ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 เหมาทำตรายาง (กองคลัง) จำนวน 1 ชิ้น  12 พฤษภาคม 2565
2 จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลอดข้ามถนนสายบ้านคลองทราย - บ้านท่าเลน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
3 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2565
4 จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิค (จุดจอดเรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤษภาคม 2565
5 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๖๓๕ กระบี่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2565
6 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน ม.3 และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง ม.6 ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
7 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
8 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
9 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2565
10 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
11 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
12 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 572 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
13 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
14 ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน ๑๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
15 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๙ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2565
16 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
17 ซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๑๐ ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
18 ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
19 ซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2565
21 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๗ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
22 จ้างเหมาเต้นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ หลัง จำนวน ๗ วัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
23 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
24 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๔๖ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
26 จ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2565
27 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2565
28 จ้างซ่อมบำรุงสายสัญญาณกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๔ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
29 ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 23 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2565
31 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๗ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
32 จ้างทำป้ายหน้าห้องปฏิบัติงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
33 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
34 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๖ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
35 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
36 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
37 ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 19 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
38 จ้างเหมารถสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
39 จ้างเหมาทำใบเสร็จค่าขยะแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
40 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
41 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
43 ซื้อกุญแจ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
45 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบประปา (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
46 จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารควบคุมระบบประปา หมู่ที่ 1 (ที่ทำการ อบต.เขาทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
48 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษตอเนื่อง จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
49 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๐ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2565
50 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ 442-54-0003 442 - 54 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
51 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ ๓ และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
52 จ้างล้างอัดฉีดพร้อมทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๖๓๕ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
53 ซื้อน้ำดื่ม (ศพด.บ้านเขาเทียมป่า) จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
54 ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
55 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๕๐ x ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
56 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2565
57 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
58 วัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 52 รายการ  4 มกราคม 2565
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2564
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
62 จ้างเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
64 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
65 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
66 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
68 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
69 จ้างเหมาเรือหางยาว จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
70 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
72 ซื้อปลั๊กราง ขนาด ๑๐ เมตร จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2564
73 จ้างเหมาทำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
74 จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน -572 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
75 ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
77 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า เลขครุภัณฑ์ 442-54-0003 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2564
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
80 จ้างจ้างเหมาโครงการตัดหญ้าสองข้างทางถนนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยตัดหญ้าสองข้างทาง สูงไม่เกิน 0.05 เมตร จำนวน 21 สายระยะทางรวม 31,021 เมตร พื้นที่ 58,675 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
81 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
82 จ้างติดตั้งเต็นท์ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
83 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
84 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
85 ซื้อแบบพิมพ์ บัตรเลือกตั้งและเอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
86 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
87 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
88 ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน ๒๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
89 ซื้อวัสดุและเอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
90 จ้างทำแฟ้มสำหรับใส่บัญชีรายชื่อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
91 จ้างทำป้าย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 พฤศจิกายน 2564
92 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
93 จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
94 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
95 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
96 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - 6423 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
97 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ 3 และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
98 ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 17 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
99 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน ๒๒๙๖ กระบี่ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
100 จ้างจ้างจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) ศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
101 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
102 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสถานที่ Community Isolation จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
103 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
104 จ้างติดตั้งเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
105 จ้างทำป้ายไวนิลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
106 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
107 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
108 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
109 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๗ ถัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
110 จ้างบริการดูแลเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
111 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
112 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
113 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดินแดง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
114 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
116 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
117 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
118 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
119 ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 22 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
120 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
121 จ้างเหมาทำความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 572 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
122 จ้างรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
123 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
124 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
125 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศูนญ์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
126 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๖๓๕ กระบี่ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
127 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
128 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านท่าทองหลาง (เลขรหัสพัสดุ 262-45-0006) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
129 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 สิงหาคม 2564
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
131 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
135 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2564
136 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
137 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
138 จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
139 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 สิงหาคม 2564
140 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
141 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
142 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2564
143 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 สิงหาคม 2564
144 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
145 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
146 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2564
147 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 สิงหาคม 2564
