ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด กองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา กองช่าง และกองคลัง) จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด กองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา กองช่าง และกองคลัง) จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด กองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา กองช่าง และกองคลัง) จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
4 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-24 5/24/2023
5 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับใช้ในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-21 4/21/2023
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
7 จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการโต๊ะเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
9 ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่า ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
10 จ้างเหมาเต็นท์โต๊ะพร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียงขนาดกลาง เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา ในเตาคัพ ครั้งที่ 20 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
11 ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา ในเตาคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 183 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
12 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   2023-03-21 3/21/2023
13 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   2023-03-21 3/21/2023
14 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   2023-03-20 3/20/2023
15 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   2023-03-20 3/20/2023
16 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   2023-03-20 3/20/2023
17 ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   2023-03-20 3/20/2023
18 จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook HP รุ่น 14-104 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
22 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
23 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา และหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/2/2023 2/20/2023
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/2/2023 2/7/2023
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/2/2023 2/7/2023
27 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   26/1/2023 1/26/2023
29 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยง ถนนภายใน หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   26/1/2023 1/26/2023
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด กองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา กองช่าง และกองคลัง) จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
32 จ้างเหมาเต็นท์เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2023 1/4/2023
33 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และไอศกรีมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
34 จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
35 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และไอศกรีมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
36 ซื้อของขวัญของรางวัล ของรางวัลชุดการแสดง และวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
37 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 1473 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
38 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหล้อม - หนักไฟ (ช่วงบ้านายสมเจต ขาวหวาน - นางเขียด มะนู) หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 12/7/2022
39 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายคลองยูง (ช่วงสามแยกคลองยูง - คลองใหญ่) หมู่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
40 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
41 จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
42 ซื้อเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
43 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
44 จ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/10/2022 10/21/2022
45 จ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2565 10/5/2022
46 จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 10/5/2022
47 จ้างเหมาจัดทำเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
48 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
49 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/7/2022
50 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด,กองการศึกษาฯ,กองคลัง) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินกะสะพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อซ่อมแซมถนนในพื้นที่ อบต.ในเตา หมู่ที่ 1,2,4 จำนวน 7 สาย ปริมาณหินกะสะพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 666 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
53 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสรีมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
54 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
55 เหมาเช่าเต็นท์และเครื่องเสียงเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2565   17/8/2022 8/17/2022
56 ซื้อชุดกีฬาและเหรียญรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
57 ซื้อชุดกีฬาและเหรียญรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
58 ซื้อชุดกีฬาและเหรียญรางวัลเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
59 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ 2 - เขาพลี หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 1 กม.0+000 - กม..0+200) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
60 วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด,กองการศึกษาฯ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา) จำนวน 9 รายการ   8/10/2022 8/10/2022
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
62 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
63 จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง แบบปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
64 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 1473 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
65 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาโกบ-บ้านโรโร หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
66 จ้างเหมาบริการถางหญ้าบริเวณพื้นที่สนามกีฬาประจำตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด กองการศึกษาฯ กองคลัง กองช่าง) จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
68 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
69 จ้างขยายเขตประปาชุมชนบ้านใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
70 ซื้อน้ำยาถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
71 ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
72 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2022 4/26/2022
73 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บริเวณสามแยกถนนสายไร่ใน) หมู่ที 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2022 3/7/2022
74 ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ ๑ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2022 2/23/2022
75 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้องกักกันตัวเฝ้าสังเกตอาการ จำนวน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 6 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2022 2/17/2022
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
77 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
78 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ 1473 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้า) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2564 12/27/2021
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2564 12/21/2021
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
83 จ้างรถพร้อมเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2564 11/11/2021
84 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
85 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริาหรส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
86 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒๐ ป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
87 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2564 11/3/2021
88 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒๐ ป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
89 ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
90 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒๐ ป้าย เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2564 11/2/2021
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 9 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2564 10/27/2021
92 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 (บริเวณสวนนายไพสาร หมื่นอ่อน) หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
93 จ้างทำป้ายไวนิล ครั้งที่2 เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 รายการ 21 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2564 10/20/2021
94 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา หมู่ที่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   4/10/2564 10/4/2021
95 จ้างเหมาทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2564 9/28/2021
96 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้านนางแดง พุทธจักษ์จันทร์ หมู่ที่ 4) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2564 9/18/2021
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
99 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใน หมู่ที่ ๓ (ช่วงสามแยกบ้านนายสมศักดิ์ ทองมา-สวนนายรื่น อนุวัฒน์) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   20/9/2564 9/20/2021
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
101 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น OKI C532 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
102 ซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภัยในตำบล ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   24/8/2564 8/24/2021
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 7/6/2021
106 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 7/6/2021
107 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔ (ช่วงสามแยกเขาหล้อม-โรโร) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
108 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ทำการ อบต.ในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
