ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อซื้อยางรถสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-5128 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
2 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือไฟเบอร์และเครื่องยนต์ เพื่อใช้ในงาน อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
3 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 5004 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
4 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงครบชุด เพื่อใช้ในงาน อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2023 9/11/2023
5 จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเพื่อติดรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
6 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาว สำหรับใช้ในงาน อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
7 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80 - 5128 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
8 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว สำหรับ ศพด.ม. ๗ และ ม.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
11 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง สำหรับ ศพด. ในสังกัด อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมฝายแม้วซอย หมู่ที่ ๔ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
13 จ้างซ่อมแซม รถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-138 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กล่องลวดตาข่าย GABION) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
15 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานป้องกันและบรรเทาและสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
16 ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
19 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง 568 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
22 จ้างเหมาขุอลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
24 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในเขตการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในเขตการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
27 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบหล่อเย็นรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 80-4830 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในเขตการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
31 ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
32 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
33 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
34 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
35 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
36 จ้างโครงการขยายเขตท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (ประปาป๊อกแทงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
37 จ้างเหมาสระว่ายน้ำ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
38 จ้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำ ซอยห้วยกำ ตอน ๒ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
39 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/16/2023 8/16/2023
40 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/16/2023 8/16/2023
41 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาสิทธิ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
42 จ้างโครงการขยายเขตแนวท่อกระจายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ซอยท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
43 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-5171 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
44 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
47 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2023 8/10/2023
48 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2023 8/10/2023
49 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โซฟาชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
50 ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อย่อาศัยสำหรับผู่้สูงอายุ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
51 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดินขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/7/2023 8/7/2023
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
54 จ้างเหมาทำตัวอักษรโฟม และป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดงานรัฐพิธี ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
55 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้่าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
56 จ้างเหมาเต็นท์โต๊ะเก้าอี้และไฟส่องสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
57 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
58 จ้างเหมาทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
59 จ้างเหมาเครื่องเสียง และเต็นท์ โครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
60 ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
61 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดเตรียมสนามกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
62 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/19/2022 12/19/2022
63 จ้างเหมาเต็นท์และเครื่องเสียง โครงการกีฬาเด็กปฐมวัยของศพด. ในสังกัด อบต. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
64 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลและตัวอักษรโฟม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/10/2022 10/10/2022
65 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2022 10/7/2022
66 จ้างเหมาเช่าเรือตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 10/6/2022
67 เหมาเช่าเรือตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา   10/3/2022 10/3/2022
68 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
69 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
70 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/5/2022
71 จ้างเหมาเช่าเรือตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
72 จ้างเหมาเช่าเรือตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/3/2022 10/3/2022
73 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/30/2022 10/5/2022
74 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/30/2022 9/30/2022
75 วัสดุก่อสร้าง กล่องลวดตาข่าย เกเบี้ยน   9/29/2022 9/29/2022
76 จ้างเหมาซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/28/2022 9/28/2022
78 ซื้อโครงการระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดกลางซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
79 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
80 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
81 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
82 ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๖๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
83 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
84 จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องกองคลัง อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
85 จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารปากทาง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
86 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
87 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
88 ซื้อวัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
89 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับโครงการสนับสนุนค่าหนังสืือเรียน อายุ 3-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
90 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน (๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
91 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนับสนุนหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/19/2022 9/19/2022
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/19/2022 9/19/2022
94 ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
95 ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๖๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2022 9/18/2022
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/16/2022 9/16/2022
97 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบ ล้อหลังยาง เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/16/2022 9/16/2022
98 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/16/2022 9/16/2022
99 จ้างเหมาซ่อมแซมพ่วงลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
100 ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๖๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
101 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/16/2022 9/16/2022
102 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบอื่นๆ ของรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน 80-4830 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2022 9/15/2022
104 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
105 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
106 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
107 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถหกล้อทะเบียน 80 4830 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
108 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
109 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
110 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
111 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
113 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
115 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
116 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัด อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สารส้ม ปูนขาว และคลอรีน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
118 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2022 9/9/2022
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/7/2022 9/7/2022
121 จ้างเหมาบำรุงรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค 138 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/7/2022 9/7/2022
123 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง ชุดปั้มเบรกหลัง กล่องยาช่วยพวงมาลัย ยางปัดน้ำฝนคู่หน้า น้ำมันเบรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi   9/6/2022 9/6/2022
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi   9/6/2022 9/6/2022
126 จ้างเหมาบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
127 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือเอนกประสงค์ถ้ำพระขยางค์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
128 จ้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/6/2022
129 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการ (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2022 9/7/2022
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/2022 9/6/2022
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/5/2022 9/5/2022
132 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
133 โครงการระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ขนาดกลางซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ 4   9/2/2022 9/2/2022
134 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมีกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
136 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึกอาสาสมัครป้องพันฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
137 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON NPG - ๖๗ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
