ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย พร้อมอุปกรณ์ภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
2 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Epson l1300) 416-64-0097 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
3 จ้างเหมาปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
4 จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
5 จ้างจ้างเช็คสภาพรถยนต์ยี่ห้อรถ TOYOTA รุ่น Hilux Vigo สีขาว (บร? 9459) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
6 จ้างเช็คสภาพรถยนต์และซ่อมบำรุงรุ่น Hilux Vigo สีดำ เลขทะเบียน กร 2426 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
7 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0050 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
8 จ้างทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/24/2024 1/24/2024
9 จ้างจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ SVOA หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
10 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ Dell หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
11 ซื้อวัสดุการเกษตร ยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
12 จ้างทำป้ายไวนีล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
13 จ้างจัดสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023