ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๑๘๔,๘๖๓ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
2 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๑๘๔,๘๖๓ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2566
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
4 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๑๘๔,๘๖๓ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ 12 บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,722 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มกราคม 2566
6 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มกราคม 2566
7 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มกราคม 2566
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ 12 บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,722 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแ  23 มกราคม 2566
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ซ่อมแซมถนนสายคลองพละ-น้ำใส หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
10 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ canon ศพด.บ้านดอนเคี่ยม (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
12 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๑๘) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
13 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ จำนวน ๓ จุด ม.๑๗ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
14 ซื้อพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ 12 บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,722 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2566
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
18 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 ธันวาคม 2565
19 ซื้อประกันภัย รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
20 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยาง รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
22 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๐๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ 12 บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยหว่า 7,722 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพ  20 ธันวาคม 2565
24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้ - หนองบัวรี หมู่ที่ 12 บ้านบางมาศ ตำบลรับร่อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,287 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,722 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพ  20 ธันวาคม 2565
25 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
26 ซื้อเชือกใยยักษ์และเคเบิ้ลไทร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
29 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านหาดใน ยี่ห้อ acer หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๔๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
30 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ canon l๑๗๐ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๔-๖๑-๐๐๐๒) จำนวน ๑ เครื่อง และซ่อมเครื่องพิมพ์ epson l๑๔๕๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๓-๐๐๓๑) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
32 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
33 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
34 จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
35 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
37 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
39 จ้างซ่อมระบบไฮโดรลิค รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
41 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ brother L-๓๓๕๑cdw หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๔-๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser jet ยี่ห้อ hp m๑๒a หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
43 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา งานกู้ชีพ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
44 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
45 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
46 จ้างเหมาบริการประกอบคอลโทรล (ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
48 จ้างเหมาบริการประกอบตู้คอลโทรล (ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
49 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางไม้แก้ว ซอย ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2565
50 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพันวาล ๑ - ครบุรี ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
51 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
52 จ้างเหมาบริการประกอบคอลโทรล (ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
53 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางมาศเหนือ - หินเข้ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
54 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองหาด - คลองน้ำแดง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Switching Hub ๒๔ ports (ตัวกระจายระบบ LAN ๒๔ ช่อง) ในตู้ควบคุมหลัก (แทนอุปกรณ์เก่าที่ชำรุด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
56 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Switching Hub ๒๔ ports (ตัวกระจายระบบ LAN ๒๔ ช่อง) ในตู้ควบคุมหลัก (แทนอุปกรณ์เก่าที่ชำรุด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
59 จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพ cctv ศพด.บ้านพันวาล๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๘-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมซ่อม ups เครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๐๐-๖๒-๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
60 ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
61 ซื้อสารส้ม (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๑๓,๑๖,๑๘) จำนวน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
62 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนทางขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
63 ซื้อคีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
64 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
65 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
66 ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
67 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
68 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ (ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๐๙) ของ ศพด.บ้านหาดใน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
69 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Cannon G๑๐๑๐ (ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๖) ของ ศพด.บ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
70 จ้างซ่อม Notebook พร้อมลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๑ จำนวน ๑ เครื่อง (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
71 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2565
72 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒,๑๕,๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2565
73 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
74 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2565
75 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
76 จ้างปะยาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
77 จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำ (หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
78 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ และระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
79 ซื้อยางมะตอย (ใช้สำหรับซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๗และหมู่ที่๘) จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
80 ซื้อยางมะตอย (ใช้สำหรับซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๗และหมู่ที่๘) จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
81 ซื้อถังน้ำดื่ม ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
82 จ้างเช็คระยะพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตู้ ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๕) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
83 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
84 จ้างปะยาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
85 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
86 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2565
87 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2565
88 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๔ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2565
89 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2565
90 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๘๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
91 จ้างตัดต้นไม้และถางป่าบริเวณหน้าผา พื้นที่ อบต.รับร่อ พร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2565
92 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์สำนักงาน (รถตู้) ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๕) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
93 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน , ท่อบ่อ ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
94 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
95 ซื้ออุปกรณ์ไฟไซเรน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
96 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP-๘๓ A จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
98 จ้างติดตั้งชุดระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายเน็ตเวิร์ค สำหรับเก็บข้อมูลในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2565
99 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (เลขครุภัณฑ์ ๕๐๐-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2565
100 จ้างปะยาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
101 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน , บ่อท่อ คสล.ขนาด ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ บ้านหาดหนองหอย หมู่ที่ ๔ , ศพด.บ้านสตงท่าสำราญ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
102 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ desktop (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2565
103 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ desktop (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2565
104 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
105 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
106 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
107 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
108 จ้างซ่อมระบบไฟส่งสัญญาณ และฝาเปิดท้ายรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑ (ตามรายละเอียที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
109 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
110 ซื้อชุดปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
111 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ desktop (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๐๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2565
112 จ้างปะยางซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๖) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
113 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๙ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
114 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
115 จ้างซ่อมระบบไฟส่งสัญญาณ และ ฝาเปิดท้าย รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
116 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
117 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๔ ของ ศพด.สตงท่าสำราญ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
118 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๔ ของ ศพด.สตงท่าสำราญ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
119 จ้างซ่อมระบบไฟส่งสัญญาณ และ ฝาเปิดท้าย รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
120 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 9 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
121 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
122 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
123 ซื้อปั้มบาดาล ๒HP ๗๐LPM ๑๔ ใบพัด (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
124 จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
125 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๕๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
126 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
127 จ้างเหมาบริการอยู่ยามรักษาสถานที่ราชการ แทนอัตราที่กำลังว่าง และอยู่ในระหว่างการสอบคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ (ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น.วันรุ่งขึ้น ระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕) จำนวน ๒๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
128 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา รถฟาร์มแทรคเตอร์ (ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
129 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๕๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
130 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๒ เดือนๆละ ๓๐ ถัง (ระหว่างวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
132 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  2 ตุลาคม 2565
133 จ้างซ่อมพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ (ห้องงานการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
134 จ้างซ่อมพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
135 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
136 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายอุชาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
137 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายบางสร้อยอินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
138 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
139 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
140 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2565
141 จ้างปะยางนอกรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
142 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายป่ากล้วย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
143 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายสันตินิมิตร-เชียงราย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
144 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และรายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ จำนวน ๒๘ เล่ม (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2565
145 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
146 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
147 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
148 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนสายคลองพละ - น้ำใส ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒ เมตร พื้นที่ ๖๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
149 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
150 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
151 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมฝายน้ำล้น ภายในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และจัดซื้อคอนกรีตสำเร็จเทพื้นเพื่อวางท่อ คสล.บ้านปรางค์-หาดแตง หมู่ที่ ๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
152 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
153 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
154 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒,๓,๙,๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
155 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
156 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
157 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมบำรุงรักษา (ห้องกู้ชีพ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
158 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
159 ซื้อตู้ไฟกันน้ำมีหลังคา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่ที่ ๑๓ ) จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
160 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
161 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนและท่อ คสล.ที่ขาดชำรุด ภายในพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๐,๑๒,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
162 ซื้อตู้ไฟกันน้ำมีหลังคา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่ที่ ๓ ) จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
164 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
165 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
166 ซื้อวัสดุประปา (ใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
167 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
169 ซื้อตู้ไฟกันน้ำมีหลังคา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่ที่ ๓ ) จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
170 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
171 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
172 จ้างตรวจสอบและซ่อมสายโทรศัพท์สำนักงาน (ห้องกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
173 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
174 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
175 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
176 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังน้ำเย็น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
177 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสวนเหนือ - นาสร้าง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
178 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
179 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายวงแหวน - น้ำใส ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
180 ซื้อยาฆ่าหญ้า ขนาด ๔ ลิตร จำนวน ๑๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
181 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
182 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คระยะทั่วไป รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
183 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๔ ของ ศพด.สตงท่าสำราญ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
184 ซื้อแมกเนติก (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
185 ซื้อแมกเนติก (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
186 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
187 ซื้อแมกเนติก (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
188 จ้างปะยางในรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
189 ซื้อบล็อกไฟฟ้า ๔ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
190 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
191 จ้างปะยางในรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
192 ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
193 จัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน  6 กันยายน 2565
194 ซื้อเครื่องเชื่อมอินเวิร์ทเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง(ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
195 ซื้อปั้มบาดาล (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
196 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟและเครื่องบันทึกภาพ cctv ของ ศพด.สาวดอย ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๗-๖๐-๐๐๐๗ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
197 ซื้อสาย VCT ขนาด ๓x๔ และ Flow controi HFS-๒๕ (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
198 จ้างปะยางในรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
199 ซื้อเครื่องเจียร ๔ นิ้ว (ลูกหมู) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
200 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
201 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพทั่วไป ครบระยะทาง ๗๐,๒๖๕ กิโลเมตร รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
202 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๔ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
203 ซื้อบล็อกลม ๔ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
204 ซื้อเสื้อปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๐ ตัวๆละ ๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2565
205 จัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน  3 กันยายน 2565
206 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
207 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
208 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
209 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองนาใหญ่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
210 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายบางขุนพรม ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
211 ซื้อวัสดุประปา (ใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
212 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ท  1 กันยายน 2565
213 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเ  1 กันยายน 2565
214 จ้างเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๑๐,๑๗) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
215 ซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2565
216 ซื้อตู้บานเลื่อนทรงสูง ๔ ฟุต จำนวน ๘ ตู้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
217 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหาดใน - กรายทอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
218 ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน ๒๐ ชุด (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
219 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายพันวาล ๔-๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
220 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายพันวาล ๔- สตงสุขสำราญ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
221 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายสุขสวัสดิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
222 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
223 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๔ และระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
224 ซื้อกล้องวัดมุมแบบอีเล็กทรอนิคส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด ๕ พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
225 ซื้อกล้องวัดมุมแบบอีเล็กทรอนิคส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด ๕ พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
226 ซื้อกล้องวัดมุมแบบอีเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด ๕ พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
227 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตัวรับสัญญาณ internet ไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง และ dvd-rw usb ๓.๐ ตัวอ่านและเขียน DVD,CD แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
228 จ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ พร้อมบริการดูแลเว็บไซต์ อัพเดท เปลี่ยนแปลงช้อมูล ตลอดระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
229 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
230 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๘๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
231 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวน ๘๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
232 จ้างซ่อมชุดระบบเสียงตามสาย ครุภัณฑ์เลขที่ ๑๙๒-๖๔-๐๐๐๑ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
233 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวน ๘๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
234 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านปรางค์ - หาดแตง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
235 ซื้อยางรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
236 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
237 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
238 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
239 จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม ร่างรายละเอียดประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติตำบล จำนวน ๓๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
240 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
241 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
242 ซื้อยางมะตอย (ใช้สำหรับซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๗และหมู่ที่๘) จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