138 ซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
139 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON NPG - ๖๗ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
140 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
142 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
143 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
146 ซื้อวัสดุดับเพลิง หัวฉีดด้ามปืน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2022 9/2/2022
149 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
150 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON NPG - ๖๗ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/2/2022
151 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
152 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกันฝน) และ รองเท้าบูท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
153 จ้างเหมาเปลี่ยนหลังคาและเปลี่ยนฝ้าเพดาน ห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
154 ซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
155 ซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
156 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
159 จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
160 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
161 จ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
162 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
163 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน สว่านแท่นเจาะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2022 8/23/2022
164 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 4689 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/22/2022 8/24/2022
166 จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
167 จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/22/2022 8/22/2022
169 จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
170 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
171 ซื้อครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
172 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อย ขนาดเล็ก ประเภท ๑ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
173 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
174 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการสนับสนุนการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตแนวท่อประปาหมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/19/2022 8/19/2022
176 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตแนวท่อประปาหมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/19/2022 8/24/2022
177 ซื้อเชือกและอุปกรณ์สำหรับกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2022 9/7/2022
179 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตแนวท่อประปาหมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/9/2022 9/7/2022
180 ซื้ออุปกรณ์แข่งขันตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2022 10/3/2022
181 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
182 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
183 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
184 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
185 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2021 12/29/2021
186 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
187 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ชุดไฟส่องสว่าง โครงการปัองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
188 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2021 12/28/2021
189 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
190 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
191 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
192 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
193 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
194 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2021 12/9/2021
195 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
196 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
197 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
198 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
199 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
200 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
201 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
202 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/25/2021 11/25/2021
203 จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
204 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่น ๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง และสำหรับวันอบรม กปน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
205 จ้างจ้างเหมาทำป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไวนิล คู่มือคณะกรรมการ แบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
206 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
207 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/19/2021 11/19/2021
208 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ หลัง เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
209 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
210 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๕ รายการ   11/8/2021 8/11/2021
211 ซื้อยี่โบลท์ ๘ นิ้ว และยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2021 8/11/2021
212 โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   10/27/2021 10/27/2021
213 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2021 10/25/2021
214 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๐ ๖๒ ๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2021 10/25/2021
215 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
216 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2021 10/5/2021
217 จ้างทำป้ายไวนิล และแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/2021 10/5/2021
218 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกซอยถ้ำพระขยางค์ หมูที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก   9/29/2021 9/29/2021
219 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำเลียง โดยวิธีคัดเลือก   9/29/2021 9/29/2021
220 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก   9/29/2021 9/29/2021
221 จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ 7 - 8 โดยวิธีคัดเลือก   9/29/2021 9/29/2021
222 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อีดี แบบ Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
223 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2021 9/27/2021
224 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
225 จ้างปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอย ฯ ณ อาคารอนุสรณ์สถานพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
226 จ้างทำสถานที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่และเก็บอุปกรณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
227 จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับ ขนาด A๔ โครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
228 จ้างจัดทำป้ายซีทรูติดตั้งในห้องหัวหน้าสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
229 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังปั่นถูพื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
230 ซื้อวัสดุการศึกษา(สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
231 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ ๓ - ๕ปี ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
232 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อายุ 3-5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
233 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
234 จ้างโครงการขุดลอกตะกอนอาคารอัดน้ำบ้านห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
235 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
236 ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
237 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
238 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
239 ซื้อหนังสือเรียน 3-5 ปี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
240 ซื้อหนังสือเรียน (3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
241 ซื้อหนังสือเรียน (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
242 ซื้อค่าหนังสือเรียน (๓-๕ ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
243 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
244 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2021 12/9/2021
245 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
246 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลลำเลียง   9/7/2021 9/7/2021
247 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
248 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
249 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๒X๒.๔ เมตร พร้อมโครงไม้ เขตอันตราย โปรดระวังการเล่นน้ำบริเวณนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
250 จ้างโครงการปรับปรุงแนวท่อประปาภูเขาห้วยก่ำ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
251 จ้างโครงการก่อสร้างบล็อค คอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยหลุง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
252 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และค่าถ่ายเอกสารรายละเอียดงบประมาณประกอบโครงการหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
253 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง ลูกหมากบังคับเลี้ยวหน้า ซ้าย ขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
254 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สมุนไพรต้านภัย COVID-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
255 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
256 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไมค์ประชุมยาว ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน ป้ายกั้นอะคริลิคใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
258 จ้างตัดคลุมโต๊ะจับจีบระบายสำเร็จรูปสีทอง จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2021 8/20/2021
259 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2021 8/6/2021
261 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
262 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบางนา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
263 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
264 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
265 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
266 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
267 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
268 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2021 8/3/2021
269 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาดบรรจุ ๔ ลิตร เพื่อใช้ในศูนย์กักกันเพื่อสังเกตอาการ ฯ (LQ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
270 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ขนาด ๘๒๕-๑๖ สำหรับรถยนต์ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
271 ซื้อปืนพ่นแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ ๗๕% ๑,๐๐๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
272 ซื้อเชือกโรยตัว ขนาด ๑๒ มม. รอกเดี่ยวขนาดใหญ่ คาราไบเนอร์ อุปกรณ์สำหรับโรยตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น FAX-L๑๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
