ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน คสล.สายหัวสะพานปายอ-กูโบร์เตราะหัก โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2564
2 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังและทับถนน คสล หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2564
3 จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายมะแอ-มะแซ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
4 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน คสล.สายหัวสะพานปายอ-กูโบร์เตราะหัก โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2564
5 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านภารโรง - คลองชลประทาน หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2564
6 จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนน คสล.สายหัวสะพานปายอ-กูโบร์เตราะหัก โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2564
7 จ้างทำกรงตาข่ายพร้อมมุงหลังคาตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2564
8 จ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-มัสยิดเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
9 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าที่ทำการ อบต. โดยวิธีคัดเลือก 30 มีนาคม 2564
10 ซื้อวัสุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกเลเซอร์ปริ้นเตอร์ HP - CF 230A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
14 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564
15 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๖ (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2564
16 โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายในเนื้อ-คลองชลประทาน 18 มีนาคม 2564
17 จ้างจัดทำต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2564
18 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน - กูแบปาแย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก 4 มีนาคม 2564
19 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน - กูแบปาแย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก 4 มีนาคม 2564
20 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล สายหลังดโรงเรียนบ้านท่าสู หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ -๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,305 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 4 มีนาคม 2564
21 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงแผ่นดิน - กูแบปาแย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก 25 กุมภาพันธ์ 2564
22 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กุมภาพันธ์ 2564
23 ซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
24 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564
25 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๔๐๖ ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2564
26 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ/สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
27 จ้างจัดทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
28 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังและทับถนน คสล หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 3 กุมภาพันธ์ 2564
29 จ้างทำถุงตาข่ายพร้อมโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
30 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564
31 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2564
32 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
33 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
34 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563 30 ธันวาคม 2563
35 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563 24 ธันวาคม 2563
36 ซื้อครุภัณธ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
37 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
38 จ้างจัดทำปฏิทินปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2563
39 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.71-002 โดยวิธีคัดเลือก 14 ธันวาคม 2563
40 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมทะเล-เขต อบต.บ้านกลาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.71-028 โดยวิธีคัดเลือก 14 ธันวาคม 2563
41 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน โดยวิธีคัดเลือก 14 ธันวาคม 2563
42 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-แยกลุงพุทธ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ.71-015 โดยวิธีคัดเลือก 14 ธันวาคม 2563
43 ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ ๒๘๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2563
44 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะและแผ่นพับวิธีการคัดแยกขยะตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทางชุดที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2563
45 จ้างจ้างประกอบอาหาร ตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2563
46 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤศจิกายน 2563
47 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน 15 ตุลาคม 2563
48 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างคลองบ้านเคียน 12 ตุลาคม 2563
49 จ้างต่อเติมปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านเตราะหัก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
50 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
51 จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก หมูู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
52 จ้างขุดลอกคูพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
53 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2563
54 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้้รับบริการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
55 ซื้อตู้เอกสาร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
56 จ้างเหมารถตู้ตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อและบ้านเตราะหัก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
57 จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อและบ้านเตราะหัก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
58 จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
59 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
60 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
61 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
62 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563
64 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
65 จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนล่อฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
66 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2563
67 จ้างรถตู้ปรับอากาศตามโครงการอบรมผู้นำศาสนาและครูสอนศาสนา จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
68 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) ในระดับก่อนวัยเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
69 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยต์ทะเบียน กข 5193 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
70 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน นข 1585 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
71 จ้างก่อสร้างศาลาที่พัก จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
72 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
73 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
74 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามฟุตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
75 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแบดอ-แยกถนนนาสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2563
76 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
77 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
78 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
79 ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
80 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
81 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
82 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต. (ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน-กูแบปาแย หมู่ที่ 2) 27 เมษายน 2563
83 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต.(ถนนสายเลียบริมทะเล หมู่ที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
85 ซื้อสายดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
86 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
87 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
88 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง-ป่าทุ่ง(รหัสทางหลวงท้องถิ่นปน.ถ.71-010)หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก 1 เมษายน 2563
89 จ้างก่อสร้างโครงการก่่อสรา้งสนามฟุตซอล หมู่ที่ ๑ บ้านบางหมู โดยวิธีคัดเลือก 1 เมษายน 2563
