ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
2 ซื้อชุดสำหรับนักกีฬาบาสโลป+กางเกงขายาว) ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
3 จ้างเหมาบริการพาหนะเพื่อนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯในวันที่ ๔-๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
4 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
5 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้าฯ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
8 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้าฯ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
9 จ้างเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ (บ้านห้วยขี้แรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
10 จ้างทำป้ายพลาสวูดประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
11 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
13 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
14 จ้างตรวจเช็คและอัทเดทเฟริ์มแวร์และอัพเดทวินโดเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ SVOA หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
15 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.วัดศรีรัตนาราม 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพริ้ม หมู่ที่ 6 (บ้านช่องเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2565
17 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด.อบต.หนองช้างแล่น(บ้านหนองสองพี่น้อง) 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
18 จ้างตรวจเช็คตามระยะทางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-247 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
19 จ้างตรวจเช็คตามระยะทางรถยนต์ (รถฉุกเฉิน) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น KA ๔ TNENMFRU สีขาว หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
24 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 13000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
25 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบสติ๊กเกอร์ซีทรูสำหรับติดกระจก ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
26 จ้างเหมาบริการติดตั้งสาย LAN พร้อมแชร์ Print Sever โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
27 จ้างบุกเบิกถนนสายเกษตรแยกสายหนองสองพี่น้อง ซอย 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
29 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
34 ซื้อวัสดุเครื่อง Printer ยี่ห้อ FUJI XEROX DocuPrint CM ๓๐๕ df เลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๗๘ ๖๑ ๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
35 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องฉีดน้ำแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
40 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,195 ชุด ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
41 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,195 ชุด ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
42 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,195 ชุด ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพริ้ม หมู่ที่ 6 (บ้านช่องเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 พฤษภาคม 2565
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
45 ซื้อพัสดุ จำนวน 37 รายการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาลีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
46 ซื้อพัสดุ จำนวน 17 รายการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
47 ???????????????????????????????? (?????) ???? 1.2 X 2.4 ????? 1 ????  17 พฤษภาคม 2565
48 ?????????????????????????????????????? (???????) ?????????????????????????????? ?????????????? ????? 50 ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? 2565 ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
50 จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฮโดรลิกพร้อมหัวเกลียวและใบปัดน้ำฝนกระจกหน้ารถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-9851 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
52 จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
54 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุ 20 กิโลกรัม) จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
55 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสาย 403 ถึง สวนปาล์มนายขวัญณรงค์ ไชยทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2565
58 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
59 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
60 จ้างปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายมาบจาก หมู่ที่ 8 (บ้านป่ายาง) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2565
62 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
64 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสาย 403 ถึง สวนปาล์มนายขวัญณรงค์ ไชยทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2565
66 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติในการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
69 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์รถฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
70 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
71 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตู้สาขา Panasonics KX-TEB๓๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
72 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
73 ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
75 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
76 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียน 80 -9851 ตรัง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
78 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ซีทรูสำหรับติดกระจกและป้ายพลาสวูด ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
79 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียน 80-9851 ตรัง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายมาบจาก หมู่ที่ 8 (บ้านป่ายาง) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มีนาคม 2565
81 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอยทะเบียน 80-9851 ตรัง จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
82 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ชนิดซีทรูสำหรับติดกระจกและป้ายพาสวูด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
85 ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า  8 มีนาคม 2565
86 ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID -๑๙ Antigentest self-test kits) จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
87 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
88 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตู้สาขา Panasonics KX-TEB๓๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
89 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
90 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
91 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
92 ซื้อซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
93 ซื้อซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
94 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตู้สาขา Panasonics KX-TEB๓๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
95 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) ครั้งที่ 12/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
96 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ครั้งที่ 12/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
97 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
98 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
99 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตู้สาขา Panasonics KX-TEB๓๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
100 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
101 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ครั้งที่ 11/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
102 ซื้อถุงยังชีพ(อาหารแห้ง) ครั้งที่ 11/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
104 ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
105 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
106 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) ครั้งที่่ 10/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
107 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
108 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
109 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ครั้งที่ 10/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
110 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะทางรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๕๑ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
111 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติในการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
112 ซื้อวัสดุตามโครงการประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติในการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
115 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) ครั้งที่ 9/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
116 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ครั้งที่ 9/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
117 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
118 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๖๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
119 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
120 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ครั้งที่ 8/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
121 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 25 ชุด ครั้งที่ 8/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
122 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
124 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
125 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
126 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalf ๓๐๑๐i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
128 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
131 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  18 มกราคม 2565
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
133 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
134 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
135 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
136 ซื้อถุงยังชีพ(อาหารแห้ง)ครั้งที่ 7/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
137 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ครั้งที่ 7/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
138 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
140 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น และคู่มื่อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
141 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
142 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
143 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
145 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
146 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
147 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
148 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
149 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
151 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
153 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
154 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๕๑ ตรัง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
