ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
2 จ้างจ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ อบต.ลิพัง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2565
3 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65 รวม 7 วัน ณ ป้อมสายตรวจลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม 2565
4 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป่าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
5 ซื้อหมึก ฺBrother TN-2460 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
7 ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ(ครั้งที่ 2) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
8 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 38 รายการ เพื่อใช้ในกองการศึกษาฯ ศพด.3 ศูนย์ในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
9 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักงาน อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
10 เช่าเต็นท์พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65 รวม 7 วัน ณ ป้อมสายตรวจลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
11 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า TAS-3010i TK 7109 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
12 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (รหัสครุภัณฑ์ 417-59-0003) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2564
13 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 71 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
14 จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียนตค 506 บริเวณล้อหน้าและล้อหลังด้านซ้าย จำนวน 2 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
15 จ้างซ่อมท่อไอเสียรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
16 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 จำนวน 18 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
17 จ้างเปลี่ยนแป๊บไฮโดรลิคและน้ำมันไฮโดรลิครถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
18 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องผู้บริหาร (รหัสครุภัณฑ์ 420-50-0005) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงาน อบต.ลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
20 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง (รหัสครุภัณฑ์ 420-62-0010) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
21 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง (รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม 2564
22 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
23 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0012) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
24 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน จำนวน 16 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
25 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2564
26 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
27 ซื้อหินผุ จำนวน 60 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
28 ซื้อหินผุ จำนวน 36 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุเพื่้อซ่อมแซมสะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
29 ซื้อหินผุ จำนวน 18 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
30 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ธันวาคม 2564
31 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x4.00 ม.ยินดีต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานฯ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2564
32 ซื้อน้ำมันไฮโดรลิคสำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
33 ซื้อวัสดุสำหรับทำฉากกั้นโควิท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
34 ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท/จำนวน 99 ชุด) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
35 จ้างทำอาหารกลางวัน (จำนวน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท/จำนวน 99 คน) ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง กิจกรรม โครงการฝึอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
36 ซื้อวัสดุสำหรับทำฉากกั้นโควิท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
37 จ้างเช่าเต็นท์ ขนาด 5x10 ม. จำนวน 4 หลัง โครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
38 จ้างทำแผ่นพับสี A4 ยาสามัญ ประจำหน่วยเลือกตั้งสำหรับ กปน.และ รปภ.จำนวน 88 ใบ โครงการจัดการเลือตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
39 ซื้อวัสดุสำหรับทำฉากกั้นโควิท จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
40 จ้างป้ายไวนิลการอบรม กปน./รปภ.ขนาด 1.20x3.00 ม. จำนวน 1 ผืน โครงการจัดการเลือกตั้ง/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
41 จ้างทำป้ายบอร์ดปิดแบบขีดคะแนน,คัทเอ้าท์แสดงผลการนับคะแนนผู้สมัครนายก/ผู้สมัครสมาชิก,ไวนิลแบบแขวน และตราประทับบัตรเลือกตั้ง รวม 7 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
42 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ตามโครงการจัดการเลือตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
43 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
44 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
47 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
48 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ตามโครงการตั้งศูนย์พักคอย(Community isolation) เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันและรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
49 จ้างทำตรยาง จำนวน 8 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤศจิกายน 2564
50 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2564
52 จ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์เกษตรพอเพียงตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
53 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
54 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
55 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพื้ช) จำนวน 44 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
56 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใต้ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
57 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
58 จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
59 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายหัวเขาโต๊ะร่วง ? ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 2 ? 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
60 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
61 ซื้อท่อคสล.ชั้น 3 พร้อมหินผุถมหลังท่อถนนสายคลองแร่ - ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 5 ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.ชั้น 3 พร้อมหินผุถมหลังท่อถนนสายคลองแร่-ทุ่งดินดำ หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
62 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
63 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อ 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
64 จ้างค่าเช่าเต็นท์ (จำนวน 2 หลังๆ ละ 1,500 บาท) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
65 ซื้ออาหารและน้ำดื่ม(วันละ 3 มื้อๆ ละ 45 บาท/คน จำนวน 22 คน) ตั้งแต่วันที่ 20-30 ก.ย.64 เป็นเวลา 11 วัน ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quaraืtine)สำหรับผู้เสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โ  20 กันยายน 2564
66 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย(Quarantine) สำหรับผู้เสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) องค์การบริหารส่นตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กันยายน 2564
67 จ้างโครงการว่างท่อ คสล. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าคลอง ? นาเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
69 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกองช่าง ( รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0007) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
70 ซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา(ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ เพื่อใช้งานในกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
72 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  13 กันยายน 2564
73 ซื้อป้ายไฟหยุดตรวจ พร้อมแบตเตอรี่และชื่อองค์กร จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานสำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะถนนสายทุ่งชนควาย-ป่าพะยอม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
76 ซื้อท่อคสล. จำนวน 5 ท่อน ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.เพื่อวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านตาชู หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2564
77 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
