ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7293 ตรัง (กู้ชีพ กู้ภัย พยาบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
2 จ้างสำรวจธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาแหล่งน้ำบาดาลหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำหมึกเติมแท้งก์ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (FLASH DRIVE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
6 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
7 เช่าเว็บไซต์ อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-006 สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,085 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2566
9 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งซุ้มกิจกรรมและเกมนันทนาการ บริเวณสถานที่จัดงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2566
10 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
11 เช่าอุปกรณ์แสงสว่างตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
12 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
13 จ้างเปลี่ยนยางในรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
14 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
15 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.00 x 3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
16 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
17 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
19 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
20 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
21 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.00x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะภายในครัวเรือนหมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
22 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
23 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
24 จ้างทำป้ายพลาสติก พร้อมกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
25 จ้างจ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
26 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของศพด.บ้านท่าเขา (รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0029) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
27 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-006 สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,085 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  14 ธันวาคม 2565
29 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
30 ซื้อจัดซื้อธงชาติและเสาธงเพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
31 จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
32 จ้างเหมาอาหารเพื่อใช้ในโครงการถวายการรักษาความปลอดภัยในโอกาสการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
33 จ้างจ้างเหมาเต็นท์พร้อมเก้าอี้เพื่อใช้ในโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
34 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
35 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมไฟฟ้าแสงสว่างสองข้างทาง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ณ ป้องสายตรวจลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
36 จ้างทำอาหารกลางวัน เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
37 จ้างจัดทำเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
38 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
39 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 ตุลาคม 2565
40 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
41 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
42 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
43 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นกอ-สี่แยกใน หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
44 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นกอ-สี่แยกใน หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
45 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าคลอง-นาเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
46 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอนามัย หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
47 จ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์เกษตรพอเพียงตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กันยายน 2565
48 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
49 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟฉายคาดศีรษะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
50 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดความร้อนเครื่องพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
51 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กันยายน 2565
52 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ หมึก Toner Brother TN-2480 จำนวน 2 กล่องเพื่อใช้งานในส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
53 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
54 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
55 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
56 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  13 กันยายน 2565
57 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  13 กันยายน 2565
58 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
59 ซื้อแบตเตอรี่รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน ตรัง กง 7293 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
60 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  12 กันยายน 2565
61 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลข 054-49-0001 เพื่อใช้งานตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
62 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลข 054-52-0002 เพื่อใช้งานตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดยยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
63 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
64 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
65 จ้างเหมาเต็นท์ เพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
66 ซื้อถุงดำเพื่อใช้ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
67 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าเทียม-บ้านนายครุฑ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
68 ซื้อท่อคสล.ชั้น 3 ขนาด 0.30x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน โครงการจัดซื้อท่อ คสล.ชั้น 3 เพื่อวางท่อระบายน้ำถนนสายทางเข้า อบต.ลิพัง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
69 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเคียง เมฆเกตุ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
70 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
71 จ้างรถขนส่งวัสดุ Milling จำนวน 30 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
72 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
73 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการสานใจ สายสัมพันธ์ วันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
75 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไวนิล) โครงการสานใจ สายสัมพันธ์ วันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
76 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
77 ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตามโครงการสานใจ สายสัมพันธ์ วันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
78 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
79 จ้างทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
80 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประปาถนนสายทางเข้าวัดทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
81 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
83 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำหมึกเติมแท้งก์ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทุ่งดินดำ-ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 และไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหลังโรงเรียนบ้านเขาติง สายสามแยกไม้บ้อง และสายลำขัน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
86 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
87 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำหมึกเติมแท้งก์ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
89 จ้างทำประกาศนียบัตรตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
90 จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตถนนสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
