ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2566
2 เธ‹เธทเน‰เธญเธงเธฑเธชเธ”เธธเธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™ เธ‚เธญเธ‡เธเธญเธ‡เธ„เธฅเธฑเธ‡เธญเธ‡เธ„เนŒเธเธฒเธฃเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃเธชเนˆเธงเธ™เธ•เธณเธšเธฅเธ™เธฒเธเธญเธ เน‚เธ”เธขเธงเธดเธ˜เธตเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเน€เธˆเธฒเธฐเธˆเธ‡  25 มกราคม 2566
3 เธ‹เธทเน‰เธญเธงเธฑเธชเธ”เธธเธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™ เธ‚เธญเธ‡เธ‡เธฒเธ™เธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธŠเธธเธกเธŠเธ™ เธชเธณเธ™เธฑเธเธ›เธฅเธฑเธ” เน€เธžเธทเนˆเธญเนƒเธŠเน‰เนƒเธ™เธ‡เธฒเธ™เธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธ•เธฒเธกเน‚เธ„เธฃเธ‡เธเธฒเธฃเธชเธ™เธฑเธšเธชเธ™เธธเธ™เธเธฒเธฃเธ”เธณเน€เธ™เธดเธ™เธ‡เธฒเธ™เนเธฅเธฐเธˆเธฑเธ”เธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธ‚เธญเธ‡เธจเธนเธ™เธขเนŒเธ„เธ™เธžเธดเธเธฒเธฃเธ—เธฑเนˆเธงเน„เธ›เธ•เธณเธšเธฅเธ™เธฒเธเธญเธ เน‚เธ”เธขเธงเธดเธ˜เธตเน€เธ‰เธžเธฒเธฐเน€เธˆเธฒเธฐเธˆเธ‡  23 มกราคม 2566
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ(รายนายสุบิน คนตรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ(รายนางรัศมี คำนนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2566
7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
8 จ้างวที,เวทีแคทวอล์คเดินแบบผ้าพื้นเมือง-ผ้าไทย,เครื่องขยายเสียง,ไฟแสงสีบนเวทีพร้อมติดตั้ง ,ระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างในงานพร้อมติดตั้งสำหรับโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
9 จ้างเหมาจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
10 จ้างเหมาจัดทำเครื่องราชสักการะสำหรับโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
11 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่โครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2566
12 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล แบบที่ 1 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
13 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
14 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
15 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2566
16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสำหรับโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2565
17 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
18 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านศรีชมพู หมู่ที่ 12 บ้านศรีชมพู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
19 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
20 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านคำเชียงสา หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤศจิกายน 2565
21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย รายนางหมอน กาศักดิ์ (ภรรยานายสมศักดิ์ กาศักดิ์ ผู้เสียชีวิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางสาวก่าน ทาคำวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2565
23 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 12 เดือน(ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2565
24 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 12 เดือน(ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
25 จ้างเหมาบริการ ดูแลเว็บไซด์ และเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ของ อบต.นากอก จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖5 -กันยายน ๒๕๖6 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
26 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
27 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
28 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
29 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
30 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ตุลาคม 2565
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2565
32 จ้างซ่อมแซมถนน(คอสะพานข้ามห้วยขี้เหล็ก) หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2565
33 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2565
34 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
35 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2565
36 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
37 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ห้องกองการศึกษาฯ(โซนห้องผู้บริหาร) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กันยายน 2565
38 จ้างโครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2565
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
40 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2565
41 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 7 รายการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2565
42 ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
43 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
44 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2565
45 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2565
46 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 สิงหาคม 2565
47 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางดินลูกรัง(ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์)หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2565
48 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2565
49 เช่าเวที เครื่องขยายเสียง และเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2565
50 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2565
51 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
52 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านคลองสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
53 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางดินลูกรัง(ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์)หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กรกฎาคม 2565
54 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย) กองการศึกษาฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กรกฎาคม 2565
55 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายเลียบคลองนาสองเหมือง-ห้วยก้านเหลือง-ศรีชมภู จำนวน 4 ช่วง บ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลนากอก หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,864 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกด  1 กรกฎาคม 2565
56 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านน้ำเที่ยง(สายหน้าศาลา) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
57 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านนาสองเหมือง (คุ้มสิงห์) หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
58 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านโนนสว่าง(คุ้มไทยเสรี) หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
59 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย) กองการศึกษาฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
60 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกาย) กองการศึกษาฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2565
61 จ้างปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ ๒ บ้านกุดโง้ง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
62 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2565
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2565
64 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
65 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1(จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
66 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มิถุนายน 2565
67 ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
68 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
69 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ของ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
70 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มิถุนายน 2565
71 ซื้อวัสดุ(ทรายกำจัดยุงและน้ำยาพ่นหมอกควัน)สำหรับโครงการป้องกันโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2565
72 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิถุนายน 2565
73 จ้างซ่อมแซมไหล่ทางดินลูกรัง(ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์)หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มิถุนายน 2565
74 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
75 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางร่วมทางแยก หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
76 ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง Antigen Test Kits (ATK) ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
77 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ติดผนัง)) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2565
78 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๕๐ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2565
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2565
80 จ้างจ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
81 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ศูนย์พักคอย จำนวน 18 รายการ  15 มีนาคม 2565
82 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางสาวจิตรขจร เกลี้ยงเกลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
83 ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นางพวน โคนอำคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
84 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
85 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
86 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชนประจำตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
87 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ศูนย์พักคอย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2565
88 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากอก - นาปุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
90 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
91 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2565
92 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
93 จ้างทำความสะอาดสถานที่ศูนย์พักคอยในชุมชนประจำตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
94 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ศูนย์พักคอยในชุมชนตำบลนากอก จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
95 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยฯ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
96 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
97 จ้างซ่อมแซมห้องทำงานนายก และห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
98 จ้างโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
99 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๓ หมายเลขทะเบียน กจ ๑๗๑๒ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2565
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 มกราคม 2565
101 จ้างเหมาจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ตามโครงการฯ(มูลมังอีสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
102 จ้างเหมาค่าเช่าเวที/เครื่องเสียง/เครื่องปั่นไฟ/ค่าเช่าระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างตามโครงการฯ(มูลมังอีสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
103 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ(มูลมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
104 จ้างเหมาจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
105 จ้างเหมาจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
106 จ้างเหมาจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
107 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
108 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพาะเห็ดในถุงพลาสติก จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
109 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
110 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
111 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
112 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูดานสูง หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
113 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-หนองอีโก้ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
114 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
115 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
116 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดแสงสว่างข้างโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
117 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเชียงสา-โนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
118 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-สุขสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน 2564
119 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
120 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-หนองอีโก้ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
121 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูดานสูง หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
122 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
123 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเชียงสา-โนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
124 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดแสงสว่างข้างโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
125 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
126 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในวันอบรมฯ และวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
127 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-สุขสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
128 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0008 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน 2564
129 ซื้อคู่มือเลือกตั้งฯ และแบบพิมพ์ต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
130 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (วัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
131 ซื้อสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
132 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเลือกตั้งฯ ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ และวันอบรมฯ จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2564
133 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
134 ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
135 จ้างโครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
136 จ้างบริการดูแลเว็บไซด์ และเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
137 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
138 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
139 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2564
140 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
141 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง-บ้านนนายเวิน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
142 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
143 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
144 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดแสงสว่างข้างโรงเรียน หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
145 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-หนองอีโก้ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
146 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
147 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง-บ้านนนายเวิน หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
148 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
149 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นวัดโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
150 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากอก-สุขสำราญ หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
151 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
153 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
154 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นวัดภูดานสูง หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
155 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
156 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
157 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเชียงสา-โนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
158 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,244 ชุด และเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
159 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,244 ชุด และเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
160 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1,244 ชุด และเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
161 จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.นากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
162 จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
163 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายโนนสว่างข้างโรงเรียน-วัดแสงสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
164 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
165 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ลงหินย่อย 3/4) ด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
166 จ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
167 จ้างจัดทำแผงปิดประกาศบุกำมะหยี่ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
168 ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
169 ซื้อเก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
170 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายเลียบคลองนาสองเหมือง-ห้วยก้านเหลือง-ศรีชมภู จำนวน 4 ช่วง บ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลนากอก หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,864 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  3 กันยายน 2564
171 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
172 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มสันติสุข - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
173 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
174 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
175 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
176 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
177 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
178 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
179 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
180 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
181 ซื้อวัสดสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
182 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
183 ซื้อเก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
184 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
185 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
186 จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าสวนสุขภาพตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
187 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเลียบคลองนาปุ่ง-นากอก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
188 ซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมที่นอนและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๗๘ ชุด เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ของอำเภอนิคมคำสร้อย กรณีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 สิงหาคม 2564
189 ซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
190 ซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมที่นอนและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๗๘ ชุด เพื่อใช้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ของอำเภอนิคมคำสร้อย กรณีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
191 ซื้อถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และผู้กักตัว จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
192 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
193 จ้างเหมาอัพเดทเวอร์ชั่นเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
194 จ้างจัดเตรียมสถานที่ และจัดทำแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ (บ้านปลา) จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม 2564
195 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
196 จ้างค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2564
197 จ้างโครงการปรับปรุงงานเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านคำเชียงสา หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
198 ซื้อยาสำหรับกำจัดแมลง (ฉีดได้ทั้งตัวสัตว์และคอกสัตว์) ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มิถุนายน 2564
199 ซื้อยาสำหรับกำจัดแมลง (ไซเพอร์เมทริน 35% W/V) ฉีดได้ทั้งตัวสัตว์และคอกสัตว์ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มิถุนายน 2564
200 ซื้อยาสำหรับกำจัดแมลง (ไซเพอร์เมทริน 35% W/V) ฉีดได้ทั้งตัวสัตว์และคอกสัตว์ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2564
201 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มิถุนายน 2564
202 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มิถุนายน 2564
203 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มิถุนายน 2564
204 ซื้อถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ติดเชื้อฯ และผู้กักตัว จำนวน ๒๖ ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย (กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
205 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
206 จ้างโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2564
207 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มิถุนายน 2564
208 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองข่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
209 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์น  31 พฤษภาคม 2564
210 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์เด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
211 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
212 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์น  25 พฤษภาคม 2564
213 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์น  25 พฤษภาคม 2564
214 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
215 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
216 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
217 ซื้อครุภัณฑ์งานสำรวจงานวัดระยะทาง (ล้อวัดระยะ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2564
218 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
219 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (ถมดินบริเวณด้านหน้าสวนสาธารณะบ้านนากอก) หมู่ที่ ๑ บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
220 ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
221 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
222 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
223 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
224 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายเลียบคลองบ้านผู้ช่วยเรือง)หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
225 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโนนสว่าง) หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2564
226 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง(กู้ชีพกู้ภัย) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน นข ๘๔๒ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
227 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2564
228 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
229 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
230 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
231 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มีนาคม 2564
232 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง  18 มีนาคม 2564
233 จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
234 จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2564
235 จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
236 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
237 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
238 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
239 จ้างจัดเตรียม/ตกแต่งและจัดเก็บซุ้มนิทรรศการฯจำหน่ายสินค้าของดีประจำตำบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
240 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีต/ลาดยาง จำนวน ๑ รายการ (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุก  1 มีนาคม 2564
242 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
243 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
244 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  15 มกราคม 2564
246 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
247 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๐๑ หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๕๐ มุกดาหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
248 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุก  11 มกราคม 2564
249 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
250 ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
251 ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
252 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน DLTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๗-๖๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
253 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อจุดบริการประชาชนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
254 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
255 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน 3 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 24,195 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 สายทาง  22 ธันวาคม 2563
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
257 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
258 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2563
259 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
260 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่งานโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
261 เช่าเวที(ขนาดเวที กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร) พร้อมเครื่องขยายเสียง เครื่องปั่นไฟ 60 KV และไฟแสงสีบนเวที และเช่าระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างในงาน พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
262 ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานโครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
263 จ้างจัดเตรียมและจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
264 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
265 จ้างเหมาบริการสำหรับจ้างคนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
266 จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
267 จ้างเหมาบริการ ดูแลเว็บไซด์ และเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ของ อบต.นากอก จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ -กันยายน ๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
268 จ้างเหมาบริการสำหรับจ้างคนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
269 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
270 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
271 จ้างจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
272 จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
273 จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคสล.เส้นทางบ้านศรีชมภู - ถ้ำบิ้ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
274 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนเลียบคลองบ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
275 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำทางไปเมรุบ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
276 จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาบริเวณสวนสาธารณะบ้านนากอก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
277 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
278 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
279 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะบ้านนากอก หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
280 จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนากอก-สุขสำราญ หมู่ที่ ๑ บ้านากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
281 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
282 จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
283 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
284 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน้ำทางไปวัดห้วยกอก หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
285 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
286 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
288 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2563
289 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
290 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
291 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
292 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
293 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในฝึกปฏิบัติ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
294 จ้างจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
295 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 หมายเลขทะเบียน กจ 1712 มุกดาหาร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
296 จ้างโครงการปรับปรุงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านหนองบัวบาน - นาปุ่ง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
297 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
298 จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
299 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกอก-เกษตรสมบูรณ์ ขนาน 500 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
300 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุด (คุ้มสันติสุข) หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ บ้านกุดโง้ง และซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 กรกฎาคม 2563
301 จ้างโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำบ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
302 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
303 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มิถุนายน 2563
304 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มิถุนายน 2563
305 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มิถุนายน 2563
306 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมายเลขทะเบียน กจ 1712 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มิถุนายน 2563
307 จ้างซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มิถุนายน 2563
308 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก องค์การบริการส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มิถุนายน 2563
309 จ้างขุดลอกลำห้วยกอก ตอนบน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
310 จ้างขุดลอกลำห้วยกอก ตอนบน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
311 จ้างขุดลอกลำห้วยกอก ตอนบน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
312 จ้างขุดลอกหนองบัว หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
313 จ้างขุดลอกหนองกุดหลง (ดอนปู่ตา) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มิถุนายน 2563
314 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
315 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
316 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  30 เมษายน 2563
317 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
318 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน โครงการมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2563
319 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
