ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2565
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มกราคม 2565
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
4 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2565
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มกราคม 2565
6 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 สายกะช่อง - หาดเลา (ร้านซ่อมรถช่างตู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2565
7 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ บริเวณถนนสายโคกทรายใต้ - หน้าควน หมู่ที่ 6 (บ้านผู้ช่วยแดง จุดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2564
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
9 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2564
10 วัสดุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร  27 ธันวาคม 2564
11 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขาหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
12 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
13 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายทะเบียน ๘๑-๐๘๘๐ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
14 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2564
15 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค.4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
16 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน บจ 1069 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
17 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณถนนสายห้วยสอใต้ - หน้าควน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2564
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม 2564
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
20 จ้างจ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 พฤศจิกายน 2564
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤศจิกายน 2564
22 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 พฤศจิกายน 2564
23 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
24 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 พฤศจิกายน 2564
25 ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ(กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน 2564
26 จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน 2564
27 จ้างเช่าเต็นท์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน 2564
28 ซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก  8 พฤศจิกายน 2564
29 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤศจิกายน 2564
30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พฤศจิกายน 2564
31 จ้างจ้างแบ็คโฺฮขุดรื้อซ่อมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หม่ที่ ๖ ถนนสายโคกทรายใต้ - หน้าควน ( ท่อลอดเหลี่ยม - ที่ดินนายฉลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤศจิกายน 2564
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ตุลาคม 2564
34 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ตุลาคม 2564
35 จ้างจ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2564
36 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 ตุลาคม 2564
37 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
38 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
39 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ตุลาคม 2564
40 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
41 จ้างจ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ตุลาคม 2564
42 จ้างรถแบ้คโฮขุดรื้อท่ิส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
43 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2564
44 จ้างเหมารถแบ็คโฉขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
45 จ้างเหมารถแบ็คโฉขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ตุลาคม 2564
46 จ้างเหมารถแบ็ตโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ตุลาคม 2564
47 จ้างเหมารถแบ็คโฉขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ตุลาคม 2564
48 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
49 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)  30 กันยายน 2564
50 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กันยายน 2564
51 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กันยายน 2564
52 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 กันยายน 2564
53 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กันยายน 2564
54 ซื้อเครื่องอุปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2564
55 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
56 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน บจ-1069 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
57 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
58 จ้างจ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติและร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
59 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อเพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2564
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2564
62 จ้างต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
63 จ้างต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
64 จ้างต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2564
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
66 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
68 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2564
69 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2564
70 จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำไห - มุดสีดา หมู่ที่ ๓ ตำบลโพรงจระเข้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  14 กันยายน 2564
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
72 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กันยายน 2564
74 ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2564
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
76 จ้างจ้างซักผ้าที่ใช้ในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กันยายน 2564
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
78 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
79 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กท 6047 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กันยายน 2564
80 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
81 จ้างซ่อมแซมแผงกั้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กันยายน 2564
82 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
83 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค (416-62-0029) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2564
84 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2564
85 ซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชัพ) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อบ(ช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการกักตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
86 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กค-4338 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 สิงหาคม 2564
87 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลำไห - มุดสีดา หมู่ที่ ๓ ตำบลโพรงจระเข้ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  26 สิงหาคม 2564
88 ซ่อมเปลี่ยนยางรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)  26 สิงหาคม 2564
89 จ้างแบ๊คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๔ (ถนนสายห้วยสอใต้- ท่าหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 สิงหาคม 2564
90 จ้างเหมาแแบ๊คโฮขุดรื้อท่อส่งน้ำประปาาภูเขา หมู่ทที่ 6 บริเวณโรยางพารา (ถนนสายโคกทรายใต้ - บ้านหน้าควนน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
91 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่6 ก่อนถึงท่อลอดกลม (ถนนสายโคกทรายใตั - หน้าควน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2564
92 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ ก่อนถึงท่อลอดกลม (ถนนสายโคกทรายใต้ - หน้าควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
93 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่6 ก่อนถึงท่อลอดกลม (ถนนสายโคกทรายใตั - หน้าควน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
94 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 สิงหาคม 2564
95 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2564
96 ซื้อวัสดุส่งเสริมอาชีพการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
97 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
98 จ้างจ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (ถนนสายโคกทรายใต้ - บ้านหน้าควน) หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
99 ซื้อวัสดุส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2564
100 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (สายในบ้าน - นาชุมเห็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2564
101 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
102 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2564
103 จ้างจ้างซักผ้าที่ใช้ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
104 ซื้อ่ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
105 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายหนองโต๊ะทอง-นาปรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
106 จ้างจ้างแบ็คโฮจุดรื้อท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2564
107 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2564
108 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ (สายเกาะตอ-ลำไห) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 สิงหาคม 2564
109 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปภูเขา หมู่ที่ ๔ บริเวณถังเก็บน้ำ(ถนนสายห้วยสอใต้-ท่าหนุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
110 ซื้อวัสดุงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
111 จ้างทำป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 สิงหาคม 2564
112 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 สิงหาคม 2564
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 สิงหาคม 2564
114 ซื้อพันธ์ุไม้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
