ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างรถบัสขนาดเล็กโดยสารพร้อมน้ำมันเช้ื้อเพลิง โครงการพัฒนาผู้เรียน(ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรุ้) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย ๑ (บ้านหัวเขา) ณ วัดพระธาตุน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2023 9/13/2023
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินผุ (บางน้ำจืด) และหินคลุก บริเวณถนนภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
3 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
4 จ้างเช็ค ซ่อมแซมปรับปรุงไฟส่องทาง ภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
5 ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ๑ (บ้านหัวเขา ปีการศึกษา2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
6 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
8 ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2023 8/23/2023
10 ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
11 ซื้อวัสดุก่อสร้างหินผุ (บางน้ำจืด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
12 จ้างทำป้ายไวนิล (เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2023 8/8/2023
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
15 จ้างงานตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
16 จ้างงานตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2023 8/3/2023
17 จ้างงานตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
18 จ้างงานตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
19 จ้างงานตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
20 จ้างงานตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2023 7/27/2023
21 จ้างซ่อมรางน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย ๒ (บ้านทุ่งอ่าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
22 จ้างทำป้ายไวนีล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยุ่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ขนาด 2.6/5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/18/2023 7/18/2023
23 จ้างทำป้ายไวนีลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2022 12/27/2022
24 จ้างจัดทำต่อสัญญาเว็บไซด์และจัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
25 จ้างจ้างเหมาสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2022 12/26/2022
26 จ้างซ่อมตู้ควบคุมปั๊มน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2022 12/21/2022
27 ซื้อจัดซื้อหัวฉีดพร้อมสายชำระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย๒(บ้านทุ่งอ่าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
28 จ้างป้ายไวนีลกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ขยะ ป้องกันความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
29 จ้างจัดทำต่อสัญญาเว็บไซด์และจัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2022 12/20/2022
30 จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอยหัวท่า หมู่ที่๑ บ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
31 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย๑ (บ้านหัวเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
32 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย๑ (บ้านหัวเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
33 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย๒ (บ้านทุ่งอ่าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
34 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย๑ (บ้านหัวเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2022 9/29/2022
35 จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายบ่อประมง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
36 จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม ? แหลมสน หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
37 จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายทุ่งอ่าว ดอนใหญ่ (ฝั่งซ้าย)หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
38 จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายท่าเจริญสุข หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2022 9/9/2022
39 จ้างทำป้ายไวนิล ( วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
40 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2022 9/7/2022
41 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร)กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2022 9/5/2022
42 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย๒ (บ้านทุ่งอ่าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2022 9/1/2022
43 จ้างขุดลอกคูน้ำระบายน้ำในเขตพื้นที่ หมูที่ ๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2022 8/31/2022
44 จ้างเช็ค ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 416-63-0089 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2022 8/29/2022
46 จ้างรื้อถอนชักโครกและติดตั้งชักโครกห้องน้ำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
49 จ้างจ้างทำป้ายไวนีลกิจกรรมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
50 ซื้อฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี2565(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2022 8/24/2022
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
52 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายดอนทราย-ดอนคอก จากสาย 0+000 ถึงสาย 2+450 บ้านดอนทราย หมู่ที่2 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 5เมตร ยาว 2,450เมตร หนา 0.15เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร พื้นที่12,250ตารางเมตร   11/15/2021 11/15/2021
55 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0075 จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
56 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
57 จ้างซ่อมเครื่อง Printer Canon BLP-6000 จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
58 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0073 จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
59 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ (ทะเบียนรถ บร.9459 สุราษฎร์ธานี) จำนวน 1 ลูก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2021 11/4/2021
60 จ้างทำตรายาง ตราประทับบนบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/2021 10/25/2021
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Brother MFC-9140CND จำนวน 2 กล่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Battery UPS 7.2 Ah จำนวน 1 ก้อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2021 8/10/2021
68 จ้างเหมาเต็นท์ พร้อมเก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในการรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2021 10/7/2021
69 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
70 จ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 13 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2021 9/30/2021
71 ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
72 ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
73 ซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
74 ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
75 ซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
76 ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
77 จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในลุ่ม-หนองเม็ง 1 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
78 จ้างเช็ค ซ่อมแซมปรับปรุงไฟส่องทาง ภายในตำบลศรีวิชัย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
