ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
2 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มสูบน้ำ เครื่องมอเตอร์ขนาด ๕ แรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
3 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
4 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
5 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
6 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรม ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
7 จ้างเช่าเต็นท์ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-11 5/11/2023
8 ซื้อพวงมาลา ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
9 จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้ปรับอากาศ) ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
10 จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้ปรับอากาศ) ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
11 จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้ปรับอากาศ) ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
13 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
14 จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้) ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
15 จ้างเหมาบริการธุรการ สังกัด กองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
16 จ้างเหมาผูกผ้าและตกแต่งสถานที่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-03 5/3/2023
17 จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้) ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
18 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑o และของอบต.ท่าหิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
19 จ้างเหมาบริการธุรการ สังกัด กองคลัง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
20 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-02 5/2/2023
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
23 จ้างเหมาทำป้าไวนิลขอความร่วมมือห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
24 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
25 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๕-๕๑-ooo๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
26 ซื้อรายการใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการรณรรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
27 จ้างโครงการปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นบ้านหัวเขาถ่าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
28 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร ๒ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
29 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง-เขาเขียว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-20 4/20/2023
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
32 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
34 จ้างเหมาขุดวางท่อประปา หมู่ที่ ๒,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
35 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-19 4/19/2023
36 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ (รีแพร์ แคล้มป์ ๑๖o มม. ๑๖ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
37 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ (ท่อ PE ๑๖o มิล PN๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
39 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-18 4/18/2023
40 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
41 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
42 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๑-ooo๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดทรายรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-18 4/18/2023
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-12 4/12/2023
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท-ซีพี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-11 4/11/2023
46 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อพีอี พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑,๓,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-03 4/3/2023
47 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการทำความสะอาดชายหาด (Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดทรายรี   2023-03-28 3/28/2023
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท-ซีพี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-28 3/28/2023
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-29 3/29/2023
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดทรายรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-30 3/30/2023
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงชนบท-ซีพี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-28 3/28/2023
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-29 3/29/2023
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดทรายรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-30 3/30/2023
55 จ้างทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
56 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-28 3/28/2023
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
58 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลขอความร่วมมือห้ามทิ้งขยะ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
59 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
60 จ้างเหมาสำราวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
61 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ตู้ควบคุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
62 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
63 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องอัดอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
64 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องฉีดน้ำแรงดัน) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-21 3/21/2023
65 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑o รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
66 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
67 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-13 3/13/2023
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
70 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
72 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-07 3/7/2023
73 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุม ขนาด ๒ HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
74 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดซ่อมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
75 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน และ เก้าอี้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
76 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ จำนวน ๓ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
78 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะโฟเมก้าขาพับ จำนวน ๑๕ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นเก็บเอกสาร จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
80 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
81 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของอบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑o ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-21 2/21/2023
83 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-23 2/23/2023
84 ซื้อวัสดุการเกษตร (ดินปลูก จำนวน ๓o ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องเพกา-ดอนตอ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-23 2/23/2023
86 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-21 2/21/2023
87 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-21 2/21/2023
88 จ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง นำคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-20 2/20/2023
89 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเขียว (ควนดินดำ) หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
90 จ้างเหมาทำชั้นวางของ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องเพกา-ดอนตอ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/2/2023 2/10/2023
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องเพกา-ดอนตอ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/2/2023 2/10/2023
93 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ล้างถังกรองน้ำประปา) จำนวน ๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