155 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
156 ซื้อถุงยังชีพ(ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
157 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  1 ธันวาคม 2564
158 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1 ธันวาคม 2564
159 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
160 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
161 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
162 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์สำหรับการจัดการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
163 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
164 ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID -19 Antigentest self-test kits) จำนวน 600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
165 ซื้อน้ำดื่มขวดเล็กเพื่อใช้ในกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เชิงรุกตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
166 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
167 จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
168 จ้างทำฉากกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
169 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสาภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
170 จ้างทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
171 ซื้อถุงยังชีพ(อาหารแห้ง) จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
172 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าสาร) จำนวน 16 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
173 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
174 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI Smash หมายเลขทะเบียน ๑กบ ๖๓๒๖ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
175 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
176 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (อปพร.) ทะเบียน บท 6454 ตรัง  4 พฤศจิกายน 2564
177 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสาภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
178 ซื้อถุงยังชีพ(อาหารแห้ง) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
179 ซื้อถุงยังชีพ(ข้าวสาร) จำนวน 40 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
180 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๔๗ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
181 จ้างทำตรายางประทับเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริาหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
182 จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  28 ตุลาคม 2564
183 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
184 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 85 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
185 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) จำนวน 170 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
186 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
187 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศและคัทเอ๊าท์แสดงผลนับคะแนนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
188 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศและคัทเอ๊าท์แสดงผลนับคะแนนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
189 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศและคัทเอ๊าท์แสดงผลนับคะแนนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
190 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
191 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
192 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 84 ชุด ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
193 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร ) จำนวน 168 ถุง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
194 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
195 จ้างทำตรายาง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
196 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
197 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
198 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
199 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1 ตุลาคม 2564
200 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายนายคล้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  30 กันยายน 2564
201 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
202 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านห้วยขี้แรด - ห้วยรูนก หมู่ที่ 11 (บ้านห้วยขี้แรด) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  28 กันยายน 2564
203 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
204 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
205 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
206 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเบันทึกข้อมูลงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
207 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
208 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
209 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป กองช่าง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
210 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและเอกสารกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
211 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-8951 ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
212 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-9851 ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
213 จ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
214 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
215 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างงานจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
216 จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักการภารโรง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน มู่ลี่หน้าต่างพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
218 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
219 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น (บ้านหนองสองพี่น้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
221 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 11 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 11 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
222 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) จำนวน 11 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
223 จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ - หน้าบ้านนางประไพ จันทร์ดำ หมู่ที่ 9 (บ้านควนยายหม่อม) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  17 กันยายน 2564
224 ซื้อวัสดุก่อสร้้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
225 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
226 ซื้อวัสดุต่าง ๆ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
227 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ (พลาสวูด) โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น  15 กันยายน 2564
228 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
229 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาตเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
230 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TAS-๓๕๑๑i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
231 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
235 จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายอะคริลิค และป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
236 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
237 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
238 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวน 9 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
239 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) จำนวน 9 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
240 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
241 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
242 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
243 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
244 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
246 ซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1 กันยายน 2564
247 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร และไข่ไก่) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
248 ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบ จากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
249 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางทบ สีตอง - บ้านนายชม ช่วยชีพ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
250 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
251 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแบบ งป.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
252 จ้างวิจัยและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
253 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 (บ้านวังซุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
254 ซื้อถงยังชีพ (ข้าวสารและไข่ไก่) จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
255 ซื้อถุงยังชีพ(อาหารแห้ง) จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
256 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
257 จ้างขุดลอกสระน้ำเดิม(ฐานเลี้ยงปลา)ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
258 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
259 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
260 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๙๕ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
261 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
262 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
264 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  21 กรกฎาคม 2564
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
268 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
269 จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร) ทะเบียน บท 6454 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
272 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
274 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๓๐๑๐i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
275 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
276 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
277 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
278 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 43 ชุด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
279 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร พร้อมไข่ไก่) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
280 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
281 ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
282 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
283 ซื้อถุงยังชีพ(ข้าวสาร) สำหรับผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
284 ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
285 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
286 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
287 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
288 จ้างเหมา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
289 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
290 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เสี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
291 จ้างป้าย (อะคลิลิค) บ้านผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