148 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง และบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน  4 สิงหาคม 2564
149 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
150 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน  3 สิงหาคม 2564
151 ซื้อหมึก Printer Brother จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
152 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
153 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 91 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
154 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
155 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
156 จ้างทำการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๗๔๒๒ กระบี่ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
157 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
158 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ ๓ และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาทอง พื้นที่ 15,342 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
159 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
160 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 21 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
161 จ้างเหมาบริการพนักงานสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
162 จ้างบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
163 ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
164 จ้างบุคคลสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2564
165 ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
166 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
167 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
168 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
169 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
170 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
171 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
172 จ้างล้างอัดฉีด รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๗๔๒๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
173 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
174 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
175 จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า (ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนหลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
176 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
177 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่่ตำบลเขาทอง จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
178 จ้างทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
179 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่่ตำบลเขาทอง จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
180 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
181 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ  17 พฤษภาคม 2564
182 จ้างเหมาซ่อมแซมสายสัญญาณกล้องวงจรปิด บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
183 จ้างเปลี่ยนหมึกเลเซอร์เครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขพัสดุ 480-64-0039 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
184 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร พร้อมโครงไม้ติดตั้ง บริเวณสามแยกในสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
185 จ้างเปลี่ยนหมึกเลเซอร์เครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขพัสดุ 480-64-0039 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
186 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
187 จ้างเปลี่ยนหมึกเลเซอร์เครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขพัสดุ 480-64-0039 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
188 จ้างเปลี่ยนหมึกเลเซอร์เครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขพัสดุ 480-64-0039 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
189 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
190 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
191 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
192 จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ 3 และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง พื้นที่ 15,342 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
193 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2 x 4 เมตร พร้อมโครงไม้ติดตั้ง บริเวณสามแยกในสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
194 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๗๔๒๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
195 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
196 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
197 ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 17 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
198 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยติดตั้งรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
199 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
200 ซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
201 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
202 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
203 จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ ขนาด ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
204 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
205 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
206 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
207 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม พ.ศ.2564  1 เมษายน 2564
208 จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
209 จ้างเหมาทำอาหารเช้า/เที่ยง/เย็น สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
210 จ้างตัดหญ้าสองข้างทางถนนภายในเขตตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
211 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
212 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) ทะเบียน กข - 6423 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
213 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
214 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) ทะเบียน กน - 572 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
215 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
216 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
217 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
218 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๖๓๕ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
219 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
220 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
221 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
222 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่างด้านการออกแบบ เขียนแบบ และด้านการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
223 ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน ๒๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
224 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
225 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
226 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
227 ทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย  11 มีนาคม 2564
228 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
229 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
230 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
231 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
232 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
233 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
234 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
235 ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน ๑๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
236 ซื้อน้ำมันเครื่อง 4T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
237 ซื้อน้ำมันเครื่อง ๔T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
238 ซื้อไม้หมาก ขนาด 10 เมตร จำนวน 12 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
239 ซื้อไม้หมาก ขนาด 10 เมตร จำนวน 12 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
240 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
241 ซื้อน้ำมันเครื่อง ๔T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
242 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
243 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
244 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
245 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
246 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
247 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
248 จ้างทำการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขพัสดุ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
249 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 มกราคม 2564
250 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่ีอปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่างด้านการออกแบบเขียนแบบ และด้านงานโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
251 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่ีอปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่างด้านการออกแบบเขียนแบบ และด้านงานโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
252 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่ีอปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่างด้านการออกแบบเขียนแบบ และด้านงานโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
253 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ 3 และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
254 จ้างทำการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๗๔๒๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
255 ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 70 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
256 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
257 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12 มกราคม 2564
258 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
259 ซื้อน้ำมันเครื่องอีซี่ ๔T จำนวน ๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
260 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
261 ซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
262 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
263 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายท่าเรือเขาทอง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
264 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในสระ ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
265 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  29 ธันวาคม 2563
266 ซื้อลังพลาสติก จำนวน 30 ใบ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
267 จ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขพัสดุ ๔๒๐-๕๐-๐๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
268 จ้างสูบสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
269 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
270 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 ธันวาคม 2563
271 จ้างติดตั้งเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
272 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
273 จ้างเหมาล้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 572 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
274 จ้างติดตั้งเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