243 ซื้อยางมะตอย (ใช้สำหรับซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑,๕,๗และหมู่ที่๘) จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
245 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊ก ๓ ตา ขนาด ๕ เมตร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
246 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
247 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
248 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
249 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
250 จ้างซ่อมแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๑๗) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
251 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
252 ซื้อตู้บานเลื่อนทรงสูง ๔ ฟุต จำนวน ๒๐ ตู้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
253 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
254 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
255 ซื้อตู้เอกสาร ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
256 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
257 จ้างทำป้ายไวนิล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงฯ ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ขนาดความสูง ๒๖๐ ซม.ความกว้าง ๒๐๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
258 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
259 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
260 ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๙ ตัว (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
261 ซื้อชุดตัดแก๊สสนาม (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
262 ซื้อบล็อกไฟฟ้า ๖ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
263 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
264 ซื้อสว่านไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
265 ซื้อบล็อกไฟฟ้า ๔ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
266 ซื้อชุดลูกบล็อกกลมยาว จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
267 ซื้อบล็อกไฟฟ้า ๖ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
268 ซื้อแม่แรงตะเฆ่ ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
269 ซื้อแม่แรงกระปุก ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
270 ซื้อบล็อกลม ๖ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
271 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
272 ซื้อบล็อกไฟฟ้า ๖ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
273 ซื้อชุดลูกบล็อก รู ๓/๔ นิ้ว (๖ หุน) จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
274 ซื้อบล็อกไฟฟ้า ๔ หุน จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต.รับร่อ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
275 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
277 ซื้อตู้แสดงความคิดเห็นพร้อมกุญแจ ขนาด ๒๐x๒๒ ซม. จำนวน ๙ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
278 ซื้อธงประจำ อบต.รับร่อ ขนาด ๘๐x๑๒๐ ซม.จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
279 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
280 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
281 จ้างเช่าพร้อมติดตั้งเต็นท์,โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องเสียง โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่า วัดลุ่ม ศรัทธาธรรมหมู่ที่ ๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
282 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
283 จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๕๐ คนๆละ ๕๐ บาท โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่า วัดลุ่ม ศรัทธาธรรมหมู่ที่ ๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
284 ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ๓ มื้อๆละ ๘ บาท จำนวน ๑๕๐ คน โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่า วัดลุ่ม ศรัทธาธรรมหมู่ที่ ๕ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
285 จ้างทำป้ายไวนิล งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงฯ ขนาด ๒.๔๐ x ๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ขนาดความสูง ๒๖๐ ซม.ความกว้าง ๒๐๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
286 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
287 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
288 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
289 ซื้อแมกเนติก (ใช้สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
290 ซื้อปั้มหอยโข่ง (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
291 ซื้อสาย VCT (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕) ขนาด ๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
292 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
293 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๓ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
294 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
295 ซื้อสาย VCT (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕) ขนาด ๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
296 ซื้อสายโทรศัพท์ภายนอก (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕) จำนวน ๑ ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
297 ซื้อถุงยังชีพ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๑๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
298 ซื้อถุงยังชีพ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๑๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
299 ซื้อน้ำมันเบนซินใช้สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔๗.๗๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
300 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
301 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
302 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
303 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
304 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
305 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสระหลวง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
306 จัดซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน  3 สิงหาคม 2565
307 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
308 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินเรือ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
309 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่่างวันที่ ๒๒-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๖ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
310 ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง พร้อมเครื่องดื่มเกลือแร่ ระหว่างการฝึกซ้อม และระหว่างการแข่งขัน จำนวน ๕ วัน ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
311 จ้างปะยางใน รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
312 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
313 จ้างซ่อมตัวส่ง internet แบบไร้สาย จำนวน ๑ ตัว พร้อมซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๒) จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
314 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินเรือ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
315 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหินเรือ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
316 จ้างซ่อมเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ ศพด.บ้านบางมาศเหนือ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๕๙-๖๒-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
317 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
318 ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
319 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กรกฎาคม 2565
320 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองสระ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
321 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายระโนดล่าง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
322 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่่างวันที่ ๒๒-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๖ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
323 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายพรประเสริฐ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และถนนสายหนองบัวรีใหม่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
324 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
325 ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
326 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.รับร่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กรกฎาคม 2565
327 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๖ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กรกฎาคม 2565
328 ซื้อแบตเตอรี่ รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
329 ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันวอลเล่ย์บอล กีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
330 ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
331 ซื้อชุดกีฬาฟุตบอล จำนวน ๒๐ ชุด,ถุงมือผู้รักษาประตู จำนวน ๑ คู่,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๔ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
332 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Switching Hub ๒๔ ports (ตัวกระจายระบบ LAN ๒๔ ช่อง) ในตู้ควบคุมหลัก (แทนอุปกรณ์เก่าที่ชำรุด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
333 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
334 จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพ cctv ของ ศพด.บ้านพันวาล ๔ (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๘-๐๐๐๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2565
335 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
336 ซื้อวัสดุใช้สำหรับ รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
337 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
338 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายเก้าหลัง ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
339 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายน้ำผุด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
340 จ้างปะยางรถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
341 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายไวนิล ขนาด ๒.๖๐x๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
342 จ้างซ่อม Computer Desktop (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๑๘) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
343 จ้างซ่อมตัวกระจายระบบ LAN ๘ ช่องและตัวส่ง internet ไร้สาย tp-link จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
344 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำ (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
345 จ้างเหมาบริการเดินสายไฟฟ้าสาธารณะ ไฟส่องสว่างถนนบริเวณหมู่ที่ ๔ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
346 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
347 ซื้อยางในรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2565
348 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2565
349 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
350 จ้างติดตั้งชุดระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายเน็ตเวิร์ค สำหรับเก็บข้อมูลในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
351 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บข้อมูลองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
352 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยการปรับปรุงระบบแรงดันไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
353 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
354 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
355 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
356 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
357 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กร  30 มิถุนายน 2565
358 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
359 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทร  30 มิถุนายน 2565
360 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
361 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายวงแหวน - ควนดินแดง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
362 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
363 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
364 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางสายหินเภาพัฒนา-คลองทรายแก้ว ในส่วนที่ชำรุด จำนวน ๑๘๔.๙๓ ตารางเมตร ปูลาดหนา ๕ ซม.หมู่ที่ ๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
365 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายย่านทุ่งแส้ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
366 จ้างประกอบตู้คอนโทรลเบอร์ ๔ (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
367 ซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ  27 มิถุนายน 2565
368 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บล ๔๔๕๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๗) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
369 ซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาค  27 มิถุนายน 2565
370 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
371 ซื้อยางใน เทรลเลอร์ลากรถแบ็คโฮเล็ก (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๒-๐๐๐๑) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
372 ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
373 ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง พร้อมเครื่องดื่มเกลือแร่ ระหว่างการฝึกซ้อม และระหว่างการแข่งขัน จำนวน ๕ วัน ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
374 ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็ง พร้อมเครื่องดื่มเกลือแร่ ระหว่างการฝึกซ้อม และระหว่างการแข่งขัน จำนวน ๕ วัน ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
375 ซื้อชุดกีฬาฟุตบอล จำนวน ๒๒ ชุด,ถุงมือผู้รักษาประตู จำนวน ๑ คู่,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๕ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ท่าแซะสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
376 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๔๙,๗๙๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
377 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๑๘๘,๖๓๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
378 จ้างปะยาง รถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
379 ซื้อชุดคีย์บอร์ดพร้อมเม้าส์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
380 ซื้อแบตเตอรี่ รถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
381 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
382 อาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๔๙,๗๙๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  22 มิถุนายน 2565
383 อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๑๘๘,๖๓๐ กล่อง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕  22 มิถุนายน 2565
384 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
385 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
386 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
387 ซื้อแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลองเจริญ - พันวาล ๔ ในส่วนที่ชำรุด จำนวน ๒๕๑.๕๐ ตารางเมตร ปูลาดหนา ๕ ซม. หมู่ที่ ๑๕,๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
388 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ บ้านคลองพระ-น้ำใส หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
389 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
390 ซื้อหมึก HP ๗๙A จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
391 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ บ้านบางขุนพรม หมู่ที่ ๑๒ , บ้านบางไม้แก้ว ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
392 ซื้อเข็มไม้ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว จำนวน ๒๓๐ ต้น ใช้ในงานวางท่อ คสล.ถนนสายคลองพละ-น้ำใส หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
393 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ บ้านคลองพละ-น้ำใส หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
394 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายพันวาล ๔ - สตงสุขสำราญ (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
395 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ บ้านคลองพระ-น้ำใส หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
396 ซื้อชุดคีย์บอร์ดพร้อมเม้าส์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2565
397 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Brother จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2565
398 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๖) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
399 จ้างซ่อมแซมท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ภายในพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๒,๑๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
400 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
401 ซื้อผ้าใบ (ใช้กับรถกวาดถนนแบบลากจูง) จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
402 จ้างซ่อมแซมท่อ คสล.ถนนสายบางขุนพรม หมู่ที่ ๑๒ และถนนสายบางไม้แก้ว ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
403 ซื้อสีทาอาคารและทินเนอร์ประสมสี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
404 จ้างซ่อมแซมท่อ คสล.ถนนสายบางขุนพรม หมู่ที่ ๑๒ และถนนสายบางไม้แก้ว ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
405 จ้างซ่อมระบบไฟ,ตรวจเช็คระยะ พร้อมตรวจสภาพทั่วไป รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
406 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายพันวาล ๒ - สตง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
407 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๙ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
408 จ้างซ่อมจอมอนิเตอร์ (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๐ และ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๔) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
409 ซื้อปั้มซับเมอร์ส (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
410 จ้างซ่อมแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘,๙,๑๘) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
411 จ้างซ่อมแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2565
412 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๐๙ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
413 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๒๐ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
414 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล ๔ จำนวน ๔๓ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
415 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๒๕ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
416 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๒๒ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
417 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางมาศเหนือ จำนวน ๓๘ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
418 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๔๗ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
419 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
420 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๒๖ คนx๑วันๆละ ๑ มื้อๆละ ๖๐ บาท ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง และ อสม. ภายในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรั  1 มิถุนายน 2565
421 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๖ คนx๑วันๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๕ บาท ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง และ อสม. ภายในโครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหา  1 มิถุนายน 2565
422 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๒๔ คนๆละ ๒๑ บาท จำนวน ๑๐๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
423 จ้างซ่อมระบบคลัทช์ พร้อมตรวจสอบสภาพรถทั่วไป รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
424 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
425 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
426 จ้างซ่อมระบบไฟส่งสัญญาณ,ซ่อมตู้เก็บขยะ,ซ่อมระบบไฮโดรลิคตัวดันขยะ และซ่อมปั๊มเกียร์แปะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
427 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง ของ ศพด.ทรัพย์นคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
428 จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๒๓ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
429 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ canon l๑๗๐ fax ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๔-๖๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมซ่อมตัวส่ง internet ไร้สาย (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
430 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
431 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๙ ของ ศพด.สาวดอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
432 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง ของ ศพด.ทรัพย์นคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
433 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๔,๔๑๖-๖๓-๐๐๔๕,๔๑๖-๕๘-๐๐๒๓) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
434 จ้างตรวจเช็คระยะ (๑๖๐,๙๐๓ กิโลเมตร) พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
435 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๙ ของ ศพด.สาวดอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
436 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ canon l๑๗๐ fax ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๔-๖๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมซ่อมตัวส่ง internet ไร้สาย (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
437 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๗,๒๑, ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
438 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๙ ของ ศพด.สาวดอย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
439 ซื้อยาง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๕ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
440 ซื้อยางรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
441 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ canon l๑๗๐ fax ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๒๔-๖๑-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมซ่อมตัวส่ง internet ไร้สาย (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
442 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
443 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
444 จ้างติดตั้งปลั๊กไฟฟ้าพร้อมสวิตซ์ไฟฟ้า จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
445 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
446 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
447 จ้างซ่อมพร้อมล้างเครื่องปรับอากาศ กองคลัง (เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๐,๔๒๐-๖๓-๐๐๑๖,๔๒๐-๖๓-๐๐๑๗) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
448 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๗ จำนวน ๑ เครื่อง และจอคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๑ จำนวน ๑ เครื่อง ของ ศพด.ทรัพย์นคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
449 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
450 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
451 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
452 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนใต้ - กรายทอง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ ผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
453 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
454 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
455 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ Desktop เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
456 ซื้อแมกเนติก SN-๒๕ ๒๒๐ V จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
457 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวน ๗ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
458 ??????????????????? ??????? ?? ??? ????? (??????????? ???-??-????) ????? ?? ?????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
459 ??????????????? ????????? ? ???? ??? ?.? ???? ????? ? ???? (???????????????????) ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
460 ???????????????????? ?????????? (??????????????) ??????????? (???? inverter) ???? ??,??? ?????? ????? ? ??????? ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