292 ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมฝาผนัง  28 พฤษภาคม 2564
293 ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
294 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
296 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๓๐๑๐i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
297 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
298 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
299 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
300 จ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
301 จ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์(สปอตโฆษณา) การป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
302 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
303 ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
304 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
305 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
306 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 เมษายน 2564
307 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
308 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
309 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
311 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
312 ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
313 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
314 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
315 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
316 ครุภัณฑ์การเกษตร  20 เมษายน 2564
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
318 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
319 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
320 จ้างตกแต่งขันดอกไม้สดสำหรับพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
321 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
322 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
323 จ้างตกแต่งขันดอกไม้สดสำหรับพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
324 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
325 จ้างเหมาติดตั้งพร้อมรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
326 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันครอบครัว) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
327 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การออกหน่วยงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตรัง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
328 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่แบบฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
329 ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
330 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
333 ซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น (บ้านหนองสองพี่น้อง) หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
334 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๗๙๕ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
335 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
336 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
338 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง แล้งนี้น้ำเหลือน้อยแบ่งน้ำกันใช้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
339 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกดีเซล (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๖๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
340 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
341 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
342 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกดีเซล (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๖๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
343 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกดีเซล (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กน ๓๐๖๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
344 จ้างปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายใน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
345 จ้างปรับปรุงถนนสายห้วยสิงห์บุรี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
346 จ้างต่อเติมโคมไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนางสุวรรณา รักกิจ ถึงโรงพระห้าเซียน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย หนูสนิท หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2564
348 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
349 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
350 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
351 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
352 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี จันทร์เม่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี จันทร์เม่ง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กุมภาพันธ์ 2564
355 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย หนูสนิท หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย หนูสนิท หมู่ที่ 2 (บ้านห้วยน้ำเย็น) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
358 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการป้องกันโรคโควิด (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
359 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
361 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
362 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
363 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลวย เกตุประกอบ หมู่ที่ 3 - นายเชษฐ์ ปางจุติ หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อบ้านนางบวน เทพอักษร ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
364 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ - ซอยไสทุ่งแจ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
365 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
366 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
367 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มกราคม 2564
368 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
369 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
370 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
371 จ้างทำชุดขาตั้งเจลล้างมือแบบเหยียบ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
372 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
373 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
374 ซื้อพัสดุตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
375 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยางแดง ตอน 3 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
376 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะทางรถยนต์รถฉุกเฉิน (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
377 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
378 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
379 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
380 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
381 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
382 จ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนห้วยนาง หมู่ที่ 1 จากถนนเทศารัษฏา ถึงบ้านทุ่งหรั่ง หมู่ที่ 10 (ตอน 2) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
383 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
384 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
385 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
388 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
389 จ้างตรวจเช็คตามระยะทางรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๕๑ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
390 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
391 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
392 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
393 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้องประจำภาคเรียนที่ 2 ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
394 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
395 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้องประจำภาคเรียนที่ 2 ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
396 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
397 จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
398 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
399 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
400 จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
401 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ไวนิล) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
402 ซื้อวัสดุ(มีดกรีดยางพารา) จำนวน 40 เล่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
403 ซื้อวัสดุ(หินลับมีดกรีดยางพารา) ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
404 ซื้อวัสดุการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
405 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
406 จ้างขยายเขตไฟฟ้าทางเข้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
407 โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  16 ธันวาคม 2563
408 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
409 ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัย (อุทกภัย) จำนวน 350 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
410 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 350 ถุง ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัย(อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
411 จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
412 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
413 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
414 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
415 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการพัฒนาตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
416 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการพัฒนาตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
417 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการพัฒนาตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
418 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
419 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
420 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
421 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
422 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
423 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
424 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
425 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 420 ชุด ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
426 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
427 ทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น  22 ตุลาคม 2563
428 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
429 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
430 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
431 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
432 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
433 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาหัวแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
434 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
435 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
436 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
437 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
438 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพริ้ม หมู่ที่ 6 (บ้านช่องเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1 ตุลาคม 2563
