ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
2 จ้างเหมาทำป้ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ลดการเผาในที่โล่งและเผาป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
3 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2566
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
5 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกกระเช้า ๘๑-๗๔๖๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2566
6 ซื้อหม้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บพ ๘๙๓๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
7 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเจ็ทสกี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2566
8 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
10 ซื้อวัสดุการเกษตร ยาฆ่าหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2566
11 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นบรรยาย (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2566
13 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถขุดไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
14 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
15 จ้างก่อสร้างหลังคากันสาด ศพด.จงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2566
16 จ้างเหมารื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
17 จ้างเหมาเดินสายสัญญาณ LAN เครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเชื่อมต่อสัญญาณการพิมพ์ไร้สายไปยังเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
18 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถขุดไฮโดรลิก หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๓๒ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
19 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถเคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
20 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มกราคม 2566
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
22 จ้างเหมาอุปกรณ์เครื่องเสียง เวที เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
23 จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
24 จ้างเหมาเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
25 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
26 ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
27 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
28 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2565
29 ซื้อหน้ากากอนามัย ๓ ชั้น ตามโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
30 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานปูเสื่อกินข้าว เค้าท์ดาวน์ริมหาด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
31 จ้างติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2565
32 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
33 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
35 จ้างซ่อมจุดเช็คอินทางลงหาดสาธารณะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๙๒-๖๓-๐๐๐๑ และ ๑๙๒-๖๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2565
36 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
37 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
38 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
39 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
40 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
41 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2565
42 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บพ ๘๙๓๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
43 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
44 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2565
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2565
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2565
48 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
49 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายจำรัส หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
50 จ้างเหมาเปลี่ยนสติ๊กเกอร์รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
51 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2565
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2565
54 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
55 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2565
56 จ้างเหมารื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๙๒-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
57 จ้างเหมารื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๙๒-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
58 ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
59 ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2565
60 จ้างเหมาอัดถังดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง) โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
61 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
62 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
63 จ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
64 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและหน้าต่างอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2565
65 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
66 ซื้อถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ขนาด ๑.๕ V ก้อนใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2565
67 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ ๑ อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
68 ซื้อน้ำดื่มบรรจุดขวด ขนาด ๓๕๐ มล. โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
69 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
70 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2565
71 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2565
73 ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานและเครื่องสำรองไฟ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2565
74 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2565
75 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซื้อล้อยางเรเดียล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2565
76 จ้างเหมาชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 ตุลาคม 2565
77 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
78 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2565
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 ตุลาคม 2565
80 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม  5 ตุลาคม 2565
81 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม  5 ตุลาคม 2565
82 จ้างเหมาบุกเบิกถนน ซอยนางแดง หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
83 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
84 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน และตู้จัดเก็บเอกสาร) เพื่อใช้งานกองการศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
85 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
86 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
87 จ้างจ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน(เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
88 จ้างจ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
89 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
90 น้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  3 ตุลาคม 2565
91 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
92 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
93 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
94 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
95 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งเรือง 2 แยก 2 หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
97 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
98 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
99 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
100 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
101 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
102 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
103 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนางกุหลาบ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 กันยายน 2565
106 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายพวย - ทุ่งไถนา หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
107 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเลิศ - นายสวาท หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2565
108 จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯสำหรับใช้เบิกจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2565
109 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางจง-นายฤทธิ์ หมูที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
110 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพ็ญนภา หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
111 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กันยายน 2565
112 จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิก รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
113 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2565
114 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมไดชาร์จรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
115 จ้างซ่อมแซมปริ้นเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กันยายน 2565
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2565
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2565
118 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2565
119 จ้างเหมาทำตรายางกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
120 จ้างเหมาทำตรายางกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
121 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
122 จ้างเหมาทำตรายางกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
123 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
124 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
125 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง (๔ อัตรา ปฐมวัย) เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
126 จ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาบุคลากร (พนักงานจ้างเหมาชั่วคราว) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
127 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
128 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
129 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
132 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายพังมะพร้าว ม.4 ต.ขนอม (ปี60)  31 สิงหาคม 2565
133 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
134 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2565
135 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๐๒๔ นศ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2565
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 สิงหาคม 2565
138 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2565
139 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 สิงหาคม 2565
140 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คคย ๘๔๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