115 จ้างปรับปรุงและเตรียมพื้นที่ริมรอบหนองน้ำโพรงจระเข้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
116 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
117 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
118 จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2564
119 จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (หมู่ที่ ๓ จำนวน ๖ จุด หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
120 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ (สายลำไห-มุดสีดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
121 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7(สายห้วยเจ-ควนเคียนค้อม ตอน.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2564
122 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการถวายเทียนจำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
123 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรม วัดธรรมสวนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กรกฎาคม 2564
124 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
125 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กรกฎาคม 2564
126 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กรกฎาคม 2564
127 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 (สายห้วยสอใต้-หน้าควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 กรกฎาคม 2564
128 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2564
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2564
130 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กน 791 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
131 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขาหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2564
132 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กค-4338 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  มิถุนายน  2564
133 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน ๑ จุด บริเวณ หมู่ที่ ๖ ก่อนถึงท่อลอดเหลี่ยม (ถนนสายโคกทรายใต้ - หน้าควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
135 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
136 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2564
137 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
138 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ จุด (บริเวณบ้านนายพยุงศักดิ์ รัฐกาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
139 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2564
140 ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย(ช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการกักตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
141 ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย(ช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากการกักตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
142 ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย (ช่วยเหลือประชาชน กรณ๊ได้รับผลกระทบจากการกักตนตามาตรการป้ิองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14  มิถุนายน  2564
143 ซื้อหินผุซ่อมแซมถนนที่พังเสียหายหมู่ที่6 (เลียบชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน  2564
144 ซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7  มิถุนายน  2564
145 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  มิถุนายน  2564
147 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
148 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2564
149 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 พฤษภาคม 2564
150 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กท ๙๐๔๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
151 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-62-0031และ เครื่องสำรองไฟ 484-62-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
152 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ(กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เฝ้่ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
153 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เฝ้่ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
154 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินผุ หมู่ที่ 4 (สายไพรสวรรค์-ยูงงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
155 จ้างโครงการปรับปรุงคันตลิ่ง (คลองไหนุ้ยริมถนนสายคลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
156 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2564
157 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2564
158 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
159 จ้างทำป้ายไวนิล พบเห็น การทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
160 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤษภาคม 2564
161 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรฺ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
162 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
163 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (กิจกรรมเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม 2564
164 ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ (กิจกรรมเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤษภาคม 2564
165 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 เมษายน 2564
166 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
167 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เมษายน 2564
168 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2564
169 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2564
170 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
171 ซื้อพระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จำนวน 1 พระรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
172 จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 เมษายน 2564
173 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2564
174 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
175 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที่ 1 (หนองชุมแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
176 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที่ 1 (สายในบ้าน-นาชุมเห็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
177 สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทรายเหนือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557  7 เมษายน 2564
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
179 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2564
180 เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
181 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
182 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
183 ซื้อวัสดุสำหรับใช้งานรัฐพิธ๊ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
184 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2564
185 จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มีนาคม 2564
186 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
187 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
188 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
189 จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2564
190 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0007ซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มีนาคม 2564
191 โครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที ๒  25 มีนาคม 2564
192 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
193 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
194 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
195 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การให้บริการของกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มีนาคม 2564
196 จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2564
197 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
198 ครุภัณฑ์สำนักงาน  22 มีนาคม 2564
199 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
200 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มีนาคม 2564
201 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
202 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
203 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
204 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มีนาคม 2564
205 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม 2564
206 จ้างรื้อถอนและขนย้ายเสาไฟฟ้าสาธารณะ 9 เมตร จำนวน 13 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 มีนาคม 2564
207 ปรับปรุงระบบสูบน้ำบาดาล หมู่ที่ 7  8 มีนาคม 2564
208 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
209 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
210 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2564
211 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2564
212 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน 81-0880 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
213 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน 81-0880 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
214 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 มีนาคม 2564
215 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 มีนาคม 2564
216 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน 81-0880 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 กุมภาพันธ์ 2564
217 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
218 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน1 จุด (บริเวณ ทางขึ้นฝายลำพิกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กุมภาพันธ์ 2564
219 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2564
220 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปซ่อมแซมห้องน้ำของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
221 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปซ่อมแซมห้องน้ำของ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
222 จ้างจัดจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน 1 จุด บริเวณถนนสายศิลาทองตรงบริเวณริมถนนทางขึ้นฝายหัวยหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กุมภาพันธ์ 2564