78 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถกู้ภัยพยาบาล ทะเบียน กง 7293 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
79 ซื้อท่อคสล. จำนวน 4 ท่อน ตามโครงการวางท่่อหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขา หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
80 จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์พริ้นเติดโฟมบอร์ด ขนาด 0.50 x 0.70 เมตร จำนวน 12 ป้าย ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
81 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
82 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 88 เล่ม ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
83 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
84 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) ในตำบลลิพัง  26 สิงหาคม 2564
85 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 สิงหาคม 2564
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
87 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
89 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลลิพัง จากภาวะเสี่ยงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
90 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ของกองคลัง (รหัสครุภัณฑ์ 480-63-0016) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
91 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน(ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
92 ซื้อทราย จำนวน 3 คิว เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
93 จ้างตรวจเช็สภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
94 ซื้ออาหารและน้ำดื่ม(จำนวน 3 มื้อๆ ละ 45 บาท) รวม 14 ชุด สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
95 ซื้ออาหารและน้ำดื่ม(จำนวน 3 มื้อๆ ละ 45 บาท) รวม 267 ชุด สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
96 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
97 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ พร้อมโครงไม้ จำนวน 4 ป้าย ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) โดยการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
98 ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม(จำนวน 3 มื้อๆ ละ45 บาท) จำนวน 165 กล่อง สำหรับบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทางราชการสั่งให้กักตัวเองที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
99 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
100 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์พร้อมสื่อสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลลิพัง ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม 2564
101 ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ประกอบด้วย เครื่องวัดอุหภูมิฯ,เจลล้างมือแอลกอฮอล์,หน้ากากอนามัย) จำนวน 3 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
102 จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 ม. พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง จำนวน 7 ป้ายแผ่นพับคำแนะนำการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 100 แผ่น แผ่นพับคำแนะนำการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง กรณีต้องกักตัว จำนวน 100 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
103 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน(ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันพืช) จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2564
104 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother TN-2480 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
105 ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
106 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค P1440F ยี่ห้อ ASUS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
107 โต๊ะอนุบาลแบบถอดขา ขนาด 150x80x50 ซม. จำนวน 6 ตัวเก้าอี้เด็กปฐมวัย ขนาด 28x25x45 ซม. จำนวน 76 ตัว  10 สิงหาคม 2564
108 ซื้อถุงยังชีพสำหับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน (ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,ปลากระป๋อง,น้ำมันนพืช) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
109 ซื้อถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงในชุมชน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
110 จ้างซ่อมแซมแและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลชทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กรกฎาคม 2564
111 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother จำนวน 10 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
112 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ Brother (ฃนิดน้ำหมึกเติมแท้งก์) จำนวน 30 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
113 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค P1440F ยี่ห้อ ASUS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2564
114 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่- ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2564
115 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังช้าง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมประปาหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
117 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ใหญ่- ทุ่งหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2564
118 ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูปแบบบรรจุถุงขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม 2564
119 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมและต่อเติมประปาถนนสายหลังอนามัยหมู่ที่ 7 บ้านทางสาย จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
120 จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2564
121 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน  2564
122 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด (รหัสครุภัณฑ์ 416-51-0011) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
123 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีท้าวแขน ขนาด 570(W)x575(D)900-1020(H) mm. จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
124 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านลิพัง (รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0018) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  มิถุนายน  2564
125 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปาหมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
126 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
127 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
128 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ FB-135 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
129 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
130 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
131 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2564
132 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2564
133 ซื้อวัสดุการเกษตร คือปุ๋ยเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2564
134 ซื้อวัสดุการเกษตร คือปุ๋ยเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
135 ซื้อวัสดุการเกษตร คือปุ๋ยเคมี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
136 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปล่ี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
137 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายบ้านนายแถม หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
138 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายเขาน้ำเต้า ? บ้านนายดำ หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
139 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหรือหินผุสายท่าคลอง - ปากคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2564
140 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
141 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำขัน หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
142 จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง ยินดีต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1442 และสุขสันต์วันอีดิ้ลฟิตรี จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2564
143 จ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 จำนวน 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 เมษายน 2564
144 ซื้อสายยางพีอีขนาด 6 หุน และข้อต่อตรงเหล็ก 1 นิ้ว ลด 6 หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
145 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5794 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
146 จ้างซ่อมเครื่องฉีดหญ้า โดยการเปลี่ยนชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
147 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ OKI TONER B820/B840 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
148 ซื้อสายยางแบบพีอี ขนาด 1 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