80 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
81 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2021 7/8/2021
83 จ้างติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
84 จ้างติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
85 จ้างติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
86 ซื้อยากำจัดวัชพืช ในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
87 ซื้อน้ำมัน ในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูง 28 กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/23/2021 7/23/2021
88 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
89 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
90 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
91 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2021 7/13/2021
92 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
93 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
94 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
96 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
97 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
98 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
99 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2021 7/2/2021
100 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๐๖-๐๐๘๐ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
101 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0052 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
102 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ และแผ่นรองเมาส์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
103 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
104 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องสแกนเนอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
105 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
106 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
107 จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องนายก) จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
108 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
109 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 (ตัวที่ 2) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2021 5/7/2021
110 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียนรถ ขกพ. 589 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
111 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Brother TN-1000 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
112 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-57-0067 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/2021 4/29/2021
113 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2021 4/26/2021
115 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 1 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2021 4/8/2021
116 ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
119 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
120 ซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
121 ซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 50 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2021 3/25/2021
122 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/2021 3/23/2021
123 จ้างซ่อมแซมระบบฟิวส์แรงต่ำ ของสถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2021 3/11/2021
124 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ASUS รุ่น K 450 j หมายเลขเครื่องครุภัณฑ์ 416 57 0072 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/2021 3/5/2021
125 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถยนต์ เลขทะเบียน บร. 9459 สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
126 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0028/1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กาวทาท่อ , ชุดฝักบัวชำระ, เทปพันเกลียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2021 3/1/2021
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน   2/24/2021 2/24/2021
129 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้ง กระบอกฉีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
130 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/2021 2/18/2021
131 ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก (พร้อมเกรดเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2021 2/17/2021
132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/16/2021 2/16/2021
133 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
134 จ้างจ้างเหมาลอกรางคอนกรีตส่งน้ำและตัดหญ้าสองข้างรางส่งน้ำ สถานีสูบน้ำที่ 1และสถานีสูบน้ำที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
135 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
136 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
137 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2021 2/3/2021
138 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ acer หมายเลขเครื่อง ครุภัณฑ์ 416 53 0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2021 2/2/2021
139 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า (วีโก้) รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร 9459 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2021 2/1/2021
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/29/2021 1/29/2021
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/29/2021 1/29/2021
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/29/2021 1/29/2021
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/29/2021 1/29/2021
144 จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ ขนาดกว้าง 100 ซม. ยาว 200 ซม. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
145 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
146 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน   1/25/2021 1/25/2021
148 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
150 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2021 1/19/2021
152 จ้างจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
153 จ้างติดตั้ง RAM และลงโปรแกรม LTAX 3000 เวอร์ชั่น 4.0 เพื่อบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
154 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
155 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
156 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
157 จ้างจ้างตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
158 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2020 12/28/2020
159 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
160 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
161 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0076 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
162 ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
163 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
164 จ้างซ่อมแซมบานเปิด-ปิดประตูน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว จำนวน 3 จุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/21/2020 12/21/2020
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/2020 12/9/2020
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/9/2020 12/9/2020
167 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2020 12/9/2020
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/8/2020 12/8/2020
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/18/2020 11/18/2020
