ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2 วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) 
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7 ซื้อยางรถกระบะมิตซูบิชิไทนทัน หมายเลขทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9 จ้างชุดการแสดง โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11 จ้างเข้าเล่มและถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13 จ้างผู้ช่วยงานด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
14 จ้างผู้ช่วยงานด้านพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
16 จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
17 จ้างผู้ช่วยงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
18 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
19 จ้างผู้ช่วยงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
20 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
21 จ้างผู้ช่วยงานนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
22 จ้างผู้ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
23 จ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
24 จ้างผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
25 จ้างผู้ช่วยงานด้านโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
26 เช่าสถานที่เพื่อเก็บเอกสารและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
27 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ห้องปลัด (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
28 จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
29 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2565
30 จ้างตกแต่งกระจาดพร้อมชุดหมรับ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
31 จ้างจัดชุดไทยทาน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
32 จ้างขบวนนางรำ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
33 จ้างเครื่องเสียง พร้อมรถเครื่องเสียงที่ใช้แห่ขบวน โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
34 จ้างเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
35 จ้างตกแต่งสถานที่โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
36 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหล่อยูง และหมู่ที่ 10 บ้านหล่อยูงตะวันออก (ถนนสายบ้านหอยโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
37 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
38 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีสภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2565
39 ซื้อวัสดุหินใหญ่ และท่อทาง ถนนสายสวนดอกไม้ ? สวนลุงเวช หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
41 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
42 ซื้อวัสดุหินใหญ่ และท่อทาง ถนนสายสวนดอกไม้ สวนลุงเวช หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
43 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
44 ซื้อวัสดุหินใหญ่ และท่อทาง ถนนสายสวนดอกไม้ ? สวนลุงเวช หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
45 ซื้อวัสดุสายส่งน้ำดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
46 ซื้อวัสดุหินใหญ่ และหินคลุก ถนนสายสวนดอกไม้ - คลองหิน หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
49 จ้างฝังกลบบ่อขยะ หมู่ที่ 3 บ้านนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
50 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
52 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านบากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
53 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ซอยอัลดลล่าห์ หมู่ที่ 4 บ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
54 ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนค่ายศิลปะ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
56 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านบากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
57 จ้างเปลี่ยนกระจกรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
58 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบริเวณทุ่งหยง หมู่ที่ 3 บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
59 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านบากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
60 จ้างเหมารถรับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
61 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยก่อทรัพย์ หมู่ที่ 1 บ้านหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
62 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านในหยง 3 หมู่ที่ 8 บ้านในหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
63 ซื้อวัสดุหินคลุกและหินใหญ่ ถนนซอยอรุณสวัสดิ์ หมู่ 9 บ้านบากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
64 ซื้อจัดซื้อวัสดุหินคลุก ถนนสายท่าลูกกรวด หมู่ 9 บ้านบากัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
65 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอินทรัตน์ หมู่ที่ 2 บ้านบางปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
66 เหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณสามแยกบากัน  8 สิงหาคม 2565
67 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
68 ซื้อโคมไฟส่องทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
69 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
70 จ้างผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2565
71 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้มขนาด 20 ช่อง จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
72 ซื้อล้อวัดระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
73 ซื้อโปรแกรมพิมพ์พร้อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
74 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
75 เหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณสามแยกบากัน  19 กรกฎาคม 2565
76 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
78 ซื้อวัสดุหินใหญ่และท่อทาง ถนนสายนาทะเล สองสลึง หมู่ 7 บ้านบางจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2565
80 ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
81 ซื้อซื้อวัสดุหินใหญ่และท่อทาง ถนนซอยเขื่อนไร่บี หมู่ 3 บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2565
82 ซื้อหินคลุกและท่อระบายน้ำ ถนนหินคลุก บ้านนาโทง หมู่ 5 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
83 ซื้อวัสดุหินใหญ่ หินคลุกและท่อทาง ถนนซอยนาตก หมู่ 4 บ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
84 ซื้อหินคลุกและท่อทางถนนสายบ้านนา - นาหลวง หมู่ 3 บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
85 ซื้อกล้องวัดระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
87 ซื้อวัคซีนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
88 ซื้อเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2565
89 ซื้อหินคลุกและท่อระบายน้ำ ถนนซอยคุ้มวงค์ หมู่ 5 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
90 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2565
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
93 จ้างเหมาบริการ เต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
94 จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องปั่นไฟ พร้อมน้ำมัน โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
95 จ้างเหมาจัดตกแต่งเวที เต็นท์อำนวยการพร้อมประดับผ้าและดอกไม้ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
96 จ้างเหมาระบบแสง สี เสียง โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
97 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทำป้ายไวนิล และโปสเตอร์ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
98 จ้างเหมาบริการติดตั้งซุ้มประตูเข้างาน พร้อมรื้อถอน โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
99 จ้างเหมาบริการติดตั้งเวที เต็นท์โดมโค้งคลุมเวที แผ่นเพลทรองละหมาด หลอดไฟทั้งงาน โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2565
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
101 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
