ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้้องส้วม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 5 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-22 5/22/2023
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้้องส้วม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 5 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-15 5/15/2023
3 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
5 จ้างจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 857 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
6 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2566 งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
8 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
9 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 4 ตำบลนาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
10 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ตำบลนาท่ามใต้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
13 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ตำบลนาท่ามใต้ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
14 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
15 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
17 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
18 จ้างก่อสร้างบันไดลงสระเขาต่อยไห หมู่ที่ 3 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
19 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียนรถ บม 2818 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 5 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-28 3/28/2023
21 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลข บม 2818 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
23 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียนรถ บม 2818 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
24 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
25 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 857 โด๊ส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
27 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กง-6625 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-16 3/16/2023
28 จ้างติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างศูนย์เด็กเล็กบ้านนาท่ามใต้ หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
29 จ้างเหมาบริการโครงการซ่อมแซมคอสะพานสันตัง หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
30 จ้างติดตั้งมุ้งลวด จำนวน 2 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-09 3/9/2023
31 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตตำบลนาท่ามใต้ (เสื้อมัดย้อม,การตกแต่งกระเป๋ากระจูด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
32 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตตำบลนาท่ามใต้ (เสื้อมัดย้อม,การตกแต่งกระเป๋ากระจูด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
33 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตตำบลนาท่ามใต้ (ทำแครกเกอร์บราวนี่,ขนมถ้วยตะไล) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
34 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเขตตำบลนาท่ามใต้ (เสื้อมัดย้อม,การตกแต่งกระเป๋ากระจูด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
35 จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำทุ่งโดนทอง หมู่ที่2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
36 จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำทุ่งโดนทอง หมู่ที่2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 5 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-28 2/28/2023
38 จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำทุ่งโดนทอง หมู่ที่2 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-28 2/28/2023
39 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
40 จ้างจ้างเหมารถเก็บขนขยะ 18,20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2023 2/17/2023
41 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคา และทาสีฝ้าเพดานภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2023 2/20/2023
42 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
43 จ้างเหมารถเก็บขนขยะ ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
44 จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะ ตั้งแต่วันที่ 11,13-17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเวลา 6 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
45 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
48 จ้างเหมารถเก็บขนขยะ ระหว่างวันที่ 13-17 ก.พ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
49 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
50 จ้างเหมารถเก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
51 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
52 ครุภัณฑ์สำนักงาน   2/2/2023 2/2/2023
53 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ 1,2,6,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
54 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
55 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
56 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
57 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ 1,2,6,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
58 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
59 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
60 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ 1,2,6,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
61 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2023 2/1/2023
62 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
63 จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
64 จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
65 ซื้อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
66 จ้างจัดทำป้ายกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
69 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2023 1/13/2023
70 จ้างเหมาปรับปรุงอินเทอร์เน็ตในอาคาร อบต.นาท่ามใต้ (ห้องป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
71 ครุภัณฑ์สำนักงาน   5/1/2023 1/5/2023
72 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ   6/1/2023 1/6/2023
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
74 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
75 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
76 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งการ ชุด อปพร. จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
77 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
78 จ้างจัดหาพัสดุ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
79 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
80 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
85 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขรหัสพัสดุ 024-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2565 12/20/2022
86 ซื้อวัสดุจราจร 1. กรวยจราจร 2. กระบองไฟจราจร 3. เสื้อกั๊ก อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
87 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
88 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก หินผุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2565 12/15/2022
89 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑.โคมสปอร์ตไลท์ ๒.สายไฟฟ้า ๒x๒.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2022 11/30/2022
91 จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ แบบแขวน ขนาด 15x12 นิ้วพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี จำนวน 1 หน้า ใช้กระดาษอาร์ตมัน 260 แกรม พร้อมตีหัวเหล็ก 15 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2022 11/24/2022
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
94 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
97 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1ผ้าสีเหลือง ยาว 110 หลา 2.ผ้าสีฟ้า ยาว 110 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
98 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2566   3/11/2022 11/3/2022
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
102 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
103 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
104 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
105 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
106 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกยางใน รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๕๑-๐๑๐ สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ บ้านนานอน - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/10/2022 10/31/2022
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬา และปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/10/2022 10/31/2022
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๕๑-๐๑๐ สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ บ้านนานอน - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/10/2022 10/19/2022