170 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/18/2020 11/18/2020
171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/18/2020 11/18/2020
172 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/18/2020 11/18/2020
173 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/13/2020 11/13/2020
174 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/13/2020 11/13/2020
175 จ้างจ้างเหมาสถานที่ เพื่อต้อนรับองคมนตรี ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
176 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 11/3/2020
177 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0008 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2020 10/29/2020
178 จ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครงไม้ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
179 จ้างจ้างตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2020 10/27/2020
180 จ้างจัดสถานที่ (ผูกผ้า ทำความสะอาด ติดตั้งราวบันได ราวรอบๆ แพลอยกระทง) โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
181 ติดตั้งระบบแสง สี เสียง พร้อมเวที โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563   10/22/2020 10/22/2020
182 ซื้อวัสดุโครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/22/2020 10/22/2020
183 จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายดอนทราย-ดอนคอก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/21/2020 10/21/2020
184 จ้างทำพวงมาลาเนื่องจากวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2020 10/20/2020
185 จ้างต่อสัญญาเว็ปไซด์และจัดทำระบบการจัดการฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2020 10/20/2020
186 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,160 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์์ธานี 1 สายทาง   10/16/2020 10/16/2020
187 จ้างทำพวงมาลาเนื่องจากพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2020 10/9/2020
188 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2,3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   10/8/2020 10/8/2020
189 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมรูปในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/2020 10/8/2020
190 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
191 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
192 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2020 9/30/2020
193 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
194 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/24/2020 9/24/2020
195 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม - แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีิวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
196 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายนาล่าง-ไผ่พระ หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
197 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายประมง-แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
198 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
199 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2020 9/23/2020
200 จ้างจ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
201 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประมง-แหลมสน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
202 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าวัด - ลีเล็ด หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
203 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
204 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขานรเดช1 หมู่ที่ 1 บ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
206 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
207 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องพริ้นเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
208 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางร่วนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2020 9/2/2020
209 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2020 8/31/2020
210 ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กรณ์การบริหารสวนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
211 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเลี่ยงทางด่วน หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
212 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเณรชล หมู่ที่ 2 บ้านดอนทราย ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
213 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0071 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
214 ซื้อวัสดุประกอบการอบรม โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
215 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคมือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
216 ซื้อวัสดุประกอบการอบรม โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
218 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องพริ้นเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
220 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีงบประมาณ 2563 (สปสช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
221 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
222 จ้างขุดลอกคูน้ำระบายน้ำบางพรหม ม.1 ต.ศรีวิชัย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
223 ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัดจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
224 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
225 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางร่วนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
226 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องพริ้นเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
227 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2020 8/10/2020
228 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   8/9/2020 8/9/2020
229 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายในลุ่ม-แหลมสน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   8/9/2020 8/9/2020
230 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายชายเสม็ด-ประมง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   8/9/2020 8/9/2020
231 จ้างเช็ค และซ่อมระบบไฟฟ้า ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
232 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนท 2 รายการ (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2020 8/7/2020
234 ซื้อผ้ายืดไฮเกรด ผ้ากระจก ผ้ามุ่งโปร่ง เข็มหมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
235 ซื้อดอกไม้แห้งและโอเอซีสแห้ง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
236 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุเขาราหู) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
239 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ปั๊มน้ำ ไดโว่) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
240 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/16/2020 7/16/2020
241 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ปั๊มน้ำ ไดโว่) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/14/2020 7/14/2020
242 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (ปั๊มน้ำ ไดโว่) จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/13/2020 7/13/2020
243 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/3/2020 7/3/2020