91 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
92 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
93 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
94 จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมทางด้านศาสนาอิสลามให้กับสัปบุรุษในตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
95 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
96 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
97 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
98 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
99 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
100 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
101 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
102 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
103 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยการเปลี่ยน แป๊บไฮโดรลิค, สปริง, น้ำมันไฮโดรลิค, OR 3J 1907 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
104 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอนามัย หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
105 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 120 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนหนองไสใน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
106 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 22 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
108 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8729 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
109 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
110 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
111 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประปาถนนสายหัวเขาโต๊ะร่วง ? ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
112 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
113 จ้างซ่อมเปลี่ยนใบมีดปุ้งกี๋รถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
114 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุด โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
115 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 สำหรับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังในโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
116 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสเลขที่ 416-56-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
118 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
119 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
120 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
121 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป จำนว 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
122 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
123 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
124 จ้างซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.ลิพัง หมายเลขทะเบียน กง 7293 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
125 จ้างซ่อมเครื่องเคอมพิวเตอร์ของกองช่าง(รหัสครุภัณฑ์ 416-49-0006) โดยการตรวจเช็คลงโปรแกรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
126 จ้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
127 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 2 ป้าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
128 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0018) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
129 จ้างซ่อมกระจกรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 506 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
130 จ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 ตรัง จำนวน 4 เส้น พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
132 จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
133 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2565
134 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
135 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต.ลิพัง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
136 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
137 จ้างซ่อมกระจกรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
138 ซื้อหมึก Toner Brother TN-2480 จำนวน 1 กล่อง เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
139 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อต่อเติมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายหัวเขาโต๊ะร่วง-ทุ่งมะขามป้อม และถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
140 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
141 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ 480-63-0016) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทุ่งชนควาย-ป่าพะยอม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
143 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
144 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 18 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตีนหมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
145 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานในกองการศึกษาฯ และศพด. 3 ศูนย์ สังกัด อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
146 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
147 จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
148 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังช้าง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
149 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
150 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
151 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
152 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
153 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
154 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
155 ซื้อท่อคศล.ชั้น 3 ขนาด 60x100 จำนวน 7 ท่อน ตามโครงการจัดซื้อท่อคศล.เพื่อวางท่อระบายน้ำถนนสายท่าคลอง-นาหนือ หมู่ที่ 3 และถนนสายหลังโรงเรียนบ้านเทขาติง หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
156 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตประปาถนนสายหน้าควนหมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
157 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2565
158 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
159 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
160 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
161 จ้างโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
162 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
163 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2565
164 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 27 ถุง ตามโครงการช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
165 จ้างเหมาบริการเต็นท์ จำนวน 2 หลัง และหลอดไฟแสงสว่าง พร้อมสแลนตาข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
166 ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท.ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 50 ผืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
167 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 3.50x6.00 ม.จำนวน 2 ป้าย และป้ายไวนิลทรงพระเจริญ ขนาด 0.50x4.80 ม. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
168 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
169 จ้างตรวจเช็คสภาพรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 506 ตรัง โดยการเปลี่ยน แป๊บโซล่า, กิ๊ฟรัด, น้ำมันไฮโดรลิค, แป๊บไฮโดรลิค, สปริง 10 มิล, โอริง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
170 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
171 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยการเปลี่ยนจานดิสก์เบรคหน้า, ผ้าเบรคหน้า, น้ำมันเบรค-คลัทซ์ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
172 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5794 ตรัง โดยการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง,น้ำมันเครื่อง และแหวนประเก็น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
173 ?????????????????? ????? 35 ??? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  16 พฤษภาคม 2565
174 ?????????????? ????? 9 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  15 พฤษภาคม 2565