141 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑ กจ ๙๒๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
142 ซื้อวัสดุโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
143 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
144 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
145 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งซ่อมแซมเจ็ทสกี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
146 จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
147 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2565
148 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
149 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม  22 สิงหาคม 2565
150 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
151 จ้างเปลี่่ยนสายไฮดรอลิก รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2565
152 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
153 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการตรวจคัดกรองบุคลากรผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอมโดยใช้ ATK ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2565
154 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถเครนบรรทุกกระเช้าหมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๖๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
155 ซื้อวัสดุโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2565
156 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
157 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2565
158 ซื้อวัสดุโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
159 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอบรมราษฎรในการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
160 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2565
161 จ้างปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
162 จ้างซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
163 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
164 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2565
165 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
166 ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
167 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้ ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
168 จ้างเหมาถ่ายเอกสารขาวดำพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
169 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2565
170 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
171 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
172 ซื้อเหล็ก H-Beam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
173 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2565
174 จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
175 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2565
176 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์แบบพิมพ์พร้อมติดป้ายอะคริลิค ป้ายพลาสวูดและป้ายสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
177 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
178 จ้างกั้นห้องประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
179 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
180 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2565
181 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
182 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
183 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
184 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
185 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 สิงหาคม 2565
186 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
187 ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
188 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
189 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
190 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
191 ซื้ออุปกรณ์ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
192 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
193 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2565
194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
195 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
196 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กรกฎาคม 2565
197 ซื้อถังพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กรกฎาคม 2565
198 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
199 จ้างเหมาก๊าซหุงต้ม LPG โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
200 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2565
201 ซื้อน้ำมันเบนซินโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
202 ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ๑๒ V ๙๐ Ah ชนิดเติมน้ำกลั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2565
203 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
204 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดฝาผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กรกฎาคม 2565
205 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยน Motor CDU ๑/๔ HP ๒๒๐V พร้อมใบพัดเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาและตรวจเช็คล้างแอร์ชนิดแขวน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๒ และ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
206 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
207 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
208 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
209 ซื้อวัสดุโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
210 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
211 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
212 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
213 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด้กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
214 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
215 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
216 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
217 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2565
218 จ้างเหมาถ่ายเอกสารโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
219 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
220 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
221 จ้างเหมาซ่อมไดชาร์จ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
222 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
223 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวถังน้ำบนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
224 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
225 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ บผ ๘๙๓๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
226 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน , เก้าอี้ประชุม , โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2565
227 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2565
229 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
230 จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
231 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2565
232 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูบานเลื่อนสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2565
233 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
234 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
235 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
236 ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยุ่อาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มิถุนายน 2565
237 วัสดุงานบ้านงานครัว  6 มิถุนายน 2565
238 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
239 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางใน Bridgestone ) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
240 จ้างก่อสร้างรั่วเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2565
241 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
242 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
243 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๙ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
244 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางใน Bridgestone ) รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
245 จ้างเหมาอุปกรณ์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม โครงการจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
247 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
248 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
249 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2565
250 จ้างเหมาซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2565
251 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
252 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
253 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
255 ????????????????????????????????????????????????????????????? (???????) ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับประดิษฐ์ผีเสื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
257 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
258 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
260 จ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
261 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
262 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
263 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2565
264 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
265 จ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (อัตราที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
266 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2565
267 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
268 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
269 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
270 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
271 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค ๓๘๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2565
272 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2565
273 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
274 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
275 ซื้อถังขยะพลาสติกสีเขียว ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
276 ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ มล. เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
277 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
278 ซื้อโครงการสนับสนุนรถดับเพลิงเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีคัดเลือก  1 เมษายน 2565
279 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
280 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
281 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
282 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2565
283 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
284 ซื้อฉากกั้นห้อง ฉากกั้นแอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
