ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/24/2023 10/24/2023
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (อุปกรณ์ประแจบ็อกซ์ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/24/2023 10/24/2023
3 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/24/2023 10/24/2023
4 จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลคุระบุรี (ด้านหลังที่ว่าการอำเภอคุระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/20/2023 10/20/2023
5 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/18/2023 10/18/2023
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/17/2023 10/17/2023
7 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2023 10/16/2023
8 จ้างซักรีดผ้าต่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2023 10/16/2023
9 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/16/2023 10/16/2023
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง - งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2023 10/9/2023
11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2023 9/14/2023
12 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาโซล่าเซลล์ ณ สระเก็บน้ำนบเกาะชาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2023 9/7/2023
14 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/30/2023 8/30/2023
15 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาแบตเตอรี่อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/29/2023 8/29/2023
16 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
17 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค acer หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0053 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2023 8/24/2023
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2023 8/21/2023
19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง - งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2023 8/18/2023
22 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2023 8/17/2023
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/15/2023 8/15/2023
24 จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/10/2023 8/10/2023
25 ซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
26 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือผ้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
27 ซื้อชุดนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาเกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครังที่ 7 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2023 7/19/2023
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/5/2023 7/5/2023
30 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/2023 6/29/2023
31 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2023 6/26/2023
32 จ้าง ซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลข ตค410 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2023 6/22/2023
33 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเรือหัวโทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
34 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2023 6/21/2023
35 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
36 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2023 6/8/2023
37 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1   6/8/2023 6/8/2023
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/2023 5/16/2023
40 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1   4/25/2023 4/25/2023
41 ซื้อวัสดุอื่นงานกิจการประปา-มิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/19/2023 4/19/2023
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
43 ซื้อของที่ระลึกคณะวิทยากรโครงการอบรมการป้องกันและวิธีการดับไฟป่า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2023 4/18/2023
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/12/2023 4/12/2023
46 จ้างเหมาบริการเรือยนต์เพื่อบรรทุกยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/4/2023 4/4/2023
47 จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2023 4/3/2023
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง - ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2023 3/31/2023
49 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/8/2023 3/8/2023
50 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2023 2/28/2023
51 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2023 2/23/2023
52 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1   2/22/2023 2/22/2023
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/2023 2/21/2023
54 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือส่วนกลาง - สปีดโบ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2023 2/17/2023
55 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือส่วนกลาง - สปีดโบ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/17/2023 2/17/2023
56 ซื้อของที่ระลึกสมนาคุณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2023 2/16/2023
57 ซื้อของที่ระลึกสมนาคุณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
58 ซื้อของที่ระลึกสมนาคุณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
59 ซื้อของที่ระลึกสมนาคุณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
60 ซื้อของที่ระลึกสมนาคุณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2023 2/15/2023
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2023 2/9/2023
62 ซื้ออุปกรณ์ในการสนับสนุนงานป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2023 1/31/2023
63 ซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1   1/25/2023 1/25/2023
64 ซื้อข้าวกล่องและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2023 1/23/2023
65 จ้างเหมาเรือโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2023 1/23/2023
66 จ้างซ่อมแซมระบบเบรค รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บต 1880 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2023 1/18/2023
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2023 1/18/2023
68 ซื้ออุปกรณ์ในการสนับสนุนงานป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2023 1/11/2023
69 จ้างจัดสถานที่ โครงการจัดงานวันรำลึกสึนามิ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
70 จ้างยานพาหนะ โครงการจัดงานวันรำลึกสึนามิ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
71 จ้างยานพาหนะ โครงการจัดงานวันรำลึกสึนามิ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2023 1/5/2023
72 จ้างจัดสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง โครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2022 12/22/2022
73 จ้างทำระบบรักษาความปลอดภัยกับข้อมูล ผู้ใช้เว็บ ป้องกันการขโมยข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ จาก Hacker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/30/2022 9/30/2022
