ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2023 9/8/2023
3 ซื้อครุภัณฑ์นายพาหนะและขนส่ง(เรือไฟเบอร์กลาส) จำนวน 10 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
4 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2023 9/6/2023
6 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
7 ซื้อโต๊ะทานข้าวเด็กพร้อมเก้าอี้พนักพิง 6 ตัว จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
8 จ้างทำสติกเกอร์พร้อมติดตั้งบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
9 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
10 จ้างทำสติกเกอร์พร้อมติดตั้งบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
11 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
12 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/5/2023 9/5/2023
14 จ้างติดตั้งม่านปรับแสง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
15 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2023 9/4/2023
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2023 8/31/2023
18 จ้างทำสติกเกอร์พร้อมติดตั้งบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2023 8/28/2023
19 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบรรเทา 2/2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
20 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-0861 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2023 8/25/2023
21 จ้างโครงการยกระดับถนนสายบางอ้อ-ลำไพ (ตอนที่ 1) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
22 จ้างโครงการยกระดับถนนหินคลุกสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง (ตอนที่ 1) หมู่ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2023 8/22/2023
24 จ้างทำที่ปิดกั้นช่องแสงราวบันไดขึ้นชั้นสองและปิดช่องห้องใต้บันได โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
25 จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2023 8/16/2023
26 ซื้อวัสดุอื่นๆ(สารส้มผง) จำนวน 20 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2023 8/11/2023
28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
29 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายอะคริลิค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2023 8/9/2023
30 จ้างจ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน ๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2023 8/7/2023
32 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถกระเช้า แบบ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/7/2023 8/7/2023
33 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
34 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถกระเช้า แบบ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/20/2023 7/20/2023
35 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถกระเช้า แบบ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/20/2023 7/20/2023
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2023 7/20/2023
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2022 12/13/2022
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/5/2022 10/5/2022
39 จ้างโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคุ้งยาง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
41 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำวน ๒ รายการ(เก้าอี้พนักพิงแบบหนาและกล่องเก็บของ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
43 ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนจำนวน ๔ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
44 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
45 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/22/2022 9/22/2022
47 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
48 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/19/2022 9/19/2022
49 ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางล้อหน้าและยางล้อหลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเหลือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/16/2022 9/16/2022
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเหลือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/8/2022 9/9/2022
52 จ้างโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบางอ้อ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
53 จ้างโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2022 8/30/2022
54 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 36 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/25/2022 8/25/2022
55 จ้างติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
56 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 36 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/22/2022 8/22/2022
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/24/2022
58 ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/24/2022
59 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2022 8/17/2022
60 ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
61 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/16/2022 8/16/2022
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายเหลือ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/9/2022 9/8/2022
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 9/8/2022
66 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านควนศรีสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
67 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปา ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
68 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพืวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
69 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
70 จ้างโครงการซ่อมแซมศาลาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2021 12/24/2021
71 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๑๐๐๘ สฎ. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
72 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2021 12/23/2021
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ จำนวน 4 ตลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2021 12/8/2021
74 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑๕๗ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 12/7/2021
75 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๘๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2021 12/3/2021
76 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑,๒๐๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2021 12/1/2021
77 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/24/2021 11/24/2021
79 ซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
80 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง   11/18/2021 11/18/2021
81 ซื้อเครื่องปรับอากาศ(สำนักปลัด) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2021 11/18/2021
82 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งระบบควบคุม อบต.ท่าข้าม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2021 11/10/2021
83 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6   11/10/2021 10/11/2021
84 จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
85 จ้างจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2021 10/18/2021
86 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay สายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก   9/22/2021 9/22/2021
87 จ้างเปลี่ยนสารกรองน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
88 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
89 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต.ท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2021 9/15/2021
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
91 ซื้อหลังคารถยนต์มีผ้าใบด้านข้างและเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
92 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
93 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2021 11/9/2021
94 จ้างซ่อมแซมถนนสายประชาร่วมจิต-ตำบลเขาหัวควาย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
95 จ้างติดตั้งโครงหลังคารถยนต์มีผ้าใบด้านข้างและเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
96 ซื้อหลังคารถยนต์มีผ้าใบด้านข้างและเบาะนั่ง ซ้าย-ขวา พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2021 9/10/2021
97 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง (๒๐๐ มิลลิลิตร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2021 9/9/2021