102 จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ธันวาคม 2565
103 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนหมู่ 1 ? 10 ตำบลหล่อยูง (หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
105 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
106 จ้างค่าซ่อมเเซ่มหม้อลมเบรครถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
107 จ้างผู้นำออกกำลังกาย โครงการเต้นแอโรบิคในกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
108 ซื้อชุดตรวจ โควิดเเบบ Antigen Test Kits โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
109 ซื้ออินทผาลัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
110 ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
112 ซื้อชุดตรวจ โควิดเเบบ Antigen Test Kits โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
113 ซื้อน้ำดื่มใช้สำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
114 ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
115 ซื้อชุดกีฬา และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
116 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2565
117 จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นกระดานไม้อัดโครงคร่าวเหล็ก (บุไม้อัดด้านเดียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
118 ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) และชุดขยายเสียงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
119 ซื้อวัสดุใช้สำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
120 จ้างทำตราประทับ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
121 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2565
122 ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกายสำหรับเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
123 จ้างเหมาเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-25670 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2565
124 จ้างทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2565
125 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2565
126 ซื้อซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2565
127 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องล้อเลื่อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2565
128 จ้างติดตั้งกันสาดน้ำฝน ที่ LQ ( Local Quarantine ) อบต.หล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
129 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
130 จ้างจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวัน 23 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2564
131 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) LQ อบต. หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
132 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
133 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
134 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
135 จ้างจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวัน 23 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
136 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เเละช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
137 จ้างจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) LQ อบต. หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
138 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) LQ อบต. หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 16-31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
139 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เเละช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
140 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เเละช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
141 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2564
142 ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
143 จ้างวัสดุเเละอุปกรณ์ ในการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
144 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ไพศาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
145 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตตำบลหล่อยูง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีคัดเลือก  18 พฤศจิกายน 2564
146 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟ เเละฟิวส์ควบคุม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
147 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
148 จ้างเหมา (ปัญญา เทพรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
149 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานประจำรถบรรทุกขยะ (ศรัณยู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
150 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
151 ซื้อวัสดุใช้สำหรับให้กับผู้กักกันประจำสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
152 จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าทีี่ผู้ช่วยงานนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
153 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตตำบลหล่อยูง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564  17 พฤศจิกายน 2564
154 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หลอดไฟ เเละฟิวส์ควบคุม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
155 จ้างเหมาทำอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
156 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 6752 พัังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
157 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระบะมิตซูไทนทัน หมาบยเลขทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
158 ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกัน ควบคุม การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
159 ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ใน(LQ Local Quarantine) หมู่ที่ 5 บ้านควน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
160 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
161 จ้างเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
162 เช่าเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
163 เช่าเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
164 เช่าเต็นท์ โต๊ะเเละเก้าอี้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
165 จ้างค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน ตำบลหล่อยูง LQ สำนักงาน อบต.หล่อยูง (หลังใหม่) ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค 64 ? 21 ต.ค 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
166 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อบต.หล่อยูง(หลังใหม่) วันที่ 8-14 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
167 ซื้อวัสดุเเละอุปกรณ์ในการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
168 จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2564
169 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อบต.หล่อยูง(หลังใหม่) วันที่ 8-14 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
170 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานการเงินเเละบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
171 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
172 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานพัสดุ (อรชา ใบลาภ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
173 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อบต.หล่อยูง (หลังใหม่) วันที่ 1-7 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
174 จ้างเหมา (ปัญญา เทพรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
175 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(ไพศาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
176 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
177 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
178 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานประจำรถบรรทุกขยะ (ศรัณยู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
