื้ออาหารสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565   24/11/2022 11/24/2022
94 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
95 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีตทับถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-บ้านสะมาแห หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
96 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก   2/11/2022 11/2/2022
97 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดินหัวสะพานบ้านทอนถึงสวน หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก   2/11/2022 11/2/2022
98 ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก   27/10/2022 10/27/2022
99 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2565 10/4/2022
100 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2565 10/4/2022
101 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลหมู่4   7/10/2565 10/7/2022
102 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดินหัวสะพานบ้านทอนถึงสวน หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 2)   7/10/2565 10/7/2022
103 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายสามแยกลุงพุทธ-แยกหมู่บ้านไทยพุทธในเหนือ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-001 โดยวิธีคัดเลือก   30/9/2565 9/30/2022
104 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายบ้านแบดอ-แยกถนนนาสอ หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-013 โดยวิธีคัดเลือก   30/9/2565 9/30/2022
105 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายนาส่อพัฒนา หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-008 โดยวิธีคัดเลือก   30/9/2565 9/30/2022
106 จ้างการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
107 จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. โดยวิธีคัดเลือก   28/9/2565 9/28/2022
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
109 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายสามแยกลุงพุทธ-แยกหมู่บ้านไทยพุทธในเหนือ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-001   22/9/2565 9/22/2022
110 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายสามแยกลุงพุทธ-แยกหมู่บ้านไทยพุทธในเหนือ หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-001   22/9/2565 9/22/2022
111 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต สายบ้านแบดอ-แยกถนนนาสอ หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ. 71-013   22/9/2565 9/22/2022
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชตพื้นที่อำเภอปะนาเระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2565 9/20/2022
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
114 โครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.   15/9/2565 9/15/2022
115 จ้างเหมาขุดลอกปากอ่าวบ้านแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
116 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีคัดเลือก   15/9/2565 9/15/2022
117 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีคัดเลือก   15/9/2565 9/15/2022
118 ซื้อวััตถุดิบจัดทำอาซูรอ ตามโครงการประกวด แข่งขันอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2565 9/13/2022
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
120 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
121 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อ   6/9/2565 9/6/2022
122 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแฆแฆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
123 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อ   5/9/2565 9/5/2022
124 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
125 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2565   26/8/2565 8/26/2022
126 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อ   24/8/2565 8/24/2022
127 จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
128 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-บ้านสะมาแห หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
129 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-สะมาแห หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
130 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
131 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตราะหัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2022 8/3/2022
132 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   8/9/2022 8/9/2022
133 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
134 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-สะมาแห หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
135 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-บ้านนาวี โดยวิธีคัดเลือก   8/8/2022 8/8/2022
136 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
137 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-บ้านนาวี   27/7/2022 7/27/2022
138 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/7/2022 7/25/2022
139 ซื้อตู้หนังสือวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
140 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
141 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2022 7/19/2022
142 จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้ง/ซ่อมสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีคัดเลือก   7/8/2022 7/8/2022
143 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมทะเล-เขต อบต. บ้านกลาง โดยวิธีคัดเลือก   7/8/2022 7/8/2022
144 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดิน(หัวสะพานบ้านทอน) ถึงสวน โดยวิธีคัดเลือก   7/8/2022 7/8/2022
145 จ้างโครงการขุดลอกคลอง สายโต๊ะตาสู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
146 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ทะเบียน 80 5406 (รถขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
147 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2022 6/14/2022
148 โครงการติดตั้ง/ซ่อมสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลบ้านน้ำบ่อ   6/9/2022 6/9/2022
149 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
150 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
151 จ้างติดตั้ง/บำรุงรักษาซ่อมแซมงานผนังกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
152 ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2022 5/9/2022
153 โครงการติดตั้ง/ซ่อมสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลบ้านน้ำบ่อ   5/10/2022 5/10/2022
154 จ้างเหมาขุดลอกปากอ่าวเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2022 5/5/2022
155 จ้างจัดทำอาหารเที่ยงและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
156 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2022 4/19/2022
157 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
158 จ้างจัดทำปฏิทินสีเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2022 4/11/2022
159 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2022 4/5/2022
160 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2022 4/5/2022
161 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
162 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2022 4/5/2022
163 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
164 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
165 ซื้อผลอินทผาลัมโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
166 จ้างลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
167 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน 80 5406 (รถขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
168 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
169 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2022 3/11/2022
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2022 3/9/2022
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
172 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
173 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2022 2/25/2022
174 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2022 2/14/2022
175 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4052 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2022 2/9/2022
176 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
177 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2022 1/13/2022
178 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
179 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหาารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
180 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายหมู่บ้านใหม่ โดยวิธีคัดเลือก   25/11/2564 11/25/2021
181 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564   16/11/2564 11/16/2021
