ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบ ล้อหลังยาง เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-23 5/23/2023
2 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-12 5/12/2023
3 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
4 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
6 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-12 5/12/2023
7 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
8 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
9 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
10 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
11 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
13 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
14 ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-18 5/18/2023
15 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น iR ๒๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
16 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น iR ๒๖๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-08 5/8/2023
17 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-09 5/9/2023
18 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบ ล้อหลังยาง เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-28 4/28/2023
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-28 4/28/2023
20 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-26 4/26/2023
21 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-26 4/26/2023
22 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมปรับคืนสภาพแนวท่อกระจายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
23 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-26 4/26/2023
24 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมปรับคืนสภาพแนวท่อกระจายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
25 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมปรับคืนสภาพแนวท่อกระจายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดภายใน อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
27 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อไว้สำหรับติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-25 4/25/2023
28 ซื้อวัสดุสำหรับตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
29 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
30 จ้างเหมาจัดตกแต่งรถขบวนแห่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
31 จ้างเช่าเต้นท์ และโรงพระ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
32 จ้างเช่าชุดเครื่องขยายเสียง จำนวน ๒ ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-12 4/12/2023
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
35 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
36 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-11 4/11/2023
37 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบ ล้อหลังยาง เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-04-10 4/10/2023
38 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon NPG ๖๗ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-10 4/10/2023
39 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-07 4/7/2023
40 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
41 จ้างต่อสัญญาเซ็บไซต์ สำหรับดูแลระบบเว็บไซต์ (Web Application) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
42 จ้างซ่อมแซมหน้าต่างประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
43 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
44 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก ไฟริมทาง ชุดไฟส่องสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-05 4/5/2023
45 จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
46 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการฝึกอบรมหลักลูตรกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาห้วยเคียน หมู่ที่ ๙ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
48 จ้างพิมพ์พร้อมจัดทำเล่มคู่มือการบริหารกิจการประปาและถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
49 จ้างแซ่มรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-23 3/23/2023
51 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-22 3/22/2023
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
53 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
54 จ้างเหมาซ่อมระบบเบรค ระบบทำความเย็น และตรวจเช็คระบบอื่น รถกระบะแบบบรรทุก (แบบยกได้) ทะเบียน 80 - 4830 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
55 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
56 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-15 3/15/2023
57 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
58 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
59 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อประปาฝายด่านกระทิงซอยบางใหม่ - คอกช้าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
61 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-08 3/8/2023
62 จ้างจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษี อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
63 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
64 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
65 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
66 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
67 ซื้อชุดกีฬา ถุงเท้า และเสื้อผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอน ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ระนองคัพ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
68 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาในการฝึกซ้อม โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ระนองคัพ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-22 2/22/2023
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/2/2023 2/20/2023
70 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
71 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเป่าลม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
72 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
73 จ้างซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TF๕๕HPY เลขทะเบียน ๘๐-๓๕๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
74 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-5128 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
75 ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบน้ำฝายห้วยช่องและระบบประปาห้วยเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2023 2/15/2023
77 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณถ้ำพระขยางค์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
78 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
79 ซื้อถ้วยรางวัลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.ลำเลียงคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
80 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ๕ ฟุต เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2023 2/9/2023
81 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
82 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
83 จ้างเหมา เต็นท์ เครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.ลำเลียงคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2023 2/8/2023
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
87 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
88 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
89 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
90 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2023 2/6/2023
91 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในห้องกองคลังที่ปรับปรุงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
92 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในห้องกองคลังที่ปรับปรุงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/1/2023 1/30/2023
94 ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/1/2023 1/31/2023
95 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในห้องกองคลังที่ปรับปรุงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2023 1/26/2023
96 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
97 จ้างซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ทะเบียน 80 - 3538 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
98 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดสถานที่จุดเช็คอินหน้าถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
99 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่และกิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โครงการขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
100 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดสถานที่จุดเช็คอินหน้าถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดสถานที่จุดเช็คอินบริเวณหน้าถ้ำพระขยางค์ โครงการขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
102 จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ตำนานถ้ำพระขยางค์ โครงการจัดงานประเพณีประจำปี ขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อไว้สำหรับจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อพระขยางค์คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
104 จ้างเหมาชุดเครื่องขยายเสียง เต้นท์ โต๊ะขาว เก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อพระขยางค์คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคูถนน จำนวน ๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2023 1/17/2023
108 จัดเตรียมเครื่องบวงสรวงและอุปกรณ์สำหรับบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โครงการขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖   17/1/2023 1/17/2023
109 ซื้อของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โครงการขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
110 จ้างเหมาเต็นท์โดม ๑ หลัง จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
111 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