223 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
224 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
225 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์ 2564
226 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
227 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
228 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์ 2564
229 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา บริเวณถนนสายศิลาทอง (ทางขึ้นฝ่ายหัวยหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
230 ซื้อก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
231 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 กุมภาพันธ์ 2564
232 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
233 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กุมภาพันธ์ 2564
234 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาแอร์ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 มกราคม 2564
235 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 มกราคม 2564
236 จ้างจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟเสาแขน หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 87 และย้ายไฟเสาแขน หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มกราคม 2564
237 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน บจ-1069 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 มกราคม 2564
238 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 มกราคม 2564
239 ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มกราคม 2564
240 จ้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำ ระบบประปาหอถัง จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
241 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการบริหารจัดการขยะในตำบล (กิจกรรมขยะแลกของ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
242 ซื้อของอุปโภค บริโภค สำหรับนำมาแลกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
243 ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะในตำบล (กิจกรรมขยะแลกของ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
244 ซื้อเครื่องเสียงออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มกราคม 2564
245 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟเสาแชน หมู่ที่ ๑ - ๓ และย้ายไฟเสาแชน หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
246 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขาสายห้วยสอใต้-หน้าควน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2564
247 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
248 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
249 จ้างทำเว็ปไซต์และดูแลระบบเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
250 ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม 2564
251 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม 2564
252 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
253 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มกราคม 2564
254 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม 2564
255 ซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา บริเวณถนนโคกทรายใต้ - หน้าควน ก่อ่นถึงท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๖  4 มกราคม 2564
256 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ธันวาคม 2563
257 จ้างทำป้ายไวนิล สวัสดีปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
258 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
259 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา(บริเวณบ้านโคกทรายใต้-ในควน ร้านค้านายเฉลิมพล กัมมารกูล) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
260 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม 2563
261 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาบริเวณถนนสายศิลาทอง ทางขึ้นฝ่ายหัวยหิน  25 ธันวาคม 2563
262 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 ธันวาคม 2563
263 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กน ๗๙๑ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
264 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา บริเวณหมู่ ๒ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม 2563
265 จ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปาภูเขาถนนสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม 2563
266 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
267 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนางเหงียบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
268 จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
269 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
270 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนายสุเมธ รัฐกาล ข้างบ้านผู้ใหญ่วร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
271 จ้างจ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปาสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม 2563
272 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ธันวาคม 2563
273 ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการขยะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
274 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
275 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
276 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
277 จ้างจ้างซ่อมบำรุงรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 1669 หมายเลขทะเบียน กท-9047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
278 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
279 จ้างซ่อมคอมพิวเตอรฺ์โน๊ตบุ๊ค acer ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 ธันวาคม 2563
280 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ธันวาคม 2563
281 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
282 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
283 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการบริหารจัดการขยะในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 ธันวาคม 2563
284 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
285 ซื้ออาหารเสริม(นม)  4 ธันวาคม 2563
286 ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
287 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
288 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 ธันวาคม 2563
289 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
290 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
291 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหอถ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ธันวาคม 2563
292 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหอถ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม 2563
293 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
294 จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 (ถนนสายศิลาทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
295 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
296 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ธันวาคม 2563
297 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
298 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน 2563
299 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กท-9047 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
300 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 พฤศจิกายน 2563
301 ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
302 จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พฤศจิกายน 2563
303 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤศจิกายน 2563
304 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
305 จ้างจ้างรถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤศจิกายน 2563
306 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน 2 จุด (๑.บริเวณถนนสายศิลาทอง ๒.บริเวณบ้านหมอแคล้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน 2563
307 ซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
308 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
309 ซื้อของขวัญสำหรับชุดการแสดงและของรางวัลหนูน้อยนพมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
310 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
311 เช่าเวทีการแสดง เครื่องเสียง ไฟ แสง สี พร้อมเครื่องกำเนิดไฟ และเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ลอยกระทงพร้อมติดตั้งไฟรอบบริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
312 จ้างทำสายสะพายหนูน้อยนพมาศ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 ตุลาคม 2563
313 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
314 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
315 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
316 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ตุลาคม 2563
317 ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 ตุลาคม 2563
318 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ตุลาคม 2563
319 จัดซื้อรถกระเช้าำฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  2 ตุลาคม 2563
320 จัดซื้อรถกระเช้าำฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  2 ตุลาคม 2563
321 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  2 ตุลาคม 2563
322 จัดซื้อรถกระเช้าำฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  1 ตุลาคม 2563
323 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ตุลาคม 2563
324 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  1 ตุลาคม 2563
325 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  1 ตุลาคม 2563
326 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
327 จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
328 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
329 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 6 จำนวน 4 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 กันยายน 2563
330 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณบ้านนายหมัดเกบ ฤทธิ์่หมุน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กันยายน 2563
331 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
332 จ้างจ้างปรับพื้นที่รอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.โพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
