ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดอิงค์เจ็ท  27 ธันวาคม 2565
2 จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบการลงพื้นที่เฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ(พชอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เมษายน 2565
3 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
5 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2564
6 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  10 พฤศจิกายน 2564
7 จ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบความปลอดภัยข้อมูลเว็บไซต์สำนักงาน  3 พฤศจิกายน 2564
8 จ้างปรับปรุงระบบซ่อมแซมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และระบบเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม 2564
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค  6 กันยายน 2564
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค  9 สิงหาคม 2564
11 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2564
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มิถุนายน 2564
13 ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
14 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
15 จ้างทำเว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
16 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
17 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
18 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563