285 จ้างเหมาชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
286 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
287 จ้างเหมาโครงการจ้างเหมาบุคลากร กองคลัง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
288 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
289 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์ประกันภัย รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
290 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
291 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
292 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสงสุวรรณ หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
293 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2565
294 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางละออง หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
295 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเชวง หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
296 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายทวีป-นายห้าว หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
297 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนางแต๋ว-ท่าสำเภา หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
298 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟไซเรนพร้อมติดตั้ง รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
299 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๑๔๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2565
300 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟไซเรนพร้อมติดตั้ง รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
301 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟไซเรนพร้อมติดตั้ง รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
302 จ้างทำเเผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้ เรื่องฝุ่น PM 2.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2565
303 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2565
304 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
305 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
306 จ้างเหมาบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
307 ซื้อถังเคมีทรงกลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
308 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
309 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
310 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
311 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
312 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2565
313 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2565
314 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
315 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีคัดเลือก  28 ธันวาคม 2564
316 จ้างเหมาอุปกรณ์เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม 2564
318 จ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีคัดเลือก  22 ธันวาคม 2564
319 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
321 ซื้อเหล็ก H-Beam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
322 ซื้อถังพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
323 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ธันวาคม 2564
325 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 ธันวาคม 2564
326 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2564
327 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
328 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
329 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
330 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
331 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
332 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
333 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
334 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
335 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
336 ซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
337 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
338 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อบาดาล - นายสมบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
339 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
340 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 พฤศจิกายน 2564
341 ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
342 จ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบุคลากร กองคลัง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
343 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
344 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ตุลาคม 2564
345 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) ร้านเอสดี เทรดดิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2564
346 เช่าพื้นที่ฝากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
347 ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
348 โครงการสนับสนุนรถดับเพลิงเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  11 ตุลาคม 2564
349 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ตุลาคม 2564
350 จ้างเหมาซ่อมแซมฝาบ่อพัก ถนนสายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
351 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายสวาท -นายเลิศ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
352 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  4 ตุลาคม 2564
353 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
354 จ้างเหมาชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
355 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
356 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง  1 ตุลาคม 2564
357 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
358 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
359 จ้างเหมา โครงการจ้างเหมาบุคลากร กองคลัง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
360 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
361 จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
362 จ้างเหมาซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
363 จ้างเหมาซ่อมแซมทางลงทะเล หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
364 จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทางลาดลงชายทะเล ซอยคนรวย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
365 จ้างก่อสร้างทางลงชายทะเล ซอยจันทรพงศ์ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
366 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
367 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
368 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
369 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
370 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) ร้านเอสดี เทรดดิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
371 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้้้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
372 จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2564
373 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กันยายน 2564
374 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2564
375 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กันยายน 2564
376 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
377 ซื้อปุ๋ย และ ผ้ายาง โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
378 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ตค 3832 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
379 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม  31 สิงหาคม 2564
380 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
381 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
382 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสิริบุรี หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
383 จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กจ ๙๒๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
384 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
385 ซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
386 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยก-ในเพลา หมู่ที่ ๔ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
387 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2564
388 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 สิงหาคม 2564
389 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
390 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
391 ซื้อเสื้อฝน หน้ากากอนามัย หน้ากากใส (Face shield) เพื่อใช้ตามโครงการบูรณาการจัดตั้งด่านสกัด คัดกรอง หรือจุดตรวจเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
392 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหวังสุข หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
393 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 สิงหาคม 2564
394 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 สิงหาคม 2564
395 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
396 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายจำรัส หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
397 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2564
398 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
399 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2564
400 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
401 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
402 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
403 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยดำรงสุขน้ำตกหินลาด หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 กรกฎาคม 2564
404 ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์และวัสดุที่ใช้ในการจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
406 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
407 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 กรกฎาคม 2564
408 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
409 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฏ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
410 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
411 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๖-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
412 จ้างบุกเบิกถนนซอยอิศระเดช(ป้าชั้น) หมู่ที่ ๒ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
413 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กรกฎาคม 2564
414 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางขึ้นเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กรกฎาคม 2564
415 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
416 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
417 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รหัส ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
418 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กรกฎาคม 2564
419 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
420 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 กรกฎาคม 2564
421 ซื้อยางรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รหัส ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