182 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564   11/12/2564 11/12/2021
183 โครงการบุกเบิกถนนสายหมู่บ้านใหม่   2/11/2564 11/2/2021
184 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแฆแฆโดยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดแฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก   10/8/2564 10/8/2021
185 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางหมู-แฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก   10/8/2564 10/8/2021
186 จ้างก่อสร้างโครงการดูดเลนบึงทอน โดยวิธีคัดเลือก   10/8/2564 10/8/2021
187 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล โดยวิธีคัดเลือก   10/8/2564 10/8/2021
188 จ้างลูกจ้างขั่วคราวของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอปะนาเระ จำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2564 9/30/2021
189 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน นข 1585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
190 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการจัดกิจกรรมการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ (กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
191 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการการปะเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
192 ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและส่งเสริมการจัดบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
193 จ้างป้ายไวนิล ป้ายโฟร์มบอร์ด และแผนพับให้ความรู้ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและส่งเสริมการจัดบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
194 จ้างประกอบอาหาร และอาหารว่างตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและส่งเสริมการจัดบริการฉีดวัคซีน โควิด -19 เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
195 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก   16/9/2564 9/16/2021
196 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
197 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก   16/9/2564 9/16/2021
198 จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
199 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก   16/9/2564 9/16/2021
200 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
201 ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือเพื่อได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2564 9/3/2021
202 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2564 9/3/2021
203 ซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2564 9/3/2021
204 โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านใหม่   3/9/2564 9/3/2021
205 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแฆแฆโดยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหาดแฆแฆ   1/9/2564 9/1/2021
206 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
207 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบล(หน้าที่ทำการ อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
208 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน สายเปาะโก๊ะ โดยวิธีคัดเลือก   23/8/2564 8/23/2021
209 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนยกระดับดินลูกรัง สายบ้านคอเดร์-แยกถนนนาสอ โดยวิธีคัดเลือก   23/8/2564 8/23/2021
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2564 8/10/2021
211 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 8/4/2021
212 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2564 8/5/2021
213 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2564 8/5/2021
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2564 8/5/2021
215 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง   3/8/2564 8/3/2021
216 โครงการบุกเบิกถนน สายเปาะโก๊ะ   3/8/2564 8/3/2021
217 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
218 ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
219 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
220 จ้างต่อเติมอาคารกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 7/9/2021
221 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
222 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564   6/7/2564 7/6/2021
223 ซื้อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
224 ซื้อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตราะหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
225 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายในเนื้อ-คลองชลประทาน โดยวิธีคัดเลือก   16/6/2564 6/16/2021
226 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้านในเนื้อ โดยวิธีคัดเลือก   16/6/2564 6/16/2021
227 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก   16/6/2564 6/16/2021
228 จ้างประกอบอาหารสำหรับประชาชนที่ต้องกักตัว ณ สถานที่กักกัน (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
229 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาบนหาดแฆแฆ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
230 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๔๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
231 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้ที่ต้องกักตัว สถานที่กักกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
232 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๔๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2564 5/21/2021
233 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1   21/5/2564 5/21/2021
234 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๖ ปัตตานี (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
235 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน คสล.สายหัวสะพานปายอ-กูโบร์เตราะหัก โดยวิธีคัดเลือก   7/5/2564 5/7/2021
236 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน คสล.สายหัวสะพานปายอ-กูโบร์เตราะหัก โดยวิธีคัดเลือก   7/5/2564 5/7/2021
237 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังและทับถนน คสล หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก   7/5/2564 5/7/2021
238 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายมะแอ-มะแซ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
239 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน คสล.สายหัวสะพานปายอ-กูโบร์เตราะหัก โดยวิธีคัดเลือก   7/5/2564 5/7/2021
240 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านภารโรง - คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก   7/5/2564 5/7/2021
241 จ้างทำกรงตาข่ายพร้อมมุงหลังคาตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2564 4/26/2021
242 ซื้อวัสุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์ HP - CF 230A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
244 จ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-มัสยิดเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
245 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าที่ทำการ อบต. โดยวิธีคัดเลือก   30/3/2564 3/30/2021
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
247 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
248 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2564 3/24/2021
249 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๖ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
250 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายในเนื้อ-คลองชลประทาน   18/3/2564 3/18/2021
251 จ้างจัดทำต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
252 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ/สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
253 จ้างทำถุงตาข่ายพร้อมโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
254 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน - กูแบปาแย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก   4/3/2564 3/4/2021
255 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน - กูแบปาแย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก   4/3/2564 3/4/2021
256 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายหลังดโรงเรียนบ้านท่าสู หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ -๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,305 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก   4/3/2564 3/4/2021
257 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน - กูแบปาแย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก   25/2/2564 2/25/2021
258 ซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
259 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
260 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2564 2/15/2021
261 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ของ ศพด. ในตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
