ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
3 ซื้อพันธ์ุไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
4 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
8 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
9 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
10 จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
11 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
12 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
16 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
17 ซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
18 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลใช้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
19 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
20 จ้างผูกผ้าประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชการที่ 10 และที่ทำการ อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
21 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-1732 ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
23 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ชั้นวางรองเท้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
25 จ้างจัดจ้างเหมาเก็บขยะ เก็บลูกฟุตบอล ทำความสะอาดห้องน้ำ เปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ดเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน โครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
26 จ้างจัดจ้างเหมาพิธีกรภาคสนามและเครื่องเสียงตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
27 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
28 จ้างจัดดอกไม้ประดับสถานที่ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
30 ซื้อิอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
31 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
32 จ้างจัดทำป้ายตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
33 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส4ชั้น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2565
36 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2565
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส4ชั้น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชั้นวางรองเท้าสแตนเลส4ชั้น) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
40 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
41 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
42 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุกในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 7 สาย ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
43 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
44 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
45 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
46 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
48 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จประปา) จำนวน 2 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
49 จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
50 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2565
52 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
53 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแก้ว-นายเชาว์ หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
54 ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2565
55 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
56 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (สัญญาณไฟจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
57 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
58 ก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี  23 พฤษภาคม 2565
59 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
60 เหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ  6 พฤษภาคม 2565
61 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ทะเบียน บน2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
63 จ้างเหมาขุดดินวางท่อประปา อบต.หมู่ที่ 3,10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
64 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 2ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
65 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
66 ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้งมน พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
67 จ้างซ่อมแซมปรับปรุง ถนนดินลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 13 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
69 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำห้วยนนท์ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
71 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แนวทางกรณีตรวจ ATK แล้วพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
72 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
73 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
75 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนดินลูกรังในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 8 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (หมึกเครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
77 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
78 จ้างซ่อมแซมหอถังเหล็กเก็บน้ำระบบประปา อบต.ด่านสวี บ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
79 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 479-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
80 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน2เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
82 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (ชุดโคมไฟถนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
86 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
87 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
88 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
90 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
92 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
93 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
94 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
95 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
97 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
98 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.ถนนลูกรัง และไหล่ทางถนน จำนวน 9 สาย หมู่ที่ 4,6,1,9,10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
99 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
100 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-60-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
101 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
102 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
105 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
106 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
107 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับจัดการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
108 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
109 จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟและไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
110 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 22 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
111 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ การจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
112 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใข้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
113 ซื้อไมค์โครโฟนแบบไร้สายและชุดอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
114 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
115 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ การจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
118 จ้างจัดทำตรายาง สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
119 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
120 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
121 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
123 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
124 จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน โดยวิธีคัดเลือก  29 ตุลาคม 2564
125 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
126 จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านท้องโตนด โดยซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านท้องเกร็ง - บ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 2,11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก  11 ตุลาคม 2564
127 จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับใข้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
128 เต็นท์โดม เพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี  8 ตุลาคม 2564
129 จ้างผู้ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
130 จ้างจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือบ้านท้องตมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
131 จ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 3 บ้านบ่อคา ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
132 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
133 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประคอง ไข้บวช บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
134 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
135 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
136 จ้างติดตั้งราวกันตก (GUARD RAIL) ถนนสายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
137 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
138 จ้างจัดทำกระดานไวท์บอร์ด เพื่อใช้ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย (Quarantine) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
140 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
141 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง  21 กันยายน 2564
142 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเด่น-บ้านนายบุญหัส หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
143 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
144 จ้างเหมาปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนสายบ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
145 จ้างขุดดินวางท่อขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 2,10,11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
146 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-009 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
147 จ้างหมาจัดทำป้ายไวนิลสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการป่วย (Quarantine)พร้อมโครงเหล็กและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
148 จ้างหมาจัดทำป้ายไวนิลสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการป่วย (Quarantine)พร้อมโครงเหล็กและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
150 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine) พร้อมโครงเหล็กและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
151 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
153 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนตรี หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี  31 สิงหาคม 2564
154 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายห้วง-นายโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
155 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายครินทร์ - บ้านนายวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
156 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประคอง ไข้บวช บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี  31 สิงหาคม 2564
157 ก่อสร้างลานกีฬา อเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำใน  31 สิงหาคม 2564
158 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดบ้านท้องโตนด โดยซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านท้องเกร็ง - บ้านอ่าวคราม หมู่ที่ 2,11 ตำบลด่านสวี  31 สิงหาคม 2564
159 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบเขาช่องวัว หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
160 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายครินทร์ - บ้านนายวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
161 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