179 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
180 จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
181 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานด้านเเผนที่ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
182 จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สิทธิพงษ์ ภูมิรักษ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2564
183 จ้างเหมา ผู้ช่วยงานพัสดุ (อัตดูฮา ละไม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
184 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง ณ LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
185 จ้างค่าอาหารเเละเเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักตัวตำบลหล่อยูง ณ ศูนย์จริยธรรม มัสยิดบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
186 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่านชุมชน หมู่ที่ 8 สามเเยกโรงเรียนบ้านในหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
187 จ้างค่าอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง ณ ศาลาเกษตร บ้านในหยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
188 ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2564
189 จ้างค่าอาหารเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ สำนักงาน อบต.หล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
190 จ้างเต็นท์ โต็ะ เเละเก้าอี้ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หล่อยูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
191 ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
192 ซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
193 จ้างค่าอาหารกลางวันเเละเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
194 ซื้อหินคลุก ปรับปรุงถนนสายบ้านนา - นาหลวง หมู่ 3 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
195 ซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
196 ซื้อปั๊มน้ำพร้อมติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
197 ซื้อถังน้ำพร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
198 ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันให้กับคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ อาคารสำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
199 ซื้อวัสดุใช้สำหรับในการทำความสะอาดเเละใช้ในการป้องกันเเละรักษศาความปลอดภัยให้กับพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อให้กับสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
200 ซื้อถังขยะ ขนาดบรรจุ 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
201 ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกัน LQ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
203 ซื้อกล่องใส่เเฟ้มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
204 วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)  9 สิงหาคม 2564
205 จ้างค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง ณ LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
206 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับให้ผู้กักตัว ประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
207 จ้างค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับผู้กักตัว(บ้านตาจบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
208 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
210 ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
211 ซื้อหินคลุก ปรับปรุงถนนสายบ้านนา - นาหลวง หมู่ 3 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
212 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
213 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า (ภายในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน ( กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
215 ซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
216 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า (ภานในอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
217 ซื้อและติดตั้งกล้องบันทึกหน้า - หลัง รถทะเบียน 80-6922 พังงา (รถกระเช้าคันใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
218 ซื้อและติดตั้งกล้องบันทึกหน้า - หลังรถยนต์ราชการทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
219 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
220 ซื้อและติดตั้งกล้องบันทึกรถกระเช้าคันเก่า ทะเบียน 80-3047 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
221 ซื้อกล้องบันทึกหน้า - หลัง พร้อมติดตั้ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ 6752 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
222 ซื้อเครื่องเสียงไมโครโฟนและอุปกรณ์ แตรลมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง รถหมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
223 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
224 จ้างเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สามแยกโรงเรียนบ้านในหยง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
225 ??????????????????????? A4 (???????) ??????????????????  13 สิงหาคม 2564
226 ???????????????? CCTV ???????????? ??????????????????  13 สิงหาคม 2564
227 ชุดเครื่องนอนสำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง  12 สิงหาคม 2564
228 ซื้อเตียงเหล็ก สำหรับให้ผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
229 ชุดเครื่องนอนสำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง  11 สิงหาคม 2564
230 จ้างเหมาทำแบบบล็อคเสาเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
231 ????????????????? (?????????) ??????????????????  11 สิงหาคม 2564
232 ชุดเครื่องนอนสำหรับให้กับผู้กักตัวประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง LQ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง  11 สิงหาคม 2564
233 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
234 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
235 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่กักกันตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
236 ซื้อวัสดุถังดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
238 ซื้อกล้องบันทึกวิีดีโอ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
239 ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
240 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การอพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
241 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
242 จ้างเหมาเก็บสายไฟ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
243 จ้างจ้างเทฐานซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
244 ซื้ออุปกรณ์สำหรับขุดวางหลักเขตที่ดินสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
245 ซื้อเครื่องสำรอง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
246 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
247 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
248 จ้างเหมาปรับถมพื้นที่พร้อมบดอัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
249 ซื้อชื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
250 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
251 ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
252 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
253 จ้างเหมาโครงการขุดลอกเพื่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
254 จ้างเหมาโครงการ Clearing หมู่ที่ 5 บ้านควน ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
255 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (พรทิพย์ ฟุ้งฟ้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
256 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-3047 พังงา (ซ่อมกระปุกพวงมาลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
258 ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2564
259 ซื้อวัสดุซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ บ้านเรือน ที่พักอาศัย คอกเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจาก พายุไซโคลน ยาอาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