262 จ้างซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
263 จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
264 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๖ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
265 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังและทับถนน คสล หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร   3/2/2564 2/3/2021
266 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
267 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2564 1/7/2021
268 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
269 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
270 จ้างจัดทำปฏิทินปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
271 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563   30/12/2563 12/30/2020
272 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
273 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563   24/12/2563 12/24/2020
274 ซื้อครุภัณธ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
275 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทะเล-เขต อบต.บ้านกลาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.71-028 โดยวิธีคัดเลือก   14/12/2563 12/14/2020
276 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.71-002 โดยวิธีคัดเลือก   14/12/2563 12/14/2020
277 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน โดยวิธีคัดเลือก   14/12/2563 12/14/2020
278 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-แยกลุงพุทธ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.71-015 โดยวิธีคัดเลือก   14/12/2563 12/14/2020
279 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ ๒๘๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2563 12/2/2020
280 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะและแผ่นพับวิธีการคัดแยกขยะตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
281 จ้างจ้างประกอบอาหาร ตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2563 11/12/2020
282 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
283 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน   15/10/2563 10/15/2020
284 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน   12/10/2563 10/12/2020
285 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
286 จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก หมูู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
287 จ้างขุดลอกคูพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
288 จ้างต่อเติมปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านเตราะหัก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
289 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
290 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
291 จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อและบ้านเตราะหัก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
292 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อและบ้านเตราะหัก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
293 ซื้อตู้เอกสาร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
294 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
295 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
296 จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
297 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
298 จ้างรถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2563 3/9/2020
299 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2563 2/9/2020
300 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการจัดกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2563 2/9/2020
301 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2563 3/9/2020
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
304 จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
305 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
306 จ้างรถตู้ปรับอากาศตามโครงการอบรมผู้นำศาสนาและครูสอนศาสนา จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
307 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
308 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) ในระดับก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
309 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยต์ทะเบียน กข 5193 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
311 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
312 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน นข 1585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
313 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
314 จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
315 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2563 5/6/2020
316 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
317 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบดอ-แยกถนนนาสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
318 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
319 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
320 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
321 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
322 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
323 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
324 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต.(ถนนสายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2563 4/27/2020
325 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต. (ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน-กูแบปาแย หมู่ที่ 2)   27/4/2563 4/27/2020
326 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2563 4/22/2020
327 ซื้อสายดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2563 4/9/2020
328 ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน บต 9650 (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2563 3/4/2020
329 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 80-5406 (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2563 3/4/2020
330 จ้างก่อสร้างโครงการก่่อสรา้งสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๑ บ้านบางหมู โดยวิธีคัดเลือก   1/4/2563 4/1/2020
331 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหาดแฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก   1/4/2563 4/1/2020
332 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง-ป่าทุ่ง(รหัสทางหลวงท้องถิ่นปน.ถ.71-010)หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก   1/4/2563 4/1/2020
333 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านลุงพุทธ-สามแยกบ้านในเหนือ(รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ.71-001) หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก   31/3/2020 3/31/2020
334 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านภารโรง-คลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2020 3/31/2020
335 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหัวสะพานบางหมู-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง โดยวิธีคัดเลือก   31/3/2020 3/31/2020
336 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหัวสะพานบางหมู-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง   17/3/2020 3/17/2020
337 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาสาธารณะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
338 จ้างก่อสร้างสะพานข้ามร่องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
339 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
340 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในเขตตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
341 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
342 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษรถยนต์ ทะเบียน บต.9650 (รถน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
343 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในเขตตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2020 1/31/2020
344 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
345 จ้างต่อเติมอาคารจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
346 จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-สายแยกทางหลวงแผ่นดินหน้า ร.ร. บ้่านท่าสู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
347 จ้างก่อสร้างโครงการกก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-หน้า ร.ร. บ้านท่าสู โดยวิธีคัดเลือก   7/2/2020 2/7/2020
348 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหาดแฆแฆ   23/1/2020 1/23/2020
349 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020