ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะบียนรถ 80-8014 ทะเบียนคุม 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2023 10/30/2023
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2023 10/30/2023
3 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะบียนรถ 80-8014 ทะเบียนคุม 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2023 10/30/2023
4 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะบียนรถ 80-8014 ทะเบียนคุม 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2023 10/27/2023
5 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะบียนรถ 80-8014 ทะเบียนคุม 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
6 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะบียนรถ 80-8014 ทะเบียนคุม 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
7 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียนรถ 80-8014 ทะเบียนคุม 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
8 จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะบียนรถ 80-8014 ทะเบียนคุม 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2023 10/26/2023
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/24/2023 10/24/2023
10 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/24/2023 10/24/2023
11 โครงการบุกเบิกถนนสายเขาต่อยไห -ทุ่งกอ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 7   10/4/2023 10/4/2023
12 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2023 9/21/2023
13 จ้างเหมารถตัดหญ้าและรถไถดินบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาต่อยไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
14 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
16 จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์เรืองแสงฯและป้ายอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2023 9/18/2023
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 70 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
18 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
19 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
20 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2023 9/15/2023
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
22 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
23 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
24 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
25 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายวังหิน-ท่าสะบ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
26 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลำชิง หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
27 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
28 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายวังหิน-ท่าสะบ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
29 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายวังหิน-ท่าสะบ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
30 จ้างซ่อมแซมท่อประปา และวางท่อน้ำพร้อมถมหินหลังท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
31 จ้างเหมาล้างเปลี่ยนกรวด-ทรายทอง ประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
34 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 9/1/2023
35 จ้างเหมาติดฟิล์มกระจกกรองแสง ห้องกองช่าง อบต.นาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
37 จ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
39 จ้างยานพาหนะ สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
40 จ้างซ่อมแซมฝาปิดคูระบายน้ำเหล็กตะแกรง ระยะทาง 54 เมตร หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
41 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0904 ตรังหมายเลขรหัสพัสดุ 001-60-0004 เลขไมล์ 30536 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
43 จ้างโครงการซ่อมแซมสายเภาเผา-หนองตรุด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
46 จ้างโครงการซ่อมแซมสายเภาเผา-หนองตรุด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
47 จ้างโครงการซ่อมแซมสายเภาเผา-หนองตรุด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
48 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6625 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
49 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติม) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
51 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
52 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/2023 7/26/2023
53 จ้างรถทัวร์ปรับอากาศสองชั้น สำหรับโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2023 7/3/2023
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สารส้ม จำนวน 2,000 กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
56 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
57 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0904 ตรังหมายเลขรหัสพัสดุ 001-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
58 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2023 6/22/2023
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) จำนวน 100 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
61 จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2566 เป็นเวลา 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/2023 6/20/2023
62 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2023 6/19/2023
63 จ้างเหมารถเก็บขนขยะ 14-17 และ 19 มิถุนายน จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2023 6/14/2023
64 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2566 งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2023 6/14/2023
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้้องส้วม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 5 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/2023 6/12/2023
66 ซื้อวัสดุสนาม(หญ้าเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2023 5/31/2023
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2023 5/31/2023
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/2023 5/30/2023
69 ซื้อวัสดุสนาม(หญ้าเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/2023 5/30/2023
70 ซื้อวัสดุสนาม(หญ้าเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/2023 5/30/2023
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/2023 5/30/2023
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/2023 5/30/2023
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/2023 5/30/2023
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้้องส้วม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 5 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/22/2023 5/22/2023
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้้องส้วม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 5 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/15/2023 5/15/2023
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2023 5/12/2023
77 จ้างจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 857 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2023 5/12/2023
78 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2023 5/11/2023
79 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2566 งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2023 5/8/2023
80 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
81 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/2023 4/27/2023
82 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 4 ตำบลนาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2023 4/20/2023
83 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ตำบลนาท่ามใต้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
86 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ตำบลนาท่ามใต้ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
87 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2023 4/7/2023
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2023 4/5/2023
89 จ้างก่อสร้างบันไดลงสระเขาต่อยไห หมู่ที่ 3 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2023 4/3/2023
90 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2023 4/3/2023
91 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2023 4/3/2023
92 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียนรถ บม 2818 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2023 3/28/2023
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 5 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/28/2023 3/28/2023
94 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/28/2023 3/28/2023