461 จ้างซ่อม Printer EPSON ๑๓๙๐ (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๖-๕๙-๐๐๐๖) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
462 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
463 ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
464 จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถกึ่งพ่วง ทะเบียน ตค ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
465 จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
466 ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
467 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2565
468 จ้างทำป้ายรายชื่อสมาชิกสภาฯ ขนาด ๗๐x๒๐๐ ซม.จำนวน ๑ ป้าย และ ป้ายคณะผู้บริหาร อบต.รับร่อ ขนาด ๖๕x๘๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
469 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
470 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
471 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
472 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
473 จ้างถ่ายเอกสารแบบสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน ๙,๒๓๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
474 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
475 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๘ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
476 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๘ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
477 จ้างติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล ๔ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
478 จ้างถ่ายเอกสารหนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยวิสามัญที่๑ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๔๒๘ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
479 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
480 ซื้อถังขยะรีไซเคิล ขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมพ่นสีโลโก้ อบต.รับร่อและหมายเลขลำดับ จำนวน ๕๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
481 จ้างประกอบตู้คอนโทรลเบอร์ ๔ (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
482 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๓ (เครื่องทำงานระบบแผนที่ภาษี) พร้อมติดตั้งและอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Window จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
483 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง หมู่ที่ ๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๖๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
484 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
485 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2565
486 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
487 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
488 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
489 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
490 ซื้อถังขยะรีไซเคิล ขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมพ่นสีโลโก้ อบต.รับร่อและหมายเลขลำดับ จำนวน ๕๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
491 ซื้อถังขยะรีไซเคิล ขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมพ่นสีโลโก้ อบต.รับร่อและหมายเลขลำดับ จำนวน ๕๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
492 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙,๑๐,๑๘) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
493 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
494 จ้างซ่อมเครื่อง brother j๒๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
495 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
496 ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายคลองทรายแก้ว - ทรายทอง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
497 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
498 จ้างซ่อมรถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
499 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
500 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
501 ซื้อสารส้ม (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๘,๙,๑๓,๑๔,๑๖) จำนวน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
502 จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
503 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2565
504 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๖ เดือนๆละ ๓๐ ถัง (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
505 จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
506 จ้างเหมาบริการพนักงานจดมาตรวัดน้ำ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2565
507 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
508 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
509 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
510 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
511 ซื้อถุงยังชีพ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๑๕๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
512 จ้างซ่อมทั่วไปรถจักรยานยนต์สำนักงาน ทะเบียน กมษ ๕๒๖ ชุมพร จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
513 จ้างซ่อมทั่วไปรถจักรยานยนต์สำนักงาน ทะเบียน ๑กฆ ๗๘๒๗ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
514 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
515 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มีนาคม 2565
516 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ ท่อน , ท่อบ่อ ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
517 จ้างซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับล้างรถ จำนวน ๑ เครื่อง (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
518 ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มีนาคม 2565
519 ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
520 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
521 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
522 จ้างซ่อมบำรุงระบบพวงมาลัย รถยนต์สำนักงาน กจ ๓๘๘ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
523 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้ภายใน อบต.รับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
524 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
525 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
526 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๔ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
527 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
528 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๔ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
529 ซื้อยางนอก รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
530 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
531 จ้างปะสติมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บล ๔๔๕๖ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๗) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
532 ซื้อยางนอก ยางใน พร้อมยางรองขอบ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
533 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานประจำรถขยะ จำนวน ๒ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
534 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๔ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
535 ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-๒ (เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self- test kits) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
536 ซื้อถุงยังชีพ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๑๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
537 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
538 ซื้อถุงยังชีพ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๖๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
539 ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-๒ (เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self- test kits) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
540 ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-๒ (เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self- test kits) จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
541 จ้างซ่อมตัวส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (ห้องงานการศึกษา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
542 ซื้อตู้คอนโทรลไฟฟ้า (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ ๑) จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
543 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
544 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน , ท่อบ่อ ขนาด ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
545 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
546 จ้างปะยางรถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
547 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลา ๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
548 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
549 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
550 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2565 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
551 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวดอย หมู่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
552 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (cctv) จำนวน ๑๐ จุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
553 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวดอย หมู่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
554 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
555 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ และระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
556 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวดอย หมู่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
557 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๕๐ บาท และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
558 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๕๐ บาท และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
559 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๕๐ บาท และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
560 ซื้ออุปกรณ์ฝึกภาคสนาม (ฟางก้อน) จำนวน ๕ ก้อน และจัดทำประกาศเกียรติบัตรพร้อมเคลือบ จำนวน ๕๐ แผ่น ใช้สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
561 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๕๐ บาท และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
562 จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
563 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๕๐ บาท และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
564 จ้างตรวจสอบพร้อมซ่อมระบบสื่อสาร ห้องนายก (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
565 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Epson L๑๘๐๐ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๓-๐๐๓๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
566 จ้างซ่อม Notebook (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๑ , ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๒) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
567 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
568 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ (สมุด ปากกา) จำนวน ๕๐ ชุดๆละ ๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
569 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
570 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถเฉพาะกิจ(พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2565
571 ซื้อถังฉีดยาไฟฟ้า ขนาด ๑๖ ลิตร จำนวน ๒๓ ใบ พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ ไอต้าร์ ขนาด ๔ ลิตร จำนวน ๒๓ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
572 ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
573 ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-๒ (เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self- test kits) จำนวน ๓,๕๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
574 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
575 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
576 จ้างถ่ายเอกสารหนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๕๓๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
577 จ้างถ่ายเอกสารหนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑,๕๓๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
578 อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดังรายละเอียดที่แนบ)  24 กุมภาพันธ์ 2565
579 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
580 จ้างกู้ข้อมูล Harddisk ๑๐๐๐ Gb พร้อมตรวจสอบและติดตั้งคืนสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลแผนที่ที่หายไปกลับคืนมา (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
581 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
582 จ้างซ่อม Computer Desktop HP พร้อมลง Progarm Computer (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
583 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖ ท่อน เพื่อใช้ในการระบายน้ำของถนนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕,๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
584 จ้างซ่อม Notebook HP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
585 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
586 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
587 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
588 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ บ้านพันวาล ๔ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  17 กุมภาพันธ์ 2565
589 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
590 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
591 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
592 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ป.๔๑/๑) จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
593 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
594 จ้างซ่อม Computer Desktop HP พร้อมลง Progarm Computer (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
595 จ้างปะยางใน รถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
596 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
597 จ้างซ่อม Computer Desktop HP พร้อมลง Progarm Computer (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
598 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
599 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
600 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
601 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
602 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
603 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
604 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
605 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
606 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
607 ซื้อวัสดุประปา (สารส้ม) ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๘,๙,๑๓,๑๔ จำนวน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
608 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
609 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
610 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิค รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
611 ซื้อชุดคีย์บอร์ดพร้อมเม้าส์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
612 จ้างตั้งเบรคพร้อมอัดจารบี รถกึ่งพ่วง ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
613 จ้างลงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
614 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
615 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
616 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
617 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
618 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ของ ศพด.บ้านพันวาล๔ (ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๕) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
619 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
620 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
621 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
622 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
623 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson ๖๖๔ สีดำ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
624 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
625 ซื้อท่อ พีวีซี ชั้น ๑๓.๕ dia ๓ นิ้ว จำนวน ๒๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
626 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนแม็กซีลปั๊ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
627 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๖๐,๒๖๘ กิโลเมตร) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
628 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
629 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
630 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
631 จ้างขุดลอกทรายถมหัวดูดสูบน้ำเพื่อการเกษตร บ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๑,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ จำนวน ๘ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
632 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
633 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
634 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
635 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
636 ซื้อวัสดุใช้สำหรับ รถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
637 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
638 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2565
639 ซื้อเครื่องปรับแรงดัน ๑๐ KW และVCT ๒x๔ Goodland (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
640 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
641 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
642 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
643 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่ที่ ๔) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
644 จ้างซ่อม Router Switch CRS๑๒๕-๒๔G ซึ่งเป็นตัวกระจายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบแลน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
645 จ้างเดินสายไฟฟ้าพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านชนิดบาดาลบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
646 จ้างซ่อม Notebook acer (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
647 จ้างถ่ายเอกสารแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้รับการฉีดวัคซีน จำนวน ๕,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
648 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon G๑๐๑๐ ของ ศพด.บ้านบางไม้แก้ว (ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๖) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
649 ซื้อยาง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
650 ซื้อยาง รถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
651 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
652 ซื้อเครื่องปรับแรงดัน ๑๐ KW และVCT ๒x๔ Goodland (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
653 จ้างถ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๕) จำนวน ๒๗ ชุด (จำนวน ๙๕๗ แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
654 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้สำหรับการเลือกตั้ง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
655 จ้างซ่อม Notebook HP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๙) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
656 จ้างถ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๕) จำนวน ๒๗ ชุด (จำนวน ๙๕๗ แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
657 ซื้อเครื่องปรับแรงดัน ๑๐ KW และVCT ๒x๔ Goodland (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
658 จ้างถ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๕) จำนวน ๒๗ ชุด (จำนวน ๙๕๗ แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
659 ซื้อเครื่องปรับแรงดัน ๑๐ KW และVCT ๒x๔ Goodland (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
660 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
661 ซื้อยาง รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
662 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ขนาดกว้าง ๒.๐๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
663 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP-๘๓A และหมึกคอมพิวเตอร์ Epson L๑๘๐๐ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
664 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
665 ซื้อประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ แก่รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยจัดทำคราวละ ๑ ปี จำนวน ๒๒ คัน (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
666 ซื้อประกันภัยชั้น ๑ คราวละ ๑ ปี หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
667 ซื้อแบตเตอรี่ (เรือท้องแบน) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
668 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
669 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
670 จ้างซ่อมมอเตอร์หอยโข่ง (ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
671 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
672 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
673 จ้างซ่อมมอเตอร์หอยโข่ง (ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
674 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
675 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
676 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
677 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
678 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2564
679 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ธันวาคม 2564
680 ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV๒(เชื้อก่อโรค COVID-๑๙) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-๑๙ Antigen test self-test kits) จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
681 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
682 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ และใช้กับกระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
683 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Epson l๑๔๕๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๓-๐๐๒๙) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
684 จ้างเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
685 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
686 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
687 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๙๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
688 ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
689 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
690 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๓๘๑,๖๕๘ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
691 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ กล่อง  1 ธันวาคม 2564
692 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๙๗๐ กล่อง  1 ธันวาคม 2564
693 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๙๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
694 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
695 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
696 จ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐ เดือนๆละ ๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
697 จ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐ เดือนๆละ ๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
698 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๙๗๐ กล่อง  30 พฤศจิกายน 2564
699 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ กล่อง  30 พฤศจิกายน 2564
700 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๙๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
701 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
702 จ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐ เดือนๆละ ๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
703 จ้างเหมาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔-กันยายน ๒๕๖๕) จำนวน ๑๐ เดือนๆละ ๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
704 อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน 47,970 บาท  29 พฤศจิกายน 2564
705 จ้างซ่อม Computer Desk HP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