245 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนี่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 7/2/2020
246 ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
247 ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2020 6/29/2020
248 ซื้อวัสดุวิืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 500 ML) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
249 ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
250 ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
251 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนเข้าเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้รับนมในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/25/2020 6/25/2020
252 จ้างโครงการติดตั้งป้ายจราจร/สัญญาณไฟจราจรภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
253 จ้างเช็คสภาพซ่อมบำรุง รถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า (วีโก้) หมายเลขทะเบียน กร 2426 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2020 6/23/2020
254 จ้างเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟส่องทางภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
255 จ้างตรวจ เช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง Mitsubishi electric รหัสครุภัณฑ์ 420-50-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/2020 6/16/2020
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าบุลุคสีม่วง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
257 จ้างเช็ค ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/2020 6/5/2020
258 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2020 6/4/2020
259 วัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ (กองคลัง)   6/2/2020 6/2/2020
260 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Brother mfc 9140con ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0016 จำนวน 1 กล่อง สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
261 ซื้อวัสดุสำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระราชินี ร.10 จำนวน 1 รูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
262 ซื้อธง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
263 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ เข็ม ไซริ่งค์ เหรียญ บัตร) จำนวน 700 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2020 5/28/2020
264 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
265 จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมรูปในหลวง ร.10-พระบรมราชินี ขนาด 2.6X5 เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
266 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
267 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศรีวิชัย 2 ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/2020 5/14/2020
268 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายในลุ่ม-แหลมสน หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
269 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
270 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
271 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
272 ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/14/2020 4/14/2020
273 จ้างตรายาง จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
274 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 800 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2020 4/12/2020
275 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
276 ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
277 ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2020 4/3/2020
278 ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 4/2/2020
279 ซื้อแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ลิตร (ป้องกันโรคติดต่อเ่ชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
280 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2020 3/12/2020
281 จ้างงานตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางบริเวณถนน ภายในพื้นที่ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1480 7/27/2023
282 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายรอบบ่อประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1480 7/7/2023
283 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ่อประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว ตำบลศรีวิชัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1480 7/7/2023
284 จ้างเหมาฉีดหมอกควันละอองฝอย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1480 7/7/2023
285 จ้างซ่อมรางน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย ๒ (บ้านทุ่งอ่าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1480 7/7/2023
286 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
287 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินเบอร์ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/1480 6/30/2023
288 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายรอบบ่อประมง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1480 6/29/2023
289 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/1480 6/26/2023
290 ซื้อหมึกเครื่องปริ้น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/1480 6/21/2023
291 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาซ่อมแซมโต๊ะกินข้าวสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
292 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/1480 6/19/2023
293 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.ศรีวิชัย ๑) บ้านหัวเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1480 6/15/2023
294 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/1480 6/8/2023
295 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ วันที่ 3 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/1480 6/2/2023
296 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
297 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
298 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1480 5/26/2023
299 ซื้อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
300 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1480 5/8/2023
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนศรีวิชัย - บางบ่อ (ฝั่งชลประทาน) หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/1480 5/3/2023
302 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายศรีวิชัย - บางบ่อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่1 หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/27/1480 4/27/2023
303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
304 จ้างซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-54-000046,416-58-0074, 416-52-0023 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1480 4/26/2023
305 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1480 4/25/2023
306 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
307 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง- หน้าวัด หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/20/1480 4/20/2023
308 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายทุ่งอ่าว - ดอนใหญ่ (ฝั่งชลประทาน) หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/20/1480 4/20/2023
309 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1480 4/20/2023
310 ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานเขาศรีวิชัย และโบราณสถานเขาพระอานนท์ โดยติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ โคมไฟฟ้าแอลอีดีตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 106 ต้น โดยวิธีคัดเลือก   4/19/1480 4/19/2023
