ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
2 ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
3 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
4 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
5 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2565
6 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ทำการอบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
7 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417/62/004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
8 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงานของสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
10 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
11 จ้างซ่อมแซมประตูห้องอาบน้ำห้องครัวของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
12 ??????????? ATK ??????????????????  12 พฤษภาคม 2565
13 ซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2565
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2565
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2565
17 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้ง ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2565
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2565
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2565
21 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6  4 เมษายน 2565
24 ซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
25 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
26 ซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
27 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2565
28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1  17 มีนาคม 2565
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
30 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) แบบสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
31 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
32 จ้างจัดทำช่องให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
34 จ้างจัดทำช่องให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
35 จ้างจัดทำช่องให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
36 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
38 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
39 จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
41 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
42 จ้างทำป้ายไวนิลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
43 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
44 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
45 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
46 จ้างทำป้ายที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
47 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
48 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งพร้อมสปอร์ตรณรงค์มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
49 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
50 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
51 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีคัดเลือก  8 พฤศจิกายน 2564
52 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีคัดเลือก  8 พฤศจิกายน 2564
53 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
54 จ้างซ่อมเปลี่ยนการ์ดจอเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
55 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายศรีอุดมราษฏร์ ม.9 โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
56 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาร่วมใจ ม.10 โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
57 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเนินศรี ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
58 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
59 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพิ่มทรัพย์ ม.3 โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
60 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ศิริทัศน์ ม.7,8 โดยวิธีคัดเลือก  21 ตุลาคม 2564
61 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
62 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
63 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
64 ซื้อสารส้ม ชนิดขุ่นก้อน จำนวน 2,300 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
65 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
66 จ้างก่อสร้างถนนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
67 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายแม่ริม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
68 ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
69 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาร่วมใจ ม.10  28 กันยายน 2564
70 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
71 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 3) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
72 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 2 ) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
73 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 1) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก  20 กันยายน 2564
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
77 จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
78 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 3) ม.8  7 กันยายน 2564
79 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
80 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
81 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายด่านสิงขร ซอย 1 ม.5 โดยวิธีคัดเลือก  6 กันยายน 2564
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
86 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
87 ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
88 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายด่านสิงขร ซอย 1 ม.5  23 สิงหาคม 2564
89 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6  23 สิงหาคม 2564
90 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
91 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบไฟฟ้าพร้อมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
92 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
93 ซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
94 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
96 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
98 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในศพด.บ้านไทรลอด ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
99 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
100 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
101 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายพรหมบังเกิด(ช่วงที่ 2 ) ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
102 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
103 จ้างซ่อมสร้างถนนคสล.สายนาปะท่า ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
105 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
106 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
107 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
108 จ้างเหมาจัดหาอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
109 ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
111 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
112 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
113 ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
114 จ้างเหมาจัดหาอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
115 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ในพื้นที่ตำบลนากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
116 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
117 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
120 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำดี ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหอระฆัง ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
121 จ้างต่ออายุและดูแลเว็ปไซต์ของอบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กุมภาพันธ์ 2564
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
125 จ้างจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสารแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
126 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
127 ซื้อวัสดุสำนักงานของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2564
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2564
131 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
132 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
133 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
134 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยช้องพัฒนา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
135 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
136 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
137 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
138 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
139 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
140 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฏร์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
141 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
142 จ้างวางท่อระบายน้ำคสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่นาและที่สวน ถนนสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
143 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสมใจนึก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
144 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
146 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2564
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มกราคม 2564
149 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
151 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
153 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
154 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
155 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
156 จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 7019 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
159 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
160 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
161 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
162 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
163 ซื้อวัสดุใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
164 จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
165 จ้างจัดดอกไม้และจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
166 จ้างทำป้ายจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
167 จ้างจ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
168 จ้างจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
169 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
170 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8  13 พฤศจิกายน 2563
171 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
172 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
173 ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
174 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
175 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
176 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
177 จ้างจัดหาวัสดุทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
178 ซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
179 โต๊ะหมู่บูชา  9 กันยายน 2563
