ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะยาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-23 5/23/2023
2 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖   2023-05-16 5/16/2023
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-15 5/15/2023
5 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-05-16 5/16/2023
6 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-02 5/2/2023
7 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-01 5/1/2023
8 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-02 5/2/2023
9 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2023-05-02 5/2/2023
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-27 4/27/2023
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-04-04 4/4/2023
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-29 3/29/2023
13 ซื้อธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-31 3/31/2023
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-27 3/27/2023
15 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารแห้ง) ประจำเดือนเมษายน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-24 3/24/2023
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-20 3/20/2023
17 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
18 จ้างเหมาเรือโดยสาร ตามโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-17 3/17/2023
19 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-10 3/10/2023
20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-07 3/7/2023
21 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-03 3/3/2023
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
23 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-02 3/2/2023
24 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารแห้ง) ประจำเดือนมีนาคม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-03-01 3/1/2023
25 ซื้ออุปกรณ์ (ถังพลาสติกมีฝาล็อก ขนาด ๖๐ ลิตร) ตามโครงการขยะในมือคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
26 จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๐๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-27 2/27/2023
27 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2023-02-24 2/24/2023
28 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/2/2023 2/17/2023
29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/2/2023 2/16/2023
30 จ้างซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/2/2023 2/14/2023
31 จ้างจัดทำป้ายตามโครงการขยะในมือคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/2/2023 2/13/2023
32 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการขยะในมือคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
33 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/2/2023 2/10/2023
34 ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO ๓๐๐q ของสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2023 2/7/2023
35 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
36 จ้างเหมาทาสีรั้วบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2023 2/2/2023
37 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
38 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/2/2023 2/3/2023
39 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
40 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
41 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2023 1/27/2023
42 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๒๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
43 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๒๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2023 1/19/2023
44 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/1/2023 1/20/2023
45 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๒๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/1/2023 1/23/2023
46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/1/2023 1/18/2023
47 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
48 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
49 ซื้อขออนุมัติจัดซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2023 1/6/2023
50 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
51 ซื้อจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2023 1/9/2023
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
53 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/12/2022 12/28/2022
54 จ้างจัดทำสติกเกอร์ปริ้นติดพาสวูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2022 12/29/2022
55 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2022 11/17/2022
56 เหมาเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและบริการข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินใหม่ การจัดเก็บภาษี   15/11/2022 11/15/2022
57 ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ   15/11/2022 11/15/2022
58 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ(อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2022 11/11/2022
59 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/11/2022 11/4/2022
60 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/11/2022 11/3/2022
61 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕   2/11/2022 11/2/2022
62 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/10/2022 10/31/2022
63 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารแห้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/10/2022 10/28/2022
64 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน 6 ล้อ   12/10/2022 10/12/2022
65 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว   30/9/2565 10/5/2022
66 เช่าสถานที่ฝากรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๕๓๙๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
67 เช่าสถานที่ฝากรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๕๓๙๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
68 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว   30/9/2565 10/5/2022
69 เช่าสถานที่ฝากรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๕๓๙๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2565 10/5/2022
70 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ(อาหารแห้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/10/2565 10/5/2022
71 ขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว   30/9/2565 9/30/2022
72 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2565 9/23/2022
73 ซื้อขออนุมัดิจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
74 ซื้อขออนุมัดิจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
76 ซื้อขออนุมัดิจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2565 9/16/2022
77 จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
78 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
79 ซื้อขออนุมัตจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2565 9/9/2022
80 จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2565 9/8/2022
81 จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
82 จ้างโครงการเทพื้นคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์บ้านท่าค่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2565 9/7/2022
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
84 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
