ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-23 5/23/2023
3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-22 5/22/2023
5 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-19 5/19/2023
6 จ้างบริการเว็บไซต์หน่วยงาน(STS Website Soft Sustem)องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-24 4/24/2023
7 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.ทุ่งเตาใหม่   2023-04-20 4/20/2023
8 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
9 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
10 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
11 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-23 3/23/2023
12 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-22 3/22/2023
13 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ   2023-03-14 3/14/2023
14 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-14 3/14/2023
16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
17 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
19 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-03-03 3/3/2023
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-02-28 2/28/2023
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/2/2023 2/15/2023
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/2/2023 2/15/2023
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/2/2023 2/14/2023
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/2/2023 2/14/2023
27 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บห ๔๗๔๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
28 ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่   10/2/2023 2/10/2023
29 ต่อพ่วงรถมอเตอร์ไซต์ส่วนกลาง   7/2/2023 2/7/2023
30 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/2/2023 2/7/2023
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/1/2023 1/24/2023
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/1/2023 1/24/2023
34 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2023 1/24/2023
35 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/1/2023 1/16/2023
36 จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
37 จ้างเหมาเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
38 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2023 1/5/2023
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/1/2023 1/11/2023
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2023 1/4/2023
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2023 1/4/2023
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 บ้านไสดงใน ตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/12/2565 12/15/2022
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นลวน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย ตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/12/2565 12/13/2022
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(แม็กเนติก ๓๐ แอมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/11/2022 11/25/2022
45 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2022 12/1/2022
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 บ้านไสดงใน ตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/11/2022 11/29/2022
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 บ้านไสดงใน ตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/11/2022 11/29/2022
48 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2022 11/29/2022
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นลวน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย ตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/11/2022 11/23/2022
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นลวน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย ตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/11/2022 11/23/2022
51 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
52 จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็ค หมายเลขทะเบียน (กจ ๗๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
55 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/11/2022 11/16/2022
56 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหับศูนย์พฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
57 จ้างเหมารถแมคโฮขุดลอกวัชพืชห้วยลูกระนาด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
59 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
62 ซื้อท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2022 10/26/2022
63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่ 8 บ้านไสดงใน ตำบลทุ่งเตาใหม่   11/10/2022 10/11/2022
64 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2565 10/7/2022
65 จ้างล้างสี ดูดฝุ่นและซักเบาะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๔๗๐ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2565 10/7/2022
66 จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดการขยะ ตำบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
67 จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจัดการขยะ ตำบลทุ่งเตาใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
68 เช่าครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพริ้นเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/3/2022
69 เช่าครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพริ้นเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
70 เช่าครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องพริ้นเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
71 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
72 จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
73 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านขุนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/9/2565 9/26/2022
74 จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างตามโครงการจัดการขยะตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2565 9/15/2022
75 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
76 วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)   8/9/2565 9/8/2022
77 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ(ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
78 ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
79 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
80 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
81 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
83 ซื้อวัสดุกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
84 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
85 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น(สายตาเลือนราง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2565 9/8/2022
86 จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
87 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน-ถ้ำพระ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2565 9/12/2022
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพัฒนะ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/8/2022 8/17/2022
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/8/2022 8/17/2022
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยพันธ์ศิริ หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/8/2022 8/17/2022
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน (หมู่ที่7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/11/2022 8/11/2022
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยณรงค์อุทิศ หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/10/2022 8/10/2022
93 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการคนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
94 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการคนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2022 8/1/2022
95 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการคนรุ่นใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2022 8/1/2022
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2022 8/5/2022
97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการคนทุ่งเตาใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 8/2/2022
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอยพันธ์ศิริ หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/2022 8/3/2022
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยพัฒนะ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/2022 8/3/2022
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/2022 8/3/2022
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
102 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการคนทุ่งเตาใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
103 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการคนทุ่งเตาใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
104 จ้างตามโครงการคนทุ่งเตาใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
105 จ้างตัดต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2022 8/1/2022
106 จัดจ้างตามโครงการคนทุ่งเตาใหม่รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   1/8/2022 8/1/2022
107 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๑ บ้านขุนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยณรงค์อุทิศ หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/7/2022 7/25/2022
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน (หมู่ที่7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/7/2022 7/25/2022
110 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
111 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/7/2022 7/18/2022
112 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2022 7/4/2022
113 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
114 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/6/2022 6/27/2022
115 ซื้อชุดกีฬา,วัสดุ,อุปกรณ์,เวชภัณฑ์,ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2022 6/23/2022
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง หมู่ที่๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/6/2022 6/16/2022
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ดอกลำโพงไซเรน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2022 6/10/2022
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/6/2022 6/13/2022
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง หมู่ที่๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/6/2022 6/2/2022