94 จ้างตัดแต่งต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำห้วยปลิง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
95 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/2/2023 2/8/2023
96 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/2/2023 2/8/2023
97 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
98 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง ตามโครงการเวทีประชุมเครือข่ายผู้นำเพื่อการพัฒนาตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
99 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด ตามโครงการเวทีประชุมเครือข่ายผู้นำเพื่อการพัฒนาตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
100 จ้างทำป้ายโครงการเวทีประชุมเครือข่ายผู้นำเพื่อการพัฒนาตำบล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
101 จ้างเหมาทำกุญแจขอบิดประตูห้องสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
102 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
103 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ชุดไฮโวลท์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
104 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน (เดือนกุมภาพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางปั๊มหมึกในตัว จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
109 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
110 จ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าหิน ขนาดกว้าง ๕.oo เมตร ยาว ๓o เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
111 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ จำนวน ๖,o๖๑ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
112 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ ธ.๕. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๖o ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
113 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมผูกผ้า จำนวน ๒ หลัง และ ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๒o จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางหมึกในตัว จำนวน ๓ รายการ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก,ดรัมเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2023 1/10/2023
116 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
117 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2023 1/3/2023
118 จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
119 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
120 จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
121 จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวง ฯ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
122 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
123 จ้างตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าศาลกรมหลวงชุมพร บ้านหัวเขาถ่าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/12/2565 12/16/2022
124 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2565 12/8/2022
125 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TK-๗๑๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
126 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเลเซอร์ HP ๑๒A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
127 จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ใส่หมวกกันน็อค และติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
128 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง   30/11/2022 11/30/2022
129 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขพัสดุ 416-62-0041 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
130 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง   18/11/2022 11/18/2022
131 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง   18/11/2022 11/18/2022
132 จ้างเหมารถตู้บริการ จำนวน ๑ คัน พร้อมพนักงานขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2022 11/18/2022
133 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมขึงและติดตั้ง และ สติกเกอร์โปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
135 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขพัสดุ 416-64-0068 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/11/2022 11/14/2022
136 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง   14/11/2022 11/14/2022
137 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงไฟส่องสว่างโครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
138 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ   4/11/2022 11/4/2022
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
140 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๓o พ.ย. ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๑๕o ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
141 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๓o พ.ย. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๔๘ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
142 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
143 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว ๘๓๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2022 10/27/2022
144 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงปรับปรุงที่ทำการ อบต.และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2022 10/20/2022
145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องเพกา-ดอนตอ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน   4/10/2565 10/5/2022
146 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง   4/10/2565 10/5/2022
147 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
148 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน โซล่าเซลล์ ขนาด ๓oo w) จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
149 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร อบต.หลังเก่า หมู่ที่ ๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
150 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดทดสอบคลอรีนคงเหลือในน้ำ อ.๓๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
152 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
153 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก งวดที่ ๒ ในไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
154 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2565 9/5/2022
155 จ้างเหมาทำกรงเหล็กพร้อมติดตาข่าย ระบบประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/7/2022
156 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมปั๊มน้ำมอเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/7/2022
157 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/7/2022
158 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/7/2022
159 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/6/2022
160 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
161 จ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
162 จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
163 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบวัดปทุมภาวนา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
164 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
165 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
166 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
167 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
168 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
169 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
170 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
171 จ้างเหมาจัดทำป้ายอคริลิค และสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2565 8/17/2022
172 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัส ๔๑๖-๕๑-๐๐๒๖ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
173 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
174 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
175 ซื้อวัสดุประปา (ข้อต่อตรง ๒ , ข้องอ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2022 8/10/2022
176 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก จำนวน ๘ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
177 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
178 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
179 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าช่อง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
180 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนดินแดง - เขาหมอ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
181 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