275 จ้างติดตั้งเต็นท์ จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
276 ซื้อใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
277 ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
278 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
279 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
280 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
281 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๖๓๕ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
282 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - บ้านท่าเลน (กบ.ถ21-19) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2563
283 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - บ้านท่าเลน (กบ.ถ21-19) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
284 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
285 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
286 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ  9 ธันวาคม 2563
287 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
288 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
289 ซื้อไม้หมาก จำนวน 6 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
290 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน ๒๒๙๖ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
291 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
292 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ธันวาคม 2563
293 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 ธันวาคม 2563
294 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
295 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
296 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
297 โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5  26 พฤศจิกายน 2563
298 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2563
299 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ประเพณวันเมาว์ลิด) งานเมาว์ลิดกลางประจำตำบลเขาทอง 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
300 ซื้อของขวัญของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ประเพณีเมาว์ลิด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
301 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 21 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
302 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
303 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
304 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
305 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
306 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
307 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
308 จ้างเหมาเต็นท์ พร้อมตกแต่ง โตีะ เก้าอี้ ตามโครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ประเพณีวันเมาว์ลิด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2563
309 จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ประเพณีวันเมาว์ลิด) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2563
310 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง (ของกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2563
311 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2563
312 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
313 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
314 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2563
315 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานกองช่างด้านการออกแบบเขียนแบบ และด้านงานโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
316 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
317 จ้างทำพวงมาลา จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
318 จ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
319 ซื้อน้ำดื่ม ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
320 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
321 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ 20 ลิตร จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
322 จ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาหมู่ที่ 3 บ้านท่าเลน และสนามกีฬาหมู่ที่ 6 บ้านท่าทองหลาง และพื้นที่โดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
323 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
324 ซื้อน้ำมันเครื่องอีซี่ ๔T ขนาดบรรจุ ๐.๘ ลิตร จำนวน ๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
325 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
326 จ้างเหมาพนักงานทาความสะอาดท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
327 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดพร้อมวัสดุอุปกรณ์บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
328 จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดพร้อมวัสดุอุปกรณ์บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
329 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
330 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 6423 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
331 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
332 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
333 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ  22 กันยายน 2563
334 จ้างทำการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๗๔๒๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
335 จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
336 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
337 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
338 จ้างซ่อมบำรุงสายสัญญาณกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
339 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
340 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
341 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 68 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
342 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
343 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
344 จ้างเหมาทำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
345 จ้างทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
346 น้ำมันเบนซิน ๙๕ จำนวน ๓๐ ลิตร  16 กันยายน 2563
347 จ้างอัดถังเคมีดับเพลิง ขนาด ๑๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
348 จ้างอัดถังแก็ส ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
349 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
350 ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
351 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
353 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
354 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
355 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
356 ซื้อเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ระบบไฮดรอลิค ขนาด ๑๖๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
357 ซื้อไมค์ลอยคู่ (แบบไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
358 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
359 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
360 ซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
361 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก 60 เมตร บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
362 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๑๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
363 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
364 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 กันยายน 2563
365 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
366 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
367 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-6423 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
368 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
369 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 สิงหาคม 2563
370 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2563
371 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2563
372 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
373 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
374 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
375 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
376 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  18 สิงหาคม 2563
377 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
378 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
379 ซื้อซื้อน้ำดื่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
380 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
381 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 5 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
382 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
383 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
384 ซื้อผ้าสำหรับประดับตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
385 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
386 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลท์ 1 เฟส จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
387 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
388 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม)  4 สิงหาคม 2563
389 จ้างเหมาเต้นท์ เครื่องเสียง เก้าอี้ เวที ฉากหลังพร้อมตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
390 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
391 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๗ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
392 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2563
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2563
394 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
395 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
396 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
397 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
398 ซื้อน้ำมันเครื่องอีซี่ ๔T จำนวน ๑ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
399 ซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
400 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กรกฎาคม 2563
401 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
402 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
403 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางภายในเขตตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
404 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กน - 572 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
405 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า จำนวน 20 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
406 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
407 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
408 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
409 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
410 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
411 ซื้อกะละมังพลาสติกสี่เหลี่ยม จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  มิถุนายน  2563
412 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
413 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
414 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
415 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
416 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับทำอ่างล่างมือใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2563