422 ซื้อยางรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รหัส ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2564
423 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
424 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
425 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2564
426 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ใบงานนักเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2564
427 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
428 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
429 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มิถุนายน 2564
430 จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงภายในอาคารเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
431 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
432 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2564
433 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
434 ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ (นม) พลิกฟื่นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
435 โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ (นม) พลิกฟื่นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์ (นม)  14 มิถุนายน 2564
436 ซื้อน้ำดื่มพร้อมแช่ชนิดขวดขนาด ๓๕๐ มล.โครงการขยายเวลาจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มิถุนายน 2564
437 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2564
438 ซื้อน้ำดื่มพร้อมแช่ชนิดขวดขนาด ๓๕๐ มล.โครงการขยายเวลาจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรองเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
439 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
440 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
441 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
442 จ้างเหมาอุปกรณ์เต็นทฺ์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟราว โครงการขยายเวลาจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2564
443 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2564
444 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม  28 พฤษภาคม 2564
445 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
446 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
447 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ไฟราว โครงการขยายเวลาจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
448 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๑๔๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
449 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
450 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
451 จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2564
452 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
453 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ เก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
454 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
455 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
456 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดคุฏิ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
457 จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
458 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
459 จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
460 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (อัตราที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
461 จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
462 จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
463 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (อัตราที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
464 ซื้อน้ำดื่มชนิดขวดขนาด ๓๕๐ ML พร้อมแช่ โครงการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
465 จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๔๔ สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
466 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
467 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
468 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
469 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2564
470 จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการบูรณาการจัดตั้งด่านสกัด คัดกรอง หรือจุดตรวจ เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
471 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
472 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
473 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
474 จ้างเหมาอุปกรณ์เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
475 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
476 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
477 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สมาชิกสภา โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
478 ซื้อคู่มืออบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แบบพิมพ์ แบบขีดคะแนน หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง สายรัดหีบบัตร วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
479 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
480 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
482 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
483 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
484 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2564
485 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24 กุมภาพันธ์ 2564
486 ซื้อจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
487 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
488 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ป้ายคัทเอาท์พร้อมติดตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
489 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
490 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 กุมภาพันธ์ 2564
491 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
492 เช่าเหมาอุปกรณ์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2564
493 ซื้อคู่มืออบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แบบพิมพ์ แบบขีดคะแนน หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง สายรัดหีบบัตร วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
494 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สมาชิกสภา โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
495 ซื้อคู่มืออบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แบบพิมพ์ แบบขีดคะแนน หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง สายรัดหีบบัตร วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
496 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คู่มือประชาชนเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แผ่นพับแสดงขั้นตอนการเลือกตั้ง คู่มือแนะนำรายชื่อผู้สมัครนายก/สมาชิกสภา โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
497 จ้างเหมาทำป้ายคัทเอาท์แสดงผลการนับคะแนนพร้อมโครงไม้ โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
498 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
499 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
500 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 - เดือนเมษายน พ.ศ.2564 )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
501 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาศ ที่ ๑ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
502 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
503 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 มกราคม 2564
505 จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.คลองท่า หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
506 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาศที่ ๑ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - เดือนเมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
507 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
508 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
509 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยชำนาญอุทิศ - โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ ๓ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
510 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยก๋งเยี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
511 ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
512 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
513 จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.พร้อมทำประตูเหล็กกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
514 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
515 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
516 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามมาตรการจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
517 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2564
518 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
519 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
520 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
521 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
522 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
523 ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
524 ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
525 ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
526 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
527 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
528 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
529 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
530 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
531 ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น  14 มกราคม 2564
532 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
533 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
534 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้จัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
535 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
536 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
537 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
538 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
539 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
540 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
541 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
542 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
543 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
544 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม 2563
545 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-3538 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
546 ซื้อวัสดุโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
547 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
548 ซื้อวัสดุโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
549 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
550 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