706 ซื้อยางใน รถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
707 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจการเลือกตั้ง จำนวน ๖ รายการ (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
708 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๒ หลัง พร้อมเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๑ เครื่อง ใช้ในศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
709 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐x๔.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย และขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย พร้อมทำป้ายไวนิลการอบรม กปน. , รปภ. ขนาด ๑.๒๐x๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
710 จ้างซ่อม Computer Desk HP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
711 จ้างทำฉากกั้นป้องกันเชื้อ Covid-๑๙ (ประจำหน่วยเลือกตั้ง) จำนวน ๕๔ ป้าย (ดังรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
712 จ้างทำป้ายคัทเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครนายก ขนาด ๒.๔๐x๓.๖๐ เมตร พร้อมโครงไม้สน กระดานอัด ค่าติดตั้ง และ ตัวเลขสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ ป้าย และคัทเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครสมาชิกสภา ขนาด ๒.๔๐x๗.๒๐ เมตร พร้อมโครงไม้สน กระดานอัด ค่าติดตั้ง และ ตัวเลขสติ  24 พฤศจิกายน 2564
713 จ้างเปลี่ยนแซสซีส์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (ระยะทางปัจจุบัน ๗๐,๔๙๑ กิโลเมตร) รถบรรทุุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
714 จ้างซ่อม Computer Desktop HP (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
715 จ้างเหมาบริการจัดวางระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ประกอบด้วยระบบมิกเซอร์ , ชุดรับส่งไมโครโฟน , ติดตั้งจัดวางระบบและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ฯลฯ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
716 จ้างลงโปรแกรม notebook (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๔) พร้อมวางระบบธุรกรรมการเงินออนไลน์ และเปลี่ยน bord powersupply เครื่องพิมพ์ hp laserjet จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
717 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๐๗ จากสายบางมาศใต้หนองบัวรี ถึงสายบางมาศใต้หนองบัวรี บ้านบางมาศ,บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๒,๑๘ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมต  22 พฤศจิกายน 2564
718 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน ปากกาลูกลื่น จำนวน ๓๙๖ ด้ามๆละ ๕ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปี  22 พฤศจิกายน 2564
719 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๓๒ คน x ๓ วันๆละ ๑ มื้อๆละ ๓๕ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนต  22 พฤศจิกายน 2564
720 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๓๒ คน x ๓ วันๆละ ๒ มื้อๆละ ๓๕ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนต  18 พฤศจิกายน 2564
721 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
722 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน ปากกาลูกลื่น จำนวน ๓๙๖ ด้ามๆละ ๕ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
723 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน ปากกาลูกลื่น จำนวน ๓๙๖ ด้ามๆละ ๕ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาควมปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
724 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๓๒ คน x ๓ วันๆละ ๑ มื้อๆละ ๓๕ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
725 จ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๑๓๒ คน x ๓ วันๆละ ๑ มื้อๆละ ๖๐ บาท ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่คัดกรอง(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
726 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
727 จ้างซ่อมแอร์ไทม์ ปีที่ ๓ รถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
728 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
729 จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น อบต.รับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
730 จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น อบต.รับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
731 จ้างเหมาติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น อบต.รับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
732 ซื้ออุปกรณ์ในการร่วมจัดตั้งศูนย์พักคอยและแยกกักตัวที่ชุมชน (Community lsolation) อำเภอท่าแซะ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
733 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายหินดาษ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และถนนสายบางท่าล่าง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ม.๑๔ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
734 ซื้อเครื่องทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทำลาย (Concrete test hammer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
735 ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ขนาด ๓,๕๐๐ วัตต์ พร้อมดอกเจาะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
736 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๖ ป้าย และป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
737 ซื้อวัสดุ ใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
738 ซื้อวัสดุใช้สำหรับ รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
739 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
740 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
741 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
742 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
743 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
744 จ้างจัดทำตรายางเลือกตั้ง จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
745 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถฟาร์มแทรคเตอร์) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
746 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
747 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๑๘) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
748 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ บ้านพันวาล ๔ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  11 ตุลาคม 2564
749 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
750 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
751 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา  9 ตุลาคม 2564
752 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
753 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
754 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กันยายน 2564
755 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเคี่ยม - หาดใน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้่างละ ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ โดยวิธีคัดเลือก  29 กันยายน 2564
756 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
757 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
758 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
759 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
760 ซื้อถังขยะรีไซเคิล ขนาด ๒๐๐ ลิตร พร้อมพ่นสีโลโก้ อบต.รับร่อ และหมายเลขลำดับ จำนวน ๗๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
761 จ้างประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
762 จ้างประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
763 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนใต้-กรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๕๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตรับโค้งรวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๕ ตร.ม. หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
764 จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์ จำนวนแปลงที่ดิน ๒,๔๐๐ แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
765 ซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.สายสวนใต้-กรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๘.๕๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตรับโค้งรวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๕ ตร.ม. หมู่ที่ ๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
766 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายพันวาล-สันตินิมิตร จุดที่ ๑-๔ กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑๔,๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
767 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2564
768 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กันยายน 2564
769 จ้างซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยมและไหล่ทางถนนสายน้ำรอบ รวมพื้นที่ความเสียหาย ๘๓ ตร.ม. หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
770 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายกลุ่มชายคลอง กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และคสล.สายสันเจริญ กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
771 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายพันวาล๑ - จุดชมวิวผาเปิดใจ กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
772 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายหน้าเขา-นาสร้าง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๙๕๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๖,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
773 จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายโป่งเงาะ กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และคสล.สายบางมาศใต้-หนองบัวรี กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
774 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายคลองทรายล่าง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๙๕๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
775 จ้างซ่อมสายโทรศัพท์สำนักงาน (ห้องนายก อบต.) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
776 จ้างเปลี่ยนแซสซีส์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (ระยะทางปัจจุบัน ๗๐,๔๙๑ กิโลเมตร) รถบรรทุุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร เลขที่ครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
777 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
778 ซื้อวัสดุใบตัดเพชร ขนาด ๒๐ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
779 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
780 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
781 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
782 จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
783 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
784 จ้างประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
785 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒ มื้อๆละ ๒๕ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
786 จ้างประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
787 จ้างประกอบอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนสมรรถนะการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในยุค New Normal จำนวน ๔๐ คนๆละ ๑ มื้อๆละ ๑๐๐ บาท (จำนวน ๒ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
788 จ้างจัดทำเว็บไซด์ของ อบต.รับร่อ บริการดูแลเว็บไซด์อัพเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
789 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
790 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
791 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓๘ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
792 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
793 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
794 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประเมินผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
795 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประเมินผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
796 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
797 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประเมินผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
798 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม - หาดใน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้่างละ ๑.๐๐ เมตร  13 กันยายน 2564
799 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนเคี่ยม - หาดใน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้่างละ ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ  13 กันยายน 2564
800 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ (สมุด ปากกา) จำนวน ๘๐ ชุดๆละ ๑๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
801 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๖ ป้าย และป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
802 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๖ ป้าย และป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
803 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ , ๒๕๖๔ อย่างละ ๖ เล่ม พร้อมเข้าเล่มสันกาว รวมจำนวน ๑๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
804 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๙๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
805 ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๓) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
806 จ้างย้ายแอร์ภายในห้องพัสดุ (เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๐) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
807 จ้างเปลี่ยนแม็คซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๓,๑๗) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
808 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙ และประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
809 จ้างซ่อมปั้มน้ำประปา (ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๙) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
810 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายสตงกลาง-บางท่า กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
811 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ และใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
812 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2564
813 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ และใช้กับกระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
814 ซื้อชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
815 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้สำหรับซ่อมไฟฟ้าส่องถนนภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
816 จ้างซ่อมปั้มน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
817 จ้างซ่อมปั้ม มอเตอร์สูบน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
818 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
819 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
820 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
821 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
822 ซื้อวัสดุ (เพื่อใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
823 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
824 จ้างวางระบบธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (ห้องคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
825 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการของอบต.รับร่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
826 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถเฉพาะกิจพยาบาล ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๔๓,๗๐๗ กิโลเมตร) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
827 จ้างวางระบบธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ (ห้องคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
828 จ้างวางระบบ KTB Corporate Online จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
829 จ้างซ่อมระบบประปาบาดาลหมู่ที่ ๔ พร้อมเปลี่ยนปั้มบาดาลหมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
830 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถเฉพาะกิจพยาบาล ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๔๓,๗๐๗ กิโลเมตร) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
831 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถเฉพาะกิจพยาบาล ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๔๓,๗๐๗ กิโลเมตร) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
832 ซื้อยางนอกล้อหน้า รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (หมายเลขครุภํณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
833 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
834 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
835 ซื้อวัสดุ (เพื่อใช้กับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
836 จ้างซ่อมระบบประปาบาดาลหมู่ที่ ๔ พร้อมเปลี่ยนปั้มบาดาลหมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
837 จ้างตรวจสอบและซ่อมสายโทรศัพท์สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
838 ซื้อปั้มบาดาล ๒ HP ๑๑/๔ ๒๑ ใบพัด ๒๒๐V (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
839 จ้างซ่อมบันไดเหล็กสำหรับยืนปฏิบติงานด้านหลัง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
840 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของ ศพด.ทรัพย์นคร (ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
841 จ้างซ่อม Printer EPSON L๑๔๕๕ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๓-๐๐๓๑) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
842 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
843 จ้างซ่อม Notebook HP พร้อมลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เลขที่ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
844 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ 18 ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2564
845 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
846 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
847 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
848 ซื้อปั้มบาดาล ๒ HP ๑๑/๔ ๒๑ ใบพัด ๒๒๐V (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
849 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
850 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
851 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ และใช้กับระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
852 จ้างซ่อมปั้มมอเตอร์สูบน้ำ (ใช้ภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
853 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
854 จ้างถ่ายเอกสารแบบตรวจคัดกรองครัวเรือน (Re X Ray) ของหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๗,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
855 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๒ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๖ ท่อน หมู่ที่ ๑๖,๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
856 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
857 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา อบต.รับร่อ สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
858 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๖ ป้าย และป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
859 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๕๖ ป้าย และป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๕๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
860 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
861 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๕๐,๓๐๐ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
862 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
863 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Epson L๑๘๐๐ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๓-๐๐๓๒) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
864 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๐๗ จากสายบางมาศใต้หนองบัวรี ถึงสายบางมาศใต้หนองบัวรี บ้านบางมาศ,บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๒,๑๘ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร อง  9 สิงหาคม 2564
865 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  9 สิงหาคม 2564
866 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๐๗ จากสายบางมาศใต้หนองบัวรี ถึงสายบางมาศใต้หนองบัวรี บ้านบางมาศ,บ้างบางฝนตก หมู่ที่ ๑๒,๑๘ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๗๖๐ ตารางเมตร อง  9 สิงหาคม 2564
867 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒๐ บ้านพันวาล ๔ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  9 สิงหาคม 2564
868 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2564
869 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP-๘๓A จำนวน ๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2564
870 ซื้อแบตเตอรี่ รถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘-๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
871 ซื้อผ้าขนหนูผืนเล็ก(แบบยาว) จำนวน ๓ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
872 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
873 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้สำหรับรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
874 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
875 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
876 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
877 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
878 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
879 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
880 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
881 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
882 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 สิงหาคม 2564
883 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
884 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
885 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๘๒-๖๓-๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
886 จ้างซ่อมคอมเพรสเซอร์แอร์รถตู้ ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๐-๐๐๐๕) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
887 จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๓-๐๐๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
888 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
889 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
890 จ้างย้ายชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า (กราว) ห้องประชุม อบต.รับร่อ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
891 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
892 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ และระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
893 ซื้อหมึก Cannon ๓๒๘ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
894 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณประปาบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
895 จ้างซ่อมเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ ศพด.บ้านบางมาศเหนือ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๕๙-๖๒-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
896 จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ระบบ Windows (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
897 ซื้ออะไหล่รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
898 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๐๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
899 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
900 ซื้อปั้มหอยโข่ง WCH-๒๒๐๕S,ปั้ม CALPEDA Nm๓๒/๒๐A และปั้มบาดาล ๑.๕ HP ๑๒ ใบพัด ๒๒๐V จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
901 จ้างซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยม บ้านพันวาล4 กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๒ เมตร หมู่ที่ ๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
902 จ้างซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ ๑๑,๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
903 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2564
904 จ้างเปลี่ยนยางเทรลเลอร์ลากแบ็คโฮเล็ก (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๒-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
905 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันตินิมิตร ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2564
906 ซื้อคีย์บอร์ดและเม้าส์ (เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๐๐๕๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
907 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณประปาบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
908 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณประปาบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
