ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน ๕๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ตุลาคม 2563
2 จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
3 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนสลิง)ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563
4 จ้างจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งชยะ จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
5 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
6 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกยาง (ตอน 2) หมู่ที่ 5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 สิงหาคม 2563
8 จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคถนนสายทุ่งผักหวาน (ช่วงที่1) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2563
9 จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
10 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2563
12 จ้างเปลี่ยนอะไหล่ (ยาง) รถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25  มิถุนายน  2563
13 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
14 จ้างจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
15 ซื้ออะเบทและสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
17 ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
18 ซื้อถังขยะ ขนาด 40 ลิตร จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1  มิถุนายน  2563
19 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุบัว หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤษภาคม 2563
21 จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
22 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายควนนาเหนือ ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8,3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
23 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายพรุบัว - หารจีนเค้า ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563
24 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางเป็นคอนกรีตถนนสายซอยหยวก ซอย 2 (ตอน 1) หมู่ที่ 4 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
25 ซื้อสายส้ม (ขนาด 30 กก.) จำนวน 16 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
26 จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงสระน้ำพรุบัวเพื่อกักเก็บน้ำ จำนวน 5 ชั่วโมง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2563
29 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน 3 หมู่ที่ 1,7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 13 พฤษภาคม 2563
30 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
31 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
32 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
33 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563
34 ซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
35 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำแบบบาดาล (ชนิดจุ่มน้ำ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เมษายน 2563
36 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
37 ซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาดบรรจุ 100 มิลลิลิตร จำนวน 800 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
38 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
40 ซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอินฟาเรด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
41 จ้างจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะ จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
42 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก (เครนสลิง)ฯ หมายเลขทะเบียน 80-8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2563
43 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายควนนาเหนือ - มิท่า (ตอน 2) ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
44 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายสามัคคีพัฒนา หมูที่ 3,5 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
45 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุทำหน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
46 ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 961 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563
47 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
48 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มีนาคม 2563
49 จ้างซ่อมถังแรงดันระบบประปา จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
50 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ถนนสายไสใหญ่ - ปากคม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
51 จ้างซ๋อมแซมครุภัณฑ์มอเตอร์สูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มีนาคม 2563
53 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
54 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
55 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประกาศอัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มีนาคม 2563
56 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคาร อบต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กุมภาพันธ์ 2563
57 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายยางขาคีม หมู่ที่ 4,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
58 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
59 ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ทะเบียน 80-9679 ตรัง 9 กุมภาพันธ์ 2563
60 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
61 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
62 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563
63 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA)จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
64 ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563
65 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนาหนองตรุด-ท่าเตียน หมู่ที่ 9 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563
66 จ้างจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เวที และจัดสถานที่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
67 ซื้อจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงเด็กโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มกราคม 2563
68 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7160 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มกราคม 2563
69 จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธันวาคม 2562
70 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายลำภูรา-ไสใหญ่ ตอน 2 หมู่ที่ 3,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธันวาคม 2562
71 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธันวาคม 2562
72 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธันวาคม 2562
73 จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธันวาคม 2562
74 จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤศจิกายน 2562
75 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) จำนวน 15 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤศจิกายน 2562
76 จ้างจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการตามมิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤศจิกายน 2562
77 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน ตอน3 หมู่ที่ 1,7 11 ตุลาคม 2562
78 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก(เครนสลิง) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าติดรถ หมายเลขทะเบียน 80 - 8946 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562
79 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
80 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารชาร์ป) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2562
81 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2562
82 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 สิงหาคม 2562
83 ซื้อจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ (การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) จำนวน 51 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 สิงหาคม 2562
84 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ (การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
85 ซื้อจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ (การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) จำนวน 51 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
86 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
87 ซื้อจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพ (การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) จำนวน 31 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2562
88 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 สิงหาคม 2562
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน (ตอน2) หมู่ที่ 1,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 สิงหาคม 2562
90 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 สิงหาคม 2562
91 ซื้อจัดซื้อวัสดุ (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 สิงหาคม 2562
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน (ตอน2) หมู่ที่ 1,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน (ตอน2) หมู่ที่ 1,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กรกฎาคม 2562
94 จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศเพื่อนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
95 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
96 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
97 จ้างจ้างเหมาติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
98 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2562
99 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายลำภูรา ? ไสใหญ่ (ตอน 1) หมู่ที่ 3,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
100 จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทุ่งผักหวาน (ตอน 1) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กรกฎาคม 2562
101 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกถนนสายบ้านกลาง-บ้านใต้ควน (ตอน2) หมู่ที่ 1,7 18 กรกฎาคม 2562
102 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2562
103 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416 49 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 กรกฎาคม 2562
104 จ้างจ้างเหมารถบัสตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสัมคมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลลำภูรา ?กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง? จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2562
105 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2562
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโร่เหรียง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26  มิถุนายน  2562
107 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสุขขัน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26  มิถุนายน  2562
108 จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง กต 6835 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20  มิถุนายน  2562
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโร่เหรียง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2562
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโร่เหรียง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12  มิถุนายน  2562
111 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2562
112 จ้างจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถบรรทุกน้ำ) หมายเลขทะเบียน บท 1968 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
113 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562
114 จ้างจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
115 จ้างจ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
116 ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
117 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562
118 ซื้อจัดซื้อทรายอะเบท และสารเคมีพ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พฤษภาคม 2562
119 จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถทัวร์ปรับอากาศโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤษภาคม 2562
120 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2562
121 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างปั๊มไสใหญ่ปิโตรเลียมชนิดผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562
122 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโร่เหรียง หมู่ที่ 9 1 พฤษภาคม 2562
123 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาหนองตรุด ? โร่เหรียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
124 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างปั๊มไสใหญ่ปิโตรเลียมชนิดผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2562
125 ซื้อจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จำนวน 26 ชุด เป็นเวลา 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
126 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เมษายน 2562
127 จ้างจ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สดรดน้ำผู้สูงอายุ จำนวน ๘๐ พาน และที่สำหรับสรงน้ำพระพุทธรูป จำนวน 1 ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เมษายน 2562
128 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2562