112 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เวที โครงการจัดงานประเพณีประจำปี ขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
113 จ้างคณะมโนราห์ ในงานตามโครงการจัดงานประเพณีประจำปี ขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
114 ซื้อของรางวัลการแข่งขันเกมส์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
115 ซื้อของขวัญการแสดง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
116 จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
117 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตกแต่งสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
118 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2023 1/12/2023
119 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
120 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
121 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
122 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
123 ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
124 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดเตรียมสนามกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
125 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
126 จ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
127 จ้างเหมาเครื่องเสียง และเต็นท์ โครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2565 12/21/2022
128 จ้างเหมาเต็นท์โต๊ะเก้าอี้และไฟส่องสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/12/2565 12/27/2022
129 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/12/2565 12/19/2022
130 จ้างเหมาเต็นท์และเครื่องเสียง โครงการกีฬาเด็กปฐมวัยของศพด. ในสังกัด อบต. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2565 12/13/2022
131 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2022 12/2/2022
132 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/11/2022 11/30/2022
133 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบ ล้อหลังยาง เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/11/2022 11/29/2022
134 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๐-๔๘๓๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2022 11/23/2022
135 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/11/2022 11/21/2022
136 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2022 11/21/2022
137 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนซอยห้วยญวน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
138 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-5128 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
139 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/2022 11/7/2022
140 ซื้อวัสดุในการตกแต่งกระทงและประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
141 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 61 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
142 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/2022 11/2/2022
143 จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงและเต็นท์โดม งานวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
144 จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับตกแต่งและไฟสว่างภายในงานวันลอยกระทงปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 11/2/2022
145 จ้างเหมาจัดป้ายไวนิลและป้ายโครงการ งานลอยกระทง ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2022 11/1/2022
146 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
147 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
148 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
149 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
150 ซื้ออุปกรณ์แข่งขันตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2565 10/3/2022
151 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลและตัวอักษรโฟม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2565 10/10/2022
152 เหมาเช่าเรือตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา   3/10/2565 10/3/2022
153 จ้างเหมาเช่าเรือตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
154 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2565 10/7/2022
155 จ้างเหมาเช่าเรือตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2565 10/6/2022
156 จ้างเหมาเช่าเรือตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
157 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/9/2565 10/5/2022
158 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
159 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
160 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
161 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   30/9/2565 9/30/2022
162 วัสดุก่อสร้าง กล่องลวดตาข่าย เกเบี้ยน   29/9/2565 9/29/2022
163 จ้างเหมาซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2565 9/29/2022
164 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/9/2565 9/28/2022
165 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
166 ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๖๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
167 จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องกองคลัง อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
168 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
169 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
170 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารปากทาง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
171 ซื้อโครงการระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดกลางซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
172 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
173 ซื้อวัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2565 9/21/2022
174 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
175 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2565 9/22/2022
176 ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๖๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/9/2565 9/18/2022
177 ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๖๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
178 จ้างเหมาซ่อมแซมพ่วงลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/9/2565 9/19/2022
180 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/9/2565 9/19/2022
181 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
182 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนับสนุนหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
183 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับโครงการสนับสนุนค่าหนังสืือเรียน อายุ 3-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
184 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน (๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/9/2565 9/19/2022
185 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบ ล้อหลังยาง เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/9/2565 9/16/2022
186 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/9/2565 9/16/2022
187 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/9/2565 9/16/2022
188 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบอื่นๆ ของรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 80-4830 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
189 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/9/2565 9/16/2022
190 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
191 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
192 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถหกล้อทะเบียน 80 4830 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
193 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
194 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2565 9/14/2022
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สารส้ม ปูนขาว และคลอรีน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
196 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัด อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
197 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
198 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
199 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
200 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
201 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
202 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
203 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2565 9/9/2022
205 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
206 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตแนวท่อประปาหมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/7/2565 9/7/2022
208 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2565 9/7/2022
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/9/2565 9/7/2022
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/9/2565 9/7/2022
211 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการ (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/7/2022
212 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง ชุดปั้มเบรกหลัง กล่องยาช่วยพวงมาลัย ยางปัดน้ำฝนคู่หน้า น้ำมันเบรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/7/2022
213 จ้างเหมาบำรุงรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค 138 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi   6/9/2565 9/6/2022
215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/9/2565 9/6/2022
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi   6/9/2565 9/6/2022
217 จ้างเหมาบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
218 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือเอนกประสงค์ถ้ำพระขยางค์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
219 จ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2565 9/6/2022
220 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/9/2565 9/5/2022
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
222 ซื้อวัสดุดับเพลิง หัวฉีดด้ามปืน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