417 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
418 ซื้อผลิตภัณฑ์นมตามโครงการอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
419 จ้างทำป้าย โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
420 จ้างพิมพ์ใบเสร็จ ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
421 จ้างซ่อมแซมถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านช่องเขา หมู่ท่ี่ ๒ (รหัสพัสดุ ๒๖๒-๕๗-๐๐๑๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
422 ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เพื่อใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
423 ซื้อประตูน้ำทองเหลือง ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
424 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมรถแห่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2563
425 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
426 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
427 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
428 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
429 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
430 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ 3 และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
431 จ้างทำเว็บไซด์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
432 จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
433 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
434 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
435 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
436 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
437 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
438 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ (Alcohol Gel) ๗๕% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
439 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
440 จ้างเหมาเวที พร้อมตกแต่ง เครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ตามโครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม (ประเพณีวันเมาว์ลิด) พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
441 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
442 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
443 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
444 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
445 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
446 จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
447 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
448 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองกรวด (กบ.ถ 21-21) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เมษายน 2563
449 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 เมษายน 2563
450 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
451 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
452 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
453 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๖๔๒๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
454 ซื้อชุดป้องกันสารเคมี แบบคลุมศรีษะสีขาว(PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
455 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
456 ซื้อน้ำมันเครื่องอีซี่ ๔T โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
457 ซื้อถังพ่นยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
458 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า(ซัมเมอร์ส) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน 2563
459 ซื้อถังพ่นยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
460 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
461 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองกรวด (กบ.ถ 21-21) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
462 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองกรวด (กบ.ถ 21-21) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 เมษายน 2563
463 ซื้อถังพ่นยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
464 ซื้อเครื่องเทอโมมิเตอร์ วัดหน้าผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
465 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
466 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
467 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
468 ซื้อน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
469 ซื้อเครื่องเทอโมมิเตอร์ วัดหน้าผาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
470 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองกรวด (กบ.ถ 21-21) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 เมษายน 2563
471 ซื้อเจลทำความสะอาดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
472 ซื้อน้ำยาอัลตร้าไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
473 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
474 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มีนาคม 2563
475 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
476 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 150x150 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
477 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มีนาคม 2563
478 ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคลองกรวด (กบ.ถ 21-21) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  20 มีนาคม 2563
479 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน ๒ ตู้ เพื่อใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
480 ซื้อคูลเลอร์น้ำสแตนเลส จำนวน 2 ใบ เพื่อใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
482 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
483 จ้างจ้างเหมาล้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 572 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
484 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
485 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5635 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2563
486 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
487 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
488 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
489 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
490 ซื้อแมคเนติก ขนาด ๒๒๐ โวลท์ ๒๑ แอมป์ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
491 ซื้อปืนยิงเดวิท จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
492 จ้างทำป้ายไวนิล (ป้ายภาษี) โครงไม้พร้อมติดตั้ง ขนาด 200x300 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
493 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
494 ซื้อจารบี ขนาดบรรจุ ๑๘ กิโลกรัม จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
495 ซื้อชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้เด็กอนุบาล จำนวน ๖ ชุด เพื่อใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
496 จ้างเหมางานสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีสำรวจค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ บ้านท่าพรุ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
498 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
499 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
500 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าเลน และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
501 ซื้อเครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
502 ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
503 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
504 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
505 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน เปิด - ปิด มีมือจับ จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
506 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  3 มีนาคม 2563
507 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าเลน และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
508 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าเลน และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
509 ซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
510 ทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  27 กุมภาพันธ์ 2563
511 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
512 จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
513 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5635 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
514 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
515 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2563
516 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
517 ซื้อเครื่องเล่นชิงช้าหนูน้อย จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
518 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
519 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน 2296 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
520 ซื้อชุดเก็บแก้วน้ำสำหรับเด็ก สำหรับใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
521 จ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รหัสครุภัณฑ์ 020-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
522 เครื่องเล่นยีราฟสไลด์ลื่น สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า  18 กุมภาพันธ์ 2563
523 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๖๔๒๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
524 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับใช้กับเจ็ทสกี หมายเลขครุภัณฑ์ 019-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
525 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๖๔๒๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
526 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านช่องเขา (กบ.ถ21-22) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
527 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
528 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
529 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ อบต.เขาทองพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
530 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
531 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
532 ซื้อน้ำดื่ม สำหรับใช้ใน ศพด.บ้้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
533 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
534 จ้างจ้างเหมาซ่อมใบพัดเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
535 ซื้อกระติกน้ำแข็งทรงเหลี่ยม 75 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
536 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2563
537 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน ๔ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
538 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
539 จ้างทำสติกเกอร์พิมพ์ UV จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
540 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 100x300 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
541 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
542 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
543 ซื้อภาชนะสำหรับใส่น้ำดื่มและอาหาร เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
544 ซ่อมเปลี่ยน HARD DISK 2 TB จำนวน 1 ชิ้น  8 มกราคม 2563
545 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2563
546 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ ป้าย โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
547 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๖๔๒๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
