ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2565
2 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
3 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
4 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
5 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
6 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
7 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
8 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์(โครงการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน ช่วงประเพณีสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
9 จ้างจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
10 จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 420-63-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
11 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
12 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
13 จ้างซ่่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
14 จ้างจัดจ้างทำป้ายบอร์ดองค์กรวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2565
15 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
16 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
17 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
18 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
19 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
20 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมโลหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2565
21 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
22 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
23 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifuntion) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
24 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
25 จ้างจ้างเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
26 เช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
27 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
28 เช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
29 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2565
30 ครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส)  31 มกราคม 2565
31 จ้างจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
33 ซื้อจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
34 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
35 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บง 9807 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
37 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กน 9971 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
38 จ้างโครงการจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
41 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
42 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
43 จ้างจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
44 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
45 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
46 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
47 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
49 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
50 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
51 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
52 จ้างจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ยี่ห้อ HP รุ่น PRODESK หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 61 - 0044) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
53 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
54 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
55 จ้างจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด (จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
56 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
57 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
58 จ้างจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2564
59 จ้างจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด (จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
60 จ้างจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด (จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2564
61 จ้างซ่อมแซมถนนสายซอยมวลชนพัฒนา 2 หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
62 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
63 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (ล้างแอร์ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU แบบติดผนังพร้อมเติมน้ำยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2564
64 จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
66 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
67 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
68 จ้างทำป้ายไวนิลบอร์ดคะแนน ส.อบต.และนายก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
69 เช่าเช่าสถานที่โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
70 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
72 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุคและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
73 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
74 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
75 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
76 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
77 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
78 ซื้อจัดซื้อแฟ้มปกอ่อนสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
79 จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
80 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหมอ - ย่านอุดม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก  8 พฤศจิกายน 2564
81 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
82 ซื้อจัดซื้อตรายางการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
83 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
84 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
85 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
86 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
87 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
89 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
90 จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายบอร์ดไม้อัดโครงไม้มีขาตั้ง และป้ายรณรงค์การเลือกตั้งโครงไม้พร้อมติดตั้งซึ่งใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นหมอ - ย่านอุดม กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 18,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  20 ตุลาคม 2564
92 จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเก็บกวาด มูลค้างคาว ใต้หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
93 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
94 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2564
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
96 จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
97 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
98 จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
99 จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
100 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ประสานงานการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และ ป้ายไวนิลรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
101 จ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
102 จ้างจัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์ เก้าอี้ และอุปกรณ์อื่นๆ ในการสนับสนุนการบริหารจัดการวัคซีนป้องกัน โรคโควิด - 19 อ.ลำทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
103 จ้างซ่อมแซมและบำรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
104 จ้างตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
105 จ้างจ่้างเหมาโครงการกั้นแนวเขตศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด Covid 2019 (CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
106 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
107 ซื้อจัดซื้อวัสดุที่นอนและหมอนหนุน หุ้มหนัง PVC พร้อมชุดผ้าปูและปลอกหมอน ผ้าห่ม จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
108 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(โทรทัศน์พร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
109 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์(จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
110 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หนืออิเล็กทรอนิกส์ (ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจนปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
111 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
112 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ติดตั้งระบบเสียงตามสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
113 จ้างจ้างออกแบบก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
114 จ้างจ้างเหมาเขียนแบบแปลนก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
115 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
116 จ้างจ้างเหมาเขียนแบบแปลนก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
117 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
118 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
119 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
120 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
121 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
122 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
123 จ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิโรจน์ หมู่ที่ 2 ตำบลดินแดง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
124 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
125 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
126 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
127 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
128 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
129 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซ้มเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
130 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
131 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
132 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
133 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
134 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัว(คูลเลอร์ต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
135 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม ขนาด 16 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
137 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
138 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (จัดซื้อตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