551 ซื้อวัสดุโครงการตั้งจุดเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
552 จ้างเหมาถ่ายเอกสารใบงานนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
553 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
554 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม 2563
555 ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
556 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
557 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
558 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
559 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
560 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2563
561 จ้างที่ปรึกษาโครงการบริการที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
562 จ้างซ่อมบำรุงรถเครนบรรทุกกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-7468 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
563 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2563
565 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
566 จ้างจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (นางสาวกรรณิการ์ รักรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
567 จ้างเหมาอุปกรณ์ไฟโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
568 จ้างเหมาอุปกรณ์โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ตุลาคม 2563
569 จ้างเหมาลอกคูระบายน้ำถนนสายหมู่บ้านศิวนันท์ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2563
570 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุง ถุงละ 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
571 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
572 จ้างเช่าพื้นที่ฝากเว็บไซต์เทศบาลตำบลอ่าวขนอมและค่าจดโดเมนเนม และปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
573 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
574 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
575 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพึ่งบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม  7 ตุลาคม 2563
576 จ้างจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (นางสาวกรรณิการ์ รักรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
577 จ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฎิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน  1 ตุลาคม 2563
578 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
579 จ้างจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (นางสาววิลดา ชุมชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
580 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
581 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
582 จ้างจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (นางสาววิลดา ชุมชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
583 จ้างจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราว (นางสาววิลดา ชุมชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
584 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (แผนงานสำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
585 จ้างจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (นางสาวกรรณิการ์ รักรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
586 จ้างเหมาชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
587 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
588 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
589 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
590 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
591 ซื้อสนับสนุนค่าใช่จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช. อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
592 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กันยายน 2563
593 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
594 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
595 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
596 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน(รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
597 ซื้อสนับสนุนค่าใช่จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช. อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
598 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
599 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
600 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
601 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้าน เอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
602 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
603 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
604 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
605 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
606 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
607 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
608 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
609 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้านเอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
610 จ้างซ่อมแซมและถมหินผุประจำปีในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
611 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
612 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้าน ช.อัจฉราภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
613 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ร้าน เอสดี เทรดดิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
614 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
615 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
616 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
617 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
618 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์(หลังวัดกระดังงา) หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
619 จ้างปรับปรุงถนนสายตาจัน - ยายจุก หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
620 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
621 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
622 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
623 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
624 จ้างเหมาซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
625 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
626 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกันยายน ๒๕๖๓ - เดือนมกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
627 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
628 จ้างจ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
629 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
630 จ้างจ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
631 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กันยายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
632 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2563 - เดือนมกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
633 จ้างเหมาบริการ เช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ เพื่อใช้ในโครงการเทศกาลตกปลาทราย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
634 ซื้อปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2563
635 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
636 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
637 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
638 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
639 ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
640 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-1024 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
641 ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
642 ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
643 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 สิงหาคม 2563
644 ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
645 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายสุขใจพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 สิงหาคม 2563
646 จ้างเหมาปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
647 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
648 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
649 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
650 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
651 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
652 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2563
653 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2563
654 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 สิงหาคม 2563
655 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม จำนวน 2 อัตรา อัตราที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
656 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม จำนวน 2 อัตรา อัตราที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
657 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน จำนวน 1 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
658 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
659 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายสุขใจพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
660 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายสุขใจพร้อมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  29 กรกฎาคม 2563
661 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
662 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
663 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กรกฎาคม 2563
664 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนายสวาท-นายเลิศ หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 กรกฎาคม 2563
665 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
666 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 กรกฎาคม 2563
667 ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิเตาเผาขยะระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
668 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเตาเผาขยะระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
669 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเตาเผาขยะระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
670 จ้างเหมาเปลี่ยนตะแกรงเหล็กหล่อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศยี่ห้อ SANKYO รุ่น NFI ๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
671 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
672 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
673 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
674 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
675 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 กรกฎาคม 2563
676 ซื้อพันธุ์ไม้(ต้นทองอุไร)เพื่อใช้ในโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
677 ซื้อวัสดุโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
678 ก่อสร้างถนนคสล.สายนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม  1 กรกฎาคม 2563
679 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
680 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
