ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ งานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2565
2 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำรวมสุขภัณฑ์รพ.สต.พรุพี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
3 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก ปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
4 จ้างซ่อม วัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
5 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สาธารณะแบบเหล็ก 4 ที่นั่ง) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
6 จ้างซ่อม วัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
7 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลัก ปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
8 จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อก ยาว 195 เมตร รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2565
9 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำรวมสุขภัณฑ์รพ.สต.พรุพี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
10 จ้างจ้างจัดสวนหย่อม รพ.สต.บ้านช่องช้าง จำนวน ๑ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2565
11 จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
12 จ้างทำป้ายไวนิลและRoll up ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2565
13 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสู่มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว ปี 2565) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2565
14 ซื้อถังดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้งถังสีแดงและสีเขียว จำนวน 5 ถัง พร้อมน้ำยาเคมีเติมถังสีแดงจำนวน 1 ถัง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2565
15 ซื้อถังดับเพลิงชนิดสารเคมีแห้งถังสีแดงและสีเขียว จำนวน 5 ถัง พร้อมน้ำยาเคมีเติมถังสีแดงจำนวน 1 ถัง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2565
16 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องโปรเจคเตอร์) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2565
17 ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ควนสุบรรณและจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะให้บริการผู้ป่วย)  10  มิถุนายน  2565
18 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  มิถุนายน  2565
19 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารแผนไทยและอาคารสำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2565
20 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารแผนไทยและอาคารสำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2565
21 จ้างซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พฤษภาคม 2565
22 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2565
23 จ้างทำไวนิลประชาสัมพันธ์ต่างๆจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤษภาคม 2565
24 ซื้อวัสดุการแพทย์โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤษภาคม 2565
25 จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2565
26 จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
27 จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชดำริฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2565
28 ????Smart TV ???? 65 ???? ????????????????????? ??????????????????????????????????? ????? 1 ?????? ?????????????????? ??????????????????  17 พฤษภาคม 2565
29 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารแผนไทยและอาคารสำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2565
30 จ้างเหมาปรับปรุงห้องคลังยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม 2565
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
32 จ้างซ่อมแซมห้องนำ้ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2565
33 ติดตั้งระบบโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  22 เมษายน 2565
34 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
35 ซื้อSmart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาแขวนและติดตั้ง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2565
36 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2565
37 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 เมษายน 2565
38 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
39 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวปีงบประมาณ 2565 รพ.สต.ทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน 2565
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ ของ รพ.สต.ทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มีนาคม 2565
41 จ้างเหมาซ่อมแซมประตู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
42 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ ของ รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2565
43 จ้างปรับปรุงรั้วด้านข้างรพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2565
44 ซื้อสติ๊กเกอร์ปริ้นฉลากยา รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
45 ซื้อวัสดุการแพทย์โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 มีนาคม 2565
46 จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตาใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2565
47 จ้างปรับปรุงรั้วด้านข้างรพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2565
48 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2565
49 จ้างงานซ่อมแซมกระเบื้อง ขนาด 60x60 cm. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2565
50 ซื้อSmart TV ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาแขวนและติดตั้ง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กุมภาพันธ์ 2565
51 ซื้อเครื่องซักผ้าถังคู่ฝาบน ขนาด 11 กิโลกกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
52 ซื้อซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2565
53 จ้างงานซ่อมแซมกระเบื้อง ขนาด 60x60 cm. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2565
54 ซื้อวัสดุทันตกรรมของ รพ.สต.ทุ่งเตาใหม่่ ตามโครงการฟันสวยยิ้มใส ใส่ใจทุกกลุ่มวัย ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กุมภาพันธ์ 2565
55 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ ตามโครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูง รพ.สต.ทุ่งเตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2565
56 ซื้อวัสดุการแพทย์ (ชุดตรวจพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุ) จำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2565
57 จ้างปรับปรุงป้าย รพ.สต.บ้านช่องช้าง เป็นป้ายแกะสลักหินอ่อน จำนวน ๑ งานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
58 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
59 จ้างเหมาติดตั้งกันสาดโปลีคาร์บอนโครงสแตนเลส หลังอาคารสำนักงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2565
60 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านปลายน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มกราคม 2565
61 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานรพ.สต.พรุพี จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
63 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.พรุพี จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2565
64 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ (แพทย์แผนจีน) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
65 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถตู้ 12 ที่นั่ง ป้ายทะเบียน นข-5425 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
67 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.พรุพี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2565
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน ในโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
69 ซื้อรายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
70 ซื้อรายงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านช่องช้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
72 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านช่องช้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
73 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(งานแพทย์แผนไทย) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
75 วัสดุคอมพิวเตอร์ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
76 จ้างจ้างทำสติกเกอร์ซีทรูห้องทันตกรรมและห้องแพทย์แผนไทย รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2564
77 จ้างสติกเกอร์ซีทรูห้องทันตกรรมและห้องแพทย์แผนไทย รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤศจิกายน 2564
78 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
79 จ้างตรวจซ่อมพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ ตัว รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
80 จ้างรายงานขอจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ ตัว รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
81 จ้างตรวจซ่อมพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ ตัว รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
82 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
83 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ตุลาคม 2564
84 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และปริ้นเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
85 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
86 จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
87 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบสมุนไพร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
88 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
89 เช่าขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
90 เช่าขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
91 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
