ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
2 จ้างเหมาเปาล้างบ่อบาดาลระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/23/1481 5/23/2024
3 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๕๓๒๔ พังงา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
4 ซื้อจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 32 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
5 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 17 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
6 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 17 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
7 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 17 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/14/1481 5/14/2024
8 ซื้อจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 32 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
12 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 32 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
13 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/1481 5/10/2024
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
15 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ INVERTER ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/8/1481 5/8/2024
17 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
18 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางเตย หมู่ที่ 7 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
20 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
21 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลลำภี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
22 จ้างเหมางานถากถางวัชพืช ขุดตอไม้ไหล่ทางถนนลาดยาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,300 ตารางเมตร สาย บ.เชี่ยวลอด - บ. ตีนเป็ด หมู่ที่ 5,2 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 5/1/2024
23 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียง จำนวน ๒ ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
24 จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขันกีฬาทุกประเภท ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
25 ซื้อชุดนักกีฬาสำหรับผู้เข้าแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้ายภัยยาเสพติดประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
26 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
27 ซื้อเสื้อกีฬาผู้จัดการแข่งขันและประธานในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
28 ซื้อวัสดุก่อสร้างในงานประปา (กองช่าง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
29 ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/24/2024 4/24/2024
30 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2024 4/17/2024
31 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางตอใน หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
32 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร) จำนวน ๘ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
34 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางปุย หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2024 4/11/2024
35 ซื้อ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (สำหรับฝึกซ้อม) ในการแข่งขันกีฬา โครงการกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
36 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร) จำนวน 8 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/4/2024 4/10/2024
37 จ้างเหมาออกแบบพร้อมจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2024 4/4/2024
38 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
39 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
40 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2024 4/3/2024
41 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง-สายชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านบกปุย ตำบลลำภี ปริมาณงาน เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,705 ตารางเมตร จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,145 เมตร หนา 0   3/27/2024 3/27/2024
42 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/2024 3/13/2024
43 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
44 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายขุมขุด หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
46 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบางปรุ-ปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักปลัด (แบตเตอรี่ รถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5073 พังงา) รหัสครุภัณฑ์ 012-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
48 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร) จำนวน 8 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
49 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ นิ้ว) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
50 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
51 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2024 3/4/2024
52 จ้างเหมาซ่อมแซมถนน สายประปาบางปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
54 ซื้อจัดวัดสุเครื่องดับเพลิง ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
55 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญการ หมู่ที่ 3 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
56 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองงา หมู่ที 5 ตำบลลำภี อำเภอท้ายหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
57 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
58 ซื้อวัสดุก่อสร้างในงานประปา (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
59 จ้างเหมารถแบคโฮ ขนาด ๓๐ แรงม้า เพื่อทำการขุดวางแนวท่อประปาบ้านสี่เจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
60 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
61 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
62 จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินทรายฝายบ้านปลายคลองช้างนอน หมู่ที่ ๓ ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๗๔ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
63 จ้างเหมางานถางวัชพืช และตัดโค่นต้นไม้ขุดตอไหล่ทางถนนลาดยางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘,๒๖๗ ตารางเมตร สายบ้านเชี่ยวหลอด-บ้านตีนเป็ด หมู่ที่ ๕,๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
64 จ้างจ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินทรายฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ ๓ ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๖๖.๑๗ ลบ.ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ลำภี กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
65 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลซอยทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
66 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมรื้อถอน, โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการแข่งขันกีฬาลำภีสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) และค่าขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
68 จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี   1/19/2024 1/19/2024
69 จ้างเหมาเวที , เต็นท์โดม , โต๊ะ , เก้าอี้ , และเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟบนเวทีและบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานวันแม่บ้าน อบต.ลำภีสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
70 จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ Cloud Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี   1/17/2024 1/17/2024
71 จ้างเหมาเวที , เต็นท์โดม , โต๊ะ , เก้าอี้ , และเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟบนเวทีและบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานวันแม่บ้าน อบต.ลำภีสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
72 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/15/2024 1/15/2024
73 จ้างเหมาเวที , เต็นท์โดม , โต๊ะ , เก้าอี้ , และเครื่องเสียงพร้อมระบบไฟบนเวทีและบริเวณงาน ตามโครงการจัดงานวันแม่บ้าน อบต.ลำภีสัมพันธ์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
74 จ้างเหมาติดตั้งเต้นท์ พร้อมรื้อถอน โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
75 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
76 ซื้อวัสดุก่อสร้างในงานประปา (กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
77 ซื้อวัสดุในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑ โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
78 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
79 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ดื่มขณะเปิดเรียนและปิดภาคเรียน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
80 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/26/2023 12/26/2023
81 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/26/2023 12/26/2023
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานกิจการประปา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023