ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/2023 10/31/2023
2 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2023 10/30/2023
3 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุภาษิตาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2023 10/30/2023
4 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566   10/26/2023 10/26/2023
5 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566   10/26/2023 10/26/2023
6 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2023 9/29/2023
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2023 9/28/2023
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2023 9/28/2023
10 จ้างเหมาบริการขุดวางท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง และหมู่ที่ 6 บ้านบางพลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
11 จ้างเหมาบริการขุดวางท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง และหมู่ที่ 6 บ้านบางพลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2023 9/20/2023
12 จ้างเหมาบริการขุดวางท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง และหมู่ที่ 6 บ้านบางพลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
13 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7433 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
14 จ้างซ่อมแซมเรือหางยาว หมายเลขครุภัณฑ์ 021610001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
15 จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินลูกรังพร้อมเกลี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพร ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2566 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
19 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
20 จ้างเหมาบริการรถแบคโฮเพื่อขุดซ่อมท่อประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
21 ซื้อสื่อการเรียการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
22 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
23 ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น(วัสดุประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
24 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุภาษิตาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
25 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย(ค่าจัดการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
26 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5171 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้พักคอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
28 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
29 ซื้อจัดซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
30 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน (สำหรับรองนายกเทศมนตรีฯ) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
31 จ้างเหมาบริการรถแบคโฮเพื่อขุดและวางท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านเกาะแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
32 ก่อสร้างรั้วแผ่นสำเร็จรูปพร้อมโครงตาข่ายถัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะนางคำ   9/7/2023 9/7/2023
33 จ้างก่อสร้างรั้วแผ่นสำเร็จรูปพร้อมโครงตาข่ายถัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
34 จ้างซ่อมแซมโต๊ะทำงานและโต๊ะพับสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
36 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
37 ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น(วัสดุประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
41 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ สังกัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
43 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2023 8/10/2023
45 จ้างซ่อมแซมรถฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กท 654 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
46 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3356 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
47 ซื้อจัดซ์ื้อวัสดุประปา จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
48 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
49 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 557 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
50 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 557 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
51 ซื้อเทียนพรรษาและเครื่องถวายสังฆทาน โครงการถวายเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/2023 7/25/2023
52 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 557 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
53 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 557 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2023 7/24/2023
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/21/2023 7/21/2023
55 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7433 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2023 6/23/2023
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/20/2023 6/20/2023
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2023 6/12/2023
58 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
59 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2023 6/7/2023
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2023 6/6/2023
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 6/2/2023
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 6/2/2023
63 ซื้อน้ำดื่ม เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 6/1/2023
65 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/2023 5/30/2023
66 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/2023 5/30/2023
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/29/2023 5/29/2023
68 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2023 5/24/2023
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/2023 5/23/2023
70 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
71 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/2023 5/22/2023
72 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
73 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
74 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
75 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
76 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
77 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุภาษิตาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
78 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
79 จ้างรถแบคโฮขุดซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
80 ซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
84 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1   5/9/2023 5/9/2023
85 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1   5/9/2023 5/9/2023
86 ซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
87 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3356 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2023 4/20/2023
88 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2023 4/20/2023
89 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2023 4/20/2023
90 ก่อสร้างแพลอยน้ำ   4/7/2023 4/7/2023
91 โครงการก่อสร้างแพลอยน้ำ   4/7/2023 4/7/2023
92 ก่อสร้างแพลอยน้ำ   4/5/2023 4/5/2023
93 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 557 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2023 4/4/2023
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เครื่องปั้นน้ำ และวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
96 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง จำนวน 2 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
98 ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2023 2/14/2023
99 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ำีฬา เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2023 2/14/2023
100 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
101 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง   9/20/2022 9/20/2022
102 ซื้อจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
103 ซื้อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
104 ซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุภาษิตาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
105 ซื้อโครงการจัดหาสื่อตามหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
106 ซื้อโครงการพัฒนาผู้เรียน(วัสดุสื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/7/2022
107 จ้างรถแบคโฮขุดวางท่อประปา หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 9/2/2022
108 ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ประปา จำนวน 14 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2022 8/29/2022
109 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/29/2022
110 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7433 พัทลุง รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3356 พัทลุง และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5171 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
111 จ้างรถแบคโฮขุดวางท่อประปาสายแหลมดินสอ-วัดเกาะยวน และขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่2 , ขุดวางท่อระบายน้ำถนนสายบางพลอง-บ่อนนท์ หมู่ที่6 , ขุดย้ายกองดินและตอไม้วัดเกาะแกง หมู่ที่1 และล้มป่าถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่4-8 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/29/2022
112 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/29/2022
113 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/24/2022
114 จ้างซ่อมแซมรถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7433 พัทลุง รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3356 พัทลุง และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5171 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/24/2022
115 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/24/2022
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2022 12/6/2022
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/24/1479 11/24/2022
118 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลเกาะนางคำ หมู่ที่ 2,5,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
119 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ   11/23/1479 11/23/2022
120 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อคูรูใน 60) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
121 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลเกาะนางคำ หมู่ที่ 2,5,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
122 จ้างเหมาประกอบอาหาร พร้อมน้ำดื่ม เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
123 จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
124 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1   11/5/1479 5/11/2022
125 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/1479 11/3/2022
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/1479 11/3/2022
128 ซื้อถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา สายสะพาย และอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
129 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
130 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะนางคำเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
131 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะยวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
132 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
133 ซื้ออาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
134 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุภาษิตาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
135 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
136 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2   10/27/1479 10/27/2022
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. 4-007 สายบ้านบางพลอง - บ้านบ่อนนท์ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6,9 บ้านบ่อนนท์ ตำบลเกาะนางคำ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/20/1479 10/20/2022
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
139 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1   9/5/1479 5/9/2022
140 อาหารเสริม(นม) ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1   9/5/1479 5/9/2022
141 ซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักตัวและเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่ตำบลเกาะนางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/1479 3/28/2022
142 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.50X3.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022