311 จ้างเช็คสภาพรถยนต์ ยี่ห้อรถ TOYOTA รุ่น Hilux Vigo สีขาว ( บร - ๙๔๕๙ ) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
312 จ้างเช็คสภาพรถยนต์ ยี่ห้อรถ TOYOTA รุ่น Hilux Vigo สีดำ ( กร - ๒๔๒๖ ) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/1480 4/11/2023
313 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายทุ่งอ่าว - ดอนใหญ่ (ฝั่งชลประทาน) หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1480 3/30/2023
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายศรีวิชัย - บางบ่อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่1 หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1480 3/30/2023
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนศรีวิชัย - บางบ่อ (ฝั่งชลประทาน) หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1480 3/30/2023
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายทุ่งอ่าว - ดอนใหญ่ (ฝั่งชลประทาน) หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1480 3/30/2023
317 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายศรีวิชัย - บางบ่อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่1 หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1480 3/30/2023
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนศรีวิชัย - บางบ่อ (ฝั่งชลประทาน) หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1480 3/30/2023
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง- หน้าวัด หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/21/1480 3/21/2023
320 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง- หน้าวัด หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/21/1480 3/21/2023
321 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายทุ่งโพธิ์ - บางพลา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/16/1480 3/16/2023
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนศรีวิชัย - บางบ่อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/15/1480 3/15/2023
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง ไผ่พระ หมู่ที่๒ บ้านดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1480 3/9/2023
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายนาล่าง - ไผ่พระ ต่อจากถนนสระพัง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/9/1480 3/9/2023
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายทุ่งโพธิ์ - บางพลา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/1/1480 3/1/2023
326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายทุ่งโพธิ์ - บางพลา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/1/1480 3/1/2023
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนศรีวิชัย - บางบ่อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/27/1480 2/27/2023
328 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนศรีวิชัย - บางบ่อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/27/1480 2/27/2023
329 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์(สีขาว บร9459) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
331 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
332 จ้างเช็ค ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/1480 2/23/2023
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมสน หมู่ที่3 บ้านทุ่งอ่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/22/1480 2/22/2023
334 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง ไผ่พระ หมู่ที่๒ บ้านดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/20/1480 2/20/2023
335 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง ไผ่พระ หมู่ที่๒ บ้านดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/20/1480 2/20/2023
336 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายนาล่าง - ไผ่พระ ต่อจากถนนสระพัง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/17/1480 2/17/2023
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายนาล่าง - ไผ่พระ ต่อจากถนนสระพัง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/17/1480 2/17/2023
338 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานเขาศรีวิชัย และโบราณสถานเขาพระอานนท์ โดยติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ โคมไฟฟ้าแอลอีดีตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 106 ต้น   2/16/1480 2/16/2023
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเจริญสุข หมู่ที่๑ บ้านหัวเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/15/1480 2/15/2023
340 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
341 ซื้อวัสดุการเกษตร(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1480 2/13/2023
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมสน หมู่ที่3 บ้านทุ่งอ่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/1480 2/6/2023
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมสน หมู่ที่3 บ้านทุ่งอ่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/1480 2/6/2023
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง ไผ่พระ หมู่ที่๒ บ้านดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/1480 2/3/2023
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง ไผ่พระ หมู่ที่๒ บ้านดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/1480 2/3/2023
346 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งบ2566/1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
347 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง - หน้าวัด หมู่ที่3   1/23/1480 1/23/2023
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเจริญสุข หมู่ที่๑ บ้านหัวเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/23/1480 1/23/2023
349 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายทุ่งโพธิ์ - บางพลา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๒   1/23/1480 1/23/2023
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเจริญสุข หมู่ที่๑ บ้านหัวเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/23/1480 1/23/2023
351 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง ไผ่พระ หมู่ที่๒ บ้านดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/16/1480 1/16/2023
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมสน หมู่ที่3 บ้านทุ่งอ่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/16/1480 1/16/2023
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาล่าง ไผ่พระ หมู่ที่๒ บ้านดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/16/1480 1/16/2023
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเจริญสุข หมู่ที่๑ บ้านหัวเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/16/1480 1/16/2023
356 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายประมง- หน้าวัด หมู่ที่3   1/16/1480 1/16/2023
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเจริญสุข หมู่ที่๑ บ้านหัวเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/16/1480 1/16/2023
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมสน หมู่ที่3 บ้านทุ่งอ่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/16/1480 1/16/2023
359 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเจริญสุข หมู่ที่๑ บ้านหัวเขา   1/16/1480 1/16/2023
360 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนศรีวิชัย - บางบ่อ (ฝั่งชลประทาน) หมู่ที่3   1/11/1480 1/11/2023