85 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าและปั้มน้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/9/2565 9/5/2022
86 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2565 9/2/2022
87 ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2565 8/31/2022
88 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2565 8/30/2022
89 ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
91 ซื้อขอนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารแห้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/8/2565 8/29/2022
92 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
93 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/8/2565 8/26/2022
94 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/8/2565 8/25/2022
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าคลุมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2565 8/18/2022
96 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
97 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/8/2565 8/19/2022
98 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/8/2565 8/22/2022
99 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
100 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2565 8/23/2022
102 ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
103 หนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว   16/8/2022 8/16/2022
104 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้และโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/8/2022 8/16/2022
105 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
106 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/8/2022 8/15/2022
107 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/11/2022 8/11/2022
108 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (ถังพลาสติกมีฝาล็อค) โครงการขยะในมือคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/9/2022 8/9/2022
109 จ้างเหมาทำหมันถาวรในแมว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/8/2022 8/8/2022
110 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2022 8/3/2022
111 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารแห้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/7/2022 7/26/2022
112 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
113 ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวัน (อาหารสด)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2022 7/27/2022
114 ซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2022 7/12/2022
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
117 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/8/2022 7/8/2022
118 ซื้อวัสดุยานหาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2022 7/6/2022
119 ซื้อวัสดุอาหารกลางวัน(อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2022 7/1/2022
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
121 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2022 6/29/2022
122 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
123 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/6/2022 6/28/2022
124 ซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/6/2022 6/24/2022
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/6/2022 6/22/2022
126 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/6/2022 6/20/2022
127 ซื้ออหารกลางวัน (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
128 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2022 6/17/2022
129 น้ำยาดับเพลิง   16/6/2022 6/16/2022
130 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ป้ายไฟสามเหลี่ยมจุดตรวจและกรวยจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
131 จ้างเหมาบริการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2022 6/16/2022
132 ซื้ออาหารกลางวัน (อาหารแห้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2022 6/15/2022
133 จ้างเหมาขุดดินเพื่อระบายน้ำบริเวณถนนสุขาภิบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/6/2022 6/13/2022
134 ซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
135 จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนมเทศบาลตำบลเกาะยาว www.kohyaocity.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2022 6/10/2022
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2022 6/9/2022
137 โครงการก่อสร้างหลังคาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว   6/6/2022 6/6/2022
138 ซื้อซื้อวัตถุดิบอาหารสดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาทตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
139 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 806527 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2022 6/2/2022
140 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2022 6/1/2022
141 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภารคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   27/5/2022 5/27/2022
142 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภารคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2022 5/27/2022
143 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/5/2022 5/26/2022
144 ซื้อวัสดุอาหารกลางวัน (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/5/2022 5/20/2022
145 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ)   28/4/2022 4/28/2022
146 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/4/2022 4/27/2022
147 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/4/2022 4/26/2022
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/4/2022 4/19/2022
149 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/4/2022 4/19/2022
150 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/4/2022 4/18/2022
151 ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/3/2022 3/28/2022
152 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2022 3/18/2022
153 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
154 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ? ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
155 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
156 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/3/2022 3/14/2022
157 ซื้อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/2/2022 2/18/2022
158 จ้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/11/2022 2/11/2022
159 จ้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
160 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
161 จ้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2022 2/10/2022
162 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/8/2022 2/8/2022
163 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
164 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
165 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
166 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
167 ซื้อธงชาติและธง วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2022 2/4/2022
168 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/12/2564 12/29/2021
169 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/12/2564 12/17/2021
170 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
171 ซื้อน้ำดื่ม เพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
172 ซื้อชุดตรวจคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/12/2564 12/20/2021