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๕๑-๐๑๐ สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ บ้านนานอน - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/10/2022 10/19/2022
111 ซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ ๕๑-๐๑๐ สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ ๔ บ้านนานอน - หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้   18/10/2022 10/18/2022
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 51-010 สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 บ้านนานอน - หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,322 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,610 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/10/2022 10/18/2022
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬา และปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/10/2022 10/17/2022
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 51-010 สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 บ้านนานอน - หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,322 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,610 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/10/2022 10/17/2022
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 51-010 สายทางนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 บ้านนานอน - หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,322 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,610 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/10/2022 10/17/2022
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬา และปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/10/2022 10/17/2022
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางพราราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-004 สายเภาเผา ? ควนเร็จ หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลลอย ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,020 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 18,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส   30/9/2565 9/30/2022
118 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเภาเผา ? หนองตรุด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
119 จ้างติดฟิล์ม ห้องป้องกันฯและห้องรองนายกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
120 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
121 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินผุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
122 จ้างปรับเกลี่ยพื้นรอบห้องน้ำ เขาต่อยไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
123 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
124 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรูที่ท้ายถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
125 จ้างขุดดิน กำจัดวัชพืชบริเวณคลองเขาต่อยไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
126 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
127 อาหารเสริม (นม) ปิดเทอม เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565   15/9/2565 9/15/2022
128 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
129 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
130 ซื้อวัสดุก่อสร้างสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางพราราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-004 สายเภาเผา ? ควนเร็จ หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลลอย ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,020 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 18,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส   13/9/2565 9/13/2022
132 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
133 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
134 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
135 ซื้อหญ้าเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/9/2022
136 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/9/2022
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/9/2022
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/9/2022
139 จ้างปูกระเบื้องห้องปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/9/2022
140 จ้างบุกเบิกถนนสายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
141 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
142 ซ่อมแซมถนนลาดยางพราราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-004 สายเภาเผา ? ควนเร็จ หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลลอย ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,020 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 18,120 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้   7/9/2565 9/7/2022
143 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/6/2022
144 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/6/2022
145 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยก่อสร้างอาคารห้องน้ำ - ห้องส้วม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.00 เมตร จำนวน 5 หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังห   5/9/2565 9/5/2022
146 จ้างถมหินผุลานจอดรถเขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
147 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อกซ์ WC 5335 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
149 จ้างขุดดินและปลูกต้นไม้บริเวณเขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
150 จ้างจัดหารถทัวร์ปรับอากาศสองชั้น สำหรับโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/29/2022
151 เจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ โดยก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   25/8/2565 8/25/2022
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/8/2565 8/25/2022
153 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอร์รี่รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2565 8/16/2022
154 จ้างทำแพเปียกสระเขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
155 จ้างถมดินร่องจอดรถ บริเวณโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขาต่อยไหตามตำนาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2022 8/17/2022
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
158 จ้างปรับปรุงห้องน้ำเขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2022 8/1/2022
160 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายนากอไม้ไผ่-เขาน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2022 8/1/2022
161 จ้างเหมาบริการทำบันไดทางลงสระน้ำเขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
162 จ้างเช่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
163 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
164 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/6/2022 6/30/2022
165 อาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565   30/6/2022 6/30/2022
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/6/2022 6/30/2022
167 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
168 จ้างติดตั้งกระจกโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
169 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6625 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/6/2022 6/23/2022
171 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-53-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
172 โครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   20/6/2022 6/20/2022
173 จ้างจ้างเหมาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/6/2022 6/17/2022
175 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 857 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
176 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
177 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
178 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/6/2022 6/13/2022
179 จ้างสำรวจความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
180 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2022 6/8/2022
181 โครงการซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4   7/6/2022 6/7/2022
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
184 อาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565   27/5/2022 5/27/2022
185 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
186 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานนายกฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
187 จ้างติดตั้งหอถังเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
188 จ้างติดตั้งรางน้ำฝน ศพด.บ้านนาท่ามใต้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
189 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2022 5/19/2022
190 จ้างปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
191 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
194 ซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
195 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายวังหิน-ท่าสะบ้า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2022 5/3/2022