223 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
224 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
225 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
226 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
229 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
230 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON NPG - ๖๗ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
232 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
233 ซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
234 โครงการระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดกลางซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ 4   2/9/2565 9/2/2022
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON NPG - ๖๗ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/2/2022
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/2/2022
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON NPG - ๖๗ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
238 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึกอาสาสมัครป้องพันฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
239 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมีกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
240 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
241 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกันฝน) และ รองเท้าบูท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
242 จ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาและเปลี่ยนฝ้าเพดาน ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2565 9/1/2022
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
245 ซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
246 ซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
247 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
248 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตแนวท่อประปาหมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/8/2565 8/24/2022
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/8/2565 8/24/2022
251 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
252 จ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2565 8/24/2022
253 จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตแนวท่อประปาหมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/8/2565 8/19/2022
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/8/2565 8/22/2022
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสนับสนุนการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
257 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
259 ซื้อเชือกและอุปกรณ์สำหรับกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
260 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อย ขนาดเล็ก ประเภท ๑ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
261 ซื้อครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
262 จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
263 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 4689 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
264 จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
265 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
266 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านแท่นเจาะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
267 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
268 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
269 โครงการขยายเขตแนวท่อประปาหมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๗   8/10/2022 8/10/2022
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
271 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
272 จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
273 จ้างเหมาซ่อมแซมเท้าช้างด้านซ้ายของรถกระเช้าไฟฟ้า และเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิค ทะเบียน 80 5128 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2022 8/10/2022
274 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านบางนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
275 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบประปาห้วยเคียน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
276 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2022 8/4/2022
277 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
278 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยห้วยแช่ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
280 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
281 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
282 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมแนวท่อประปาฝายห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
283 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดิื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
284 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
285 จ้างขยายแนวท่อส่งน้ำ เชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2022 7/21/2022
286 จ้างเหมาบรรจุเครื่องดับเพลิง โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพอัคคีภัยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2022 7/12/2022
287 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ลูกล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2022 7/7/2022
288 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/7/2022 7/6/2022
289 ซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
290 ซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
291 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัดระยะทางชนิดแสตนเลส จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
292 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน มอเตอร์หินเจียร 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
293 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
294 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับ ศพด. ม.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
295 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
296 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา   4/7/2022 7/4/2022
297 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
298 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
299 ซื้อชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพร้อมกล่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
300 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต เก้าอี้สำนักงาน สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
301 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
302 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
303 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
304 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
305 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
306 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
307 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
308 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2022 6/30/2022
309 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
310 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
311 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
312 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
313 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
314 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON (NPG-๖๗ Toner Black) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
317 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
318 จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
319 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมอาคาร ศพด. ม. ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
320 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัด อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
321 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๓๘ ชุด และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2022 6/22/2022
322 ซื้อเครื่องซักผ้า ถังคู่ฝาบน ขนาด ๗.๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
323 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2022 6/21/2022
324 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
325 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวย แผงกั้น กระบองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวท่อประปาหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/6/2022 6/13/2022
327 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์   6/10/2022 6/10/2022
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
329 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวย แผงกั้น กระบองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2022 6/9/2022
330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/6/2022 6/6/2022
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/2022 6/2/2022
332 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
333 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
334 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
335 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
336 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
337 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
338 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
339 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
340 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2022 5/31/2022
341 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน เป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
342 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
343 จ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะจับจีบระบายสำเร็จรูปสีทอง และ ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ สีขาวเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/5/2022 5/30/2022