120 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในนา หมู่ที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/5/2022 5/27/2022
122 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญทรัพย์-โรงเรียนบ้านไสดง หมู่ที่๔   26/5/2022 5/26/2022
123 จ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในห้องประชุมและติดตั้งขายึดเครื่องฉายจอโปรเจคเตอร์และย้ายจอโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2022 5/18/2022
124 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/6/2022 5/6/2022
125 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2022 5/3/2022
126 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/9/2022 5/9/2022
127 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
128 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
129 จ้างเหมาอุดรอยรั่วหลังคาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/4/2022 4/25/2022
130 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/4/2022 4/25/2022
131 จ้างต่ออายุเว็บไซต์ พื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/4/2022 4/20/2022
132 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/4/2022 4/18/2022
133 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2022 4/8/2022
134 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2022 4/1/2022
135 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
136 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
137 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ควยามรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
138 ซื้อแอลกอฮอลล์๙๕% ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
139 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
140 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมให้ควยามรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2022 3/23/2022
141 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/3/2022 3/21/2022
142 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
143 จ้างเหมาขุดบ่อเผาขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและขุดหลุมวางปล่องบ่อปล่อยน้ำเสียจากห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2022 3/7/2022
144 จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่่ที่ ๓ บ้านควนกองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 3/8/2022
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2022 3/4/2022
147 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในสถานที่กักกันตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/2/2022 2/24/2022
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
149 จ้างทำวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
150 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๗๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/2/2022 2/15/2022
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2022 2/4/2022
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2022 2/4/2022
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2022 2/4/2022
154 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2022 2/4/2022
155 จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2022 2/4/2022
156 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2022 1/10/2022
157 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2022 1/6/2022
158 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2564 12/30/2021
159 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
160 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/12/2564 12/23/2021
161 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
162 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
163 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
165 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
166 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/12/2564 12/14/2021
167 ซื้อเสื้อลูกปืน(BENRING BRACKET)เพื่อซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/12/2564 12/13/2021
168 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรามการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/11/2564 11/29/2021
169 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
170 จ้างทำตราประทับตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2564 11/15/2021
171 จ้างทำป้ายสติกเกอร์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
172 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
173 ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
174 เช่าเต้นท์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   11/5/2564 11/5/2021
175 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
176 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 11/5/2021
177 จ้างทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/2564 11/7/2021
178 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2564 10/28/2021
179 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2564 10/28/2021
180 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพันธ์ศิริ หมู่ที่๑   26/10/2564 10/26/2021
181 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
182 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
183 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
184 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
185 จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
186 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน หมู่ที่๕ โดยวิธีคัดเลือก   4/10/2564 10/4/2021
187 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมหวัง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีคัดเลือก   4/10/2564 10/4/2021
188 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย หมู่ที่4 โดยวิธีคัดเลือก   20/9/2564 9/20/2021
189 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
190 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
191 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
192 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคในการดำรงชีพเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
193 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2564 9/9/2021
194 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
195 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน หมู่ที่๕   9/8/2564 9/8/2021
196 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(ผงเคมีดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
197 ซื้อถังพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ สถานที่กักกันโรค (Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ สถานที่กักกันโรค Local Quarantine (LQ) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่และบ้านผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยว   30/8/2564 8/30/2021
198 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
199 จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๓ บ้านควนกองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2564 8/25/2021
200 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(เครื่องอัดขยะพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
201 วัสดุสำนักงาน   13/8/2564 8/13/2021
202 ซื้อซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารสถานที่กักกันโรค(Local Quaruantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่และสถานที่กักกันโรค Local Quarantine(LQ)ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/8/2564 8/11/2021
203 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/8/2564 8/13/2021
204 จ้างเหมาบุคคลเพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและล้างถูทำความสะอาดพื้นห้องพัก สถานที่กักกันโรค(Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ สถานที่กักกันโรค Local Quarantine (LQ) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่และบ้านผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโร   8/4/2564 8/4/2021
205 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)สำหรับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงและผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 8/4/2021
206 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)สำหรับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงและผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2564 8/4/2021
207 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2564 8/2/2021
208 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/7/2564 7/29/2021
209 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(หลอดไฟ LED แบบยาว๑๘W) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
210 จ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
211 จ้างช่างเพื่อตรวจเช็คการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย CAL Telecom มายังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/7/2564 7/22/2021
212 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/7/2564 7/14/2021
213 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
214 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2564 6/30/2021
215 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
217 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
218 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
219 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สายยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2564 6/15/2021
220 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อจัดชุดถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
221 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
222 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ประกอบอาหารตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกันโรค(Local Quarantine)ผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
223 จ้างเช่าเต้นท์โต๊ะโต๊ะวางของและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2564 6/7/2021
224 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
225 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
226 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
227 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบริเวณวัดไสดงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/5/2564 5/18/2021
228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/5/2564 5/17/2021
229 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/5/2564 5/13/2021
230 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/5/2564 5/13/2021