182 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปากนบ - ร่องเพกา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
183 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
184 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกช่องไทร หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/12/2022 7/12/2022
186 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ (เทียนพรรษา และ สังฆทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
187 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
188 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
189 จ้างเหมาถมดินลูกรังถนนสายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
190 จ้างเหมาขุดร่องคูระบายน้ำถนนสายสวี - บ่อคา หมู่ที่ ๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกช่องไทร หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2022 7/5/2022
192 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
193 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
194 จ้างขุดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ และ ขุดซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
195 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกช่องไทร หมู่ที่ ๘   22/6/2022 6/22/2022
196 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา จำนวนเด็กนักเรียน ๓ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
197 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
198 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/2022 6/6/2022
199 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
200 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
201 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
202 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
203 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
204 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
205 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2022 5/17/2022
206 ?????????????? ????? ? ?????? ??????????????????   12/5/2022 5/12/2022
207 ?????????????????????????????? ??? ???.?????? ????? ?? ??? ??????????????????   12/5/2022 5/12/2022
208 จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
209 จ้างถมดินลูกรังถนนสายเขาดิน ห้วยลึก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
210 จ้างขุดซ่อมแซมท่อประปาบริเวณถนนสวี - บ่อคา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/4/2022 4/26/2022
211 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายห้วยลึก หมู่ ๒,๙ หมู่ที่ ๒ ต.ท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2022 5/2/2022
212 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
213 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ 9 - หมู่ 7 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
214 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/4/2022 4/18/2022
215 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดวางท่อ คสล. ในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
216 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2022 3/17/2022
217 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2022 3/16/2022
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตัวควบคุมชาร์ทไฟ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2022 3/15/2022
219 จ้างทำป้ายไวนิลประกาศรับสมัครนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน ขนาด ๑.๒๐ เมตร X ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
221 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/10/2022 3/10/2022
222 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์ซับเมิร์ส) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
224 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 2/9/2022
225 จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว ๘๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
226 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน   31/1/2022 1/31/2022
227 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
228 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายหลังวัดหาดทรายรี บ้านหาดทรายรี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน โดยวิธีคัดเลือก   25/1/2022 1/25/2022
229 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย วังนนท์ ถึงสายวังสับปรด บ้านหินสามก้อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน โดยวิธีคัดเลือก   25/1/2022 1/25/2022
230 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2022 1/25/2022
231 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย หมู่ที่ 9 ถึงสาย หมู่ที่ 7 บ้าน เขาเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน โดยวิธีคัดเลือก   25/1/2022 1/25/2022
232 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
233 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2022 1/18/2022
234 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เบรกเกอร์ ๓P ๑๐๐A จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2022 1/19/2022
235 ซื้อไมค์ลอย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2022 1/14/2022
236 ซื้อวัสดุจราจร กรวยจราจร ๗๐ ซ.ม. จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2022 1/17/2022
237 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2022 1/13/2022
238 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ให้กับ ศ.พ.ด. บ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2022 1/5/2022
239 ซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2022 1/5/2022
240 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2564 12/30/2021
241 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๕๐x๓๐๐ ซ.ม. พร้อมโครงไม้และติดตั้ง (ประชาสัมพันธ์เสียภาษี ประจำปี ๒๕๖๕) จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2564 12/30/2021
242 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดวางท่อ คสล. ที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2564 12/30/2021
243 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลวันปีใหม่) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
244 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
245 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๑ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
246 จ้างซ่อมแซมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2564 12/24/2021
247 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP NO.12A จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/11/2564 11/12/2021
248 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2564 11/11/2021
249 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2564 11/9/2021
250 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย วังนนท์ ถึงสายวังสับปรด บ้านหินสามก้อน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน   1/11/2564 11/1/2021
251 จ้างบริการอีเมล์อีเล็กทรอนิกส์ ระบบงานสารบรรณ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/10/2564 10/15/2021
252 จ้างบริการระบบเว็บไซต์ของ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/10/2564 10/15/2021
253 จ้างปรับปรุงที่ทำการ อบต. และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
254 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายตาลคู่ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2564 9/21/2021
255 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
258 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
260 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รหัสพัสดุ ๔๑๖ ๕๔ ๐๐๒๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
261 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 9- หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
262 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
263 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
264 จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) ขนาด ๑๒x๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
265 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเขียว (ควนดินดำ) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2564 9/15/2021
266 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมอพร (สามแยกตาเวียน) หมู่ที่ 6,7 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
267 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนของนางสาวนภาภรณ์ แท่นศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
269 ซื้อเครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ Canon G ๒๐๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