98 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 8/9/2021
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2021 9/6/2021
100 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 2245 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2021 9/3/2021
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนบรรจุผักและผลผลิตสินค้าการเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/3/2021 9/3/2021
102 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 2245 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ เอ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
104 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
105 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กล 2245 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
106 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
107 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Over Lay สายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7   8/31/2021 8/31/2021
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนบรรจุผักและผลผลิตสินค้าการเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/24/2021 8/24/2021
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเรือนบรรจุผักและผลผลิตสินค้าการเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/24/2021 8/24/2021
110 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
111 ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/23/2021 8/23/2021
112 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
113 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2021 8/17/2021
114 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
115 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
116 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2021 8/11/2021
117 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
118 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทกขยะ ทะเบียน 81-4897 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
119 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
120 จ้างฉีดพ่นยากำจัดปลวก อาคารสำนักงาน อาคารห้องเก็บพัสดุ อาคารห้องประชุม และบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2021 7/12/2021
122 ซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางรถยนต์ จำนวน 6 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/2021 7/7/2021
123 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอมฯ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
124 จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/23/2021 6/23/2021
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/22/2021 6/22/2021
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/11/2021 6/11/2021
127 ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/11/2021 6/11/2021
129 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ จำนวน 5 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2021 6/10/2021
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2021 6/9/2021
131 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/2021 6/4/2021
132 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๗๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/28/2021 5/28/2021
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/27/2021 5/27/2021
134 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/2021 5/25/2021
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/20/2021 5/20/2021
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/20/2021 5/20/2021
137 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/18/2021 5/18/2021
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1(ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/18/2021 5/18/2021
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/14/2021 5/14/2021
141 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/2021 5/13/2021
142 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2021 8/5/2021
143 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชีพ-นางเล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2021 5/7/2021
144 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2021 5/7/2021
145 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2021 5/7/2021
146 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถุงมือยางทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2021 4/30/2021
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2021 4/30/2021
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2021 4/30/2021
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2021 4/30/2021
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าตลิ่งชัน ซอย 5(ซอยบ้านยายแดง)ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2021 4/30/2021
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบบ้านนายสุเมธ-บ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/30/2021 4/30/2021
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชีพ-นางเล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/26/2021 4/26/2021
154 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/26/2021 4/26/2021
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายชีพ-นางเล็ก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/26/2021 4/26/2021
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/26/2021 4/26/2021
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/23/2021 4/23/2021
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/23/2021 4/23/2021
159 ซื้อหินคลุก จำนวน 16 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2021 4/22/2021
160 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
161 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2021 4/19/2021
162 เหมาซ่อมบำรุงเครื่องเรือท้องแบน   4/19/2021 4/19/2021
163 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
164 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
165 จ้างโครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา 2 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
166 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ๑/๒ จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2021 4/1/2021
167 ซื้อมิเตอร์วัดน้ำ ขนาด ๑/๒ จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
168 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/2021 3/30/2021
169 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยบรรเทา 3 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
170 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
171 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางอ้อ-ลำไพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
172 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบางอ้อ-บางน้ำใส หมู่ที่ 7(ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2021 3/26/2021
173 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/2021 3/16/2021
174 จ้างเหมาบุคคลเพื่อรับรองแบบงานก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
175 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอนล่าง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) หมู่ที่ 3   3/3/2021 3/3/2021
176 จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/2021 2/22/2021
177 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอม) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2021 2/5/2021
178 จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2021 2/4/2021
179 ซื้อวัสดุในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2021 1/26/2021
180 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
181 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2021 1/25/2021
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
183 ซื้อหินคลุกและดินดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
184 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
185 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
186 จ้างจ้างเหมาติดตั้งรางน้ำสแตนเลสและท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
187 ซื้อแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2021 1/8/2021
188 จ้างจ้างเหมาติดตั้งรางน้ำสแตนเลสและท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
189 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
190 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