231 ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอลล์ ๙๕% ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) สำหรับผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
232 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่กักกันผู้สัมผัสเชื้อเสี่ยงสูงตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2564 5/5/2021
233 ต่ออายุเว็ปไซต์ พื้นที่บนอินเตอร์เน็ตและปรับโครงสร้างระบบเว็ปไซต์ version   23/4/2564 4/23/2021
234 จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจเช็ค(บห ๔๗๔๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2564 4/23/2021
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/4/2564 4/23/2021
236 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/4/2564 4/23/2021
237 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/4/2564 4/22/2021
238 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ้ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/4/2564 4/22/2021
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/4/2564 4/21/2021
240 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งนาเหนือ-คลองยา หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/4/2564 4/21/2021
241 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวงแหวน หมู่ที่8   21/4/2564 4/21/2021
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/4/2564 4/16/2021
243 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2564 4/1/2021
244 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(กจ ๗๕๗๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2564 3/26/2021
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/3/2564 3/26/2021
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/3/2564 3/26/2021
247 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/3/2564 3/26/2021
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
249 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
250 ซื้ออุปกรณ์ประกอบสำหรับใช้งานกับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(สายส่งน้ำพร้อมข้อต่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
251 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
252 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (วัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
253 ซื้อกระติกน้ำแข็งพร้อมน้ำแข็งเทียมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/3/2564 3/17/2021
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/3/2564 3/18/2021
255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18/3/2564 3/18/2021
256 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
257 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ท่อดูดน้ำชนิดตัวหนอนสีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2564 3/8/2021
258 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2564 3/5/2021
259 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
260 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
261 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(กจ ๗๕๗๐ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
262 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/3/2564 3/2/2021
263 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
265 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
266 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
267 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
269 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2564 3/1/2021
270 จ้างปรับปรุงถนนสายศิลป์ชัย-โรงเรียนบ้านห้วยชัน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
271 ซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่   16/2/2564 2/16/2021
272 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2564 2/8/2021
273 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2564 2/8/2021
274 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2564 1/2/2021
275 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2564 2/8/2021
276 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2564 2/8/2021
277 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน)   1/2/2564 2/1/2021
278 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสร่างกายพร้อมขาตั้งตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID -๑๙) สำหรับผู้มาติดต่อราชการและผู้มาร่วมงานในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
279 จ้างทำสีย้อมไม้และลงน้ำยาเคลือบเนื้อไม้ประตูและโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/1/2564 1/25/2021
280 จ้างตรวจเช็คตามระยะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2564 1/18/2021
281 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2564 1/20/2021
282 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
283 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
284 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
285 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(เชือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
286 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(เชือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
287 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(เชือกสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2564 1/13/2021
288 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
289 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการชับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดคุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
290 จ้างปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2563 12/28/2020
291 จ้างเหมาบริการพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
292 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
293 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/12/2563 12/21/2020
294 ชุดกีฬาวัสดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาทุ่งเตาใหม่คัพ   7/12/2563 12/7/2020
295 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
296 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
297 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ชุดเฟืองไดสตาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
298 จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/11/2563 11/30/2020
299 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2563 11/11/2020
300 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ และจัดเตรียมอาหารให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
301 จ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2563 10/30/2020
302 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
304 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
305 จ้างเหมาโต๊ะตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2563 10/28/2020
306 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาถ้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
307 จ้างช่างเพื่อตรวจเช็คครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบกล้องวงจรปิด CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/10/2563 10/20/2020
308 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอนามัย หมู่ที่4   12/10/2563 10/12/2020
309 จ้างจ้างผู้ปฏิบัติงานในระบบแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/1/2563 1/10/2020
310 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ และจัดเตรียมอาหารให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2563 10/1/2020
311 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2563 10/2/2020
312 เช่าเครื่องพริ้นเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2563 10/2/2020
313 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2563 10/2/2020
314 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/9/2563 9/24/2020
315 จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/9/2563 9/25/2020
316 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2563 9/23/2020
317 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/ของรางวัลตามโครงการคนสามวัยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/9/2563 9/15/2020
318 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๘ล้อ ๒ ชั้น ตามโครงการคนสามวัยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
319 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
320 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการคนสามวัยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
321 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการคนสามวัยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
322 จ้างตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(จัดจ้างทำป้ายสามเหลี่ยมแบบกล่องไฟกลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
323 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง(เครื่องกดเจลล้างมือด้วยเท้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2563 9/2/2020
324 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง(วัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากใส Face shield) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2563 9/2/2020
325 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2563 9/2/2020
326 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่และยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
327 ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำ(ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
328 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2563 8/26/2020
329 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/8/2563 8/13/2020
330 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/8/2563 8/13/2020
331 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/8/2563 8/13/2020
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/8/2563 8/13/2020
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/8/2563 8/13/2020
334 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
335 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและจัดเตรียมอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
336 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2563 8/3/2020
337 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/7/2563 7/23/2020
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/7/2563 7/23/2020
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/7/2563 7/23/2020
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/7/2563 7/23/2020
