ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางนอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 กันยายน 2565
2 จ้างซ่อมรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-3338 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2565
3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  14 กันยายน 2565
4 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-2996 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
5 ซื้อวัสดุประปา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
6 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง 6771 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
7 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยโรงงานกาหยู หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง  6 กันยายน 2565
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กันยายน 2565
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กันยายน 2565
11 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้ายซอย 5) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง  6 กันยายน 2565
12 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้ายซอย 3) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง  6 กันยายน 2565
13 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง  6 กันยายน 2565
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
17 ซื้อวัสดุประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
18 ซื้อวัสดุประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
20 ซื้อสื่อ วัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
21 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 158 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
22 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบจ 366 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
25 จ้างทำตรายางด้ามรางรถไฟ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
26 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ๑กก๔๙๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
27 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
29 จ้างเหมาติดตั้งเดินระบบไฟฟ้า ห้องสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
30 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองธานี 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
31 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 1 (แยกซอย5) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
32 จ้างซ่อมแซมรถหกล้อดั๊ม หมายเลขทะเบียน 80-3709 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
33 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
34 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3338 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
37 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้ายซอย 2) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
38 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาศักดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2565
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2565
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์ 30 A) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
41 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
42 ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
43 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 1 (แยกซอย9) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
44 จ้างซ่อมแซมระบบแอร์ รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
45 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านพรเทพ 1 (แยกซอย7) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
46 ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบชนิดบูมยาว (Hydraulic Excavator)หมุนได้รอบตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 สิงหาคม 2565
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 6144 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
49 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กงท-670) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ของรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 6144 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
53 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถตักหน้า - ขุดหลัง) หมายเลขทะเบียน ตค 3 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุด MK เมนเทอร์เน้นท์ KIT ) และล้างปรับเช็คเครื่อง ของเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
55 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 6144 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
56 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 3338 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
57 จ้างเหมาเปลี่ยน พระบรมฉายาลักษณ์บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
58 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
59 จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
60 ซื้อวัสดุการเกษตร (มีดพร้า พร้อมด้าม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
61 จ้างซ่อมรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 2816 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
63 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
64 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(คนงานประจำรถขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
66 จ้างเปลี่ยนกระจกมองข้าง รถหกล้อดั๊ม ทะเบียน 80-3709 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
67 จ้างซ่อมรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 3338 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
68 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง กค-2557 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
69 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
70 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
71 จ้างซ่อมแซมประตูบานเลื่อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
72 จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
73 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
75 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3080 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
76 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 1642 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
77 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
78 จ้างซ่อมรถหน้าตัก - หลังขุด หมายเลขทะเบียน ตค 3 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
79 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
80 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
81 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2565
82 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-2996 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
85 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิรักษา (แยกซอย 2) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
86 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยบำรุงสถาน4 (แยกขวาซอย 1) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
87 ซื้อวัสดุประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
88 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
89 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0061 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
90 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิรักษา (แยกซอย1) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
91 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกขวาซอย 6) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
92 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
93 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 3338 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
94 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
95 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดนีออน 32 W) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
97 จ้างซ่อมแซมรถหกล้อดั้ม หมายเลขทะเบียน 80-3709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
98 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ กจจ-464 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
99 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 2816 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
100 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อโปโลคอปกสีส้ม แขนสั้น พร้อมปักชื่อและหน่วยงาน) จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
101 จ้างก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ซอยทรายทอง (แยกขวา) หมู่ที่1 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
102 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
104 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
106 ซื้อวัดสุก่อสร้าง(สายฉีดชำระ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
107 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
109 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
110 ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบชนิดบูมยาว (Hydraulic Excavator)หมุนได้รอบตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13  มิถุนายน  2565
111 รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบชนิดบูมยาว (Hydraulic Excavator)  13  มิถุนายน  2565
112 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
113 ซ่อมแซมรถอีแต๋น กองช่าง  8  มิถุนายน  2565
114 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะ ของส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
115 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะ ของส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
117 อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดอื่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  31 พฤษภาคม 2565
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
120 จ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
122 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบชนิดบูมยาว (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2565
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
124 จ้างเหมาทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ป้ายอะคริลิค) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
125 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-2816 ระนอง จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบางนอน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
127 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ( ชุดกันฝนเสื้อแยกกางเกง สีส้มคาดแถบสะท้อนแสงสีเทา ) จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
128 ซื้อแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป 300 ถุง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
129 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
131 จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
133 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
134 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
135 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5212 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
136 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Flash Drive) จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