681 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ (เหรียนห้อยคอ บัตรบันทึกประวัติ กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด ๓ ซีซี เข็มฉีดยาพลาสติก เบอร์ 21 ขนาด 1 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
682 จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรกฎาคม-สิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
683 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนกรกรฎาคม - สิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
684 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
685 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
686 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
687 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุ ๑ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ (เหรียนห้อยคอ บัตรบันทึกประวัติ กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด ๓ ซีซี เข็มฉีดยาพลาสติก เบอร์ 21 ขนาด 1 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
688 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
689 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มิถุนายน 2563
690 จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ ๕ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
691 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารใบงานนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิถุนายน 2563
692 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
693 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
694 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
695 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
696 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
697 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2563
698 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามมาตรการจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2563
699 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค 3832 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
700 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มิถุนายน 2563
701 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
702 จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2563
703 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มิถุนายน 2563
704 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผู้ใหญ่เข็ม หมู่ที่ 5 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มิถุนายน 2563
705 ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บพ 8934 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มิถุนายน 2563
706 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-1024 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
707 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถขุดไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ตค 3832 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
708 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
709 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
710 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
711 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มิถุนายน 2563
712 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๘ ตามปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้จากการจัดเก็บและขนถ่ายในเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
713 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
714 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
715 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
716 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายจำรัส หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
717 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนางเกรียบ หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
718 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
719 จ้างบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อบาดาล-นายสมบุญ หมู่ที่ 13 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
720 ซื้อวัสดุสำนักงาน ฉากกั้นห้อง PVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
721 ซื้อวัสดุในการผลิตหน้ากากผ้า ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2563
722 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเขาขุนพนม หมู่ที่ 12 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
723 ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
724 จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-3538 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
725 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๗๖๕ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2563
726 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
727 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
728 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
729 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
730 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
731 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2563
732 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง (1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( อัตราที่ 2 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 1 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
733 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
734 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
735 จ้างเหมาครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
736 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
737 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกขยะและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
738 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
739 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง (1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( อัตราที่ 2 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
740 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง (1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( อัตราที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
741 จ้างเหมาบริการครูอัตราจ้าง (1 อัตรา ปฐมวัย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ( อัตราที่ 2 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 1 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
742 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่งครูอัตราจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (อัตราที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
743 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
744 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข 5844 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
745 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
746 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2563
747 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข 5844 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
748 ซื้อเมล็ดพันธ์ผักสวนครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
749 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
750 วัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  24 เมษายน 2563
751 จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านในเพลา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
752 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
753 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
754 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุ สายหมอเล็ก - วัดเขา หมู่ที่ 11 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
755 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน นข 5844 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
756 จ้างเหมาบุกเบิกถนนท้ายซอยทวีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
757 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนายโกวิท หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
758 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
759 จ้างเหมาบุกเบิกถนนสายชมทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
760 จ้างเหมาบุกเบิกถนนสาธารณะ ซอยโยวิวัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
761 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
762 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
763 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
764 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือน ถนนสายเขาเปร็ต หมู่ที่ 7 และถนนสายเนินเทวดา หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
765 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
766 จ้างเหมาบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
767 จ้างเหมาบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
768 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
769 จ้างเหมาบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
770 จ้างเหมาซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-3538 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
771 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
772 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
773 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
774 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
775 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องร่อนปุ๋ยหมัก ศูนย์บริหารจัดการขยะเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
776 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
777 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มีนาคม 2563
778 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
779 จ้างเหมาบรรจุถังเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
780 ซื้อโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสวนสาธารณะพ่อตาคูระ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
781 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
782 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
783 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
784 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายดำ หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
785 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
786 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2563
787 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27 กุมภาพันธ์ 2563
788 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
789 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
790 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กุมภาพันธ์ 2563
791 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
792 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 กุมภาพันธ์ 2563
793 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
794 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
795 ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
796 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก 2 บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
797 ซื้อสนับสนุนค่าใ้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ห้างหุ้นส่วนสามัญขนอมเจริญพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