175 ????????????????? ????? 3 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  15 พฤษภาคม 2565
176 ????????????????????? ????? 2 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
177 ?????????????? ????? 9 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
178 ?????????????????? ????? 35 ??? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
179 ?????????????? ????? 9 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
180 ????????????????? ????? 3 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
181 ????????????????? ????? 3 ?????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
182 ?????????????????????????????? ????? 35 ??? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
183 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อรองรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
184 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าคลอง-นาเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
185 จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
186 จ้างรถขนวัสดุ Milling จำนวน 17 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
187 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คือ Wireless USB Adapter TP-LINK 22184D1001083 จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
188 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคขนาด 18 ลิตร จำนวน 3 ถัง สำหรับรถตักหน้่า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
189 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประประปาถนนสายบ้านนายวิมล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
190 ซื้อวัสดุไฟฟ้า คือ หลอดนิออนแอลอีดี ขนาด 20 วัตต์ จำนวน 25 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
191 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องกองช่าง (รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0011) โดยการเปลี่ยน HDD 1TB และตรวจเช็คลงโปรแกรม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
192 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP 85A จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
193 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสำนักปลัด โดยการเปลี่ยน HDD 1TB, เปลี่ยนแบตเตอรี่ 12v 5็AH, ตรวจเช็คลงโปรแกรม, และตรวจเช็คอัพเดทโปรแกรมวินโดร์ (รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0027,416-60-0028,416-63-0030,416-63-0031,416-64-0037) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
194 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0004) และห้องประชุมสภา (รหัสครุภัณฑ์ 420-58-0007) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
195 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูปแบบบรรจุถุงขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
196 ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง (รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง  20 เมษายน 2565
197 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 8723 โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
198 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
199 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่-ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
200 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร ยินดีต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน 2565 พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
201 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย-ลำขัน พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
203 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 2 กล่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
204 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  22 มีนาคม 2565
205 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
206 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลีียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
207 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโต๊ะหมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
208 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
209 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
210 ซื้อซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
211 ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  1 มีนาคม 2565
212 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 29 รายการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
213 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านทุ่งปาหนัน (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0017) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
214 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
215 จ้างเช็คสภาพรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยการเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิคและแป็บไฮโดรลิค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
216 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0011) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
217 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟของสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0022, 416-56-0021, 416-56-0023) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
218 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของกองคลัง (รหัสครุภัณฑ์ 416-64-0038) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
219 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 ราบการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน และหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
221 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
222 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
223 จ้างโครงการถมหลุมบ่อถนนภายในตำบล หมู่ที่ 1-7 ตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
224 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยยืนยันในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 26 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
225 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65 รวม 7 วัน ณ ป้อมสายตรวจลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
226 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป่าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
227 ซื้อหมึก ฺBrother TN-2460 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
229 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ(ครั้งที่ 2) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
230 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 38 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ ศพด.3 ศูนย์ในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
231 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักงาน อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
232 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65 รวม 7 วัน ณ ป้อมสายตรวจลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
233 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (รหัสครุภัณฑ์ 417-59-0003) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
234 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า TAS-3010i TK 7109 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
235 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 71 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
236 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียนตค 506 บริเวณล้อหน้าและล้อหลังด้านซ้าย จำนวน 2 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
237 จ้างซ่อมท่อไอเสียรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
238 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 จำนวน 18 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
239 จ้างเปลี่ยนแป๊บไฮโดรลิคและน้ำมันไฮโดรลิครถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
240 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงาน อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
241 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผู้บริหาร (รหัสครุภัณฑ์ 420-50-0005) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
242 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง (รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
243 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง (รหัสครุภัณฑ์ 420-62-0010) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