274 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
275 ซื้อเครื่องเลื่อย ขนาด ๑ แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
276 ซื้อวัสดุดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง สายสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
277 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักปลัด จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
278 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
279 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
280 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
281 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
282 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
283 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
284 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
285 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีต ขนาด ๑๐๐X๑๐๐ ซม. ซ่อมถนนซอยวัดใหม่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
286 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
287 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
288 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยประชารัฐ ๒ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
289 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยจันทร์กระจ่าง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
290 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยประชารัฐ ๓ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
291 จ้างเหมารื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ศาลาพักคอยรถโดยสาร จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
292 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
293 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
294 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
295 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
296 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2021 6/25/2021
297 จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
298 ซื้อกล้อง CCTV และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2021 6/16/2021
299 ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงปรับรูปแบบน้ำได้ แบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
300 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารกลางวัน ข้าวห่อไข่ ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/2021 6/14/2021
301 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
302 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
303 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
304 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
305 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไหรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
306 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
307 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
308 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
309 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
310 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
311 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาวดำ และสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
312 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
313 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
314 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
315 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
316 ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
317 ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับโครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
318 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 9/6/2021
319 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
320 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งค้อ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ เอ ๔ ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
322 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
323 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
324 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
325 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
326 จ้างอัดถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง และอัดถังดับเพลิงชนิดคาร์บอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
327 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/2021 5/17/2021
328 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
329 ซื้อกระบองไฟกระพริบ ๓ จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2021 5/14/2021
330 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
331 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับโฟเมก้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
332 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2021 5/6/2021
333 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
334 จ้างโครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษี อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2021 4/23/2021
335 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
336 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
337 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
338 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
339 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2021 4/16/2021
340 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
341 ซื้อชุดสังฆทาน ร่ม กระติกน้ำแข็ง กระติกน้ำมีก๊อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/2021 4/5/2021
342 ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
343 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
344 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
345 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
346 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
347 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2021 3/29/2021
348 จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
349 จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
350 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
351 จ้างโครงการติดตั้งชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
352 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2021 3/22/2021
353 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON (NPG-๘๔ TONER BLACK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
354 จ้างค่าบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/2021 3/17/2021
355 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
356 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   3/15/2021 3/15/2021
357 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
358 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/2021 3/15/2021
359 ซื้อเสื้อยืดคอเชิ๊ตแขนยาวสีดำ พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2021 3/12/2021
360 จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๖๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2021 3/8/2021
361 จ้างโครงการต่อเติมห้องกิจกรรมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
362 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2021 3/4/2021
363 จ้างโครงการก่อสร้างบล็อค คสล.ซอยในช่อง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/2021 3/3/2021
365 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2021 3/2/2021
366 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
367 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
368 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/2021 2/25/2021
369 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/2021 2/24/2021
370 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
371 ซื้อไฟหมุนสีแดง ขนาด ๖ นิ้ว ๒๒๐ โวลล์ กรวยจราจรพลาสติก สูง ๗๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
372 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
373 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/2021 2/19/2021
374 จ้างอัดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ และ อัดถัง CO๒ ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
375 ซื้อชุดตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง( COVID - 19 Antigen Test Self - Test Kits ) ชุดตรวจสารคัดหลั่งในโพงจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2021 12/2/2021
376 จ้างเช่าเหมา โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้และเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
377 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2021 2/10/2021
378 จ้างจัดทำซุ้มจุดเช็คอินหน้าถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
379 จ้างเหมาเตรียมของและอุปกรณ์สำหรับพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
380 จ้างเหมาชุดการแสดงมโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2021 2/9/2021
381 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
382 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
383 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
384 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
385 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
386 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
387 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
388 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
389 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
390 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
391 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
392 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
393 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
394 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
395 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
396 จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ในพื้นที่ อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2021 1/29/2021
397 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/2021 1/28/2021
398 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว - ดำ ความเร็ว ๓๐ แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
399 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
400 ครุภัณฑ์สำนักงาน   1/26/2021 1/26/2021
401 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
402 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
403 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
404 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
405 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
406 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
407 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
408 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองแพรกขวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง   1/25/2021 1/25/2021
409 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
410 จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
411 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาและแนวท่อ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
412 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ของระบบประปา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
413 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
414 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
415 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
416 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
