ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/30/2023 10/30/2023
2 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลนากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2023 10/9/2023
3 ซ่อมแซมสะพานโยงลวดวัดหอระฆัง ม.4   10/9/2023 10/9/2023
4 ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
5 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2023 9/19/2023
6 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายไทรลอด-เขาค้อ ม.7 บริเวณคอสะพานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
7 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลนากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2023 9/12/2023
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47037 สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2023 9/8/2023
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
10 จ้างตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
12 ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47037 สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2023 8/28/2023
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47037 สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2023 8/28/2023
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฏร์ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/24/2023 8/24/2023
16 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
17 จ้างทำป้ายไวนิลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
18 จ้างจัดหาเช่าเหมารถในการเดินทางไป-กลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
19 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาหว้า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/17/2023 8/17/2023
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
22 ซื้อหมวกนิรภัยเด็กแบบครึ่งใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฏร์ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/8/2023 8/8/2023
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฏร์ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/8/2023 8/8/2023
26 จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาด 4,000 ลิตร ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2023 8/4/2023
27 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
28 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาหว้า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/26/2023 7/26/2023
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาหว้า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/26/2023 7/26/2023
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาหว้า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/26/2023 7/26/2023
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาหว้า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/26/2023 7/26/2023
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาหว้า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/26/2023 7/26/2023
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาหว้า ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/26/2023 7/26/2023
35 โครงการซ่อมแซมสะพานโยงลวดวัดหอระฆัง ม.4   7/10/2023 7/10/2023
36 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหนองกลัด ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
37 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2023 7/7/2023
38 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
39 ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2023 6/29/2023
40 จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2023 6/15/2023
41 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
42 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
43 ซื้อวัสดุสำนักงานสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
44 ซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2023 6/9/2023
45 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 6/2/2023
46 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 6/2/2023
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 6/2/2023
48 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47037 สายซังพลู ม.10   6/2/2023 6/2/2023
49 ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
50 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
51 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
52 ซื้อผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ๋ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2023 5/3/2023
53 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2023 4/24/2023
54 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2023 4/21/2023
55 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
56 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
57 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2023 4/10/2023
58 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/2023 3/24/2023
59 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
60 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
61 ซื้อถังขยะพลาสติกมีฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
62 จ้างตกแต่งสถานที่ในการจัดงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2023 3/22/2023
63 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/2023 3/20/2023
64 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2023 3/14/2023
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/2023 3/9/2023
66 ซื้อเสาจราจรล้มลุกได้ สีส้ม จำนวน 20 ต้น พร้อมค่าบริการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2023 3/3/2023
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/21/2023 2/21/2023
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/21/2023 2/21/2023
69 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
70 จ้างต่ออายุการดูแลเว็บไซต์ของอบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2023 2/20/2023
71 ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/2023 2/14/2023
72 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล ม.6   2/14/2023 2/14/2023
73 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6   2/14/2023 2/14/2023
74 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1   2/13/2023 2/13/2023
75 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2023 1/24/2023
76 ซื้อตู้ไฟหยุดตรวจและแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
77 จ้างจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้งโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
79 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
80 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2023 1/9/2023
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
82 ซื้อชุดปฏิับัติการอปพร.พร้อมเครืื่องหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2022 12/15/2022
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47016 สายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/13/2022 12/13/2022
84 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2022 12/6/2022
85 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหอระฆัง (วัดหอระฆัง) ม.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2022 9/20/2022
86 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
87 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลนากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/9/2022
88 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/9/2022
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/2022 9/5/2022
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/2022 9/5/2022
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/9/2022
92 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/9/2022
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/2022 9/2/2022
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/2/2022 9/2/2022
95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47035 สายดอนเจริญพร ม.7   9/1/2022 9/1/2022
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
97 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
99 ซื้อวัสดุสำนักงานของสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
100 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
102 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
103 จ้างทำป้ายไวนิลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
104 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการป้องควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
105 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2021 12/14/2021
106 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/2021 11/29/2021
107 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
108 จ้างจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
109 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
110 จ้างทำป้ายที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
111 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งพร้อมสปอร์ตรณรงค์มาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
112 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
113 จ้างซ่อมเปลี่ยนการ์ดจอเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/2021 10/26/2021
114 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาร่วมใจ ม.10 โดยวิธีคัดเลือก   10/21/2021 10/21/2021
115 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีคัดเลือก   10/21/2021 10/21/2021
116 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายศรีอุดมราษฏร์ ม.9 โดยวิธีคัดเลือก   10/21/2021 10/21/2021
117 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพิ่มทรัพย์ ม.3 โดยวิธีคัดเลือก   10/21/2021 10/21/2021
118 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ศิริทัศน์ ม.7,8 โดยวิธีคัดเลือก   10/21/2021 10/21/2021
119 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเนินศรี ม.8 โดยวิธีคัดเลือก   10/21/2021 10/21/2021
120 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
121 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/19/2021 10/19/2021
122 ซื้อสารส้ม ชนิดขุ่นก้อน จำนวน 2,300 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
123 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2021 10/15/2021
124 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