95 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2023 3/27/2023
96 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 857 โด๊ส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2023 3/27/2023
97 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลข บม 2818 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
98 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียนรถ บม 2818 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2023 3/16/2023
100 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กง-6625 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2023 3/16/2023
101 จ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างศูนย์เด็กเล็กบ้านนาท่ามใต้ หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2023 3/9/2023
102 จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมคอสะพานสันตัง หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2023 3/9/2023
103 จ้างติดตั้งมุ้งลวด จำนวน 2 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2023 3/9/2023
104 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตตำบลนาท่ามใต้ (เสื้อมัดย้อม,การตกแต่งกระเป๋ากระจูด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2023 3/3/2023
105 จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำทุ่งโดนทอง หมู่ที่2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 3/1/2023
106 จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำทุ่งโดนทอง หมู่ที่2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2023 2/28/2023
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 5 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/28/2023 2/28/2023
108 จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำทุ่งโดนทอง หมู่ที่2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2023 2/28/2023
109 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2023 2/27/2023
110 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตตำบลนาท่ามใต้ (เสื้อมัดย้อม,การตกแต่งกระเป๋ากระจูด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2023 2/24/2023
111 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตตำบลนาท่ามใต้ (ทำแครกเกอร์บราวนี่,ขนมถ้วยตะไล) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2023 2/24/2023
112 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตตำบลนาท่ามใต้ (เสื้อมัดย้อม,การตกแต่งกระเป๋ากระจูด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2023 2/24/2023
113 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคา และทาสีฝ้าเพดานภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
114 จ้างจ้างเหมารถเก็บขนขยะ 18,20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2023 2/17/2023
115 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2023 2/16/2023
116 จ้างเหมารถเก็บขนขยะ ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
117 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
119 จ้างเหมารถเก็บขนขยะ ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2023 2/13/2023
120 จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะ ตั้งแต่วันที่ 11,13-17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเวลา 6 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2023 2/10/2023
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2023 2/10/2023
122 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2023 2/8/2023
123 จ้างเหมารถเก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2023 2/6/2023
124 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ 1,2,6,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2023 2/3/2023
125 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2023 2/3/2023
126 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2023 2/3/2023
127 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ 1,2,6,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2023 2/3/2023
128 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2023 2/3/2023
129 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2023 2/3/2023
130 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ 1,2,6,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2023 2/3/2023
131 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
132 ครุภัณฑ์สำนักงาน   2/2/2023 2/2/2023
133 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
134 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2023 2/1/2023
135 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2023 1/23/2023
136 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2023 1/19/2023
137 จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2023 1/19/2023
138 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2023 1/13/2023
139 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2023 1/13/2023
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2023 1/12/2023
141 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งการ ชุด อปพร. จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
142 ซื้อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
143 จ้างจัดทำป้ายกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
144 จ้างจัดหาพัสดุ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
145 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
146 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
147 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2023 1/10/2023
148 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ   1/6/2023 1/6/2023
149 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2023 1/6/2023
150 จ้างเหมาปรับปรุงอินเทอร์เน็ตในอาคาร อบต.นาท่ามใต้ (ห้องป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
151 ครุภัณฑ์สำนักงาน   1/5/2023 1/5/2023
152 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2023 1/3/2023
153 ซื้อวัสดุจราจร 1. กรวยจราจร 2. กระบองไฟจราจร 3. เสื้อกั๊ก อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
155 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
156 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
157 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
158 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขรหัสพัสดุ 024-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
159 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
160 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก หินผุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
161 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางพราราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-004 สายเภาเผา ? ควนเร็จ หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลลอย ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,020 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 18,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส   9/30/2022 9/30/2022
162 จ้างติดฟิล์ม ห้องป้องกันฯและห้องรองนายกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
163 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเภาเผา ? หนองตรุด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินผุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
165 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
166 จ้างปรับเกลี่ยพื้นรอบห้องน้ำ เขาต่อยไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
167 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
168 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
169 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรูที่ท้ายถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
170 จ้างขุดดิน กำจัดวัชพืชบริเวณคลองเขาต่อยไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
171 ซื้อวัสดุก่อสร้างสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
172 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
173 อาหารเสริม (นม) ปิดเทอม เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565   9/15/2022 9/15/2022
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางพราราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-004 สายเภาเผา ? ควนเร็จ หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลลอย ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,020 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 18,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส   9/13/2022 9/13/2022
175 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
176 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
177 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
178 จ้างบุกเบิกถนนสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/9/2022