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวท่อประปาหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/5/2022 5/27/2022
345 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวย แผงกั้น กระบองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
346 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
347 ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/5/2022 5/24/2022
349 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2022 5/24/2022
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
351 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2022 5/25/2022
352 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/5/2022 5/23/2022
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/5/2022 5/20/2022
354 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗   18/5/2022 5/18/2022
355 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
356 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
357 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
358 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
359 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
360 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2022 5/11/2022
361 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
362 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
363 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
364 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
365 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2022 5/10/2022
366 จ้างโครงการขยายเขตแนวท่อประปา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2022 5/6/2022
367 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
368 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2022 4/29/2022
369 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
370 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2022 4/28/2022
371 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โบล์ PVC - PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว และ ลูกยางยีโบล์ ขนาด ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/4/2022 4/27/2022
372 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง   25/4/2022 4/25/2022
373 สารเคมีพ่นยุง และทรายอะเบท   22/4/2022 4/22/2022
374 ซื้อชุดตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/4/2022 4/22/2022
375 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เอ็กซ์เทอนัลฮาร์ดดิส ขนาด ๑ Tb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
376 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยีโบลท์ PVC/PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
377 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON NPG ๕๑ Toner Black โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2022 4/12/2022
378 จ้างเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ชุดไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2022 4/12/2022
379 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2022 3/30/2022
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/3/2022 3/22/2022
381 จ้างเหมางานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมและบดทับแน่นกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
382 ซื้อยางรถยนต์ และยางในขอบ ๑๖ นิ้ว ของรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
383 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
384 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
385 จ้างจ้างเหมาติดตั้งกันสาด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
386 โครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘   14/3/2022 3/14/2022
387 จ้างจ้างเหมาติดตั้งกันสาด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2022 3/11/2022
388 จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฎิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
389 จ้างโครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
390 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon ๘๔ Toner Black โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 3/11/2022
391 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 3/11/2022
392 จ้างจ้างเหมาติดตั้งกันสาด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 3/11/2022
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสมา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2022 3/4/2022
394 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
395 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
396 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
397 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด ปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
398 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2022 3/2/2022
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/2/2022 2/28/2022
400 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
401 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
402 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ซ่อมแซมระบบประปาฝายแพรกขวา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/2/2022 2/28/2022
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสมา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/2/2022 2/18/2022
404 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2022 2/21/2022
405 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมโครงการอาชีพให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
406 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ ท่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
407 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อพีวีซี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
408 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
409 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/2/2022 2/14/2022
410 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยห้วยก่ำ - ห้วยญวน หมู่ทื่ 10   2/2/2022 2/2/2022
411 จ้างเหมาเตรียมของและอุปกรณ์สำหรับพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
412 จ้างเหมาเช่าโต๊ะ เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุกเก้าอี้และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
413 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
414 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2022 1/27/2022
415 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2022 1/28/2022
416 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2022 1/27/2022
417 จ้างเหมาชุดการแสดงมโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2022 1/27/2022
418 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
419 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
420 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
421 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
422 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
423 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
424 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2022 1/26/2022
425 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรม ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
426 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
427 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
428 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคูถนนอัดแน่น ซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยห้วยเนียง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2022 1/24/2022
429 จ้างเหมาทำป้ายซีทรูสำหรับห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
430 จ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รางสเตนเลส ห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 1/7/2022
431 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2022 1/5/2022
432 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2022 1/5/2022
433 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
434 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
435 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
436 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
437 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
438 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
439 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
440 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ชุดไฟส่องสว่าง โครงการปัองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2564 12/28/2021
441 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
442 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
443 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
444 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
445 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
446 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2564 12/9/2021
447 ซื้อชุดตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง( COVID - 19 Antigen Test Self - Test Kits ) ชุดตรวจสารคัดหลั่งในโพงจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2564 12/2/2021
448 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2564 12/9/2021
449 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
450 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
451 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
452 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
453 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
454 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
455 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2564 12/1/2021
456 จ้างจ้างเหมาทำป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไวนิล คู่มือคณะกรรมการ แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
457 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่น ๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง และสำหรับวันอบรม กปน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
458 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2564 11/25/2021