125 จ้างก่อสร้างถนนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
126 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายแม่ริม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/14/2021 10/14/2021
127 ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/12/2021 10/12/2021
128 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2021 9/28/2021
129 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประชาร่วมใจ ม.10   9/28/2021 9/28/2021
130 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 3) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก   9/20/2021 9/20/2021
131 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 2 ) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก   9/20/2021 9/20/2021
132 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 1) ม.8 โดยวิธีคัดเลือก   9/20/2021 9/20/2021
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
136 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
137 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ (ช่วง 3) ม.8   9/7/2021 9/7/2021
138 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาแก้ว ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
139 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายด่านสิงขร ซอย 1 ม.5 โดยวิธีคัดเลือก   9/6/2021 9/6/2021
140 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
142 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
144 ซื้อวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2021 8/27/2021
146 ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
147 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6   8/23/2021 8/23/2021
148 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายด่านสิงขร ซอย 1 ม.5   8/23/2021 8/23/2021
149 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยแบบไฟฟ้าพร้อมผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
150 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2021 8/16/2021
151 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีคัดเลือก   8/11/2021 11/8/2021
152 ซื้อวัสดุที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
153 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีคัดเลือก   8/11/2021 11/8/2021
154 จ้างซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
155 ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
156 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2021 7/1/2021
157 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
158 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
159 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในศพด.บ้านไทรลอด ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
160 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
161 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
162 จ้างซ่อมสร้างถนนคสล.สายนาปะท่า ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
163 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายพรหมบังเกิด(ช่วงที่ 2 ) ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
164 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2021 5/20/2021
166 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
167 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
168 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
169 ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
170 จ้างเหมาจัดหาอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
171 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2021 4/6/2021
172 ซื้ออาหารเสริม(นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2021 4/6/2021
173 ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
174 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
175 จ้างเหมาจัดหาอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
176 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ในพื้นที่ตำบลนากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
177 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
178 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
181 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำดี ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหอระฆัง ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
182 จ้างต่ออายุและดูแลเว็ปไซต์ของอบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
183 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/19/2021 2/19/2021
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
185 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
186 จ้างจัดทำตู้ไม้เก็บเอกสารแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2021 2/8/2021
187 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
188 ซื้อวัสดุสำนักงานของศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/4/2021 2/4/2021
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/2/2021 2/2/2021
192 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
193 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสมใจนึก ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
194 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
195 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาตีนเขา ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
196 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเสรีราษฏร์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
197 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
198 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
199 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรัฐสงเคราะห์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
200 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
201 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายน้อยช้องพัฒนา ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
202 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน-ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
203 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
204 จ้างวางท่อระบายน้ำคสล.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่นาและที่สวน ถนนสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
205 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายปทุมพันธ์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/2021 1/25/2021
207 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
208 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47036 สายสมเด็จย่า ม.4.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/25/2021 1/25/2021
210 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/20/2021 1/20/2021
212 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/20/2021 1/20/2021
213 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
214 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/2021 1/20/2021
215 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
216 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
217 จ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 7019 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/14/2021 1/14/2021
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/14/2021 1/14/2021
220 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
221 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
222 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
223 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
224 ซื้อวัสดุใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
225 จ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
226 จ้างจัดดอกไม้และจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2020 12/4/2020
227 จ้างจ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
228 จ้างทำป้ายจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
229 จ้างจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
230 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/26/2020 11/26/2020
231 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.47018 สายซังสีใหม่ ม.8   11/13/2020 11/13/2020
232 จ้างจัดหาเช่าบริการวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
233 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
234 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
235 ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
236 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
237 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
238 จ้างจัดหาวัสดุทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
239 ซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
240 โต๊ะหมู่บูชา   9/9/2020 9/9/2020
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/3/2020 9/3/2020
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
243 จ้างซ่อมแซมถนนคสล.สายนาพ้อ ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
244 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนสะท้อน - ควนมณี ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
245 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายไทรลอด-ต้นสมอ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
246 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/20/2020 8/20/2020
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังเขา ม.7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/20/2020 8/20/2020
249 ซื้อชุดกีฬานักฟุตบอล จำนวน 18 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
250 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
251 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
252 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/24/2020 7/24/2020
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
254 จ้างซ่อมเปลี่ยแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ บต 9782 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/9/2020 7/9/2020
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/9/2020 7/9/2020
257 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
258 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   6/9/2020 6/9/2020
259 ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2020 6/8/2020
260 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
261 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/2020 6/2/2020
262 จ้างจัดหาการตกแต่งจัดสถานที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
