ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
2 ซื้อใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
3 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงคลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
4 ซื้อถุงขยะสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
5 ซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
6 ซื้อกล้องล้อเลื่อนพร้อมฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
7 ที่โกยขยะ  28  มิถุนายน  2565
8 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
9 ซื้อซื้อแอลกอฮออล์สเปรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
10 จ้างเหมาฟอร์แมทวินโดว์และลงโปรแกรมต่างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
11 ซื้อไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
12 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
13 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพฺิธีไหว้ครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2565
14 ซื้อวัสดุสายส่งน้ำชนิดผ้าใบพร้อมข้อต่อทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  มิถุนายน  2565
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2565
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
18 จ้างเหมาซ๋อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
19 จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสวนสาธารณะ (เสาไฮเมท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13  มิถุนายน  2565
20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
21 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
22 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
23 จ้างซ่อมลู่วิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
24 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
26 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
27 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
28 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
29 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
30 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2565
31 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2565
33 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
35 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง 416-56-0064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มีนาคม 2565
36 จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
37 จ้างป้ายไวนิล โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2565
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
39 จ้างปรับแต่งไหล่ทาง ถนนเทศบาล ซ.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
40 ซื้อถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
41 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ( ค่ายา ทำหมันสุนัข-แมว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
42 ซื้อถังขยะขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
43 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มีนาคม 2565
44 ซื้อก้านไมค์สำหรับใช้กับไมโครโฟนในห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
45 จ้างทำแผ่นกั้นอะคริลิคใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2565
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
47 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขเครื่อง 420-51-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
48 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
50 จ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำ ชุมชนอนามัย ถนนสุดสาคร ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2565
51 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2565
52 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
53 จ้างจ้างทำป้ายโรลอัพพร้อมขาตั้งและป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2565
54 จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งชยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
55 จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน(ขนาด 2X4 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
56 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2565
58 ซื้อน้ำดืม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2565
59 จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
61 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการยกร่างเทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
62 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
63 จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กุมภาพันธ์ 2565
64 ซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
65 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม (ถุงผ้าดิบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2565
66 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
67 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.09-011 จากสายถนนทุ่งยาว ? ท่าพญา ถึงสายถนนพระอภัยมณีชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 2,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิ  27 มกราคม 2565
68 จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก ถนนทุ่งยาว - ท่าพญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2565
69 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
70 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
72 ซื้อสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
73 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.09-011 จากสายถนนทุ่งยาว ? ท่าพญา ถึงสายถนนพระอภัยมณีชุมชนอนามัย ตำบลทุ่งยาว กว้าง 5 เมตร ยาว 410 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 2,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  17 มกราคม 2565
74 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
75 ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
76 จ้างจ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฝโโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
77 จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิิ่น(พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
78 จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
80 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
81 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
83 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  4 มกราคม 2565
84 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2565
85 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึง ถนนเลี่ยงเมือง ตอน 1 โดยวิธีคัดเลือก  23 ธันวาคม 2564
86 จ้างป้ายหน้าห้องรองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
88 ซื้อวัสดุอุปกร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ธันวาคม 2564
89 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  2 ธันวาคม 2564
90 จ้างเหมาทำตรายางของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
91 จ้างทำป้ายไวนิล การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2564
92 จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
93 จ้างทำตรายาง กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
94 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึง ถนนเลี่ยงเมือง ตอน 1  18 พฤศจิกายน 2564
95 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอภัยมณี ถึง ถนนเลี่ยงเมือง ตอน 1  18 พฤศจิกายน 2564
96 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์กองศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
97 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
99 จ้างเหมาติดตั้งวอลเปเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
100 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
101 ซื้อผ้าเวทวุคสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
102 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
103 ซื้อไม้และตะปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2564
104 ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง 416-57-0065  16 พฤศจิกายน 2564
105 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2564
106 ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤศจิกายน 2564
107 ซื้อทุ่นลอยนำ้สำหรับทำทางเดินบนผิวน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2564
108 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2564
109 จ้างซ๋อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
110 จ้างทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
111 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
112 จ้างก่อสร้างถนนคสล.ถนนพระอภัยมณี ซ.1 - ถนนพระอภัยมณี ซ. 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
113 ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
114 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
115 ซื้อนำ้ดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
116 จ้างเหมาตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อวางท่อระบายนำ้ ถนนทุ่งมะขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
117 จ้างเหมาขุดลอกทางระบายนำ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
118 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
119 จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
120 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
121 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 28 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
122 จ้างเหมาจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ จำนวน 1 โต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2564
123 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
124 ซื้อใช้ในการตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
125 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
126 ซื้อค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
127 จ้างซ๋อมบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
128 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกชยะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
129 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
130 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2564
131 จ้างก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
132 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
133 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
134 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถกระเข้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
136 จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนกำมะหยี่บอร์ด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2564
137 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางนอก-ยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
138 จ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายตลาดเชื่อมถนนห้วยนำ้ตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
139 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
140 จ้างจ้างเหมาตีเส้นแนวเขตร้านค้าภายในอาคารตลาดสดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
141 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
142 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
143 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนพันธุรัตน์-ถนนพระอภัยมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
144 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
145 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
146 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
147 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
148 ซื้อถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
149 ซื้อวัสดุอื่น (ซ่อมบำรุงห้องนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
150 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งสะพายหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
151 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
152 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
153 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ทำความสะอาดห้องนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
154 จ้างซ่อมบำรุงรักษา รถกระเข้าไฟฟ้า 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
155 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
156 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยากนอก ยางใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
157 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
158 ซื้อถุงยังชีพ 3 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
159 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
160 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
161 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
162 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
163 ซื้อผ้าสีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
164 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
165 ซื้อผงหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
166 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
167 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ทำฉากกั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
169 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
170 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
171 ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
172 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
173 ซื้อวัสดุอื่น(ไม้กวาดก้านมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
174 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกสั่งให้กักตัวตามมาตรการควบคุมโรคโคโรนาไวรัส2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
175 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
176 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ใบมีดตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
177 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
178 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยาฆ่าหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
179 ซื้อแผงกั้นแบบไม่มีล้อ ขนาด 1.50 ม. 1.00 ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
180 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ร่าง)เทศบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
181 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
182 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้ถูกสั่งให้กักตัวตามมาตรการควบคุมโรคโคโรนาไวรัส2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2564
183 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนฝาคูระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
184 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
185 จ้างพิมพ์ร่วมถวายพระพร ร.10 ในหน้าหนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
186 จ้างร่วมถวายพระพรในหนังสือพิมพ์ไทม์ ร.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
187 จ้างซ่อมป้ายจราจรแบบสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
188 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
189 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
190 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
191 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
193 จ้างเหมาในการจัดการจราจรโดยติดตั้งป้ายจราจรและตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
194 ซื้อแผงกั้นจราจร และไฟจราจรแบบสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
195 ซื้อมอเตอร์กระจกรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
196 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-6750 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
197 ซื้อมอเตอร์กระจกรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
198 จ้างเหมาบริการ(ปฎิบัติงานทั่วไป)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
199 จ้างเหมาซ่อมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 กรกฎาคม 2564
201 จ้างเหมาบริการ(ปฎิบัติงานทั่วไป)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
202 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
203 จ้างเหมาบริการ(ปฎิบัติงานทั่วไป)กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม 2564
204 จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
205 ซื้อแอลกฮอล์ล้างมือ (ขนาด 500 มล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2564
207 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  มิถุนายน  2564
208 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
209 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 5,000 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
210 ซื้อเทปกั้นแนวเขตและพลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
211 เครื่องวัดอุณหภูมิ  21  มิถุนายน  2564
212 จ้างโครงการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในตลาดพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งยาว ในวันที่24มิถุนายน2564 ณ ตลาดเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
213 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
214 จ้างโครงการรื้อถอนถังประปาเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
215 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ เข้า-ออกตลาดสดเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
216 จ้างเหมาทำป้ายอะคิลิก ที่จอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
217 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนฝาคูระบายนำ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
218 จ้างเปลี่ยนเบาะรองนั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หมายะลข ทะเบียน กค 6750 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
219 ซื้อมูลี่ไม้และวอลล์เปเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
220 จ้างเหมาซ่อมอาคารศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2564
221 จ้างซ่อมชุดระบบไฟ Notebook Asus หมายเลขเครื่อง 416-59-0084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
222 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
223 จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
224 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
225 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
226 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
229 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  มิถุนายน  2564
230 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
231 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
232 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
233 จ้างเหมาขุดลอกทางระบายนำ้พร้อมขุดย้านงานต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
234 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
235 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
236 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
237 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
238 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
239 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2564
240 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
241 ซื้อวัสดุ (โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤษภาคม 2564
242 จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้าไฟฟ้า 80-6315 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
243 ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
244 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
245 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
246 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
247 จ้างสภาพพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
248 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2564
249 โครงการรื้อถอนถังประปาเก่า  14 พฤษภาคม 2564
250 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระเข้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
251 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
252 ซื้อกากน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
253 ซื้อผ้าใบคลุมหลังคาเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
254 ซื้อแฮลกอฮอล์สำหรับล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2564
255 จ้างรักษาและซ่อมแซมเครื่งคอมพิวเตอร์หมายเลขเครื่องทก040030874753 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
256 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
257 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
258 จ้างจ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขนะ 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
259 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
260 จ้างซ่อมรถดูดส่ิงปฏิกูล 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
261 จ้างจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
262 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
263 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
264 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
265 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
266 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
267 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์(ทำความสะอาดห้องนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
268 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2564
269 จ้างจ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
270 จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
271 จ้างปะยางล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
272 จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
273 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กค-6750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
274 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
275 วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การแพทย์  8 เมษายน 2564
276 ซื้อวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
277 จ้างป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
278 จ้างเหมาต่อสัญญาเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2564
279 จ้างเหมาทำพานดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
280 กุญแจ  25 มีนาคม 2564
281 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
282 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK เลขพัสดุ 420-43-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
283 จ้างเหมาเช่าเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
284 จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม(วันอบรม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
285 จ้างทำป้ายไวนิประกาศผลการนับคะเเนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
286 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2564
287 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
288 ซื้อผงหมึกชาร์ป MX-561AT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มีนาคม 2564
289 จ้างจ้างเหมาเช็คระบบไฟ รถดับเพลิง หมายเลข บต 3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
290 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
291 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
292 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
293 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิงชนิด10ล้อหมายเลขทะเบียน บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
294 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
295 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
296 ซื้อใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
297 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
298 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
299 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด -19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
300 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย 80-4709 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
301 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
302 ซื้อวัสดสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
303 จ้างเหมาซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
304 จ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งชยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
305 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
306 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
307 ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
308 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
309 จ้างซ่อมบำรุงรักษาโน้ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
310 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
311 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง ชนิดหกล้เ.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
312 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
313 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบทดสอบการอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
314 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
315 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
316 ซื้อซื้อวัสดุนยานพาหนะและขนส่ง(กช5093) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
317 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
318 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
319 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
320 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
321 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
322 ซื้อวัสดุอื่น (ไม้กวาดก้านมะพร้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
323 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
324 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
325 จ้างเหมาประกอบด่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้งระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
326 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
327 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศเทศบาลห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มกราคม 2564
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
329 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
330 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตลาดเชื่อมถนนห้วยน้ำตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
331 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
332 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
333 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
334 ซื้อวัดสุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
335 จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมทางเท้า ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 94 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
336 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
337 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
338 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
339 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
340 ซื้อวัดสุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
341 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
342 ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
343 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
344 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
345 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม 2563
346 กระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร  9 ธันวาคม 2563
347 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2563
350 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
351 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
352 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
353 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
354 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ เลขทะเบียน 80-4568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
355 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
356 จ้างป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
357 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
358 จ้างเหมาทำแผ่นพับให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
359 จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2563
360 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤศจิกายน 2563
361 ตรายาง  23 พฤศจิกายน 2563
362 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
363 จ้างทำแผ่นพับการจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
364 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลชีวิตวิถีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
365 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
366 จ้างเหมาซ่อมรถดูดส่ิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
367 จ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
368 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
369 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
370 ซื้อชุดคัดแยกถังขยะและตู้ตะแกรงชุดทิ้งขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
371 ฟอร์แมท ลงวินโดว์และโปรแกรมต่างๆ  2 พฤศจิกายน 2563
372 ซื้อCard Reader3.0 ALL in one OKER (C-3329) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พฤศจิกายน 2563
373 จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
374 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
375 จ้างเหมาซ่อมบำรุงประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2563
376 จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
377 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
378 ซื้อแบตเตอรี่ EXTRA 120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
379 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 ตุลาคม 2563
380 จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ตุลาคม 2563
381 จ้างเหมาติดตั้งรั้วตาข่ายที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
382 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
383 จ้างจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ ,ตกแต่งประดับไฟ ,จุดถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
384 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
385 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กค-6750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
386 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
387 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
