ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวเกาะแรด โดยจัดซื้อและติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านนา และหมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน จำนวน 147 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก   5/17/1481 5/17/2024
2 จ้างสำรวจอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/1481 5/7/2024
3 โครงการซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567   4/24/2024 4/24/2024
4 ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวเกาะแรด โดยจัดซื้อและติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านนา และหมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน จำนวน 147 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก   4/23/2024 4/23/2024
5 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ที่สะพานหัวตลิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
6 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวเกาะแรด โดยจัดซื้อและติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 บ้านนา และหมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน จำนวน 147 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา   3/29/2024 3/29/2024
7 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการในตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
8 ซื้อซื้ออินทผาลัม โครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาอิสลามการถือศีลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/27/2024 2/27/2024
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
10 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (คันที่ 3) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ สร้างคุณค่า ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
11 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (คันที่ 2) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ สร้างคุณค่า ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
12 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (คันที่ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ สร้างคุณค่า ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
13 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการในตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
14 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการในตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
15 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (ห้องรองนายก ห้องประชุม ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024