137 ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5212 ระนอง จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(15) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
139 จ้างซ่อมแซมรถอีแต๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
140 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
141 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
143 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
145 ซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (บ้านผู้พิการ) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
147 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-52-0041 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
148 จ้างเหมาทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 3,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
149 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 6144 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
150 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
152 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (คนงานประจำรถขยะ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
154 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
155 จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
156 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
157 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
158 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
159 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
160 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ  21 เมษายน 2565
161 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6099 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
162 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
163 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์สวมหมวก ตามโครงการ บางนอนร่วมใจ ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 %  20 เมษายน 2565
164 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
166 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
167 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
168 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 10 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
169 จ้างเหมา จัดสถานที่โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
170 จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
171 ซื้อถุงมือยาง จำนวน 8 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
172 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
173 ซื้อถุงดำ ขนาด 28 x 36 นิ้ว จำนวน 20 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
174 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
175 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
177 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ (วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 ตัว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2565
180 ประกวดราคาซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม จำนวน 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2565
181 ประกวดราคาซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม จำนวน 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2565
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
183 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
184 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องคอมพิววเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-48-0007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
185 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ตค 158 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
186 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยโรงงานกาหยู หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  3 มีนาคม 2565
187 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
188 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
189 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 22 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
190 จ้างปะยางรถตักหน้าขุดหลัง ตค.158 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
191 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 2816 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
192 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะ ของส่วนง่นงานสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
193 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะ ของส่วนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
195 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีีพ) จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย 1,2,3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2565
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2565
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์ 30 A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
199 จ้างพิมพ์เอกสารสีพร้อมเข้าเล่ม กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
200 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5212 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
201 ประกวดราคาซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม จำนวน 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2565
202 ประกวดราคาซื้อรถกระบะแบบเทดั๊ม จำนวน 1 คัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2565
203 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
204 วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง จำนวน 2 รายการ  7 กุมภาพันธ์ 2565
205 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
206 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3080 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
207 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2565
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย 1,2,3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กุมภาพันธ์ 2565
210 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
211 จ้างซ่อมแซมรถอีแต๋น(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
212 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค-158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
213 จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กจ 2453 ระนอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
214 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน กค-2557 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
215 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
216 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
217 ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
219 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
221 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5065 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
222 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
223 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
224 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3080 ระนอง  19 มกราคม 2565
225 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง , เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จำนวน 1 ตัว และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
226 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3080 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
227 ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
228 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว , โต๊ะหน้าขาว จำนวน 6 ตัว และ ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
229 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
230 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
231 ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ตั้งพื้น 4 ขา ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
232 ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ (ตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ 2563) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
233 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค158 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
234 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กข3260 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
235 จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
236 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (มกราคม , กุมภาพันธ์ , มีนาคม และปิดภาคเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางนอน , โรงเรียนเอกศิลป์ราษฏร์พัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 34,402 กล่อง โดยวิธีเฉ  5 มกราคม 2565
237 จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)  27 ธันวาคม 2564
238 ซื้อวัสดุประปา ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
239 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
240 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง-1645 (กอช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
241 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
242 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
243 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 416-58-0061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
244 ซื้อวัสดุยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
245 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
246 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
247 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางหน้า-หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
248 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
249 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำ3ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติไทย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
251 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
252 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
253 จ้างจัดทำปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 3,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
254 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานป้องกัน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
255 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า 80-2996 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
256 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 3338 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
258 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
259 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
260 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
261 จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
262 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
263 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
264 จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้กระดานอัดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
265 จ้างเหมาบริการ(เช่าเต็นท์ พร้อมเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
266 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง (ปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
267 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
268 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
269 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