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2563
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
182 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายไทรลอด-ต้นสมอ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
183 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
184 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน - ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
185 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
186 ซื้อชุดกีฬานักฟุตบอล จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2563
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 สิงหาคม 2563
189 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
190 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กรกฎาคม 2563
192 จ้างซ่อมเปลี่ยแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ บต 9782 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
193 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
195 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กรกฎาคม 2563
196 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
197 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  9  มิถุนายน  2563
198 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
199 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
201 จ้างจัดหาการตกแต่งจัดสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
202 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
203 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
206 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาปะท่า - หาดคู ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
207 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
208 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายศรีอุดมราษฏร์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
209 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
210 จ้างบริการตรวจเช็คซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417/62/004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
211 ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 พฤษภาคม 2563
213 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
214 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายพรหมบังเกิด ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
215 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม  7 พฤษภาคม 2563
216 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
217 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
218 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแซะ-นาดอน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
219 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่ริม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
220 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
221 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายอินจันทร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
222 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2563
224 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกลัด ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
225 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
226 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
227 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
228 ซื้อวัสดุสำนักงานสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
229 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประยูรสงเคราะห์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
230 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
231 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
232 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
233 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนปลึง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
234 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
235 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
236 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
237 จ้างจัดทำป้ายแผ่นพับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
238 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคดรน่า(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
240 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
242 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
243 จ้างต่ออายุและดูแลเว็บไซต์อบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
244 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กุมภาพันธ์ 2563
248 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
249 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
250 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6  3 กุมภาพันธ์ 2563
251 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.6,7  30 มกราคม 2563
252 จ้างจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
253 จ้างจัดหาวัสดุตกแต่งบริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
254 จ้างจัดหาเช่า บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
255 จ้างจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
256 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
257 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายประชาร่วมใจ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
258 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
259 จ้างจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 7 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
260 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
261 ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
262 จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
263 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
264 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
265 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
266 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยช้องพัฒนา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
267 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
268 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเพิ่มทรัพย์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
269 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสมเด็จย่า ม.4,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
270 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2562
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สนป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
272 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประกาศใช้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
273 ซื้อสารส้ม ชนิดขุ่นก้อน จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
274 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7019 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
275 จ้างจัดหาเช่า บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
276 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
277 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
278 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเส้ง ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
279 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนานอก ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
280 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
281 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-หนองเรือ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
282 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังศรีใหม่ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
283 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
284 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฏร์ประสงค์ ม.1-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
285 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายราษฏร์ศิริทัศน์ ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
286 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายศิริสัมพันธ์ ซอย 1 ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
287 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไผ่-นาน้อย ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
288 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนปลึง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2562
289 ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
290 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
291 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
292 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่อบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
293 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
295 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
296 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
297 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
299 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
300 ซื้อเครื่องสำรองไฟ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2562
301 จ้างจัดหาอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
302 จ้างจัดดอกไม้บริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
303 จ้างจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
304 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
305 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายวังครก-หนองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
306 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
307 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนคสล.ใหม่นาปะท่า ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
308 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
309 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
310 จ้างซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ ที่ทำการอบต.นากระตาม ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2562
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
312 จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
313 ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
314 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด มี มอก. จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
315 ซื้อหมึกTONER HP เพื่อใช้กับเครื่องพริ้นเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
316 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
317 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับจัดสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
318 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
319 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศพด. ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
320 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
321 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
322 ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
323 จ้างจัดหาอาหารว่าง,อาหารกลางวัน พร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
324 จ้างจัดหาเช่า บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
326 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2562
327 ซื้อธงฯ ติดตั้งบริเวณสองข้างทางที่เป็นเส้นทางอัญเชิญน้ำสาครและที่ตักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
328 จ้างจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสารแบบติดผนัง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
329 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มีนาคม 2562
331 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7019 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2562