92 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
93 จ้างทำตู้ใส่เอกสารอลูมิเนียม รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
94 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 สิงหาคม 2564
95 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน (ปีงบประมาณ 2564) รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
96 ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
97 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.สต.ทุ่งเตาใหม่ งบเงินกู้โควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
98 ซื้อครุภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2564
99 ซื้อซื้อวัสดุทางการแพทย์โครงการคัดกรอง-ติดตาม-ปรับเปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
100 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา รพ.สต, ติดตั้งกันสาด เมทัลชีท และ รือถอนประตูหลัง รพ.สตจำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 สิงหาคม 2564
101 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
102 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
103 ซื้อซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียดระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
104 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
105 จ้างรายงานขอความเห็นจ้างเหมากั้นห้องกระจกรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
106 จ้างรายงานขอความเห็นจ้างเหมากั้นห้องกระจกรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
107 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ฉลากสติ๊กเกอร์ความร้อน ) รพ.สต.ควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
108 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) ติดห้องประชุม รพ.สต.ควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
109 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2564
110 ซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
111 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
112 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
113 ซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ (เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาโควิด) รพ.สต.ทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
114 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (งบครุภัณฑ์ พรก.เงินกู้โควิด-19) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
115 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รวม ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
116 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
117 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
118 ซื้อครูภัณฑ์การแพทย์ (เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาโควิด) รพ.สต.ทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
119 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคลคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
120 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2564
121 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบริเวรจั่วหลังคาหน้ามุกและจั่วหลังคาด้านข้างอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
122 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าด้านหลังอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
123 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าด้านหลังอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
124 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าด้านหลังอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบลท่าชี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
125 ซื้ออุปกรณ์สาธิตการแปรงฟันสำหรับนักเรียนและเด็กเล็ก ตามโครงการป้องกันปัญหาฟันผุเด็ก 0-12 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
126 ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.ทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
127 จ้างค่าย้ายและติดตั้งยูนิตทันตกรรม รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2564
128 จ้างทำโฟมบอร์ดความรู้ห้องพัฒนาการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
129 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
130 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
131 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
132 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์เยี่ยมบ้านทีมหมอครอบครัว ตำบลทุ่งเตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
133 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์เยี่ยมบ้าน ทีมหมอครอบครัว ตำบลน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2564
134 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชีจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
135 จ้างสติ๊กเกอร์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
136 จ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมเทพื้นคอนกรีตบริเวณลานนวดเท้าแพทย์แผนไทย รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
137 จ้างติดตั้งผ้าม่านกันแสงภายในรพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2564
138 ซื้อรายงานจัดซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
139 ซื้ออุปกรณ์จัดทำมุมส่งเสริมพัฒนาการและชั้นวางของในคลินิกสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2564
140 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
141 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤษภาคม 2564
142 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2564
143 จ้างจ้างทำป้ายแจ้งข้อมูลสุขภาพ และบอร์ดประชาสัมพันธ์สถานบริการ จำนวน 7 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
144 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
145 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด รพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
146 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
147 จ้างซ่อมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณรอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
148 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
149 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤษภาคม 2564
150 ซื้อฟลูออไรด์ วานิช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
151 จ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
152 จ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
153 จ้างเหมาปรับปรุงที่จอดรถมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 เมษายน 2564
154 จ้างจ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูห้องทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
155 จ้างทำบูธโครงเหล็กสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เมษายน 2564
156 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
157 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคใส่ใจผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
158 จ้างจัดจ้างทำป้ายตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคใส่ใจผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
159 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
160 ซื้อชุดทดสอบสารเคมีในเลือดเกษตรกร พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
161 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชีจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
162 จ้างปรับปรุงที่จอดมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
163 จ้างปรับปรุงทาสีรั้วกำแพงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
164 ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการป้องกันปัญหาฟันผุเด็ก ๐-๑๒ ปีต่อเนื่องปีงบ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
165 ซื้อรายงานขอจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
166 ซื้อเครื่องปรับอากาศ 12,000 บีทียู จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน (สติ๊กเกอร์กระดาษไดเร็คเทอร์มอลล์ ดวงเปล่า) ของ รพ.สต.ทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2564
168 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
169 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
170 จ้างทำโฟมบอร์ดพร้อมสติ๊กเกอร์ของ รพ.สต.ทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
171 จ้างปรับปรุงที่จอดมอเตอร์ไซด์(อาคารแพทย์แผนไทย) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
172 จ้างปรับปรุงทาสีรั้วกำแพงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
173 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
174 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 มีนาคม 2564
175 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งในไร่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กุมภาพันธ์ 2564
176 ซื้อวัสดุการแพทย์ (โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2564
177 จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
178 ซื้อวัสดุการแพทย์ โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
179 จ้างจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์ 2564
180 ซื้อวัสดุการแพทย์ โครงการป้องกันปัญหาฟันผุเด็ก ๐-๑๒ ปี ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
181 ซื้อชุดตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก(DSPM) กุ่มอายุ 9,18,30และ 42 เดือน รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
182 ซื้อชุดตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก(DSPM) กุ่มอายุ 9,18,30และ 42 เดือน รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
183 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
184 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มกราคม 2564
185 ซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 มกราคม 2564
186 ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