149 ซื้อพัดลมโคจรติดฝาผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
150 ซื้อโครงการจัดซื้อท่อคสล.เพื่อวางท่อระบายน้ำพร้อมหินผุถมหลังท่อและถมถนนสายกลางหมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2564
151 จ้างเช่าเต็นท์สำหรับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้พักผ่อน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
152 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.2 X 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
153 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
154 ซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
155 ซื้อพัดลมโคจรติดผนัง 3 ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 เมษายน 2564
156 ซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
157 เช่าเวทีพร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
158 จ้างป้ายไวนิลขนาด 1.00x3.00 เมตร โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
159 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 อัน เพื่อใช้ในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
160 จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นกอ-สี่แยกใน หมู่ที่ 3 - 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
161 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะสนามกีฬา หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
162 จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำถนนสายป่าไม้-กองขยะ หมู่ที่ 4 ตำลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
163 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของกองคลัง(รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0015) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
164 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์กองช่าง(รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0025) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
165 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด(รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0031) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
166 จ้างทำป้ายไวนิลเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ศพด.ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กุมภาพันธ์ 2564
167 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
168 ซื้อปลั๊ก Infimity 5 SW 5M จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
169 ซื้อชุดแป้นพิมพ์ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
170 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
171 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
172 จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 210 ชุด (จำนวน 3 มื้อๆ ละ 100 บาท) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
173 จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 420 ชุด(จำนวน 6 มื้อๆ ละ 35 บาท) ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
174 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 80 ลิตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
175 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนแยกนาพัง-ห้วยนาพัง หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กุมภาพันธ์ 2564
176 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Core i5-10500 Acer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
177 จ้างป้ายไวนิล ขนาด 2.00x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
178 วัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  11 กุมภาพันธ์ 2564
179 ทำคู่มือและใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  11 กุมภาพันธ์ 2564
180 ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2564
181 ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ และถังแก๊ส LPG พร้อมเนื้อแก๊สขนาด 15 กิโลกรัม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง  11 กุมภาพันธ์ 2564
182 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น TASKala-3010i(รหัส417-59-0003) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
183 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านตาชู หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
184 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
185 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งปาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2564
186 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งปาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  2 กุมภาพันธ์ 2564
187 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  2 กุมภาพันธ์ 2564
188 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งปาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  2 กุมภาพันธ์ 2564
189 ซื้อตลับเมตรยาว 3 เมตร จำนวน 3 อัน และตลับเมตรยาว 8 เมตร จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
190 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กุมภาพันธ์ 2564
191 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
192 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 มกราคม 2564
193 จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
194 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายและน้ำมันเกียร์รถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2564
195 จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
196 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มกราคม 2564
197 จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 -7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
198 โครงการจัดซื้อหินผุและหินคลุกพร้อมเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนสายทุ่งหน้าถ้ำ ถนนสายป่าพะยอม หมู่ที่ 1 ถนนซอยตาชู ถนนสายหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 2 ถนนสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 และถนนสายหนองไสใน หมู่ที่ 5  5 มกราคม 2564
199 จ้างต่อสัญญาเช่าเว็บไซต์ อบต.ลิพัง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
200 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าติง - คลองวังกล้วย (เชื่อมต่อ อ.ทุ่งหว้า) หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
201 จ้างหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 250 ลบ.ม. โครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายห้วยไทรและสายคลองลำขัน หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
202 จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ของส่วนการคลัง (รหัส 480-63-0016) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
203 ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ TONER-ORI BROTHER TN-2480 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
204 จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8723 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
205 จ้างหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 90 ลบ.ม. โครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยถนนสายควนโต๊ะมุ้ม หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ธันวาคม 2563
206 จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง  21 ธันวาคม 2563
207 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า รุ่น TK-7109 จำนวน 1 กล่อง  21 ธันวาคม 2563
208 จ้างจ้างเปลี่ยนแป๊บไฮโดรลิค จำนวน 1 เส้น สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
209 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
210 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
211 จ้างเช่าเวทีพร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง เพื่อจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
212 ซื้อจัดซื้อน้ำมันไฮโดรลิค 4 ถัง สำหรับรถตักหน้า-ขุดหลัง ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
213 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตประปาถนนสายหลังอนามัยตำบลลิพัง หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
214 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ขนาด 3.50x6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย  24 พฤศจิกายน 2563
215 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
216 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2563
217 จ้างจัดซื้อหินผุ จำนวน 78 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุเพื่อซ่อมแซมถนนสายทอนตีน ม.6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
218 จ้างจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนการคลัง(รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0015) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2563
219 ซื้อจัดซื้อหมึกพริ้นเตอร์ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
220 จ้างจัดจ้างปะยางล้อหน้าด้านซ้ายรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
221 จ้างจัดซื้อแบตเตอรี่รถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
222 จ้างจัดจ้างซ่อมกระจกรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