162 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
163 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
164 จ้างจ่้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0001 และซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0001 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
165 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
166 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
167 จ้างเหมารื้อถอนหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัตจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
168 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0001 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
169 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าง อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
170 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
171 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเด่น-บ้านนายบุญหัส หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี  10 สิงหาคม 2564
172 ซื้อชุดม้าหินอ่อนแบบมีพนักพิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
173 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
174 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
175 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
176 ซื้อชุดโซฟารับแขก กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
177 ซื้อชุดโซฟารับแขก สำนักงานปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
178 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
179 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
180 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์ - นายประกอบ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
182 จ้างเหมาขุดดินวางท่อขยายระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
183 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
184 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
186 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
187 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
188 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง 12 รายการ (ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
189 จ้างเหมาผูกผ้าประดับอาคารหอประชุม,ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯลฯ,อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
190 จ้างปรับปรุงอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
191 จ้างปรับปรุงคันดินกั้นน้ำห้วยตานิตย์ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
192 จ้างซ่อมแซมหอถังเหล็กเก็บน้ำระบบประปา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
193 จ้างทำป้ายติดบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
194 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
195 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
196 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
198 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
199 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
201 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
202 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
203 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
204 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชำนาญ พ่วงแม่กลอง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
205 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยูถนนสายบ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
206 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
207 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
208 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
209 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
210 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
211 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
212 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
213 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
214 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงาน ห้องน้ำห้องประชุม อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
215 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
216 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
217 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
218 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
219 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
220 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
222 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ 417-53-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
223 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
225 จ้างขุดรื้อซ่อมท่อประปา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
226 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
227 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
228 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
229 จ้างปรับปรุงระบบประปา อบต.บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
230 จ้างเหมาปรับปรุงคูระบายน้ำและไหล่ถนน จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 5,6,7,10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
231 จ้างเหมาบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านนายเด่น-บ้านนายสมทรง หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
232 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
233 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
234 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
235 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
237 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
238 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
239 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
240 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
241 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
242 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
243 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
244 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 480-59-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
245 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
246 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
247 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
248 จ้างเหมาจัดสถานที่ เต๊นท์ เก้าอี้ ผูกผ้าประดับเต๊นท์ ตัดหญ้า จัดทาสีตีเส้นสนามฟุตบอล ติดตั้งตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
249 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
250 จ้างจัดดอกไม้ประดับสถานที่ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
251 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
252 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
253 ซื้อชุดกีฬาเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
254 จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
255 จ้างเหมาจัดเก็บขยะ เก็บลูกฟุตบอล เปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ด ทำความสะอาดห้องน้ำ จัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
256 จ้างเหมาพิธีกรและเครื่องเสียงเพื่อใข้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
257 จ้างเหมาจัดสถานที่ เต๊นท์ เก้าอี้ ผูกผ้าประดับเต๊นท์ ตัดหญ้า จัดทาสีตีเส้นสนามฟุตบอล ติดตั้งตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
258 ซื้อน้ำส้มเกร็ดหิมะขนาด 220มล.สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจำนวน 500ขวด ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
259 จ้างเหมาจัดสถานที่ เต๊นท์ เก้าอี้ ผูกผ้าประดับเต๊นท์ ตัดหญ้า จัดทาสีตีเส้นสนามฟุตบอล ติดตั้งตาข่ายประตูฟุตบอล ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
260 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
261 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
262 ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
263 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
265 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
266 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  4 มีนาคม 2564
267 เหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2564  2 มีนาคม 2564
268 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
269 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
270 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
271 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  22 กุมภาพันธ์ 2564
272 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
273 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
274 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  18 กุมภาพันธ์ 2564
275 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
276 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
277 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2564
278 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2564
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2564
280 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
281 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
282 จ้างปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
289 จ้างเหมาสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
290 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
291 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-0732 ชุมพร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
292 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 450 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
293 จ้างบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
294 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บรายและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
295 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา สำหรับโครงการงานจัดเก็บรายและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
296 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า ทะเบียน 81-0732 ชุมพร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
297 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
298 จ้างแซมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ที่ชำรุดเสียหายในพื้นที่ตำบลด่านสวี หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
299 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
300 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
301 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
302 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
303 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
304 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรง 14 ใบพัด 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
305 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
306 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
307 จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
308 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
309 จ้างซ่อมแซมประตูกั้นน้ำเค็ม คลองท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
310 จ้างต่ออายุเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
311 จ้างป้องกันและกำจัดปลวก อาคารห้องประชุมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
312 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยโดยการสร้างบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
313 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแดนโดมโฮมสเตย์ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11  15 ตุลาคม 2563
314 จ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบ้านท้องตมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
315 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
316 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
317 จ้างผู้ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
318 จ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
319 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
320 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
321 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7903 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
322 ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
