ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/4/2024 4/2/2024
2 จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 4/1/2024
3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประเพณีลอยเรือมอแกน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/25/2024 3/25/2024
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/3/2024 3/6/2024
6 จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
7 จ้างจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง - งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
10 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/13/2024 2/13/2024
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
12 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
13 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
15 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
16 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
17 จ้าง เหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
18 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
19 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
20 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
21 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
22 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
23 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
24 จ้าง เหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
25 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
26 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
27 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
28 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
29 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
30 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
31 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
32 จ้าง เหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
33 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
34 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
35 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
36 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
37 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
38 จ้างเหมาชุดการแสดง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2024 1/12/2024
39 จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 1/5/2024
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024