270 จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน กค-4585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
271 ซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
272 จ้างซ่อมรถอีแต๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
273 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5212 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
274 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(คนงานประจำรถขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
275 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (หลอดไฟฟ้า) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
276 จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
277 ซื้อผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม และผลิตภัณฑ์นม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
278 ซื้อผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนธันวาคม 2564 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม และผลิตภัณฑ์นม ให้แก่ โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา จำ  5 พฤศจิกายน 2564
279 ซื้อผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ประจำภาคเรียนที่ 2 (เดือนพฤศจิกายน 2564 และเดือนธันวาคม 2564 ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม และผลิตภัณฑ์นม ให้แก่โรงเรียนบ้านบางนอน จำนวน 7,728 กล่อง โดยวิธีเฉพ  5 พฤศจิกายน 2564
280 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
282 จ้างขุดวางท่อและบ่อพักน้ำบริเวณร่องน้ำริมถนนศรชัย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
283 ซื้อวัสดุประปา(กองช่าง5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
284 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
286 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
288 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-2816 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
289 จ้างงานอัดจารบี พร้อมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 5212 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
290 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
291 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 414-60-0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
292 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
293 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
294 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
296 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
297 จ้างซ่อมรถบรรทุกเท้าย หมายเลขทะเบียน 80-3709 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
298 จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้ายพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-2996 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-41-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
299 จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค.158 หมายเลขครุภัณฑ์ 007-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
300 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 5065 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
301 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 ตัว ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
302 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ต.ค.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
303 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
304 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
305 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
306 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๓๘ ระนอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
307 ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
308 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
309 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
310 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
311 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
312 ซื้อหนังสือเรียน (หนังสือเสริมประการณ์ระดับปฐมวัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
313 ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
314 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
315 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
316 วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 29 รายการ  8 กันยายน 2564
317 วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 29 รายการ  7 กันยายน 2564
318 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
319 ซื้อชักโครกสำหรับเด็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
320 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
321 วัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 29 รายการ  7 กันยายน 2564
322 ซื้อแผงกั้นผนังสำเร็จรูป จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
323 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
324 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
325 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปั๊มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
326 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
327 ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ ขนาด ๑๐ วัตตฺ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
328 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
329 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
330 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
331 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
332 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
333 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
334 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
335 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2564
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชนิดบานหัว ความหนา 8.5 ชั้น ยาว 540.00 เมตร ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2564
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย 1,2,3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2564
339 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
340 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
341 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 4 (แม่หัด) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2564
343 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปั้มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
344 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ ตค.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
345 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ บง-1645 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
346 ซ่อมท่อส่งน้ำใต้ถังรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง  19 สิงหาคม 2564
347 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 สิงหาคม 2564
348 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
349 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
350 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
351 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (แยกซ้ายบ้านลุงมล) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก  19 สิงหาคม 2564
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
353 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ อีแต๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
354 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
355 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-3709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
356 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
357 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ 1กข3260 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
358 จ้างซ่อมรถยนต์หกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๘๑๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
359 วัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน  9 สิงหาคม 2564
360 จ้างซ่อมระบบเบรครถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
361 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมความชำรุดภายในห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
362 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย 1,2,3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2564
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2564
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย 1,2,3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2564
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2564
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชนิดบานหัว ความหนา 8.5 ชั้น ยาว 540.00 เมตร ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2564
367 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 4 (แม่หัด) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2564
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชนิดบานหัว ความหนา 8.5 ชั้น ยาว 540.00 เมตร ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2564
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2564
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 4 (แม่หัด) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2564
371 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมความชำรุดภายในห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 กรกฎาคม 2564
373 ซ่อมปั๊มน้ำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง  29 กรกฎาคม 2564
374 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
375 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
376 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๑๔๔ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
377 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน ๔๑๖-๔๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
378 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
379 จ้างอัดจารบีรถเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๘๑๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
380 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
381 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
382 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการตำบลบางนอน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
383 ซื้อวัสดุสำนักงาน(2)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
384 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
385 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
386 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
387 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
388 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ 80-2996 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
389 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(Flash Driveกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
390 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์4(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
391 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
392 ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวน ๒๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
393 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการตำบลบางนอน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