180 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
181 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/9/2022
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/9/2022
183 จ้างปูกระเบื้องห้องปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/9/2022
184 ซ่อมแซมถนนลาดยางพราราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-004 สายเภาเผา ? ควนเร็จ หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลลอย ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,020 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 18,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้   9/7/2022 9/7/2022
185 ซื้อหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/9/2022
186 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
187 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 5 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังห   9/5/2022 9/5/2022
188 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/6/2022
189 จ้างถมหินผุลานจอดรถเขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
190 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อกซ์ WC 5335 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
191 จ้างขุดดินและปลูกต้นไม้บริเวณเขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
193 เจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ โดยก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   8/25/2022 8/25/2022
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/25/2022 8/25/2022
195 จ้างจัดหารถทัวร์ปรับอากาศสองชั้น สำหรับโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/29/2022
196 จ้างทำแพเปียกสระเขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
197 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอร์รี่รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
198 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2022 9/7/2022
199 จ้างซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
200 เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 วัน อันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
201 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
202 จ้างทำป้ายจุดเช็คอิน โครงและเสาเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
203 จ้างขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง (หารสาย) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
204 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
205 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
206 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
207 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
208 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฉากกั้น หลอดไฟ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
209 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
210 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
212 จ้างทำป้ายไวนิลและคัทเอ้าท์ โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/2021 11/17/2021
213 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2021 11/10/2021
214 จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง(หนองสวนหลวง) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
215 จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง(หนองสวนหลวง) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ   11/8/2021 8/11/2021
216 จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง (หนองสวนหลวง) หมู่ที่ 6   11/8/2021 8/11/2021
217 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก   10/9/2021 9/10/2021
218 จ้างซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
219 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
221 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.51-040 สายสระหนองกก บ้านหนองเกียบ หมู่ที่ 3 ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 10,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   9/17/2021 9/17/2021
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
223 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
224 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6625 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
225 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
226 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
227 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
228 จ้างขุดดิน- ฝังกลบ ซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
229 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน   8/24/2021 8/24/2021
230 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง วันที่ 1 สิงหาคม ? 8 ตุลาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
233 อาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง วันที่ 1 สิงหาคม ? 8 ตุลาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564   8/17/2021 8/17/2021
234 จ้างเหมาบริการจัดหาผ้าม่านเวทีแบบหลุยส์ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
235 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยปรับพื้นที่ ก่อสร้างลานประติมากรรม ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างศาลาที่พัก ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัด   8/11/2021 11/8/2021
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
237 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
238 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
239 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง 1-31 กรกฎาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
241 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
242 อาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง 1-31 กรกฎาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564   7/27/2021 7/27/2021
243 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1.ถุงดำ ขนาด 18x20 ซ.ม. 2.ถุงดำ ขนาด 30x40 ซ.ม. 3.ไม้กวาดทางมะพร้าว 4.น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 900 มล. 5.แปรงขัดห้องน้ำ 6.สายยางพีวีซี 6 หุน 7.ถุงมือแบบบางสีขาว 8.ถังน้ำ 9.ขันน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
244 จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ เวลาเก็บขยะ อบต.นาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. (ในหลวง ร. ๑๐) ) ขนาด 60x90 เซ็นติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
246 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อกซ์ TN-FJ2011/2010-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
247 ซื้ออาหารเสริม (นม) 1-30 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
248 อาหารเสริม (นม) 1-30 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564   6/29/2021 6/29/2021
249 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร อบต.นาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
250 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6625 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2021 6/15/2021
254 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ และเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
255 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
256 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร คนละ 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
257 อาหารเสริม (นม) ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร คนละ 24 กล่อง   5/25/2021 5/25/2021
258 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2564   5/25/2021 5/25/2021
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
260 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ามใต้ บ้านนานอน และกองการศึกษาจำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
261 จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียงอาคารธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
262 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
263 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2021 5/12/2021
264 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565   5/11/2021 11/5/2021
265 จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 11/5/2021
266 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงมือสีส้ม   5/7/2021 5/7/2021
267 ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.แอลกอฮอล์น้ำ 75 % ขนาด 3800 มล. 2. เจลล้างมือ ขนาด 400 มล. 3. หน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
268 จ้างตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
269 ขุดดิน-ฝังกลบซ่อมท่อประปารั่ว หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 1   4/19/2021 4/19/2021
270 ซื้อเสื่อโยคะ จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