196 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2022 5/2/2022
197 จ้างซ่อมแซมหลังคาโรงจอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
198 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองเกียบ-เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
199 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2022 4/26/2022
200 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2022 4/26/2022
201 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
202 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
203 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
204 ซื้อวัสดุก่อสร้างสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
205 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
206 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
207 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2022 4/21/2022
208 จ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
209 จ้างรถแทรกเตอร์ไถดินเพื่อปลูกต้นไม้ จำนวน 10 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2022 4/7/2022
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2022 3/31/2022
211 จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดดินกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
212 จ้างเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2022 3/22/2022
213 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
214 จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะตั้งแต่วันที่ 21 ? 25 มีนาคม 2565 รวม 5 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
216 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
217 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางวมะตอย) จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
218 จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะ ตั้งแต่วันที่ 7 ? 18 มีนาคม 2565 รวม 10 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2022 3/7/2022
219 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 3/10/2022
220 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 3/11/2022
221 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 3/11/2022
222 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
223 ซื้อวัสดุแผนงานสาธรณสุข จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
224 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2022 3/1/2022
225 จ้างเหมาจัดสถานที่และเช่าวัสดุอุปกรณ์ ในพิธีมอบเงินพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
226 จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณคาร์แคร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
227 จ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
228 จ้างขุดดิน-ฝังกลบซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
230 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420-58-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
231 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2022 2/2/2022
232 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2022 2/1/2022
233 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2022 2/1/2022
234 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรูก้นถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
235 จ้างจ้างเหมาบริการรถเก็บขนขยะ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 23 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
236 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2022 1/31/2022
237 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565   28/1/2022 1/28/2022
238 จ้างซ่อมแซมประตูกำแพงที่ทำการอบต.นาท่าใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
239 จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
240 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
241 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
242 จ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพิกุลลอย หมู่ที่ 6 แบบบาดาล โดยวิธีคัดเลือก   20/1/2022 1/20/2022
243 ซื้อถังขยะ 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรู ที่ก้นถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
244 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
245 ซื้อถังขยะ 200 ลิตร พร้อมสกรีน อบต.นาท่ามใต้ และเจาะรู ที่ก้นถัง 4 รู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
246 จ้างเหมาบริการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 1/12/2022
247 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำบ้านยางงาม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2022 1/12/2022
248 จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำบ้านยางงาม หมู่่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฟูจิซีร็อกซ์ WC5335 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
252 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
253 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0904 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
254 เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 วัน อันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
255 จ้างซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
256 จ้างทำป้ายจุดเช็คอิน โครงและเสาเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
257 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/12/2564 12/22/2021
258 จ้างขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง (หารสาย) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2564 12/3/2021
259 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
260 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
262 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
263 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ฉากกั้น หลอดไฟ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
264 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2564 11/24/2021
265 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
266 จ้างทำป้ายไวนิลและคัทเอ้าท์ โครงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
267 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/11/2564 11/10/2021
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2564 11/17/2021
269 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
270 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2565   11/5/2564 11/5/2021
271 จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
272 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน โดยปรับพื้นที่ ก่อสร้างลานประติมากรรม ก่อสร้างลานจอดรถ ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างศาลาที่พัก ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัด   11/8/2564 11/8/2021
273 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
274 จ้างซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
275 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
276 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
277 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.51-040 สายสระหนองกก บ้านหนองเกียบ หมู่ที่ 3 ตำบลนาท่ามใต้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,720 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 10,320 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก   17/9/2564 9/17/2021
278 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6625 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
279 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
280 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก   9/10/2564 9/10/2021
281 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
282 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2564 9/2/2021
283 จ้างขุดดิน- ฝังกลบ ซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2564 8/27/2021
284 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เขาต่อยไหตามตำนานและวิถีชุมชน   24/8/2564 8/24/2021
285 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
286 จ้างเหมาบริการจัดหาผ้าม่านเวทีแบบหลุยส์ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
288 อาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง วันที่ 1 สิงหาคม ? 8 ตุลาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564   17/8/2564 8/17/2021
289 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง วันที่ 1 สิงหาคม ? 8 ตุลาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
290 จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง (หนองสวนหลวง) หมู่ที่ 6   8/11/2564 8/11/2021
291 จ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง(หนองสวนหลวง) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ   8/11/2564 8/11/2021
292 จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โครงการขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง(หนองสวนหลวง) หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
293 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
294 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