323 จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา อบต.ด่านสวี หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
324 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง V1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
325 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
326 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำห้วยตานิตย์ บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
327 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
328 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวมะขาม หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
329 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำริมถนนสายควนตะล่อม-บ้านบ่อคา (4003) หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
330 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
331 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
332 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
333 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
334 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
335 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
336 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
337 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
338 จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
339 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
340 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
341 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเรี่ยม ส่งข่าว หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
342 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
343 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
344 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
345 ซื้อชุดม้าหินอ่อน แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
346 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
347 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
348 จ้างอัดผงเคมีแห้งถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ สำหรับใช้ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
349 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
351 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
352 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
353 จ้างขุดดินซ่อมแซมท่อระบบประปาบ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
354 ซื้อชุดโคมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
355 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
356 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
357 จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง,พิธีกรภาคสนาม ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
358 จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ประดับสถานที่เพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
359 จ้างเหมาจัดทำป้ายเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่15 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
360 ซื้อน้ำส้มเกล็ดหิมะเพื่อใช้ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
361 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
362 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดครั้งที่ 15 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
363 จ้างจัดสถานที่ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
364 จ้างเหมาเก็บขยะ เก็บลูกฟุตบอล ทำความสะอาดห้องน้ำ เปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ด จัดเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
365 ซื้อสารกำจัดแมลงวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
366 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
367 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
368 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
369 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
370 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟหมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
371 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
372 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
373 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีกำจัดยุงและแมลงเพสกาด สเปช และทรายกำจัดลูกน้ำยุง กรีนฟอส ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
374 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุด ในเขตพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
375 จ้างเหมาซ่อมแซมหอถังเหล็กเก็บน้ำระบบประปา อบต.ด่านสวี บ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
376 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคอกช้าง-สะพานเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
377 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายครินทร์-นายวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
378 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
379 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู ถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
380 เหมาจัดทำป้ายไวนิล  2  มิถุนายน  2563
381 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
382 จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
383 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
384 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
385 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
386 ซื้อช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดวื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
387 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
388 ซื้อช่วยเหลือการดำรงชีพแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่โดยจัดวื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
389 ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
390 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
391 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
394 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
395 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
396 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
397 จ้างเหมาซ่อมแซทเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 46-59-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
398 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
399 จ้างเหมาจัดทำป้ายอคริลิคทำเนียบบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
400 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
401 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
402 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องตม-บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลด่านสวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
407 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านเสียบญวน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
408 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ ถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
409 ซื้อวัสดุเพื่อป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
410 ซื้อวัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
411 ซื้อสารคลอรีนแบบน้ำ จำนวน 30 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
412 จ้างตัดเย็บหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
413 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
414 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
415 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าสำนักงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
416 จ้างเหมาซ่อมแซมที่นั่งพักนักกีฬาอบต.ด่านสวี โดยทำการเปลี่ยนแผ่นเมทัลชีท จำนวน 6 แผ่นพร้อมทาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
417 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
418 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
419 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน-เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 9,10 ตำบลด่านสวี  30 มีนาคม 2563
420 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
421 ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
422 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
423 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
424 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
425 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7903 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
426 ซื้อชุดลำโพงฮอน จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
427 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายบ้านถ้ำใน - เขื่อนห้วยปลิง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
428 จ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
429 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหัวแหลม หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
430 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอสวีคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
431 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประคอง ไข้บวช หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
432 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณกล้องวงจนปิด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
433 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
434 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
435 จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
436 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
437 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
438 จ้างเหมาซ่อมแซมครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
439 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
440 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
441 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
442 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
443 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
444 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0002และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
445 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
446 จ้าง่ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
447 จ้างก่อสร้างฐาน คสล.วางถังน้ำไฟเบอร์กลาส ระบบประปา อบต.บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
448 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
449 ซื้อวัสดุในการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
450 จ้างเหมาจัดทำตรายางและแท่นประทับตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
451 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
452 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
453 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
454 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
455 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายห้วง-บ้านนายโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
456 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านท้องตม-ท้องโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
457 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น-นายพนม หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
458 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
459 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
460 จ้างเหมาจัดทำผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
461 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
462 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 2 เครื่อง)(สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
463 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จำนวน 2 เครื่อง) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
464 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท้องตม - บ้านท้องโตนด หมู่ที่ 1,2 ตำบลด่านสวี  7 มกราคม 2563
465 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
466 ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
467 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
468 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
469 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บฉ 3585 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
470 ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการการแข่งขันฟุตซอลโกลหนู ด่านสวีคัพ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
471 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