798 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็ก 2 บานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
799 ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร้านห้างหุ้นส่วนสามัญขนอมเจริญพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
800 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 มกราคม 2563
801 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
802 เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.กระดังงา ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน 2563)  31 มกราคม 2563
803 จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
804 เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเพลา ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2563)  31 มกราคม 2563
805 เหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล้กจงถนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓)  31 มกราคม 2563
806 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 มกราคม 2563
807 ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
808 ซื้อซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกาา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ร้านห้างหุ้นส่วนสามัญขนอมเจริญพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
809 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 มกราคม 2563
810 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
811 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
812 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2563
813 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2563
814 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 มกราคม 2563
815 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
816 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 มกราคม 2563
817 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม  16 มกราคม 2563
818 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
819 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะหมู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
820 ซื้อครุภัณฑฺ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
821 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์ หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2563
822 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานและเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
823 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
824 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มกราคม 2563
825 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยนาคลอง-นางสุข หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 มกราคม 2563
826 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
827 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
828 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม 2563
829 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
830 จ้างโครงการก่อสร้างจุดเชคอินทางลงหาดสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (หาดคอเขา หมู่ที่ 2 และหาดหน้าด่าน หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
831 จ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
832 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2563
833 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
834 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
835 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
836 จ้างเหมาทำแผ่นพับโครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
837 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บพ ๘๙๓๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
838 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
839 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
840 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
841 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
842 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
843 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์ประกันภัย รถบรรทุกขยะและรถขุดไฮดรอลิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
844 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
845 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
846 จ้างจ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม (เดือนมกราคม -เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
847 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
848 จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารการวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กบ้านในเพลา ( เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
849 เช่าเหมาอุปกรณ์ไฟโครงการจัดงานปูเสื่อกินข้าว เค้าท์ดาวน์ริมหาด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
850 เช่าเหมาอุปกรณ์เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที โครงการจัดงานปูเสื่อกินข้าว เค้าท์ดาวน์ริมหาด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
851 เช่าเหมาเครื่องขยายเสียงโครงการจัดงานปูเสื่อกินข้าว เค้าท์ดาวน์ริมหาด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
852 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
853 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
854 จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของกองการศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา ตั้้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
855 จ้างซ่อมชุดรับแขกห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๓-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
856 ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
857 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
858 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
859 ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
860 ซื้อวัสดุจราจรของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
861 ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
862 ซื้อวัสดุจราจรของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
863 ซื้อปากกาน้ำเงิน ตามโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
864 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
865 ซื้อวัสดุจราจรของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
866 ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๓๕๐ มล. ตามโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
867 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
868 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องเพศศึกษาและป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
869 จ้างซ่อมแซมเสาอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระดังงา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
870 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
871 จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
872 ซื้อม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
873 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกันฝน) สำหรับพนักงานประจำรถบรรทุกขยะและงานดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
874 จ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารตลาดกลางเพื่อการเกษตรเป็นห้องประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
875 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
876 จ้างวัสดุสำนักงาน (ทำตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
877 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
878 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
879 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
880 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง กฉ ๓๑๔๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
881 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
882 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
883 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
884 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางรางระบายน้ำคสล.สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
885 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 32-002 สายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 3 บ้านหัวเทอะ ตำบลขนอม 
886 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
887 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
888 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนเก้น หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
889 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
890 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
891 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
892 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
893 เช่าเหมาอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟประดับสถานที่โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
894 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งพระเวทีและเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
895 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
896 จ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองท่าใน หมู่ที่ 14 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
897 จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยฮัลโล่วิลล่า หมู่ที่ 2 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
898 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน และ ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
899 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถบรรทุกขยะ เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
900 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
901 จ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
902 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
903 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์และจัดสถานที่สำหรับลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
904 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
905 จ้างเหมาทำแพไม้ขึ้น-ลง สำหรับลอยกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
906 ซื้อถุงมือยาง เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
907 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิก และน้ำมันเบรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
908 ซื้อวัสดุ เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
909 ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 มล. เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
910 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
911 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
912 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
913 ซื้อใบมีดสำหรับตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
914 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
915 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
916 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
917 จ้างเหมาต่อกรมธรรม์ประกันภัย รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๖๘๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
918 จ้างเหมาบุคคลภายนอกโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
919 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๕๓๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง