ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่ามะพลา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีท กลางอาคาร ๒ ด้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2024 2/21/2024
3 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๑๖-๖๒-๐๐๕๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรอบป้ายทะเบียน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
5 จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๓๙-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
6 จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น หมายเลขครุภัณฑ์ ทพ.๔๓๙-๖๑-๐๐๐๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
7 จ้างทำป่ายไวนิลประชาสัมพันธ์ แสดงเจตจำนงค์สุจริตโปร่งใส และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
8 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะ ขนาด ๐.๘x๑.๒ เมตร พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
12 ซื้อพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ-8062 ชุมพร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวน ๑๗ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
16 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โต๊ะพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
17 จ้างเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
18 ซื้อของรางวัล จำนวน ๖๐๐ ชิ้น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
21 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
22 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไวนิล ๑๐ นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสู่การขับเคลื่อนภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที ขนาด ๑.๒x๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
23 จ้างเช่าเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้พลาสติก พร้อมติดตั้งระบบไฟ ตามโครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
24 จ้างเช่าปรัมพิธีพร้อมผูกผ้าและชุดโต๊ะหมู่บูชาพร้อมประดับดอกไม้,เช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง,เช่าโต๊ะพร้อมผ้าคลุม,เช่าเก้าอี้ ตามโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023