173 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/9/2564 12/9/2021
174 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
175 ซื้อถุงยังชีพ โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/12/2564 12/7/2021
176 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564   11/10/2564 11/10/2021
177 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/10/2564 11/10/2021
178 จ้างเหมารับฝากรถยนต์เทศบาลตำบลเกาะยาว หมายเลขทะเบียน กค-5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
179 จ้างจ้างเหมารับฝากรถยนต์เทศบาลตำบลเกาะยาว หมายเลขทะเบียน กค-5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2564 10/29/2021
180 โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านท่าค่าย   4/10/2564 10/4/2021
181 จ้างเหมารับฝากรถยนต์เทศบาลตำบลเกาะยาว หมายเลขทะเบียน กค-5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/10/2564 10/1/2021
182 ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นตามโครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/9/2564 9/27/2021
183 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/9/2564 9/23/2021
184 ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (โครงการขยะในมือคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/9/2564 9/22/2021
185 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20/9/2564 9/20/2021
186 จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน น ๗๓๒๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2564 9/16/2021
187 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2564 9/9/2021
188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/9/2564 9/9/2021
189 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2564 9/8/2021
190 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   6/9/2564 9/6/2021
191 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
192 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/9/2564 9/6/2021
193 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงเขตที่ดินประปาเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   1/9/2564 9/1/2021
194 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   2/9/2564 9/2/2021
195 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2564 8/31/2021
196 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
197 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/8/2564 8/30/2021
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/8/2564 8/26/2021
199 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/8/2564 8/26/2021
200 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/8/2564 8/25/2021
201 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25/8/2564 8/25/2021
202 ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
203 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงเขตที่ดินประปาเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/8/2564 8/24/2021
204 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงเขตที่ดินประปาเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/8/2564 8/24/2021
205 โครงการปรับปรุงทางเท้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ   24/8/2564 8/24/2021
206 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ   24/8/2564 8/24/2021
207 ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
208 ซื้อมิเตอร์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2564 8/24/2021
209 โครงการก่อสร้างกำแพงเขตที่ดินประปาเทศบาล   23/8/2564 8/23/2021
210 ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
211 ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/8/2564 8/23/2021
212 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564   18/8/2564 8/18/2021
213 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/8/2564 8/18/2021
214 จ้างเหมาติดตั้งและวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/8/2564 8/17/2021
215 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/8/2564 8/3/2021
216 ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/7/2564 7/30/2021
217 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/7/2564 7/27/2021
218 ซื้อต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2564 7/20/2021
219 จ้างตรวจเช๋็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๒๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
220 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๐๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/7/2564 7/19/2021
221 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/7/2564 7/16/2021
222 ซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/9/2564 7/9/2021
223 จ้างเหมาทำหมันถาวรในแมวตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/7/2564 7/6/2021
224 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลเกาะยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
225 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลเกาะยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
226 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลเกาะยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/7/2564 7/5/2021
227 ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2564 7/2/2021
228 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/7/2564 7/1/2021
229 จ้างเหมาบริการติดตั้งผนังกั้นระบบน้ำประปาดื่มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
230 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ   29/6/2564 6/29/2021
231 จ้างเหมาบริการติดตั้งผนังกั้นระบบน้ำประปาดื่มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
232 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
233 จ้างเหมาบริการติดตั้งผนังกั้นระบบน้ำประปาดื่มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/6/2564 6/29/2021
234 ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2564 6/25/2021
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2564 6/23/2021
236 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/6/2564 6/22/2021
237 อาหารเสริมนม (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เสี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม)   21/6/2564 6/21/2021
238 ซื้ออาหารเสริมนม (โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เสี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/6/2564 6/21/2021
239 ซื้อวัสดุรัฐพิธี (ธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/6/2564 6/17/2021
240 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
241 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/6/2564 6/16/2021
242 จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการบ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/6/2564 6/10/2021
243 จ้างเหมาเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/6/2564 6/9/2021
244 จ้างเหมาต่ออายุโดเมนเนม www.kohyaocity.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/6/2564 6/8/2021
245 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/6/2564 6/4/2021
246 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
247 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
248 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/6/2564 6/2/2021
249 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564   31/5/2564 5/31/2021
250 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/5/2564 5/31/2021