909 จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณประปาบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
910 จ้างเปลี่ยนยางรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
911 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
912 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
913 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
914 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
915 จ้างตรวจเช็คระยะและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร ระยะทางปัจจุบัน ๑๒๘,๗๐๕ กิโลเมตร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
916 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
917 จ้างเช็คระบบช่วงล่างและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
918 จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
919 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๓๐๐x๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
920 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร ระยะทางปัจจุบัน ๔๐,๑๒๙ กิโลเมตร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
921 จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
922 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๕,๖๐๐ โด้สๆละ ๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
923 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มิถุนายน 2564
924 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางมาศเหนือ-บางฝนตก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒,๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
925 จ้างซ่อมระบบควบคุมหางรถบรรทุกเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘,๘๑-๑๓๓๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
926 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องกู้ชีพ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2564
927 จ้างเหมาถมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ สาย หมู่ที่ ๑๐,๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2564
928 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์สำนักงาน ทะบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร(ระยะทางปัจจุบัน ๒๑๔,๒๔๙ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
929 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
930 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาดกว้าง ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
931 ซื้อหลอดไฟหมุน BA๑๕ ๔๐W ๒๒๐V. จำนวน ๓๖ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
932 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มิถุนายน 2564
933 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๕๙-๐๐๐๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
934 ซื้อคีย์บอร์ดและเม้าส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
935 จ้างเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๘) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2564
936 ซื้อปั๊มหอยโข่ง WCH-๒๒๐๕S (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๕,๑๘) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2564
937 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔,๑๕,๑๘ และระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2564
938 จ้างเหมาสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตัวๆละ ๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
939 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มิถุนายน 2564
940 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มิถุนายน 2564
941 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๕๑,๐๙๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
942 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๑๘๒,๗๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
943 จ้างเหมาสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตัวๆละ ๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
944 จ้างเหมาสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตัวๆละ ๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
945 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๒๒ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
946 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล ๔ จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
947 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๑๖ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
948 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้น้ำบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ หมู่ที่ 7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
949 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
950 อาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๕๑,๐๙๐ กล่อง  10 มิถุนายน 2564
951 อาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๑๘๒,๗๘๐ กล่อง  10 มิถุนายน 2564
952 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
953 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน ๓๐ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
954 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๕๑ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
955 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
956 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๒๖ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
957 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๑๘ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
958 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
959 จ้างปะยาง รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
960 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายบางมาศใต้?หนองบัวรี ขนาด ๑.๘๐x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
961 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหาดใน-ดอนเคี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64001 ผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 1 เมตร หมู่ที่ 8 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
962 ซื้อเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
963 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
964 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
965 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
966 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
967 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
968 ซื้อยางรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
969 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ๔ โรงเรียน นม ยู เอช ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ จำนวน ๓๓,๘๘๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
970 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
971 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
972 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
973 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
974 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ จำนวน ๑๐,๔๖๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
975 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มิถุนายน 2564
976 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มิถุนายน 2564
977 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๗๔,๙๒๔ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2564
978 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 หมู่ที่ 12 กว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  2 มิถุนายน 2564
979 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๗๔,๙๒๔ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
980 จ้างซ่อมเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
981 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๗๔,๙๒๔ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
982 จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
983 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
984 ก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  31 พฤษภาคม 2564
985 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
986 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
987 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
988 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๘ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน หมู่ที่ ๘,๑๔,๒๒ ตำบลรับร่อ จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
989 จ้างซ่อมเครื่องมิกเซอร์ระบบขยายเสียง (ห้องประชุม) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
990 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
991 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
992 จ้างปรับปรุงท่อประปาบ้านอีแบ้ โดยวางท่อพร้อมฝังกลบท่อ PE 100 PN8 เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๐ มม. ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
993 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
994 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่ชำรุด หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
995 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
996 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๔๔,๐๐๐ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
997 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
998 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
999 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่ชำรุด จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
1000 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่ชำรุด หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
1001 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในส่วนที่ชำรุด จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
1002 จ้างเปลี่ยนถ่านกุญแจรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต 5356 ชุมพร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
1003 จ้างซ่อมหางรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
1004 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๒๒๕,๐๐๘ กิโลเมตร) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
1005 ซื้อเชือกไนล่อน จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
1006 จ้างเดินสายโทรศัพท์สำนักงาน ภายในห้องพัสดุ ระยะ ๒๐ เมตร จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
1007 จ้างซ่อมระบบเบรคและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
1008 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson ๖๖๔ (สีดำ) จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
1009 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
1010 ซื้อยางนอก รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ (๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
1011 จ้างซ่อมเหล็กจับกันตกด้านหลัง และซ่อมไฟเลี้ยวขวาด้านหลัง(อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
1012 จ้างเปลี่ยนยางนอก รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ (๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
1013 จ้างเปลี่ยนยางนอก รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ (๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
1014 จ้างเหมาบริการเดินสายแลนภายในสำนักงาน แบบร้อยท่อติดพื้น จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
1015 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
1016 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
1017 จ้างซ่อมระบบเบรคและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
1018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
1019 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
1020 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
1021 ซื้อHarddisk จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
1022 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ  29 เมษายน 2564
1023 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จัง  29 เมษายน 2564
1024 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  29 เมษายน 2564
1025 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดช  29 เมษายน 2564
1026 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซ  29 เมษายน 2564
1027 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
1028 ซื้อเจลล้างมือ ขนาด ๕๐๐ ml. จำนวน ๒ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
1029 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
1030 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
1031 ซื้อโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
1032 ซื้อเคเบิ้ลไทน์ จำนวน ๒ ถุง และเชือกใยยักษ์ ขนาด ๕ มิล จำนวน ๒.๕๔ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
1033 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถเฉพาะกิจพยาบาล ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๓๒,๓๑๑ กิโลเมตร) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
1034 ซื้อแบตเตอรี่ รถขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
1035 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๔๐x๔.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย และขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย และแผ่นสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาดเท่ากระดาษ A ๔ จำนวน ๑๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
1036 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
1037 ซื้อแบตเตอรี่ รถขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
1038 ซื้อแบตเตอรี่ รถขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
1039 ก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  21 เมษายน 2564
1040 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
1041 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน จำนวน ๑๙ ชุด พร้อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU (ห้องวิทยุ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
1042 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
1043 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดภายนอกของ ศพด.บ้านบางไม้แก้ว (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๖-๕๘-๐๐๓๕-๐๐๓๙) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
1044 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
1045 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2564
1046 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
1047 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของ ศพด.บางท่า ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
1048 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของ ศพด.บางท่า ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
1049 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
1050 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๑ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
1051 จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
1052 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
1053 ซื้อคีย์บอร์ดไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
1054 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
1055 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
1056 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
1057 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
1058 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
1059 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
1060 จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
1061 จ้างเปลี่ยนยางนอกสถานที่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
1062 จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๕-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
1063 จ้างถ่ายเอกสารการรับสมัครเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑,๓๓๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
1064 จ้างซ่อมเครื่อง Computer Desktop หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
1065 จ้างซ่อมเครื่องตบคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๓-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
1066 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
1067 ซื้อแฟลชไดรฟ์ขนาด ๓๒ GB จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
1068 ซื้อปั๊มหอยโข่ง WCM-๒๒๐๕FS (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
1069 จ้างซ่อมเครื่องตบคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๓-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
1070 จ้างซ่อมเครื่องตบคอนกรีต หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๓-๕๗-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
1071 ซื้อสายวายจี้คอนกรีต (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๔-๕๗-๐๐๑ และ ๐๖๔-๕๗-๐๐๒) จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
1072 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน,ท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน,ท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
1073 จ้างซ่อมประตูสำนักงานด้านหน้า (ซ้าย) ไม่สามารถเปิด-ปิดได้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
1074 ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ ๑๔,๑๖,๑๘ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
1075 จ้างทำแพสำหรับวางเครื่องสูบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
1076 จ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมประชาคมตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
1077 จ้างปะยางในล้อหลังด้านขวา รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร (ครุภัณฑ์หมายเลข ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๑) จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
1078 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๖-๐๐๐๑) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
1079 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
1080 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
1081 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
1082 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e  17 มีนาคม 2564
1083 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  17 มีนาคม 2564
1084 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  17 มีนาคม 2564
1085 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  17 มีนาคม 2564
1086 ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
1087 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
1088 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
1089 ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
1090 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
1091 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
1092 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
1093 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
1094 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๑๔ รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
1095 ซื้อวัสดุสำหรับทำแพดูดน้ำประปา หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
1096 ซื้อวัสดุสำหรับทำแพดูดน้ำประปา หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
1097 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
1098 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
1099 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
1100 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
1101 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
1102 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
1103 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
1104 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๗๕ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
1105 ซื้อหลักตอกแบบเหล็ก จำนวน ๔๕๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
1106 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกควนดินแดง-สำนักสงฆ์ควนดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๒๘ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
1107 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
1108 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
1109 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาด ๑.๘๐x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
1110 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายพรุระกำ ขนาด ๑.๘๐x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
1111 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
1112 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
1113 จ้างย้ายคู่สายโทรศัพท์จากห้องพัสดุไปยังห้องนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
1114 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
1115 จ้างซ่อม Computer Desktop HP ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
1116 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
1117 ก่อสร้างหอกระจายข่าว(ชนิดไร้สาย) หมู่ที่ ๑-๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๓ จุด  2 มีนาคม 2564
1118 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e  25 กุมภาพันธ์ 2564
1119 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  25 กุมภาพันธ์ 2564
1120 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  25 กุมภาพันธ์ 2564
1121 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd  25 กุมภาพันธ์ 2564
1122 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e  25 กุมภาพันธ์ 2564
1123 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  25 กุมภาพันธ์ 2564
1124 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2564
1125 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2564
1126 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  24 กุมภาพันธ์ 2564
1127 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายกลุ่มเนินสวรรค์ ขนาด ๑.๘๐x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
1128 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก  24 กุมภาพันธ์ 2564
1129 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๘๑ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่  22 กุมภาพันธ์ 2564
1130 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
1131 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน , ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๙ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
1132 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
1133 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๕๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลร  22 กุมภาพันธ์ 2564
1134 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP๘๓A และหมึกเติม Epson L๑๘๐๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
1135 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๘๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๘  22 กุมภาพันธ์ 2564
1136 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๓๓ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที  22 กุมภาพันธ์ 2564
1137 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ห  22 กุมภาพันธ์ 2564
1138 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
1139 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
1140 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๒) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
1141 ซื้อรถกวาดถนนแบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
1142 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
1143 จ้างตรวจเช็คระบบเบรคพร้อมเช็คสภาพทั่วไป ระยะทางปัจจุบัน ๖๙,๐๗๔ กิโลเมตร รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๐-๐๐๐๒) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
1144 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
1145 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
1146 ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
1147 ซื้อปั๊มบาดาล ๒HP ๑๖ ใบพัด ๒๒๐V จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
1148 จ้างซ่อม Printer m ๒๒๕dw (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๕๙-๐๐๐๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
1149 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
1150 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
1151 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
1152 จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูลของ อบต.รับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
1153 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายมารวย ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
1154 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
1155 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๓) จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
