ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
2 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประม่าณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
5 ซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในงานราชการ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/30/2024 4/30/2024
6 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/24/2024 4/24/2024
7 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/24/2024 4/24/2024
8 จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บ้านคลองพุทรา หมู่ที่ 2 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/22/2024 4/22/2024
9 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/19/2024 4/19/2024
10 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   4/19/2024 4/19/2024
11 จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งเวทีและรื้อถอนและจัดสถานที่ โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/13/2024 4/13/2024
12 จ้างจัดหาพัดลมอุตสาหกรรม โต๊ะกลม เก้าอี้ และเต้นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
13 จ้างจัดหาเครื่องเสียง โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
14 จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งเวทีและรื้อถอนและจัดสถานที่ โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
15 จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งเวทีและรื้อถอนและจัดสถานที่ โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2024 4/9/2024
16 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2024 4/2/2024
17 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณกลุ่มบ้านชุมชนวัดเกตุ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/1/2024 4/1/2024
18 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเหรียญห้อยคอสุนัข ใบรับรองการฉีดวัคซีนสุนัข ไซริงค์ ขนาด 3 ซีซี โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมศรีสวางค์วัฒนวรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบล   3/29/2024 3/29/2024
19 จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมศรีสวางค์วัฒนวรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/29/2024 3/29/2024
20 จ้างบุคคลฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมศรีสวางค์วัฒนวรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเ   3/29/2024 3/29/2024
21 เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านบางหูเชือก หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง   3/20/2024 3/20/2024
22 จ้างเหมาบริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นายสมศักดิ์ กระจ่างจิต จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/12/2024 3/12/2024
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2024 3/11/2024
25 จ้างการจัดการระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/7/2024 3/7/2024
26 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/28/2024 2/28/2024
27 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
28 จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ (บริเวณหลัง อบต.สายทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่นขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป๋าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
30 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
31 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม   2/14/2024 2/14/2024
32 จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
33 จ้างเหมาบริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2024 2/7/2024
34 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เด็กประถมศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
35 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดพายทองและโรงเรียนอนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง) องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงประมมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
36 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษาที่ 2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
37 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
38 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
39 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/25/2024 1/25/2024
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/17/2024 1/17/2024
41 จ้างเหมาบริการจัดหาเต้นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน พร้อมพัดลม โต๊ะกลมและเก้าอี้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/15/2024 1/15/2024
42 ซื้อของรางวัลกิจกรรมเกมส์และนันทนาการของเด้กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
43 ซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อรักษาเครื่องกรองน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
44 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2024 1/10/2024
45 ซื้อของรางวัลกิจกรรมเกมส์และนันทนาการของเด้กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
46 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
47 จ้างเหมาจัดหาซุ้มกิจกรรมเสริมทักษะ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
48 จ้างเหมาจัดหาเวทีพร้อมติดตั้งเวทีและรื้อถอน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
49 จ้างเหมาบริการจัดหาเต้นท์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน พร้อมพัดลม โต๊ะกลมและเก้าอี้ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ และจัดบอร์ดนิทรรศการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
51 ซื้อของรางวัลกิจกรรมเกมส์และนันทนาการของเด้กและเยาวชน ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
52 จ้างเหมาบริการหาเครื่องเสียง ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
53 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติกทรงกระบอก ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ลิตร สีน้ำเงิน พ่นชื่อหน่วยงาน จำนวน ๘๐ ใบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๒ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023