295 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
296 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
297 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง 1-31 กรกฎาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
298 อาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง 1-31 กรกฎาคม 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564   27/7/2564 7/27/2021
299 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1.ถุงดำ ขนาด 18x20 ซ.ม. 2.ถุงดำ ขนาด 30x40 ซ.ม. 3.ไม้กวาดทางมะพร้าว 4.น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 900 มล. 5.แปรงขัดห้องน้ำ 6.สายยางพีวีซี 6 หุน 7.ถุงมือแบบบางสีขาว 8.ถังน้ำ 9.ขันน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
301 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อกซ์ TN-FJ2011/2010-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
302 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. (ในหลวง ร. ๑๐) ) ขนาด 60x90 เซ็นติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
303 จ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ เวลาเก็บขยะ อบต.นาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
304 ซื้ออาหารเสริม (นม) 1-30 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
305 อาหารเสริม (นม) 1-30 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 งบประมาณ พ.ศ. 2564   29/6/2564 6/29/2021
306 จ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 6625 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
307 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในอาคาร อบต.นาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2564 6/28/2021
308 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
311 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ และเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
312 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
314 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2564   25/5/2564 5/25/2021
315 อาหารเสริม (นม) ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร คนละ 24 กล่อง   25/5/2564 5/25/2021
316 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร คนละ 24 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
317 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ามใต้ บ้านนานอน และกองการศึกษาจำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
318 จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียงอาคารธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
319 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
320 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/2564 5/12/2021
321 ซื้อวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 1.แอลกอฮอล์น้ำ 75 % ขนาด 3800 มล. 2. เจลล้างมือ ขนาด 400 มล. 3. หน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
322 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงมือสีส้ม   7/5/2564 5/7/2021
323 จ้างตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
324 ขุดดิน-ฝังกลบซ่อมท่อประปารั่ว หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 1   19/4/2564 4/19/2021
325 ซื้อเสื่อโยคะ จำนวน ๒๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2564 4/1/2021
326 จ้างจัดหารถบัส สำหรับโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
327 จ้างจัดหารถบัสพร้อมค่าบัตรหรือค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
328 ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2564 3/25/2021
329 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำของแพสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านยางงาม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
330 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
331 จ้างขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
332 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) TN-FJ2011/2010-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
333 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลนาท่ามใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2564 3/5/2021
334 จ้างตักดิน ขนส่ง เกลี่ยดิน เพื่อถมถนน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2564 3/5/2021
335 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
336 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
337 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
338 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-0904 ตรังหมายเลขรหัสพัสดุ 001-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2564 2/3/2021
339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๑๕๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
340 เช่าบ้านเพื่อเก็บเอกสารและพัสดุต่าง ๆ จำนวน 2 เดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
341 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายเภาเผา-หนองตรุด หมู่ที่ ๖ (ช่วงคอสะพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
342 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ามใต้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
343 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
344 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในเขตพื้นที่ตำบลนาท่ามใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
345 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
346 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 ตัวและเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
347 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 ตัวและเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
348 จ้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-หนองเกียบ หมู่ที่ 4 ? หมู่ที่ 3 ตําบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
349 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 13000 ฺBTU จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
350 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
351 จ้างเหมาบริการโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7 วัน อันตรายเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
352 จ้างเหมาบริการเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านควนเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2563 12/16/2020
353 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
354 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/12/2563 12/3/2020
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/12/2563 12/3/2020
357 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์ทุ่งกอ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
358 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
359 อาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2564   2/12/2563 12/2/2020
360 จ้างตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/11/2563 11/26/2020
361 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับภูมิทัศน์ทุ่งกอ หมู่ที่ ๑   25/11/2563 11/25/2020
362 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2563 11/24/2020
363 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
364 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
365 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
366 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2563 10/11/2020
367 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/10/2563 10/11/2020
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/10/2563 10/11/2020
369 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/11/2563 11/6/2020
371 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
372 เช่าบ้านเพื่อเก็บเอกสารและพัสดุต่างๆ จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2563 11/2/2020
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/10/2563 10/27/2020
374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/10/2563 10/26/2020
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/10/2563 10/26/2020
376 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายยางงาม-ควนจง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/10/2563 10/19/2020
378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายรอบสระหนองกก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/10/2563 10/19/2020
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2563 10/8/2020
380 โครงการขุดลอกสระหนองหานเหมียง หมู่ที่ 2   6/10/2563 10/6/2020
381 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
382 จ้างตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
383 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/9/2563 9/21/2020
385 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/9/2563 9/21/2020
386 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกล้อหน้า รถบรรทุกขยะ) หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพัสดุ 001-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
387 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