1156 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายหน้าเขา ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
1157 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่  8 กุมภาพันธ์ 2564
1158 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  8 กุมภาพันธ์ 2564
1159 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนเคี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
1160 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2564
1161 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๗๕ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ  4 กุมภาพันธ์ 2564
1162 ซื้อท่อ PE ๑๐๐ PN ๘ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๐ มม. ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร เพื่อปรับปรุงระบบท่อประปาบ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
1163 ซื้อแบบหล่อถนนคอนกรีตแบบสองหน้า ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๒๐ x ๓.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
1164 จ้างเปลี่ยน Hard Disk,Ram พร้อมลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๗) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
1165 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ของ ศพด.บ้านพันวาล๔ (ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๕) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
1166 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
1167 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๕๘ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
1168 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
1169 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๓๕ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
1170 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๒๓ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
1171 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๓๖ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
1172 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
1173 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๕๕ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
1174 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศ จำนวน ๓๒ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
1175 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๓๔ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
1176 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๒๖ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๗๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
1177 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มกราคม 2564
1178 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มกราคม 2564
1179 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มกราคม 2564
1180 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มกราคม 2564
1181 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
1182 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถตู้ ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
1183 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่  27 มกราคม 2564
1184 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  27 มกราคม 2564
1185 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin  27 มกราคม 2564
1186 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่  27 มกราคม 2564
1187 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
1188 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
1189 ซื้อธงชาติ ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๕๐ ผืน และธง ภปร.ขนาด ๖๐ x ๙๐ เซนติเมตร จำนวน ๕๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
1190 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
1191 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
1192 จ้างซ่อมแซมคอท่อเหลี่ยม คสล.กลุ่มห้วยทรายขาว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึก ๒ เมตร หมู่ที่ ๑๐,๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
1193 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
1194 จ้างเปลี่ยนโช๊คหน้าด้านซ้าย รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
1195 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
1196 ซื้อแบตเตอรี่ รถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
1197 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
1198 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
1199 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกควนดินแดง-สำนักสงฆ์ควนดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๒๘ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิ  25 มกราคม 2564
1200 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลรับร่  25 มกราคม 2564
1201 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู  25 มกราคม 2564
1202 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๙,๒๓ ตำ  25 มกราคม 2564
1203 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับ  25 มกราคม 2564
1204 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
1205 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
1206 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
1207 จ้างเหมาซ่อมรางน้ำฝนอาคารสำนักงานกองช่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
1208 จ้างเหมาติดตั้งรางน้ำและเดินสายไฟฟ้า ห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
1209 ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๙ ศูนย์(ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
1210 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๗๕ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ  21 มกราคม 2564
1211 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๗๕ เมตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ  21 มกราคม 2564
1212 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มกราคม 2564
1213 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๐๐๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
1214 จ้างติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ติดรถพยาบาล (รถตู้) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานที่ กพฉ.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
1215 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำรอบ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 มกราคม 2564
1216 ซื้อถ่านขนาด D จำนวน ๒ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
1217 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
1218 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
1219 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
1220 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทางยาว ๕๗๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ  19 มกราคม 2564
1221 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๗ ท่อน และท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
1222 จ้างทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ขนาด ๑.๒๐x๕.๙๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย และขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
1223 จ้างทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ขนาด ๑.๒๐x๕.๙๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย และขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
1224 จ้างทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ขนาด ๑.๒๐x๕.๙๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย และขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
1225 จ้างทำป้ายไวนิล จุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ขนาด ๑.๒๐x๕.๙๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย และขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
1226 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
1227 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
1228 จ้างเช่าเต็นท์โดม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐ ตรม.จำนวน ๑ จุด ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
1229 จ้างเช่าเต็นท์โดม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐ ตรม.จำนวน ๑ จุด ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
1230 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
1231 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับประชุมประชาคมระดับตำบล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
1232 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๒๐๕,๐๐๑ กิโลเมตร) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
1233 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการขอใช้พื้นที่ป่า จำนวน ๑๘๐ เล่ม และถ่ายเอกสาร ขอใช้พื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ จำนวน ๑,๖๗๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
1234 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่ที่ ๑๐ ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
1235 จ้างขุดลอกหน้าฝายซอยเก้าหลัง ม.๑๔ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ดินขุดลึกเฉลี่ย ๔ เมตร ความลึกสุทธิ ๔ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
1236 จ้างขุดลอกสระน้ำบ้านสันกำแพง๑(จุดที่ ๓) ขนาดกว้าง ๕๒ เมตร ยาว ๙๓ เมตร ดินขุดลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ความลึกสุทธิ ๕ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๘๕๗ ลบ.ม. หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
1237 จ้างขุดลอกสระน้ำบ้านสันกำแพง๑(จุดที่ ๒) ขนาดกว้าง ๕๒ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ดินขุดลึกเฉลี่ย ๓.๕ เมตร ความลึกสุทธิ ๕ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๔.๖๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
1238 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
1239 จ้างขุดลอกสระน้ำบ้านสันกำแพง๑(จุดที่ ๑) ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ดินขุดลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ความลึกสุทธิ ๕ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๙ ลบ.ม. หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
1240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังเขา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
1241 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกควนดินแดง-สำนักสงฆ์ควนดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๒๘ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
1242 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกควนดินแดง-สำนักสงฆ์ควนดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๒๘ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
1243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
1244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังเขา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
1245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
1246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
1247 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๑๘๓,๐๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
1248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังเขา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
1249 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๕๘,๓๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
1250 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๑๘๓,๐๔๐ กล่อง  12 มกราคม 2564
1251 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๑-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
1252 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๑๘๓,๐๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
1253 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
1254 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
1255 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกควนดินแดง-สำนักสงฆ์ควนดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๒๘ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ  11 มกราคม 2564
1256 จ้างซ่อมหลังคา (กันสาด) อาคารสำนักงาน อบต.รับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
1257 ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๑๘๓,๐๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
1258 ซื้อตัวส่งอินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
1259 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๒-๕๔-๐๐๐๑) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
1260 จ้างเช่าเต็นท์โดม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐ ตรม.จำนวน ๑ จุด ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
1261 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
1262 จ้างทำประกันภัยชั้น ๑ คราวละ ๑ ปี หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
1263 จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
1264 จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
1265 จ้างทำประกันภัยชั้น ๑ คราวละ ๑ ปี หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๔๙๙ ชุมพร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
1266 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
1267 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่ที่ ๘) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
1268 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
1269 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
1270 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถพยาบาล (รถตู้) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
1271 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๒๑,๐๑๔ กิโลเมตร) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
1272 จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
1273 จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
1274 จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
1275 จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
1276 จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
1277 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
1278 จ้างทำประกันภัยชั้น ๑ คราวละ ๑ ปี หมายเลขทะเบียน กฉ ๒๔๙๙ ชุมพร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
1279 จ้างเหมาบริการคนงานประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดแตง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
1280 จ้างซ่อมเครื่องส่งสัญญาณกล้องวงจรปิด ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๐๔๖๐๑๒๐๐๐๐๗๙ ของ ศพด.สตงท่าสำราญ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
1281 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
1282 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๔ ของ ศพด.สตงท่าสำราญ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
1283 จ้างทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ แก่รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยจัดทำคราวละ ๑ ปี จำนวน ๒๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
1284 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro MFP M๒๒๕dw (ภัณฑ์หมายเลข ๔๘๒-๕๙-๐๐๐๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
1285 จ้างทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ แก่รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยจัดทำคราวละ ๑ ปี จำนวน ๒๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
1286 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro MFP M๒๒๕dw (ภัณฑ์หมายเลข ๔๘๒-๕๙-๐๐๐๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
1287 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
1288 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
1289 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
1290 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet Pro MFP M๒๒๕dw (ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๘๒-๕๙-๐๐๐๗) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
1291 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
1292 จ้างซ่อมสายโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
1293 จ้างเหมาจัดรถแห่เทิดพระเกียรติฯงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
1294 จ้างซ่อม Computer Desktop HP ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
1295 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายหาดใน-ช่องพงษ์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
1296 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป ครบเช็คระยะทาง ๓๙,๖๗๕ กิโลเมตร รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
1297 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
1298 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางเกตุ-บางฝนตก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
1299 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป ครบเช็คระยะทาง ๓๙,๖๗๕ กิโลเมตร รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
1300 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
1301 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป ครบเช็คระยะทาง ๓๙,๖๗๕ กิโลเมตร รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
1302 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ขนาด ๒.๐๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
1303 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ขนาด ๒.๐๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
1304 จ้างซ่อม Computer Desktop HP ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๒ (ห้องกู้ชีพ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
1305 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ขนาด ๒.๐๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
1306 จ้างทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ แก่รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยจัดทำคราวละ ๑ ปี จำนวน ๒๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
1307 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ขนาด ๒.๐๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
1308 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ขนาด ๒.๐๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
1309 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
1310 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้-หนองบัวรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 ธันวาคม 2563
1311 จ้างเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๔) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
1312 ซื้อชั้นวางของ ขนาด ๘๐x๔๐x๘๑ cm. จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
1313 จ้างเปลี่ยนคอนเดนเซอร์สตาร์ท (ประปาหมู่ที่ ๑๘ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
1314 จ้างเปลี่ยนคอนเดนเซอร์สตาร์ท (ประปาหมู่ที่ ๑๘ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
1315 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๒๑,๐๑๔ กิโลเมตร) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
1316 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถพยาบาล (รถตู้) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
1317 จ้างเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๑๘) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
1318 จ้างเปลี่ยนคอนเดนเซอร์สตาร์ท (ประปาหมู่ที่ ๑๘ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
1319 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
1320 จ้างเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๑๗) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
1321 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
1322 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
1323 อาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๕๘,๓๗๐ กล่อง  1 ธันวาคม 2563
1324 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๔๐,๓๖๕ กิโลเมตร) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
1325 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
1326 ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
1327 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
1328 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
1329 จ้างเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
1330 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
1331 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมชื่อหน่วยงาน ใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
1332 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมชื่อหน่วยงาน ใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
1333 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
1334 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Epson L๑๘๐๐ , HP๘๓A จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
1335 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
1336 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
1337 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
1338 จ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ คนๆละ ๑ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
1339 จ้างลงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๔) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
1340 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
1341 ซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
1342 ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
1343 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
1344 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
1345 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายทรายอ่อน-น้ำใส กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
1346 ซื้อเสื้อปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
1347 ซื้ออุปกรณ์ฝึกภาคสนาม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาภัยพิบัติ (การป้องกันไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (น้ำมันเบนซิน,ฟางก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
1348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้-หนองบัวรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
1349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้-หนองบัวรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พฤศจิกายน 2563
1350 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๙) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
1351 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
1352 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
1353 ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
1354 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
1355 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
1356 ซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
1357 ซื้อตู้บานเลื่อนทรงสูง ๔ ฟุต ขนาด ๑๒๐X๔๕.๗๐X๑๘๓ cm. จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
1358 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางไม้แก้วบน-คลองหาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๕,๒๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
1359 จ้างเปลี่ยนยางหางพ่วงถังน้ำ (ใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพรและรถบรรทุก ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
1360 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
1361 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
1362 จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
1363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้-หนองบัวรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  6 พฤศจิกายน 2563
1364 ซื้อยางนอกล้อหน้า-ล้อหลัง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
1365 จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
1366 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
1367 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร (ระยะทางปัจจุบัน ๖๓,๐๖๑ กิโลเมตร) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
1368 จ้างทำแผ่นป้ายทะเบียนรถกันน้ำ จำนวน ๔ แผ่น (สำหรับรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
1369 ซื้อวัสดุประปา(ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
1370 จ้างลงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๑๙) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
1371 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
1372 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook asus หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
1373 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายกลุ่มเนินสวรรค์ ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่องทาง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  29 ตุลาคม 2563
1374 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ(แบบธรรมดา)  29 ตุลาคม 2563
1375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2563
1376 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังเขา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2563