439 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
440 จ้างบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
441 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
442 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
443 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนสวน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
444 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
445 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
446 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
447 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักการภารโรงสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
448 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
449 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
450 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและเอกสาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
451 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่แบบฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
452 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
453 วัสดุก่อสร้าง  22 กันยายน 2563
454 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
455 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
456 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดฝาผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2563
458 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
459 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
460 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
461 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 หมู่ที่ 7, 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2563
463 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
464 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนสำหรับการอบรม ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
465 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
466 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ปรับอากาศ ขนาด ๔๔ ที่นั่ง ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
467 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ซอย 1 สวนปาล์ม-บ้านทุ่งหรั่ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
470 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
471 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
472 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
473 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
474 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 หมู่ที่ 7, 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2563
475 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 หมู่ที่ 7, 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2563
476 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
477 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
478 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
479 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
480 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
481 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
482 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
483 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
484 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
485 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
486 จ้างวิจัยและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
487 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องปั้มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ซอย 1 สวนปาล์ม-บ้านทุ่งหรั่ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
489 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ซอย 1 สวนปาล์ม-บ้านทุ่งหรั่ง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2563
490 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
491 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
492 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บท 6454 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
493 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
494 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
495 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กรกฎาคม 2563
497 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9851 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
498 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
499 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
500 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
501 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
502 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
503 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
504 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
505 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
506 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
507 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด. บ้านหนองสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
508 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด. บ้านหนองสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
509 จ้างประกอบอาหารกลางวันศพด. บ้านหนองสองพี่น้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
510 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
511 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
512 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
513 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
514 ซื้อวัสุดการเกษตร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
515 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2563
517 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาล) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  มิถุนายน  2563
519 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
520 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
521 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาล) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาล) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2563
523 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
524 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
525 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
526 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa ๓๐๑๐i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
527 จ้างทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการจ้างเหมาจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
528 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 247 ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
529 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
530 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
531 จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บท ๖๔๕๔ ตรัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
532 จ้างบุกเบิกถนนสายห้วยโขง - หนองเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
533 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
534 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
535 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
536 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
537 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
538 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้ง ณ โรงเรียนบ้านควนเลียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
539 แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  7 พฤษภาคม 2563
540 ซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
541 ซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
542 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและเอกสารกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
543 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
544 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
545 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
546 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
547 ซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ 12 ช่อง จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
548 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครท่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
549 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
550 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
551 จ้างเหมาปรับปรุง แก้ไขติดตั้งปั้มน้ำสูบขี้นหอถังประปาและระบบควบคุมการำทงานระบบไฟฟ้า-ประปา ทั้งระบบของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (บ้านควนเลียบ) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
552 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านหนองสองพี่น้อง) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2563
554 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
555 จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
556 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่แบบฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
557 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
558 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
559 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
560 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
561 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
562 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
563 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
566 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
567 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
568 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
569 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
570 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
571 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านห้วยขี้แรด) หมู่ที่ 11 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
572 จ้างขุดลอกตะกอนคูระบายน้ำแก้ไขภัยแล้ง หมู่ที่ 2,5,10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
573 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
574 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
575 จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการจ้างเหมาบริการสำหรับการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
576 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเครื่องขยายเสียงและเวที ตามโครงการจ้างเหมาบริการสำหรับการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
577 ซื้อชุดนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
578 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
579 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
580 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2563
581 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2563
582 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
583 จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
584 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
585 ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
586 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
587 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
588 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
589 ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์การป้องกันการระบายของโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
590 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563
591 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กลุ่มสตรีตำบลหนองช้างแล่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2563