270 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสมปราถนาหมู่ที่ 10 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
271 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำเพื่อใช้กับมอเตอร์ขนาด ๕๐ HP จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
272 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
273 ซื้อวัสดุไฟฟ้า สวิตซ์แสงแดง ๓ A จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
274 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
275 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านหนองปลา-หาดทรายรี หมู่ที่ ๗,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
276 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงชนบท -ซีพี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
277 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 9/6/2021
278 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
279 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 120x240 ซม. (จุดบริการขอรับเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัด) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
280 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายร่องเพกา - ทุ่งหนองไหล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
281 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่องไทร ๒ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
282 ซื้อน้ำดื่มสะอาดสำหรับประชาชน ของ ศพด.บ้านท่าหิน จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
283 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ อบต.ท่าหิน จำนวน ๕๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2564 8/16/2021
284 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
285 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนนท์-วังสับปะรด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2564 8/4/2021
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2564 7/23/2021
287 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
289 จ้างเหมาผูกผ้าตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 7/12/2021
290 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2564 7/9/2021
291 จ้างซ่อมเปลี่ยนลูกยางถาดกระดาษของเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-61-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2564 7/12/2021
292 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
293 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
294 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2564 7/8/2021
295 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
296 ซื้อหินคลุก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
297 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุจาก(ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2564 7/2/2021
298 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดังนี้ ๑.ชั้นวางเอกสาร ๒ ชั้น จำนวน ๑ ใบ ๒.ชั้นวางเอกสาร ๔ ชั้น จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
299 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุมขาพับ ขนาด ๗๕ X ๑๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2564 6/24/2021
300 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
301 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
302 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
303 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ อบต.ท่าหิน จำนวน ๕๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
304 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
305 ซื้อถังเก็บน้ำ ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
306 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์ปั๊มน้ำ ๕๐ HP ๒P ๓๘๐V จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/5/2564 5/28/2021
307 จ้างขุดลอกสระน้ำห้วยชัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2564 5/20/2021
308 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
309 จ้างตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
310 จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
311 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2564 5/7/2021
312 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
313 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ ซ.ม.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินร่วมต้านทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
314 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสพัสดุ 417-61-0003 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2564 4/30/2021
315 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังนนท์-วังสับปะรด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
316 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
317 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายโรงใยมะพร้าว(แหลมใผ่) เชื่อม ม.10 ต.ด่านสวี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
318 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-เขาหมอ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2564 4/28/2021
319 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว ๘๓๓ ชพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
320 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
321 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2564 4/1/2021
322 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
323 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/3/2564 3/18/2021
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาใหญ่-ต่อเขตตำบลด่านสวี หมู่ที่ 8 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/3/2564 3/18/2021
326 ซื้อวัสดุไฟฟ้า แมกเนติก SN-๒๐ แท้ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
327 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2564 3/18/2021
328 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2564 3/11/2021
329 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
330 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ ๙ - หมู่ ๗ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
331 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ อบต.ท่าหิน จำนวน ๗๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
332 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/3/2564 3/16/2021
334 ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน ของ ศพด.บ้านท่าหิน จำนวน ๑๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/3/2564 3/8/2021
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/3/2564 3/8/2021
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/2564 3/5/2021
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/2564 3/5/2021
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/2564 3/5/2021
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาดิน-ห้วยลึก หมู่ที่ 4,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/2564 3/5/2021
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/2564 3/2/2021
342 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
343 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/2/2564 2/18/2021
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/2/2564 2/17/2021
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/2/2564 2/17/2021
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/2/2564 2/15/2021
348 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนลูกรัง สายบ้านเขาเขียว หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2564 2/16/2021
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
350 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2564 2/5/2021
351 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/2564 2/3/2021
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องแหลมญวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/2/2564 2/3/2021
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/1/2564 1/29/2021
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่7,9,6,4,10 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/1/2564 1/29/2021
356 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP เลขพัสดุ 416-51-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
357 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
358 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
359 ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
360 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