333 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 จำนวน 4 ต้น พร้อมตัวควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
334 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 3 จำนวน 4 ต้น พร้อมตัวควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กันยายน 2563
335 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
336 ซื้อวัสดุดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
337 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณบ้านนายหมัดเกบ ฤทธิ์่หมุน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กันยายน 2563
338 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา(บริเวณสวนยางบ้านนายปลื้ม ด้วงหมุน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
339 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กันยายน 2563
340 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กันยายน 2563
341 ซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
342 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
343 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
344 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
345 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ธนาคารขยะ ขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
346 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 กันยายน 2563
347 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
348 ซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
349 ซื้อจัดซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
350 ซื้อวัสดุตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
351 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณธเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
352 ซื้อจัดซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
353 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
354 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กันยายน 2563
355 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน บจ 1069 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
356 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
357 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณบ้านนายหมัด สังช์ขาว) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
358 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 กันยายน 2563
359 จ้างรถแบ็คโฮซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กันยายน 2563
360 จ้างจ้างตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
361 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กันยายน 2563
363 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
364 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กันยายน 2563
365 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กันยายน 2563
366 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
367 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
368 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
369 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
370 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการครอบครัวสุขสันต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กันยายน 2563
371 เช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการครอบครัวสุชสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
372 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
373 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
374 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
375 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 สิงหาคม 2563
376 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
377 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
378 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
379 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
380 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 สิงหาคม 2563
381 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 7 บ้านโหลีะคล้า และหมู่ 4 บ้านโคกทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 สิงหาคม 2563
382 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 สิงหาคม 2563
383 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 สิงหาคม 2563
384 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
385 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณถนนสายห้วยสอใต้ - ท่าหนุน)หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
386 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
387 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขา (บริเวณถนนสายศิลาทอง ) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
388 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมชุดปฏิิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
389 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
390 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
391 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 สิงหาคม 2563
392 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 สิงหาคม 2563
393 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
394 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 สิงหาคม 2563
395 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม 2563
396 ซื้อวัสดุจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
397 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเเขา (บริเวณบ้านนายอรุณ เพ็ชรหิน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
398 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา (บริเวณถนนสายโคกทรายใต้-ในควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
399 ซื้อวัสดุจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
400 ซื้อวัสดุจัดรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
401 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
402 จ้างซ่อมแซมถนนสายลำไห- หนองโต๊ะเสน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
403 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม 2563
404 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
405 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
406 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
407 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-56-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
408 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
409 จ้างทำป้ายไวนิล พระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 สิงหาคม 2563
410 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
411 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมท่อประปา (หน้าโรงอบยาง หน้าควน) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
412 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมท่อประปา (หน้าโรงอบยาง หน้าควน) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
413 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 สายและโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  30 กรกฎาคม 2563
414 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมท่อประปา (หน้าโรงอบยาง หน้าควน) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 กรกฎาคม 2563
415 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา (ทางขึ้นฝายห้วยหิน) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
416 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
417 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม 2563
418 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
419 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 กรกฎาคม 2563
420 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
421 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
422 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
423 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 กรกฎาคม 2563
424 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
425 ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กรกฎาคม 2563
426 จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
427 จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
428 ซื้อต้นทุเรียน ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
429 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อ ซ่อมแซมระบบประปา(หัวสะพานบ้านหน้าควน)หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
430 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา (ทางขึ้นฝ่ายห้วยหิน ) หมู่ท่ี่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
431 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
432 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 กรกฎาคม 2563
433 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 กรกฎาคม 2563
434 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
435 จ้างซ่อมบำรุงรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
436 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา(หนองโต๊ะมาก) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
437 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
438 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 กรกฎาคม 2563
439 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กน 791 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กรกฎาคม 2563
440 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม 2563
441 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กรกฎาคม 2563
442 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม 2563
443 จ้างจ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 6 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
444 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ แบบไฟแขน หมู่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
445 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 กรกฎาคม 2563
446 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน  2563
447 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563  23  มิถุนายน  2563
448 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
449 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
