ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอัลกอบาตีน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ท่าเทียบเรือบ้านเกาะฮั่ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30  มิถุนายน  2565
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565
5 จ้างทำเว็บไซต์รายปี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน  2565