191 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
192 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/24/2020 12/24/2020
193 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/23/2020 12/23/2020
194 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3010 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
195 ซื้อมิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๖๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
196 จ้างเหมาทำเบาะรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/14/2020 12/14/2020
197 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2020 12/7/2020
198 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1,000 แพ็คๆละ 1 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2020 12/4/2020
199 ซื้อวัสดุต่างๆเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผูัประสบภัยน้ำท่วม(ถุงยังชืพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 12/3/2020
200 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/2020 11/18/2020
201 ซื้อกระดาษ เอ 4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
202 ซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว เก้าอี้ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
203 ซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/2020 10/28/2020
204 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2020 10/7/2020
205 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านควนศรีสงคราม หมู่ที่ 4 (จุดที่ 2)   10/1/2020 10/1/2020
206 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
207 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2020 9/21/2020
208 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3010 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
210 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2020 9/17/2020
211 จ้างโครงการติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ ภายในตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
212 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-3010 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
213 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส้วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2020 9/14/2020
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/11/2020 9/11/2020
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
216 ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม จำนวน 14 ตลับ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2020 9/9/2020
218 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-5311 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
219 ซื้อวัสดุสำนักงาน(มู่ลี่บังแสง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/28/2020 8/28/2020
220 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
221 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
222 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 41-4897 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
223 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
224 เช่ารถบรรทุกขยะ ชนิด6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2020 8/5/2020
225 เช่ารถบรรทุกขยะ ชนิด6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
226 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2020 7/29/2020
227 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/24/2020 7/24/2020
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2020 7/21/2020
230 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2020 7/12/2020
231 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
232 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/2020 6/29/2020
233 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/2020 6/29/2020
234 จ้างโครงการติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ ภายในตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
235 ซื้ออ่าง(ล้างจาน)อลูมิเนียมพร้อมก็อกและสายน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
236 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
237 จ้างซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
238 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
239 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
240 จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์เรืออลูมิเนียมท้องแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
241 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ อบต.ท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/19/2020 6/19/2020
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/17/2020 6/17/2020
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/17/2020 6/17/2020
244 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/2020 6/16/2020
245 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/16/2020 6/16/2020
246 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2020 6/11/2020
247 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2020 6/10/2020
248 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/2020 6/10/2020
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2020 6/9/2020
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรีนแลนด์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/5/2020 6/5/2020
251 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 6/2/2020
252 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 6/1/2020
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/28/2020 5/28/2020
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/28/2020 5/28/2020
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/28/2020 5/28/2020
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรีนแลนด์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/2020 5/26/2020
258 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรีนแลนด์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/26/2020 5/26/2020
259 จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบประปาหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
260 จ้างเหมาขุดวางท่อประปาหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
261 ซื้อวัคซีนป้องกันและควมคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (คูลเลอร์น้ำสแตนเลส และโต๊ะกินข้าวเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด และโต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
264 ซื้อโต๊ะทำงาน(เหล็ก)ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/2020 5/8/2020
265 ซื้อตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
266 ซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี แบบ smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2020 5/7/2020
267 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลาเอนกประสงค์(ท่าตลิ่งชันซอย 9) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2020 5/5/2020
268 ซื้อถุงยังชีพ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีมีผลกระทบในการดำรงชีพจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2020 4/22/2020
269 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
270 ซื้อขวดนำ้พลาสติก และสติกเกอร์ จำนวน 3,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
271 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
272 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
273 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
274 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
275 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2020 4/7/2020
276 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
277 ซื้อสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้ศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน ศ.สมช.อสม.ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
278 ซื้อถังพลาสติกสำหรับเก็บน้ำ จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
279 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
280 ซื้อถังน้ำพลาสติก จำนวน 12 ถัง พร้อมฐานขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2020 4/1/2020
281 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ 1008 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
282 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2020 3/9/2020
283 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2020 2/7/2020