109 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
110 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
111 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
112 วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับความเสียหาย บ้านนายเคน คงพล)   7/6/2564 6/7/2021
113 โครงการเสริมผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหน้าวัด หมู่ที่ ๑-บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ ๓ (ช่วง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๘๐๐) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   2/6/2564 6/2/2021
114 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยส้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   2/6/2564 6/2/2021
115 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณจุดเสี่ยงภัยในตำบล ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   2/6/2564 6/2/2021
116 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2564 6/1/2021
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
118 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
119 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ (บริเวณสวนนางละมุน แก่นจันทร์ หมู่ที่ ๑ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2564 5/20/2021
120 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปั่นไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 465-58-0002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
121 จ้างรถพร้อมเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์การป้องกันการเเพร่ระบาดและการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
122 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบอดเต่า หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
123 ซื้อเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
124 จ้างติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) ถนนสายห้วยส้ม หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/2564 3/2/2021
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/2564 3/2/2021
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/2/2564 2/17/2021
128 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2564 2/17/2021
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
130 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/2/2564 2/1/2021
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/2/2564 2/1/2021
133 จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด,กองการศึกษาฯ,กองคลัง,กองช่าง) จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
135 ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
136 เช่าวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2564 1/8/2021
137 เหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถนานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   11/1/2564 1/11/2021
138 เหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถนานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8/1/2564 1/8/2021
139 เหมาจัดเตรียมและตกแต่งสถนานที่ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   8/1/2564 1/8/2021
140 จ้างโครงการก่อสร้าง คสล.สายห้วยหาญ (สวนนายสุทิน ทองกิ้ม-ห้วยหาญ) หมู่ที่๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
141 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๑๔๗๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
142 จ้างเหมาขุดขนย้ายดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจร ถนนสายบ้านหน้าวัด หมู่ที่ 1-บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 3 (บริเวณสวนปาล์มนายประดูลย์ โชติรัตน์ หมู่ที่ 1) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2563 12/8/2020
144 จ้างติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2563 12/8/2020
145 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
146 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ (บริเวณสวนนางจำเนียน จันทร์ดุก หมู่ที่ ๑ และหน้าบ้านนายนิมิตร จันทร์คล้าย หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/11/2563 11/13/2020
147 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ 3 (บริเวณหน้าบ้าน นายสิทธิญา อ่อนแก้ว หมู่ที่ 1 และบริเวณหน้าบ้าน นางหทัยรัตน์ เดชภักดี หมู่ที่ 4 ) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
148 จ้างซ่อมแซมฝ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
149 จ้างเหมาทำเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ในนาม www.naitao.go.th จำนวน ๑ เว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2563 10/7/2020
150 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใน หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   1/10/2563 10/1/2020
151 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   1/10/2563 10/1/2020
152 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ (ช่วงสะพานสวนเหรียญ-ทางเข้าสำนักสงฆ์บ้านเขาหล้อม)   1/10/2563 10/1/2020
153 โครงการสร้างรั้วพร้อมเสาธงบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   1/10/2563 10/1/2020
154 จ้างโครงการติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) หมู่ที่ 3 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
155 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยศรีราม หมู่ที่ 2 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
156 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๑๔๗๓ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
157 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
158 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
159 จ้างขยายเขตระบบประปา ชุมชนบ้านเขาโกบ หมู่ที่ ๔ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
160 จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
161 ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ ่รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
162 ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ ่รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
163 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับกิจการงานประปา) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
164 ซื้อวัสดุอื่นๆ (สำหรับงานกิจการประปา) จำนวน ๑ ่รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
165 ซื้อจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่ม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
166 จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคางานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2563 7/22/2020
167 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคางานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน จำนวน ๔ โครงการ   20/7/2563 7/20/2020
168 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
169 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
170 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ   24/6/2563 6/24/2020
171 จ้างปรับพื้นที่พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลในเตาแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
172 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเตาชำรุด หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
173 ซื้อเจลล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๓๖ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
174 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ (เครื่องวัดไขแบบบดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
175 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
176 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
177 จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2563 4/22/2020
178 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2563 4/22/2020
179 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบอดเต่า หมู่ที่ ๒ (จุดเขากลอย) ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
180 ซื้อเวชภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
182 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
183 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์พร้อมเครื่องเสียงสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๒๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
184 จ้างซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านปลายวา หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
185 จ้างตรวจสภาพทั่วไปและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บบ ๑๔๗๓ ตรัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2563 4/1/2020
186 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2020 3/27/2020
187 จ้างขยายระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2020 3/27/2020
188 ซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย สำหรับใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-๑๙ และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
189 ซื้อผ้าสาลูและผ้าฝ้าย สำหรับใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
190 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2020 3/10/2020
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2020 2/24/2020
192 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๗,๔๑๖-๕๙-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2020 2/25/2020
193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
194 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
196 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/2/2020 2/7/2020
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/2/2020 2/7/2020
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/2/2020 2/7/2020
200 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
202 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
203 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
204 จ้างเหมาบริการสำรวจออกแบบพร้อมจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร จำนวน ๒ โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/1/2020 1/28/2020
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/1/2020 1/28/2020
207 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   17/1/2020 1/17/2020
208 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   17/1/2020 1/17/2020
209 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และไอศกรีมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
210 จ้างเต๊นท์เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2020 1/2/2020
211 จ้างเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2020 1/2/2020
212 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
213 ซื้อของขวัญชุดการแสดง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020