361 จ้างทำป้าายไวนิล ขนาด 150X300 ซ.ม พร้อมติดตั้ง (การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย) จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
362 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
363 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
364 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
365 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
366 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เพื่อรองรับข้อมูลโปรแกรม LTAX 3000 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
367 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
368 ซื้อวัสดุกีฬา ประเภทลูกฟุตบอล จำนวน ๔ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
369 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทุกสายที่ชำรุดในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
370 จ้างเหมาผูกผ้า จัดตกแต่งดอกไม้ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
371 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขนาด ๑X๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
372 จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
373 จ้างพาหนะรับ-ส่ง ขึึ้น-ลง ศาลกรมหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
374 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
375 จ้างตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
376 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
377 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
378 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
379 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
380 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณ ศพด.บ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
381 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้โทนสีเหลือง จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
382 จ้างเหมาล้างถังกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2563 12/7/2020
383 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
384 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Canon สีดำ 810 (ของแท้) จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
385 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/11/2563 11/24/2020
386 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดทุกสายในตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
387 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
388 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP NO. 12A จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2563 11/6/2020
389 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
390 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2563 11/4/2020
391 จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงไฟส่องสว่างสถานที่ลอยกระทง จำนวน ๒๐๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
392 จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ลอยกระทง (เก็บขยะ) หลังเสร็จงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
393 จ้างเหมาจัดสถานที่ลอยกระทง จัดทำรางปล่อยกระทง ขนาดกว้าง ๙๗ เซนติเมตร ยาว ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
394 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหนาด-เขาเขียว หมู่ที่ 2,9 ตำบลท่าหิน   30/10/2563 10/30/2020
395 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบสระน้ำและสถานที่สูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
396 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ รหัสพัสดุ 465-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
397 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
398 จ้างตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ๒ ข้างทาง บริเวณจัดงานประเพณีลอยกระทง หมู่ที่ ๓,๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/10/2563 10/27/2020
399 ซื้อน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2563 10/26/2020
400 ซื้อพวงมาลา จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
401 จ้างบริการระบบเว็บไซต์ของ อบต.ท่าหิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/10/2563 10/19/2020
402 จ้างทำป้ายไวนิล ทางเข้าโครงการจิตอาสา ขนาดยาว ๑ เมตร กว้าง ๕๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้งโครงไม้ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
403 ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๑๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
404 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๕x๑๐ เมตร จำนวน ๒ ห้อง และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน ๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
405 จ้างเหมาผูกผ้า จัดตกแต่งดอกไม้ โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
406 ซื้อพวงมาลา จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
407 จ้างเหมาทำเวที ขนาดยาว ๑๐ เมตร กว้าง ๔.๘ เมตร พร้อมเครื่องเสียง โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/10/2563 10/12/2020
408 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยปลิง 3 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
409 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยชัน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
410 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2563 9/22/2020
411 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
412 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
413 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
415 จ้างเหมาติดตั้งถังน้ำประปาขนาด 10,000 ลิตรพร้อมเดินท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
416 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
417 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
418 ซื้อวัสดุอื่น เกี่ยวกับระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
419 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
420 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
421 ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 8.5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
422 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
423 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
424 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
425 ซื้อป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
426 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) ถังเก็บน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
427 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง (V.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
428 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
429 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2563 8/25/2020
430 จ้างติดตั้งไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
431 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบวัดปทุมภาวนา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
432 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางหลวงชนบท-ซีพี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2563 8/11/2020
433 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้าประปา หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
434 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
435 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปากนบ-โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2563 8/5/2020
436 จ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
437 จ้างผูกผ้าประดับ ในการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
438 สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน   29/7/2563 7/29/2020
439 จ้างเช่าเครื่องดับเพลิงพร้อมสารเคมี จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
440 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1-10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2563 7/23/2020
441 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2563 7/23/2020
442 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ,เจลแอลกอฮอร์ และหน้ากากอนามัยเด็กพร้อมสายคล้อง (แบบผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
443 จ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
444 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุมฟังก์ชั่น และ กล่องคอนโทรล บาดาล 1.5 HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
445 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ๔ ใบพัด ๒ นิ้ว ๓ HP ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
446 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
