ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
2 จ้างเหมาซ่อมถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/23/2024 1/23/2024
3 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาผิวดิน หมู่ 2 ระบบท่อเหล็กส่งน้ำจากหอสูงเข้าระบบล้างหน้าทรายขนาด 4 นิ้ว ระบบท่อเหล็กสูบน้ำใสส่งขึ้นหอสูงขนาด 3 นิ้ว เปลี่ยนวาล์วเหล็กหล่อหน้าจาน 6 นิ้ว และถังซีเมนต์ละสายสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
4 ซื้อจัดซื้อขนม ของเล่น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
5 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาฉีดพ่นกำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
6 จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
7 ซื้อวัสดุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท กำจัดยุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 1/3/2024