ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการโครงการขุดลอกดินและวัชพืชในคูระบายน้ำพร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
3 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
4 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
6 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
8 จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์และบริการเช่าพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
9 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
10 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
12 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ เวที สำหรับจัดงานโครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
13 ????????????????????? ????? 71 ?????? ??????????????????  11 พฤษภาคม 2565
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
15 ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
16 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ สำหรับจัดงานโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
17 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
18 จ้างโครงการบุกเบิกและปรับปรุงถนนสายประชาอุทิศ-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
19 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
20 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
21 จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
22 ยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย  23 มีนาคม 2565
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการสำหรับปฏิบัติงานของฝ่ายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
24 ซื้อประแจคอม้า ขนาด 4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
25 จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
26 จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
28 จ้างซ่อมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
30 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
31 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
32 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายธารราชรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
34 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
35 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตังกวน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2565
36 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
37 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
38 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๙๓๖๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
39 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
40 ซื้อคู่มือ สมุดรายงาน แบบพิมพ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
42 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
43 ซื้อหีบบัตร คูหา วัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับปฏิบัติงานของฝ่ายกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
46 จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ขข 6013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
47 จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
48 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
49 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศพร้อมขาตั้ง (ใช้หน่วยเลือกตั้ง) และป้ายบอร์ดปิดประกาศแบบขีดคะแนน (ขนาดเล็ก) ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
50 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
51 จ้างพิมพ์ไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
52 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
53 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับฝ่ายกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
54 จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
55 จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับฝ่ายสำนักปลัด จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
57 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับฝ่ายกองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
60 จ้างซ่อมแซมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
61 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดฝาผนังพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
62 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
63 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
64 ซื้อเครื่องตบดินไม่รวมเครื่องยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
65 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
66 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
67 ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
68 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้ม ๔๐ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
69 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
70 ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
71 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
72 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
73 จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหาเหนือที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
74 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
75 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
76 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของฝ่ายกองคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
78 ซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร แบบ 40 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในชุมชนเคหะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กรกฎาคม 2564
80 จ้างเหมาเกรดเกลี่ยหญ้าบริเวณสองข้างทางและปรับผิวถนนสายบ้านกอบแก้วฯ-โครงการจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2564
81 จ้างจ้างเหมาบริการเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
82 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
83 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4915 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ แคนนอล สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
85 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในชุมชนเคหะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2564
87 ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตนม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในชุมชนเคหะ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  มิถุนายน  2564
89 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2564
90 ซื้ออาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
91 ซื้ออาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
92 ซื้ออาหารเสริมนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
93 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
94 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
95 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2564
96 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเขาหน้าแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
97 จ้างโครงการซ่อมแซมระบบท่อประปาบ้านคลองหาเหนือ ซอยกลัวเมียและสายปลายธารฯ-กอบแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
98 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
99 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงานและเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
100 ซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
101 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
102 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 พฤษภาคม 2564
103 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒,๐๐๕ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
104 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
105 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาตังกวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2564
106 จ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2564
108 จ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
109 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
110 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
111 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในราชการสำนักปลัด จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
112 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว(แบบหินทิ้ง) จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
113 จ้างโครงการจัดทำแนวกระสอบทรายชะลอน้ำชั่วคราว หมู่ที่ ๒,๕,๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
116 จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักร(รถแบ็คโฮ) จัดทำแนวคันดินชะลอน้ำชั่วคราว บริเวณคลองลำพูน จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
117 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลลำพูน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
118 ซื้อใบตัดคอนกรีต ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
119 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
120 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ สำหรับจัดงานโครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
121 จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง สำหรับจัดงานโครงการประเพณีงานขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
122 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับจัดการแข่งขันกีฬาในโครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
123 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
124 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอบแก้ว-เขาชะ หมู่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
125 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุวรรณ ๓ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
126 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวงแหวน หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กุมภาพันธ์ 2564
130 จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว(แบบหินทิ้ง) จำนวน ๑ จุด หมู่ที่ ๖ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 กุมภาพันธ์ 2564
132 จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ ๑,๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2564
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2564
135 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โต๊ะ ในโครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
136 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยภิรมพงศ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
137 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่องเขาไทร (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
138 ซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลิือบไนล่อนและล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
139 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท้ายนา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
140 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  2 กุมภาพันธ์ 2564
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กุมภาพันธ์ 2564
142 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 กุมภาพันธ์ 2564
143 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
144 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