341 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/7/2563 7/23/2020
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตต์เจริญ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/7/2563 7/23/2020
343 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอนามัย-ดอนทึงทัง หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/7/2563 7/23/2020
344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกติ่ง-หนองฟันโลง หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/7/2563 7/23/2020
345 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์พัฒนา หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/7/2563 7/23/2020
346 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   23/7/2563 7/23/2020
347 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2563 7/23/2020
348 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/7/2563 7/23/2020
349 คูระบายน้ำ   22/7/2563 7/22/2020
350 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
351 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
352 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
353 ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
354 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
355 ซื้อวัสดุกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
356 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
357 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
358 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
359 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้พนักสูงมีล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/7/2563 7/8/2020
360 ซื้อ้ต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
361 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2563 7/3/2020
362 จ้างซ่อมเครื่องพ่นละอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2563 7/1/2020
363 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวตามโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
364 ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศพด.บ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2563 6/29/2020
365 จ้างตามโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
366 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/6/2563 6/26/2020
367 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2563 6/23/2020
368 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2563 6/17/2020
369 ซื้อวัสดุออุปกรณ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/6/2563 6/19/2020
370 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
371 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านหนองศิลป์ชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
372 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านไสดงใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
373 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
374 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและประดับรั้วสำนักงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราขินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
375 ซื้อตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(จัดซื้อไฟกระพริบพลังงานโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/5/2563 5/29/2020
376 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/5/2563 5/21/2020
377 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/5/2563 5/19/2020
378 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสดงและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
379 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/5/2563 5/14/2020
380 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่๓ บ้านควนกองเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
381 จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่๒ บ้านห้วยตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/5/2563 5/13/2020
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2563 5/1/2020
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2563 5/1/2020
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/5/2563 5/1/2020
385 ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวััฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/4/2563 4/28/2020
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/4/2563 4/24/2020
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/4/2563 4/24/2020
388 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัยของศพด.บ้านไสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
389 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
390 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙)จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่   15/4/2563 4/15/2020
391 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/4/2563 4/15/2020
392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15/4/2563 4/15/2020
393 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/4/2563 4/14/2020
394 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดสายยางสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
395 จ้างต่ออายุเว็บไซต์และพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
396 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -๑๙ ) จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
397 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
398 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จากผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่นและประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
399 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อ่างล้างมือสแตนเลส ๑ หลุมพร้อมก๊อกและท่อน้ำทิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2563 4/2/2020
400 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรงระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
401 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/3/2020 3/27/2020
402 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/3/2020 3/27/2020
403 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
404 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/3/2020 3/24/2020
405 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/3/2020 3/20/2020
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/3/2020 3/20/2020
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)สายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/3/2020 3/20/2020
408 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
409 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
410 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
411 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสดงใน-ทุ่งรัง หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/3/2020 3/16/2020
412 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านราษฎรที่เกิดความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่7 บ้านหนองศิลป์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/3/2020 3/6/2020
414 ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2020 3/6/2020
415 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คันตามโครงการพัฒนา บุคลากรผู้นำท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
416 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)สายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2020 3/4/2020
417 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)สายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/3/2020 3/4/2020
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/3/2020 3/3/2020
419 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)สายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์   26/2/2020 2/26/2020
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่7 บ้านหนองศิลป์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2020 2/24/2020
421 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่7 บ้านหนองศิลป์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2020 2/24/2020
422 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาบุคลากรผู้นำท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2020 2/17/2020
423 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2020 2/19/2020
424 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านราษฎรที่เกิดความเสียหายเนื่องจากพายุฤดูร้อนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ บ้านสะพานสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
425 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
426 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2020 2/14/2020
427 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/2/2020 2/14/2020
428 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)ถนนสายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/2/2020 2/14/2020
429 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่ 7 บ้านหนองศิลป์ชัย   12/2/2020 2/12/2020
430 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดอนทึงทัง หมู่ที่ 4 บ้านไสดง   12/2/2020 2/12/2020
431 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิบัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
432 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรมการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
433 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมความกระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบรามการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
434 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
435 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
436 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(เครื่องพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
437 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/2/2020 2/6/2020
438 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/2/2020 2/5/2020
439 ซื้อของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
440 ซื้อของรางวัลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020
441 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2020 1/3/2020
442 จ้างเหมาเครื่องเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
443 จ้างเหมาโต๊ะ,เต็นท์,เครื่องเสียง,เวที,ถ้วย,ชามพร้อมช้อน,กะละมังตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020
444 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2020 1/6/2020