1377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2563
1378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2563
1379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังเขา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ตุลาคม 2563
1380 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
1381 จ้างเช็คสวิตซ์ OL พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
1382 จ้างปะยางในล้อหน้าด้านซ้าย จำนวน ๑ เส้น รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
1383 จ้างเช็คสวิตซ์ OL พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
1384 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมชื่อหน่วยงาน ใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
1385 จ้างเช็คสวิตซ์ OL พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
1386 จ้างเช็คสวิตซ์ OL พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
1387 จ้างเช็คสวิตซ์ OL พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
1388 จ้างปะยางในล้อหน้าด้านซ้าย จำนวน ๑ เส้น รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
1389 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร พร้อมชื่อหน่วยงาน ใช้ในกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
1390 จ้างเปลี่ยนยางหางพ่วงถังน้ำ (ใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพรและรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
1391 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
1392 จ้างเปลี่ยนยางหางพ่วงถังน้ำ (ใช้สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพรและรถบรรทุก ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
1393 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางมาศเหนือ-บางฝนตก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
1394 จ้างซ่อมเทรลเลอร์ลากรถแบ็คโฮเล็ก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
1395 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64007 สายบางมาศใต้-หนองบัวรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ กว้าง ๖ เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  7 ตุลาคม 2563
1396 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถฟาร์มแทรคเตอร์) ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
1397 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน (นางอัมภา ดาลา) จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1398 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน (นางสาวเพ็ญฤดี นพเก้า) จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1399 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1400 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถฟาร์มแทรคเตอร์) ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1401 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๒ เดือนๆละ 30 ถัง (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือน กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1402 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถฟาร์มแทรคเตอร์) ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1403 จ้างเหมาผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑ อัตรา (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1404 จ้างจ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน ๑ อัตรา (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1405 จ้างจ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน ๑ อัตรา (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1406 จ้างจ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน ๑ อัตรา (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
1407 จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ตามแบบที่ อบต.กำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
1408 ซื้อพัดลมติดผนัง ยี่ห้อ Hatari ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๖๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
1409 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง (จุดที่๓) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
1410 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหว  23 กันยายน 2563
1411 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชบำรุงสุข ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุ  23 กันยายน 2563
1412 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง (จุดที่๒) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๗๑ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
1413 จ้างเข้าเล่มแบบประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ชนิดบาง จำนวน ๓ เล่ม และชนิดหนา จำนวน ๓ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
1414 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง(จุดที่๓) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๐ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
1415 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง(จุดที่๒) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๗๑ เมตร หมู่ที่ ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
1416 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายพันวาล 4-5 กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
1417 จ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน ๑ อัตรา (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
1418 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
1419 จ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน ๑ อัตรา (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
1420 จ้างเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
1421 ซื้อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) จำนวน ๘ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
1422 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.64002 สายสวนใต้-กรายทอง หมู่ที่ 6 ช่วงที่1 ตำบลรับร่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจ  17 กันยายน 2563
1423 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบงานประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒ และใช้ทั่วไปกับระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
1424 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ เล่มเล็กจำนวน ๒๐ เล่ม และเล่มใหญ่จำนวน ๔ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
1425 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายบางมาศใต้-หนองบัวรี(จุดที่๑) ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
1426 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่ที่ ๑๒,๑๘) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
1427 จ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน ๑ อัตรา (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
1428 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๑๑๑,๔๖๖ กิโลเมตร) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
1429 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน ขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน หมู่ที่ ๑๖,๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
1430 จ้างเหมาพนักงานประจำรถกู้ชีพ จำนวน ๑ อัตรา (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
1431 จ้างถ่ายเอกสารโครงการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
1432 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายบางมาศใต้-หนองบัวรี(จุดที่๓) ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
1433 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายบางมาศใต้-หนองบัวรี(จุดที่๒) ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
1434 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
1435 จ้างเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๓) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
1436 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
1437 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
1438 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายบางมาศใต้-หนองบัวรี(จุดที่๕) ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
1439 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายบางมาศใต้-หนองบัวรี(จุดที่๖) ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
1440 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1441 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1442 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายทรายอ่อน-น้ำใส กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1443 จ้างเดินสายไฟพร้อมติดตั้งปลั๊กไฟของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1444 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ M ๒๒๕ (Fuji) จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1445 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในอาคาร ศพด.บ้านดอนเคี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1446 ซื้อวัสดุประปา (สารส้ม) ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓,๘,๙,๑๓,๑๔,๑๖ จำนวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1447 ซื้อยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1448 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายบางมาศใต้-หนองบัวรี(จุดที่๔) ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
1449 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
1450 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายราชวัง-น้ำใส กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
1451 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
1452 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
1453 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
1454 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
1455 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๘ ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
1456 จ้างซ่อมกล้องและเปลี่ยนสายกล้องวงจรปิด ศพด.สาวดอย จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
1457 จ้างซ่อมกล้องและเปลี่ยนสายกล้องวงจรปิด ศพด.สาวดอย จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
1458 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
1459 จ้างจัดทำเว็บไซด์ของ อบต.รับร่อ บริการดูแลเว็บไซด์อัพเดท เปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอด ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
1460 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
1461 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายพันวาล1-ครบุรี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑,๑๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
1462 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson (ดำ,สี) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1463 ซื้อสายชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น AUSU X ๕๕๐ D จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1464 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson ๖๖๔ (ดำ,สี) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1465 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชบำรุงสุข ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ  31 สิงหาคม 2563
1466 จ้างซ่อมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (สำหรับล้างรถ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1467 ซื้อสายชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น AUSU X ๕๕๐ D จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1468 ซื้อสายชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รุ่น AUSU X ๕๕๐ D จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1469 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  31 สิงหาคม 2563
1470 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
1471 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ 18 ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ 18 ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
1473 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
1474 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
1475 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
1476 จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน ๘ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
1477 ซื้อโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
1478 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
1479 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
1480 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
1481 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายสตง-พันวาล๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๒๐,๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
1482 จ้างซ่อมมอเตอร์ ประปาหมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
1483 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองช่าง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๔) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
1484 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ASUS (กองช่าง ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๑) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
1485 จ้างพันมอเตอร์ไหม้ (ประปาหมู๋ที่ ๑๘) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
1486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ 18 ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2563
1487 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1488 จ้างทำป้ายทะเบียนรถสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1489 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
1490 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด ๒๐x๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
1491 จ้างถ่ายเอกสารขอตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง จำนวน ๑,๒๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
1492 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1493 จ้างเดินสายโทรศัพท์ภายนอกอาคารพร้อมติดตั้ง (ไปห้องกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
1494 ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ 18 ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  18 สิงหาคม 2563
1495 จ้างเปลี่ยนถังน้ำมันและแกนโลหะชุดอุปกรณ์ดันขยะ รถบรรทุกขยะ ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
1496 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
1497 จ้างทำชั้นวางติดผนังเครื่องสำรองไฟสำหรับโทรทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1498 จ้างเปลี่ยนแมคซีลปั้ม (ประปาหมู่ที่ ๑๐) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1499 จ้างลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1500 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1501 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1502 ซื้อวัสดุประปา (ใช้สำหรับระบบงานประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘,๑๘) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1503 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้สำหรับซ่อมไฟฟ้าส่องถนนภายในพื้นที่ตำบลรับร่อ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1504 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิดของ ศพด.บางท่า จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
1505 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง(จุดที่๑) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
1506 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
1507 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชบำรุงสุข ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
1508 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
1509 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันกำแพง(จุดที่๑) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
1510 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชบำรุงสุข ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
1511 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐ คนๆละ ๑๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
1512 ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐ คนๆละ ๑๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
1513 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขนาด ๓.๐๐x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
1514 จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๗๙ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
1515 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ รร.๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๓ ของ ศพด.บางท่า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
1516 จ้างซ่อมกล้องและเปลี่ยนสายกล้องวงจรปิด ศพด.สาวดอย จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
1517 ซื้อหินคลุกพร้อมค่าขนส่งเพื่อซ่อมแซมถนนสายสันเจริญ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
1518 ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 453 คนๆละ 200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
1519 ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
1520 จ้างซ่อมปั๊มน้ำของ ศพด.บ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
1521 ซื้อแบตเตอรี่รถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
1522 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับประปาหมู่ที่ ๑๐ ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
1523 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๑๔๕,๒๓๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
1524 ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๔๒,๑๗๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
1525 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
1526 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
1527 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
1528 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแตง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2563
1529 จ้างทำป้ายอิ้งค์เจ็ทพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ ป้ายและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
1530 ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
1531 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
1532 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขนาด ๑.๒๐x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
1533 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
1534 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๘,๐๐๐ โด้ส ราคาโด้สละ ๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
1535 ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ lnkjet tank จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
1536 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
1537 ซื้อโครงหลังคารถกระบะ(ตู้ทึบ)พร้อมชั้นวางของ รถยนต์สำนักงาน บม 4850 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
1538 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ขนาด A3 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
1539 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
1540 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1541 ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnkjet tank) ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1542 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1543 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1544 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ,เครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ขนาด A3 จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1545 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (การศึกษา) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1546 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1547 ซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ lnkjet tank จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1548 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (การศึกษา) จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1549 ซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (lnkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
1550 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
1551 จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
1552 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๗ และลงโปรแกรมระบบปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๕๙-๐๐๒๕ กองคลัง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
1553 ซื้อสเปรย์ปรับอากาศ (กลิ่นส้ม) จำนวน ๖ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
1554 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
1555 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ใช้สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าส่องถนนภายในพื้นที่ตำบลรับร่อ) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
1556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2563
1557 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองสตง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ด้านหน้าสูง ๑.๕๐ เมตร ด้านหลังสูง ๔ เมตร หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กรกฎาคม 2563
1558 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับระบบประปาภายในตำบลรับร่อ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
1559 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
1560 ซื้อยางรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
1561 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  13 กรกฎาคม 2563
1562 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
1563 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่  13 กรกฎาคม 2563
1564 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
1565 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับประปาหมู่ที่ ๑๐) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
1566 จ้างทำแพสูบน้ำพร้อมติดตั้งปั้มน้ำประปา หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
1567 ซื้อวัสดุประปา (ประปาหมู่ที่ ๑๓) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
1568 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแตง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
1569 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
1570 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
1571 ซื้อวัสดุประปา (ประปาหมู่ที่ ๑๙) จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
1572 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแตง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
1573 จ้างเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแรงสูง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
1574 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเคี่ยม-หาดใน ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
1575 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ งานดินตัดพื้นที่ ๕,๐๑๑.๑๑ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร งานดินถมพื้นที่ ๕,๖๘๐.๘๗ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๑ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
1576 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
1577 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล-สันตินิมิตร ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
1578 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
1579 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
1580 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
1581 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายหาดใน-ดอนเคี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
1582 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายหาดใน-ดอนเคี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
1583 จ้างเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
1584 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายหาดใน-ดอนเคี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
1585 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายหาดใน-ดอนเคี่ยม ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
1586 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ นม ยู เอช ที ขนาด 200 ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๑๔๕,๒๓๓ กล่อง  30 มิถุนายน 2563
1587 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาวดอย จำนวน ๑๓๓ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
1588 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดใน จำนวน ๓๕ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
1589 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสตงท่าสำราญ จำนวน ๒๐ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
1590 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน จำนวน ๔๒,๑๗๔ กล่อง  30 มิถุนายน 2563
1591 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