388 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 1.หมึกเติม Epson L3110 สีดำ 2.หมึกเติม Brother T 310 / T 810 สีดำ 3.หมึกเติม Brother T 300 / T 310 / T 810 ฟ้า 4.หมึกเติม Brother T 300 / T 310 / T 810 ชมพู 5.หมึกเติม Brother T 300 / T 310 / T 810 เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
389 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
390 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2563 9/18/2020
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารธรรมาภิบาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/9/2563 9/15/2020
392 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To Be Number One ตามแนวทางโครงการพระราชดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
393 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
394 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพของชาวตำบลนาท่ามใต้ (ฝั่งบ้านนาท่าม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
395 จ้างขุดดิน,ต่อท่อPVC,ถมดิน ระยะทาง 500 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2563 1/9/2020
396 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง 1. ตลับหมึก cannon 750 PGBK 2. ตลับหมึก cannon 751 BK 3. ตลับหมึก cannon 751 C 4. ตลับหมึก cannon 751 M 5. ตลับหมึก cannon 751 Y โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
397 ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
398 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2563 8/6/2020
399 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
400 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/8/2563 8/5/2020
402 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
404 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
405 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/7/2563 7/22/2020
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/7/2563 7/22/2020
408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/7/2563 7/16/2020
409 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของชาวตำบลนาท่ามใต้ (ตามโครงการราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
410 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของชาวตำบลนาท่ามใต้ (ตามโครงการราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี) ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
411 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังมวง-เขาน้อย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2563 7/14/2020
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายนานอน-นากอไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/7/2563 7/10/2020
413 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2563 3/7/2020
414 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
415 จ้างจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (2 มื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
416 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
417 จ้างฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/6/2563 6/18/2020
418 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
419 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
420 จ้างก่อสร้างถนนสายหลังโรงเรียน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
421 ซื้อวัสดุสำนักงาน ม่านปรับแสง ศพ.บ้านนาท่ามใต้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2563 5/6/2020
422 จ้างจัดจ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ และหลอดไฟ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
423 จ้างบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/5/2563 5/21/2020
424 อาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   15/5/2563 5/15/2020
425 ซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
426 วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ   7/5/2563 5/7/2020
427 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสพัสดุ 420-59-0020 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2563 5/7/2020
428 จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ และหลอดไฟ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
429 จ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
430 จ้างขุดดิน-ฝังกลบท่อประปา หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
431 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (สำนักปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
432 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/4/2563 4/15/2020
433 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและถุงมือยางโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
434 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2563 3/26/2020
435 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
436 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังกรองสนิมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2020 3/27/2020
437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/3/2020 3/27/2020
438 จ้างซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 และห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
439 วัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)   20/3/2020 3/20/2020
440 จ้างย้ายหอถังประปา หมู่ที่ 6 มา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
441 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ยางใน ยางรอง) ล้อหลัง จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
442 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
443 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/3/2020 3/18/2020
444 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/3/2020 3/17/2020
445 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/3/2020 3/17/2020
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/3/2020 3/11/2020
447 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/3/2020 3/10/2020
448 จ้างติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานอน (วัสดุสำนักงาน) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 3/9/2020
449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/3/2020 3/6/2020
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/3/2020 3/6/2020
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/2020 3/3/2020
452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/2020 3/3/2020
453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/2/2020 2/28/2020
454 โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖   25/2/2020 2/25/2020
455 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
456 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/2/2020 2/20/2020
458 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/2/2020 2/20/2020
459 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/2/2020 2/20/2020
460 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/2/2020 2/20/2020
461 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
462 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2020 จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
463 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
464 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
465 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครืองพิมพ์เอกสาร และเครื่องสำรองไฟฟ้า) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
466 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องสำรองไฟ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 2/12/2020
467 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/2/2020 2/13/2020
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/2/2020 2/13/2020
470 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ามใต้ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
471 ซื้อหมึกพิมพ์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
472 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
473 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
474 ซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง ? หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้   30/1/2020 1/30/2020
475 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุกพร้อมเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
476 ตรวจเช็คบำรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8014 ตรัง หมายเลขรหัสพพัสดุ 001-53-0003   27/1/2020 1/27/2020
477 จ้างขุดคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตําบลนาท่ามใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
478 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2020 1/17/2020
479 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
480 จ้างจัดหาป้ายสำหรับสำหรับโครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
481 จ้างจัดหาเต็นท์ เก้าอี้มีพนักพิง โต๊ะ เครื่องเสียงและเครื่องสำรองไฟ ข้าวกล่อง น้ำดื่มแบบถ้วยและน้ำแข็ง สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
482 ซื้อจัดซื้อของรางวัลและวัสดุสำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2020 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020