459 จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/11/2564 11/22/2021
460 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
461 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/11/2564 11/19/2021
462 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
463 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐ ๖๒ ๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/10/2564 10/25/2021
464 โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   27/10/2564 10/27/2021
465 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2564 10/5/2021
466 จ้างทำป้ายไวนิล และแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2564 10/5/2021
467 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกซอยถ้ำพระขยางค์ หมูที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก   29/9/2564 9/29/2021
468 จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 7 - 8 โดยวิธีคัดเลือก   29/9/2564 9/29/2021
469 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก   29/9/2564 9/29/2021
470 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำเลียง โดยวิธีคัดเลือก   29/9/2564 9/29/2021
471 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
472 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อีดี แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
473 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
474 จ้างปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย ฯ ณ อาคารอนุสรณ์สถานพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
475 จ้างทำสถานที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่และเก็บอุปกรณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
476 จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับ ขนาด A๔ โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
477 จ้างจัดทำป้ายซีทรูติดตั้งในห้องหัวหน้าสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
478 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังปั่นถูพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
479 ซื้อวัสดุการศึกษา(สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
480 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ ๓ - ๕ปี ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
481 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
482 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/9/2564 9/20/2021
483 จ้างโครงการขุดลอกตะกอนอาคารอัดน้ำบ้านห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/9/2564 9/17/2021
484 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
485 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
486 ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
487 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
488 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/9/2564 9/13/2021
489 ซื้อหนังสือเรียน 3-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
490 ซื้อหนังสือเรียน (3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
491 ซื้อหนังสือเรียน (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
492 ซื้อค่าหนังสือเรียน (๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2564 9/14/2021
493 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2564 9/10/2021
494 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 9/6/2021
495 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
496 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำเลียง   7/9/2564 9/7/2021
497 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
498 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
499 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๒X๒.๔ เมตร พร้อมโครงไม้ เขตอันตราย โปรดระวังการเล่นน้ำบริเวณนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
500 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 9/7/2021
501 จ้างโครงการปรับปรุงแนวท่อประปาภูเขาห้วยก่ำ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
502 จ้างโครงการก่อสร้างบล็อค คอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยหลุง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
503 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และค่าถ่ายเอกสารรายละเอียดงบประมาณประกอบโครงการหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2564 9/1/2021
504 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สมุนไพรต้านภัย COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
505 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง ลูกหมากบังคับเลี้ยวหน้า ซ้าย ขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
506 ซื้อวัสดุสำนักงาน ป้ายกั้นอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
507 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไมค์ประชุมยาว ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
508 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
509 จ้างตัดคลุมโต๊ะจับจีบระบายสำเร็จรูปสีทอง จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2564 8/20/2021
510 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๕ รายการ   8/11/2564 8/11/2021
511 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
512 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ หลัง เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
513 ซื้อยี่โบลท์ ๘ นิ้ว และยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2564 8/11/2021
514 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2564 8/6/2021
515 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
516 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
517 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
518 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
519 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
520 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
521 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
522 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
523 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ขนาด ๘๒๕-๑๖ สำหรับรถยนต์ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
524 ซื้อปืนพ่นแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ ๗๕% ๑,๐๐๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
525 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาดบรรจุ ๔ ลิตร เพื่อใช้ในศูนย์กักกันเพื่อสังเกตอาการ ฯ (LQ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
526 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น FAX-L๑๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
527 ซื้อเชือกโรยตัว ขนาด ๑๒ มม. รอกเดี่ยวขนาดใหญ่ คาราไบเนอร์ อุปกรณ์สำหรับโรยตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
528 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
529 ซื้อเครื่องเลื่อย ขนาด ๑ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/7/2564 7/21/2021
530 ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง สายสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
531 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
532 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/7/2564 7/15/2021
533 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
534 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
535 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
536 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
537 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
538 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
539 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
540 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีต ขนาด ๑๐๐X๑๐๐ ซม. ซ่อมถนนซอยวัดใหม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2564 7/7/2021
541 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
542 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยประชารัฐ ๓ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
543 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยประชารัฐ ๒ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2564 7/2/2021
544 จ้างเหมารื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ศาลาพักคอยรถโดยสาร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
545 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
546 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
547 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
548 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
549 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยจันทร์กระจ่าง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
550 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
551 จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
552 ซื้อกล้อง CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
553 ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับรูปแบบน้ำได้ แบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
554 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวัน ข้าวห่อไข่ ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/6/2564 6/14/2021
555 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไหรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
556 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
557 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
558 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
559 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
560 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
561 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
562 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาวดำ และสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
563 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
564 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
567 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2564 6/11/2021
568 ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับโครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
569 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
