ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออินทผาลัม และเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2564
2 จัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 19 มีนาคม 2564
3 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก 19 มีนาคม 2564
4 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก 19 มีนาคม 2564
5 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก 19 มีนาคม 2564
6 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
7 จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วตะแกรงเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
8 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบาบอเดร์ - โรงเรียนบ้านยือริง หมู่ที่ 3 - 4 ตำบลตันหยงดาลอ 16 กุมภาพันธ์ 2564
9 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
10 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2564
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มกราคม 2564
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564
15 จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเสียภาษีประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564
16 จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
17 จ้างเหมาคนสวน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
18 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
19 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มกราคม 2564
20 จ้างขุดลอกเพื่อป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำขังในชุมชน ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
22 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
23 ซื้อวััสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
24 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 420-55-0001 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
25 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
26 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
27 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธันวาคม 2563
28 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธันวาคม 2563
29 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
30 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
31 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 โดยวิธีคัดเลือก 3 ธันวาคม 2563
32 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2563
33 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
34 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
35 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
36 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 1 ธันวาคม 2563
38 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
39 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาบังโต๊ะกู ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
41 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ตุลาคม 2563
42 จ้างเหมาปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
43 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
44 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
45 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตาม โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
46 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
47 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
48 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
49 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
50 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องหลังคา) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุพัดหลังคาเรือนเสียหาย จำนวน 2 หลังคาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
52 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
53 ซื้อวัสดุ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563
54 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
55 จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผ้าเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563
56 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการโภชนาการอาหารสำหรับเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
57 ซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
58 ซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนังพิง ขนาด 50 x 51 x 81 ซ.ม. จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
59 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
60 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
61 ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน(หนังสือเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
62 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) งวดที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
63 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) งวดที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
64 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) งวดที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
65 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
66 จ้างก่อสร้างรั่วกำแพงกูโบร์โตะปอนอหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
67 จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. สายปือโรหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กรกฎาคม 2563
68 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
69 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
70 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
71 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
74 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
76 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
77 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
78 ซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
79 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น Taskalfa 2201 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
80 จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิง อบต.ตันหยงดาลอ ป้ายทะเบียน บท-1528 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
82 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
83 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
85 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
86 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
87 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
88 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษ(สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVIC-2019))ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
89 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
90 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
91 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
92 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
93 ซื้อรถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
94 ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
95 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
96 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2563
97 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2563
98 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2563
99 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563
100 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
101 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
102 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
103 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
104 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ในพื้นที่ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
105 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
106 ซื้อจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มีนาคม 2563
107 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
108 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
109 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
110 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
111 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตือระ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
112 จัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563
113 ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
114 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตันหยงดาลอ ป้ายทะเบียน กข 6185 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563
115 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
116 จ้างเหมาติดตั้งโครงไม้สำหรับติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
117 จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษีนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
118 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
119 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง (โครงเดิม) ตามโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
120 ซื้อวัสดุ ตามโครงการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
121 ซื้อชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
122 ตู้เอกสารบานเลื่อน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563 14 มกราคม 2563
123 ซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน สำนักปลัด งานการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563
124 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563
125 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
126 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
127 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มกราคม 2563
128 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
129 ซื้อวัตถุ และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการเด็กไทยฉลาดสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธันวาคม 2562
130 ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อจัดพิธีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธันวาคม 2562
131 ซื้อล้อวัดระยะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562
132 จ้างเหมาคนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตันหยงดาลอ ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2562
