ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1960 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
2 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บร 5407 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
3 ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ในกิจการประปา (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 4133- ทางหลวงหมายเลข 44 (ช่วง STA 3+300 ถึง STA.3+800) ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยมุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านบางใหญ่สามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2564
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
6 จ้างปรับปรุงถนนสายสวนปาล์ม-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 บ้านกระซุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
7 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคัน (ช่วง กม.0+000 ถึง กม.0+150) ณ หมู่ที่ 3 บ้านกระซุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
8 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1960 สุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 4133- ทางหลวงหมายเลข 44 (ช่วง STA 3+300 ถึง STA.3+800) ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยมุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านบางใหญ่สามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2564
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 4133- ทางหลวงหมายเลข 44 (ช่วง STA 3+300 ถึง STA.3+800) ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยมุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านบางใหญ่สามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 กุมภาพันธ์ 2564
11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 4133- ทางหลวงหมายเลข 44 (ช่วง STA 3+300 ถึง STA.3+800) ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยมุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 บ้านบางใหญ่สามัคคี  4 กุมภาพันธ์ 2564
12 จ้างเหมาบริการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4133-44 (ช่วง กม.3+300 ถึง กม.3+800) ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยมุด  3 กุมภาพันธ์ 2564
14 ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา (ใช้ร่วมกับโปรแกรมสำเร็จรูปค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
15 จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
16 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564