320 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านคำเชียงสา หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
321 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ ๘ บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
322 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
323 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 เมษายน 2563
324 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันโรคติดต่อ (ไข้เลือดออกและโรคไข้ซิก้า) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
325 ซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 5,130 ชิ้น เพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เมษายน 2563
326 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะประโยชน์ตามถนนสาธารณะภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
327 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ -คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 เมษายน 2563
328 ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
329 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 เมษายน 2563
330 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัข-แมว พร้อมอุปกรณ์ฉีดฯ จำนวน 1,342 โด๊ส เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
331 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๑๗๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
332 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
333 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 เมษายน 2563
334 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๑๗๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
335 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนากอก - หนองบัวบาน หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
336 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านด่านยาว หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มีนาคม 2563
337 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
338 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันลดความเสียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
339 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็กตอนบน หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
340 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยขี้เหล็กตอนล่าง หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
341 จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยบอน หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
342 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
343 จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนากอก จำนวน 17 จุด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
344 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัวบาน-นาปุ่ง หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
345 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัวบาน-อรัญญา หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
346 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มสันติสุข หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
347 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองสะอาด-วัดป่าประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
348 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
349 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 มีนาคม 2563
350 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
351 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองนากอก-นาปุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
352 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองนากอก - หนองเทิน หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
353 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
354 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
355 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
356 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2563
357 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ -คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
358 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ -คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  9 มีนาคม 2563
359 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4 มีนาคม 2563
360 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
361 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ -คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2 มีนาคม 2563
362 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
363 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 กุมภาพันธ์ 2563
364 ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีต/ถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
365 จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนปู่ตา) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
366 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
367 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
368 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
369 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ระบบ Inverter จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
370 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
371 จ้างจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธรรม) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
372 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
373 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานปลัด อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
374 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองสะอาด - วัดป่าประชาสงเคราะห์ หมู่ที่ 6 บ้านคลองสะอาด ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
375 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายไปวัดอาจารย์ธนศักดิ์ หมู่ที่ 12 บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
376 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก (สายขนาน ๕๐๐) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
377 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านกุดโง้ง (สายกุดโง้ง-หนองเทิน) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
378 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยก (ทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ 13 บ้านคำเชียงสา ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
379 จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำระบบประปาคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดานยาว) หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
380 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กข 2650 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
381 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2563
382 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กข 2650 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
383 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน กข 2650 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
384 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านด่านยาว (ทางไปเมรุ) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
385 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน (หน้าบ้านครูอังคาร) หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
386 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน (หน้าบ้าน ผช.เรือง) หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวบาน ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
387 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ (คุ้มสันติสุข) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
388 จ้างโครงการปรับปรุงถมดินริมตลิ่งห้วยบังอี่ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
389 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์ - คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  4 กุมภาพันธ์ 2563
390 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางแยกสายนากอก - น้ำเที่ยง หมู่ที่ 1 บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2563
391 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์ - ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  4 กุมภาพันธ์ 2563
392 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองช่าง อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มกราคม 2563
393 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการเพื่อใช้ในงานราชการกองคลัง อบต.นากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มกราคม 2563
394 ซื้อจัดซื้ออวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ( วาตภัย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
395 เช่าน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(บุญกุ้มข้าใหญ่รวใจไทนากอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
396 จ้างน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ( บุญกุ้มข้าวใหญ่รวมใจไทนากอก ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
397 จ้างน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(บุญกุ้มข้าใหญ่รวใจไทนากอก) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
398 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (บุญกุ้มข้าใหญ่รวมใจไทนากอก)ประจำปีงบประมาณ 2563  17 มกราคม 2563
399 จ้างจ้างเหมาจัดทำเครื่องสักการะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2563
400 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสองเหมือง - หนองแวง หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
401 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสว่าง (หลังวัดโนนสว่าง) ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2563
402 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ) ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
403 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
404 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
405 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
406 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
407 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
408 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
409 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ(ค่ายศิลปะการวาดภาพระบายสี) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
410 ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำภาคเรียนที่่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
411 เช่าเวที,เครื่องขยายเสียง,ไฟแสงสีบนเวที,ระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างในงานพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
412 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์(แบบบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 คัน