447 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำบาดาล HUR-๓๕๑๒ ๑.๕ HP ๒๒๐V จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2563 2/7/2020
448 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพันธ์ทอง วัดท่ากระดาน-ทุ่งพุทธ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
449 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
450 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
451 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมปรารถนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
452 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด และแมลงอื่นๆ จำนวน ๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
453 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
454 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
455 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
456 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
457 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
458 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
459 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
460 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2563 6/8/2020
461 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒X๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง บริเวณท่าทราย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าหิน ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
462 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ,เจลแอลกอฮอร์,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด,เครื่องพ่นยาชนิดคันโยกสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
463 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
464 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
465 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
466 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
467 จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2563 5/25/2020
468 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/5/2563 5/22/2020
469 จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบประปา ๕ HP ๒๒๐V จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
470 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2563 5/20/2020
471 จ้างเช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2563 5/18/2020
472 จ้างติดตั้งมาตรน้ำประปาในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
473 ซื้อไข่ไก่ จำนวน 650 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
474 ซื้ออาหารแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
475 ซื้อข้าวสาร จำนวน 650 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
476 วัสดุประปา จำนวน ๓๗ รายการ   13/5/2563 5/13/2020
477 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยใหญ่ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
478 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
479 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
480 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
481 เช่าเต็นท์โดม ขนาด ๑๒ X ๖ เมตร จำนวน ๒ ห้อง   17/4/2563 4/17/2020
482 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าหิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
483 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
484 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
485 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย(ผ้าลาย,ผ้าสาลู,เข็มหมุด,ด้าย,ยางยืด,กรรไกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
486 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย(ยางยืด,เข็มหมุด,ตะกร้า,ถุงพลาสติกใส,ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว,สติ๊กเกอร์ขาวด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
487 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๒ ป้าย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
488 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
489 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
490 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
491 จ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งสายดินระบบประปาประจำตำบล หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
492 จ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
493 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
494 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
495 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้านหมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2563 3/31/2020
496 ซื้อสารส้มขุ่น (๒๕ kg) จำนวน ๑๒๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
497 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน-เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
498 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
499 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระดาน -เขาม่วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
500 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
501 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
502 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
503 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
504 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
505 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
506 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
507 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
508 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/3/2020 3/12/2020
510 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
511 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
512 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
513 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2020 3/4/2020
515 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 3/4/2020
516 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
517 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2020 2/28/2020
518 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุม ๓P ๕๐HP จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/2/2020 2/27/2020
519 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพด. นมกล่องยู.เอช.ที 200 ซี.ซี. รสจืด (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/2/2020 2/26/2020
520 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/2/2020 2/25/2020
521 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/2/2020 2/25/2020
522 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
523 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2020 2/24/2020
524 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/2/2020 2/19/2020
525 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/2/2020 2/19/2020
526 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/2/2020 2/19/2020
527 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
528 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
529 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
530 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน   31/1/2020 1/31/2020
531 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
532 ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์ และนมกล่อง ยู.เอช.ที ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด ภาคเรียนที่ 2/2562 และช่วงปิดภาครียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2020 1/30/2020
533 จ้างเหมาจัดสถานที่ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2020 1/29/2020
534 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
535 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
536 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
537 ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด.นมสดพาสเจอร์ไรส์ 200 ซี.ซี. รสจืด 22 มกราคม - 31 มีนาคม 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
538 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ ตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
539 จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายอบต.ท่าหิน - เขาดิน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2020 1/23/2020
540 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
541 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
542 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2020 1/14/2020
543 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท ๗๖๙๖ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020