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/27/2022 9/27/2022
75 จ้างติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/26/2022 9/26/2022
76 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าน้ำแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
78 จ้างเหมาแรงงานบริการซ่อมแซมติดตั้งอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
80 จ้างโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักกีฬาตำบลเกาะพระทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2022 9/23/2022
81 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา - เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
82 จ้างโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
83 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา - เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
84 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2022 9/22/2022
85 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าน้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
86 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา - เครื่องถ่ายเอกสาร Ricoh กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
87 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
88 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การแข่งขันกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2022 9/21/2022
89 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าถ้วยรางวัลในการแข่งขัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
90 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 (ค่าชุดนักกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
91 จ้างโครงการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิก อบต. พนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (เหมายานพาหนะ จำนวน 3 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
92 ซื้อโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เกาะพระทองสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565(น้ำมันมวย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2022 9/16/2022
93 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟ้า) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2022 9/14/2022
94 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟ้า) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
95 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปรับระดับกระแสไฟฟ้า) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/12/2022 9/12/2022
96 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ใบจักรเรือ) สำนักงานปลัด   8/22/2022 8/24/2022
97 จ้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 (ค่าป้ายโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
98 จ้างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 (ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 45 นั่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/19/2022
99 ซื้อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 (ของสมนาคุณในการดูงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2022 8/24/2022
100 จ้างดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์บนโป๊ะเรือ หมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2022 8/18/2022
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2021 12/27/2021
102 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/27/2021 12/27/2021
103 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือสปีดโบ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2021 12/22/2021
104 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/20/2021 12/20/2021
106 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2021 12/17/2021
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2021 12/15/2021
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/13/2021 12/13/2021
109 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/7/2021 7/12/2021
110 ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่น ๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประจำปีวบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/30/2021 11/30/2021
111 ซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริการส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/22/2021 11/22/2021
113 เก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมพิมพ์ข้อความ อบต.เกาะพระทอง   11/17/2021 11/17/2021
114 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำ 300 วัตต์ โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2021 11/12/2021
115 ซื้อไม้กระดานอัด โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2021 11/12/2021
116 ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบหนาพร้อมพิมพ์ข้อความ อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2021 11/11/2021
117 จ้างก่อสร้างกั้นห้อง สถานที่กักตัวพิพิธภัณฑ์เรือหลวงพระทอง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2021 11/10/2021
118 จ้างแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/29/2021 10/29/2021
119 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีเทา กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/2021 10/27/2021
120 จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2021 9/10/2021
121 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด   10/9/2021 9/10/2021
122 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำนบเกาะชาด   10/9/2021 9/10/2021
123 ซ่อมแซมระบบสูบน้ำสำนักงาน อบต.เกาะพระทอง   10/9/2021 9/10/2021
124 จ้างติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/23/2021 9/23/2021
125 โครงการติดตั้งทุ่นลอยน้ำ อ่าวบอน หมู่ที่ 4   9/23/2021 9/23/2021
126 จ้างปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/22/2021 9/22/2021
127 ปรับพื้นที่ป้องกันแนวกัดเซาะศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3   9/22/2021 9/22/2021
128 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
129 จ้างซ่อมแซมโคมไฟโซล่าเซลล์ที่ป้ายประสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/21/2021 9/21/2021
130 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
131 ซื้อสื่อการเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/20/2021 9/20/2021
133 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
134 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีเทา ทะเบียน กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/17/2021 9/17/2021
135 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   9/16/2021 9/16/2021
136 เครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   9/16/2021 9/16/2021
137 จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2021 9/16/2021
138 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
139 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
140 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/14/2021 9/14/2021
141 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/13/2021 9/13/2021
142 ซื้อปลาทะเล โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป (กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2021 9/8/2021
143 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
144 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 9/7/2021
145 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/7/2021 7/9/2021
146 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/2021 9/2/2021
147 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 4   9/2/2021 9/2/2021
148 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2021 9/1/2021
149 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/31/2021 8/31/2021
150 ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
151 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2021 8/26/2021
152 ติดตั้งระบบไฟฟ้า 5 KW (Solar Rooftop) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   8/24/2021 8/24/2021
153 ซื้อวัสดุดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2021 8/24/2021
154 จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3   8/18/2021 8/18/2021
155 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
156 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 3   8/13/2021 8/13/2021
157 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2021 8/13/2021
158 จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำ อาคารพิพิธภัณฑ์เรือหลวงพระทอง โครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน (Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/12/2021 12/8/2021
159 เช่าเต็นท์โดม โครงการการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2021 9/8/2021
160 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   8/6/2021 8/6/2021
161 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งบนเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
162 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
163 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
164 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด ติดตั้งบนเรือ   8/2/2021 8/2/2021
165 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/2/2021 8/2/2021
166 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด   8/2/2021 8/2/2021
167 จ้างเหมาเรือบรรทุกเครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
169 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2021 7/30/2021
170 จ้างโครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
171 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
172 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์   7/29/2021 7/29/2021
173 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2   7/29/2021 7/29/2021
174 จ้างบริการรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
175 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
176 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องปั่นไฟดีเซล 30 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/29/2021 7/29/2021
177 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับจุดตรวจคัดกรองโควิด - 19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/27/2021 7/27/2021
178 โครงการขยายเขตระบบน้ำประปาหมู่ที่ 3   7/22/2021 7/22/2021
179 ซื้อติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ออฟกริด แบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมใช้งานสำหรับ Local Quarantine โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/21/2021 7/21/2021
180 จ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/20/2021 7/20/2021
181 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/2021 7/19/2021
182 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2021 7/15/2021
183 วัสดุคอมพิวเตอร์   7/15/2021 7/15/2021
184 ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2021 9/7/2021
185 วัสดุสำนักงาน   7/9/2021 9/7/2021
186 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นละอองฝอย แบบสะพายหลัง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อการรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/6/2021 7/6/2021
187 จ้างค่าบริหารจัดการขยะติดเชื้อโรงพยาบาลสนาม โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการจัดตั้งจุดตรวจการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและลดอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่ โดยวิ   6/30/2021 6/30/2021
188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/30/2021 6/30/2021
189 ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/29/2021 6/29/2021
190 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/2021 6/29/2021
191 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4   6/29/2021 6/29/2021
192 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/2021 6/29/2021
193 วัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19 )   6/28/2021 6/28/2021
194 วัสดุและครุภัณฑ์ ตามโครงการป้องกันภัยโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการตั้งจุดตรวจและการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID 19)   6/28/2021 6/28/2021
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/28/2021 6/28/2021
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/25/2021 6/25/2021
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
199 เช่าเต็นท์โดม โครงการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2021 6/24/2021
200 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์   6/22/2021 6/22/2021
201 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2021 6/22/2021
202 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/21/2021 6/21/2021
203 ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะขาพับอเนกประสงค์   6/21/2021 6/21/2021
204 วัสดุคอมพิวเตอร์   6/18/2021 6/18/2021
205 วัสดุคอมพิวเตอร์   6/18/2021 6/18/2021
206 วัสดุคอมพิวเตอร์   6/15/2021 6/15/2021
207 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2021 6/11/2021
208 ครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานพร้อเก้าอี้   6/11/2021 6/11/2021
209 วัสดุสำนักงาน   6/11/2021 6/11/2021
210 วัสดุสำนักงาน   6/11/2021 6/11/2021
211 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/2021 6/10/2021
212 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/10/2021 6/10/2021
213 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
214 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/8/2021 6/8/2021
216 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
217 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2021 6/7/2021
218 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/4/2021 6/4/2021
219 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/4/2021 6/4/2021
220 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/1/2021 6/1/2021
221 ซื้อติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/2021 5/31/2021
222 ติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน)   5/31/2021 5/31/2021
223 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง   5/27/2021 5/27/2021
224 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือ 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2021 5/27/2021
225 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/25/2021 5/25/2021
226 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน(กองคลัง)   5/25/2021 5/25/2021
227 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/2021 5/24/2021
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/21/2021 5/21/2021
229 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
230 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2021 5/19/2021
231 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/18/2021 5/18/2021
232 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/18/2021 5/18/2021
233 ซ่อมวิทยุสื่อสาร   5/13/2021 5/13/2021
234 ซ่อมวิทยุสื่อสาร   5/13/2021 5/13/2021
235 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
236 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
237 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/11/2021 5/11/2021
238 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/11/2021 5/11/2021
239 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/11/2021 5/11/2021
240 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ   5/11/2021 5/11/2021
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/7/2021 5/7/2021
242 จ้างดูแลเว็บไซต์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2021 5/5/2021
243 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
244 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็ก 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
245 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เตาแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2021 5/3/2021
247 จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
248 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
249 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
250 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
251 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
252 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2021 4/30/2021
254 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - เรือหัวโทง (กองการศึกษา)   4/22/2021 4/22/2021
255 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องกรองน้ำ (กองการศึกษา)   4/22/2021 4/22/2021
256 วัสดุสำนักงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล่น (มอแกน)   4/22/2021 4/22/2021
257 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองการศึกษา)   4/21/2021 4/21/2021
258 ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/21/2021 4/21/2021
259 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -กล้องถ่ายรูป (กองการศึกษา)   4/21/2021 4/21/2021
260 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/21/2021 4/21/2021
261 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Acer E5-575G-73WK หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0033 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2021 4/20/2021
262 ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านตาคล่อง) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/7/2021 4/7/2021
263 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/7/2021 4/7/2021
264 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน)   4/7/2021 4/7/2021
265 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4   4/7/2021 4/7/2021
266 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ (ท่าบ้านตาคล่อง) หมู่ที่ 2   4/7/2021 4/7/2021
267 จ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1   4/7/2021 4/7/2021
268 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน   4/1/2021 4/1/2021
269 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี   4/1/2021 4/1/2021
270 จ้างเหมาเรือสปีดโบ๊ท วันที่ 4 มีนาคม 2564   3/31/2021 3/31/2021
271 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/31/2021 3/31/2021
272 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง   3/30/2021 3/30/2021
273 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/25/2021 3/25/2021
274 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/25/2021 3/25/2021
275 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/17/2021 3/17/2021
276 ติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4   3/17/2021 3/17/2021
277 ติดตั้งกล้องวงจรปิดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4   3/15/2021 3/15/2021
278 โครงการก่อสร้างทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4   3/15/2021 3/15/2021
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/15/2021 3/15/2021
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/15/2021 3/15/2021
281 ประกวดราคาซื้อทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/15/2021 3/15/2021
282 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ   3/5/2021 3/5/2021
283 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/2021 3/3/2021
284 ครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี)   3/1/2021 3/1/2021
285 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/23/2021 2/23/2021
286 เหมาเรือสปีดโบีท   2/23/2021 2/23/2021
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/23/2021 2/23/2021
288 ขุดลอกแนวท่อส่งน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง หมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย   2/22/2021 2/22/2021
289 จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งสาย LAN ระหว่างอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2021 2/15/2021
290 ซื้อวัสดุเชื้อดพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2021 2/11/2021
291 วัสดุคอมพิวเตอร์   2/8/2021 2/8/2021
292 จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/2021 1/27/2021
293 วัสดุสำนักงาน   1/27/2021 1/27/2021
294 วัสดุคอมพิวเตอร์   1/27/2021 1/27/2021
295 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
296 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2021 1/22/2021
297 โครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่   1/21/2021 1/21/2021
298 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/21/2021 1/21/2021
299 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2021 1/18/2021
300 จ้างโครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
301 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
302 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
303 ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
304 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2021 1/15/2021
305 โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1   1/14/2021 1/14/2021
306 วัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564   1/14/2021 1/14/2021
307 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   1/13/2021 1/13/2021
308 วัสดุโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือชุมชนมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์   1/13/2021 1/13/2021
309 ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/2021 1/13/2021
310 จ้างเรือสปีดโบ๊ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 12/1/2021
311 ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2021 1/12/2021
312 วัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์   1/12/2021 1/12/2021
313 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล   1/11/2021 1/11/2021
314 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   1/11/2021 1/11/2021
315 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2021 9/1/2021
316 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
317 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   1/6/2021 1/6/2021
318 จ้างป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2021 1/6/2021
319 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2021 1/5/2021
320 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   1/4/2021 1/4/2021
321 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
322 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2021 1/4/2021
323 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2021 1/2/2021
324 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2021 1/2/2021
325 ซื้อถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/30/2020 12/30/2020
326 ถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 20 ใบ   12/30/2020 12/30/2020
327 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
328 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
329 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
330 จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2020 12/25/2020
331 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1   12/24/2020 12/24/2020
332 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2   12/24/2020 12/24/2020
333 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4   12/24/2020 12/24/2020
334 โครงการก่อสร้างติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3   12/24/2020 12/24/2020
335 วัสดุคอมพิวเตอร์   12/23/2020 12/23/2020
336 จ้างจ้างเหมาซักรีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
337 จ้างดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/22/2020 12/22/2020
338 วัสดุ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งขอว (ถุงยังชีพ) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์   12/21/2020 12/21/2020
339 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
340 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
341 จ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง   12/17/2020 12/17/2020
342 จ้างจ้างเหมาแพขนานยนต์บรรทุกรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/17/2020 12/17/2020
343 โครงการก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง   12/15/2020 12/15/2020
344 จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/15/2020 12/15/2020
345 วัสดุก่อสร้าง   12/8/2020 12/8/2020
346 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
347 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/8/2020 12/8/2020
348 ดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   12/7/2020 12/7/2020
349 ทำป้ายไวนิล   12/7/2020 12/7/2020
350 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/4/2020 12/4/2020
351 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/2/2020 12/2/2020
352 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2020 12/1/2020
353 วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย)   11/26/2020 11/26/2020
354 เหมาเรือบรรทุกยางมะตอย   11/26/2020 11/26/2020
355 วัสดุคอมพิวเตอร์   11/24/2020 11/24/2020
356 โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง   11/16/2020 11/16/2020
357 จ้างออกแบบจ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/12/2020 11/12/2020
358 จัดดอกไม้ งานของวันที่ 23 ตุลาคม 2563   11/3/2020 11/3/2020
359 จ้างเหมาบริการติดตั้งวางระบบพร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย   10/28/2020 10/28/2020
360 วัสดุสำนักงาน (พรม)   10/28/2020 10/28/2020
361 วัสดุสำนักงาน   10/22/2020 10/22/2020
362 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   10/22/2020 10/22/2020
363 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒   10/21/2020 10/21/2020
364 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4   10/21/2020 10/21/2020
365 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   10/21/2020 10/21/2020
366 จ้างเหมาผูกผ้าประดับเวที โครงการส่งเสริมความสำคัญของชาติ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   10/21/2020 10/21/2020
367 จ้างวิศวกรออกแบบ โครงการก่อสร้างสะพาน ม.2-ม.4   10/21/2020 10/21/2020
368 จ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/15/2020 10/15/2020
369 โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒   10/12/2020 10/12/2020
370 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/29/2020 9/29/2020
371 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/29/2020 9/29/2020
372 จ้างจัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/25/2020 9/25/2020
373 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง   9/25/2020 9/25/2020
374 จัดจ้างป้ายสติ๊กเกอร์   9/25/2020 9/25/2020
375 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง   9/23/2020 9/23/2020
376 วัสดุ-อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563   9/21/2020 9/21/2020
377 วัสดุคอมพิวเตอร์   9/21/2020 9/21/2020
378 วัสดุคอมพิวเตอร์   9/21/2020 9/21/2020
379 จ้างป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/18/2020 9/18/2020
380 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/16/2020 9/16/2020
381 วัสดุคอมพิวเตอร์   9/16/2020 9/16/2020
382 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/15/2020 9/15/2020
383 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/15/2020 9/15/2020
384 จ้างป้ายไวนิลโครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
385 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โครงการอบรมมัคคุเทศก์ชุมชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/15/2020 9/15/2020
386 จ้างขุดลอกท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2020 9/10/2020
387 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/3/2020 9/3/2020
388 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/3/2020 9/3/2020
389 ก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตัวที   9/3/2020 9/3/2020
390 วัสดุอื่นๆ   8/26/2020 8/26/2020
391 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/26/2020 8/26/2020
392 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจฯ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
393 จ้างโครงการรักการอ่าน (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
394 ซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รกการอ่านตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/24/2020 8/24/2020
395 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/21/2020 8/21/2020
396 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
397 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
398 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
399 ซื้อจัดวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
400 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
401 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุดลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/20/2020 8/20/2020
402 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
403 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
404 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
405 จ้างออกแบบจ้างออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/19/2020 8/19/2020
406 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
407 จ้างด้วยสำนักปลัด อบต.เกาะพระทอง มีความจำเป็นจัดซื้อจัดจ้างป้ายไวนิล จำนวน 6 ป้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัตองานในส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/18/2020 8/18/2020
408 วัสดุอื่นๆ   8/17/2020 8/17/2020
409 ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/17/2020 8/17/2020
411 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/17/2020 8/17/2020
412 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
413 จ้างซ่อมแซมฝ้าเเพดานและทาสีสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/14/2020 8/14/2020
414 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/13/2020 8/13/2020
415 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/13/2020 8/13/2020
416 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/13/2020 8/13/2020
417 จ้างซ่อมแซมหลังคาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2020 8/11/2020
418 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/6/2020 8/6/2020
419 จัดซื้อครุภัณฑ์เรือสปีดโบ๊ท   8/6/2020 8/6/2020
420 จ้างโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2020 8/6/2020
421 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/5/2020 8/5/2020
422 จ้างออกแบบ   8/5/2020 8/5/2020
423 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8/4/2020 8/4/2020
424 ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
425 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/3/2020 8/3/2020
426 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/31/2020 7/31/2020
427 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/31/2020 7/31/2020
428 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/30/2020 7/30/2020
429 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/29/2020 7/29/2020
430 ซื้อสมอเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/22/2020 7/22/2020
431 จ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/15/2020 7/15/2020
432 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1   7/14/2020 7/14/2020
433 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1   7/14/2020 7/14/2020
434 ก่อสร้างติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1   7/14/2020 7/14/2020
435 จ้างรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลเกาะพระทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2020 7/10/2020
436 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/8/2020 7/8/2020
437 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/8/2020 7/8/2020
438 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2020 7/8/2020
439 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/8/2020 7/8/2020
440 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   7/8/2020 7/8/2020
441 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน   6/30/2020 6/30/2020
442 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/30/2020 6/30/2020
443 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/2020 6/29/2020
444 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/29/2020 6/29/2020
445 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/26/2020 6/26/2020
446 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อนที่ 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง   6/25/2020 6/25/2020
447 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
448 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์ในเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/24/2020 6/24/2020
449 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
450 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียน กข 9274 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
451 ซื้อจัดวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
452 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมท่อ PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/22/2020 6/22/2020
453 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/17/2020 6/17/2020
454 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/15/2020 6/15/2020
455 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/11/2020 6/11/2020
456 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/5/2020 6/5/2020
457 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/5/2020 6/5/2020
458 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/2020 6/2/2020
459 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/2/2020 6/2/2020
460 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/29/2020 5/29/2020
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/27/2020 5/27/2020
462 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/2020 5/27/2020
463 จ้างจัดจ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/2020 5/26/2020
464 ก่อสร้างติดตั้งสนามเด็กเล่นตำบลเกาะพระทอง   5/21/2020 5/21/2020
465 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
466 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/2020 5/20/2020
467 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/2020 5/19/2020
468 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ครั้งที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/18/2020 5/18/2020
469 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
470 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/2020 5/15/2020
471 รถบรรทุก(ดีเซล)   5/13/2020 5/13/2020
472 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
473 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/12/2020 5/12/2020
474 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2020 5/1/2020
475 จ้าง้ป้ายไวนิล โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
476 ซื้อถุงยังชีพ โครงการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือนร้อนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2020 4/30/2020
477 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/28/2020 4/28/2020
478 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
479 จ้างจ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2020 4/23/2020
480 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
481 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/20/2020 4/20/2020
482 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
483 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบดินและคอนกรีต แบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/17/2020 4/17/2020
484 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าทางเลือก (Solar Home System) (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/15/2020 4/15/2020
485 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
486 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะหมู่ที่ 2 บ้านท่าแป๊ะโย้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
487 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2020 4/13/2020
488 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/9/2020 4/9/2020
489 จ้างซ่อมแซมศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2020 4/8/2020
490 จ้างออกแบบสะพานข้ามคลองเข้ หมู่ที่ 1   4/3/2020 4/3/2020
491 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/2020 3/26/2020
492 ซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2020 2/7/2020
493 จ้างตกแต่งสถานหล่อเทียนและขบวนรถแห่เทียนพรรษา โครงการหล่อเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2020 1/7/2020
494 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - หมึกเครื่องพิมพ์ Cannon (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/28/1479 11/28/2022
495 ซ่อมแซมสะพานไม้ตัวที หมู่ที่ 1   11/22/1479 11/22/2022
496 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ TP-link 300 Mbps Wireless N Usb Adapter TL-WN2IN (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/18/1479 11/18/2022
497 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-น้ำกรดเติมแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/17/1479 11/17/2022
498 จ้างเหมาบริการจัดทำหางเรือหังโทง หมายเลขครุภัณฑ์ 014-63-0006 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/15/1479 11/15/2022
499 เหมาบริการฐานตอหม้อ ตั้งเสา Tower และฐานตอหม้อ สำหรับดึงสลิงเสา Tower   11/15/1479 11/15/2022
500 จ้างเหมาแรงงานบริการซ่อมแซมห้องน้ำสนามกีฬาอเนกประสงค์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
501 จ้างเหมาแรงงานบริการซ่อมแซมห้องน้ำหลังสีเขียว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/14/1479 11/14/2022
502 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
503 จ้างเหมาบริการจัดทำหางเรือหังโทง หมายเลขครุภัณฑ์ 014-63-0006 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
504 จ้างเหมาแรงงานบริการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
505 จ้างเหมาบริการจัดทำหางเรือหัวโทง หมายเลขครุภัณฑ์ 014-63-0006 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/1479 11/9/2022
506 จ้างเหมาเปลี่ยนไส้เครื่องกรองน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
507 จ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8442 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/7/1479 11/7/2022
508 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/1479 5/11/2022
509 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
510 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/1479 11/4/2022
511 ประกวดราคาซื้อติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/1/1479 11/1/2022
512 วัสดุอื่น - ระบบสูบน้ำของเรือหัวโทง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด)   10/31/1479 10/31/2022
513 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - แบตเตอรี่รถยนต์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/28/1479 10/28/2022
514 จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ 30 กิโลวัตต์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
515 จ้างโครงการวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/27/1479 10/27/2022
516 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/25/1479 10/25/2022
517 จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าอู่คานเรือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/1479 2/10/2022
518 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/2/1479 2/9/2022
519 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/1479 8/8/2022
520 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/1479 6/8/2022
521 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/1479 8/1/2022
522 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/19/1479 7/19/2022
523 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ 2   7/3/1479 3/7/2022
524 ดูแลเว็บไซต์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2565   6/29/1479 6/29/2022
525 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
526 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/27/1479 6/27/2022
527 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์วิบาก กฆ 5557 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/16/1479 6/16/2022
528 วัสดุก่อสร้าง   6/15/1479 6/15/2022
529 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/1479 6/10/2022
530 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (ประจำเดือนมิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/6/1479 6/6/2022
531 จ้างป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1479 5/27/2022
532 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เรือหัวโทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
533 จ้างซ่อมทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/26/1479 5/26/2022
534 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
535 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 9274 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/25/1479 5/25/2022
536 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เรือหัวโทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(มอแกน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/19/1479 5/19/2022
537 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
538 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/27/1479 4/27/2022
539 โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว หมู่ที่ 2   4/18/1479 4/18/2022
540 จ้างอาหารและเครื่องดื่ม โครงการงานเปิดฟ้าอันดามัน สีสันคุระบุรี ประจำปี 2565 (งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/5/1479 4/5/2022
541 จ้างเหมาบริการเรือบรรทุกรถส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/1479 3/1/2022
542 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องเรือและหางเสือเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
543 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
544 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
545 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
546 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/1479 2/28/2022
547 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1479 2/25/2022
548 ซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/22/1479 2/22/2022
549 ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมทาสีกำแพงโรงเรียนคุระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
550 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
551 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
552 ซื้อจัดซื้อโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
553 ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
554 ซื้อวัสดุตาม โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1479 2/21/2022
555 จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1479 2/18/2022
556 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/14/1479 2/14/2022
557 จ้างป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/1479 2/7/2022
558 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/1479 6/2/2022
559 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/26/1477 3/26/2020
560 จ้างออกแบบสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1   3/26/1477 3/26/2020
561 จ้างเหมาเรือบรรทุกรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/24/1477 3/24/2020
562 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/19/1477 3/19/2020
563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/17/1477 3/17/2020
565 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/16/1477 3/16/2020
566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/13/1477 3/13/2020
567 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/1477 3/12/2020
568 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
569 จ้างทำความสะอาดบ่อน้ำติื้นสาธารณะ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
570 จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/1477 3/11/2020
571 ซื้อเครื่องเรือขนาด 40 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
572 ซื้อ้เครื่องเรือขนาด 25 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
573 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
574 จ้างป้ายไวนิล โครงการอบรมวิธีป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/1477 3/10/2020
575 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/1477 3/6/2020
576 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/5/1477 3/5/2020
577 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
578 ซื้อจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/1477 3/4/2020
579 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/3/1477 3/3/2020
580 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/25/1477 2/25/2020
581 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
582 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/24/1477 2/24/2020
583 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
584 จ้างการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
585 จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการบริหารบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohpratong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
586 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/21/1477 2/21/2020
587 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
588 ซื้อจัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/1477 2/20/2020
589 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมวิธีป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
590 จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
591 จัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter)   2/19/1477 2/19/2020
592 จ้างโครงการ งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
593 จ้างค่าเรือรับส่ง โครงการอบรมวิธีการป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/19/1477 2/19/2020
594 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
595 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
596 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
597 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
598 จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/18/1477 2/18/2020
599 จ้างโครงการงานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/1477 2/5/2020
600 ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/1477 1/31/2020
601 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
602 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/1477 1/30/2020
603 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/27/1477 1/27/2020
604 เช่าฝากเรือจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/1477 1/17/2020
605 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์อาหารทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/14/1477 1/14/2020
606 จ้างลากเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/13/1477 1/13/2020
607 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
608 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
609 จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
610 ซื้อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
611 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
612 เช่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/1477 1/9/2020
613 จ้างดูแลเว็บไซด์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/1477 1/8/2020
614 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียนรถ กข ๙๒๗๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020
615 จ้างซ่อมกุญแจรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด XLT สีเขียว กข ๓๗๒๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/1477 1/7/2020