271 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำของแพสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านยางงาม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
272 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
273 จ้างขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
274 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
275 จ้างจัดหารถบัสพร้อมค่าบัตรหรือค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
276 จ้างจัดหารถบัส สำหรับโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) TN-FJ2011/2010-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
278 จ้างตักดิน ขนส่ง เกลี่ยดิน เพื่อถมถนน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
279 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลนาท่ามใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
280 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2021 2/16/2021
281 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
282 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
283 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0904 ตรังหมายเลขรหัสพัสดุ 001-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
284 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๑๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
285 เช่าบ้านเพื่อเก็บเอกสารและพัสดุต่าง ๆ จำนวน 2 เดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
286 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเภาเผา-หนองตรุด หมู่ที่ ๖ (ช่วงคอสะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
287 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ามใต้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
288 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
289 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในเขตพื้นที่ตำบลนาท่ามใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
290 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
291 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 ตัวและเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
292 จ้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 ? หมู่ที่ 3 ตําบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
293 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 ตัวและเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
294 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 13000 ฺBTU จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
295 จ้างเหมาบริการโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7 วัน อันตรายเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
296 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
297 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านควนเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/16/2020 12/16/2020
298 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
299 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
300 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
301 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์ทุ่งกอ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2020 12/3/2020
303 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2020 12/3/2020
304 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2564   12/2/2020 12/2/2020
305 จ้างตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
306 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์ทุ่งกอ หมู่ที่ ๑   11/25/2020 11/25/2020
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2020 11/24/2020
308 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
309 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/6/2020 11/6/2020
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
313 เช่าบ้านเพื่อเก็บเอกสารและพัสดุต่างๆ จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 11/2/2020
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/27/2020 10/27/2020
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/26/2020 10/26/2020
316 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายยางงาม-ควนจง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2020 10/26/2020
317 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/26/2020 10/26/2020
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/19/2020 10/19/2020
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/19/2020 10/19/2020
320 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2020 10/11/2020
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/11/2020 10/11/2020
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/8/2020 10/8/2020
324 โครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2   10/6/2020 10/6/2020
325 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
326 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2020 9/22/2020
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/21/2020 9/21/2020
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/21/2020 9/21/2020
330 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 1.หมึกเติม Epson L3110 สีดำ 2.หมึกเติม Brother T 310 / T 810 สีดำ 3.หมึกเติม Brother T 300 / T 310 / T 810 ฟ้า 4.หมึกเติม Brother T 300 / T 310 / T 810 ชมพู 5.หมึกเติม Brother T 300 / T 310 / T 810 เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
331 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
333 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกล้อหน้า รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
334 จ้างตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/15/2020 9/15/2020
336 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To Be Number One ตามแนวทางโครงการพระราชดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
338 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของชาวตำบลนาท่ามใต้ (ฝั่งบ้านนาท่าม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
339 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
341 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
342 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/5/2020 8/5/2020
344 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
346 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
347 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
348 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/22/2020 7/22/2020
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/22/2020 7/22/2020
351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/16/2020 7/16/2020
352 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังมวง-เขาน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
353 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของชาวตำบลนาท่ามใต้ (ตามโครงการราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/10/2020 7/10/2020
355 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของชาวตำบลนาท่ามใต้ (ตามโครงการราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
356 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
357 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
358 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (2 มื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
359 จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/18/2020 6/18/2020
360 จ้างก่อสร้างถนนสายหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
361 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
363 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 1. ตลับหมึก cannon 750 PGBK 2. ตลับหมึก cannon 751 BK 3. ตลับหมึก cannon 751 C 4. ตลับหมึก cannon 751 M 5. ตลับหมึก cannon 751 Y โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
364 จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ และหลอดไฟ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
365 จ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2020 5/21/2020
366 อาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   5/15/2020 5/15/2020
367 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
368 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสพัสดุ 420-59-0020 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
369 วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ   5/7/2020 5/7/2020
370 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง ศพ.บ้านนาท่ามใต้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2020 5/6/2020
371 จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ และหลอดไฟ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
372 จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