260 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (รอบที่ 3 ร้าน ภิญโญการค้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
261 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (รอบที่ 3 ร้านประพัฒน์ฟาร์ม) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
262 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสลัด ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
263 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสลัด ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
264 จ้างเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และไฟส่องสว่างเพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสลัด ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
265 ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
266 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
267 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
268 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
269 ซื้อซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
270 ซื้ออุปกรณ์วัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
271 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยยางจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
272 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ (รอบที่ 2 บ.ภิญโญการค้า) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
273 จ้างทำขาเหล็กรองถังน้ำ หมู่ที่ 1-10 ต.หล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
274 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
275 ซื้อหลอดไฟฟ้า LED และโคมไฟขาสปริง (1x40w) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
276 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
277 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันและงานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
278 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
280 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2564
281 จ้างซ่อมปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4741 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
282 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ห้องนิติกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
283 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟฟ้า LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
284 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
286 จ้างบริการติดตั้งเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และแสงสว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
287 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563  11 มกราคม 2564
288 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563  11 มกราคม 2564
289 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3888 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
290 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 4 ช่อง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
291 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
292 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
293 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
294 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
295 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
296 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
297 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
298 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
299 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
300 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
301 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
302 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
303 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
304 ซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
305 โต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ (กองช่าง)  29 ธันวาคม 2563
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
307 จ้างซ่อมแซมรถกระบะไทรทัน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
308 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
309 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
310 จ้างซ่อมแซมคอมแอร์รถกระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
311 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
312 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ของศูนย์เด็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
313 จ้างซ่อมแซมรถกระบะมิตซูไทนทัน 4 ประตู หมาบเลขทะเบียน กข 7040 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
314 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2563
315 จ้างซ่อมแซมรถกระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 2045 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
316 เช่าบ้านเป็นสถานที่เก็บเอกสารและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
317 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
318 จ้างขอนุมัติเบิกเงินค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
319 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
320 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3888 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
321 ซื้อขออนุมัติซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
322 จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2563
324 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
325 จ้างจัดจ้างติดตั้ง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
326 จ้างจัดจ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง หลอดไฟ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
327 จ้างจัดจ้างติดตั้งเครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมัน โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
328 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
329 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
330 จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
331 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
332 จ้างออกแบบและพัฒนาระบบเว็ปไซต์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2563
333 ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
334 จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
335 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากพายุโซนร้อน โนอึล องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
336 ซื้อไม้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก พายุโซนร้อน โนอึล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
337 จ้างเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
338 จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
339 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
340 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายพัฒนา 1 (บ้านบังโหรน) หมู่ที่ 4 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
341 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายลานเทปาล์ม หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
342 จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยไร่บี หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
343 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายศรีทรัพย์คีรี หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
344 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายเขื่อนไร่บี หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
345 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
346 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
347 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
348 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
350 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
352 ซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