417 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
418 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด   1/4/2021 1/4/2021
419 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
420 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
421 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2020 12/30/2020
422 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2020 12/30/2020
423 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2020 12/30/2020
424 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/29/2020 12/29/2020
425 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
426 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ไฟส่องสว่าง งานปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
427 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
428 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
429 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟหมุนสีแดง กรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
430 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๔๘๓๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
431 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟหมุนสีแดง กรวยจราจรพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
432 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/18/2020 12/18/2020
433 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
434 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
435 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2020 12/14/2020
436 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2020 12/14/2020
437 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
438 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
439 จ้างเช่าเต็นท์ เครื่องขยายเสียง โครงการดอกกาแฟเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2020 12/4/2020
440 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาดอกกาแฟเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
441 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
442 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
443 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
444 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
445 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
446 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
447 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
448 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
449 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
450 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
451 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๒ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2020 11/30/2020
452 วัสดุสำนักงาน กองคลัง   11/24/2020 11/24/2020
453 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
454 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
455 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/2020 11/23/2020
456 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๔๘๓๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/6/2020 11/6/2020
457 จ้างโครงการจ้างเหมาตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
458 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
459 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
460 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
461 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2020 10/1/2020
462 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดินประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
463 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
464 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
465 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   9/22/2020 9/22/2020
466 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
467 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
468 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
469 จ้างซ่อมแซมคูระบายน้ำ บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/18/2020 9/18/2020
471 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/18/2020 9/18/2020
472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/18/2020 9/18/2020
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/18/2020 9/18/2020
474 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/18/2020 9/18/2020
475 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/18/2020 9/18/2020
476 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/18/2020 9/18/2020
477 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/18/2020 9/18/2020
478 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/18/2020 9/18/2020
479 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/18/2020 9/18/2020
480 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/18/2020 9/18/2020
481 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2020 9/9/2020
482 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2020 9/9/2020
483 ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ตู้เก็บเอกสารแบบเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
484 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนกยูง ๒ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
485 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
486 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
487 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
488 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยยะโส หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
489 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะแยกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
491 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
492 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
497 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
499 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/31/2020 8/31/2020
500 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/29/2020 8/29/2020
501 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2020 8/28/2020
502 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2020 8/28/2020
503 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2020 8/28/2020
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2020 8/28/2020
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2020 8/28/2020
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2020 8/28/2020
507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2020 8/28/2020
508 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2020 8/28/2020
509 จ้างปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ตาม กสทช.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
510 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
511 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2020 8/28/2020
512 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/28/2020 8/28/2020
513 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/27/2020 8/27/2020
514 โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว แบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑๑   8/26/2020 8/26/2020
515 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
516 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
517 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
518 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
519 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
520 ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยเคียน พร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านบางนา ตำบลลำเลียง จำนวน ๑ ระบบ ตามแบบมาตรฐาน สชป. ๑๔ -๑-๐๐๐๐๙๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง   8/19/2020 8/19/2020
521 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เช้า บ่าย โครงการยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
522 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
523 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
524 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
525 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
526 ซื้อยาง ๑๐.๐๐-๒๐ ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
527 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
528 ซื้อเครื่องแบบชุดฝึก (เสื้อยืดคอเชิ๊ตแขนยาวสีดำ พร้อมกรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2020 8/9/2020
529 ซื้อยาง ๑๐.๐๐-๒๐ ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
530 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
531 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
532 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
533 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
534 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
535 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารประชุมสภา อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
536 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
537 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ชั้น อ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
538 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
539 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
540 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดูแลเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
541 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
542 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำฝายธารทอง - ด่านกระทิง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
543 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
544 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
545 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
546 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
547 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
548 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
549 ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2020 7/20/2020
550 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าขาว ผ้าสีเหลือง ผ้าสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
551 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
552 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติลายไทย ขนาด ๑.๙๐ x ๓.๑๐ เมตร + ๑.๕๐ x ๒.๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/2020 7/17/2020
553 ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
554 ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
555 ซื้อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
556 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา   7/13/2020 7/13/2020
557 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
558 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
559 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
560 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำฝายบ้านบางพรวด หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
561 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
562 จ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
563 ซื้อหนังสือเรียน (3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
564 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
565 ซื้อค่าหนังสือเรียน อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
566 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