472 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
473 จ้างต่ออายุเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
474 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยรวมทั้งกำจัดสิ่งปฏิกูลบริเวณแหล่งท่องเที่ยวท่าเทียบเรือบ้านท้องตมใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
475 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
476 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายไฉน ภู่ขันเงิน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
477 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายบ้านท้องเกร็ง-บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2562
478 จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
479 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
480 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
481 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มหอยโข่ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2562
482 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
483 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
484 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2562
485 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
486 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
487 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
488 จ้างซ่อมปะผุหอถังเหล็กทรงแชมเปญระบบประปา อบต.ด่านสวี บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
489 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประวาตภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2562
490 จ้างเหมาเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
491 จ้างเหมาผู้ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
492 จ้างก่อสร้างหลังคาสระว่ายน้ำ(สระทารก)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
493 ซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐานแบบคีย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2562
494 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
495 โคมไฟป้ายแผงไฟจราจร แบบ LED จำนวน 1 ชุด  20 กันยายน 2562
496 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า 14 ใบพัด 220 โวลต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
497 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
498 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสา่ยบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
499 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วง-บ้านนายโสภณ หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
500 จ้างซ่อมแป้นจับแท่นหัวฉีดน้ำ ของรถบรรทุน้ำเอนกประสงค์ อบต.ด่านสวี หมายเลขทะเบียน บน 2048 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
501 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
502 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
503 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
504 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
505 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
506 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
507 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
508 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
509 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
510 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
511 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
512 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
513 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
514 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
515 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
516 จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติและถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
517 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
518 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
519 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
520 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
521 จ้างซ่อมแซมปรัปปรุงลงหินคลุกบริเวณพื้นที่หน้าที่ทำการ อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
522 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
523 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
524 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายครินทร์-บ้านนายวิรัช หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
525 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
526 จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
527 ซื้อชุดกีฬาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
528 ซื้อชุดกีฬาพร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี สวี คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
529 จ้างขุดรื้อซ่อมท่อระบบประปา อบต.ถนนสายบ้านหน้าถ้ำ - บ้านกลางนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
530 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
531 จ้างก่อสร้างเรียงหินใหญ่กันน้ำกัดเซาะคลองท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
532 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ถนนสายบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2562
533 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ 479-55-001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
534 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
535 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
536 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น-บ้านนายพนม หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
537 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์-บ้านนายประกอบ หมู่ที่ 8 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2562
538 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multi function แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
539 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน 2048 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2562
540 ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
541 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
542 จ้างก่อสร้างกำแพงกั้นดินบ้านท้องตม หมู่ที่ 1 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
543 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
544 ซื้อตู้คอนโทรลกลางแจ้งควบคุมปั๊มขนาด 2 แรง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
545 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบแช่ (ไดโว่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
546 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
547 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บางมะพร้าวเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
548 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
549 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
550 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ปากตะโกคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
551 ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
552 ซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2562
553 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
554 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
555 จ้าง้เหมาซ่อมหอถังประปา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี วัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
556 จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
557 จ้างก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กวางถังน้ำไฟเบอร์กลาส หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
558 จ้างก่อสร้างเรียงหินใหญ่กันน้ำกัดเซาะถนนสายหัวอ่าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
559 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
560 ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
561 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดบรรจุถุงและน้ำยางรองพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
562 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
563 จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศตามโครงการศึกษาดูงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
564 จ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่่านสวี ป้ายสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ป้ายสวนสุขภาพ อบต.ด่่านสวีและป้ายประชาสัมพันธ์แหล่่งท่องเทียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
566 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2562
567 จ้างจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
568 ซื้อจัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง เพื่อใช้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
569 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายทางเข้าวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 9 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
570 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติ อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
571 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกสายริมสนามฟุตบอล อบต.ด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
572 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบวัดเล็บกะรอก หมู่ที่ 10 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
573 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบิ่น-นายพนม หมู่ที่ 4 ตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
574 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
575 จ้างปรับปรุงสระว่าย (อินจัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
576 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กค7903 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
577 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
578 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
579 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
580 ซื้อวัสดุทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
581 จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ขนาด 120 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
582 จ้างเหมาการแสดงรำวงวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
583 จ้างบริการให้เช่าเต็นท์ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
584 จ้างทำความสะอาด ตกแต่ง จัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
585 จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ ขนาด 120 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
586 จ้างเหมาเครื่องเสียงไฟฟ้าส่องสว่างประดับบริเวณงานตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
587 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
588 ซื้อชุดรับแขกไม้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
589 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2562
590 จ้างเหมาพิธีกรภาคสนามและเครื่องเสียงตามโครงการการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
591 จ้างเหมาจัดเก็บขยะ เก็บลูกฟุตบอล เปลี่ยนป้ายสกอร์บอร์ด ทำความสะอาดห้องน้ำ เตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงกาแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2562
592 ซื้อน้ำส้มขนาด 220 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
593 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
594 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
595 จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
596 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันฟุตบอลด่านสวีสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
597 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
598 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสระน้ำบ้านถ้ำใน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
599 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสียบญวน-บ้านในไร่ หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
600 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวท้องทราย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
601 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรินทร์-นายประกอบ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
602 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัญญา ปานสกุล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
603 ซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2562