187 จ้างจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
188 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โครงการทุ่งในไร่ต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
189 ซื้อขอจัดซื้อชุดโมเดลตัวอย่างอาหารตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ และกลุ่มโรคไม่ติดต่อด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
190 จ้างรายงานขอความเห็นชอบจ้างจัดบูธนิทรรศการแพทย์แผนไทย/ทันตกรรม/คุ้มครองผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
191 จ้างติดตั้งอ่างล้างมือ และทำทางลาด รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
192 จ้างจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
193 จ้างจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 มกราคม 2564
194 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
195 ซื้อรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
196 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (หุ้มเบาะหนัง และหุ้มพวงมาลัย) รถประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
197 ซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
198 ซื้อวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 รพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
199 จ้างเจาะบาดาล และติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
200 จ้างปรับปรุงประตูห้องผู้บริหาร รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
201 ซื้อรายงานขอจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
202 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2564
203 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
204 จ้างทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเกษตรกรปลอดโรค ตามโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
205 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานยนต์พาหนะ (กล้องบันทึกหน้า/หลัง เละเครื่องเล่นดีวีดี) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
206 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) พร้อมติดตั้ง ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
207 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2563
208 ซื้อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2563
209 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2563
210 ซื้อวัสดุโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต.ทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ตุลาคม 2563
211 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
212 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
213 จ้างเหมายานพาหนะ (รถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น) เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
214 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
215 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
216 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตาใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2563
217 เช่ารายงานขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำ รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
218 จ้างติดตั้งมุ้งลวด พร้อมเปลี่ยนกุญแจประตูกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2563
219 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
220 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
221 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.ควนศรี  23 กันยายน 2563
222 เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำ รพ.สต.บ้านช่องช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
223 เช่าขอจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
224 จ้างเจาะพื้นอักน้ำยากำจัดปลวกลงดินภายในอาคารและใส่เคมีผงติดเชื้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
225 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
226 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 4 รายการ  18 กันยายน 2563
227 ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
228 ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
229 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 4 รายการ  16 กันยายน 2563
230 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
231 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
232 ซื้อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในโครงการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
233 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(น้ำหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2563
234 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานและปรับพื้นที่ด้านหน้าอาคาร รพ.สต.บ้านปลายน้ำจำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
235 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 สิงหาคม 2563
236 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
237 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการป้องกันฟันผุเด็ก 0-12 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
238 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
239 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
240 ซื้ออุปกรณ์ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 สิงหาคม 2563
241 จ้างค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า รพ.สต.บ้านช่องช้างปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2563
242 ซื้อชุดตรวจพัฒนาการ DSPM 0-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2563
243 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว บริเวณรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
244 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานและปรับพื้นที่ด้านหน้าอาคาร จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
245 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
246 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2563
247 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการคัดกรอง ติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงดรคเบาหวานความดันโลหิตสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
248 ซื้อซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการค้นหามะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
249 ซื้อซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตสูงและถ่านใส่เครื่องวัดความดัน รพ.สต.บ้่านช่องช้าง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
250 จ้างจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างห้องสำนักงาน รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
251 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียดULV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  มิถุนายน  2563
252 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
253 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว บริเวณ รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
254 ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
255 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
256 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว บริเวณรพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  มิถุนายน  2563
257 ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2563
258 ซื้อเครื่องฟอกอากาศ Xiaomi รุ่น 3H โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
259 จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
260 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
261 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
262 จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
263 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
264 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวรพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2563
265 จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
266 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ไมค์สายและไมค์ลอย) รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
267 จ้างปรับปรุงรั้วด้านหน้าของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
268 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (ห้องทันตกรรม) รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2563
269 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มีนาคม 2563
270 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ รพ.สต.เพิ่มพูนทรัยพ์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2563
271 จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
272 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางอุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
273 จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า และถ่ายทำวิดิโอ งานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ดีเด่นระดับชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
274 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถยนต์กู้ชีพ) รพ.สต.ควนสุบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
275 ซื้อตู้อบสมุนไพรไม้สน ขนาด 80X80X160 cm รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
276 ซื้อตู้อบสมุนไพรไม้สน ขนาด 80X80X160 cm รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
277 ซื้อสติ๊กเกอร์ฉลากยา รพ.สต.บ้านทุ่งในไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2563
278 จ้างจ้างเหมาทาสีภายนอก รพ.สต.พรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2563
279 จ้างปรับปรุงระบบประปา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ รพ.สต.บ้านยางอุง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มกราคม 2563
280 จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563
281 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.ควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ธันวาคม 2562