90 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหาดแฆแฆ โดยวิธีคัดเลือก 1 เมษายน 2563
91 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหัวสะพานบางหมู-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง โดยวิธีคัดเลือก 31 มีนาคม 2563
92 จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านภารโรง-คลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มีนาคม 2563
93 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านลุงพุทธ-สามแยกบ้านในเหนือ(รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน. ถ.71-001) หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 31 มีนาคม 2563
94 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหัวสะพานบางหมู-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง 17 มีนาคม 2563
95 จ้างรถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
96 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
97 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 80-5406 (รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
98 ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน บต 9650 (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
99 จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาสาธารณะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
100 จ้างก่อสร้างสะพานข้ามร่องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
101 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563
102 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในเขตตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
103 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
104 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการจัดกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563
105 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2563
106 จ้างก่อสร้างโครงการกก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-หน้า ร.ร. บ้านท่าสู โดยวิธีคัดเลือก 7 กุมภาพันธ์ 2563
107 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษรถยนต์ ทะเบียน บต.9650 (รถน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 กุมภาพันธ์ 2563
108 จ้างต่อเติมอาคารจริยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
109 จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-สายแยกทางหลวงแผ่นดินหน้า ร.ร. บ้่านท่าสู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
110 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
111 ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในเขตตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
112 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหาดแฆแฆ 23 มกราคม 2563
113 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
114 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไทย โดยวิธีคัดเลือก 24 ธันวาคม 2562
115 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมัสยิดเก่า(ริมทะเล) โดยวิธีคัดเลือก 24 ธันวาคม 2562
116 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน สายหน้า ร.ร. บ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน โดยวิธีคัดเลือก 24 ธันวาคม 2562
117 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมัสยิดเก่า(ริมทะเล) โดยวิธีคัดเลือก 24 ธันวาคม 2562
118 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมัสยิดเก่า(ริมทะเล) โดยวิธีคัดเลือก 24 ธันวาคม 2562
119 ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤศจิกายน 2562
120 จ้างประกอบอาหารเลี้ยงรับรองตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
121 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายหน้า ร.ร. บ้านน้ำบ่อ-คลองชลประทาน 19 พฤศจิกายน 2562
122 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
123 จ้างประกอบอาหารเลี้ยงรับรองตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
124 จ้างประกอบอาหารเลี้ยงรับรองตามโครงการจัดงานเมาลิดตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤศจิกายน 2562
125 โครงการกก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-หน้า ร.ร. บ้านท่าสู 7 พฤศจิกายน 2562
126 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
127 จ้างจัดทำฝายชะลอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
128 ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
129 ซื้อยางรถยนต์ทะเบียน นข ๑๕๘๕ (พร้อมเปลี่ยน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
130 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกลุงพุทธ-แยกหมู่บ้าานไทยพุทธในเนื้อ 18 กันยายน 2562
131 จ้างซ่อมแซมถนน สายบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
132 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านรอเซะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
133 จ้างถมดินริมคลองบ้านเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
134 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
135 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
136 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
137 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บต 5723 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
138 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บธ 2814 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
139 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
140 จ้างทาสีรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
141 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ในขตตำบล (1 อปท.1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
142 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2562
143 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2562
144 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียยนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
145 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
146 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 สิงหาคม 2562
147 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
148 จ้างซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บธ ๒๘๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 สิงหาคม 2562
149 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2562
150 ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
151 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านท่าสู โดยวิธีคัดเลือก 22 กรกฎาคม 2562
152 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล (ข้างสำนักงาน อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
153 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กรกฎาคม 2562
154 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านท่าสู 28  มิถุนายน  2562
155 ซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์เชิงสัญญลักษณ์ของความเป็นชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
156 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
157 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
158 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2562
159 ซื้อน้ำดื่ม น้ำหวาน พร้อมน้ำแข็งตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด(การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีวันฮารีรายออีดิลฟิตรี ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
160 ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
161 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 80 5406(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
162 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤษภาคม 2562
163 จ้างจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562
164 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายหลัง ร.ร. บ้านท่าสู โดยวิธีคัดเลือก 7 พฤษภาคม 2562
165 จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายเลียบร่องน้ำท่าสู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
166 จ้างก่อสร้างโครงการก่่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแบดอ-แยกนาสอ โดยวิธีคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2562
167 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-อนามัยบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีคัดเลือก 23 เมษายน 2562
168 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงชนบท-เขตเทศบาลพ่อมิ่ง โดยวิธีคัดเลือก 23 เมษายน 2562
169 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
170 จ้างก่อสร้างศาลาที่พักภายในตำบล หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
171 จ้างต่อสัญญาพื้นที่เว็บไซต์ของ อบต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มีนาคม 2562
172 จ้างซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2021
173 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กนักเรียนใหม่ของ ศพด. ในตำบลบ้านน้ำบ่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2021