133 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
134 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
135 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562
136 ซื้อวัตถุดิบฝึกอบรม และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
137 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
138 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
139 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
140 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
141 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
142 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
143 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
144 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
145 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น Taskalfa 2201 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
146 จ้างเหมาคนงานทั่วไป คนขับรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตันหยงดาลอ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ตุลาคม 2562
147 โครงการรู้และป้องกันไว้ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม 28 ตุลาคม 2562
148 เครื่องสำรองไฟฟ้า 25 ตุลาคม 2562
149 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มข้อบัญญัติ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562
150 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562
151 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ดูแลสวน ตกแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการ อบต. ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
152 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย อบต.ตันหยงดาลอ ประจำปี 2563 เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ช่วงเวลากลางวันโดยนายมะอูเซ็ง บากา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
153 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
154 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย อบต.ตันหยงดาลอ ประจำปี 2563 เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ช่วงเวลากลางคืนโดยนายแวอีแต ลาเตะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
155 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย อบต.ตันหยงดาลอ ประจำปี 2563 เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ช่วงเวลากลางวันโดยนายอาซลาน อาบู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
156 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย อบต.ตันหยงดาลอ ประจำปี 2563 เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ช่วงกลางคืนโดยนายไซนูเด็น วาจิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
157 จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ดูแลทำความสะอาด ทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
158 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย อบต.ตันหยงดาลอ ประจำปี 2563 เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ช่วงเวลากลางวันโดยนายฮักร่อบิ่น ฮกเส็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
159 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้งานในราชการ อบต.ตันหยงดาลอ ประจำปี 2563 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
160 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย อบต.ตันหยงดาลอ ประจำปี 2563 เป็นเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 ช่วงกลางคืนโดยนายบือราเฮง มาหม๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
161 จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562
162 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
163 ซื้อวัสดุ โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
164 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
165 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ความเป็นชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
166 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ความเป็นชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2562
167 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
168 ซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Rrader) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 สิงหาคม 2562
169 ซื้อถังขยะแยกประเภท ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
170 ซื้อวัสดุ ตามโครงการตำบลตันหยงดาลอปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
171 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง เดือนส.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
172 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง เดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
173 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
174 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ส.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
175 ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
176 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
177 ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
178 จ้างเหมาจัดป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง (โครงเดิม) ตามโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
179 ซื้อตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ 1 ช่องทิ้ง ตามโครงการขยะแลกบุญ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
180 จ้างเหมาจัดป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โครงการเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
181 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
182 จ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวเอสฟัลติกคอนกรีต สายลาฆอสือนอ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
183 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมคลองชลประทาน-บ้านโต๊ะดอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2562
184 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านมะการิม - ทุ่งนา หมู่ที่ 5 บ้านจาบังโตะกู 8 กรกฎาคม 2562
185 ซื้อวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ฝึกอบรมทำเครื่องขันหมากแต่งงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
186 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
187 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน งวดที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
188 ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27  มิถุนายน  2562
189 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสือตือเงาะ-ตือระ หมู่ที่ 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21  มิถุนายน  2562
190 จ้างเหมาเปลี่ยนลูกยางป้อนกระดาษเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น Taskalfa 2201 สำนักปลัดองค์กาบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
191 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น Taskalfa ๒๒๐๑) สำนักปลัดองค์กาบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11  มิถุนายน  2562
192 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2562
193 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
194 จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2562 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
195 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2562
196 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาซาฮาแย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
197 จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนหินคลุก สายยาแลบูเดาะ-ชลประทาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
198 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดโตะยาโงะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
199 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังอบต.-คลองชลประทาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
200 ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562
201 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
202 ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
203 ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
204 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
205 จ้างเหมาจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
206 จ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
207 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
208 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
209 จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เมษายน 2562
210 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562
211 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเพสติด ?ตันหยงดาลอเกมส์? ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
212 ซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเพสติด ?ตันหยงดาลอเกมส์? ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
213 ซื้อเสื้อสำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเพสติด ?ตันหยงดาลอเกมส์? ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
214 จ้างเหมาจัดเตรียมสนามและสถานที่จัดกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเพสติด ?ตันหยงดาลอเกมส์? ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
215 เช่าเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเพสติด ?ตันหยงดาลอเกมส์? ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
216 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
217 จ้างเหมารถบัสโดยสารไม่ประจำทางแบบติดพัดลม จำนวน 2 คัน และรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
218 ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2562
219 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
220 ซื้อวัสดุฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
221 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
222 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562
223 จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562
224 จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (รถโดยสารไม่ประจำทาง) โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มีนาคม 2562
225 ซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2562
226 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2021
227 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021
228 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2021