284 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2020 2/7/2020
285 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายแดง(ท่าตลิ่งชันซอย 5) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2020 1/5/2020
286 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านควนศรีสงคราม(จุดที่ 2) หมูที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/5/1480 7/5/2023
287 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านควนศรีสงคราม(จุดที่ 2) หมูที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/5/1480 7/5/2023
288 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/1480 7/5/2023
289 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน 81-5311 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
290 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
291 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
292 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/1480 7/4/2023
293 จ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุกบ้านนายคูณ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1480 6/22/2023
294 จ้างยกระดับถนนหินคลุกสายท่าตลิ่งชันฝั่งซ้าย กม.๑+๑๕๐-๑+๔๗๐ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1480 6/22/2023
295 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ทรายอะเบท จำนวน 6 ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1480 6/20/2023
296 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
297 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
298 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำระบบประปาหมู่บ้านบ้านคุ้งยาง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
299 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1480 6/14/2023
300 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
301 ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
302 จ้างซ่อมกล้องและย้ายกล้องวงจรปิดเนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1480 5/23/2023
303 ซื้อชุดเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๒๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
304 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๒,๐๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/22/1480 5/22/2023
305 จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกายคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
306 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองหว้า-การเคหะพุนพิน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
307 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าตลิ่งชัน ซอย ๕(ยายแดง) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
308 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าตลิ่งชัน 9/1 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/1480 5/18/2023
309 จ้างจ้างเหมาซ่อมคอยเย็นแอร์พร้อมเติมน้ำยาแอร์ รถบรรทุกขยะทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1480 5/16/2023
310 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
311 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1480 5/15/2023
312 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
313 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
314 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/1480 5/2/2023
315 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1480 5/1/2023
316 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกซอยบ้านตาฉาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1480 5/1/2023
317 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายคูคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/1480 5/1/2023
318 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษเอ 4 จำนวน 50 รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/1480 4/24/2023
319 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนว ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/1480 4/24/2023
320 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/1480 4/24/2023
321 เช่ารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/1480 4/21/2023
322 เช่าเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1480 4/19/2023
323 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารพัสดุเป็นอาคารสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/1480 4/19/2023
324 ซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
325 จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนสายข้างร้านก้อง-ย่านสินค้า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1480 4/18/2023
326 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน ๘๓-๐๘๖๑ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
327 โครงการปรับปรุงโรงผลิตผักบางท่าข้าม   4/10/1480 4/10/2023
328 ซื้อวัสดุอื่นๆ (มิเตอร์น้ำ จำนวน 40 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/10/1480 4/10/2023
329 จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคห้ามทิ้งขยะ จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
330 ซื้อเสาประตูฟุตบอล 9 คน ( 2 ข้าง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
331 ซื้อเครื่องแต่งการ อปพร. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1480 4/5/2023
332 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/30/1480 3/30/2023
333 จ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นอาคารสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/30/1480 3/30/2023
334 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/27/1480 3/27/2023
335 จ้างฉีดพ่นยากำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/1480 3/22/2023
336 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/1480 3/20/2023
337 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/1480 3/20/2023
338 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/14/1480 3/14/2023
339 ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
340 จ้างจัดทำอาหารกลางวันงานโครงการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1480 3/13/2023
341 ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
342 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (100 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/1480 3/7/2023
343 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-0861 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 1/3/2023
344 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1480 1/3/2023
345 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/1480 2/10/2023
346 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบติดผนัง)ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/1480 2/9/2023
347 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 60 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/1480 2/8/2023
348 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
349 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1480 2/6/2023
350 ซื้อวัสดุอื่นๆ (สารส้มผง ๒๐ กระสอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
351 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1480 2/3/2023
352 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น กระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
353 ซื้อตู้เอกสาร โต๊ะทำงาน และเก้าอี้พักคอย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
354 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
355 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
356 ซื้อเก้าอี้ทำงาน หุ้มหนัง ขาเหล็ก ขนาด 58x60x93 เซนติเมตร 9 ตัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1480 2/2/2023
357 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1 (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/1480 2/1/2023
358 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-5311 สฎ. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1480 1/17/2023
359 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๗๘๕๑ สฎ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
360 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ และเครื่องสำรองไฟไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1480 1/16/2023
361 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
362 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุก ทะเบียน 83-2609 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
363 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1480 1/11/2023
364 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