251 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/5/2564 5/27/2021
252 ซื้อวัตถุดิบ (อาหารแห้ง) เพื่อปรุงอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/5/2564 5/11/2021
253 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/4/2564 4/29/2021
254 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/4/2564 4/23/2021
255 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
256 ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/4/2564 4/16/2021
257 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/4/2564 4/9/2021
258 ซื้อวัสดุอาหารและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/4/2564 4/7/2021
259 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/3/2564 3/30/2021
260 ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/3/2564 3/23/2021
261 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
262 จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/3/2564 3/22/2021
263 ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/3/2564 3/19/2021
264 ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2564 3/12/2021
265 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/3/2564 3/4/2021
266 ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
267 ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/2/2564 2/25/2021
268 ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/2/2564 2/19/2021
269 ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2564 2/11/2021
270 ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/1/2564 1/29/2021
271 ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2564 1/28/2021
272 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4617 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/1/2564 1/27/2021
273 วัสดุก่อสร้าง   22/1/2564 1/22/2021
274 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2564 1/22/2021
275 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
276 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
277 จ้างซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/1/2564 1/21/2021
278 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
279 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
280 จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้านกับประปาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/1/2564 1/19/2021
281 ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว (อาหารสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/1/2564 1/15/2021
282 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/1/2564 1/14/2021
283 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/1/2564 1/12/2021
284 ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
285 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4617 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/1/2564 1/6/2021
286 ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/12/2563 12/30/2020
287 ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/12/2563 12/1/2020
288 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564   30/11/2563 11/30/2020
289 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563   30/11/2563 11/30/2020
290 ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
291 ซื้อวัตถุดิบอาหารสดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/11/2563 11/27/2020
292 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2563 11/17/2020
293 ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2563 11/18/2020
294 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/11/2563 11/23/2020
295 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/11/2563 11/13/2020
296 ซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/11/2563 11/6/2020
297 ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
298 ซื้อวัตถุดิบ(อาหารสด)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/10/2563 10/29/2020
299 ซื้อวัตถุดิบ (อาหารสด) อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/10/2563 10/22/2020
300 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคร่อมถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/9/2563 9/10/2020
301 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคร่อมถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/9/2563 9/10/2020
302 ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2563 9/10/2020
303 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/9/2563 9/10/2020
304 ซื้อจัดซื้อเวทีอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/10/2563 10/9/2020
305 จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2563 10/7/2020
306 จ้างเหมาจัดทำอาหารโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/10/2563 10/7/2020
307 ซื้อวัสดุฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/10/2563 10/5/2020
308 ซื้อวัสดุดำเนินงานตาม (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2563 10/6/2020
309 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว (อาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   6/10/2563 10/6/2020
310 โครงการก่อสร้างกำแพงเขตที่ดินประปาเทศบาล   2/10/2563 10/2/2020
311 โครงการปรับปรุงทางเท้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ   2/10/2563 10/2/2020
312 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/10/2563 10/2/2020
313 เช่าที่รับฝากรถยนต์เทศบาลตำบลเกาะยาว หมายเลขทะเบียน กค-5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
314 จ้างเหมารับฝากรถยนต์เทศบาล หมายเลขทะเบียน กค -5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
315 เช่าที่รับฝากรถยนต์เทศบาลตำบลเกาะยาว หมายเลขทะเบียน กค-5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
316 เช่าที่รับฝากรถยนต์เทศบาลตำบลเกาะยาว หมายเลขทะเบียน กค-5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
317 จ้างเหมารับฝากรถยนต์เทศบาล หมายเลขทะเบียน กค -5394 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/9/2563 9/30/2020
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคร่อมถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/9/2563 9/22/2020
319 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/9/2563 9/21/2020
320 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   16/9/2563 9/16/2020
321 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/9/2563 9/16/2020
322 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/9/2563 9/14/2020
323 ซื้อวัสดุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
324 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องกรองน้ำ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/9/2563 9/11/2020
325 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/9/2563 9/9/2020
326 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบคร่อมถนน   9/8/2563 8/9/2020
327 ซื้อวัสดุโครงการขยะในมือคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/8/2563 8/9/2020
328 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/9/2563 9/3/2020
329 ซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2563 9/2/2020
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
331 ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/8/2563 8/31/2020
332 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/8/2563 8/28/2020
333 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