223 จ้างจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถตักหน้า-ขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
224 ซื้อจัดซื้อหมึกพริ้นเตอร์ TONER-ORI HP 85A จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤศจิกายน 2563
225 จ้างจัดซื้อท่อคสล.พร้อมหินผุถมหลังท่อ ตามโครงการจัดซื้อท่อคสล.พร้อมหินผุถมหลังท่อระบายน้ำถนนสายหน้าโรงเรียนตชด.บ้านหินจอก ม.6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
226 จ้างจัดจ้่่างซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน ตรัง กง7293 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
227 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิมล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน 2563
228 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-บ้านยามิด หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
229 จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำประชาชน/ผู้พิการ/ผู้มาติดต่อราชการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 (แห่งใหม่) ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2563
230 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2 - 4 หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
231 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 บ้านหินจอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30  มิถุนายน  2563
232 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกใน ? สะพานคลองลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
233 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง - สะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
234 จ้างโครงการวางท่อหน้าศูนย์ข้อมูล หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2563
235 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตก (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
236 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
237 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเขา องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
238 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลิพัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 พฤษภาคม 2563
239 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาน้ำเต้า หมู่ที่ 5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
240 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
241 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พฤษภาคม 2563
242 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนตีน หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2563
243 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเรือ-นายเร๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
244 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนดินแดง-นากม หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
245 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
246 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  23 เมษายน 2563
247 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพัฒน์ หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 เมษายน 2563
248 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยมสำเร็จรูปถนนสายคลองแร่ หน้าบ้านนายเปี้ยน สิงห์อินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
249 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
250 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8 เมษายน 2563
251 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
252 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไม้บ้อง-สะพานช้างตาย หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
254 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 มีนาคม 2563
255 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  25 มีนาคม 2563
256 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
257 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานบล็อกและท่อ คสล.ทอนตีน สาย 2 หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
258 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งดินดำ-ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
259 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโกเที่ยง หมู่ที่ 4 บ้านคลองแร่ ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2563
260 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง  24 กุมภาพันธ์ 2563
261 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  24 กุมภาพันธ์ 2563
262 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-บ้านยามิด หมู่ที่ 3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลีียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กุมภาพันธ์ 2563
263 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ลิพัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
264 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ทำการกำนันตำบลลิพัง หมู่ที่ 2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กุมภาพันธ์ 2563
265 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าคลอง-นาเหนือ หมู่ที่ 3 ?ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยการวางท่อคอนกรีตอัดแรงขนาด ? 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 แถว 7 ท่อน ชั้น 3 มอก.128-2549 (รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังกำหนด) โดยวิธีเ  12 กุมภาพันธ์ 2563
266 ซื้อจัดซื้อยางนอกยางใน รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 506 จำนวน 1 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
267 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองแร่ หมู่ที่ 4 ตำบลลิพัง-ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
268 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าพะยอม-หินจอก หมู่ที่ 1 บ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มกราคม 2563
269 ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2563
270 ซื้อจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ย จำนวน 120 ลบ.ม. ตามโครงการจัดซื้อหินผุพร้อมเกลี่ยเพื่อซ่อมแซมถนนสายลำขัน หมู่ที่ 5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2562
271 จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 บ้านทางสาย ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ธันวาคม 2562
272 จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
273 จ้างโครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ธันวาคม 2562
274 จ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
275 จ้างโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิด หมู่ทีี่ 1,3 และหมู่ทีี่ 7 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 ธันวาคม 2562
276 จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปถนนสายคลองแร่ ม.4 ต.ลิพัง-ทุ่งมะขามป้อม ม.6 ต.ทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
277 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมสะพานบล็อกและท่อเหลี่ยม สายหินจอก-ทอนตีน สาย 1 ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 พฤศจิกายน 2562
278 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังอนามัยลิพัง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
279 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังโต๊ะมุ้ม หมู่ที่ 6 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม 2562
280 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหินลูกช้าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
281 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนร็อก หมู่ที่ 7 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2562
282 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวิจิตร (แกโต้ย) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 สิงหาคม 2562
283 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายลำขัน พร้อมฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2562
284 จ้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าติง หมู่ที่ 3 บ้านท่าคลอง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2562
285 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำขัน หมู่ที่ 5 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
286 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนาพัง-ห้วยนาพัง ม.3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2562
287 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอ้อน หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
288 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2562
289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  มิถุนายน  2562
290 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562
291 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนน คสล.สายหน้าโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก หมู่ที่ 6 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10  มิถุนายน  2562