388 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
389 ซื้อลำโพงพร้อมเครื่องเสียงในตัวแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
390 จ้างซ่่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2563
391 จ้างซ่่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2563
392 ซื้อวัสดุอื่น (ถุงดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
393 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
394 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
395 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
396 ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (โต๊ะปิงปอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
397 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2563
398 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
399 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
400 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
401 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
402 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิง หมายเลข บต-3425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
403 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
404 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
405 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
406 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
407 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
408 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
409 วัสดุสำนักงาน  18 สิงหาคม 2563
410 จ้างปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
411 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลข 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
412 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
413 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
414 ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
415 ซื้อชุดทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
416 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
417 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
418 ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
419 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
420 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
421 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
422 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
423 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
424 จ้างเหมาตกแต่งพานดอกไม้สดและแจกันดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
425 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
426 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
427 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
428 จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
429 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2563
430 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
431 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
432 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
433 จ้างเหมาประดับตกแต่งผ้าระบายสีเหลืองและระบายสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
434 เหมาขุดลอกทางระบายนำ้ถนนตลาดสดเทศบาล ซอย 4 พร้อมวางท่อระหว่างน้ำ  8 กรกฎาคม 2563
435 ซื้อจัดซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2563
436 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
437 จ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
438 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
439 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
440 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
441 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
442 จ้างปรับปรุงอาคารตลาด (ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคา และห้องสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
443 ซื้อครุภััณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
444 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
445 จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2563
446 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤษภาคม 2563
447 จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดความร้อนPrinter Brother โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
448 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
449 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
450 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
451 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
452 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน 1/2563 (เดือน พ.ค และ มิ.ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
453 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(ใบเสร็จรับเงินค่าสุขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
454 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Wireless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พฤษภาคม 2563
455 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
456 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
457 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
458 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
459 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
460 จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
461 ซื้อวัสดุอื่น (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
462 จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
463 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
464 จ้างเหมาซ่อมบำรุงโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
465 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า มากีต้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
466 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
467 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
468 ซื้อวัสดุอื่น (ที่โกยขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
469 ซื้อวัสดุอื่น (ที่คีบถ่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
470 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
471 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทึกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8233 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
472 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
473 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
474 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
475 จ้างบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 81-0273 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
476 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
477 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5181 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
478 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
479 ซื้อวัสดุสำนักงาน (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
480 ซื้อซื้อเหล็กเสียบขยะตัวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
481 จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
482 จ้างเหมาชุดลอกทางระบายนำ้พร้อมขนย้ายดินและวัชพืช ถนนตรัง-สตูล และห้วยมาบนูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
483 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
484 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
485 จ้างจ้างเหมาบริการเย็บหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
486 จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณสนามเด้็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
487 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เผ้าระวังและคัดกรองสุขภาพประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2563
488 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
489 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
490 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
491 จ้างทำตะแกรงเหล็กประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
492 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
493 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2563
494 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
495 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
496 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
497 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
498 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
499 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2563
500 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรม (ชุดสาธิตทำถังดักไขมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
501 จ้างเหมาทำป้ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
502 จ้างเหมาบริการทำป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
503 จ้างเหมาบริการทำป้ายรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัํฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
504 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
505 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ เทศบาลตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กุมภาพันธ์ 2563
506 จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า มากีต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
507 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
508 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
509 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2563
510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3 กันยายน 2562
511 จ้างปรับปรุงที่ทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2562
512 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2562
513 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้พร้อมทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 สิงหาคม 2562
514 จ้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 3.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 สิงหาคม 2562
515 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายห้วยนำ้ตก - คลองทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2562