567 ซื้อหนังสือเรียน (3-5ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
568 ซื้อค่าหนังสือเรียน 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
569 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สันกาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2020 7/9/2020
570 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
571 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
572 วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง   7/8/2020 7/8/2020
573 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
574 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
575 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/2020 7/1/2020
576 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
577 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานไม้ ซอยห้วยขี้นาค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
578 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2020 6/30/2020
579 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
580 จ้างบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
581 จ้างบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
582 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
583 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ กค ๕๐๐๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
584 จ้างบรรจุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
585 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/2020 6/17/2020
586 จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิค ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
587 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
588 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/2020 6/12/2020
589 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานไม้ซอยห้วยขี้นาค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
590 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
591 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
592 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
593 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
594 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
595 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
596 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
597 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
598 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
599 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
600 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสะพานไม้ซอยห้วยขี้นาค หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
601 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
602 จ้างอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) กรณีพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
603 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
604 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
605 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
606 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
607 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมป้ายซุ้มประตู อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
608 ซื้อถุงมือยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
609 ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2020 5/13/2020
610 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านน้ำทุ่น หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
611 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
612 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน กรณีพิเศษ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
613 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
614 จ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
615 จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำฝายห้วยใหญ่ จำนวน ๑ จุด บริเวณริมถนนน้ำทุ่น ห้วยกำหมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
616 ซื้อทรายอะเบทชนิดซอง ปริมาณ ๕๐๐ ซอง/ถัง สารเคมีพ่นยุง ปริมาณ ๑ ลิตร/ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
617 ซื้อเครื่องพ่นสารเคมีละอองละเอียด ULV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2020 4/29/2020
618 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR ๒๐๒๒ N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
619 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2020 4/21/2020
620 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
621 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
622 ซื้อหน้ากากอนามัย (ผ้า) เจลแฮลกอฮอล์ ขนาด ๒๕๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/16/2020 4/16/2020
623 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
624 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Canon IR ๒๐๒๒ N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
625 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/2020 4/10/2020
626 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
627 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1480 7/27/2023
628 จ้างเหมาทำตัวอักษรโฟม และป้ายไวนิล เพื่อใช้ในโครงการจัดงานรัฐพิธี ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1480 7/20/2023
629 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้่าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1480 7/20/2023
630 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับโครงการสนับสนุนหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/1480 7/17/2023
631 ซื้อหนังสือเรียน เสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/1480 7/17/2023
632 ซื้อหนังสือเรียน สำหรับโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน อายุ (3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/1480 7/17/2023
633 ซื้อหนังสือสำหรับโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน (3-5 ปี)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/17/1480 7/17/2023
634 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโกศล หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/1480 7/13/2023
635 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมประปาห้วยเคียน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1480 7/11/2023
636 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/11/1480 7/11/2023
637 ซื้อเคมีภัณฑ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ทรายอะเบท แบบถุงชา 20 กรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
638 ซื้อสารเคมีพ่นยุง โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/1480 7/10/2023
639 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่อมแซมความชำรุดเสียหายในพื้นที่การดูแลของ อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1480 7/7/2023
640 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/5/1480 7/5/2023
641 จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
642 ซื้อผงเคมีแห้ง และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อบรรจุถังดับเพลิง โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพอัคคีภัยแก่ ศพด. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
643 จ้างโครงการปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำดิบเข้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/1480 7/3/2023
644 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
645 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
646 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
647 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
648 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
649 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
650 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
651 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
652 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
653 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
654 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
655 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
656 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
657 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1480 6/28/2023
658 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
659 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
660 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
661 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
662 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
663 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
664 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรับวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
665 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยปรางค์ล่าง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/22/1480 6/22/2023
666 ซื้อเครื่องแบบชุดฝึก อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1480 6/22/2023
667 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานลิง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
668 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ ๒ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
669 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอยกาบ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
670 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค - ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
671 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1480 6/13/2023
672 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยปรางค์ล่าง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/1480 6/12/2023
673 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยปรางค์ล่าง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/12/1480 6/12/2023
674 โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซลขนาด ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน   5/31/1480 5/31/2023
675 ซื้อสารเคมีชนิดแห้งบรรจุถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1480 5/30/2023
676 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบ ล้อหลังยาง เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/23/1480 5/23/2023
677 ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
678 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
679 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
680 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
681 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
682 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
683 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
684 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
685 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
686 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
687 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
688 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1480 5/12/2023
689 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/12/1480 5/12/2023
690 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1480 5/9/2023
691 จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น iR ๒๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
692 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น iR ๒๖๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
693 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบ ล้อหลังยาง เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/28/1480 4/28/2023
694 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1480 4/28/2023
695 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/26/1480 4/26/2023
696 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
697 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมปรับคืนสภาพแนวท่อกระจายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
698 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/26/1480 4/26/2023
699 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อไว้สำหรับติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
700 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดภายใน อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
701 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมปรับคืนสภาพแนวท่อกระจายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
702 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมปรับคืนสภาพแนวท่อกระจายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/1480 4/24/2023
703 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
704 ซื้อวัสดุสำหรับตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
705 จ้างเช่าชุดเครื่องขยายเสียง จำนวน ๒ ชุด เพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
706 จ้างเหมาจัดตกแต่งรถขบวนแห่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
707 จ้างเช่าเต้นท์ และโรงพระ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/1480 4/12/2023
708 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
709 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
710 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
711 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
712 ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบ ล้อหลังยาง เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/10/1480 4/10/2023
713 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon NPG ๖๗ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
714 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/1480 4/7/2023
715 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
716 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้พลาสติก ไฟริมทาง ชุดไฟส่องสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
717 จ้างต่อสัญญาเซ็บไซต์ สำหรับดูแลระบบเว็บไซต์ (Web Application) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
718 จ้างซ่อมแซมหน้าต่างประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
719 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๔ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
720 จ้างเหมายานพาหนะโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/1480 4/4/2023
721 จ้างพิมพ์พร้อมจัดทำเล่มคู่มือการบริหารกิจการประปาและถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
722 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาห้วยเคียน หมู่ที่ ๙ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
723 ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการฝึกอบรมหลักลูตรกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
724 จ้างแซ่มรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1480 3/24/2023
725 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1480 3/23/2023
726 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1480 3/22/2023
727 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
728 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1480 3/20/2023
729 จ้างเหมาซ่อมระบบเบรค ระบบทำความเย็น และตรวจเช็คระบบอื่น รถกระบะแบบบรรทุก (แบบยกได้) ทะเบียน 80 - 4830 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1480 3/17/2023
730 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
731 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1480 3/15/2023
732 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1480 3/14/2023
733 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1480 3/14/2023
734 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1480 3/14/2023
735 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อประปาฝายด่านกระทิงซอยบางใหม่ - คอกช้าง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1480 3/10/2023
736 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/1480 3/8/2023
737 จ้างจัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษี อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
738 ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับโครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
739 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
740 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
741 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 3/1/2023
742 ซื้อชุดกีฬา ถุงเท้า และเสื้อผู้ควบคุมทีมหรือผู้ฝึกสอน ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ระนองคัพ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
743 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาในการฝึกซ้อม โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ระนองคัพ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1480 2/22/2023
744 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1480 2/20/2023
745 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-5128 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
746 จ้างซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TF๕๕HPY เลขทะเบียน ๘๐-๓๕๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
747 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
748 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเป่าลม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
749 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/1480 2/16/2023
750 ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
751 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบน้ำฝายห้วยช่องและระบบประปาห้วยเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1480 2/15/2023
752 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณถ้ำพระขยางค์ฺ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1480 2/14/2023
753 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
754 ซื้อถ้วยรางวัลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.ลำเลียงคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
755 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ๕ ฟุต เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
756 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
757 จ้างเหมา เต็นท์ เครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบต.ลำเลียงคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
758 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
759 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
760 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
761 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
762 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
763 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
764 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
765 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
766 ซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1480 1/31/2023
767 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในห้องกองคลังที่ปรับปรุงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
768 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1480 1/30/2023
769 จ้างซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ทะเบียน 80 - 3538 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
770 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1480 1/27/2023
771 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในห้องกองคลังที่ปรับปรุงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
772 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในห้องกองคลังที่ปรับปรุงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1480 1/26/2023
773 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดสถานที่จุดเช็คอินหน้าถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
774 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อไว้สำหรับจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อพระขยางค์คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
775 จ้างเหมาชุดเครื่องขยายเสียง เต้นท์ โต๊ะขาว เก้าอี้ โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อพระขยางค์คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/1480 1/19/2023
776 จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
777 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เวที โครงการจัดงานประเพณีประจำปี ขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
778 จ้างเหมาเต็นท์โดม ๑ หลัง จำนวน ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
779 ซื้อของรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โครงการขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
780 จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ตำนานถ้ำพระขยางค์ โครงการจัดงานประเพณีประจำปี ขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
781 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่และกิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โครงการขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
782 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดสถานที่จุดเช็คอินหน้าถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
783 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จัดสถานที่จุดเช็คอินบริเวณหน้าถ้ำพระขยางค์ โครงการขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
784 จ้างคณะมโนราห์ ในงานตามโครงการจัดงานประเพณีประจำปี ขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/1480 1/18/2023
785 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคูถนน จำนวน ๘ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
786 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
787 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
788 จัดเตรียมเครื่องบวงสรวงและอุปกรณ์สำหรับบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โครงการขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี ๒๕๖๖   1/17/1480 1/17/2023
789 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ตกแต่งสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
790 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/1480 1/12/2023
791 ซื้อของรางวัลการแข่งขันเกมส์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
792 ซื้อของขวัญการแสดง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
793 จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
794 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
795 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
796 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
797 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
798 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON NPG ๕๑ Toner Black โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
799 จ้างเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟริมทาง ชุดไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/1479 4/12/2022
800 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/1479 12/2/2022
801 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/30/1479 11/30/2022
802 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก แบบสั่นสะเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบ ล้อหลังยาง เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/29/1479 11/29/2022
803 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๐-๔๘๓๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/23/1479 11/23/2022
804 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/21/1479 11/21/2022
805 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/21/1479 11/21/2022
806 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนซอยห้วยญวน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
807 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-5128 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
808 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
809 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/1479 8/11/2022
810 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
811 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
812 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
813 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
814 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
815 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
816 ซื้อวัสดุในการตกแต่งกระทงและประดับตกแต่งรถขบวนแห่กระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
817 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon ๘๔ Toner Black โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
818 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
819 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417 61 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
820 จ้างจ้างเหมาติดตั้งกันสาด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 3/11/2022
821 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/2/1479 11/2/2022
822 จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงและเต็นท์โดม งานวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
823 จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับตกแต่งและไฟสว่างภายในงานวันลอยกระทงปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
824 จ้างเหมาจัดป้ายไวนิลและป้ายโครงการ งานลอยกระทง ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
825 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
826 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
827 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
828 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
829 โครงการขยายเขตแนวท่อประปาหมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๗   10/8/1479 8/10/2022
830 จ้างเหมาซ่อมแซมเท้าช้างด้านซ้ายของรถกระเช้าไฟฟ้า และเปลี่ยนน้ำมันไฮโดรลิค ทะเบียน 80 5128 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
831 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์   10/6/1479 6/10/2022
832 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
833 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
834 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
835 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
836 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
837 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
838 ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
839 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
840 จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/1479 8/9/2022
841 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวย แผงกั้น กระบองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
842 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/1479 8/3/2022
843 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยห้วยแช่ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/1479 8/2/2022
844 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
845 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารเก็บพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
846 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
847 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดิื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
848 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมแนวท่อประปาฝายห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/26/1479 7/26/2022
849 จ้างขยายแนวท่อส่งน้ำ เชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
850 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/1479 7/21/2022
851 จ้างเหมาบรรจุเครื่องดับเพลิง โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพอัคคีภัยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/1479 7/12/2022
852 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ ลูกล้อวัดระยะทาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
853 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัดระยะทางชนิดแสตนเลส จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
854 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน มอเตอร์หินเจียร 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
855 ซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
856 ซื้อปากกาจับชิ้นงาน ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 7/6/2022
857 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/6/1479 7/6/2022
858 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองการศึกษา   7/4/1479 7/4/2022
859 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
860 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับ ศพด. ม.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
861 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
862 ซื้อชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพร้อมกล่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
863 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
864 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
865 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต เก้าอี้สำนักงาน สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
866 จ้างเหมาจัดทำผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์รางสเตนเลส ห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
867 จ้างเหมาทำป้ายซีทรูสำหรับห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
868 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
869 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
870 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
871 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
872 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
873 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
874 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
875 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1479 6/30/2022
876 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
877 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
878 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
879 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
880 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
881 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON (NPG-๖๗ Toner Black) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
882 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
883 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
884 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
885 จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/1479 6/23/2022
886 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมอาคาร ศพด. ม. ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
887 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัด อบต.ลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
888 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑๓๘ ชุด และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
889 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
890 ซื้อเครื่องซักผ้า ถังคู่ฝาบน ขนาด ๗.๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1479 6/21/2022
891 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1479 6/20/2022
892 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวย แผงกั้น กระบองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
893 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวท่อประปาหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/13/1479 6/13/2022
894 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/6/1479 6/6/2022
895 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/1479 6/2/2022
896 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
897 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
898 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
899 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
900 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
901 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
902 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
903 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
904 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
905 จ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะจับจีบระบายสำเร็จรูปสีทอง และ ผ้าคลุมเก้าอี้พร้อมโบว์ สีขาวเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1479 5/30/2022
906 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
907 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กรวย แผงกั้น กระบองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
908 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวท่อประปาหมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/27/1479 5/27/2022
909 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
910 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน เป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
911 ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
912 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
913 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในกองช่าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
914 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1479 5/24/2022
915 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
916 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
917 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/20/1479 5/20/2022
918 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1479 5/18/2022
919 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗   5/18/1479 5/18/2022
920 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านบางนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
921 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบประปาห้วยเคียน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1479 8/5/2022
922 จ้างโครงการขยายเขตแนวท่อประปา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
923 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยในช่อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
924 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
925 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
926 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
927 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โบล์ PVC - PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว และ ลูกยางยีโบล์ ขนาด ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
928 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ทะเบียน กค ๕๐๐๔ ระนอง   4/25/1479 4/25/2022
929 ซื้อชุดตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
930 สารเคมีพ่นยุง และทรายอะเบท   4/22/1479 4/22/2022
931 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยีโบลท์ PVC/PVC ขนาด ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
932 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เอ็กซ์เทอนัลฮาร์ดดิส ขนาด ๑ Tb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
933 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/1479 8/4/2022
934 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1479 3/30/2022
935 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชม หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/22/1479 3/22/2022
936 จ้างเหมางานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมและบดทับแน่นกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
937 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
938 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
939 ซื้อยางรถยนต์ และยางในขอบ ๑๖ นิ้ว ของรถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๒๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
940 จ้างจ้างเหมาติดตั้งกันสาด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
941 โครงการขยายผิวจราจรถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘   3/14/1479 3/14/2022
942 จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฎิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
943 จ้างโครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
944 จ้างจ้างเหมาติดตั้งกันสาด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1479 3/11/2022
945 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสมา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/4/1479 3/4/2022
946 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
947 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด ปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
948 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
949 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1479 3/4/2022
950 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๖๑ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1479 3/2/2022
951 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ซ่อมแซมระบบประปาฝายแพรกขวา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
952 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
953 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/28/1479 2/28/2022
954 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
955 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
956 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสมา หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/18/1479 2/18/2022
957 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมโครงการอาชีพให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
958 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๐ ท่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
959 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อพีวีซี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
960 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
961 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/14/1479 2/14/2022
962 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยห้วยก่ำ - ห้วยญวน หมู่ทื่ 10   2/2/1479 2/2/2022
963 จ้างเหมาเช่าโต๊ะ เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุกเก้าอี้และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
964 จ้างเหมาเตรียมของและอุปกรณ์สำหรับพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
965 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
966 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1479 1/28/2022
967 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
968 จ้างเหมาชุดการแสดงมโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
969 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1479 1/27/2022
970 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
971 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
972 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
973 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
974 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
975 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
976 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านลำเลียง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/1479 1/26/2022
977 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
978 ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
979 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อคูถนนอัดแน่น ซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยห้วยเนียง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
980 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรม ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/1479 1/24/2022
981 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1479 1/5/2022
982 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1479 1/5/2022
983 จ้างซ่อมรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
984 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗ ๕๒ ๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
985 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
986 จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1477 3/30/2020
987 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๔๖๘๙ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
988 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
989 ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากผ้าอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
990 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
991 จ้างทำป้าย อาคาร ปภ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
992 จ้างค่าบริการดูแลเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
993 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
994 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมประปา ม.๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
995 ซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และเจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
996 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
997 จ้างจัดเตรียมอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
998 ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ขนาด ๑๒.๕ X ๑๕.๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
999 จ้างเหมาเดินสายระบบ Lan กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องกองคลัง และระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
1000 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
1001 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
1002 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และ เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
1003 ซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือ สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไทรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1004 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1005 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองสองแพรกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1006 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/1477 3/2/2020
1007 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และ เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
1008 จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
1009 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทอง ๑ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
1010 ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
1011 จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
1012 จ้างเหมาทำอาหาร ผลไม้ พร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
1013 จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
1014 จ้างโครงการก่อสร้างบล็อค คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/1477 2/17/2020
1015 ซื้อสายไฮดรอลิค เครื่องล้าง อัด ฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
1016 จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1477 2/14/2020
1017 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1477 2/7/2020
1018 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1019 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง ๕๖๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1020 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1021 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำซอยประชารัฐ ๕ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
1022 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการเสียภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
1023 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
1024 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1477 2/3/2020
1025 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/1477 1/31/2020
1026 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/28/1477 1/28/2020
1027 จ้างโครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยตาสี หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/1477 1/23/2020
1028 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
1029 จ้างเหมาเตรียมของและอุปกรณ์สำหรับพิธีบวงสรวงพ่อตาหลวงแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
1030 จ้างจัดทำสนามแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
1031 จ้างเช่าเต้นโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
1032 จ้างเช่าเต้นโดม ขนาด ๑๓๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
1033 ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่กิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
1034 จ้างเช่าเต้นโดม ขนาด ๑๓๔๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
1035 จ้างเหมาชุดการแสดงมโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
1036 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
1037 เช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุกเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน   1/20/1477 1/20/2020
1038 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
1039 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/20/1477 1/20/2020
1040 จ้างเช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
1041 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/17/1477 1/17/2020
1042 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/17/1477 1/17/2020
1043 ซื้อของรางวัลแข่งขันกิจกรรมขึ้นถ้ำพระขยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
1044 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การตกแต่ง จัดสถานที่ และของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
1045 ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ตำบลลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1046 จ้างเช่าเหมาเวทีพร้อมเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
1047 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแนวท่อประปา หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/6/1477 1/6/2020
1048 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
1049 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐ ๕๑๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1477 1/3/2020
1050 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/2/1477 1/2/2020
1051 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/2/1477 1/2/2020