365 ซื้อวัสดุการเกษตร(ยาฆ่าหญ้า) ๑๒ แกลลอน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1480 1/9/2023
366 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/1480 1/5/2023
367 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/5/1479 5/12/2022
368 จ้างตัดสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
369 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
370 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/1479 11/11/2022
371 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 83-0861 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
372 ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
373 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
374 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
375 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง เวที เต็นท์ เก้าอี้ ไฟส่องสว่าง และไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
376 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) จำนวน ๑๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
377 โครงการจัดซื้อรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จำนวน ๑ คัน   11/2/1479 11/2/2022
378 จ้างเหมามหรสพ (ศิลปิน) จำนวน ๑ วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
379 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/1479 11/2/2022
380 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/1479 6/10/2022
381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร พร้อมยกระดับถนนสายท่าตลิ่งชัน 2 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/6/1479 6/10/2022
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายบ้านยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/6/1479 6/10/2022
383 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/5/1479 5/10/2022
384 จ้างโครงการติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่าตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/1479 6/9/2022
385 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
386 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 36 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
387 จ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยบ้านนายสุริยันห์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/1479 8/15/2022
388 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
389 จ้างติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบางน้ำใส หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
390 จ้างขุดเจาะบ่อลบาดาลบ้านควนศรีสงคราม หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/1479 7/27/2022
391 จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/5(ซอยบ้านนายชิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
392 จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/7(ซอยป้าเยาว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
393 จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/5(ซอยบ้านนายชิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
394 จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/6 (ซอยจ่าวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
395 จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/7(ซอยป้าเยาว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
396 จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/6 (ซอยจ่าวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/1479 7/20/2022
397 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
398 จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/5(ซอยบ้านนายชิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
399 จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/6 (ซอยจ่าวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
400 จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/7(ซอยป้าเยาว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/7/1479 7/7/2022
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/6/1479 7/6/2022
402 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/1479 6/7/2022
403 โต๊ะหน้าขาวแบบพับ จำนวน ๓ ตัว   7/5/1479 7/5/2022
404 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/1/1479 7/1/2022
405 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ( 43 รายการ)   7/1/1479 7/1/2022
406 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
407 จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
408 จ้างขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 1/7/2022
409 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1479 7/1/2022
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
411 ซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
412 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ท่าตลิ่งชัน 2 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/27/1479 6/27/2022
413 จ้างซ่อมแซมระบบประปาจุดบางน้ำใส หมูที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/1479 6/24/2022
414 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/23/1479 6/23/2022
415 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/1479 6/22/2022
416 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร พร้อมยกระดับถนนสายท่าตลิ่งชัน 2 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/21/1479 6/21/2022
417 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายบ้านยายแดง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/21/1479 6/21/2022
418 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายนางมณฑา-นายสุริยนต์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
419 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/17/1479 6/17/2022
420 จ้างซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
421 ซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมโครง พร้อมถัง ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/1479 6/15/2022
422 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ท่าตลิ่งชัน 2 หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/14/1479 6/14/2022
423 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
424 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-0795 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/13/1479 6/13/2022
425 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
426 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา ๒ หมู่ที่ ๓ (จุดประตูน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
427 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา ๒ ซอย ๑ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
428 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบรรเทา ๓ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
429 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหมอนล่าง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
430 จ้างโครงการปรับปรุงถนนท่าตลิ่งชัน ๕ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
431 จ้างโครงการปรับปรุงถนนท่าตลิ่งชัน ๙ ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
432 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/6/1479 6/6/2022
433 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตลิ่งชันฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
434 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
435 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบ Inverter จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1479 5/6/2022
436 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/25/1479 5/25/2022
437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชมเชย หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/24/1479 5/24/2022
438 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฆ่าหญ้า) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1479 5/23/2022
439 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
440 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
441 ??????????????????????????????????????????? ??????? 6   5/17/1479 5/17/2022
442 ??????????????????????????????? ??????? 5 ??????????????????   5/17/1479 5/17/2022
443 จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
444 จ้างขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
445 จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
446 จ้างขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
447 ซื้อไฟโซล่าเซลล์ติดบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/1479 5/6/2022