570 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
571 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
572 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
573 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งค้อ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
574 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ ๔ ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
575 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
576 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/5/2564 5/25/2021
577 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/5/2564 5/24/2021
578 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2564 5/19/2021
579 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
580 จ้างอัดถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง และอัดถังดับเพลิงชนิดคาร์บอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/5/2564 5/17/2021
581 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2564 5/14/2021
582 ซื้อกระบองไฟกระพริบ ๓ จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2564 5/14/2021
583 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
584 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับโฟเมก้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
585 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2564 5/6/2021
586 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2564 5/3/2021
587 จ้างโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษี อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2564 4/23/2021
588 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/4/2564 4/19/2021
589 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2564 4/20/2021
590 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
591 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
592 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
593 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 4/8/2021
594 ซื้อชุดสังฆทาน ร่ม กระติกน้ำแข็ง กระติกน้ำมีก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2564 4/5/2021
595 ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/3/2564 3/31/2021
596 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
597 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
598 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
599 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
600 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2564 3/29/2021
601 จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
602 จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
603 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
604 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
605 จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
606 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2564 3/16/2021
607 ซื้อเสื้อยืดคอเชิ๊ตแขนยาวสีดำ พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
608 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   15/3/2564 3/15/2021
609 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
610 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/3/2564 3/15/2021
611 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON (NPG-๘๔ TONER BLACK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
612 จ้างค่าบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
613 จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๖๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
614 จ้างโครงการต่อเติมห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2564 3/5/2021
615 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
616 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/2564 3/3/2021
617 จ้างโครงการก่อสร้างบล็อค คสล.ซอยในช่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2564 3/3/2021
618 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
619 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
620 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
621 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
622 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2564 2/24/2021
623 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/2/2564 2/23/2021
624 ซื้อไฟหมุนสีแดง ขนาด ๖ นิ้ว ๒๒๐ โวลล์ กรวยจราจรพลาสติก สูง ๗๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
625 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/2/2564 2/22/2021
626 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
627 จ้างอัดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ และ อัดถัง CO๒ ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2564 2/18/2021
628 จ้างจัดทำซุ้มจุดเช็คอินหน้าถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
629 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
630 จ้างเช่าเหมา โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้และเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2564 2/10/2021
631 จ้างเหมาเตรียมของและอุปกรณ์สำหรับพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
632 จ้างเหมาชุดการแสดงมโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2564 2/9/2021
633 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
634 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
635 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
636 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
637 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
638 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
639 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2564 2/4/2021
640 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2564 2/2/2021
641 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
642 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2564 2/1/2021
643 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
644 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
645 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
646 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
647 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
648 จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ในพื้นที่ อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
649 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
650 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ ความเร็ว ๓๐ แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
651 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
652 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
653 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
654 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
655 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
656 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
657 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
658 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/1/2564 1/26/2021
659 ครุภัณฑ์สำนักงาน   26/1/2564 1/26/2021
660 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองแพรกขวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง   25/1/2564 1/25/2021
661 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
662 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาและแนวท่อ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
663 จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
664 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ของระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
665 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
666 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
667 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
668 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2564 1/5/2021
669 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2563 12/29/2020
670 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
671 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
672 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
673 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
674 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
675 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด   4/1/2564 1/4/2021
676 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2564 1/4/2021
677 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
678 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ไฟส่องสว่าง งานปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
679 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/12/2563 12/25/2020
680 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/12/2563 12/24/2020
681 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟหมุนสีแดง กรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
682 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๔๘๓๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
683 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟหมุนสีแดง กรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2563 12/23/2020
684 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/12/2563 12/18/2020
685 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
686 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/12/2563 12/15/2020
687 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
688 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2563 12/14/2020
689 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2563 12/9/2020
690 จ้างเช่าเต็นท์ เครื่องขยายเสียง โครงการดอกกาแฟเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2563 12/4/2020
691 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2563 12/7/2020
692 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2563 12/3/2020
693 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
694 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