244 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0012) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
245 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
246 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
247 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
248 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
249 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
250 ซื้อหินผุ จำนวน 18 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
251 ซื้อหินผุ จำนวน 36 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุเพื่้อซ่อมแซมสะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
252 ซื้อหินผุ จำนวน 60 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
253 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูปแบบบรรจุถุงขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
254 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x4.00 ม.ยินดีต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานฯ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
255 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคสำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
256 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท/จำนวน 99 ชุด) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
257 จ้างทำอาหารกลางวัน (จำนวน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท/จำนวน 99 คน) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง กิจกรรม โครงการฝึอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
258 ซื้อวัสดุสำหรับทำฉากกั้นโควิท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
259 จ้างเช่าเต็นท์ ขนาด 5x10 ม. จำนวน 4 หลัง โครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
260 จ้างทำแผ่นพับสี A4 ยาสามัญ ประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับ กปน.และ รปภ.จำนวน 88 ใบ โครงการจัดการเลือตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
261 จ้างป้ายไวนิลการอบรม กปน./รปภ.ขนาด 1.20x3.00 ม. จำนวน 1 ผืน โครงการจัดการเลือกตั้ง/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
262 ซื้อวัสดุสำหรับทำฉากกั้นโควิท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
263 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
264 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
265 ซื้อวัสดุสำหรับทำฉากกั้นโควิท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
266 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน,คัทเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครนายก/ผู้สมัครสมาชิก,ไวนิลแบบแขวน และตราประทับบัตรเลือกตั้ง รวม 7 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
267 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
268 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
269 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
270 ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ประกอบด้วย เครื่องวัดอุหภูมิฯ,เจลล้างมือแอลกอฮอล์,หน้ากากอนามัย) จำนวน 3 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
271 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน(ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
272 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันและรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
273 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 ม. พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง จำนวน 7 ป้ายแผ่นพับคำแนะนำการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 100 แผ่น แผ่นพับคำแนะนำการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง กรณีต้องกักตัว จำนวน 100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
274 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค P1440F ยี่ห้อ ASUS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
275 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
276 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
277 โต๊ะอนุบาลแบบถอดขา ขนาด 150x80x50 ซม. จำนวน 6 ตัวเก้าอี้เด็กปฐมวัย ขนาด 28x25x45 ซม. จำนวน 76 ตัว  8 ตุลาคม 2564
278 จ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์เกษตรพอเพียงตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
279 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
280 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
281 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพื้ช) จำนวน 44 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
282 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใต้ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
283 จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
284 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
285 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
286 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายหัวเขาโต๊ะร่วง ? ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 2 ? 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
287 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อ 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
288 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
289 จ้างค่าเช่าเต็นท์ (จำนวน 2 หลังๆ ละ 1,500 บาท) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
290 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantine) สำหรับผู้เสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่นตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
291 ซื้ออาหารและน้ำดื่ม(วันละ 3 มื้อๆ ละ 45 บาท/คน จำนวน 22 คน) ตั้งแต่วันที่ 20-30 ก.ย.64 เป็นเวลา 11 วัน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quaraืtine)สำหรับผู้เสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โ  20 กันยายน 2564
292 ซื้อท่อคสล.ชั้น 3 พร้อมหินผุถมหลังท่อถนนสายคลองแร่ - ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 5 ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.ชั้น 3 พร้อมหินผุถมหลังท่อถนนสายคลองแร่-ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
293 จ้างโครงการว่างท่อ คสล. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าคลอง ? นาเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
294 ซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
296 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้งานในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
297 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกองช่าง ( รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
298 ซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ พร้อมแบตเตอรี่และชื่อองค์กร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
299 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  13 กันยายน 2564
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
301 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
302 ซื้อท่อคสล. จำนวน 5 ท่อน ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.เพื่อวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านตาชู หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
303 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทุ่งชนควาย-ป่าพะยอม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
304 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถกู้ภัยพยาบาล ทะเบียน กง 7293 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
305 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
306 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
307 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์พริ้นเติดโฟมบอร์ด ขนาด 0.50 x 0.70 เมตร จำนวน 12 ป้าย ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
308 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ในตำบลลิพัง  26 สิงหาคม 2564
309 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
310 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 88 เล่ม ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
311 ซื้อท่อคสล. จำนวน 4 ท่อน ตามโครงการวางท่่อหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
312 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
313 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
314 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
315 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
316 ซื้อทราย จำนวน 3 คิว เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
