ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างขุดลอกและถางป่าคูส่งน้ำคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
2 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก 24  มิถุนายน  2563
3 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ-3293 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
4 จ้างขุดลอกและถางป่าคูส่งน้ำคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
5 จ้างไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
6 จ้างจัดจ้างประกอบอาหารสำหรับผู้ต้องควบคุมเพื่อสังเกตุอาการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2563
7 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดทำหน้ากากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
11 จ้างก่อสร้่างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 35-001 สายบ้านราวอ หมู่ที่ 1 บ้านลัดลูวอ ตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
13 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้้านราวอ-บ้านคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2563
14 จ้างซ่อมบำรุงคุรุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนกลาง( รถเครน ปน 80-6817 ปัตตานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
15 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต.ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
16 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
17 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
19 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
20 ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
21 จ้างโครงการขยายวางท่อเมนส่งน้ำประปา ขนาดท่อ PVC 2? บ้านราวอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุทำหน้ากากผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
23 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2563
24 จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกและลูกรัง ตำบลดอน หมู่ที่ 1,3,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
25 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
26 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มีนาคม 2563
27 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
28 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
29 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
30 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
31 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
32 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
33 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
34 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
35 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กุมภาพันธ์ 2563
36 จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
37 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
38 ซื้อค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
39 จ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กุมภาพันธ์ 2563
40 จ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
41 ก่อสร้่างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ 35-001 สายบ้านราวอ หมู่ที่ 1 บ้านลัดลูวอ ตำบลดอน 22 มกราคม 2563
42 จ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563
43 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2563
44 จ้างขุดลอกคูคลองภายในตำบลดอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2562
46 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ -3293 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2562
47 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 21 พฤศจิกายน 2562
48 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พฤศจิกายน 2562
49 อาหารเสริม(นม) 1 พฤศจิกายน 2562
50 จ้างเช่าเครื่องเสียง เวที เต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562
51 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนกลาง-ทุ่งนา(ต่อคูระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
52 จ้างก่อสร้างพื้น คสล.แนวท่อระบายน้ำ สายบ้านยางงาม-บ้านตีนวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
53 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ35-005 สายบ้านราวอ -บ้านคลอง หมู่ที่ 1-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
56 ซื้อวัสดุสำนักคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
59 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่างป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
60 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้าคลุมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กันยายน 2562
64 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอกใหม่) รถเครน 80-6817 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
65 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
66 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ35-005 สายบ้านราวอ -บ้านคลอง หมู่ที่ 1-2 9 กันยายน 2562
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
68 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาทราย-อาคารเอนกประสงค์(ต่อคูระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
69 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนวัด-บ้านโต๊ะใหญ่(ต่อคูระบายน้ำเดิม) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กันยายน 2562
70 ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
71 จ้างค่าเช่าเครื่องเสียง เวที เต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2562
72 จ้างเหมาเช่ารถโดยสารโครงการโครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ?ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ ลดความรุนแรง? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562
73 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
74 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
75 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
76 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
77 ซื้อเครื่องสำรองไฟ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
78 ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
79 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์-ตันหยงจืองา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19  มิถุนายน  2562
80 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10  มิถุนายน  2562
81 จ้างติดตั้งเดินสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บริเวณโรงจอดรถและป้อมยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
82 ซื้อค่าอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พฤษภาคม 2562
83 ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
84 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พฤษภาคม 2562
85 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2562
86 จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562
87 จ้างโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
88 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกคันคูส่งน้ำชลประทานบ้านป่าสัก (ถ่ายโอนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
89 จ้างซ่อมระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 7269 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2562
90 จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกคันคูส่งน้ำชลประทานบ้านป่าสัก (ถ่ายโอนจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 เมษายน 2562
91 ซื้อจัดซื้อวัสดุโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
92 จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวัดเขียน-บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
93 จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางงาม-บ้านตีนวัด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2562
94 จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียตรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2562