145 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ สำหรับฝ่ายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
146 จ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
147 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลายธารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหาเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
148 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประชาสร้างสรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
149 โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  15 มกราคม 2564
150 โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  15 มกราคม 2564
151 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
152 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายต่าง ๆ ที่ชำรุด หมู่ที่ ๑ สายประชานิมิต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๒๕ เมตร หมู่ที่ ๓ สายเขาเมาะ-ประชานิมิต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ ซอยวงแหวน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
153 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
154 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
155 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
156 ซื้อวัสดุยางมะตอยแบบสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
157 วัสดุยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย  24 ธันวาคม 2563
158 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
159 จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
160 จ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์ (ปฏิทิน) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
161 จ้างเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
162 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน จำนวน ๓ แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตตำบลลำพูน จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
163 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 พฤศจิกายน 2563
164 ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2563
167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤศจิกายน 2563
168 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
169 จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ และไฟประดับ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
170 จ้างเหมาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ สำหรับดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
171 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก (ซอยบุญหนุน) หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
172 จ้างโครงการขยายเขตระบบท่อประปาบ้านปลายธารฯซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 3,5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
173 รถบรรทุกขยะ  19 ตุลาคม 2563
174 จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
175 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2563
176 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
177 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
178 จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
179 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
180 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
181 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
182 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
183 จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าสำนักงานและประตูห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
185 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาที่เกิดการชำรุดภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
186 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา หมู่ที่ 2 (จำนวน 1 จุด ) หมู่ที่ 5 (จำนวน 5 จุด ) ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
187 จ้างเหมาขุดบ่อน้ำบริเวณริมคลองลำพูน เพื่อสูบน้ำใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
188 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้วและซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำบาดาล(บริเวณถนนสายเขาเมาะ-ประชานิมิตร) หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
189 ซื้อปั๊มบาดาล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
190 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
191 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2563
192 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2563
194 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
195 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
196 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
197 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายใน ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 สิงหาคม 2563
200 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกหมู่ที่ 3 (ซอยวังโตน) ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
202 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
203 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 399-57-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23  มิถุนายน  2563
205 ซื้อไมโครโฟน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2563
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16  มิถุนายน  2563
207 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2563
209 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหา-วัดไทร หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2563
210 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2563
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2563
212 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
213 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
214 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 พฤษภาคม 2563
215 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2563
217 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2563
218 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  25 พฤษภาคม 2563
219 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
220 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
221 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
222 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
223 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
224 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
226 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2563
227 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
228 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณถนนซอยหนานน้ำผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
229 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box culvert) บริเวณถนนสายสุวรรณ 3 หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
230 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
231 โครงการเรียงหินยาแนวป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณคลองลำพูน หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  19 พฤษภาคม 2563
232 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
233 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบุญหนุน หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
234 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยเลียบคลองงอม หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
235 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
236 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกษสุรินทร์ หมู่ 4 ตำบลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  18 พฤษภาคม 2563
237 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
238 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
239 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
240 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
241 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
242 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
243 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
244 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
245 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
246 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
247 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
248 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
249 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชานิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
250 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้น เพื่อสูบน้ำใช้กับระบบประปาบ้านกอบแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
251 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
252 จ้างจ้างเหมารถแบคโฮขนาดเล็กขุดดินเพื่อ ซ่อมแซมท่อประปาบริเวณถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
253 หมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Brother รุ่น MFC 2330DW  1 พฤษภาคม 2563
254 จ้างซ่อมเปลี่ยนหน้นจอคอมพิวเตอร์ All in one โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
255 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
256 ซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
258 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องชาร์จพร้อมถ่าน AA และถ่าน AAA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
259 จ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขนาดใหญ่ ขุดที่กักเก็บ น้ำบริเวณคลองลำพูนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
261 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
262 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทศโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
263 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนต์ประปาฝายหนานลูกปลา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2,5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
264 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
265 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาสำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
266 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาสำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
267 ซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
268 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาสำหรับซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
269 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
270 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
271 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
272 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและถนนคสล.สายบ้านนายสมพร หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
273 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
274 น้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบทสำหรับใช้ในโครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลลำพูน  9 มีนาคม 2563
275 จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรในการกำจัดวัชพืชบริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
276 จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายหนานลูกปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