317 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ของกองคลัง (รหัสครุภัณฑ์ 480-63-0016) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
318 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน(ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
319 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลลิพัง จากภาวะเสี่ยงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
320 จ้างตรวจเช็สภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
321 ซื้ออาหารและน้ำดื่ม(จำนวน 3 มื้อๆ ละ 45 บาท) รวม 267 ชุด สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
322 ซื้ออาหารและน้ำดื่ม(จำนวน 3 มื้อๆ ละ 45 บาท) รวม 14 ชุด สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
323 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ พร้อมโครงไม้ จำนวน 4 ป้าย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) โดยการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
324 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม(จำนวน 3 มื้อๆ ละ45 บาท) จำนวน 165 กล่อง สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
325 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
326 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์พร้อมสื่อสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลลิพัง ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
327 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
328 จ้างทำตรยาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
329 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
330 ซื้อถุงยังชีพสำหับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันนพืช) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
331 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
332 จ้างซ่อมแซมแและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลชทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
333 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค P1440F ยี่ห้อ ASUS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
334 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother (ฃนิดน้ำหมึกเติมแท้งก์) จำนวน 30 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
335 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother จำนวน 10 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
336 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่- ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
337 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังช้าง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
338 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
339 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่- ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
340 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมและต่อเติมประปาถนนสายหลังอนามัยหมู่ที่ 7 บ้านทางสาย จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
341 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
342 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0011) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
343 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านลิพัง (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
344 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน ขนาด 570(W)x575(D)900-1020(H) mm. จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
345 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปาหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
346 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
347 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
348 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ FB-135 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
352 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
353 ซื้อวัสดุการเกษตร คือปุ๋ยเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
354 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายเขาน้ำเต้า ? บ้านนายดำ หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
355 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายบ้านนายแถม หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
356 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปล่ี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
357 ซื้อวัสดุการเกษตร คือปุ๋ยเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
358 ซื้อวัสดุการเกษตร คือปุ๋ยเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
359 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินผุสายท่าคลอง - ปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
360 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
361 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง ยินดีต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1442 และสุขสันต์วันอีดิ้ลฟิตรี จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
362 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำขัน หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
363 จ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 จำนวน 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
364 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
365 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ OKI TONER B820/B840 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
366 ซื้อสายยางแบบพีอี ขนาด 1 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
367 ซื้อพัดลมโคจรติดฝาผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
368 ซื้อโครงการจัดซื้อท่อคสล.เพื่อวางท่อระบายน้ำพร้อมหินผุถมหลังท่อและถมถนนสายกลางหมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
369 ซื้อสายยางพีอีขนาด 6 หุน และข้อต่อตรงเหล็ก 1 นิ้ว ลด 6 หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
370 จ้างซ่อมเครื่องฉีดหญ้า โดยการเปลี่ยนชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
371 จ้างเช่าเต็นท์สำหรับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้พักผ่อน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
372 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.2 X 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
373 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
374 ซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
375 ซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
376 เช่าเวทีพร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
377 จ้างป้ายไวนิลขนาด 1.00x3.00 เมตร โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
378 ซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
379 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 อัน เพื่อใช้ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
380 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นกอ-สี่แยกใน หมู่ที่ 3 - 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
381 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
382 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายป่าไม้-กองขยะ หมู่ที่ 4 ตำลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
383 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
384 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
385 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด(รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0031) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
386 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง(รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0015) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
387 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง(รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0025) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
388 จ้างทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ศพด.ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
389 ซื้อปลั๊ก Infimity 5 SW 5M จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
390 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
391 ซื้อชุดแป้นพิมพ์ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
392 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
393 จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 210 ชุด (จำนวน 3 มื้อๆ ละ 100 บาท) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
