ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.59001 สายปากทรง - บ้านนา (ช่วงห้างแก) หมู่ที่ 2 ตำบลปากทรง   5/24/1481 5/24/2024
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ห้วยตารงค์ ถนนสายปากทรง-บ้านนา ชพ.ถ.59001 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/17/1481 5/17/2024
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ห้วยตารงค์ ถนนสายปากทรง-บ้านนา ชพ.ถ.59001 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/17/1481 5/17/2024
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ห้วยตารงค์ ถนนสายปากทรง-บ้านนา ชพ.ถ.59001 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/16/1481 5/16/2024
5 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
6 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที และนมพาสเจอร์ไรส์ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
7 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
8 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
9 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถเกลียดิน ขนาด 150 แรงม้า    5/14/1481 5/14/2024
10 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถเกลียดิน ขนาด 150 แรงม้า    5/14/1481 5/14/2024
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ห้วยตารงค์ ถนนสายปากทรง-บ้านนา ชพ.ถ.59001 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/24/2024 4/24/2024
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ห้วยตารงค์ ถนนสายปากทรง-บ้านนา ชพ.ถ.59001 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/24/2024 4/24/2024
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.๕๙๐๐๑ สายปากทรง-บ้านนา (ช่วงห้างแก-บ้านนา) หมู่ที่ ๒ ตำบลปากทรง   4/19/2024 4/19/2024
14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/29/2024 3/29/2024
15 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/26/2024 3/26/2024
16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.59001 สายปากทรง-บ้านนา (ช่วงห้างแก) หมู่ที่ 2 ตำบลปากทรง   3/22/2024 3/22/2024
17 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๕๔ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
18 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถเกรดล้อยาง หมายเลขรหัสพัสดุ ๐๑๕ ๑๙ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
19 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๕๖๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
20 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเกรดล้อยาง หมายเลขรหัสพัสดุ ๐๑๕ ๑๙ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/2024 3/19/2024
21 ซื้อเครื่องแต่งกายสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/2024 3/18/2024
22 ซื้อปูนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
23 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/5/2024 3/5/2024
24 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/5/2024 3/5/2024
25 จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถเกลียดิน ขนาด 150 แรงม้า   3/4/2024 3/4/2024
26 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยตาพร หมู่ที่ ๑ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
27 จ้างก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยมช่วงทางขาด-ข้างบ้านนายปฐมรัตน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
28 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ รถเทรลเลอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/21/2024 2/21/2024
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับขอน-ห้วยช้างสี หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/20/2024 2/20/2024
30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแบกงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2024 2/14/2024
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
33 จ้างบำรุงรักและซ่อมแซมรถเกรดล้อยาง หมายเลขรหัสพัสดุ ๐๑๕ ๑๙ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับขอน-ห้วยช้างสี หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/2024 1/31/2024
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับขอน-ห้วยช้างสี หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/2024 1/31/2024
36 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที และนมพาสเจอร์ไรส์ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
37 จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๙๓๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
39 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
40 ก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ห้วยตารงค์ ถนนสายปากทรง-บ้านนา ชพ.ถ.59001 หมู่ที่ 2   1/19/2024 1/19/2024
41 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
42 ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
43 ครุภัณฑ์ก่อสร้างรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ รถเทรลเลอร์   1/3/2024 1/3/2024