361 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนศรีวิชัย - บางบ่อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่3   1/11/1480 1/11/2023
362 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายนาล่าง - ไผ่พระ ต่อจากถนนสระพัง หมู่ที่2   1/11/1480 1/11/2023
363 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายศรีวิชัย - บางบ่อ (ฝั่งขวา) หมู่ที่1 หมู่ที่ ๒   1/11/1480 1/11/2023
364 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายทุ่งอ่าว - ดอนใหญ่ (ฝั่งชลประทาน) หมู่ที่3   1/11/1480 1/11/2023
365 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.ศรีวิชัย ถนนสายทุ่งโพธิ์ - บางพลา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่๒   1/10/1480 1/10/2023
366 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
367 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
368 จ้างไวนีลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
369 จ้างเหมาฉีดหมอกควันละอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
370 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1480 1/6/2023
371 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
372 จ้างจ้างทำป้ายไวนีลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/1480 1/3/2023
373 จ้างทำป้ายไวนีลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/1479 12/28/2022
374 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
375 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
376 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/5/1479 5/12/2022
377 จ้างวางท่อระบายน้ำถนนสายประมง-แหลมสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/1479 1/12/2022
378 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0072 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/1479 11/30/2022
379 จ้างจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน กระเบื้องมุงหลังคา และไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย๑ (บ้านหัวเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
380 จ้างจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน กระเบื้องมุงหลังคา และไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย๒(บ้านทุ่งอ่าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/29/1479 11/29/2022
381 จ้างฉีดหมอกควันละอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/1479 11/24/2022
382 ซื้อวัสดุวิทบาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/1479 11/22/2022
383 ติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ โคมไฟฟ้าแอลอีดีตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 106 ต้น   11/17/1479 11/17/2022
384 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมสน หมู่ที่3 บ้านทุ่งอ่าว   11/17/1479 11/17/2022
385 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
386 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย๒ (บ้านทุ่งอ่าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
387 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
388 จ้างเหมาจัดสถานที่งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
389 จ้างจัดงานมหรสพ รำวงเวียนครกงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
390 จ้างติดตั้งไฟแสงสว่างงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
391 จ้างจ้างสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
392 จ้างสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
393 จ้างเครื่องขยายเสียง ระบบแสงสีเสียงเวทีงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/1479 11/3/2022
394 ซื้องานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๕ (สีสเปรย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
395 จ้างทำป้ายไวนิลงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/1479 11/1/2022
396 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
397 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/26/1479 10/26/2022
398 ซื้อกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ (พวงมาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
399 เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/1479 10/20/2022
400 ซื้อพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/1479 10/17/2022
401 ซื้อพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/1479 10/17/2022
402 ซื้อพวงมาลา กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/1479 10/17/2022
403 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
404 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/8/1479 8/10/2022
405 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/1479 5/9/2022
406 ซื้อครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์หรืิออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/1479 8/16/2022
407 ซื้อครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์หรืิออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
408 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/1479 7/8/2022
409 จ้างจ้างทำป้ายผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
410 จ้างจัดสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
411 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/1479 4/8/2022
412 จ้างโครงการป้ายไวนีลวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/25/1479 7/25/2022
413 จ้างจ้างทำป้ายผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
414 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1479 7/5/2022
415 จ้างโครงการวันเฉลิมพระชมม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1479 7/4/2022
416 จ้างจ้างทำป้ายผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
417 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/1479 6/29/2022
418 จ้างปรับปรุงถนนสายในลุ่ม กลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
419 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางพร้อม ? ถนนสายพุนพินใต้ หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
420 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
421 จ้างปรับปรุงถนนสายในลุ่ม ? กลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
422 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งอ่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
423 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางพร้อม ถนนสายพุนพินใต้ หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
424 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/1479 6/28/2022
425 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
426 จ้างบุกเบิกถนนสายบ้านนางพร้อม ? ถนนสายพุนพินใต้ หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
427 จ้างปรับปรุงถนนสายในลุ่ม ? กลางทุ่ง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
428 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
429 จ้างบุกเบิกถนนสายกลางทุ่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๓ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
430 การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๕   6/7/1479 6/7/2022
431 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
432 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
433 ซื้อการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
434 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
435 ซื้อจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
436 การจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา๒๕๖๕   6/6/1479 6/6/2022
437 ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก (พร้อมเกรดเกลี่ย) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/1479 6/1/2022