1592 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองสตง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ด้านหน้าสูง ๑.๕๐ เมตร ด้านหลังสูง ๔ เมตร หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มิถุนายน 2563
1593 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองสตง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ด้านหน้าสูง ๑.๕๐ เมตร ด้านหลังสูง ๔ เมตร หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มิถุนายน 2563
1594 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไม้แก้ว จำนวน ๔๙ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
1595 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า จำนวน ๓๔ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
1596 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเคี่ยม จำนวน ๑๗ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
1597 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมาศเหนือ จำนวน ๓๒ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
1598 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรัพย์นคร จำนวน ๕๖ คนๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๒๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
1599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มิถุนายน 2563
1600 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มิถุนายน 2563
1601 ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
1602 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
1603 ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
1604 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๖ ท่อน หมู่ที่ ๘,๑๐,๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
1605 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับท่อส่งน้ำประปาหมู่ที่ ๕) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
1606 ซื้อวัสดุประปา (ใช้กับประปาหมู่ที่ ๒,๑๖,๑๙) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
1607 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินเรือ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนชบ กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
1608 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแตง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มิถุนายน 2563
1609 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มิถุนายน 2563
1610 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางมาศ-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนชบ กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
1611 ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
1612 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มิถุนายน 2563
1613 ก่อสร้างผนังกันตลิ่งคลองสตง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ด้านหน้าสูง ๑.๕๐ เมตร ด้านหลังสูง ๔ เมตร หมู่ที่ ๒๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  24 มิถุนายน 2563
1614 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
1615 จ้างซ่อมตู้จ่าย Internet ระหว่างอาคาร (ฟ้าผ่าเสียหาย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
1616 จ้างติดตั้งระบบ tp-ling Wi-Fi Router (ห้องกู้ชีพ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
1617 จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๓ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
1618 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  23 มิถุนายน 2563
1619 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  23 มิถุนายน 2563
1620 จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๓ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
1621 จ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕ คนๆละ ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
1622 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
1623 ซื้อยางรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
1624 จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๓ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
1625 จ้างเปลี่ยนยาง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
1626 จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕ คนๆละ ๔ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
1627 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  19 มิถุนายน 2563
1628 จ้างเปลี่ยนยางเทรลเลอร์ลากรถแบ็คโฮเล็ก ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
1629 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวน1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  19 มิถุนายน 2563
1630 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
1631 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพละบางเกตุ-บางฝนตก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  19 มิถุนายน 2563
1632 ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  19 มิถุนายน 2563
1633 จ้างเปลี่ยนยางเทรลเลอร์ลากรถแบ็คโฮเล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
1634 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป รถทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๙๙,๗๕๑ กิโลเมตร) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2563
1635 ซื้อไดโว่ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว (ใช้กับระบบประปาเพื่อการเกษตรบ้านอีแบ้ หมู่ที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2563
1636 ซื้อยางใน-ยางนอก รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2563
1637 จ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อ-อัดจารบี รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๑ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2563
1638 จ้างเปลี่ยนก้ามเบรกหลัง ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2563
1639 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
1640 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU (พร้อมขาเหล็กแขวนคอนเด็นซิ่งและอุปกรณ์รางครอบท่อ) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
1641 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๙ รายการ (ใช้กับประปาหมู่บ้านภายในตำบลรับร่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
1642 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
1643 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังเขา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มิถุนายน 2563
1644 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มิถุนายน 2563
1645 จ้างเปลี่ยนยางนอก รถตู้บริการสาธารณะ ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
1646 ซื้อหลอดไฟนีออน ๑๘ w.จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
1647 ซื้อคีย์บอร์ดและเม้าส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
1648 ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนสายบางมาศใต้-หนองบัวรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๑๐ จุด ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
1649 จ้างเปลี่ยนยางนอก รถตู้บริการสาธารณะ ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
1650 จ้างเปลี่ยนยางนอก รถตู้บริการสาธารณะ ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
1651 จ้างซ่อมล้อแม็กซ์ รถตู้บริการสาธารณะ ทะเบียน นข ๒๐๒๕ ชุมพร จำนวน ๔ วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
1652 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแตง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  12 มิถุนายน 2563
1653 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไป ครบเช็คระยะทาง ๒๙,๘๐๐ กิโลเมตร รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กต ๕๓๕๖ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
1654 จ้างซ่อมระบบประปาเพื่อการเกษตรบ้านอีแบ้ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
1655 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแตง ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มิถุนายน 2563
1656 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
1657 จ้างปริ้นแบบ A๓ และสแกนไฟล์ PDF จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
1658 จ้างซ่อมหลังคาบริเวณตะเข้สัน (อาคารสำนักงาน อบต.รับร่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
1659 จ้างซ่อมปั้มน้ำประปา หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
1660 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๕๖-๐๐๑๖ กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
1661 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
1662 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
1663 จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มิถุนายน 2563
1664 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
1665 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
1666 จ้างซ่อมโทรศัพท์สำนักงาน (ตู้สาขา) พร้อมวางระบบคู่สาย ๘ หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
1667 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มิถุนายน 2563
1668 จ้างซ่อม Computer Desktop (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๔-๐๐๑๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มิถุนายน 2563
1669 จ้างปรับปรุงอาคารห้องกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.รับร่อ(ห้องน้ำ-ห้องส้วม) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
1670 จ้างซ่อมล้อแม็กซ์ รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๔ วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
1671 จ้างเปลี่ยนยางนอก รถเฉพาะกิจ (พยาบาล) ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
1672 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศ-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  27 พฤษภาคม 2563
1673 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินเรือ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่  27 พฤษภาคม 2563
1674 จ้างซ่อมเทรลเลอร์ลากรถแบ็คโฮเล็ก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
1675 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
1676 จ้างซ่อมรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
1677 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
1678 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 พฤษภาคม 2563
1679 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
1680 ซื้อถ่าน ๙ v. จำนวน ๗ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
1681 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังเขา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2563
1682 จ้างเช็คระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนน้ำมัน แตรรถ พร้อมเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
1683 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังเขา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2563
1684 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
1685 จ้างขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำนาและทำสวนของเกษตรกร ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๙๐ เมตร ดินขุดความลึกสุทธิ ๖ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๑๔๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑,๔,๕,๖,๗,๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
1686 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
1687 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
1688 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายโป่งเงาะ ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
1689 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
1690 จ้างเช็คระบบไฟและสวิทซ์ปิด-เปิด รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
1691 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
1692 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
1693 จ้างซ่อมหัวพิมพ์และชุดระบบซับน้ำหมึก (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
1694 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
1695 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
1696 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
1697 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
1698 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
1699 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
1700 จ้างเปลี่ยนยางเทรลเลอร์ลากรถแบ็คโฮเล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
1701 จ้างเปลี่ยนยางรถเทรลเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
1702 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านพันวาล๒ ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 พฤษภาคม 2563
1703 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายหินเข้ ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
1704 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
1705 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
1706 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
1707 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
1708 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
1709 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแตง ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
1710 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแตง ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
1711 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
1712 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๒๒๕๑ ชุมพร จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
1713 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
1714 จ้างเช็คระบบไฟและสวิทซ์ปิด-เปิด รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
1715 จ้างเช็คระบบไฟและสวิทซ์ปิด-เปิด รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
1716 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินเรือ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่  12 พฤษภาคม 2563
1717 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินเรือ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่  12 พฤษภาคม 2563
1718 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านหลังเขา ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
1719 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
1720 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
1721 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศ-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  12 พฤษภาคม 2563
1722 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศ-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.  12 พฤษภาคม 2563
1723 ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
1724 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค (น้ำมันปาล์ม ขนาด ๑ ลิตร) จำนวน ๔๘๑ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
1725 ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ จำนวน ๔๘๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
1726 จ้างซ่อมระบบเสียงตามสาย (ห้องวิทยุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
1727 จ้างปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
1728 วัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหินเรือ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  7 พฤษภาคม 2563
1729 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบางฝนตก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
1730 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
1731 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
1732 จ้างซ่อมไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
1733 ซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
1734 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
1735 จ้างซ่อมไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
1736 จ้างซ่อมไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
1737 ซื้อแฟ้มแขวน(สีเขียวอ่อน) จำนวน ๑,๕๐๐ แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
1738 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดแตง ตามแบบมาตรฐานทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 พฤษภาคม 2563
1739 จ้างเหมาบริการ เต็นท์โดม พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐ ตรม.จำนวน ๗ จุด ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
1740 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
1741 ซื้อวัสดุใช้สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
1742 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
1743 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
1744 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน ทะเบียน ถข ๔๘ ชุมพร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
1745 จ้างเปลี่ยนยางรถเกลี่ยดินล้อหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๔ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
1746 ซื้อเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
1747 ซื้อเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
1748 ซื้อเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
1749 ซื้อเครื่องวัดไข้อินฟราเรด จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
1750 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๐๐ x ๒๐๐ ซม. จุดที่ ๑ - ๗ จุดคัดกรอง (Covid -๑๙ ) จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
1751 จ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน บม ๔๘๕๐ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
1752 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
1753 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ ๒๕๖๓ ชุมพร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
1754 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพันวาล 4 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
1755 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สตงท่าสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
1756 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดใน องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
1757 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กทรัพย์นคร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
1758 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางท่า องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
1759 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บางไม้แก้วประชาสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบล รับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
1760 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางมาด องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
1761 ซื้อเครื่องวัดไข้อินฟราเรด หน้ากากอนามัย และถุงมืออนามัย(ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
1762 ซื้อเปลตักแบบสอดด้านข้าง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
1763 จ้างซ่อม Notebook HP CQ๔๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
1764 ซื้อเจลล้างมือ ขนาด ๕๐๐ ml. จำนวน ๒๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
1765 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กค ๒๔๓๒ ชุมพร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
1766 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
1767 จ้างขุดลอกสระน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ดินขุดลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ความลึกสุทธิ ๔ เมตรหรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
1768 จ้างเช็คระบบเบรค พร้อมเช็คสภาพทั่วไป รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
1769 จ้างซ่อม Computer Desktop HP (ห้อง GPS แผนที่) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
1770 จ้างซ่อม Notebook HP CQ๔๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
1771 ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
1772 จ้างซ่อม Notebook HP CQ๔๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
1773 จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
1774 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
1775 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
1776 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ขนาด ๑.๑๐ เมตร x ๑.๙๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
1777 จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายบางเกตุ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
1778 จ้างวางท่อ PE๑๐๐PN๘ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม.รวมระยะทาง ๖,๙๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒,๙,๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
1779 จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพันวาล๑-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่  14 เมษายน 2563
1780 ซื้อเครื่องวัดไข้อินฟราเรด หน้ากากอนามัย และถุงมืออนามัย(ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
1781 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.  13 เมษายน 2563
1782 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ  13 เมษายน 2563
1783 จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๔๗๒ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
1784 ซื้อยางนอก-ยางใน จำนวน ๖ เส้น รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
1785 จ้างซ่อมรถเทรนเลอร์ ทะเบียน ๘๑-๑๓๓๘ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
1786 ซื้อเจลล้างมือ ความจุ ๒๐,๐๐๐ ml. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
1787 จ้างเปลี่ยนยางรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
1788 ซื้อเครื่องวัดไข้อินฟราเรด หน้ากากอนามัย และถุงมืออนามัย(ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
1789 จ้างปะยาง รถบรรทุกกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๑-๑๑๔๒ ชุมพร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
1790 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
1791 ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
1792 จ้างทำรางน้ำฝน ระหว่างอาคาร ความยาว ๒๕ เมตร กว้าง ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
1793 จ้างย้ายเสาไฟฟ้าถนนสายพันวาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ จำนวน ๔ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
1794 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
1795 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายราชวัง-น้ำใส (จุดที่ ๑) ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
1796 จ้างซ่อมโทรทัศน์ LG ขนาด ๖๐ นิ้ว ของ ศพด.บางท่า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
1797 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๑ สายหาดใน-ดอนเคี่ยม หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ  31 มีนาคม 2563
1798 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ สายสวนใต้-กรายทอง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวด  31 มีนาคม 2563
1799 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.  30 มีนาคม 2563
1800 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ  30 มีนาคม 2563
1801 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.  30 มีนาคม 2563
1802 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไม้แก้ว-ทรายทอง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ  30 มีนาคม 2563
1803 ซื้อผ้าสปันแมมเบิร์ต จำนวน ๑,๒๔๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
1804 จ้างซ่อม Notebook ASUS X๕๕๐D หมายเลขครุภัณฑ์ (๔๑๖-๕๘-๐๐๒๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
1805 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางมาศใต้-หนองบัวรี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  26 มีนาคม 2563
1806 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
1807 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายราชวัง-น้ำใส (จุดที่ ๒) ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
1808 จ้างซ่อมหม้อน้ำ รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
1809 จ้างทำแพสูบน้ำและซ่อมปั้มน้ำประปา หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
1810 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-จุดชมวิวผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
1811 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายราชวัง-น้ำใส (จุดที่ ๓) ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
1812 ซื้อผ้าสปันแมมเบิร์ดและอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
1813 จ้างถ่ายเอกสารการรับสมัครเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑,๕๗๔ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
1814 ซื้อผ้าสปันแมมเบิร์ต จำนวน ๑,๒๔๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
1815 ซื้อผ้าสปันแมมเบิร์ต จำนวน ๑,๒๔๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
1816 ซื้อผ้าสปันแมมเบิร์ตและอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
1817 ซื้อผ้าสปันแมมเบิร์ดและอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
1818 จ้างขุดสระเก็บน้ำบ้านพันวาล๑(จุดที่๑) ขนาดกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ดินขุดลึก ๔ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๗๔๔ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
1819<