448 จ้างจ้างเหมาวิศวกรรับรองแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/29/1479 4/29/2022
449 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/1479 4/28/2022
450 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7   4/25/1479 4/25/2022
451 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/1479 4/25/2022
452 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/1479 4/22/2022
453 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/1479 4/20/2022
454 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง(กระดาษเอ 4 จำนวน 100 รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
455 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/1479 4/18/2022
456 จ้างโครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำบางลาทู-แม่น้ำพุมดวง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
457 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธรณะเฉลิมพระเกียรติและรอบบริเวณที่ทำการ อบต.ท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1479 3/25/2022
458 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/1479 3/21/2022
459 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1479 3/16/2022
460 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอม จำนวน 12 กล่อง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1479 3/15/2022
461 ซื้ออาหารเสริม (นม ยู.เอช.ที) ชนิดกล่อง ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/15/1479 3/15/2022
462 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
463 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
464 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/1479 3/14/2022
465 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1479 3/9/2022
466 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน ๑ เครื่อง   3/1/1479 3/1/2022
467 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองพัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
468 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยหมอนล่างทางรถไฟ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
469 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายตลิ่งชัน ซอย 9/1-5 หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
470 จ้างโครงการปรับปรุงภนนหินคลุกซอยบ้านนางแต๋ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
471 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
472 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/1479 2/15/2022
473 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ติดผนัง) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
474 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๑๐๐๘ สฎ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1479 2/11/2022
475 ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/1479 2/4/2022
476 ซื้อชุดตรวจ COVID-19 (Antigen test self-test kits) แบบแหย่จมูก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/1479 2/3/2022
477 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/1479 2/2/2022
478 จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/1479 1/11/2022
479 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษเอ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/1479 1/10/2022
480 ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/1477 3/25/2020
481 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/24/1477 3/24/2020
482 ซื้อวัสดุต่างๆตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
483 ซื้อชุดไฟโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
484 ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/20/1477 3/20/2020
485 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
486 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
487 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/12/1477 3/12/2020
488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างคูระบายน้ำซอยบ้านยายแดง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/12/1477 3/12/2020
489 ซื้อนำ้ยาฆ่าเชื้อและเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
490 ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
491 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
492 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ อาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ จำนวน 60 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/1477 3/9/2020
493 จ้างโครางการซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1477 2/28/2020
494 ซื้อยางนอกรถยนต์ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/21/1477 2/21/2020
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/21/1477 2/21/2020
497 ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ -ถังขยะ จำนวน 20 ถัง -ปุ๋ยใส่ต้นไม้ 8-24-24 จำนวน 2 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
498 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/19/1477 2/19/2020
499 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าตลิ่งชันฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/19/1477 2/19/2020
500 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/17/1477 2/17/2020
501 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีัตเสริมเหล็กสายรอบวงแหวน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/17/1477 2/17/2020
502 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/17/1477 2/17/2020
503 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/1477 2/11/2020
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/1477 2/11/2020
505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/1477 2/11/2020
506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/11/1477 2/11/2020
507 จ้างปรับปรุงถนนสายบางอ้อ-ลำไพ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/1477 2/11/2020
508 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 6   2/6/1477 2/6/2020
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/1477 2/6/2020
510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าตลิ่งชันฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/1477 2/6/2020
511 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/1477 2/6/2020
512 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าตลิ่งชันฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/1477 2/6/2020
513 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีัตเสริมเหล็กสายรอบวงแหวน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/1477 2/3/2020
514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีัตเสริมเหล็กสายรอบวงแหวน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/1477 2/3/2020
515 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/1477 2/3/2020
516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/1477 2/3/2020
517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางน้ำใส-วัดคุ้งยาง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/1477 2/3/2020
518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้อ-ไทรงาม หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/3/1477 2/3/2020
519 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
520 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/1477 1/22/2020
521 จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4897 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
522 จ้างซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
523 จ้างซ่อมเเซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4897 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
524 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
525 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
526 จ้างซ่อมเเซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0063 เเละจ้างเปลี่ยนวินโดว์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/20/1477 1/20/2020
527 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องควบคุมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
528 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียนท กธ 1008 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/1477 1/16/2020
529 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
530 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
531 จ้างเหมารับรองแบบงาน จำนวน 12 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/1477 1/6/2020