ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑o และของอบต.ท่าหิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
2 ซื้อวัสดุซ่อมหลังคาบ้าน (นางวรรณี พลสงคราม) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1481 6/13/2024
3 จ้างเหมาผูกผ้าและตกแต่งสถานที่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
4 จ้างเหมารื้อคันหินขอบกระบะทราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
5 จ้างเหมาซ่อมแซมรางน้ำฝน และไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1481 6/10/2024
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
7 ซื้อผ้าสีเหลือง จำนวน ๑ ม้วน และ ผ้าสีม่วง จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1481 6/6/2024
8 จ้างขุดซ่อมแซมท่อประปาถนนบ้านหนองปลา - หาดทรายรี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
9 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
10 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
12 จ้างเหมาจัดสถานที่พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
13 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกลม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/29/1481 5/29/2024
14 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
15 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพันธ์ทอง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
16 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งพุทธ หมู่ที่ ๑o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
18 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
20 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
21 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
22 ซื้อพวงมาลาสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
23 จ้างเหมาพาหนะ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
24 จ้างเหมาพาหนะ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม และ คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
26 ซื้อวัสดุประปา (รีแพร์ จำนวน ๓ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
27 จ้างเหมาพาหนะ ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
28 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
29 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดภาคเรียน ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
30 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปลิง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/14/1481 5/14/2024
32 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณเส้นทางเข้าสถานที่จัดกิจกรรม ตามโครงการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
33 จ้างทำป้ายไวนิลห้ามใช้เครื่องสูบน้ำและนำรถบรรทุกน้ำมาสูบน้ำในสระน้ำห้วยปลิง จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายอนุญาตให้เฉพาะรถกระบะเท่านั้น จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปลิง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2024 4/30/2024
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปลิง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2024 4/30/2024
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
37 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘,๙,๑o (ตอนที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
38 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๖.oo เมตร ยาว ๔.oo เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
39 จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้) ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพฯ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
40 จ้างเหมาพาหนะ (รถตู้) ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพฯ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
41 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2024 4/19/2024
42 ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน ๒o,๗oo ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
43 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเขาน้อย - คอกช้าง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
44 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมผูกผ้า จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
45 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางหลวงชนบท - ซีพี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
46 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้แห้ง เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
47 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕,๖,๗ (ตอนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
48 จ้างเหมารถแบคโฮขุดหลุมฝังกลบขยะ โครงการทำความสะอาดชายหาด Big Cleaning Day โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 4/1/2024
49 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ (ตอนที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/2024 3/27/2024
50 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ควบคุม จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
51 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแป๊ก-วังสับปะรด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
52 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทุ่งหนองไหล ๓ - พรุจาก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
53 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการทำความสะอาดชายหาด Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไฟสัญญาณสีแดง จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2024 3/20/2024
55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปลิง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน   3/18/2024 3/18/2024
56 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๒, ๔, ๘ และหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
57 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลวิธีการจัดการขยะอินทรีย์ พร้อมโครงไม้มีขาตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
58 จ้างซ่อมแซมท่อประปาและซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒, ๓ และหมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
59 จ้างทำอาหารว่าง และ อาหารกลางวัน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
60 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
61 จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
62 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาใหญ่ ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
63 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
65 ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
66 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ระบบคอนโทรลปั๊มน้ำ) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
67 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง) ขนาด ๕ แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
68 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เปลี่ยนสายลูกลอยปั๊มน้ำ) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
69 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) สายหัวฉีดชำระ จำนวน ๖ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
70 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั้ม ๑.๕ HP จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2024 3/8/2024
71 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อพีอี พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2024 3/8/2024
72 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
73 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
74 ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑o และของอบต.ท่าหิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
75 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
76 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
77 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุมภายใน ๓HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
78 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
79 ซื้อวัสดุประปาจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
80 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
81 จ้างเหมาขุดซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ ๓,๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
82 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ขนาด ๒.oo x ๓.๖o เมตร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2024 2/23/2024
83 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
84 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
85 จ้างทำความสะอาดสนามเด็กเล่น (ตักทรายออกจากสนามเด็กเล่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
86 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
87 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
88 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
89 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
90 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
91 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
92 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำบาดาล) ขนาด ๑.๕ แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
93 จ้างเหมาติดตั้งตู้เมนเบรกเกอร์ ระบบประปา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
94 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
95 จ้างเหมาผลิตน้ำประปาในตำบลท่าหิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
96 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
97 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดี้ยม จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
98 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (ปั๊มน้ำ MITSU ๕ HP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
99 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว ๘๓๓ ชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
100 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรว ๘๓๒ ชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
101 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
102 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
103 จ้างเหมาพาหนะ รับ-ส่ง คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๒ ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
105 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โพเดี้ยม จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
106 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
107 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
108 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๖๔-oo๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
109 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
110 จ้างเหมาขุดซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ ๔,๗,๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
111 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
114 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสพัสดุ ๔๑๖-๖๒-oo๔๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
115 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (ศพด.บ้านท่าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
116 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
117 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
118 ซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำ พร้อมติดตั้งปั๊มอัตโนมัติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
120 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (เก้าอี้สำนักงาน, ชั้นเก็บเอกสาร, โต๊ะคอมพิวเตอร์, โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
121 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
122 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย (ขนาด ๑๒ox๒๔o cm) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
123 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
125 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
126 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
127 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมผูกผ้า จำนวน ๑ หลัง และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
128 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
129 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ด่านชุมชน) โครงการรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
131 ซื้อรายการใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการรณรงค์และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023