139 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
140 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
141 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก  2 สิงหาคม 2564
142 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
143 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารเหล็ก 40 ช่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
144 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
145 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
146 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสุขสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
147 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
148 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
149 จ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
150 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
151 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
152 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
153 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
154 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท  6 กรกฎาคม 2564
156 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท  30  มิถุนายน  2564
157 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท  30  มิถุนายน  2564
158 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท  29  มิถุนายน  2564
159 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท  29  มิถุนายน  2564
160 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกระเบื้องมุงหลังคา(ช่วยเหลือครัวเรือนราษฎร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
161 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายทาง-ช่องเขา (ตอนที่ 2) หมู่ 1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  28  มิถุนายน  2564
162 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
163 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
164 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
165 จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง (ตอนที่3 ) หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
166 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
167 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
168 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
169 ซื้อจัดซื้อวัสดุ(อาหารเสริมนม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
170 ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
171 ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
172 ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
173 ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
174 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าวและร.ร.บ้านดินแดง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
175 ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าวและร.ร.บ้านดินแดง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
176 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว และร.ร.บ้านดินแดงโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
177 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว และร.ร.บ้านดินแดงโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
178 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
179 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริมนม (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
180 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริม(นม)ของ ศพด.บ้านเขาไว้ข้าว และร.ร.บ้านดินแดงโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
181 ซื้อจัดซื้อพัสดุ (อาหารเสริมนม) โครงการเยียวยาเกษรตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
182 ซื้อจัดซื้อพัสดุอาหารเสริมนม (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
183 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
184 ซื้อจัดซื้อพัสดุ (อาหารเสริมนม) โครงการเยียวยาเกษรตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
185 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 พฤษภาคม 2564
186 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
187 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
188 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
189 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
190 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(ทะเบียน บง-9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2564
191 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
192 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
193 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 พฤษภาคม 2564
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
195 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
196 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
197 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลาหมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
198 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  29 เมษายน 2564
199 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
200 วัสดุคอมพิวเตอร์  21 เมษายน 2564
201 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
202 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
203 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
204 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
205 ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
206 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
207 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
208 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
209 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
210 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
211 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
212 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
213 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
214 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
215 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ 2 หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
216 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
217 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
218 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
219 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
221 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
222 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(ทะเบียน บง-9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
223 ซื้อจัดชื้อวัสดุคอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
224 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
225 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
226 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
227 ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา(กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
228 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ซัมเมิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
229 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
230 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
231 จ้างจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
232 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
233 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ซัมเมิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
234 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  25 ธันวาคม 2563
235 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน  23 ธันวาคม 2563
236 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
237 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
238 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
239 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
240 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน  9 ธันวาคม 2563
242 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน  9 ธันวาคม 2563
243 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  9 ธันวาคม 2563
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  9 ธันวาคม 2563
245 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
246 ซื้อจัดซื้อพัสดุ (อาหารเสริมนม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และ โรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
247 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
248 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
249 จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
250 จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
251 จ้างจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่่วนตำบลดินแดง และผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
252 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2563
253 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอ่างทอง(ตอนที่ 2)หมู่ที่ 2 บ้านเขาไว้ข้าว ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 395 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  19 ตุลาคม 2563
254 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายทาง-ช่องเขาหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  19 ตุลาคม 2563
255 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
256 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
257 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
258 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
259 ซื้อจัดซือวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
260 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
261 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(อาคารเรียนหลังเก่าและอาคารเรียนหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
262 จ้างจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(อาคารเรียนหลังเก่าและอาคารเรียนหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
263 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
264 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
265 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
266 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
267 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
268 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
269 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
270 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
271 จ้างจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
272 จ้างจ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว(อาคารเรียนหลังเก่าและอาคารเรียนหลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
273 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
274 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (มอเตอร์ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
275 จ้างจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
276 จ้างบุกเบิกถนน (ซอยลุงเคลื่อน) หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ กว้าง 5 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 932 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
277 จ้างจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
278 ซื้อจัดซื้อครุภัณอื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
279 จ้างจ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมูที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
280 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
281 ซื้อจัดซื้อครุภัณอื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
282 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
283 จ้างจ้างเหมาทำวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
284 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพงานผ้าทำมือ  31 สิงหาคม 2563
285 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
286 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
287 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
288 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
289 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
290 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
291 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
292 จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
293 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
294 ซื้อจัดซือวัสดุก่อสร้างกระเบื้องมุงหลังคาและตะขอ (ดำเนินการช่วนเหลือครัวเรือนราษฎร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
295 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
296 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
297 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
298 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
299 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
300 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
301 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
302 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
303 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
304 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
305 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
306 ซื้อจัดซื้ัอวัสดุอุปกรณ์ดำเนินโครงการงานวันสารทเดือนสิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
307 จ้างจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
308 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม(โครงการฝึกอบรมอาชีพงานผ้าทำมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
309 จ้างจ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
310 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(เงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
311 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
312 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
313 เช่าเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
314 เช่าเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
315 จ้างจ้างเหมาเช่าสถานที่เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
316 จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเคมีดับเพลิงและแก๊บหุงต้ม สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
317 จ้างจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
318 จ้างจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
319 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
320 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
321 จ้างซ่อมแซมถนน (ถมหลุมบ่อ) ถนนสายซอยสุขสว่าง หมู่ที่ 3 , ถนนสายซอยศาลา และซอยอ้อมควน หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทางรวม 2,850 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
322 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
323 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
324 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถาดอาหารเด็กแบบหลุมสแตลเลส 5 ช่อง แบบมีผาพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
325 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถาดอาหารเด็กแบบหลุมสแตลเลส5 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
326 ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
327 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ถาดอาหารเด็กแบบหลุมสแตลเลส5 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
328 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
329 จ้างจ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
330 จ้างจ้างต่อเติมท่อเมนประปาหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ระยะทางรวม 2,890 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
331 ซื้อจัดซื้อพัสดุ(อาหารเสริมนม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าวและโรงเรียนบ้านดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
332 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
333 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
334 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
335 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
336 ซื้อจัดซื้อคูลเลอร์สแตลเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
337 ซื้อจัดซื้อชั้นวางคูลเลอร์สแตลเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
338 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
339 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
340 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
341 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
342 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมูที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
343 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
344 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
345 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
346 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
347 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
348 จ้างจ้างค่าอาหาร (โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
349 จัดซื้อถังขยะติดเชื้อ  15  มิถุนายน  2563
350 ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
351 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
352 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
353 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
354 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
355 ซื้อจัดหาพัสดุ (อาหารเสริม นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว และโรงเรียนบ้านดินแดง ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
356 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
357 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
358 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
359 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
360 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
361 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
362 ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2563
363 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  27 เมษายน 2563
364 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
365 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
366 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
367 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
368 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
369 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  16 เมษายน 2563
370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ  16 เมษายน 2563
371 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  15 เมษายน 2563
372 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 เมษายน 2563
373 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บง - 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
374 จ้างจ้างเหมาทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
375 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
376 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
377 จ้างจ้างเหมาทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
378 ซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
379 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
380 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่4 ตำบลดินแดง อำดภอลำทับ จังหวักกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
381 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่4 ตำบลดินแดง อำดภอลำทับ จังหวักกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
382 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
383 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
384 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
385 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
386 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
387 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
388 ซื้อดำเนินการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
389 จ้างจ้างซ่อมแซมหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
390 จ้างจ้างค่าอาหาร (โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
391 จ้างจ้างก่อสร้างระบบหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
392 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหมอนอม ตอนที่3 หมู่ที่2 ตำบลดินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร  18 มีนาคม 2563
393 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำลำทับ จังหวัดกระบี่  18 มีนาคม 2563
394 จ้างจ้างค่าอาหาร (โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
395 จ้างจ้างกรุยทางถางป่าสองข้างทาง ถนนสายขอนพอ - ปลายทับใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
396 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรื้อการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
397 ซื้อจัดซื้อชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
398 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม (โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
399 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
400 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
401 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
402 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
403 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
404 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
405 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
406 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
407 จ้างจ้างเหมาทำป้ายอลูซิ่งติดสติ๊กเกอร์ รณรงค์หมวกนิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
408 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายร่วมใจพัฒนา กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 390 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2563
409 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
410 ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ(การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 ระหว่างวันที่ 6-9 ก.พ. 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
411 จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการรักการอ่าน  30 มกราคม 2563
412 จ้างต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ระยะทาง 1,555 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอ ลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
413 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายซอยจิตรภิรมย์ หมู่ที่ 5 และถนนสายซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
414 ซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2563
415 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
416 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
417 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
418 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
419 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
420 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
421 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
422 ซื้อจัดซื้อวัสดก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
423 ซื้อจัดซื้อวัสดก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
424 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
425 ซื้อจัดซื้อวัสดก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
426 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
427 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
428 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
429 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
430 จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
431 จ้างจ้างพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
432 เช่าจ้างเช่าเวทีและเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
433 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2562
434 ซื้อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (วันพ่อแห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
435 จ้างจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3,807 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
436 จ้างจัดจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุตำบลดินแดง ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดงและผู้นำชุมชนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2562
437 จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3,807 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
438 จ้างจัดจ้างทำวารสาร(ปฏิทินประจำปี2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
439 จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ระยะทาง 3,807 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤศจิกายน 2562
440 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2562
441 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการพาณิชย์)  4 พฤศจิกายน 2562
442 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
443 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2562
444 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
445 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
446 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2562
447 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 ตุลาคม 2562
448 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนบ้านดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
449 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
450 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2562
451 จ้างจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
452 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๒ จ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2562
453 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
454 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
455 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
456 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
457 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2562
458 จ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยบัวนุช หมูที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2562
459 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา (กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
460 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
461 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
462 จ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 ระยะทางรวม 2,420 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2562
463 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(เงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
464 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2562
465 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2562
466 จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
467 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายปลายซอยบ่อน้ำใส หมู่ที่ 2 ระยะทาง 720 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
468 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายปลายซอยบ่อน้ำใส หมู่ที่ 2 ระยะทาง 720 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
469 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายปลายซอยบ่อน้ำใส หมู่ที่ 2 ระยะทาง 720 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
470 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
471 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
472 จ้างซ่อมแซมและต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,050 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
473 จ้างซ่อมแซมและต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,050 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
474 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
475 จ้างเหมาทำครุภัณฑ์อื่น(สมอบกยึดเสาธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
476 จ้างซ่อมแซมและต่อเติมท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,050 เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
477 จ้างจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
478 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
479 จ้างจ้างเหมารถบัส สำหรับโครงการศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเข้าไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
480 ซื้อจัดซื้อวัสดุ(เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาค พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
481 ซื้อครุณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
482 ซื้อครุณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
483 ซื้อครุณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
484 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2562
485 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2562
486 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
487 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(ทะเบียน บง 9807 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
488 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
489 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
490 ซื้อครุภัณฑ์(เครื่องคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2562
491 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
492 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(เงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2562
493 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2562
494 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1,6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  มิถุนายน  2562
495 จ้างซ่อมแซมถนนหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2562
496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1,6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2562
497 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1,6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14  มิถุนายน  2562
498 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2562
499 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1,6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  13  มิถุนายน  2562
500 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
501 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสระแก้ว ตอนที่ 4 หมู่ 1-6 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  10  มิถุนายน  2562
502 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม(โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
503 จ้างค่าอาหาร(โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2562
504 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
505 ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
506 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
507 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
508 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2562
509 ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
510 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
511 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2562
512 จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๖๘๐ เมตร ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
513 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
514 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2562
515 จ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2562
516 ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ โรงเรียนบ้านดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
517 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2562
518 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2562
519 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสระแก้ว หมู่ที่ 1,6  1 พฤษภาคม 2562
520 จ้างโครงการต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๔๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
521 จ้างโครงการต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๑,๖๐๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2562
522 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
523 ซื้อครุภัณฑ์อื่น(ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
524 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
525 จ้างเหมาค่ายานพาหนะ(โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
526 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
527 ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
528 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
529 จ้างซ่อมแซม ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562
530 จ้างต่อเติมท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2562