353 ซื้อตลับหมึก Prinronix Ribbon Extended P700/P800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
354 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 6752 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2563
355 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2563
356 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กรกฎาคม 2563
357 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
358 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
359 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านนา - บ้านแหลมหิน ทั้งสองข้างความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 4,900 เมตร หมู่ที่ 3 -6 บ้านนา - บ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
360 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบางจัน - บ้านเจ้าขรัว ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 1,625 เมตร หมู่ที่ 7 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
361 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 3,325 เมตร หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน - บ้านเกาะแรด ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
362 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาผิด ข้างสุเหร่า ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 125.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
363 จ้างโครงการตัดหญ้าและวัชพืชไหล่ทางถนนในเขต อบต.หล่อยูง สายบ้านบากัน - บ้านบางจัน หมู่ที่ 9 - 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ทั้งสองข้างทางความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร หมู่ที่ 9 - 7 บ้านบากัน - บ้านบางจัน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยว  26 มิถุนายน 2563
364 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มิถุนายน 2563
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มิถุนายน 2563
366 จ้างโครงการจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ หมู่่ที่ 3 บ้านนา ตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
367 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มิถุนายน 2563
368 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มิถุนายน 2563
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มิถุนายน 2563
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มิถุนายน 2563
371 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มิถุนายน 2563
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 มิถุนายน 2563
373 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ชนิดจืด ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี จำนวน 63,147 ถุง ประเภทนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด 200 ซีซี จำนวน 4,074 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
374 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
375 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
376 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
377 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มิถุนายน 2563
378 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2563
379 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มิถุนายน 2563
380 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5 มิถุนายน 2563
381 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
382 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
383 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 พฤษภาคม 2563
385 ซื้ออินทผาลัม โครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนาอิสลามการถือศีลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
386 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียนขนาด 200 ซีซี จำนวน 21,700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
387 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านบางปลา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง  13 พฤษภาคม 2563
388 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Hot In-Place Recycling สายบ้านบางปลา - พรุตำเสา หมู่ที่ 2 ตำบลหล่่อยูง  13 พฤษภาคม 2563
389 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
390 ซื้อโพเดียม จำนวน 2 แท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
391 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
392 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
394 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
395 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
396 ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
397 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
398 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณไร่บี หมู่ที่ 3 พร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
399 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
400 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านแหลมหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
401 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
402 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
403 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
404 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
406 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
407 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
408 ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
409 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
410 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7050 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
411 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
412 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 9873 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
413 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
414 ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
415 ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
416 จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
417 ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
418 ซื้อเวชภัณฑ์ โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
419 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 ค่ัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
420 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพผู้สูงอายุตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
421 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กุมภาพันธ์ 2563
422 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
423 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านควน - พรุผักหนาม หมู่ที่ 5 ตำบลหล่อยูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 มกราคม 2563
424 ซื้อจัดซื้อลูกฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
425 ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหล่อยูงลีก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
426 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
427 จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.สายบ้านทองหลาง - บ้านไร่บี หมู่ที่ 4/ต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
428 จ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะของหน่วยงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
429 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2563
430 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2563
431 ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2563
432 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
433 จ้างจัดจ้างติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง หลอดไฟ โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
434 จ้างจัดจ้างตกแต่งเวที เต็นท์อำนวยการ พร้อมประดับผ้าและดอกไม้รวมเต็นท์โค้ง คลุมเวที โครงการจัดงานเมาลิดตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
435 จ้างจัดจ้างติดตั้งซุ้มประตูเข้างาน โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลหล่อยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563