394 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
395 ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
396 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ  29  มิถุนายน  2564
397 จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดกระจก จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
398 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
399 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
400 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
401 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2564
402 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับโรงเรียนบ้านบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
403 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
404 จ้างติดตั้งรางน้ำฝนบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน ฝั่งอาคาร ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
405 ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการตำบลบางนอน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
406 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
407 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
408 ซื้อRam 4 GB (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
409 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานจัดเก็บขยะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
410 จ้างซ่อมรถยนต์ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๘๑๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
411 ซื้อสารกำจัดวัชพีช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
412 ซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดยุงลาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
413 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
414 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
415 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑,๔๘๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
416 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-3709 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
417 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
418 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9  มิถุนายน  2564
419 จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
420 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
421 จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน กค-2557 ระนอง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
422 ซื้อผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
423 ซื้อผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้แก่โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
424 ซื้อผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ให้กับโรงเรียนบ้านบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
425 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 778 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
426 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
427 ซื้อค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
428 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปั้มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
429 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
430 จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
431 ซื้อค่าวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
432 ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
433 จ้างซ่อมเปลี่ยนหน้าแปลนเพลาเกียร์แปะ สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๖๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
434 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
435 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
436 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ ตค.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
437 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดวาล์วทิฟฟี่ สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
438 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
439 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
440 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
441 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
442 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ  29 เมษายน 2564
443 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
444 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
445 ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำฉากพลาสติกใสกั้นโต๊ะเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
446 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ กจบ-366 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
447 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
448 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
449 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
450 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
451 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
452 จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
453 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
454 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
455 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
456 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
457 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
458 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
459 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
460 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
461 จ้างเหมาบริการเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้สำรองไฟฟ้า ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
462 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ  19 มีนาคม 2564
463 ทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน  19 มีนาคม 2564
464 จ้างเหมาติดตั้งเต๊นท์พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
465 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
466 จ้างเปลี่ยนลูกยางป้อนกระดาษเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
467 จ้างซ่อมแอร์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
468 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง ๖๗๗๑ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
469 จ้างจ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
470 ทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน  17 มีนาคม 2564
471 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
472 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
473 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
474 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
475 จ้างทำป้ายไวนิลประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๑๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
476 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
477 ซื้อโคมฉายติดผนังโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
478 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
479 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
480 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-3709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
481 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์4(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
482 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถอีแต๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
483 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
484 ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
485 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๒๘๑๖ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
486 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
487 ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๖๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
488 ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
489 จ้างทำคู่มือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
490 จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
491 ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๒ ระนอง  2 มีนาคม 2564
492 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
493 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๖๕ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
494 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๒ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
495 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
496 แบตเตอรี่ สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๓ ระนอง  23 กุมภาพันธ์ 2564
497 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๓๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
498 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
499 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กุมภาพันธ์ 2564
500 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
501 จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ฺกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
502 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กข ๓๐๘๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
503 จ้างเปลี่ยนกระจกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
504 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
505 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
506 จ้างซ่อมเปลี่ยนปั๊มติ๊ก รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
507 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
508 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
509 จ้างทำป้ายปิดประกาศและป้ายสำหรับใช้นับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอนและนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
510 จ้างซ่อมแซมห้องเก็บเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
511 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ  10 กุมภาพันธ์ 2564
512 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5065 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
513 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
514 ่ซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5065 ระนอง  10 กุมภาพันธ์ 2564
515 จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้าย ทะเบียน 80-2816 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
516 แบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน ๔ รายการ  9 กุมภาพันธ์ 2564
517 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ ตค.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
518 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
519 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
520 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ  8 กุมภาพันธ์ 2564
521 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
522 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
523 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ  4 กุมภาพันธ์ 2564
524 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ  4 กุมภาพันธ์ 2564
525 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