264 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
265 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/18/2020 5/18/2020
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/18/2020 5/18/2020
267 ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
268 จ้างบริการตรวจเช็คซ่อม เครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417/62/004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
269 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาปะท่า - หาดคู ม.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
270 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
271 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
272 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายศรีอุดมราษฏร์ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
273 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
274 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/13/2020 5/13/2020
275 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายพรหมบังเกิด ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
276 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะที่ทำการอบต.นากระตาม   5/7/2020 5/7/2020
277 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
278 ซื้อวัสดุในการจัดทำถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
279 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายแม่ริม ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
280 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนเจริญพร ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
281 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายอินจันทร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
282 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแซะ-นาดอน ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2020 4/24/2020
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/20/2020 4/20/2020
284 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซังพลู ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/20/2020 4/20/2020
285 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกลัด ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
286 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
287 จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายราษฎร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
288 ซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
289 ซื้อวัสดุสำนักงานสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
290 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายใหม่ดอนสะท้อน ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
291 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์มณี ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
292 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเขาน้อย ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
293 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายประยูรสงเคราะห์ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/28/1479 11/28/2022
295 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
296 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
297 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47016 สายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/14/1479 11/14/2022
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47016 สายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/14/1479 11/14/2022
299 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/1479 11/10/2022
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/8/1479 11/8/2022
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47035 สายดอนเจริญพร ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/8/1479 11/8/2022
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ. 47016 สายหลังเขา-ควนมณี ม.6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/7/1479 11/7/2022
303 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
304 จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
305 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 1/11/2022
306 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
307 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดอนไทรงาม ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
308 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายไทรลอด ม.1,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
309 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายราษฏร์ภักดี ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
310 จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายราษฏร์วิริยะ ม.4,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
311 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
312 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายเกษมราษฏร์ ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
313 จ้างจัดทำช่องให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
314 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
315 ซื้อไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
316 ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
317 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/1479 8/11/2022
318 ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/1479 8/10/2022
319 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
320 จ้างจัดทำช่องให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 2/8/2022
321 จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
322 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
323 ซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
324 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
325 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
326 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1479 6/14/2022
327 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัส 417/62/004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1479 6/9/2022
328 จ้างตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ทำการอบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/1479 6/9/2022
329 ซื้อวัสดุสำนักงานของสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1479 6/8/2022
330 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1479 6/8/2022
331 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1479 5/17/2022
332 ??????????? ATK ??????????????????   5/12/1479 5/12/2022
333 จ้างซ่อมแซมประตูห้องอาบน้ำห้องครัวของศพด.บ้านไทรลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1479 5/12/2022
334 ซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/1479 5/5/2022
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/1479 5/5/2022
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/1479 5/5/2022
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/5/1479 5/5/2022
338 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้ง ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/1479 4/21/2022
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/1479 4/21/2022
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชัยพัฒนา ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/1479 4/21/2022
342 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
343 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
344 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งดอนตาล-หลังเขา ม.6   4/4/1479 4/4/2022
345 ซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
346 ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
347 ซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
348 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
349 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนจุย ม.1   3/17/1479 3/17/2022
350 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1479 3/10/2022
351 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1479 8/3/2022
352 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) แบบสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
353 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
354 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
355 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1479 8/2/2022
356 จ้างจัดทำช่องให้บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
357 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
358 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1479 1/20/2022
359 จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
360 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1479 1/18/2022
361 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนปลึง ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
362 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
363 จ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
364 จ้างจัดทำป้ายแผ่นพับฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
365 จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
366 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคดรน่า(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
367 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
368 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1477 3/9/2020
370 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
371 จ้างต่ออายุและดูแลเว็บไซต์อบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/1477 2/27/2020
372 ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
373 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/20/1477 2/20/2020
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/20/1477 2/20/2020
376 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
377 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
378 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6   2/3/1477 2/3/2020
379 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.6,7   1/30/1477 1/30/2020
380 จ้างจัดหาเช่า บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
381 จ้างจัดหาวัสดุตกแต่งบริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
382 จ้างจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
383 จ้างจัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020