438 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 1 (บ้านหัวเขา) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
439 จ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีวิชัย 2 (บ้านทุ่งอ่าว) ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
440 จ้างทำป้ายไวนิล ( วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1479 5/31/2022
441 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
442 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1479 5/24/2022
443 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/1479 5/12/2022
444 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/1479 5/3/2022
445 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถยนต์ ทะเบียนรถ กร - 2426 สุราษฎร์ธานี) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
446 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวเขา หมู่ที่1(สถานีสูบน้ำที่1และสถานีสูบน้ำที่2)ตำบลศรีวิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/26/1479 4/26/2022
447 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียนรถ กร - 2426 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/1479 4/26/2022
448 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2565 จำนวน 1 พุ่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
449 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2565 จำนวน 1 พุ่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/1479 4/1/2022
450 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวเขา หมู่ที่1(สถานีสูบน้ำที่1และสถานีสูบน้ำที่2)ตำบลศรีวิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1479 3/30/2022
451 จ้างจ้างเช็คซ่อมแซมปรับปรุงไฟส่องทางภายในตำบลศรีวิชัย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1479 3/30/2022
452 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (พร้อมอุปกรณ์ เข็ม ไซริ่งค์ เหรียญ บัตร) จำนวน 550 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1479 3/30/2022
453 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1479 3/22/2022
454 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
455 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 53 - 0025 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
456 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) ทะเบียน กร. 2426 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1479 3/18/2022
457 ซื้อพานพุ่มดอกไม้ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1479 3/17/2022
458 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายดอนทราย-ดอนคอก จากสาย 0+000 ถึงสาย 2+450 บ้านดอนทราย หมู่ที่2 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 5เมตร ยาว 2,450เมตร หนา 0.15เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร พื้นที่12,250ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   3/15/1479 3/15/2022
459 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
460 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
461 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
462 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ แอลกอฮอล์ 10 แกลอน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1479 2/24/2022
463 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายดอนทราย-ดอนคอก จากสาย 0+000 ถึงสาย 2+450 บ้านดอนทราย หมู่ที่2 ตำบลศรีวิชัย กว้าง 5เมตร ยาว 2,450เมตร หนา 0.15เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร พื้นที่12,250ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   2/23/1479 2/23/2022
464 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
465 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
466 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
467 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0025 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1479 2/10/2022
468 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
469 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บร. 9459 สุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
470 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
471 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/1479 1/25/2022
472 จ้างซ่อมแซมห้องประชุม อบต.ศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1479 1/14/2022
473 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1479 1/13/2022
474 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
475 จ้างทำตรายาง กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/23/1477 3/23/2020
476 ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
477 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/18/1477 3/18/2020
478 จ้างเช็ค ซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
479 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
480 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ (คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังพิมพ์ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
481 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 3 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
482 ซื้อวัสดุโครงอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
483 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
484 จ้างเช็ค ซ่อม ครุภัณฑ์เครื่องสำรวจ เครื่องตบดิน (หมายเลขครุภัณฑ์ 0566-50-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
485 จ้างเช็ค ซ่อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
486 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนสามัคคีธรรมาราม หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
487 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
488 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
489 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
490 จ้างโครงการลอกรางคอนกรีตส่งน้ำ สายนาล่าง-ทุ่งอ่าว หมู่ที่ 2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/1477 2/13/2020
491 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1477 2/6/2020
492 จ้างทำป้ายไวนิลภาษี ขนาด 120X240 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1477 2/4/2020
493 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/31/1477 1/31/2020
494 จ้างจ้างเช็ค ซ่อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
495 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/1477 1/21/2020
496 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) Brother wt -220 mfc 6140 CON ครุภัณฑ์เลขที่ 416-58-0016 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
497 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์พกพา ความจุ 1 TB จำนวน 1 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
498 จ้างเช็ค ซ่อมแซม ปรับปรุงไฟส่องทาง ภายในตำบลศรีวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
499 จ้างทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/1477 1/15/2020
500 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
501 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
502 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/10/1477 1/10/2020
503 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีวิชัย-พุนพินใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/10/1477 1/10/2020
504 จ้างจ้าง เช็ค ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
505 จ้างเช็ค ซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เลขที่ 416-54-0046 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020