548 ซื้อชุดนักกีฬาพร้อมรองเท้าและถุงเท้า ,ชุดกีฬาผู้ฝึกสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
549 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
550 ซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงของนักเรียน และกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
551 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
552 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
553 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
554 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
555 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๖๐ เมตร บ้านท่าพรุ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มกราคม 2563
556 จ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับ เพื่อใช้ในโครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
557 จ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
558 จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2562
559 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่าน - บ้านกลาง (กบ.ถ 21-20) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 ธันวาคม 2562
560 ซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2562
561 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
562 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
563 จ้างเช่าเวที เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง พร้อมตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2562
564 จ้างเหมาเต้นท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
565 จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลป้อมยามท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
566 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
567 จ้างเหมาจัดสถานที่พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
568 จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2562
569 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงแม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
570 จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
571 จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2562
572 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
573 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
574 จ้างเหมาทำสนามฝึกซ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
575 จ้างเหมาทำสนามฝึกซ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
576 ซื้อไวร์เลส เร้าเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
577 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2562
578 ซื้อไวร์เลสเร้าเตอร์ (Wireless Router) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
579 ซื้อไฟฉุกเฉินติดหลังคารถกระเช้าไฟฟ้าชนิด LED หมายเลขทะเบียน 81-0860 กระบี่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
580 จ้างเหมาเรือหางยาวตามโครงการกระบี่เมืองสะอาด ทำความสะอาดบ้านปลา ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
581 จ้างตรวจเช็คซ่อมซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บบ ๗๔๒๒ กระบี่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
582 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่าน - บ้านกลาง (กบ.ถ 21-20) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2562
583 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่าน - บ้านกลาง (กบ.ถ 21-20) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 ธันวาคม 2562
584 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าด่าน - บ้านกลาง (กบ.ถ 21-20) หมู่ที่ 1  3 ธันวาคม 2562
585 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
586 จ้างจ้างเหมาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านท่าเลน หมู่ที่ 3 และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2562
587 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2562
588 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤศจิกายน 2562
589 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
590 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2562
591 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤศจิกายน 2562
592 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
593 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2562
594 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - ท่าเลน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 พฤศจิกายน 2562
595 ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง บรรจุ 6,000 ฉบับ ต่อ 1 กล่อง  11 พฤศจิกายน 2562
596 ซื้ออาหารเสริม (นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
597 จ้างเหมาแม่บ้านทำความะอาดท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
598 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2562
599 ซื้อของรางวัล ใช้ในโครงการวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ตุลาคม 2562
600 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - ท่าเลน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ตุลาคม 2562
601 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - ท่าเลน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 ตุลาคม 2562
602 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
603 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย - ท่าเลน หมู่ที่ 6  10 ตุลาคม 2562
604 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 กันยายน 2562
605 จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5635 กระบี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2562
606 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กันยายน 2562
607 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
608 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2562
609 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
610 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
611 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
612 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กันยายน 2562
613 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
614 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
615 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
616 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
617 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2562
618 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11 กันยายน 2562
619 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
620 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2562
621 ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2562
622 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2562
623 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 สิงหาคม 2562
624 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26 สิงหาคม 2562
625 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2562
626 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2562
627 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 สิงหาคม 2562
628 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2562
629 ซื้อป้อมยามสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
630 ซื้อไม้กระดกกั้นทางพร้อมติดตั้ง ชนิด Manaul จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2562
631 ซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
632 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
633 จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๖๐ เมตร บ้านท่าพรุ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
634 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
635 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2562
636 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2562
637 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2562
638 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2562
639 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2562
640 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2562
641 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 สิงหาคม 2562
642 ซื้อกล่องเก็บอุปกรณ์สำหรับรถกระเช้า จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2562
643 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2562
644 จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลเขาทอง จำนวน 6 หมู่บ้าน  2 สิงหาคม 2562
645 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองและบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเล(ท่าเรือใหม่)และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม)  2 สิงหาคม 2562
646 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน  2 สิงหาคม 2562
647 ซื้อไม้หมากสำหรับผูกเรือ จำนวน 18 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2562
648 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  25 กรกฎาคม 2562
649 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
650 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
651 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
652 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กรกฎาคม 2562
653 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน 2296 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2562
654 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน 2296 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
655 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน 2296 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2562
656 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  10 กรกฎาคม 2562
657 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2562
658 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2562
659 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าพรุ ซอยวงเวียน หมู่ที่ 5  3 กรกฎาคม 2562
660 ซื้อกล้องระดับ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2562
661 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  มิถุนายน  2562
662 จ้างดูแลเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2562
663 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2562
664 จ้างดูแลเว็บไซต์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2562
665 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
666 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2562
667 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและ โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
668 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
669 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤษภาคม 2562
670 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2562
671 ซื้ออาหารเสริม (นม) ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่าและ โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2562
672 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำระบบไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
673 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2562
674 ซื้อเสื้อและกางเกงกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2562
675 ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2562
676 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 เมษายน 2562
677 ซื้อเต็นท์โครงเหล็กพร้อมผ้าใบพร้อมติดตั้ง ขนาด ๕x๑๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2562
678 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มีนาคม 2562
679 จ้างสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีสำรวจค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ จำนวน 10 จุด บ้านท่าพรุ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จัังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2562