ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลเกาะยาว
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/16/2024 2/16/2024
2 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๕๓๙๔ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
3 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/15/2024 2/15/2024
4 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๐๓ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
5 จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๒๗ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๒๗ พังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
7 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
8 จ้างซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
9 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/9/2024 2/9/2024
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/5/2024 2/5/2024
11 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/2/2024 2/2/2024
12 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารแห้ง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/29/2024 1/29/2024
13 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/26/2024 1/26/2024
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/22/2024 1/22/2024
15 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/19/2024 1/19/2024
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/9/2024 1/9/2024
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/8/2024 1/8/2024
18 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/5/2024 1/5/2024
19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/4/2024 1/4/2024
20 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารแห้ง) ประจำเดือนมกราคมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/3/2024 1/3/2024
21 ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมต่างๆตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/2/2024 1/2/2024
22 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/28/2023 12/28/2023
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสปอร์ทไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023
24 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/27/2023 12/27/2023