ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน และเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
2 จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) ขนาดไม่น้อยกว่า 47 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2567) จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
3 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2650 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
4 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน นข 842 มุกดาหาร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
7 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
8 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายทางบ้านนาสองเหมือง - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 บ้านนาสองเหมือง ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นายวิรัช คำนนท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนางแค้ม คำนนท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/16/2024 1/16/2024
11 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในงานสวนสาธารณะตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (รายนายสูน คำนนท์) งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
13 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
14 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (มูนมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
15 เช่าเวที และเช่าระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างเพื่อใช้ในโครงการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (มูนมังอีสาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024