695 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๒ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
696 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
697 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
698 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
699 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
700 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
701 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
702 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
703 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
704 วัสดุสำนักงาน กองคลัง   24/11/2563 11/24/2020
705 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
706 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
707 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
708 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๔๘๓๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2563 11/6/2020
709 จ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
710 ซื้อยาง ๑๐.๐๐-๒๐ ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2563 8/10/2020
711 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
712 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
713 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
714 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
715 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/9/2563 9/29/2020
716 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
717 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
718 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   22/9/2563 9/22/2020
719 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
720 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
721 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
722 จ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำ บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
723 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/9/2563 9/18/2020
724 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/9/2563 9/18/2020
725 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/9/2563 9/18/2020
726 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/9/2563 9/18/2020
727 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/9/2563 9/18/2020
728 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/9/2563 9/18/2020
729 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/9/2563 9/18/2020
730 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/9/2563 9/18/2020
731 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/9/2563 9/18/2020
732 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/9/2563 9/18/2020
733 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/9/2563 9/18/2020
734 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2563 9/9/2020
735 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2563 9/9/2020
736 ซื้อเครื่องแบบชุดฝึก (เสื้อยืดคอเชิ๊ตแขนยาวสีดำ พร้อมกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
737 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
738 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
739 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
740 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
741 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
742 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
743 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
744 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
745 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
746 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนกยูง ๒ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
747 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
748 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
749 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
750 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
751 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
752 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/8/2563 8/31/2020
753 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/8/2563 8/29/2020
754 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
755 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยยะโส หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
756 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
757 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
758 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
759 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
760 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
761 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
762 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
763 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
764 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
765 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   28/8/2563 8/28/2020
766 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
767 จ้างปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ตาม กสทช.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
768 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
769 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑   26/8/2563 8/26/2020
770 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
771 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
772 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
773 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เช้า บ่าย โครงการยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2563 8/19/2020
774 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
775 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/8/2563 8/20/2020
776 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง   19/8/2563 8/19/2020
777 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2563 8/18/2020
778 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
779 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2563 8/17/2020
780 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2563 8/13/2020
781 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
782 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
783 วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง   8/7/2563 7/8/2020
784 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
785 ซื้อยาง ๑๐.๐๐-๒๐ ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
786 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
787 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
788 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
789 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
790 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารประชุมสภา อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2563 8/7/2020
791 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
792 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
793 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
794 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2563 7/29/2020
795 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
796 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำฝายธารทอง - ด่านกระทิง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2563 7/30/2020
797 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
798 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ชั้น อ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
799 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
800 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
801 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/7/2563 7/31/2020
802 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
803 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/7/2563 7/24/2020
804 ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
805 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
806 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าขาว ผ้าสีเหลือง ผ้าสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
807 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติลายไทย ขนาด ๑.๙๐ x ๓.๑๐ เมตร + ๑.๕๐ x ๒.๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
808 ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
809 ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
810 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา   13/7/2563 7/13/2020
811 ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
812 ซื้อหนังสือเรียน (3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
813 ซื้อค่าหนังสือเรียน อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
814 ซื้อหนังสือเรียน (3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
815 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
816 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
817 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
818 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
819 จ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
820 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
821 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำฝายบ้านบางพรวด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
822 ซื้อค่าหนังสือเรียน 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
823 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
824 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2563 7/9/2020
825 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
826 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
827 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
828 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
829 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานไม้ ซอยห้วยขี้นาค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
