ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30  มิถุนายน  2563
2 จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายข้างคูไส้ไก่ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
3 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบาโงกาเสาะ-อำเภอแม่ลาน(ASPHALT CONCRETE) 17  มิถุนายน  2563
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
7 จ้างซ่อมระบไฟฟ้าสาธารณะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤษภาคม 2563
8 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563
9 จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านเปียะ โดยวิธีคัดเลือก 14 พฤษภาคม 2563
10 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน กค 5092 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พฤษภาคม 2563
12 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
14 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 4048 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
15 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านเปียะ 16 มีนาคม 2563
16 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มีนาคม 2563
17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กุมภาพันธ์ 2563
19 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563
20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(แท่นบรรยาย(โพเดียม)) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563
21 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
22 ซื้อมิเตอร์น้ำประปา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2563
23 ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มกราคม 2563
24 วัสดุสำนักงาน(ชุดความร้อน เครื่องถ่ายเอกสาร) 13 มกราคม 2563
25 จ้างสำรวจการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธันวาคม 2562
26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
27 จ้างขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อในพื้นที่ตำบลดาโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
28 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
32 จ้างเหมาโครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พฤศจิกายน 2562
34 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
35 จ้างเหมาโครงการอาหารเช้า เพื่อน้อง อิ่มท้อง สมองแจ่มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤศจิกายน 2562
36 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562
37 โครงการซ่อมแซมปรับรุงอาคารที่ทำการ อบต. 25 ตุลาคม 2562
38 ซื้อวัสดุเพื่อตกแต่งเรือพระ ตามโครงการประเพณีชักพระ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ตุลาคม 2562
39 จ้างเหมาชุดจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2562
40 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน )) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กันยายน 2562
41 วัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) 25 กันยายน 2562
42 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562
43 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2562
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กันยายน 2562
45 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าสาธารณะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
46 ซื้อสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2562
47 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ขาวดำ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
48 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน )) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
49 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน )) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 สิงหาคม 2562
50 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน )) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 สิงหาคม 2562
51 จ้างตรวจสภาพและซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน กข 4048 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
52 จ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า อบต. หมู่ที่ 1 - ทางเข้า หมู่ที่ 2(PARA ASPHALT CONCRETE) โดยวิธีคัดเลือก 21 สิงหาคม 2562
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน(อะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 สิงหาคม 2562
54 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 กรกฎาคม 2562
55 เช่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
56 เช่าวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการอบต.พบประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562
57 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2562
58 ซื้อหนังสือเรียน ระดับปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
59 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6  มิถุนายน  2562
60 ถนนลาดยางสายหน้า อบต. หมู่ที่ 1 - ทางเข้า หมู่ที่ 2(PARA ASPHALT CONCRETE) 24 พฤษภาคม 2562
61 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2562
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อส่งน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
63 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562
64 เช่าเครื่องเสียง เก้าอี้ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้อนรับเดือนรอมฏอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เมษายน 2562
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
68 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เมษายน 2562
69 จ้างบริการเครื่องเสียงสนามโครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
70 จ้างเตรียมสนามโครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
71 จ้างตกแต่ง จัดสถานที่ โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2562
72 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม โดยวิธีคัดเลือก 28 มีนาคม 2562
73 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาดาโต๊ะสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2562