394 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 420 ชุด(จำนวน 6 มื้อๆ ละ 35 บาท) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
395 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 80 ลิตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
396 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนแยกนาพัง-ห้วยนาพัง หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
397 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
398 ทำคู่มือและใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  11 กุมภาพันธ์ 2564
399 วัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  11 กุมภาพันธ์ 2564
400 ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
401 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Core i5-10500 Acer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
402 จ้างป้ายไวนิล ขนาด 2.00x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
403 ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ และถังแก๊ส LPG พร้อมเนื้อแก๊สขนาด 15 กิโลกรัม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  11 กุมภาพันธ์ 2564
404 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKala-3010i(รหัส417-59-0003) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
405 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
406 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านตาชู หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
407 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งปาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
408 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งปาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  2 กุมภาพันธ์ 2564
409 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  2 กุมภาพันธ์ 2564
410 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งปาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  2 กุมภาพันธ์ 2564
411 ซื้อตลับเมตรยาว 3 เมตร จำนวน 3 อัน และตลับเมตรยาว 8 เมตร จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
412 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
413 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
414 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
415 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
416 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายและน้ำมันเกียร์รถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
417 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
418 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
419 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 -7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
420 โครงการจัดซื้อหินผุและหินคลุกพร้อมเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนสายทุ่งหน้าถ้ำ ถนนสายป่าพะยอม หมู่ที่ 1 ถนนซอยตาชู ถนนสายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 ถนนสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 และถนนสายหนองไสใน หมู่ที่ 5  5 มกราคม 2564
421 จ้างต่อสัญญาเช่าเว็บไซต์ อบต.ลิพัง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
422 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าติง - คลองวังกล้วย (เชื่อมต่อ อ.ทุ่งหว้า) หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
423 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
424 จ้างหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 90 ลบ.ม. โครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยถนนสายควนโต๊ะมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
425 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ TONER-ORI BROTHER TN-2480 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
426 จ้างหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 250 ลบ.ม. โครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยไทรและสายคลองลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
427 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ของส่วนการคลัง (รหัส 480-63-0016) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
428 จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง  21 ธันวาคม 2563
429 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น TK-7109 จำนวน 1 กล่อง  21 ธันวาคม 2563
430 จ้างจ้างเปลี่ยนแป๊บไฮโดรลิค จำนวน 1 เส้น สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
431 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
432 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
433 ซื้อจัดซื้อน้ำมันไฮโดรลิค 4 ถัง สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
434 จ้างเช่าเวทีพร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง เพื่อจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
435 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตประปาถนนสายหลังอนามัยตำบลลิพัง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
436 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
437 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ขนาด 3.50x6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย  24 พฤศจิกายน 2563
438 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
439 จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนการคลัง(รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0015) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
440 จ้างจัดซื้อหินผุ จำนวน 78 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตีน ม.6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
441 ซื้อจัดซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
442 จ้างจัดซื้อแบตเตอรี่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
443 จ้างจัดจ้างปะยางล้อหน้าด้านซ้ายรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
444 จ้างจัดจ้างซ่อมกระจกรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
445 จ้างจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
446 ซื้อจัดซื้อหมึกพริ้นเตอร์ TONER-ORI HP 85A จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
447 จ้างจัดซื้อท่อคสล.พร้อมหินผุถมหลังท่อ ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.พร้อมหินผุถมหลังท่อระบายน้ำถนนสายหน้าโรงเรียนตชด.บ้านหินจอก ม.6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
448 จ้างจัดจ้่่างซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ตรัง กง7293 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
449 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิมล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
450 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-บ้านยามิด หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
451 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน/ผู้พิการ/ผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 (แห่งใหม่) ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
452 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2 - 4 หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
453 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
454 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกใน ? สะพานคลองลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
455 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง - สะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
456 จ้างโครงการวางท่อหน้าศูนย์ข้อมูล หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
457 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
458 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
459 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเขา องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
460 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลิพัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
461 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
463 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
464 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
465 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
466 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
467 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือ-นายเร๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
469 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
470 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายคลองแร่ หน้าบ้านนายเปี้ยน สิงห์อินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