277 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อประปาบริเวณถนนสายเขาเมาะ-ประชานิมิต หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูนอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
278 จ้างจ้่างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
279 ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
280 ปั๊มบาดาล  18 กุมภาพันธ์ 2563
281 มิเตอร์น้ำ จำนวน 60 ตัว  18 กุมภาพันธ์ 2563
282 ซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ในเขตตำบลลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
283 จ้างโครงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบชั่วคราว ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
284 จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว และซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
285 จ้างจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์และบริการพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
286 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
287 ซื้อจัดซื้อเสาเข็มไม้สน โครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
288 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
289 จ้างโครงการจัดทำฝาปิดบ่อพักจำนวน 11 ฝา (บริเวณสี่แยกปลายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
290 จ้างเหมาเวที,เครื่องเสียง,เครื่องปั่นไฟและไฟประดับโครงการงานประเพณีขวัญข้าวประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
291 จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ โครงการงานประเพณีขวัญข้าว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
292 จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายหนานเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
293 ซื้อซื้อเสาเข็มไม้สนโครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
294 ซื้อกระสอบทรายและเชือกสำหรับโครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
295 ซื้อซื้อเสาเข็มไม้สนโครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
296 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
297 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
298 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยสุวรรณ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
299 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
300 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
301 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
302 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายทางซอยกลัวเมีย หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
303 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
304 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
305 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
306 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบ้านกอบแก้วฯ-โครงการจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
307 จ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ตู้สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
308 จ้างเหมาทำเอกสารประชาสัมพันธ์ (ปฏิทิน) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
309 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
310 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
311 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ AII In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
312 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
313 ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤศจิกายน 2562
314 จ้างเหมาเวที , เครื่องเสียง , เครื่องปั่นไฟและไฟประดับ โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
315 จ้างเหมาโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ โครงการงยานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2562
316 ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2562
317 ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ตุลาคม 2562
318 เหมาเก็บขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ะานี  21 ตุลาคม 2562
319 จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2562
320 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในช่อง-เขาไทร หมู่ที่ 2 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  3 ตุลาคม 2562
321 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแลขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กันยายน 2562
322 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
323 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
324 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลลำพูน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
325 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลลำพูน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
326 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในตำบลลำพูน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ระบบท่อจ่ายน้ำประปาและระบบท่อสูบน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
328 จ้างโครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนนสายต่างๆที่ชำรุดของตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
329 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
330 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1-1.80 x 1.80 x 6.00 เมตร บริเวณสายซอยสี่พี่น้อง หมู่ที่ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
331 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท้ายนา หมู่ที่ 4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
332 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
333 ซื้อครุภัณฑ์เกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
334 จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
335 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแลขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กันยายน 2562
336 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแลขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 กันยายน 2562
337 ซื้อวัสดุยางมะตอย แบบสำเร็จ และน้ำยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
338 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ระบบท่อจ่ายน้ำประปาและระบบท่อสูบน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2562
339 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ระบบท่อจ่ายน้ำประปาและระบบท่อสูบน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2562
340 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะแลขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)  30 สิงหาคม 2562
341 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ระบบท่อจ่ายน้ำประปาและระบบท่อสูบน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  29 สิงหาคม 2562
342 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ระบบท่อจ่ายน้ำประปาและระบบท่อสูบน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  23 สิงหาคม 2562
343 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2562
344 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
345 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตู้ควบคุมปั๊มหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
346 ซื้อครุภัณฑ์เกษตร ปั๊มติดมอเตอร์ ขนาด 5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
347 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบ้านกอบแก้วฯ-โครงการจุฬาภรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2 สิงหาคม 2562
348 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบ่อบาดาล (หอถังเหล็ก 20 ลบ.ม.สูง 20 เมตร รูปทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กรกฎาคม 2562
350 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2562
351 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2562
352 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมาก-คลองหาเหนือ หมู่ที่4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2562
353 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบ่อบาดาล (หอถังเหล็ก 20 ลบ.ม.สูง 20 เมตร รูปทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2562
354 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบ่อบาดาล (หอถังเหล็ก 20 ลบ.ม.สูง 20 เมตร รูปทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2562
355 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบ่อบาดาล (หอถังเหล็ก 20 ลบ.ม.สูง 20 เมตร รูปทรงแชมเปญ) หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  27  มิถุนายน  2562
356 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตู้ควบคุมปั๊มหอยโข่งแบบ 2 ชั้นมีทามเมอร์ ตั้งเวลาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2562
357 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายธารฯ หมู่ที่ 5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
358 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2562
359 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
360 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
361 ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
362 ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
363 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2562
364 จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ถนนสายปลายธารฯ-กอบแก้ว บริเวณร่องน้ำคลองจาก หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
365 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
366 ซื้อโต๊ะสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2562
367 จ้างเหมาดูแลเว็บไไซต์และบริการพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
368 จ้างเหมาดูแลเว็บไไซต์และบริการพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
369 ซื้อวัสดุเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
370 จ้างจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์และบริการพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
371 ซื้ออาหารเสริมนม จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
372 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมความเสียหายเกิดจากวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2562
373 จ้างเหมาโครงกยารขุดลอกหน้าฝายหนานเตย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
374 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น (ช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
375 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2562
376 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
377 จ้างซ่อมแซมท่อเมนต์น้ำประปาฝายหนานลูกปลา จำนวน 3 จุด และเชื่อมต่อระบบประปาบ่อบาดาลกับระบบประปาฝายหนานเตย จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2562
378 ซื้อเสาเข็มไม้สน โครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
379 ซื้อกระสอบทรายและเชือกผูกกระสอบทราย โครงการสร้างฝายกั้นแบบชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
380 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
381 จ้างเหมารถแบคโฮขนาดเล็กขุดตักขยะและเศษวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำ ม.3 , ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
382 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562
383 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2562
384 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2562
385 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2562