ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลควนกลาง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวัว ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/4/1481 6/4/2024
2 จ้าง จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวัว เดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
3 จ้างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถันายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
4 จ้างวางท่อระบาน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
5 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/27/1481 5/27/2024
6 ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
7 ซื้อเก้าอี้ไม้สัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
8 จ้างซ่อมแซมเจ็ทสกีจำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
9 ซื้อผ้าสำหรับจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้่อยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
11 จ้างตกแต่งสถานที่พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/20/1481 5/20/2024
12 ซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/17/1481 5/17/2024
13 ซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว   5/14/1481 5/14/2024
14 ก่อสร้างพื้นสนามเด็กเล่นพร้อมหลังคาคลุม   5/8/1481 5/8/2024
15 จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม   5/8/1481 5/8/2024
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกทุ่งคา-หน้าถ้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๗-๐๐๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/19/2024 4/19/2024
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกทุ่งคา-หน้าถ้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๗-๐๐๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/1/2024 4/1/2024
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกทุ่งคา-หน้าถ้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๗-๐๐๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/1/2024 4/1/2024
19 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
20 จ้างขุดลอกแม่น้ำตาปีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
22 จ้างขุดลอกแม่น้ำตาปีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
23 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
24 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/22/2024 3/22/2024
25 จ้างขุดลอกแม่น้ำตาปีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/21/2024 3/21/2024
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว (กลุ่มที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/2024 3/20/2024
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว(กลุ่มที่๕) หมู่ที่๕ บ้านคุ้งวังวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/2024 3/20/2024
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว(กลุ่มที่๒) หมู่ที่๕ บ้านคุ้งวังวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/20/2024 3/20/2024
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว(กลุ่มที่๕) หมู่ที่๕ บ้านคุ้งวังวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/13/2024 3/13/2024
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว (กลุ่มที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/13/2024 3/13/2024
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว(กลุ่มที่๒) หมู่ที่๕ บ้านคุ้งวังวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/13/2024 3/13/2024
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว(กลุ่มที่๕) หมู่ที่๕ บ้านคุ้งวังวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/13/2024 3/13/2024
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว (กลุ่มที่ ๑) หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/13/2024 3/13/2024
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว(กลุ่มที่๒) หมู่ที่๕ บ้านคุ้งวังวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3/13/2024 3/13/2024
35 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว(กลุ่มที่๒) หมู่ที่๕ บ้านคุ้งวังวัว   3/4/2024 3/4/2024
36 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว(กลุ่มที่๑) หมู่ที่๕ บ้านคุ้งวังวัว   3/4/2024 3/4/2024
37 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านคุ้งวังวัว(กลุ่มที่๕) หมู่ที่๕ บ้านคุ้งวังวัว   3/4/2024 3/4/2024
38 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกทุ่งคา-หน้าถ้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๗-๐๐๒ หมู่ที่๕ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช   3/4/2024 3/4/2024
39 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวัว เดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
40 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียน ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ถีงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
41 จ้างต่ออายุการให้บริการออนไลน์เว็บไซต์พร้อมดูแลระบบประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
42 จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวัว เดือน กุมภาพันธ์2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
43 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
44 เช่าโต๊ะ - เก้าอี้ เวทีและเครื่องเสียงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
45 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
46 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
47 เช่าเต้น โต๊ะ เก้าอี้และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023
48 จ้างตกแต่งและจัดสถานที่พร้อมทำความสะอาดบริเวณจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023