ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/1481 7/8/2024
2 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1481 7/1/2024
3 จ้างเหมาบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/1/1481 7/1/2024
4 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/20/1481 6/20/2024
5 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ Makita รุ่น RBC-411 หมายเลขครุภัณฑ์ 630 61 0013 และ 630 61 0014 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/14/1481 6/14/2024
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/12/1481 6/12/2024
7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/5/1481 6/5/2024
9 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/31/1481 5/31/2024
10 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 53 0046 และ 416 57 0075 (2/2) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/30/1481 5/30/2024
12 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
13 จ้างเหมาผูกผ้า ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/24/1481 5/24/2024
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/16/1481 5/16/2024
15 เช่าเต้นท์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/15/1481 5/15/2024
16 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งและสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
17 ซื้อแบบพิมพ์หรือคู่มือต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/13/1481 5/13/2024
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
19 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (กิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/1481 5/9/2024
20 ซื้อเครื่องเขียนและวัสดุต่างๆ สำหรับการจัดการเลือกตั้งและสำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/1/2024 5/1/2024
21 ก่อสร้างโรงจอดรถจักรกลเบาและรถบรรทุกเทศบาลตำบลพะโต๊ะ หมู่ที่ 8   4/29/2024 4/29/2024
22 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และจ้างเหมาทำตรายางประทับบนบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/26/2024 4/26/2024
23 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/25/2024 4/25/2024
24 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/23/2024 4/23/2024
26 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
27 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/18/2024 4/18/2024
28 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ประตูภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/4/2024 4/11/2024
29 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
30 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
31 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกกระบะ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ 6535 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/4/2024 4/5/2024
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/14/2024 3/14/2024
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2024 3/12/2024
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/6/2024 3/6/2024
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/1/2024 3/1/2024
38 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/29/2024 2/29/2024
39 จ้างเหมาปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/20/2024 2/20/2024
40 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
41 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/12/2024 2/12/2024
42 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2024 2/8/2024
43 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับกองช่่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2024 2/6/2024
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
46 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
47 ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/1/2024 2/1/2024
48 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/31/2024 1/31/2024
49 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกกระบะ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
50 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/30/2024 1/30/2024
51 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
52 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ทาสีลานกิจกรรม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และศาลพระพรหม หมู่ 8 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
53 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
54 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงเคร่าไม้และติดตั้ง สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
55 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
56 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ท่าไทร หมู่ที่ 2,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/18/2024 1/18/2024
57 เช่าเวที พร้อมติดตั้งเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
58 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
59 เช่าเต้นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/11/2024 1/11/2024
60 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ประตูห้องน้ำและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
61 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
62 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/26/2023 12/26/2023
63 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/25/2023 12/25/2023