526 จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ประทับตราบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
527 จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอนและนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
528 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการ อปพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
529 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2564
530 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2564
531 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
532 จ้างทำอวนดักนกพิราบอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
533 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 1 กข3260 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
534 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
535 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
536 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
537 ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ไม้พาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
538 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-2996 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
539 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
540 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
541 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
542 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
543 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายผิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
544 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ1 (แยกซอย 4 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
545 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
546 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
547 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
548 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
549 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
550 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2564
551 ซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
552 ซื้อแบตเตอรี่ เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5212 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
553 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจ่าเหวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
554 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง (แยกซ้ายบ้านกี้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
555 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลัดดา (แยกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
556 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยลัดดา (แยกขวา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
557 จ้างซ่อมครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
558 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ กค-4585 รน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
559 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
560 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
561 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาฃถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
562 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
563 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 ธันวาคม 2563
564 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-3709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
565 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
566 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
567 จ้างซ่อมรถบรรุทกขยะทะเบียน 80-5212 รน.(สไลด์กั้นขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
568 จ้างโครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ซอยมิตซู ( สุดซอย ) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
569 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  24 ธันวาคม 2563
570 จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้ายทะเบียน 80-2816 รน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
571 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
572 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
573 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
574 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 ธันวาคม 2563
575 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
576 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ธันวาคม 2563
577 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
578 ซื้อแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
579 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
580 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
581 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
582 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
583 จัดซื้อที่ดินเพื่อทำที่ทิ้งขยะ ที่ดินมีจำนวนประมาณ 10 ไร่  24 พฤศจิกายน 2563
584 จัดซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน  24 พฤศจิกายน 2563
585 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
586 จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 2.40 x 4.80 เมตร จำนวน 4 ป้าย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
587 ซื้อวัสดุแอสฟัลท์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2563
588 จ้างซ่อมรถแบคโฮหมายเลขทะเบียน ตค 60 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
589 ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
590 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
591 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤศจิกายน 2563
592 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤศจิกายน 2563
593 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤศจิกายน 2563
594 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2563
595 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2563
596 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
597 จ้างจัดสถานที่วันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
598 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
599 จ้างจัดสถานที่วันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
600 จ้างจัดสถานที่วันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
601 จ้างค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์สำนักงาน กค-2557 ระนอง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
602 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
603 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
604 ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
605 ซื้อพานดอกไม้สด พวงมาลา ดอกไม้ประดับโพเดียม จำนวน 3 รายการ โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
606 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 20 โหล ใช้ในโครงการวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
607 จ้างจัดสถานที่วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
608 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
609 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
610 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
611 ซื้อเครื่องทองน้อย ขนาด 14 ซม. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
612 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
613 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทอง (แยกขวา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
614 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมเพชรเกษม-ผาดาด หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
615 จ้างซ่อมแอร์รถทะเบียน นข 778 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
616 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
617 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติปีงบ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
618 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
619 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
620 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
621 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 กันยายน 2563
623 ซื้อวัสดุสำนักงาน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
624 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
625 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
626 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ ตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
627 ซ่อมแซมกันกันและรางน้ำ 3 รายการ  11 กันยายน 2563
628 จ้างดูแลพัฒนาระบบเว็บไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
629 จ้างซ่อมแซมกันกันและรางน้ำ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
630 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
631 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3338 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
632 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2563
633 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
634 จ้างจ้างผลิตวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
635 จ้างซ่อมกระบอกไฮโดรลิครถขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
636 ซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้พิการ 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
637 ซื้อน้ำยาเคมีสำหรับถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
638 ซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) แบบตั้งหลังรถกระบะ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
639 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
640 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สี) 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
641 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
642 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(เสื้อกันฝน) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
643 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
644 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้ล๊อกเกอร์) 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
645 ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
646 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
647 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
648 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2563
649 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
650 จ้างทำอาหารโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
651 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
652 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
653 จ้างกั้นห้องสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
654 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
655 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
656 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
657 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บจ-2453 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
658 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ช่วยผู้ประสบภัย) 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
659 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 28 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
660 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
661 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