334 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารและตู้เก็บเสื้อผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
335 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
336 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
337 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
338 จ้างโครงการก่อสร้างโรงบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/8/2563 8/27/2020
339 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/8/2563 8/24/2020
340 จ้างโครงการก่อสร้างโรงบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
341 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
342 จ้างโครงการก่อสร้างโรงบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/8/2563 8/21/2020
343 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
344 จ้างก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/8/2563 8/14/2020
345 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/8/2563 8/4/2020
346 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
347 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/7/2563 7/20/2020
348 จ้างซ่อมรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4617 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
349 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวัตต์   17/7/2563 7/17/2020
350 จ้างซ่อมรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4617 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/7/2563 7/17/2020
351 จ้างซ่อมรถบรรทุกมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-4617 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/7/2563 7/13/2020
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/7/2563 7/10/2020
353 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563   2/7/2563 7/2/2020
354 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/7/2563 7/2/2020
355 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
356 ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งเพื่อปรุงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/6/2563 6/30/2020
357 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน เครื่องปริ๊นและเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
358 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/6/2563 6/25/2020
359 ซื้อป้ายสัญลักษณ์จราจรพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/6/2563 6/23/2020
360 ซื้อวัสดุงานบ้านงนาครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/6/2563 6/15/2020
361 จ้างเหมาต่อโดเมนเนมเทศบาล www.Kohyaocity.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
363 จ้างเหมาต่อโดเมนเนมเทศบาล www.Kohyaocity.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
364 จ้างเหมาต่อโดเมนเนมเทศบาล www.Kohyaocity.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/6/2563 6/12/2020
365 ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/6/2563 6/1/2020
366 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563   15/5/2563 5/15/2020
367 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/5/2563 5/15/2020
368 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/5/2563 5/8/2020
369 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
370 จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 2029 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/5/2563 5/5/2020
371 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชน (จัดซื้อถุงอุปโภคบริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
372 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชน (จัดซื้อถุงอุปโภคบริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
373 ซื้อโครงการช่วยเหลือประชาชน (จัดซื้อถุงอุปโภคบริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/4/2563 4/21/2020
374 จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมและตู้ตวบคุมไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/4/2563 4/17/2020
375 จ้างเหมาปรับปรุงที่วางเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/4/2563 4/14/2020
376 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
377 วัสดุคอมพิวเตอร์   13/4/2563 4/13/2020
378 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/4/2563 4/13/2020
379 ซื้อวัสดุป้องกันโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
380 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/4/2563 4/8/2020
381 ซื้อมิเตอรน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3/4/2563 4/3/2020
382 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/3/2563 3/27/2020
383 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   27/3/2020 3/27/2020
384 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/3/2020 3/26/2020
385 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/3/2020 3/25/2020
386 ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้ง เพื่อปรุงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/3/2020 3/18/2020
387 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/3/2020 3/12/2020
388 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
389 จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/3/2020 3/13/2020
390 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/3/2020 3/11/2020
391 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ปลายสายส่งเกาะยาว เทศบาลตำบลเกาะยาว จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   5/3/2020 3/5/2020
392 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5/3/2020 3/5/2020
393 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ปลายสายส่งเกาะยาว เทศบาลตำบลเกาะยาว จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2020 2/24/2020
394 ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ปลายสายส่งเกาะยาว เทศบาลตำบลเกาะยาว จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/2/2020 2/24/2020
395 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ปลายสายส่งเกาะยาว เทศบาลตำบลเกาะยาว จังหวัดพังงา   14/2/2020 2/14/2020
396 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
397 ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/2/2020 2/11/2020
398 ซื้อวัสดุงานรัฐพิธี ธงชาติ และธง วปร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7/2/2020 2/7/2020
399 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4/2/2020 2/4/2020
400 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
401 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/1/2020 1/28/2020
402 จ้างติดตั้งอ่างล้างหน้าสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/1/2020 1/24/2020
403 จ้างปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยวัสดุผสมยางพารา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/1/2020 1/22/2020
404 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
405 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
406 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
407 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
408 ซื้อวัตถุดิบอาหารแห้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/1/2020 1/13/2020
409 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนกาลัญกุล (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9/1/2020 1/9/2020
410 ซื้อของรางวัลโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9/1/2020 1/9/2020
411 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   8/1/2020 1/8/2020