ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างทำสายสะพายหนูน้อยนพมาศ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
2 ซื้อวัสดุอื่นๆ สำหรับใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
3 เช่าเวทีการแสดง เครื่องเสียง ไฟ แสง สี พร้อมเครื่องกำเนิดไฟ และเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ลอยกระทงพร้อมติดตั้งไฟรอบบริเวณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
4 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ สืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
5 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
6 ซื้อของขวัญสำหรับชุดการแสดงและของรางวัลหนูน้อยนพมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563
7 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
8 จ้างซ่อมแซม บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
9 ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
10 จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563
11 ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ตุลาคม 2563
12 จัดซื้อรถกระเช้าำฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค 2 ตุลาคม 2563
13 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 2 ตุลาคม 2563
14 จัดซื้อรถกระเช้าำฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค 2 ตุลาคม 2563
15 ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ตุลาคม 2563
16 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค 1 ตุลาคม 2563
17 จัดซื้อรถกระเช้าำฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค 1 ตุลาคม 2563
18 จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค 1 ตุลาคม 2563
19 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 6 จำนวน 4 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
20 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
22 จ้างเหมารถแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2563
23 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณบ้านนายหมัดเกบ ฤทธิ์่หมุน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2563
24 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 7 จำนวน 4 ต้น พร้อมตัวควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
26 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 3 จำนวน 4 ต้น พร้อมตัวควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
27 จ้างจ้างปรับพื้นที่รอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.โพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กันยายน 2563
28 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณบ้านนายหมัดเกบ ฤทธิ์่หมุน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
29 จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
30 ซื้อวัสดุดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563
31 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
32 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา(บริเวณสวนยางบ้านนายปลื้ม ด้วงหมุน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กันยายน 2563
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2563
34 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
36 ซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
37 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ ธนาคารขยะ ขยะรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
38 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
39 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2563
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
41 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณธเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
42 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
43 จ้างจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
44 ซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
45 ซื้อจัดซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
46 ซื้อจัดซื้อตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
47 ซื้อวัสดุตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563
48 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณบ้านนายหมัด สังช์ขาว) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
49 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน บจ 1069 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
51 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
53 จ้างจ้างตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กันยายน 2563
55 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
56 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กันยายน 2563
57 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กันยายน 2563
58 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการครอบครัวสุขสันต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
59 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
60 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการครอบครัวสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
61 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
62 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กันยายน 2563
63 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
64 จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเสาสูง 9 เมตร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
65 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
66 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
67 เช่าเต้นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ตามโครงการครอบครัวสุชสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563
68 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
70 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
72 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 สิงหาคม 2563
73 จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 7 บ้านโหลีะคล้า และหมู่ 4 บ้านโคกทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563
75 ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563
76 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำระบบประปาภูเขา (บริเวณถนนสายศิลาทอง ) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
78 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกภาคปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
79 จ้างถ่ายเอกสารคู่มือจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
80 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณถนนสายห้วยสอใต้ - ท่าหนุน)หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
81 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมชุดปฏิิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
82 ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 สิงหาคม 2563
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 สิงหาคม 2563
85 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
86 จ้างทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2563
87 จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 สิงหาคม 2563
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
89 จ้างซ่อมแซมถนนสายลำไห- หนองโต๊ะเสน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
90 ซื้อวัสดุจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
91 ซื้อวัสดุจัดงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
92 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเเขา (บริเวณบ้านนายอรุณ เพ็ชรหิน) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
94 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา (บริเวณถนนสายโคกทรายใต้-ในควน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
95 ซื้อวัสดุจัดรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 สิงหาคม 2563
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
97 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-56-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
98 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
99 จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
101 จ้างทำป้ายไวนิล พระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2563
102 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมท่อประปา (หน้าโรงอบยาง หน้าควน) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
103 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมท่อประปา (หน้าโรงอบยาง หน้าควน) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
104 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 3 สายและโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 กรกฎาคม 2563
105 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมท่อประปา (หน้าโรงอบยาง หน้าควน) หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563
107 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา (ทางขึ้นฝายห้วยหิน) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 กรกฎาคม 2563
110 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
111 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2563
112 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
114 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กรกฎาคม 2563
116 ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
117 ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กรกฎาคม 2563
118 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อ ซ่อมแซมระบบประปา(หัวสะพานบ้านหน้าควน)หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
119 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา (ทางขึ้นฝ่ายห้วยหิน ) หมู่ท่ี่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
121 จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
122 จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
123 ซื้อต้นทุเรียน ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
124 จ้างจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563
125 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563
126 จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา(หนองโต๊ะมาก) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
127 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
128 จ้างซ่อมบำรุงรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
129 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
130 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2563
131 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กน 791 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กรกฎาคม 2563
132 จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2563
133 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2563
134 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 กรกฎาคม 2563
135 จ้างจ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 6 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
136 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
137 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ แบบไฟแขน หมู่ 1-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 กรกฎาคม 2563
138 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24  มิถุนายน  2563
139 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
140 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
141 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23  มิถุนายน  2563
142 ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 23  มิถุนายน  2563
143 ซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22  มิถุนายน  2563
144 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
145 ซื้อวัสดุงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
146 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ (กิจกรรมผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
147 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโพรงจระเข้ (กิจกรรมผ้ามัดย้่อมจากสีธรรมชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
148 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18  มิถุนายน  2563
149 จ้างแบ็คโฮขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17  มิถุนายน  2563
150 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
151 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้กและเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16  มิถุนายน  2563
152 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15  มิถุนายน  2563
153 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
154 จ้างซ่อมแซมน้ำกัดเซาะถนนสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอโพรงจระเข้จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12  มิถุนายน  2563
155 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
156 จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
157 จ้างจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเชา หมู่ที่ 4 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9  มิถุนายน  2563
158 จ้างซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8  มิถุนายน  2563
159 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
160 จ้างต่อเติมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4  มิถุนายน  2563
161 จ้างต่อเติมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
162 ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
163 จ้างแบ็คโฮ ขุดรื้อซ่อมแซมระบบประปา หมู๋ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
164 จ้างต่อเติมประปาบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2  มิถุนายน  2563
165 จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2563
166 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการหมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
167 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
168 จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563
169 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
170 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563
171 จ้างทำป้าย ยินดีต้อนรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2563
172 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
173 จ้างซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
174 ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และครอบครัวประชาชนผู้ด้อยโอกาส มีรายได้น้อย คนพิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจ 19 พฤษภาคม 2563
175 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
176 ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤษภาคม 2563
178 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
179 ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พฤษภาคม 2563
180 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 15 พฤษภาคม 2563
181 ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563
182 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
183 จ้างโครงการต่อเติมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563
184 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร็ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563
185 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พฤษภาคม 2563
186 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 พฤษภาคม 2563
187 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
188 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พฤษภาคม 2563
189 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
190 จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามทิ้งขยะ บริเวณนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2563
191 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
192 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563
193 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน ครุภัณฑ์ 420-57-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2563
194 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
195 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เมษายน 2563
196 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เมษายน 2563
197 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0880 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
198 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
199 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563
200 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
201 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563
202 ซื้อวัสดุสำรวจ เทปวัดที่ใยแก้ว 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563
203 ซื้อวัสดุสำรวจ เทปวัดที่ใยแก้ว 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
204 ซื้อวัสดุสำรวจ เทปวัดที่ใยแก้ว 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 เมษายน 2563
205 จ้างโครงการซ่อมแซมท่อลอดกลม ค.ส.ล.ถนนสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
206 ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
207 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,4000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2563
208 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 เมษายน 2563
209 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมเข็ม กระบอกฉีด และใบรับรองการฉีดวัคซีนพร้อมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
210 ซื้อวัสดุทำบ่อพักตะกอนทราย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
211 ซื้อวัสดุทำบ่อพักตะกอนทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
212 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เมษายน 2563
213 จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
214 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมและขยายเขตประปาให้ผู้ประสบภัยแล้ง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เมษายน 2563
215 ซื้อวัสดซ่อมแซมประปาภูเขา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
216 ซื้อวัสดุซ่อมแซมประปาภูเขา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เมษายน 2563
217 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
218 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563
219 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
220 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มีนาคม 2563
221 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2563
222 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
223 จ้างจ้างรถแบ็คโฮซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
224 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มีนาคม 2563
225 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
226 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มีนาคม 2563
227 ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
228 จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายศิลาทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
229 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแหล่งท่องเที่ยววังหินลาด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
230 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
231 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17 มีนาคม 2563
232 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
233 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพลังคนไทยยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
234 จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายปากคลองกลาง - ในบ้าน หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2563
235 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
236 จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโหล๊ะคล้า(หน้าวัด) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มีนาคม 2563
237 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
238 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
239 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มีนาคม 2563
240 จ้างซ่่อมแซมท่อลอดกลม ระบายน้ำถนนสายโหล๊ะคล้า - โหล๊ะจังกล้าหมู่ที่ 7 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
241 จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค 4338 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
242 จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม หมู่ท่ี่ 2 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มีนาคม 2563
243 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มีนาคม 2563
244 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มีนาคม 2563
245 ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2563
246 จ้างทำเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563
247 ซื้อซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563
248 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
249 ซื้อถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
250 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563
251 ซื้อถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
252 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
253 ซื้อถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
254 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กุมภาพันธ์ 2563
255 จ้างรถเเบ็คโฮซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขาพร้อมกลบกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 กุมภาพันธ์ 2563
256 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
257 จ้างทำป้ายไวนิล การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
258 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 กุมภาพันธ์ 2563
259 ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
260 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กุมภาพันธ์ 2563
261 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะม้าหิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
262 ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563
263 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2563