662 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
663 จ้างตกแต่งสถานที่จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
664 จ้างติดตั้งเวทีพิธีเปิดพร้อมประดับผ้าและเครื่องเสียง 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
665 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
666 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
667 จ้างตกแต่งสถานที่จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
668 ตกแต่งสถานที่จัดโครงการ จำนวน 1 ชุด  17 กรกฎาคม 2563
669 จ้างตกแต่งสถานที่จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
670 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
671 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
672 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  15 กรกฎาคม 2563
673 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
674 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
675 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
676 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
677 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
678 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 กรกฎาคม 2563
679 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
680 จ้างซ่อมรถเปิดข้างเทท้ายทะเบียน 80-2861 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
681 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
682 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
683 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
684 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
685 จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 21 คน เป็นเวลา 103 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
686 ซื้อยางหลังรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5212 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
687 ซื้อน้ำยาโฟมดับเพลิง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
688 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
689 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
690 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
691 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
692 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
693 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
694 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
695 จ้างซ่อมรถแบ็คโฮแบบตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 60 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
696 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  มิถุนายน  2563
697 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
698 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตค.158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
699 จ้างซ่อมเครือ่งคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
700 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
701 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ ตค.-158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
702 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
703 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
704 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค 3 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
705 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
706 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
707 ซื้อเจลแอลกอฮอล์และเครื่องวัดอุณหภูมิ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
708 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
709 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
710 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
711 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
712 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
713 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
714 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
715 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) 2 เส้น 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
716 จ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
717 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2563
718 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
719 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
720 อาหารเสริม(นม)ชนิดนมยูเอชที  18 พฤษภาคม 2563
721 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2563
722 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ-ไข่ไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
723 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 858 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
724 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
725 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
726 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
727 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 พฤษภาคม 2563
728 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
729 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
730 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
731 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
732 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
733 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
734 ซื้อวัสดุ(ผ้า)โครงการฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
735 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2563
736 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 เมษายน 2563
737 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
738 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
739 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
740 ซื้อวัสดุโครงการ(ผ้า) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
741 ซื้อวัสดุโครงการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
742 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ บง-1645 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
743 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
744 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
745 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
746 จ้างเหมาทำที่วางถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
747 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
748 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
749 จ้างซ่อมระบบคลัทซ์รถดับเพลิงทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
750 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
751 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2563
752 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เมษายน 2563
753 จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลังทะเบียน ตค 3 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
754 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
755 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
756 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
757 ซื้อปั๊มสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
758 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
759 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
760 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2563
761 จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
762 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
763 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
764 ตกแต่งสถานที่จัดโครงการ จำนวน 1 ชุด  19 มีนาคม 2563
765 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
766 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
767 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
768 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
769 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
770 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
771 ซื้ออุปกรณ์โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
772 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
773 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
774 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 มีนาคม 2563
775 จ้างทำอาหารโครงการอบรมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
776 ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
777 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
778 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางนอนใน-นายัง (เมาไม่ขับแยกซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
779 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
780 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
781 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเทียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
782 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ PC220 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
783 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
784 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
785 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
786 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
787 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
788 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
789 จ้างเหมารถปรับอากาศชั้น1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
790 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ 80-2996 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
791 จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ 80-4534 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
792 จ้างซ่อมวาล์วปิดเปิดน้ำรถดับเพลิงทะเบียน บง 6771 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
793 จัดสถานที่พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  31 มกราคม 2563
794 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ซอยย่อยภักดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
795 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  23 มกราคม 2563
796 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-5065 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
797 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายคนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
798 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
799 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเอกศิลป์ (แยกซ้ายตรงข้ามร้านสแตนเลส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
800 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภักดี4 (ข้างโรตีบังกี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
801 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ยิ้ม (แยกซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
802 จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ลุงโมทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
803 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง3 (บ่อนไก่แยกขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
804 จ้างก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางรางระบายน้ำ ซอยทรายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
805 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
806 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563