830 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
831 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
832 จ้างบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
833 จ้างบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
834 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2563 6/24/2020
835 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2563 6/23/2020
836 จ้างบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2563 6/23/2020
837 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
838 จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิค ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
839 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
840 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
841 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานไม้ซอยห้วยขี้นาค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2563 6/11/2020
842 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2563 6/10/2020
843 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2563 6/9/2020
844 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
845 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
846 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
847 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
848 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
849 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
850 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
851 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2563 6/4/2020
852 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานไม้ซอยห้วยขี้นาค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2563 6/2/2020
853 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
854 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
855 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
856 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
857 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
858 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) กรณีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2563 5/27/2020
859 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมป้ายซุ้มประตู อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
860 ซื้อถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
861 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
862 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านน้ำทุ่น หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
863 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน กรณีพิเศษ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
864 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
865 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
866 จ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2563 5/1/2020
867 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำฝายห้วยใหญ่ จำนวน ๑ จุด บริเวณริมถนนน้ำทุ่น ห้วยกำหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/4/2563 4/30/2020
868 ซื้อทรายอะเบทชนิดซอง ปริมาณ ๕๐๐ ซอง/ถัง สารเคมีพ่นยุง ปริมาณ ๑ ลิตร/ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
869 ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีละอองละเอียด ULV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2563 4/29/2020
870 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR ๒๐๒๒ N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
871 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
872 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
873 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2563 4/20/2020
874 ซื้อหน้ากากอนามัย (ผ้า) เจลแฮลกอฮอล์ ขนาด ๒๕๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2563 4/16/2020
875 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2563 4/10/2020
876 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
877 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR ๒๐๒๒ N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
878 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2563 4/7/2020
879 จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
880 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
881 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๒ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
882 จ้างซ่อมรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2020 3/30/2020
883 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2020 3/23/2020
884 ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากผ้าอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2020 3/19/2020
885 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2020 3/19/2020
886 จ้างทำป้าย อาคาร ปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
887 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
888 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมประปา ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
889 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
890 จ้างค่าบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2020 3/17/2020
891 ซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
892 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
893 ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ขนาด ๑๒.๕ X ๑๕.๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
894 จ้างจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
895 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
896 จ้างเหมาเดินสายระบบ Lan กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องกองคลัง และระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
897 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
898 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และ เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
899 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
900 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
901 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
902 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือ สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2020 3/2/2020
903 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
904 จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
905 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และ เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
906 ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
907 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทอง ๑ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/2/2020 2/21/2020
908 จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
909 จ้างเหมาทำอาหาร ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2020 2/18/2020
910 จ้างโครงการก่อสร้างบล็อค คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
911 ซื้อสายไฮดรอลิค เครื่องล้าง อัด ฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
912 จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
913 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
914 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
915 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
916 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
917 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
918 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
919 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
920 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการเสียภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2020 2/3/2020
921 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31/1/2020 1/31/2020
922 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
923 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
924 จ้างโครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาสี หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2020 1/23/2020
925 จ้างเช่าเต้นโดม ขนาด ๑๓๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
926 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่กิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
927 จ้างเช่าเต้นโดม ขนาด ๑๓๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
928 จ้างเช่าเต้นโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
929 จ้างเหมาเตรียมของและอุปกรณ์สำหรับพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
930 จ้างจัดทำสนามแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
931 จ้างเหมาชุดการแสดงมโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2020 1/21/2020
932 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
933 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/1/2020 1/20/2020
934 เช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุกเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน   20/1/2020 1/20/2020
935 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
936 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2020 1/20/2020
937 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/1/2020 1/17/2020
938 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/1/2020 1/17/2020
939 ซื้อของรางวัลแข่งขันกิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/1/2020 1/17/2020
940 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การตกแต่ง จัดสถานที่ และของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
941 ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
942 จ้างเช่าเหมาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 1/7/2020
943 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/1/2020 1/2/2020
944 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/1/2020 1/2/2020
945 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
946 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
947 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/2020 1/6/2020