450 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน  2563
451 ซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน  2563
452 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ (กิจกรรมผ้ามัดย้่อมจากสีธรรมชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
453 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
454 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ (กิจกรรมผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
455 ซื้อวัสดุงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
456 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  มิถุนายน  2563
457 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17  มิถุนายน  2563
458 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้กและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
459 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน  2563
460 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15  มิถุนายน  2563
461 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
462 จ้างซ่อมแซมน้ำกัดเซาะถนนสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอโพรงจระเข้จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  มิถุนายน  2563
463 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
464 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเชา หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
465 จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน  2563
466 จ้างซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน  2563
467 จ้างต่อเติมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
468 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4  มิถุนายน  2563
469 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู๋ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
470 จ้างต่อเติมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
471 จ้างต่อเติมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
472 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  มิถุนายน  2563
473 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 พฤษภาคม 2563
474 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
475 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
476 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม 2563
477 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
478 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤษภาคม 2563
479 จ้างทำป้าย ยินดีต้อนรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 พฤษภาคม 2563
480 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
482 จ้างซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
483 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
484 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และครอบครัวประชาชนผู้ด้อยโอกาส มีรายได้น้อย คนพิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจ  19 พฤษภาคม 2563
485 ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤษภาคม 2563
486 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
487 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤษภาคม 2563
488 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  15 พฤษภาคม 2563
489 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พฤษภาคม 2563
490 จ้างโครงการต่อเติมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
491 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 พฤษภาคม 2563
492 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร็ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม 2563
493 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 พฤษภาคม 2563
494 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 พฤษภาคม 2563
495 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
496 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 พฤษภาคม 2563
497 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
498 จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ บริเวณนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 เมษายน 2563
499 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
500 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 เมษายน 2563
501 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ครุภัณฑ์ 420-57-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 เมษายน 2563
502 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
503 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 เมษายน 2563
504 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 เมษายน 2563
505 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
506 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
507 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 เมษายน 2563
508 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
509 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เมษายน 2563
510 ซื้อวัสดุสำรวจ เทปวัดที่ใยแก้ว 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 เมษายน 2563
511 ซื้อวัสดุสำรวจ เทปวัดที่ใยแก้ว 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
512 ซื้อวัสดุสำรวจ เทปวัดที่ใยแก้ว 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 เมษายน 2563
513 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อลอดกลม ค.ส.ล.ถนนสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
514 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
515 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,4000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน 2563
516 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 เมษายน 2563
517 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็ม กระบอกฉีด และใบรับรองการฉีดวัคซีนพร้อมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
518 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
519 ซื้อวัสดุทำบ่อพักตะกอนทราย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
520 ซื้อวัสดุทำบ่อพักตะกอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 เมษายน 2563
521 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมและขยายเขตประปาให้ผู้ประสบภัยแล้ง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
522 จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 เมษายน 2563
523 ซื้อวัสดุซ่อมแซมประปาภูเขา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
524 ซื้อวัสดซ่อมแซมประปาภูเขา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 เมษายน 2563
525 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
526 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มีนาคม 2563
527 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
528 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มีนาคม 2563
529 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 มีนาคม 2563
530 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
531 จ้างจ้างรถแบ็คโฮซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
532 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 มีนาคม 2563
533 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
534 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 มีนาคม 2563
535 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
536 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ  17 มีนาคม 2563
537 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
538 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
539 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
540 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
541 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายปากคลองกลาง - ในบ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
542 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแหล่งท่องเที่ยววังหินลาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 มีนาคม 2563
543 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโหล๊ะคล้า(หน้าวัด) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
544 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม 2563
545 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
546 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
547 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม 2563
548 จ้างซ่่อมแซมท่อลอดกลม ระบายน้ำถนนสายโหล๊ะคล้า - โหล๊ะจังกล้าหมู่ที่ 7 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
549 จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ท่ี่ 2 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
550 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มีนาคม 2563
551 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มีนาคม 2563
552 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มีนาคม 2563
553 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 กุมภาพันธ์ 2563
554 จ้างทำเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 กุมภาพันธ์ 2563
555 ซื้อซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กุมภาพันธ์ 2563
556 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
557 ซื้อถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
558 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 กุมภาพันธ์ 2563
559 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
560 ซื้อถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
561 ซื้อถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17 กุมภาพันธ์ 2563
563 จ้างรถเเบ็คโฮซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขาพร้อมกลบกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์ 2563
564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
565 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
566 จ้างทำป้ายไวนิล การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 กุมภาพันธ์ 2563
567 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
568 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กุมภาพันธ์ 2563
569 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะม้าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
570 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 กุมภาพันธ์ 2563
571 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มกราคม 2563