ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
3 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ฯ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๗๑๖๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2564
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2564
7 จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งชยะ จำนวน 6 เดือน(ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2564
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2564
9 จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มีนาคม 2564
10 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 กุมภาพันธ์ 2564
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
12 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
13 ซื้อมอเตอร์สูบน้ำบาดาล ชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า (HP) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2564
14 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
15 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564
16 ซื้อโตีะพับอเนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
17 ซื้อจัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
18 ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2564
19 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ , พริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
21 จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จำนวน 8 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กุมภาพันธ์ 2564
22 จ้างจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา และโปรแกรมระบบจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยและกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2564
23 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มกราคม 2564
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มกราคม 2564
25 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2563
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธันวาคม 2563
27 จ้างจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
28 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร กระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2563
29 เช่าวัสดุฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2563
30 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
31 จ้างจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
32 ซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
33 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤศจิกายน 2563
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พฤศจิกายน 2563
35 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2563
36 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
38 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ ทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
39 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็กเยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤศจิกายน 2563
40 จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
41 จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
42 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พฤศจิกายน 2563
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๕๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
44 จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
45 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนสลิง)ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
46 จ้างจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งชยะ จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
47 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ (ยาง) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กันยายน 2563
48 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกยาง (ตอน 2) หมู่ที่ 5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
49 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
51 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคถนนสายทุ่งผักหวาน (ช่วงที่1) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
52 จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
53 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
55 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ (ยาง) รถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
56 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
57 จ้างจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
58 ซื้ออะเบทและสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
60 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
61 ซื้อถังขยะ ขนาด 40 ลิตร จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
62 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุบัว หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2563
64 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
65 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายพรุบัว - หารจีนเค้า ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
66 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายควนนาเหนือ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
67 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 (ตอน 1) หมู่ที่ 4 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
68 ซื้อสายส้ม (ขนาด 30 กก.) จำนวน 16 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
69 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงสระน้ำพรุบัวเพื่อกักเก็บน้ำ จำนวน 5 ชั่วโมง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
72 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 13 พฤษภาคม 2563
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
74 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
75 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
76 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
77 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำแบบบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
78 ซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
79 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
80 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร จำนวน 800 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
81 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
83 จ้างจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
84 ซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอินฟาเรด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
85 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
86 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควนนาเหนือ - มิท่า (ตอน 2) ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
87 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสามัคคีพัฒนา หมูที่ 3,5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
88 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
89 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 961 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
90 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
91 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
92 จ้างซ่อมถังแรงดันระบบประปา จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
93 จ้างซ๋อมแซมครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
94 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
96 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
97 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
98 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศอัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
99 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคาร อบต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
100 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายยางขาคีม หมู่ที่ 4,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
101 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
102 ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง 9 กุมภาพันธ์ 2563
103 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
104 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
105 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
106 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
107 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA)จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
108 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนาหนองตรุด-ท่าเตียน หมู่ที่ 9 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
109 จ้างจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เวที และจัดสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
110 ซื้อจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงเด็กโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
111 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
112 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
113 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายลำภูรา-ไสใหญ่ ตอน 2 หมู่ที่ 3,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
114 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
115 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
116 จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
117 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
118 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) จำนวน 15 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
119 จ้างจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการตามมิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
120 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน3 หมู่ที่ 1,7 11 ตุลาคม 2562
121 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก(เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ หมายเลขทะเบียน 80 - 8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
122 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
123 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
124 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
125 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
126 ซื้อจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ (การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) จำนวน 51 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
127 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ (การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
128 ซื้อจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ (การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) จำนวน 51 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
129 ซื้อจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ (การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) จำนวน 31 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
130 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
131 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
132 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน (ตอน2) หมู่ที่ 1,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
134 ซื้อจัดซื้อวัสดุ (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
135 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน (ตอน2) หมู่ที่ 1,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน (ตอน2) หมู่ที่ 1,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
137 จ้างจ้างเหมาติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
138 จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศเพื่อนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
139 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
140 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
141 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
142 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายลำภูรา ? ไสใหญ่ (ตอน 1) หมู่ที่ 3,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
143 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทุ่งผักหวาน (ตอน 1) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
144 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน (ตอน2) หมู่ที่ 1,7 18 กรกฎาคม 2562
145 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
146 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416 49 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
147 จ้างจ้างเหมารถบัสตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลลำภูรา ?กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง? จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
148 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโร่เหรียง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มิถุนายน  2562
150 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสุขขัน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
151 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง กต 6835 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
152 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโร่เหรียง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2562
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโร่เหรียง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2562
154 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
155 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
156 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
157 จ้างจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
158 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
159 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
160 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
161 ซื้อจัดซื้อทรายอะเบท และสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
162 จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
163 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
164 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างปั๊มไสใหญ่ปิโตรเลียมชนิดผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
165 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโร่เหรียง หมู่ที่ 9 1 พฤษภาคม 2562
166 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างปั๊มไสใหญ่ปิโตรเลียมชนิดผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
167 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาหนองตรุด ? โร่เหรียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
168 ซื้อจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จำนวน 26 ชุด เป็นเวลา 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
169 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
170 จ้างจ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สดรดน้ำผู้สูงอายุ จำนวน ๘๐ พาน และที่สำหรับสรงน้ำพระพุทธรูป จำนวน 1 ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
171 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562
172 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กุมภาพันธ์ 2021
173 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กุมภาพันธ์ 2021
174 จ้างโครงการติดตั้งกระจกส่องโค้งถนนสายหารจีนเค้า-ไสใหญ่ ม.5 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2021