ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
2 ซื้อจัดซื้อไอศครีมพร้อมถ้วย,โคน สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
3 ซื้อจัดซื้อไอศครีมพร้อมถ้วย,โคน สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
4 ซื้อจัดซื้อไอศครีมพร้อมถ้วย,โคน สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่า เสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
5 ซื้อจัดซื้อรางวัล สำหรับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณค่าเสริมปัญญา พาสุขสันต์ แก่เด็กและเยาวชนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
6 จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มกราคม 2563
7 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นของ อบต. ยะรัง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
8 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา และหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 27 ธันวาคม 2562
9 จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีเด่นของ อบต. ยะรัง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
10 จ้างขุดลอกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
11 จ้างขุดลอกคลองสุงามาตีและคูดินไหล่ทาง หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
12 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบาโงกาเนะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 29 พฤศจิกายน 2562
13 จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤศจิกายน 2562
14 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้และติดตั้ง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง อบต. ยะรัง (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กจ - ๔๗๙๙ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562
16 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง อบต. ยะรัง (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กจ - ๔๗๙๙ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
17 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง อบต. ยะรัง (กองช่าง) หมายเลขทะเบียน กจ - ๔๗๙๙ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
18 จ้างโครงการติดตั้งเสาอากาศทาวเวอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
19 จ้างจ้างเหมา ไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะ อบต.ยะรัง ม.3 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
20 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
21 จ้างโครงการปรับปรุงสะพานสลิง หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี(รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤศจิกายน 2562
22 โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายบาโงกาเนะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 31 ตุลาคม 2562
23 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงโต๊ะเซ็ง - ริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
24 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกรือเซะ - บ้านตรอซัน หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
25 โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
26 โครงการขุดลอกคลองสุงามาตี หมู่ที่ 5 บ้านพงสตา และหมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
27 โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ระยะที่ 1) หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือลังโต๊ะโซ๊ะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 22 ตุลาคม 2562
29 เช่าจ้างเหมาบริการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
30 จ้างจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
31 จ้างเหมารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับปฐมพยาบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
32 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น Taskalfa 2201 สำหรับใช้ถ่ายเอกสารหนังสือราชการต่างๆ ภายในสำนักงาน อบต. ยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
33 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 25 กันยายน 2562
34 ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ เนื้อหาปลูกฝังความรักชาติ การเป็นคนดีของสังคมและการสร้างความสามัคคีของประชาชนในชาติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นทุเรียน หมู่ที่ 6 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562
35 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
36 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
37 จ้างจ้างทำงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับรับบริการ ตามคำรับร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
38 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
40 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
41 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
42 จ้างโครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
43 จ้างโครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านจาเละ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
44 จ้างโครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
45 จ้างโครงการติดตั้งเสาธงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562
46 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 13 กันยายน 2562
47 ซื้อจัดซื้อกล้าพันธ์ไม้และวัสดุ ตามโครงการปลูกต้นไม้ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
48 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟถนน LED 56 วัตต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
49 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านพงกูวา ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
50 จ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปะดอแซ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
51 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลกรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
52 จ้างเหมาบริการตรวจคุณภาพน้ำประปาในเขตพื้นที่ อบต. ยะรัง รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
53 จ้างเหมาบริการตกแต่ง จัดสถานที่ เวทีงานและ ซุ้มงาน จำนวน 5 จุด ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
54 จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
55 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายลำไย 5 หมู่ที่ 3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (รายละเอียดตาม ปร.4 ปร.5 กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
56 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
57 จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 สิงหาคม 2562
58 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
59 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
60 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ อบต. ยะรัง หมายเลขทะเบียน 80-5165 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
61 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้สาขาโทรศัพท์) เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
62 จ้างจ้างเหมาไถ กลบขยะ ที่ทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง หมู่ที่ 3 บ้านบลูกา ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
63 ซื้อศาลาไม้สำเร็จรูป ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
64 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตรอซัน - สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 26 กรกฎาคม 2562
65 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 24 กรกฎาคม 2562
66 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
67 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ อบต. ยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
68 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง( สำนักปลัด) หมายเลขทะเบียน กข 2323 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
69 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
70 จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ(ไม่ประจำทาง) ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
71 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวยะรังและติดตั้ง ณ จุดท่องเที่ยว สถานที่สำคัญของตำบลยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
72 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายพงมือยา - กาแลจีนอ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก 7  มิถุนายน  2562
73 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวยะรังและติดตั้ง ณ จุดท่องเที่ยว สถานที่สำคัญของตำบลยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
74 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต้อนรับเดือนรอมฎอน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
75 จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
76 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวยะรังและติดตั้ง ณ จุดท่องเที่ยว สถานที่สำคัญของตำบลยะรัง องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
77 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 13 พฤษภาคม 2562
78 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตรอซัน - สายบ้านกรือเซะ หมู่ที่ 5 บ้านตรอซัน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 13 พฤษภาคม 2562
79 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2562
80 จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัวและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤษภาคม 2562
81 จ้างโครงการก่อสร้างศาลา หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
82 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายติดเขตปิตูมุดี - ริมแม่น้ำปัตตานี หมู่ที่ 2 บ้านยือแร ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
83 ซื้อจัดซื้อเครื่องบริโภคที่จำเป็นในเดือนรอมฎอน (อินทผาลัม) มอบให้แก่มัสยิดต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลยะรัง ตามโครงการละศิลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
84 จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านกรือเซะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
85 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน สายปายอแบรอ - รอบสระน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 11 เมษายน 2562
86 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน สายปายอแบรอ - รอบสระน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 10 เมษายน 2562
87 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต. ยะรัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต. ยะรัง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
89 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ(VIP) 2 ชั้น ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562
90 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
91 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) กองช่าง เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
92 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานเหล็ก) สำนักปลัด เพื่อใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
93 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพับเอนกประสงค์แบบพับขาได้) สำนักปลัด เพื่อใช้ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
94 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้เอนกประสงค์พนักพิง) สำนักปลัด เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
95 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ อบต. ยะรัง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๖๕ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2562