471 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
472 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
474 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
475 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
476 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  25 มีนาคม 2563
477 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
478 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานบล็อกและท่อ คสล.ทอนตีน สาย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
479 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
480 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเที่ยง หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
481 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งดินดำ-ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
482 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง  24 กุมภาพันธ์ 2563
483 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  24 กุมภาพันธ์ 2563
484 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-บ้านยามิด หมู่ที่ 3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลีียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
485 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ลิพัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
486 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าคลอง-นาเหนือ หมู่ที่ 3 ?ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยการวางท่อคอนกรีตอัดแรงขนาด ? 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว 7 ท่อน ชั้น 3 มอก.128-2549 (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด) โดยวิธีเ  12 กุมภาพันธ์ 2563
487 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ทำการกำนันตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
488 ซื้อจัดซื้อยางนอกยางใน รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 จำนวน 1 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
489 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
490 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง-ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
491 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
492 จ้างเหมาบริการจัดทำและตกแต่งสถานที่บริเวณงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
493 ซื้อของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมเล่นเกม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
494 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 13 ป้าย ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
495 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับลงทะเบียนและตกแต่งสถานที่ จำนวน 10 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
496 เช่าเต็นท์โดมใหญ่ เวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
497 จ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1,000 ชุด โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
498 จ้างเหมาบริการแสดงเครื่องบินจำลองผาดโผน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
499 เช่าเต็นท์โดมเล็ก พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
500 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
501 จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
502 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายทอนตก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
503 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน หมู่ที่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
504 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประปาถนนสายบ้านนายยามิด หมู่ที่ 3 และถนนสายสามแยกไม้บ้อง-ลำขัน หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
505 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
506 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปาหมู่ที่ 4 หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 055-62-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
507 จ้างเปลี่ยนฟองน้ำซับหมึกเครื่องพิมพ์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 480-60-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
508 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-006 สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,085 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
509 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายห้วยไทร หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
510 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ HP 85A CE285A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
511 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
512 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-63-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
513 ซื้อท่อคสล.ชั้น 3 พร้อมถมหินผุหลังท่อถนนสายบ้านนายเสรี หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
514 จ้างทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
515 ซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านนายลอย พลพัง จรดท่าเทียบเรือแดวามาลัย หมู่ที่ 3 สายทอนตีน หมู่ที่ 6 ถนนสายเขาโต๊ะกาและสายบ้านนายสันติชัย หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
516 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
517 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
518 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
519 เช่าพร้อมตกแต่งทีวีกลาง ไฟฟ้าประดับ เครื่องปั่นไฟและเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
520 จ้างตรวจเช็คสภาพรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
521 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
522 จ้างเหมาบริการวงดนตรีมหรสพ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
523 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
524 เช่าพร้อมติดตั้งสถานที่ลอยกระทงและไฟประดับ พร้อมรื้อถอน ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
525 เช่าพร้อมติดตั้งเต็นท์หลังเล็ก โต๊ะ เก้าอี้ ประดับไฟฟ้าบริเวณจัดงานและริมถนนสายหลัก ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
526 เช่าพร้อมตกแต่งทีวีกลาง ไฟฟ้าประดับ เครื่องปั่นไฟและเครื่องขยายเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
527 จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
528 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.85-006 สายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,817 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,085 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
529 จ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อใช้ประกอบในการมอบรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
530 จ้างจัดทำกระทงขนาดใหญ่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
531 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
532 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.4 x 4.80 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
533 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
534 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
535 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
536 ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย และน้ำพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
537 จ้างทำป้ายจุดเช็คอินและป้ายคำอธิษฐานลอยกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
538 จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
539 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
540 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
541 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถกู้ภัยพยาบาล หมายเลขทะเบียน กง 7293 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
542 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
543 ซื้อวัสดุสนาม (โต๊ะม้าหินอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
544 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (ป้ายจุดเช็คอิน) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
545 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (ป้ายจุดเช็คอิน) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
546 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (ป้ายจุดเช็คอิน) จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
547 จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งเวทีและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง