ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
2 ซื้อถังขยะแยกประเภทตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
3 จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะตามโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
4 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กข 9359 พังงา รหัสครุภัณฑ์ 009-59-0005 และพ่วงข้างจักรยานยนต์ รหัสครุภัณฑ์ 964-59-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2565
5 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
6 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
7 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
9 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีการต่อการให้บริการงานสาธารณะของ อบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
10 จ้างซ่อมและบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กข 9764 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
11 จ้างืทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมอาชีพการจัดทำผ้ามัดย้อม ระหว่างวันที่20 - 21 สิงหาคม 2565 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในงานบ้านงานครัว ของ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
13 จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
14 ซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนโครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
15 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๕๖-ooo๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
16 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายนางฝ๊ะ สิงคาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
17 ทำป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ  25 กรกฎาคม 2565
18 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
19 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
20 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
21 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
22 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
23 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
25 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
26 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
27 จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
28 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
31 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
32 จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420 - 55 - 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
33 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
34 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในหนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้ทูเดย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
35 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2565
36 ตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 4 จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565  5 กรกฎาคม 2565
37 จ้างตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 10 จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
38 จ้างตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 12 จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
39 จ้างตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 6 จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
40 จ้างตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 9 จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
41 จ้างตกแต่งรถแห่ต้นเทียน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
42 จ้างแต่งกายเด็กประจำต้นเทียนพรรษา อบต.โคกกลอย โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
43 จ้างเหมาแต่งกายผู้ถือป้ายและผู้ถือรูปพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
45 ซื้อน้ำดื่่ม โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
46 ซื้อธง โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
47 จ้างตกแต่งรถต้นเทียนชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 1 คัน โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
48 จ้างจ้างเหมาตกแต่งรถแห่ต้นเทียนนำขบวน อบต.โคกกลอย โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
49 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายถือร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาตำบล โคกกลอย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
50 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
51 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2565
52 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รายการรองเท้าบูท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
54 ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
55 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
56 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
57 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
58 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  28  มิถุนายน  2565
59 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
62 จ้างปะยางและสติมยาง สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
63 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๕๖-ooo๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
64 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
65 ซื้อตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
66 ซื้อเครื่องบันทึกเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
67 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
68 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
70 ซื้อจัดซื้อหนังสือชุดเสริมประสบการณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
71 ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
73 ซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
74 ซื้อกล้องถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
75 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
76 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
77 ยางรถยนต์ สำหรับ 4 เส้น สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 3834 พังงา  10  มิถุนายน  2565
78 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
79 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
80 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
81 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
82 ซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-4474 พง.  9  มิถุนายน  2565
83 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กธม 929 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
84 จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
85 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
86 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2565
87 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียนกง 3834 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2565
88 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
89 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
90 จ้างืทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
91 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤษภาคม 2565
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหี้ยมสนิท หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2565
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
94 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านควน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2565
96 จ้างตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศ ที่ติดตั้งภายในอาคารสำนักงาน อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
97 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
99 วัสดุคอมพิวเตอร์  23 พฤษภาคม 2565
100 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยวัดเขาใน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
101 จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
102 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
103 จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
104 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบ้านเขาปิหลาย หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
105 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสนาม ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
106 ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
107 เหมาบริการปรับเกลี่ยบ่อกำจัดขยะ  19 พฤษภาคม 2565
108 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
110 ทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอย คัพ ประจำปี 2565  19 พฤษภาคม 2565
111 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๕๖-ooo๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
112 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
113 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานพร้าว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
114 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสบู่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
115 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
116 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหี้ยมสนิท หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 พฤษภาคม 2565
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านควน หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 พฤษภาคม 2565
119 จ้างเหมารถแห่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
120 ซื้อเวชภัณฑ์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
121 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
122 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
123 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2565
124 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2565
125 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
126 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
127 ซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
128 จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
129 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
130 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
131 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
132 ซื้อถุงมือตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
133 ซื้อถุงขยะแยกประเภทตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
134 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
136 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
137 จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็น หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
138 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
139 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยโคกกลอย 5 - หานป่าสตอ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2565
141 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภค เพื่อบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
142 ซื้อเจลล่้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
143 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อรณรงค์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
144 ซื้อสายอุปกรณ์เสริมสำหรับจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
145 จ้างซ่อมระบบทำความเย็นภายในรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9581 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
146 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
147 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
148 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมระบบประปา สำนักงาน อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
149 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
150 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ระหว่างวันที่ 8 -9 เมษายน 2565 ณ บ่อแสนวิลล่า แอนด์สปา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
151 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาหลาย บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มีนาคม 2565
152 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
153 จ้างติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
154 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
155 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยโคกกลอย 5 - หานป่าสตอ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มีนาคม 2565
157 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาหลาย บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2565
159 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
161 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กธม 929 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
162 จ้างซ่อมแซมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
163 ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
164 จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
165 จ้างจ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
166 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565  14 มีนาคม 2565
167 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เพื่อดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมการผนึกภาพกระเป๋าผ้า) ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
168 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
169 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ (กิจกรรมฝึกอบรมการผนึกภาพกระเป๋าผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
170 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสนาม โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
171 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
172 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น สำหรับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่ง คัพ? ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
173 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
174 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๕๑-ooo๓ จำนวน ๑o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
175 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชายหาดเขาปิหลาย - นาใต้ โดยติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง เสาสูง 9 เมตร หลอดโซเดียมความดันไอสูง 250 วัตต์ (กิ่งเดี่ยว) จำนวน 70 ต้น ระยะห่างระหว่างเสา 30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพัง  11 มีนาคม 2565
176 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่ง คัพ? ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
177 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๗๑๔o พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๕-๖๔-ooo๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
178 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
179 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
180 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๒o รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
181 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
182 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
183 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานหมายเลขทะเบียน ๑ กข ๙๓๕๙ รหัสครุภัณฑ์ oo๙-๕๙-ooo๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
184 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ข้อบัญญัติฯ ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชายหาดเขาปิหลาย - นาใต้ โดยติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง เสาสูง 9 เมตร หลอดโซเดียมความดันไอสูง 250 วัตต์ (กิ่งเดี่ยว) จำนวน 70 ต้น ระยะห่างระหว่างเสา 30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพัง  22 กุมภาพันธ์ 2565
186 จ้างติดฟิล์มกรองแสงของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๑-๕๙-ooo๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
187 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
188 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการภาชนะรองรับขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
189 จ้างติดฟิล์มกรองแสงของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8246 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
190 จ้างติดฟิล์มกรองแสงของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8246 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
191 จ้างติดฟิล์มกรองแสงของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา รหัสครุภัณฑ์ oo๑-๕๙-ooo๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
192 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
193 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
194 ซื้อน้ำดื่ม เครื่องดื่มแกลือแร่และผ้าเย็น จำนวน 3 รายการ เพื่อส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ. คัพ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
195 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กข 9764 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2565
196 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจย ๘๗๔ พังงา (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๔-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
197 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจย ๘๗๔ พังงา (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๔-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
198 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจย ๘๗๔ พังงา (รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๔-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
199 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
200 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
201 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
202 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420 - 59 - 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
203 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
204 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
205 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
206 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มนโยบายการบริหารราชการของนายก อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
207 ซื้อชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
208 ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
209 จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
211 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
212 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
213 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
214 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
215 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
216 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
217 จ้างซ่อมเครืืื่องปรับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420 - 53 - 0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
218 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
219 ซื้อแบบพิมพ์ คู่มือสำหรับคณะกรรมการ วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง และป้ายไวนิลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
220 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
221 จ้างตั้งศูนย์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1270 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
222 จ้างปะยางรถยนต์ ทะเบียน กค 5927 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
223 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
224 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
225 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
226 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
227 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
228 จ้างเช็คระยะระบบรถยนต์ ทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
229 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
230 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
231 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กข 1270 พง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
232 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
233 จ้างต่ออายุสัญญาการเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
234 จ้างติดตั้งเต็นท์ และเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะและไฟในเต็นท์และไฟสปอร์ตไลท์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
235 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
236 ซื้อตราประทับหรือเครื่องหมายที่ใช้ประทับตราบนบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
237 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชายหาดเขาปิหลาย - นาใต้ โดยติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง เสาสูง 9 เมตร หลอดโซเดียมความดันไอสูง 250 วัตต์ (กิ่งเดี่ยว) จำนวน 70 ต้น ระยะห่างระหว่างเสา 30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  25 พฤศจิกายน 2564
238 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
239 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด เพื่อดำเนินกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
240 ซื้อแบบพิมพ์ คู่มือสำหรับคณะกรรมการ วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง และป้ายไวนิลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
241 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบต่าง ๆ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียนกง 3834 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
242 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แพ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
243 จ้างเหมาเรือ จำนวน 2 ลำ โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
244 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แพ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
245 เหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แพ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2564  17 พฤศจิกายน 2564
246 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมลอยแพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
247 ซื้อยางใน สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
248 ซื้อตราประทับหรือเครื่องหมายที่ใช้ประทับตราบนบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
249 จ้างทำโครงไม้เพื่อติดตั้งป้ายไวนิลในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
250 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
251 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
252 จ้างทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
253 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการของสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
254 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในราชการของสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
255 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
256 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2564
257 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  27 ตุลาคม 2564
258 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและ พรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
259 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
260 จ้างซ่อมระบบอัดท้ายไฮดรอลิคและแกนกระบอกไฮดรอลิครถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
261 จ้างซ่อมระบบไฟรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
262 จ้างซ่อมระบบเบรกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๒๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
263 จ้างซ่อมระบบเบรกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๒๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
264 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
265 จ้างซ่อมระบบเบรกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๒๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
266 จ้างเหมาติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา และรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
267 ซื้อป้ายบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
268 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
269 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
270 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
271 จ้างจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
272 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
273 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
274 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก  16 กันยายน 2564
275 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร) เพื่อจัดทำถุงยังชีพสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
276 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
279 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
280 จ้างุถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ อบต.โคกกลอย เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
281 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา-สนามกีฬาโคกกลอย หมู่ที่ 10 ผิวทางรวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,485 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  13 กันยายน 2564
282 ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก  13 กันยายน 2564
283 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
284 จ้างซ่อมแซมเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
286 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชนิดพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
287 จ้างซ่อมแซมประตูและหน้าต่างใต้อาคารอัฒจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
288 ซื้อลำโพง ขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
289 ซื้อลำโพง ขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
290 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
291 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
292 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
293 ซื้อลำโพงขยายเสียง ขนาด 150 W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
294 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
295 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
296 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
297 ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
298 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
299 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
300 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
301 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและป้องกันปลวกภายในอาคารสำนักงาน อาคารห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
302 ปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พง.ถ.22002 บ้านวัดเขา-สนามกีฬาโคกกลอย หมู่ที่ 10 ผิวทางรวมไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,485 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  26 สิงหาคม 2564
303 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
304 จ้างซ่อมรถ ทะเบียน กข 1270 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
305 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
306 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
307 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
308 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
309 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ซอยปากช่อง 13 หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก  18 สิงหาคม 2564
310 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
311 จ้างซ่อมตู้เชื่อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
312 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
313 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
314 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
315 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบังเดช (ข้างบ้านผู้ใหญ่จำลอง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
316 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหิน-ท่าใหญ่ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
317 จ้างทำป้ายไวนิล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
318 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
319 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
320 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
321 ซื้อวัสดุอื่น (อุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
322 จ้างเปลี่ยนยางรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
323 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
324 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
325 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
326 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
327 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
328 จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
329 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังมัสยิดท่านุ่น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
330 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
331 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอารีย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
332 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2564 - 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
333 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
334 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
335 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
336 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
337 จ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองพร้อมบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายทางหลวงหมายเลข 4 นบปราบ หมู่ที่ 10-13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
338 ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
339 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนบปราบ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
340 ซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
341 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
342 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหานบัว 6 (ป้าเจือ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
343 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุรายนางสาวอุษา สนามจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
344 ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โครงการจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
345 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
346 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
347 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
348 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
349 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
350 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพร้อมบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายทางหลวงหมายเลข 4 นบปราบ หมู่ที่ 10-13  29 กรกฎาคม 2564
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
352 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
353 จ้างป้ายประชาสัมพันธ์งดใช้สถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
354 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
355 ซื้อชุดชักโคลก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
356 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
357 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
358 จ้างซ่อมแซมระบบทำความเย็น สำหรับรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
359 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
360 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
361 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
362 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
363 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
364 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
365 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๘๒๔๖ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
366 จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
367 จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
368 จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
369 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน บฉ ๕๗ พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
370 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
371 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอารีย์ หมู่ที่ 6  13 กรกฎาคม 2564
372 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
373 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ลงในหนังสือพิมพ์ ปักษ์ใต้ทูเดย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
374 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
375 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
376 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.40 X 3.60 เมตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 ก.ค.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
377 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
378 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหานบัว 6 (ป้าเจือ) หมู่ที่ 5  7 กรกฎาคม 2564
379 จ้างจัดอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
380 ซื้อซื้อวัสดุ/อุปกรณ์โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
381 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
382 ซื้อผ้าระบาย (สีม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
383 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น ตามโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปี 2564 ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
384 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกาย โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ ประจำปี 2564 ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
385 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
386 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
387 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนืื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ฉบับพิเศษเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 คอลัมน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
388 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องเล่น Brain based Learning BBL ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
389 ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11  18  มิถุนายน  2564
390 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
391 ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
392 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
393 จ้างเหมาทำอาหารเย็นและน้ำดื่มตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม โครงการบูรณาการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
394 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
395 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
396 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
397 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
398 ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
399 จ้างจัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
400 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
401 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน พง 80 - 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
402 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
403 จ้างจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
404 วัสดุงานบ้านงานครัว  4  มิถุนายน  2564
405 จ้างเหมารถแห่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2564
407 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู เลขรหัสพัสดุ 420 - 56 -0013 และเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู เลขรหัสพัสดุ 420 - 56 -0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
408 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0013 และ 420-56-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
409 จ้างพิมพ์ข้อความถวายพระพร เนืื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ฉบับพิเศษเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1 คอลัมน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
410 ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
411 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564  31 พฤษภาคม 2564
412 จ้างเหมารถแห่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
413 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ  27 พฤษภาคม 2564
414 จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์ หมายเลขครุภัณฑ์ 967-58-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
415 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0013 และ 420-56-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
416 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
417 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
418 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 1375 พังงา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
419 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
420 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
421 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
422 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
423 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
424 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
425 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤษภาคม 2564
426 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมดูแลและป้องกันสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
427 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
428 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
429 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
430 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
431 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
432 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
433 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
434 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
435 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
436 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
437 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
438 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
439 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 12,000ลิตร ทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
440 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
441 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บวัคซีนตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
442 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 เมษายน 2564
443 จ้างเหมารถแห่และผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
444 ซื้อเวชภัณฑ์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
445 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
446 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
447 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
448 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 3834 พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 เมษายน 2564
450 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งดใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2564
452 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
453 ซื้อสิ่งของเพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ระหว่าง วันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
454 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
455 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมเครื่องเสียงชนิดพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
456 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2564
457 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2564
458 จ้างซ่อมแซมแป้นบาสเกตบอล ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
459 จ้างซ่อมแซมแป้นบาสเกตบอล ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
460 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานสำนักงาน อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
461 จ้างปรับปรุงคูระบายน้ำ ซอยสุราษฎร์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 มีนาคม 2564
463 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
464 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๔๓๗๒ พังง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
465 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
466 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
467 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
468 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2564
469 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 มีนาคม 2564
470 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
471 จ้างซ่อมแซมแป้นบาสเกตบอล ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
472 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2564
474 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มีนาคม 2564
475 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
476 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
477 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1270 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
478 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
479 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
480 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
481 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
482 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 402-58-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
483 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
484 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
485 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
486 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและ ถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
487 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
488 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
489 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน ?อบต.โคกกลอยลีก คัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
490 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและ ถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
491 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
492 จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน หมู่บ้าน ?อบต.โคกกลอยลีก คัพ? ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
493 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘o-๕๗๖๘ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
494 จ้างผลิตแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
495 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยว  23 กุมภาพันธ์ 2564
497 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
498 จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ขนาด 130 X 260 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
499 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
500 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
501 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
502 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2564
503 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
504 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
505 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
506 ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
507 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหวัด (ต่อจากโครงการเดิม)หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
508 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมเทคอนกรีต ลานจอดรถข้าง อบต.โคกกลอย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กุมภาพันธ์ 2564
510 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมออ้อย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
511 จ้างเหมาบริการงานตัดหญ้า พร้อมเก็บขนเศษขยะ และทำความสะอาดบริเวณสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
512 จ้างผลิตสปอร์ตประชาสัมพันธ์(ซีดี) ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปี 2564 กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
513 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
514 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงพร้อมวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
515 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
516 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กุมภาพันธ์ 2564
517 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๓๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
518 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
519 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๓-๖๐-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
520 จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
521 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
522 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยว  27 มกราคม 2564
523 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยว  27 มกราคม 2564
524 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าสัก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
525 เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
526 เช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
527 จ้างเหมาห้องประชุมพร้อมจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
528 ทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  20 มกราคม 2564
529 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
530 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
531 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
532 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
534 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 มกราคม 2564
535 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถน้ำอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
536 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมเทคอนกรีต ลานจอดรถข้าง อบต.โคกกลอย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
537 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
538 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
539 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมเทคอนกรีต ลานจอดรถข้าง อบต.โคกกลอย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 มกราคม 2564
540 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มวารสารรายงานผลการดำเนินงานตามคำแถลงนโยบาย ประจำปี พ.ศ.2563 ครบรอบปีที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
541 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
542 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
543 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มกราคม 2564
544 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
545 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กธม 929 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
546 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
547 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
548 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ ยะเด็น หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
549 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายหับสระ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
550 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มกราคม 2564
551 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มกราคม 2564
552 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
553 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ธันวาคม 2563
554 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
555 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
556 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 ธันวาคม 2563
557 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
558 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
559 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
560 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
561 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ สำนักงาน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
562 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาสนพิธีทางมุสลิมกุโบว์ หมู่ที่ 8 บ้านในไร่แลหลังคาเอนกประสงค์หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
563 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาสนพิธีทางมุสลิมกุโบว์ หมู่ที่ 5 บ้านในไร่และหลังคาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
564 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
565 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ธันวาคม 2563
566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ธันวาคม 2563
567 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๘-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
568 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศาสนพิธีทางมุสลิมกุโบว์ หมู่ที่ 5 บ้านในไร่และหลังคาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
569 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 ธันวาคม 2563
570 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินงาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
571 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมไตรมิตร จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
572 จ้างตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
573 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
574 จ้างเหมาเครื่องเสียงและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
575 จ้างเหมาจัดทำสนามการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
576 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนบ้านท่านุ่น จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
577 จ้างเหมาแต่งตัวเด็กสำหรับเชิญเหรียญรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
578 จ้างพิมพ์สูจิบัตรกีฬาและบัตรนักกีฬา สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
579 จ้างเหมาแต่งตัวเด็กสำหรับนำขบวนพาเหรด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
580 จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
581 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับการแข่งขันประเภทกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
582 ซื้อถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและวัสดุอุปกรณ์กีฬา ประเภทการแข่งขันกรีฑา จำนวน 9 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
583 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดการแข่งขัน จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
584 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา -กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
585 จ้างพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับนักกีฬาและคณะกรรมการ สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกรีฑา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
586 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
587 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
588 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
589 จ้างถ่ายเอกสารแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564-2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
590 จ้างเปลี่ยนโช้คอัพบานสวิงและเปลี่ยนกลอนล็อคประตู 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
591 จ้างทำตะแกรงคัดแยกขยะตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
592 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
593 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
594 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
595 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563  30 พฤศจิกายน 2563
596 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤศจิกายน 2563
597 ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
598 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
599 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
600 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
601 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤศจิกายน 2563
602 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
603 ซื้อเสาธง อลูมิเนียม ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
604 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
605 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
606 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการดำเนินงาน สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
607 จ้างวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
608 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร สำหรับการจัดกิจกรรมประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียน ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
609 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ประเภทการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ? กรีฑานักเรียนตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
610 จ้างต่อสัญญาเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
611 โครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1  17 พฤศจิกายน 2563
612 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
613 ซื้อน้ำดื่มตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
614 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
615 จ้างต่ออายุสัญญาการเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ของอบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
616 จ้างต่อสัญญาเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ ของ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
617 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
618 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจย 874 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
619 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
620 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
621 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
622 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2563
623 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2563
624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2563
625 จ้างเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
626 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
627 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
628 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
629 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
630 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 3 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
631 จ้างจ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเพณีลอยแพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
632 จ้างเหมาสาธิตทำแพประกอบพิธีกรรม หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แพ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
633 ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับการประกวดก่อเจดีย์ทราย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
634 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมลอยแพ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
635 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพตำบลโคกกลอย ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
636 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  27 ตุลาคม 2563
637 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
638 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
639 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
640 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
641 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
642 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
643 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
644 จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2563
645 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7  20 ตุลาคม 2563
646 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5  20 ตุลาคม 2563
647 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5  20 ตุลาคม 2563
648 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  19 ตุลาคม 2563
649 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนท่านุ่น  19 ตุลาคม 2563
650 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001 สายบ้านโกกลอย -บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20008 ตารางเมตร  19 ตุลาคม 2563
651 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 ชุด  19 ตุลาคม 2563
652 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วท่ง จังหวัดพังงา 1 คัน  19 ตุลาคม 2563
653 รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตำบลตะกั่วทุ่ง จังหวักพังงา 1 คัน  19 ตุลาคม 2563
654 โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง  19 ตุลาคม 2563
655 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 ตุลาคม 2563
656 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
657 ทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563  15 ตุลาคม 2563
658 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 8246 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
659 ซื้อผลไม้และดอกไม้ สำหรับกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระ ตามโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
660 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง สำหรับกิจกรรมตั้งโต๊ะรับพระ ตามโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
661 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
662 จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
663 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
664 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
665 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
666 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
667 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 ตุลาคม 2563
668 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
669 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ตุลาคม 2563
670 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
671 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
672 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
673 จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
674 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
675 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
676 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
677 จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
678 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
679 จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
680 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
681 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
682 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
683 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
684 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
685 จ้างจ้างเหมาอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
686 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
687 จ้างจ้างเหมาแต่งกายเทพธิดานำขบวนพระสงฆ์ จำนวน 3 คน ตามโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
688 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
689 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
690 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติฯพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
691 ซื้อวัสุด-อุปกรณ์ไฟฟ้า 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
692 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
693 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
694 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
695 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
696 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้  14 กันยายน 2563
697 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
698 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานรักษษความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณบ้านอ่าวจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
699 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
700 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายสำหรับการแข่งขัน จำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
701 จัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่และผ้าเย็น จำนวน 4 ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563  31 สิงหาคม 2563
702 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
703 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและ ถ้วยรางวัล จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
704 จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องเสียงกลางแจ้งจำนวน 1 งาน ตามโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
705 จ้างซ่อมบำรุงครบรอบระยะทางรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
706 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานรักษษความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณบ้านอ่าวจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
707 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
708 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
709 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
710 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานรักษษความปลอดภัยบริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณบ้านอ่าวจิก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
711 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
712 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
713 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
714 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
715 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
716 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14 สิงหาคม 2563
717 จ้างเหมาสำราจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
718 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2563
719 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2563
720 จ้างซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
721 จ้างทำป้ายสัญญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย(Clean Food Good Taste) และป้ายโครงการ โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
722 ซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
723 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อระบบประปาห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
724 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80- 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
725 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80- 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
726 จ้างปริ้นเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
727 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กรกฎาคม 2563
728 ซื้อกระจกโค้งจราจร จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
729 ซื้อเสื้อกั๊กจราจรสะท้อนแสง , รองเท้าบูทยาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
730 ก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์  14 กรกฎาคม 2563
731 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
732 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
733 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
734 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
735 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
736 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
737 จ้างรื้อถอนห้องน้ำ-ห้องส้วม บริเวณสะพานนาใต้ หมู่ที่ 5- 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
738 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการ โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
739 จ้างซ่อมท่อสายน้ำมันไฮดรอลิกรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
740 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
741 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
742 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
743 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
744 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบเหมามิเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร xerox 5335 รวมจำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
745 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
746 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบเหมามิเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร xerox 5335 รวมจำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
747 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
748 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
749 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
750 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
751 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
752 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอก/ยางไน/ยางขอบ)สำหรับรถบรรทุกน้ำฯหมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
753 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15  มิถุนายน  2563
754 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2563
755 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  มิถุนายน  2563
756 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
757 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
758 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8  มิถุนายน  2563
759 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ด้านปฏิบัติงานอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
760 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
761 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  มิถุนายน  2563
762 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1  มิถุนายน  2563
763 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2563
764 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
765 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
766 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 พฤษภาคม 2563
767 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 1270 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
768 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2563
769 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
770 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 พฤษภาคม 2563
771 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-สุขา สาธารณะหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
772 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
773 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
774 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
775 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
776 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
777 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
778 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือโควิด 19 (กรณีตกหล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
779 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  15 พฤษภาคม 2563
780 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
781 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
782 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
783 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
784 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 พฤษภาคม 2563
785 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
786 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
787 ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
788 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ไฟฟ้า 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
789 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
790 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 พฤษภาคม 2563
791 ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดไวรัสโคโรน่า -2019หรือโควิด19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
792 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
793 ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
794 จ้างซ่อมแซมระบบเกียร์ฝาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
795 จ้างซ่อมแซมยกกระบอกไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
796 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-สุขา สาธารณะหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
797 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
798 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV)  20 เมษายน 2563
799 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
800 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2563
801 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
802 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
803 ซื้อเพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันการสัมผัสกับสิ่งสกปรก หรือสิ่งปนเปื้อน และกิจกรรมทำความสะอาดของรถบรรทุกขยะ งานเก็บกวาด ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและที่สาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
804 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
805 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
806 ซื้อโคมไฟฟ้าแบบ LED 100 วัตต์ พร้อมกิ่งโคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
807 จ้างซ่อมแซมถนนชำรุด สายทางคลองหินขาว - นบปราบ(ช่วงหลังดับเพลิงเทศบาล-หน้าฝายสวนนายเมศ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
808 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
809 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
810 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
811 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
812 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
813 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
814 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
815 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
816 จ้างวางท่อระบายน้ำ ซอย1/5 หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
817 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
818 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
819 จ้างซ่อมแซม พื้นตัวถัง ระบบเบรกหน้า-หลัง เช็ครอบระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
820 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
821 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
822 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาปิหลาย 3 หมู่ที่ 14  24 มีนาคม 2563
823 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
824 จ้างทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
825 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
826 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
827 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
828 ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
829 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
830 ก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย  12 มีนาคม 2563
831 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
832 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มีนาคม 2563
833 ซื้อครุภัณฑ์ๆ(อปกรณ์ช่วยหายใจในการดับเพลิง SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
834 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
835 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
836 ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
837 ซื้อแบตเตอรี่ 135 รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4372 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
838 จ้างเหมารถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
839 จ้างเหมาบริการติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
840 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9  2 มีนาคม 2563
841 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าจิ้น หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
842 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านป้าเอม) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
843 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
844 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 10 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
845 ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงและทรายเคลือบสารเคมีฟอสโครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
846 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 3 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
847 จ้างเหมารถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
848 จ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
849 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
850 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
851 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
852 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
853 จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรมด้านอัคคีให้กับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
854 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
855 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
856 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดไฮดรอลิคและปะพื้นตัวถังอัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
857 ซื้อกากน้ำตาลโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
858 ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิดโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2563
859 ซื้อแฟ้มบรรจุเอกสารโครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร กิจกรรม สร้างความรู้การจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
860 วัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 11 คน ?เทพกระษัตรีคัพ ครั้งที่ 12?  22 มกราคม 2563
861 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
862 ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2563
863 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
864 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มวารสารรายงานผลการดำเนินงานฯครบรอบปีที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2563
865 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2563
866 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
867 จ้างเหมาแต่งกายสำหรับการแสดงของเด็กปฐมวัย โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ปรจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
868 จ้างเหมาจัดสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
869 จ้างเหมาเครื่องเล่นสร้างปัญญา โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
870 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
871 ซื้อของรางวัลสำหรับชุดการแสดงและวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดซุ้มระบายสี โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
872 ซื้อของเล่นสำหรับเด็กคละสีคละแบบ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
873 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
874 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
875 ซื้อหมึก HP 728 300 ml. BK. F9J68A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2562
876 ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
877 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนบ้านท่านุ่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
878 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมไตรมิตร โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
879 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับหน่วยกีฬาทีมโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
880 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2562
881 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง(นาเกลือ) หมู่ที่ 7  28 พฤศจิกายน 2562
882 ขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4  28 พฤศจิกายน 2562
883 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5  28 พฤศจิกายน 2562
884 บุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13-หมู่ที่ 10  28 พฤศจิกายน 2562
885 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าจิ้น หมู่ 6  28 พฤศจิกายน 2562
886 ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ 4  28 พฤศจิกายน 2562
887 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานโค้ง-นบโหนด หมู่ที่ 3(ต่อจากโครงการเดิม)  28 พฤศจิกายน 2562
888 จ้างซ่อมชุดตัวถังอัดขยะ และชุดรางรับน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2562
889 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
890 จ้างต่อสัญญาการเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซด์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
891 ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกรณีประสบภัยพิบัติ(เหตุวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
892 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80 - 4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
893 จ้างเชื่อมบันไดยืนท้ายรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
894 จ้างเหมาการแสดงศิลปะพื้นบ้าน โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทง ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
895 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
896 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
897 จ้างเหมาบริการวัสดุอุปกรณ์ประเพณีลอยแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2562
898 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำหรือวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเฉลิมพระเกียรติ-เทศบาล(หมู่ที่ 3-1) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 พฤศจิกายน 2562
899 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ กค 8246 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
900 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
901 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5927 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
902 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562  29 ตุลาคม 2562
903 ซื้อพันธุ์กล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
904 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
905 จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
906 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2562
907 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
908 จ้างต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและพรบ.รถยนต์ (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข 902 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
909 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2562
910 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2562
911 ซื้อผลไม้และดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
912 ซื้อผลไม้และดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
913 ซื้อผลไม้และดอกไม้ โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2562
914 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
915 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
916 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2562
917 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2562
918 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
919 จ้างก่อสร้างเสา - คานเหล็กกั้นรถบรรทุก ถนนรอบหานป่าสตอ หมู่ที่ 3 และซอยเศรษฐี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
920 จ้างทำคอลัมน์บทความลงนิตยสาร SBL Magazine จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
921 จ้างซ่อมรถส่วนกลาง(สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข 5651 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
922 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติฯปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
923 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
924 จ้างป้ายทางเข้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
925 ซื้อโครงฉากหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2562
926 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2562
927 จ้างเช่าเหมาเครื่องเสียง และค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
928 จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ดโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
929 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
930 จ้างเช่าเรือโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
931 ซื้อถุงผ้าสำหรับใส่ขยะ โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
932 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
933 จ้างเช่าเหมาถังอากาศสำหรับดำน้ำพร้อมตะกั่ว โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day รักษ์โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
934 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
935 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
936 จ้างป้ายทางเข้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
937 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
938 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
939 จ้างทำป้ายทางเข้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2562
940 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
941 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
942 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
943 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
944 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
945 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
946 ซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
947 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.โคกกลอย จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
948 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กันยายน 2562
949 เคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ  2 กันยายน 2562
950 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
951 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
952 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2562
953 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
954 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
955 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
956 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
957 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
958 จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
959 จ้างจัดจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
960 จ้างจ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
961 ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และผ้าเย็น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
962 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
963 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
964 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
965 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
966 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
967 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
968 ซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบโครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
969 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2562
970 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
971 จ้างซ่อมแซมประตูม้วนอาคารอัฒจันทร์สนามกีฬากลางตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
972 จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
973 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
974 จ้างเชื่อมชุดตัวถังอัดขยะและรางน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
975 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมกรงเหล็กใส่แบตเตอรี่รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-5768 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
976 จ้างซ่อมสายไฮดรอลิคและแป็บเหล็กไฮดรอลิคหลังคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
977 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
978 จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
979 จ้างทำป้ายพาสวุ๊ด (ติดสติกเกอร์) พร้อมกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.60X3.00 เมตร พระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2562
980 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2562
981 ซื้อวัสดุเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการให้แก่สมาชิก อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
982 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมหกรรมกีฬาตำบลคึกคัก 12 สิงหา ตำบลคึกคัก ครั้งที่ 24/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
983 จ้างบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 9851 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2562
984 จ้างป้ายไวนิลและป้ายสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กรกฎาคม 2562
985 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
986 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน ?อำเภอตะกั่วทุ่งคัพ? ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ? 10 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
987 จ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งรถแห่ต้นเทียน อบต.โคกกลอย โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
988 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
989 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
990 ซื้อไฟฉาย ชนิด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
991 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 จำนวน 10 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2562
992 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17  มิถุนายน  2562
993 ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-4474  12  มิถุนายน  2562
994 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
995 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
996 ซื้อทรายเคลือบสารเคมีและผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
997 จ้าง่ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
998 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(สำนักปลัด)หมายเลขทะเบียน กข 5651 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2562
999 ซื้อโพเดี้ยม ขนาดไม่ต่ำกว่า 4040110 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
1000 ซื้อธงสัญญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ/ผ้าระบาย(สีม่วง/เหลือง)/พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราขสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 3 มิ.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2562
1001 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายทะเลเขาปิหลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 พฤษภาคม 2562
1002 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2562
1003 ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 พฤษภาคม 2562
1004 ซื้ออาการเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
1005 ซื้อธงสัญญลักษณ์ ร.10/ธงชาติ/ผ้าระบาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2562
1006 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มเกลือแร่ และผ้าเย็น โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
1007 จ้างจัดจ้างทำป้ายสำหรับการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
1008 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
1009 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
1010 จ้างซ่อมท่อไฮดรอลิคและสลักฝายกกวาดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2562
1011 อาการเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  3 พฤษภาคม 2562
1012 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายทะเลเขาปิหลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2562
1013 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายทะเลเขาปิหลาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤษภาคม 2562
1014 ซื้อหินคลุกจำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤษภาคม 2562
1015 ซื้อหินคลุกจำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
1016 ซื้อหินคลุกจำนวน 12 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2562
1017 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2562
1018 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 เมษายน 2562
1019 ซื้อกากน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
1020 ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2562
1021 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 5 รายการ สำหรับใข้ในงานกิจการป้องกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2562
1022 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - นาใต้ (ช่วงบ้านผู้ช่วยวัน) หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2562
1023 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2562
1024 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ คลองนาใต้ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 เมษายน 2562
1025 ซื้ออุปกรณ์โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆกิจกรรมฝึกอบรมทำผ้ามัดย้อม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
1026 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2562
1027 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนบ้านนากลางช่วงต่อเขตเทศบาล - สามแยกบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 เมษายน 2562
1028 รถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู  19 เมษายน 2562
1029 ซื้อยางบริดสโตน 256/65/17 BS684 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2562
1030 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานโค้ง-นบโหนด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 เมษายน 2562
1031 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2562
1032 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 เมษายน 2562
1033 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภคเพื่อบริการประชาชนโครงการป้องกันแลพลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2562
1034 ซื้อสิ่งของอุปโภคและบริโภคเพื่อบริการประชาชนโครงการป้องกันแลพลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2562
1035 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
1036 ซื้อจัดซื้อหินคลุกขนาด 2x2 จำนวน 24 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2562
1037 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2562
1038 จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบต่าง ๆ สำหรับรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2562
1039 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าสัก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2562
1040 ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
1041 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
1042 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2562
1043 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2562
1044 จ้างซ่อมระบบครัช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2562
1045 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2562