373 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (สำนักปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
374 จ้างขุดดิน-ฝังกลบท่อประปา หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
375 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
376 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและถุงมือยางโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
377 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2020 3/26/2020
378 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2020 3/7/2020
379 จ้างขุดดิน,ต่อท่อPVC,ถมดิน ระยะทาง 500 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2020 1/9/2020
380 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
381 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
382 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑.โคมสปอร์ตไลท์ ๒.สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
383 จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ แบบแขวน ขนาด 15x12 นิ้วพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี จำนวน 1 หน้า ใช้กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม พร้อมตีหัวเหล็ก 15 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
384 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
385 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
386 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
387 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
388 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1ผ้าสีเหลือง ยาว 110 หลา 2.ผ้าสีฟ้า ยาว 110 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
389 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
390 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
391 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
392 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
393 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
394 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2566   11/3/1479 11/3/2022
395 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬา และปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/31/1479 10/31/2022
398 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๕๑-๐๑๐ สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ บ้านนานอน - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/31/1479 10/31/2022
399 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
400 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/31/1479 10/31/2022
401 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกยางใน รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
402 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
403 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
404 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๕๑-๐๑๐ สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ บ้านนานอน - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/19/1479 10/19/2022
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๕๑-๐๑๐ สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ บ้านนานอน - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/19/1479 10/19/2022
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 51-010 สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 บ้านนานอน - หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,322 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,610 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/18/1479 10/18/2022
408 ซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๕๑-๐๑๐ สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ บ้านนานอน - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้   10/18/1479 10/18/2022
409 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 51-010 สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 บ้านนานอน - หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,322 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,610 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/17/1479 10/17/2022
410 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 51-010 สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 บ้านนานอน - หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,322 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,610 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/17/1479 10/17/2022
411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬา และปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/17/1479 10/17/2022
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬา และปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/17/1479 10/17/2022
413 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
414 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/1479 3/10/2022
415 จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านยางงาม หมู่่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
416 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฟูจิซีร็อกซ์ WC5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
418 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
419 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/1479 1/10/2022
420 จ้างถมดินร่องจอดรถ บริเวณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาต่อยไหตามตำนาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/1479 8/17/2022
421 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
422 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
423 จ้างปรับปรุงห้องน้ำเขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
424 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
425 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
426 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 3/8/2022
427 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
428 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420-58-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
429 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
430 จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะ ตั้งแต่วันที่ 7 ? 18 มีนาคม 2565 รวม 10 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1479 3/7/2022
431 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/30/1479 6/30/2022
432 อาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565   6/30/1479 6/30/2022
433 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/30/1479 6/30/2022
434 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
435 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/23/1479 6/23/2022
436 จ้างติดตั้งกระจกโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
437 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6625 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
438 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-53-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
439 โครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   6/20/1479 6/20/2022
440 จ้างจ้างเหมาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
441 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/17/1479 6/17/2022
442 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 857 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
443 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
444 จ้างสำรวจความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
445 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/13/1479 6/13/2022
447 โครงการซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4   6/7/1479 6/7/2022
448 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
449 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
450 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
451 อาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565   5/27/1479 5/27/2022
452 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานนายกฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
453 จ้างติดตั้งหอถังเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
454 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
455 จ้างติดตั้งรางน้ำฝน ศพด.บ้านนาท่ามใต้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
456 จ้างปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
457 จ้างเหมาบริการทำบันไดทางลงสระน้ำเขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
458 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวังหิน-ท่าสะบ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
459 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1479 5/2/2022
460 จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงจอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
461 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเกียบ-เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
462 ซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
463 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
464 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
465 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
466 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
467 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
468 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
469 ซื้อวัสดุก่อสร้างสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
470 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
471 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1479 4/21/2022
472 จ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
473 จ้างรถแทรกเตอร์ไถดินเพื่อปลูกต้นไม้ จำนวน 10 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1479 4/7/2022
474 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/1479 3/31/2022
475 จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดดินกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1479 3/23/2022
476 จ้างเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
477 จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะตั้งแต่วันที่ 21 ? 25 มีนาคม 2565 รวม 5 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
478 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
479 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
480 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางวมะตอย) จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
482 ซื้อวัสดุแผนงานสาธรณสุข จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
483 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
484 จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
485 จ้างขุดดิน-ฝังกลบซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
486 จ้างเหมาจัดสถานที่และเช่าวัสดุอุปกรณ์ ในพิธีมอบเงินพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
487 จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณคาร์แคร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
488 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
489 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
490 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1479 2/1/2022
491 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1479 1/31/2022
492 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรูก้นถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
493 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565   1/28/1479 1/28/2022
494 จ้างซ่อมแซมประตูกำแพงที่ทำการอบต.นาท่าใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
495 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
496 จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
497 จ้างจ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 23 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
498 จ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพิกุลลอย หมู่ที่ 6 แบบบาดาล โดยวิธีคัดเลือก   1/20/1479 1/20/2022
499 ซื้อถังขยะ 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรู ที่ก้นถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1479 1/19/2022
500 ซื้อถังขยะ 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรู ที่ก้นถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
501 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
502 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1479 1/17/2022
503 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำบ้านยางงาม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1479 1/12/2022
504 จ้างเหมาบริการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1479 1/12/2022
505 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1479 8/1/2022
506 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายนากอไม้ไผ่-เขาน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1479 8/1/2022
507 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0904 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1479 1/6/2022
508 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/27/1477 3/27/2020
509 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังกรองสนิมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1477 3/27/2020
510 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
511 จ้างย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 6 มา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
512 จ้างซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 และห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
513 วัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)   3/20/1477 3/20/2020
514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/18/1477 3/18/2020
515 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/17/1477 3/17/2020
517 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ยางใน ยางรอง) ล้อหลัง จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/17/1477 3/17/2020
519 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/11/1477 3/11/2020
520 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/1477 3/10/2020
521 จ้างติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน (วัสดุสำนักงาน) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/6/1477 3/6/2020
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/6/1477 3/6/2020
524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/1477 3/3/2020
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/1477 3/3/2020
526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/28/1477 2/28/2020
527 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖   2/25/1477 2/25/2020
528 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
529 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
530 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/20/1477 2/20/2020
531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/20/1477 2/20/2020
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/20/1477 2/20/2020
533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/20/1477 2/20/2020
534 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
535 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2020 จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
536 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
537 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
538 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
539 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/13/1477 2/13/2020
540 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/13/1477 2/13/2020
541 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องสำรองไฟ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
542 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครืองพิมพ์เอกสาร และเครื่องสำรองไฟฟ้า) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/1477 2/12/2020
543 ซื้อหมึกพิมพ์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
544 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ามใต้ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
546 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
547 ซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง ? หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้   1/30/1477 1/30/2020
548 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกพร้อมเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
549 ตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพพัสดุ 001-53-0003   1/27/1477 1/27/2020
550 จ้างขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตําบลนาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
551 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
552 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
553 ซื้อจัดซื้อของรางวัลและวัสดุสำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2020 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
554 จ้างจัดหาเต็นท์ เก้าอี้มีพนักพิง โต๊ะ เครื่องเสียงและเครื่องสำรองไฟ ข้าวกล่อง น้ำดื่มแบบถ้วยและน้ำแข็ง สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
555 จ้างจัดหาป้ายสำหรับสำหรับโครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020